Byla 2-818-475/2012
Dėl pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo, nuostolių atlyginimo ir atsakovo UAB „Mastermann“ priešieškinį ieškovui UAB „Raguvilė“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė, sekretoriaujant Ievai Einorytei, dalyvaujant ieškovo UAB „Raguvilė“ atstovams Virginijui Brazauskui ir advokatui Mindaugui Martinaičiui, atsakovo UAB „Mastermann“ atstovui advokatui Nerijui Katiliui, nedalyvaujant trečiojo asmens AS „Sautec“ atstovui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Raguvilė“ ieškinį atsakovui UAB „Mastermann“, trečiajam asmeniui AS „Sautec“ dėl pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo, nuostolių atlyginimo ir atsakovo UAB „Mastermann“ priešieškinį ieškovui UAB „Raguvilė“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Raguvilė“ prašo: nutraukti 2011 02 18 tarp ieškovo UAB „Raguvilė“ ir atsakovo UAB „Mastermann“ sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį dėl netinkamos daikto kokybės; priteisti iš atsakovo UAB „Mastermann“ ieškovo UAB „Raguvilė“ sumokėtus 33.033,00 Lt pagal pirkimo-pardavimo sutartį; priteisti iš atsakovo UAB „Mastermann“ 719,87 litų dydžio palūkanas nuo 33.033,00 Lt sumos už laikotarpį nuo 2011 05 26 iki ieškinio pateikimo teismui dienos – 2011 11 02; priteisti iš atsakovo UAB „Mastermann“ ieškovo UAB „Raguvilė“ naudai 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo teismo priteistos 33.752,87 litų sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-8, I t.).

3Atsakovas pateikė teismui priešieškinį ieškovui, prašydamas priteisti iš ieškovo UAB „Raguvilė“ atsakovo UAB „Mastermann“ naudai 6.292,00 Lt skolos; priteisti iš ieškovo UAB „Raguvilė“ atsakovo UAB „Mastermann“ naudai 679,54 Lt delspinigių už uždelstą atskaityti laiką; priteisti iš ieškovo UAB „Raguvilė“ atsakovo UAB „Mastermann“ naudai 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo visos teismo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 134-137, I t.).

4Ieškinyje ieškovas ir atstovai teismo posėdžio metu nurodė, kad tarp ieškovo UAB „Raguvilė“ ir atsakovo UAB „Mastermann“ 2011 02 18 buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2011/02/18-0526, pagal kurią atsakovas įsipareigojo parduoti, o ieškovas pirkti FAE FML/ST 175 smulkintuvą už 39.325,00 su PVM, ieškovas apmokėjo dalį sumos, t.y. 33.033,00 Lt su PVM. Atsakovui perdavus smulkintuvą, ieškovas pastebėjo smulkintuvo defektus: eksploatuojant smulkintuvą greitai susidėvi diržai, dėl to negalima smulkintuvo naudoti pagal paskirtį. Pažymėjo, kad ieškovo ir atsakovo atstovai atliko smulkintuvo techninį bandymą, kurio pagrindu buvo surašytas 2011 06 22 Įrenginio patikros aktas Nr. l, tačiau iki šios dienos atsakovo atstovai akto nepasirašė. 2011 07 22 gavo atsakovo raštą Nr. S-138, kuriame buvo nurodyta, kad smulkintuvo diržai per dažnai susidėvi dėl UAB „Raguvilė“ netvarkingai eksploatuojamos technikos bei neteisingai ir ne pagal paskirtį eksploatuojamo įrenginio, tačiau vertindami smulkintuvo galimybę eksploatuoti, atsakovai vertino ne smulkintuvo techninius parametrus, o ieškovo traktoriaus FORD 8210 techninę charakteristiką. Pažymėjo, kad pagal minėtos sutarties priedą Nr. l ieškovas laikėsi gamintojo nurodytų reikalavimų, t.y. 1) traktoriaus galingumas, prie kurio kabinamas smulkintuvas, yra 110 AG; 2) ieškovo maksimalus sumedėjusios augmenijos susmulkinimo diametras siekė 150 mm, o techninėje charakteristikoje buvo nurodyta iki 200 mm. Nurodė, kad atsakovui nesutikus pašalinti smulkintuvo defektų ir pareiškus pretenziją dėl atsakovo traktoriaus, telefonu buvo sutarta, jos atsakovas atvyks kartu su gamintojo atstovu, kad būtų galima tiksliai nustatyti priežastis, dėl ko negali būti eksploatuojamas smulkintuvas. Atsakovo atstovo ir gamintojo atstovo nesulaukęs, ieškovas 2011 09 13 raštu Nr. 206 kreipėsi į atsakovą su prašymu nurodyti, kada tiksliai planuoja atvykti į UAB „Raguvilė“. Atsakymo iki šios dienos negavo. Kadangi, atsakovas ieškovo nuomone pardavė netinkamos kokybės prekę, per protingą terminą nepašalino daikto trūkumų, remdamasis CK 6.334 str. 1 d. 4 p., prašo sutartį nutraukti. Nurodė, kad netinkamos kokybės daiktų perdavimas yra esminis sutarties pažeidimas, kuris nustatomas remiantis CK 6.217 str. 2 d. įtvirtintais kriterijais, o paprastai sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu nukentėjusi šalis negauna to, ką tikėjosi gauti sudarydama sutartį. Pabrėžė, kad pagrindinė sutarties nutraukimo priežastis - daikto (smulkintuvo) trūkumai, kurie yra reikšmingi (esminiai). Nurodė, kad pardavėjo prievolė patvirtinti daikto kokybę yra garantija pagal įstatymą, todėl ji pasižymi didžiausiu vykdymo intensyvumu (CK 6.317 str. 2 d.), pagal CK 6.327 str. 3 d. pardavėjas atsako už bet kokį neatitikimą, kuris buvo nuosavybės teisės perėjimo momentu, net jeigu tai paaiškėja vėliau. Tai reiškia, kad pagal šią nuostatą už paslėptus (neakivaizdžius) daikto trūkumus atsakomybė tenka pardavėjui. Pastebėjo, kad ginčijamos pirkimo-pardavimo sutarties 7 skyriuje nustatyta, jog pardavėjas garantuoja, kad prekės yra kokybiškos, techniškai tvarkingos, jei garantinio laikotarpio metu būtų nustatyti prekių defektai, atsiradę dėl gamintojo kaltės, pardavėjas įsipareigoja juos pašalinti savo sąskaita. Taip pat sutartyje įtvirtinta, kad pardavėjas suteikia 24 mėnesių garantiją. Pagal sutarties sąlygas atsakovas turėjo perduoti ieškovui kokybišką prekę ir garantuoti, kad jos kokybė atitiks tokios rūšies prekei keliamus reikalavimus. Nurodė, kad ieškovas savo iniciatyva organizavo smulkintuvo techninį bandymą, dalyvaujant abiems sutarties šalims, kvietė smulkintuvo gamintojo ir atsakovo atstovus atvykti į vietą, dar sykį siekiant išbandyti smulkintuvą ir nustatyti defektų kilimo priežastis, tačiau atsakovas į ieškovo prašymus nereagavo, o aktą, kuriame užfiksuoti techninio bandymo rezultatai, atsisakė pasirašyti. Pažymėjo, kad esminiai smulkintuvo kokybės trūkumai, už kuriuos atsakingas atsakovas, konstatuoti smulkintuvą eksploatuojant garantiniu laikotarpiu. Atsakovas ne kartą informuotas apie smulkintuvo trūkumus, tačiau atsakovas jų neištaisė. Mano, kad atsakovas, gavęs apmokėjimą iš ieškovo ir neįvykdęs prisiimtų įsipareigojimų, be teisinio pagrindo nesąžiningai praturtėjo ieškovo sąskaita, todėl atsakovas privalo grąžinti tokio dydžio nuostolius, koks yra nepagrįstas praturtėjimas, vadovaudamasis CK 6.240 str. 1 d., prašo priteisti už be pagrindo įgytą pinigų sumą 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo 33.033,00 Lt sumos už laikotarpį nuo 2011 05 26 iki ieškinio pateikimo teismui dienos – 2011 11 02, t.y.: 33.033,00 Lt x 5 proc. dydžio palūkanos už 5 mėnesius ir 7 dienas, viso - 719,87 Lt. Taip pat prašo, remdamasis CK 6.210 str. 1 d., priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo 33.752,87 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškovas atsiliepime į priešieškinį (b.l. 2-5, II t.) ir jo atstovai teismo posėdžio metu nesutiko su priešieškinio reikalavimais. Nurodė, kad 2010 05 19 buvo sudaryta sutartis su atsakovu dėl FAE mulčerio FML/ST 150 pirkimo, kuria atsakovas įsipareigojo parduoti FAE mulčerį FML/ST 150, o ieškovas sumokėti 39.325,00 Lt. Ieškovas už prekę atsiskaitė, sumokėdamas 39.325,00 Lt dydžio sumą, tačiau mulčerio eksploatavimo eigoje paaiškėjo, kad atsakovo pasiūlyta prekė neatitinka techninės charakteristikos. Po derybų tarp šalių, t.y. ieškovui geranoriškai sutikus dėl mulčerio kelių kartų eksploatavimo sumokėti 6.292,00 Lt sumą atsakovui už nusidėvėjimą ir atsakovui pasiūlius įsigyti naują mulčerį FAE FML/ST 175, buvo prieita prie susitarimo, kad ieškovas techninės charakteristikos neatitinkantį mulčerį FML/ST 150 parduos atsakovui už 33.033,00 Lt, o mulčerį FAE FML/ST 175 ieškovas iš atsakovo nupirks už 39.325,00 Lt sumą. Pažymėjo, kad atsakovas vėlavo pristatyti prekę, t.y. derybų metu buvo susitarta, kad prekė bus pristatyta 2011 03 04, tačiau atsakovo atstovas R. R., su kuriuo buvo vedamos derybos dėl mulčerių pirkimo, paprašė, kad data būtų nukelta į 2011 04 29. Ieškovas su siūlymu sutiko, tačiau net ieškovui geranoriškai sutikus nukelti pristatymą vėlesnei datai, atsakovas pavėluotai perdavė prekę tik 2011 05 26, taip pažeisdamas prisiimtus sutartinius įsipareigojimus. Ieškovui pradėjus eksploatuoti prekę, paaiškėjo, kad ji yra netinkamos kokybės, todėl siekiant tarpusavio bendradarbiavimo, ieškovas suorganizavo 2011 06 21 prekės patikrinimą, kurio metu, uždėjus atsakovo atvežtus diržus, buvo tikrinama prekės kokybė. Pažymėjo, kad ieškovas prekę siekė įsigyti norėdamas vykdyti prisiimtus įsipareigojimus dėl darbų atlikimo bei tokiu būdu plėtoti savo verslą, tačiau dėl pavėluotai pristatytos, be to, netinkamos kokybės prekės, ieškovas buvo priverstas keisti darbų grafikus, kas buvo sudėtinė sutartinių įsipareigojimų kitai įmonei dalis. Ieškovas, įvertinęs tai, kad atsakovas atsisako geranoriškai bendradarbiauti ir rasti kompromisą, sprendžiant susidariusią problemą, 2011 07 05 kreipėsi į atsakovą su pretenzija Nr. 133, prašydamas pašalinti prekės gedimus bei atidėti apmokėjimą iki tol, kol bus išspręstos techninės problemos, tačiau atsakovas pateikdamas 2011 07 22 atsakymą į pretenziją, atsisakė atidėti mokėjimo terminą bei nurodė, kad įrengimas FAE FML/ST 175/540 yra techniškai tvarkingas, o problema t.y. per dažnai susidėvintys diržai, kyla dėl netvarkingos eksploatuojamos technikos bei neteisingai ir ne pagal paskirtį eksploatuojamo įrenginio. Taip pat pažymėjo, kad atsakovo atstovas R. R. buvo supažindintas su ieškovo turima technika ir pats parinko ieškovo turimai technikai tinkamą pagal parametrus mulčerį. Pastebėjo, kad dėl atsakovo veiksmų, t.y. pristatytos netinkamos kokybės, sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir nenoro bendradarbiauti, siekiant rasti kompromisą dėl susidariusios situacijos, nukentėjo ieškovo reputacija verslo aplinkoje. Nurodė, kad LAT suformuotoje praktikoje, vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti (CK 6.200 str.), todėl svarbu tai, kaip šalys vykdė šią pareigą, atsiradus nesutarimui dėl tam tikrų sutarties sąlygų, ar ieškojo abiem šalims priimtinų sprendimų, ar atsižvelgė į kitos šalies verslo interesus ir kt. Be to, LAT jurisprudencijoje nustatyta, kad sprendžiant dėl sutarties neįvykdžiusio skolininko atsakomybės, turi būti įvertinti sutarties neįvykdymui turėję įtakos kitos sutarties šalies veiksmai: pagal CK 6.206 str. viena šalis negali remtis kitos šalies neįvykdymu tiek, kiek sutartis buvo neįvykdyta dėl jos pačios veiksmų ar neveikimo ar kitokio įvykio, kurio rizika jai pačiai ir tenka. Mano, kad nėra pagrindo pripažinti, jog ieškovas yra skolingas atsakovui 6.292,00 Lt dydžio sumą ir 679,54 Lt delspinigius, priešingai, atsakovo veiksmai ieškovui sukėlė nuostolių atsiradimą ir nepatogumų plėtojant verslą, nukentėjo ieškovo reputacija verslo aplinkoje. Prašė atmesti atsakovo priešieškinį. Ieškovo nuomone, ginčijamo priešieškinio pateikimas iš atsakovo pusės yra tik bandymas uždelsti nuostolių atlyginimą ieškovui, užvilkinti bylos nagrinėjimą, kas prieštarauja CPK 7 str. įtvirtintam proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principui.

6Atsakovas UAB „Mastermann“ atsiliepime (b.l. 23-33, I t.) ir jo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad šalys 2011 02 18 sudarė pirkimo pardavimo sutartį Nr. 2011/02/18-0526. Šios sutarties pagrindu atsakovas pardavė ieškovui FAE FML/ST 175/540 smulkintuvą už 39.325,00 Lt kainą. Smulkintuvas ieškovui buvo perduotas ir jo priimtas. Ieškovas už šį smulkintuvą yra sumokėjęs dalį kainos, t.y. 33.033,00 Lt. Pažymėjo, kad už smulkintuvą ieškovas atsakovui yra skolingas 6.292,00 Lt, nors pagal sutarties 3.1 punktą visą sutarties kainą turėjo sumokėti ne vėliau kaip per 2 kalendorines dienas po prekių pateikimo ir priėmimo-perdavimo akto išrašymo. Smulkintuvas ieškovui buvo perduotas kokybiškas, jo parametrai atitiko charakteristikas, nurodytas sutarties priede Nr. 1, dėl smulkintuvo kokybės jo perdavimo momentu ieškovas neturėjo jokių pretenzijų. Smulkintuvo charakteristikos ir parametrai jo perdavimo momentu ieškovui buvo žinomi, kadangi ieškovas 2010 05 19 iš atsakovo buvo įsigijęs beveik identišką smulkintuvą ginčo smulkintuvui, jį buvo išbandęs bei juo naudojosi. Nurodė, kad pasinaudojęs smulkintuvu, ieškovas pradėjo reikšti pretenzijas dėl neva tai netinkamos prekės kokybės - per dažnai susidėvinčių diržų. Atsakovo atstovui nuvykus patikrinti įrenginio, buvo pastebėta, jog atitinkami defektai atsiranda dėl netvarkingos ieškovo eksploatuojamos technikos (traktoriaus) bei neteisingai ir ne pagal paskirtį eksploatuojamo įrenginio. Atkreipė dėmesį, kad smulkintuvo 2011 02 18 pirkimo-pardavimo sutarties 7.3.3. p. yra aiškiai įtvirtinta, kad garantija netaikoma netinkamo naudojimo atveju, todėl dėl netinkamo ieškovo įrenginio naudojimo atsiradus tam tikriems defektams, neatsirado atsakovo pareigos šiuos defektus šalinti. Be to, pabrėžė, kad ieškovas, teigdamas, jog jam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, nepateikia jokių tai pagrindžiančių įrodymų. Nurodė, kad smulkintuvo trūkumai atsirado dėl netinkamo įrenginio naudojimo - smulkinant netinkamo diametro medžiagą, naudojant mašiną, kuomet ant žemės buvo didelis skaičius uolienų, akmenų, nepasirenkant tinkamo greičio ir t.t. Mano, ieškovui buvo žinoma, jog jam netinkamai naudojant įrenginį, atsakovas nevykdys savo garantinių įsipareigojimų, todėl garantinių įsipareigojimų nevykdymas, esant ginčo sutarties 7.3 p. nurodytoms sąlygoms, negali būti laikomas esminiu sutarties pažeidimu. Pažymėjo, kad mulčiavimo padargo FAE FML naudojimosi instrukcijoje yra aiškiai nurodyta, jog pirkėjas gali pasinaudoti savo teise į garantiją tik tada, jeigu yra įvykdęs visas sąlygas, nurodytas įrenginio pirkimo-pardavimo sutartyje, tačiau ieškovas neapmokėjęs visos įrenginio kainos, net negalėjo reikalauti iš atsakovo jo garantinių įsipareigojimų vykdymo. Atsakovo nuomone, ieškovui perduotas tinkamos kokybės daiktas, smulkintuvo trūkumai atsirado ieškovui netinkamai jį naudojant, taigi atsakovas pagrįstai atsisakė šalinti šiuos trūkumus, todėl ieškovo ir atsakovo sudaryta sutartis negali būti nutraukta CK 6.334 str. 1 d. 4 p. pagrindu. Taip pat mano, kad ieškovas, remdamasis CK 6.240 str. 1 d., nepagrįstai reikalauja iš atsakovo 719,87 Lt palūkanų už naudojimąsi jo pinigais be teisinio pagrindo, nes atsakovas pinigus įgijo iš ieškovo pagal galiojančią tarp šalių yra sudarytą smulkintuvo pirkimo-pardavimo sutartį, t.y. turėdamas teisinį pagrindą. Prašė ieškinį atmesti.

7Atsakovas priešieškinyje (b.l. 134-137, I t.) ir jo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovas yra skolingas atsakovui 6.292,00 Lt pagal 2011 02 18 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2011/02/18-0526, t.y. pagal tą pačią sutartį, kurią ieškovas siekia nutraukti. Pažymėjo, kad ieškovas UAB „Raguvilė“ ir atsakovas UAB „Mastermann“ 2011 02 18 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2011/02/18-0526. Remiantis šia sutartimi atsakovas pardavė ieškovui smulkintuvą FAE FML/ST 175/540, o ieškovas jį priėmė. Sutarties 3.1 punkte yra nurodyta, kad Smulkintuvo kaina yra 39.325,00 Lt. Šiame sutarties punkte taip pat yra nurodyta, kad pirkėjas (ieškovas) sumoka 39.325,00 Lt ne vėliau negu per 2 kalendorines dienas po prekių pateikimo ir priėmimo perdavimo akto išrašymo. Pastebėjo, kad smulkintuvas ieškovui buvo pateiktas ir jo priimtas 2011 05 26, buvo pasirašytas ir smulkintuvo priėmimo-perdavimo aktas, todėl visą smulkintuvo kainą ieškovas turėjo sumokėti atsakovui iki 2011 05 28, tačiau atsakovas už smulkintuvą yra sumokėjęs tik dalį kainos, t.y. 33.033,00 Lt. Nurodė, kad iki šiol ieškovas yra nesumokėjęs likusios smulkintuvo kainos dalies, t.y. 6.292,00 Lt. Atkreipė teismo dėmesį, kad atsakovas daug kartų ragino ieškovą sumokėti likusią kainos dal, tačiau ieškovas į raginimus neragavo ir skolos nesumokėjo, uždelsęs sumokėti likusią kainos dalį, pažeidė CK 6.200 str. 1 d., taip pat smulkintuvo pirkimo-pardavimo sutarties 3.1 punktą, taigi, susidariusi 6.292,00 Lt skola turėtų būti priteista atsakovui iš ieškovo. Taip pat prašo priteisti minėtos sutarties 8.3 punkte numatytus 0,06 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtos prekių vertės už kiekvieną pradelstą dieną, t.y. už 181 dieną - 679,54 Lt delspinigių ir 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Trečiasis asmuo AS „Sautec“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai (b.l. 134, II t.).

9Ieškinys atmestinas, priešieškinys tekintinas.

10Teismo posėdžio metu nustatyta, kad 2010 05 19 ieškovas UAB „Raguvilė“ su atsakovu UAB „Mastermann“ sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2010/05/19-0526 (b.l. 6-7, II t.), kuria ieškovas įsigijo smulkintuvą FAE FML/ST 150/540 už 39.325,00 Lt (b.l. 15-16, I t.). Ieškovui pradėjus naudoti įsigytą prekę, paaiškėjo, kad smulkintuvas yra per trumpas ir netinka ieškovo turimai technikai. Atsakovas sutiko iš ieškovo prekę nupirkti už 33.033,00 Lt (b.l. 14, I t.). 2011 02 18 ieškovas UAB „Raguvilė“ su atsakovu UAB „Mastermann“ sudarė kitą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2011/02/18-0526 (toliau tekste – Sutartis) (b.l. 10-11, I t.), kuria ieškovas įsigijo smulkintuvą FAE FML/ST 175/540 (toliau tekste – Smulkintuvas). Smulkintuvas ieškovui buvo perduotas 2011 05 26 (b.l. 13, I t.), ieškovas dėl to pretenzijų atsakovui nereiškė, priėmė Smulkintuvą be pastabų. Sutartyje Smulkintuvo kaina buvo nurodyta 39.325,00 Lt, todėl, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas 33.033,00 Lt jau buvo įskaitęs už smulkintuvo FAE FML/ST 150/540 pirkimą, ieškovas atsakovui turėjo sumokėti 6.292,00 Lt ne vėliau kaip per 2 kalendorines dienas po prekių pateikimo ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, t.y. iki 2011 05 28.

112011 06 22 ieškovo sudaryta komisija, kurioje buvo ieškovo direktorius Virginijus Brazauskas ir plataus profilio darbininkas G. P. ir atsakovo atstovas R. R., atliko Smulkintuvo bandymą, buvo surašytas įrenginio patikros aktas (toliau tekste – Aktas) (b.l. 18-19, I t.). Atsakovas nesutiko su Akte nurodytais Smulkintuvo trūkumais ir ieškovo reiškiamomis pretenzijomis (b.l. 20, I t.), Akto nepasirašė. Ieškovas atsisakė iki galo įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, t.y. sumokėti 6.292,00 Lt, ir pareikalavo iš atsakovo išspręsti technines problemas, susijusias su Smulkintuvo veikimu dalyje dėl pernelyg dažno agregato diržų susidėvėjimo, kad Smulkintuvą galima būtų tinkamai naudoti pagal jo tiesioginę paskirtį (b.l. 36-38, II t.). Atsakovui nepatenkinus ieškovo reikalavimų, ieškovas kreipėsi į teismą, remdamasis CK 6.334 str. 1 d. 4 p. ir reikalaudamas nutraukti Sutartį bei grąžinti už netinkamos kokybės prekę sumokėtus pinigus (b.l. 3-8, I t.). Tuo tarpu atsakovas kreipėsi į teismą, reikalaudamas iš ieškovo iki galo įvykdyti sutartinius įsipareigojimus (b.l. 134-137, I t.).

12Dėl prikimo-pardavimo sutarties nutraukimo ir nuostolių atlyginimo

13Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės (patikėjimo) teise, o šis - priimti daiktą ir sumokėti už jį nustatytą kainą (CK 6.305 str. 1 d.). Pardavėjo sutartinės prievolės perduoti daiktą turinys apima ir įsipareigojimą perduoti tinkamus daiktus (CK 6.327 str.). Dviem juridiniams asmenims verslo tikslais sudariusių kilnojamojo daikto (Smulkintuvo) pirkimo-pardavimo sutartį, kilo byloje nagrinėjamas ginčas dėl šio daikto kokybės trūkumų kaip pagrindo pirkėjui atsisakyti sutarties. Ieškovas savo teises gina remdamasis CK 6.334 str. 1 d. 4 p., kuriame nustatyta, kad jeigu parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas. Taigi nagrinėjamu atveju būtina išsiaiškinti, ar Smulkintuvas neatitinka kokybės reikalavimų ir jo perdavimas ieškovui yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6.217 str. 2 d.) (LAT 2012 04 18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2012).

14Esminio sutarties pažeidimo faktą turi įrodyti šalis, kuri nori pasinaudoti vienašališko sutarties nutraukimo teise. Esminio sutarties pažeidimo įrodinėjimas reiškia, kad turi būti konstatuota, jog sutarties nevykdymas atitinka CK 6.217 str. 2 d. nurodytus kriterijus; kiekvienu sutarties pažeidimo atveju tai yra vertinamojo pobūdžio aplinkybės, todėl kita šalis gali gintis įrodinėdama, kad sutarties pažeidimas buvo neesminis. (LAT 2010 12 28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2010). Ieškovas ginčija įsigytos prekės kokybę, nurodo, kad naudodamas Smulkintuvą laikėsi gamintojo nurodytų reikalavimų, tačiau agregato diržai per greitai susidėvi, t.y. įš atsakovo įsigyta prekė yra netinkamos kokybės. Šį teiginį grindžia Aktu (b.l. 18-19, I t.) ir faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu (b.l. 125, II t.) bei faktinių aplinkybių konstatavimo metu padarytu vaizdo įrašu (b.l. 128, II t.). Smulkintuvo ekspertizės ieškovas neprašė skirti (b.l. 135, II t.).

15Reikalavimai pagal pirkimo-pardavimo sutartį perduodamo daikto kokybei reglamentuoti CK 6.333 str. Pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus, reikalavimai daikto kokybei apima ir jo tinkamumą naudoti pagal tikslinę paskirtį: jeigu daiktų kokybė sutartyje neaptarta, pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, kad juos būtų galima naudoti tam, kam jie paprastai naudojami, tačiau jeigu sutarties sudarymo metu pirkėjas pranešė pardavėjui apie konkretų tikslą, kuriam jis perka daiktus, tai pirkėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, jog jie tiktų tam konkrečiam tikslui; laikoma, kad daiktai neatitinka sutarties reikalavimų, jeigu perduotas kitos rūšies daiktas, negu numatyta sutartyje (CK 6.333 str. 1, 4, 7 d.) (LAT 2009 07 03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-182/2009; 2009 11 10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-499/2009; 2010 11 22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-455/2010, kt.).

16Ieškovo surašytame Smulkintuvo patikrinimo Akte pateiktos išvados, jog: išoriškai ant smulkintuvo defektų nepastebėta; problemiški smulkintuvo diržai, t.y. pernelyg greitai jie kaista bei susidėvi, nutrūksta; smulkintuvo techninėje charakteristikoje pateikti duomenys, o konkrečiai, reikalingos mašinos galingumas nuo 70-110 AG yra silpnas. Aktas pasirašytas tik ieškovo atstovų. Atsakovo atstovas R. R., dalyvavęs 2011 06 22 atliekant Smulkintuvo patikrinimą, teismo posėdžio metu paaiškino, kad Smulkintuvas bandymo metu buvo naudojamas atlikti tokiems darbams, kuriems jis nėra pritaikytas, jo manymu tokiems darbams reikalingas galingesnis smulkintuvas (b.l. 119-120, II t.). 2011 07 21 atsakovo pakviestas mechanikas iš UAB „Konekesko“ apžiūrėjęs Smulkintuvą patvirtino, kad jis naudojamas netinkamai (b.l. 96, II t.). Ieškovas UAB „Konekesko“ mechaniko faktinio smulkintuvo apžiūrėjimo ir surašyto patvirtinimo neginčija, patvirtinime nustatytas pastabas paneigiančių įrodymų nepateikė. Laikytina, kad atsakovas ėmėsi priemonių išsiaiškinti, ar Smulkintuvas yra tinkamos kokybės.

17Ieškovas nurodo, kad atsakovo darbuotojus informavo, kokiam tikslui perka smulkintuvą, tačiau jie atsižvelgė tik į jo tinkamumą ieškovo turimai technikai, bet ne į reikiamų atlikti darbų pobūdį. Šiuos ieškovo teiginius paneigia liudytojo, UAB „Mastermann“ darbuotojo, R. R., parodymai (b.l. 119, II t.), kuriuose jis teigia, kad siūlė ieškovui galingesnius įrenginius, aplinkybė, kad ieškovas buvo įsigijęs panašaus pajėgumo tik trumpesnį smulkintuvą ir juo naudojosi, t.y. žinojo jo galimybes (b.l. 15-16, I t.). Be to, kartu su Smulkintuvu ieškovui buvo perduota ir naudojimosi instrukcija (b.l. 22, 34-123, I t.), kurioje nurodyta, kad įrenginys yra sertifikuotas ir atitinka 98/37/AC direktyvą, bei yra skirtas tik tokiems tikslams: smulkinant medienos ir augalų liekanas, krūmus ir augalus miško ir žemės ūkio paskirties žemėse (b.l. 61, I t.). Iš antstolio 2012 07 23 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 46 (b.l. 125, II t.) ir prie jo pridėto vaizdo įrašo (b.l. 128, II t.), matyti, kad Smulkintuvas naudojant jį tokiems tikslams, kurie nurodyti instrukcijoje veikia gerai, tačiau Smulkintuvo diržai pradeda kaisti įrenginį naudojant medelių kirtimui, t.y. Smulkintuvą naudojant ne pagal jo paskirtį.

18Pažymėtina, kad ieškovas 2011 06 30 įsigijo galingesnį ir beveik tris kartus brangesnį smulkintuvą (b.l. 107, II t.), t.y. taip patvirtindamas aplinkybę, kad 2011 04 14 sutartimi Nr. UT-108-11 prisiimtiems įsipareigojimams dėl medžių pjovimo, trasos platinimo, krūmų kirtimo ir nupurškimo cheminiais preparatais oro linijų trasose bei apsauginėse zonose (b.l. 30, II t.) Smulkintuvas nėra tinkamas. Atkreiptinas dėmesys, kad ir pats ieškovas Akte konstatavo, kad Smulkintuvo galingumas yra silpnas, t.y. jis nėra pakankamai galingas patikrinimo metu atliekamiems darbams.

19Darytina išvada, kad byloje esantys įrodymai, nepatvirtina Smulkintuvo kokybės trūkumus, kuriais remiantis būtų konstatuoti CK 6.217 str. 2 d. nurodyti esminiai sutarties pažeidimai ir būtų pagrindas, remiantis CK 6.334 str. 1 d. 4 p., nutraukti ieškovo ir atsakovo sudarytą Sutartį bei grąžinti sumokėtą kainą. Atsižvelgiant į byloje esančius įrodymus ir šalių atstovų bei liudytojų paaiškinimus teismo posėdžio metu, nenustatyta, kad būtų padarytas esminis sutarties pažeidimas, todėl nėra pagrindo nutraukti Smulkintuvo pirkimo-pardavimo sutartį, grąžinti už jį sumokėtus pinigus ir priteisti palūkanas už neteisėtą naudojimąsi ieškovo pinigais. Taigi ieškovo ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 177, 178, 185 str.).

20Dėl skolos ir delspinigių už perduotą prekę priteisimo

21Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.2 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.158 str. 1 d.). Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje, o pavėlavus – privalo mokėti palūkanas, kurios pradedamos skaičiuoti nuo daikto perdavimo ar šalių sutarto termino, jeigu sutartis ar įstatymas nenumato ko kita (CK 6.334 str. 1, 2 d.).

222011 02 18 ieškovas UAB „Raguvilė“ su atsakovu UAB „Mastermann“ sudarė Sutartį (b.l. 10-11, I t.), kuria ieškovas įsigijo Smulkintuvą. Sutartyje buvo numatyta pareiga pardavėjui (atsakovui) Smulkintuvą pirkėjui (ieškovui) perduoti iki 2011 04 29, tačiau ieškovui Smulkintuvas buvo perduotas 2011 05 26 (b.l. 13, I t.), ieškovas dėl to pretenzijų atsakovui nereiškė, priėmė Smulkintuvą be pastabų. Sutartyje Smulkintuvo kaina buvo nurodyta 39.325,00 Lt, todėl, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas 33.033,00 Lt jau buvo įskaitęs už smulkintuvo FAE FML/ST 150/540 pirkimą (b.l. 14, I t.), ieškovas atsakovui turėjo sumokėti 6.292,00 Lt ne vėliau kaip per 2 kalendorines dienas po prekių pateikimo ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, t.y. iki 2011 05 28. Šios prievolės ieškovas neįvykdė, motyvuodamas tuo, kad perduotas Smulkintuvas yra nekokybiškas ir reikalaudamas iš atsakovo išspręsti technines problemas, susijusias su Smulkintuvo veikimu dalyje dėl pernelyg dažno agregato diržų susidėvėjimo. Kadangi byloje nustatyta, jog ieškovo pastebėti Smulkintuvo trūkumai atsirado dėl netinkamo įrenginio naudojimo, t.y. dėl pirkėjo (ieškovo) kaltės, ieškovo atsisakymas pilnai atsiskaityti su atsakovu laikytinas nepagrįstu.

23Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes atsakovo priešieškinys tenkintinas kaip pagrįstas ir įrodytas, todėl iš ieškovo atsakovui priteistina 6.292,00 Lt skolos (CK 6.344 str. 1 d., CPK 177, 178, 185 str.). Kadangi ieškovas praleido terminą prievolei įvykdyti, atsakovui taip pat priteistini sutarties 8.3 punkte numatyti 0,06 % dydžio delspinigiai nuo neapmokėtos prekių vertės už kiekvieną pradelstą dieną, t.y. už 181 dieną - 679,54 Lt (CK 6.344 str. 2 d.). Taip pat tenkintinas atsakovo reikalavimas priteisti 6 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1, 2 d., 6.210 str. 2 d.).

24Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

25Atmetus ieškinį ir patenkinus priešieškinį, iš ieškovo priteistina atsakovui 209,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 138, I t.), valstybės naudai 75,63 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

27Ieškinį atmesti.

28Priešieškinį tenkinti.

29Priteisti iš ieškovo UAB „Raguvilė“, į.k. 161735535, buveinė - Raguviškių k., Kretingos r., a.s. Nr. LT22 7300 0100 7599 4407, „Swedbank“, AB, atsakovui UAB „Mastermann“, į.k. 110677069, buveinė - Naglio g. 4C, Kaunas, a.s. Nr. LT24 7044 0600 0265 3115, AB SEB bankas, 6.292,00 Lt (šešis tūkstančius du šimtus devyniasdešimt du litus, 00 ct) skolos, 679,54 Lt (šešis šimtus septyniasdešimt devynis litus, 54 ct) delspinigių, 6 (šešių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (6.971,54 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 11 07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 209,00 Lt (du šimtus devynis litus, 00 ct) žyminio mokesčio.

30Priteisti iš ieškovo UAB „Raguvilė“, į.k. 161735535, buveinė - Raguviškių k., Kretingos r., a.s. Nr. LT22 7300 0100 7599 4407, „Swedbank“, AB, valstybės naudai 75,63 Lt (septyniasdešimt penkių, 63 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai (įmonės kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Kvitą pristatyti į 115 kab.

31Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė,... 2. Ieškovas UAB „Raguvilė“ prašo: nutraukti 2011 02 18 tarp ieškovo UAB... 3. Atsakovas pateikė teismui priešieškinį ieškovui, prašydamas priteisti iš... 4. Ieškinyje ieškovas ir atstovai teismo posėdžio metu nurodė, kad tarp... 5. Ieškovas atsiliepime į priešieškinį (b.l. 2-5, II t.) ir jo atstovai... 6. Atsakovas UAB „Mastermann“ atsiliepime (b.l. 23-33, I t.) ir jo atstovas... 7. Atsakovas priešieškinyje (b.l. 134-137, I t.) ir jo atstovas teismo... 8. Trečiasis asmuo AS „Sautec“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo... 9. Ieškinys atmestinas, priešieškinys tekintinas. ... 10. Teismo posėdžio metu nustatyta, kad 2010 05 19 ieškovas UAB „Raguvilė“... 11. 2011 06 22 ieškovo sudaryta komisija, kurioje buvo ieškovo direktorius... 12. Dėl prikimo-pardavimo sutarties nutraukimo ir nuostolių atlyginimo... 13. Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti... 14. Esminio sutarties pažeidimo faktą turi įrodyti šalis, kuri nori pasinaudoti... 15. Reikalavimai pagal pirkimo-pardavimo sutartį perduodamo daikto kokybei... 16. Ieškovo surašytame Smulkintuvo patikrinimo Akte pateiktos išvados, jog:... 17. Ieškovas nurodo, kad atsakovo darbuotojus informavo, kokiam tikslui perka... 18. Pažymėtina, kad ieškovas 2011 06 30 įsigijo galingesnį ir beveik tris... 19. Darytina išvada, kad byloje esantys įrodymai, nepatvirtina Smulkintuvo... 20. Dėl skolos ir delspinigių už perduotą prekę priteisimo... 21. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią.... 22. 2011 02 18 ieškovas UAB „Raguvilė“ su atsakovu UAB „Mastermann“... 23. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes atsakovo priešieškinys tenkintinas... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 25. Atmetus ieškinį ir patenkinus priešieškinį, iš ieškovo priteistina... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287... 27. Ieškinį atmesti.... 28. Priešieškinį tenkinti.... 29. Priteisti iš ieškovo UAB „Raguvilė“, į.k. 161735535, buveinė -... 30. Priteisti iš ieškovo UAB „Raguvilė“, į.k. 161735535, buveinė -... 31. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...