Byla 2-9055-191/2012
Dėl skolos priteisimo ir priėmė sprendimą už akių. Teismas

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “Snoro lizingas“ ieškinį atsakovei J. D. dėl skolos priteisimo ir priėmė sprendimą už akių. Teismas

Nustatė

2Ieškovas UAB „Snoro lizingas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės J. D. 2120,82 Lt skolos (likusių mokėjimų) pagal 2010-09-15 tikslinės paskolos (išperkamosios nuomos) sutartį Nr. ( - ), 823,46 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 88,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio bei kitas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei J. D. adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2012-05-18 įstatymų nustatyta tvarka – per darbovietę (CPK 123 str. 3 d.). Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Laikytina, kad atsakovė ieškinį pripažįsta.

4Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai – 2010-09-15 tikslinės paskolos (išperkamosios nuomos) sutartis Nr. ( - ), 2011-01-11 ir 2011-01-24 paraginimai, 2011-02-07 pretenzija, delspinigių skaičiavimo lentelė – patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą.

8Ieškovas UAB „Snoro lizingas“ su atsakove J. D. 2010-09-15 sudarė tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu perdavė atsakovei valdyti ir naudotis prekę, kurios vertė 2104,00 Lt (b.l. 4-6). Atsakovė įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Laiku nesumokėjus eilinės įmokos ar kito mokėjimo, atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui delspinigius - 0,5 proc. nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Kadangi atsakovė prievolės tinkamai neįvykdė, ieškovas atsakovui siuntė paraginimus ir pretenziją (b.l. 7-9). Atsakovės J. D. skola ieškovui UAB „Snoro lizingas“ pagal 2010-09-15 tikslinės paskolos (išperkamosios nuomos) sutartį Nr. ( - ) yra 2120,82 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų ir 823,46 Lt delspinigių, iš viso 2944,28 Lt (b.l. 2-3, 11).

9Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. numato, jog kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

10Ieškinys dalyje dėl skolos (likusių mokėjimų) priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl 2120,82 Lt likusių mokėjimų, susidariusių dėl įsipareigojimų pagal 2010-09-15 tikslinės paskolos (išperkamosios nuomos) sutartį Nr. ( - ) nevykdymo, priteistina iš atsakovės ieškovui (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.260 str., 6.870 str., 6.873 str., 6.881 str.).

11Atsakovė neįvykdė tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutarties sandorio, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, atsakovei kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Kaip nurodyta sutartyje, atsakovė už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovui mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius, ir to pagrindu ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 823,46 Lt delspinigių už 182 dienas, nurodydamas, kad prašoma priteisti delspinigių suma yra mažesnė, nei nurodyta delspinigių skaičiavimo lentelėje Nr. 1, t.y. mažesnė nei 1929,20 Lt. Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra akivaizdžiai per didelės, tuo nepažeidžiant sutarties laisvės principo. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Nagrinėjamos bylos atveju atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovė yra fizinis asmuo (vartotoja) bei, sudarydama sutartį, buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl Vartojimo kredito sutarties sąlygų, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli. Nors byloje nustatyta, kad atsakovė tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Nustatydamas protingą delspinigių dydį, teismas pagal analogiją remiasi Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nuostatomis ir sprendžia, kad šiuo atveju, atsižvelgiant į visas anksčiau paminėtas aplinkybes, būtų teisinga ir protinga delspinigius sumažinti iki 0,05 proc. dydžio už kiekvieną pradelstą dieną, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių skaičiavimo lentelėje Nr. 1 nurodyta 1929,20 Lt delspinigių suma mažintina iki 192,92 Lt, kitoje dalyje ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

12Iš atsakovės, laiku neatsiskaičius su ieškovu, priteistina ieškovui 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-05-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

13Iš atsakovės, atsižvelgiant į atmestą ieškovo ieškinio reikalavimų dalį, ieškovui priteistina 69,52 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d.).

14Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei sudaro 9,57 Lt, t.y. jos mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl iš atsakovės nepriteistinos (CPK 94 str., 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 286 str., 287 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovui UAB „Snoro lizingas“, buveinės adresas Lvovo g. 25, 09320 Vilnius, įmonės kodas 124926897, a.s. Nr. ( - ) AB SEB banke, b.k. 70440, iš atsakovės J. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 2120,82 Lt (du tūkstančius vieną šimtą dvidešimt litų 82 ct) likusių mokėjimų, 192,92 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt du litus 92 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2313,74 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-05-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 69,52 Lt (šešiasdešimt devynis litus 52 ct) žyminio mokesčio.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis, rašytinio proceso... 2. Ieškovas UAB „Snoro lizingas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 3. Atsakovei J. D. adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas,... 4. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai – 2010-09-15 tikslinės paskolos... 8. Ieškovas UAB „Snoro lizingas“ su atsakove J. D. 2010-09-15 sudarė... 9. Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. numato, jog kiekvienas asmuo privalo... 10. Ieškinys dalyje dėl skolos (likusių mokėjimų) priteisimo pagrįstas byloje... 11. Atsakovė neįvykdė tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutarties... 12. Iš atsakovės, laiku neatsiskaičius su ieškovu, priteistina ieškovui 5... 13. Iš atsakovės, atsižvelgiant į atmestą ieškovo ieškinio reikalavimų... 14. Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.,... 16. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Priteisti ieškovui UAB „Snoro lizingas“, buveinės adresas Lvovo g. 25,... 18. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių,... 20. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...