Byla 2-1981-877/2011
Dėl žalos regreso tvarka priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei Beržinskienei, dalyvaujant ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ atstovui advokatui R. B., atsakovo UAB „Modus“ atstovui advokatui J. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „Modus“ dėl žalos regreso tvarka priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ prašo teismo priteisti iš atsakovo UAB „Modus“ 5227,61 Lt draudimo išmoką, 6 % metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2009 m. vasario 4 d. tarp UAB DK „PZU Lietuva“ ir UAB „Modus“ buvo sudaryta įprastinė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis AYAS 01 7152276, kuria buvo apdrausta automobilio VOLVO, valstybinis Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė. Sutartis įsigaliojo joje nustatytu terminu- 2009-02-08. Šioje sutartyje buvo nustatytos konkrečios datos, iki kada draudėjas privalo sumokėti draudimo įmokas. 2009 m. vasario 21 d. atsakovas pagal šią sutartį įmokėjo pirmąją 1395 Lt įmoką, antrosios įmokos, kurios sumokėjimo terminas buvo numatytas iki 2009-05-08, atsakovas taip pat laiku nesumokėjo, tą jis padarė tik 2009-07-02. Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinėje karalystėje 2009-06-09 įvyko eismo įvykis, kurio metu atsakovo automobilis VOLVO, valstybinis Nr. ( - ) vairuojamas atsakovo darbuotojo R. B., atsitrenkė ir apgadino automobilį BMW 520 DCE, valstybinis Nr. ( - ). Eismo įvykio kaltininku pripažintas automobilio VOLVO vairuotojas. Dėl eismo įvykio ieškovas, atlikęs žalos sureguliavimą, išmokėjo 1397,71 EUR draudimo išmoką ir 116,31 EUR žalos reguliavimo išlaidų, kas atitinka 5227,61 Lt. Šią sumą ieškovas prašo priteisti iš atsakovo, atsižvelgiant į tai, kad eismo įvykio dieną ieškovas taikė draudimo apsaugą apdraustai atsakovo transporto priemonei, tačiau atsakovas laiku nebuvo įmokėjęs nustatyto dydžio draudimo įmokos, todėl draudikas turi teisę reikalauti iš draudėjo dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas.

3Atsakovas atsiliepime ir teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir pripažino, kad už automobilio VOLVO, valstybinis Nr. ( - ) valdytojo civilinės atsakomybės draudimą laikotarpiu nuo 2009-05-08 iki 2009-08-08 pagal sutartį AYAS 01 7152276 įmoką turėjo sumokėti 2009-05-08, tačiau sumokėjo 2009-07-02. Sutartyje numatytos įmokos terminą praleido todėl, kad ieškovas nesilaikė Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. N-47 patvirtintos Standartinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties 27 p. nustatytos pareigos informuoti atsakovą apie praleistą terminą ir jo praleidimo pasekmes. Atsakovas nurodė, kad jo įmonė valdo apie 180 transporto priemonių, jų valdytojų civilinė atsakomybė draudžiama skirtingose draudimo bendrovėse, todėl atsakovui sudėtinga sekti visų transporto priemonių draudimo sutarčių galiojimo terminus ir įmokų sumokėjimą, o draudikas, profesionaliai versdamasis draudimo paslaugų teikimu ir gerai išmanantis draudimo veiklą reglamentuojančius teisės aktus, privalo informuoti draudėją apie tai, kad jis laiku nesumokėjo draudimo sutartyje numatytos įmokos. Atsakovas taip pat nurodė, kad draudikas pavėluotai sumokėtas draudimo įmokas priėmė, dėl mokėjimo terminų praleidimo pretenzijų nereiškė ir draudimo sutarties savo iniciatyva nenutraukė.

4Ieškinys atmestinas.

5Byloje ginčas kilo dėl to, ar draudikas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau - TPVCAPDĮ ) 11 str. 7 d. pagrindu turi teisę išsiieškoti iš draudėjo išmokėtą trečiajam asmeniui draudimo išmoką, kai draudėjas nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala, o draudikas nesilaikė jam nustatytos pareigos informuoti draudėją apie praleistą draudimo įmokos sumokėjimo terminą ir jo praleidimo pasekmes.

6Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ ir atsakovas UAB „Modus“ 2009 m. vasario 4 d. sudarė įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. AYAS 01 7152276 (toliau- Sutartis) (b.l.51), pagal kurią susitarta apdrausti transporto priemonės VOLVO, valstybinis Nr. ( - ) valdytojo civilinę atsakomybę. Draudimo sutartyje nurodyta jos įsigaliojimo data ir terminas nuo 2009 m. vasario 8 d. 0.00 val. iki 2010 m. vasario 7 d. 24.00 val. (b.l. 51). Sutarties 1.5.2 punkte numatyta keturi draudimo įmokų mokėjimo terminai kas tris mėnesius, atitinkamai po 1395 Lt įmoką sumokant iki 2009-02-08, 2009-05-08, 2009-08-08, 2009-11-08. Šalių paaiškinimais nustatyta, kad pirmoji draudimo įmoka sumokėta 2009-02-21, o antroji- 2009-07-02, po to pateiktas draudėjo prašymas nebetęsti draudiminės apsaugos ir sutartis nuo 2009-08-07 nutraukta (b.l.48, 57). 2009-06-09 įvyko eismo įvykis, kurio kaltininku pripažintas automobilio VOLVO vairuotojas (b.l.11-21). Dėl eismo įvykio ieškovas, atlikęs žalos sureguliavimą, išmokėjo 1397,71 EUR draudimo išmoką, nors tuo metu atsakovas eilinės draudimo įmokos dar nebuvo sumokėjęs (b.l. 28-30).

7Draudimo sutartis priklauso rizikos sutarčių grupei. Šia sutartimi draudikas prisiima atsakomybę už draudiminio įvykio metu padarytų nuostolių atlyginimą. Draudėjas (naudos gavėjas) už draudiminę apsaugą privalo mokėti draudikui draudimo sutartyje ar įstatyme nustatytais terminais nustatyto dydžio pinigų sumą ar sumas (draudimo įmoką - premiją); kai draudimo įmoka mokama periodiškai, draudimo sutartyje gali būti numatytos teisinės pasekmės, jeigu per nustatytą terminą nesumokama eilinė įmoka (CK 6.1004 str. 1 d., 2 d.). TPVCAPDĮ 11 str. 5 d. numatyta, kad jeigu draudėjas nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos, draudikas turi teisę reikalauti už kiekvieną pavėluotą dieną 0,04 procento delspinigių nuo nesumokėtos sumos, jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip. TPVCAPDĮ 11 str. 7 d. numatyta, kad jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala [...] draudikas, išmokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas. 2004-06-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 795 patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių 64 p. numatyta, jog, jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala [...] išmokėjęs draudimo išmoką atsakingas draudikas turi teisę susigrąžinti iš draudėjo dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas. Lietuvos Respublikos Draudimo priežiūros komisijos 2004-06-23 nutarimu patvirtintų Standartinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sąlygų (toliau - Draudimo sąlygos) 27 p. numatyta, jog draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudikas apie tai privalo pranešti draudėjui raštu, kad draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą bei nurodyti TPVCAPDĮ 11 str. 5 ir 7 dalyse numatytas draudimo įmokos nesumokėjimo pasekmes. Draudimo sąlygų 29 p. (2007 07 17 nutarimu Nr. N-66 patvirtinta redakcija, galiojanti nuo 2007-07-25, Žin., 2007, Nr. 82-3396) numatyta, jog, draudėjui draudimo įmokos nesumokėjus ilgiau negu 1 mėnesį nuo šių sąlygų 27 punkte nustatyto pranešimo gavimo, draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutartį.

8Šalių 2009 m. vasario 4 d. sudarytos sutarties 1.7 p. nurodyta, kad šiai sutarčiai taikomos LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo ir LR Draudimo priežiūros komisijos patvirtintų Standartinių draudimo sutarties sąlygų bei kitų teisės aktų nuostatos, t.y. LR Draudimo priežiūros komisijos 2004-06-23 nutarimu patvirtintos Standartinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sąlygos yra sudėtinė ginčo šalių sudarytos draudimo sutarties dalis. Šių Draudimo sąlygų 27 p. numatyta, jog draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudikas apie tai privalo pranešti draudėjui raštu, kad draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą bei nurodyti TPVCAPDĮ 11 str. 5 ir 7 dalyse numatytas draudimo įmokos nesumokėjimo pasekmes.

9Įstatymas ieškovui numato teisę reikalauti grąžinti draudimo išmokas, kai draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą, tačiau tokia įstatyme nustatyta teisė nėra absoliuti ir ją ieškovas turi įgyvendinti ne bet kaip, o laikydamasis teisės aktų ir sutartyje prisiimtų įsipareigojimų reikalavimų. Šalių atstovų paaiškinimais nustatyta, kad eilinės draudimo įmokos eismo įvykio metu 2009-06-09 atsakovas dar nebuvo sumokėjęs. Pranešimo apie vėluojamą sumokėti draudimo įmoką ieškovas atsakovui nesiuntė. Draudėjas įmoką sumokėjo pavėluotai 2009-07-02, pažeisdamas savo prievolę mokėti draudimo įmokas draudimo sutartyje nustatytu terminu, tačiau draudikas nesiėmė jokių veiksmų dėl pažeistų įmokų mokėjimo terminų– nesikreipė į draudėją dėl šių įmokų sumokėjimo ir nenurodė jam dėl šių prievolių nevykdymo teisinių pasekmių, nepasinaudojo Draudimo įstatymo 80 straipsnyje nurodyta sustabdymo teise, t.y. šios aplinkybės nelaikė esminiu sutarties pažeidimu (CK 6.217 str. 2 d. 2 p.)

10Apeliacinės instancijos teismai formuoja praktiką, kad TPVCAPDĮ 11 str. 7 d. nuostata, jog draudėjui draudimo sutartyje laiku nesumokėjus draudimo įmokos, tačiau ją sumokėjus pavėluotai ir draudikui įmoką priėmus, draudikas neturi teisės susigrąžinti iš draudėjo sumas, draudiko išmokėtas dėl padarytos žalos (Vilniaus apygardos teismo nutartys bylose Nr. 2A-311-115/2010; Nr. 2A-1011-115/2008). Teismas pritaria šiai nuomonei, kadangi priešingu atveju būtų paneigta draudimo sutarties, kuria draudėjas perkelia nuostolių atlyginimo riziką draudikui, esmė.

11Pažymėtina ir tai, kad sutartis tarp šalių buvo sudaryta prisijungimo būdu, ieškovui pasiūlius, o atsakovui priėmus ieškovo pasiūlytas sąlygas, todėl visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai (CK 6.193 str. 4 d.). Pareiga įrodyti, kad standartinės sąlygos yra aiškios ir neturėjo būti klaidingai suprastos kitos sutarties šalies, taip pat ir tai, kad jos kitai šaliai buvo tinkamai atskleistos, tenka standartines sąlygas parengusiai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-600/2006).

12Kadangi draudimo sutartis yra ne tik rizikos, bet ir fiduciarinė sutartis, t. y. sutartis, kurios šalis sieja tarpusavio pasitikėjimu grindžiami santykiai, draudimo sutarties šalių santykiuose, be kitų bendrųjų prievolių vykdymo principų (CK 6.38 str.), yra ypač svarbus draudimo sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) principas, pagal kurį šalys privalo padėti įgyvendinti viena kitai savo teises ir vykdyti pareigas (CK 6.38 str.3 d.). Bendradarbiavimo principas labai svarbus ir draudimo sutarties šalių tarpusavio atsiskaitymų santykiuose. Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija yra pažymėjusi, jog draudikas, kuriam draudimo veikla yra profesinė, privalo paaiškinti draudėjui ne tik dėl draudimo įmokos mokėjimo terminų, mokėjimo tvarkos, tačiau taip pat ir dėl šios įmokos nesumokėjimo nustatytais terminais teisinių pasekmių. Atsižvelgiant į draudiko veiklos specifiką ir draudimo sutarties kaip rizikos sutarties pobūdį, draudimo kompanija prisiimtos rizikos gali atsisakyti tik tuo atveju, jei neginčijamai įrodo, jog maksimaliai tinkamai vykdė savo veiklą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-797/2003, 2006 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-600/2006).

13Teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes bei į anksčiau išdėstytą draudimo teisinių santykių specifiką, sprendžia, jog pats ieškovas, į individualiai su atsakovu sudarytą draudimo sutartį įtraukdamas 1.7 p. nurodytus teisės aktus, savo elgesiu leido ieškovui pagrįstai tikėtis, kad jam apie eilinių draudimo įmokų mokėjimą bus pranešta, o laiku neatsiskaičius pagal draudimo sutartį, draudimo apsauga galioja, todėl ginčo draudiminio įvykio rizika tenka draudimo verslo profesionalui ieškovui (( - ) str.). Darytina išvada, kad ieškovas, reikalaudamas priteisti išmokėtą pinigų sumą kitam asmeniui, faktiškai negali remtis kitos šalies netinkamu sutarties įvykdymu (CK 6.206str.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, manytina, kad nėra pagrindo tenkinti ieškinį, kuris yra pareikštas vadovaujantis TPVCAPDĮ 11 str. 7 d.

14Pažymėtina ir tai, kad ieškinio patenkinimas šioje byloje faktiškai prieštarautų ir pačiai draudimo sutarties esmei bei protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams, kadangi sumokėjęs draudimo įmokas draudėjas pats turėtų atlyginti ir draudiminio įvykio metu padarytą žalą (CK 1.5 str.).

15Ieškinį atmetus, iš ieškovo valstybei priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 1 d.)

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259-260 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį atmesti.

18Priteisti valstybei iš ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“, 18,66 Lt (aštuoniolika litų 66 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąsk. Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai