Byla e2-486-399/2020
Dėl dalies privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Janina Zaržeckienė, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, Jolantai Petraitienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Mens Mentis“ atstovui advokatui L. M., atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei E. G., trečiojo asmens Marijampolės savivaldybės administracijos atstovams V. M. ir A. B., nedalyvaujant trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui, nedalyvaujant trečiojo asmens BUAB „Vitaterma“ atstovui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Mens Mentis ieškinį atsakovei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Marijampolės savivaldybės administracijai, BUAB „Vitaterma“, Marijampolės savivaldybės administracijai dėl dalies privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo.

2teismas

Nustatė

3ieškovė UAB „Ments Mentis“ (toliau ieškovė) ieškiniu prašo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau inspekcijos) 2019 m. spalio 19 d. Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. ( - ) dalį, kuria ieškovė įpareigota išardyti savavališkai pastatytas (įrengtas, sumontuotas ir pan.) ar perstatytas statinio dalis ir jeigu būtina sutvarkyti statybvietę. Išardyti savavališkai įrengtos aikštelės dalis žemės sklype ( - ) ir greta esančioje nesuformuotoje valstybinėje žemėje Marijampolėje. Tai yra išardyti aikštelės įrengtus pagrindo, žvyro-smėlio, skaldos sluoksnius apie 1300 kv. metrų žemės plote ( - ) ir apie 970 kv. metrų greta esančioje nesuformuotoje valstybinėje žemėje prie ( - ). Atstatyti aikštelės parametrus iki buvusios prieš rekonstravimo darbų pradžią.

4Ieškinyje ieškovė nurodo šias aplinkybes: 2019-10-29 UAB “Mens mentis” gavo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau - VTPSI) 2019-10-25 lydraštį “Dėl dokumentų siuntimo” Nr. ( - ) (Priedas Nr. 1), kuriuo UAB “Mens mentis” buvo atsiųsti šie dokumentai: 2019-10-24 Savavališkos statybos aktas Nr. ( - ) be priedų, kuriame konstatuota: <.... Rekonstruojamas II-os grupės nesudėtingasis inžinerinis statinys - aikštelė, ( - ) ir greta esančioje nesuformuotoje valstybinėje žemėje mieste, be statybos leidimo ir teisės aktų nustatyta tvarka parengto projekto

5> (Priedas Nr. 2); 2019-10-25 Privalomasis nurodymas nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų Nr. ( - ), kuriame nurodyta: <.... Nevykdyti jokių statybos darbų išskyrus darbus savavališkos statybos padarinių pašalinimui, žemės sklype ( - ) ir greta esančioje nesųformuotoje valstybinėje žemėje prie ( - ) (Priedas Nr. 3); 2019-10-25 Privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. ( - ), kuriame nurodyta: < Išardyti savavališkai pastatytas (įrengtas, sumontuotas ir pan.) ar perstatytas statinio dalis, ir jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. Išardyti savavališkai įrengtos aikštelės dalis žemės sklype ( - ) ir greta esančioje nesuformuotoje valstybinėje žemėje Marijampolėje. Tai yra išardyti aikštelės įrengtus pagrindo, žvyro - smėlio, skaldos sluoksnius apie 1300 lev. metrų žemės plote ( - ) ir apie 970 lev. metrų greta esančioje nesuformuotoje valstybinėje žemėje prie ( - ) gatvės. Išmontuoti aikštelės perimetru įrengtus kelio bortus valstybinėje žemėje ir prie ( - ) esančios sklypo ribos. Atstatyti aikštelės parametrus iki buvusios prieš rekonstravimo darbų pradžią > (Priedas Nr. 4). Ieškovas UAB “Mens mentis” nereiškia reikalavimo: dėl 2019-10-24 Savavališkos statybos akto Nr. ( - ) panaikinimo; dėl 2019-10-25 Privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų Nr. ( - ) panaikinimo (kadangi UAB “Mens mentis” jokių statybos darbų nevykdo); dėl 2019-10-25 Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. ( - ) dalies, kuria UAB “Mens mentis” įpareigota <Išmontuoti aikštelės perimetru įrengtus kelio bortus valstybinėje žemėje ir prie ( - ) esančios sklypo ribos....>. Tačiau ieškovas UAB “Mens mentis” nesutinka ir reiškia reikalavimą dėl 2019-10-25 Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. ( - ) dalies, kuria UAB “Mens mentis” įpareigota < Išardyti, savavališkai pastatytas (įrengtas, sumontuotas ir pan.) ar perstatytas statinio dalis, ir jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. Išardyti savavališkai įrengtos aikštelės dalis žemės sklype ( - ) ir greta esančioje nesuformuotoje valstybinėje žemėje Marijampolėje. Tai yra išardyti aikštelės įrengtus pagrindo, žvyro - smėlio, skaldos sluoksnius apie 1300 kv. metrų žemės plote ( - ) ir apie 970 kv. metrų greta esančioje nesuformuotoje valstybinėje žemėje prie ( - ) . <...> Atstatyti aikštelės parametrus iki buvusios prieš rekonstravimo darbų pradžią > (toliau taip pat - skundžiama 2019-10-25 Privalomojo nurodymo dalis). Ieškovas UAB “Mens mentis” įsitikinimu, aukščiau nurodyta skundžiama 2019-10-25 Privalomojo nurodymo dalis yra neteisėta ir turi būti panaikinta. Skundžiamoje 2019-10-25 Privalomojo nurodymo dalyje yra nurodyta, kad privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius yra teikiamas statytojui UAB “Mens mentis”. Ieškovas UAB “Mens mentis” nėra savavališkai įrengtos aikštelės dalies žemės sklype ( - ) ir greta esančioje nesuformuotoje valstybinėje žemėje Marijampolėje statytojas, todėl jam negalėjo būti duotas privalomas nurodymas tokį statinį išardyti ir atstatyti aikštelės parametrus iki buvusios prieš rekonstravimo darbų pradžią. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 99 dalyje yra nurodyta, kad <.... Statytojas (užsakovas) — Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, kurie investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kitai užsienio organizacijai). ...>. Ieškovas UAB “Mens mentis” neatitinka statytojo (užsakovo) sąvokos, nurodytos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 99 dalyje, kadangi jis neinvestavo lėšų į statybą (aikštelės įrengimą) ir neatliko užsakovo funkcijos bei nepavedė niekam kitam tokios funkcijos atlikti. 2019-04-23 Žemės sklypo ir pastatų pirkinio - pardavimo sutartimi ieškovas (pirkėjas) UAB “Mens mentis” įsigijo iš pardavėjo UAB “Vitatenna”: pastatą - ( - ), pastatą - ( - ), kitus inžinerinius statinius - kiemo statinius, unikalus ( - ), 0,3749 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) (Priedas Nr. 5 ir Priedas Nr. 6). Ieškovo UAB “Mens mentis” įsigytoje žemės sklypo, esančio ( - ), dalyje (apie 1300 kv. metrų žemės plote) ir greta esančioje nesuformuotoje valstybinėje žemėje prie ( - ) gatvės (apie 970 kv. metrų) aikštelė jau buvo įrengta, ką patvirtina ir aukščiau nurodytos 2019-04-23 Žemės sklypo ir pastatų pirkimo - pardavimo sutarties 2.4. punktas, kuriame nurodyta, kad pardavėjas parduoda, o pirkėjas perka be kita ko ir kitus inžinerinius statinius - kiemo statinius, prie kurių yra nurodyta <

6Pastaba: (vandens baseinas, tvora, kiemo aikštelė)

7>. 2019-04-23 Žemės sklypo ir pastatų pirkimo - pardavimo sutarties 5.1. punkte yra nurodyta, kad pardavėjas pareiškia ir garantuoja, kad yra turto (taigi ir kiemo aikštelės) savininkas. Ieškovas UAB “Mens mentis”, 2019-04-23 įsigijęs nekilnojamąjį turtą (tame tarpe ir buvusio savinininko UAB “Vitatenna” įrengtą aikštelę), jokių investicijų į aikštelę ir statybos darbų neatliko, išskyrus kelio bortų įrengimą aikštelės perimetru, ko ieškovas neginčija ir dės pastangas nustatytu terminu tuos bortus išmontuoti arba įteisinti teisės aktų nustatyta tvarka. Ieškovo UAB “Mens mentis” žiniomis, laikotarpiu, kai nekilnojamojo turto, esančio ( - ), savininkas dar buvo UAB “Vitaterma”, VTPSI jau turėjo tam tikrų pretenzijų šiam turto savininkui dėl statybos darbų teisėtumo. Ieškovas neturi ir negali turėti informacijos apie VTPSI teisinius santykius dėl statybos darbų teisėtumo su buvusiu savininku UAB “Vitaterma”, todėl tokia informacija išreikalautina iš atsakovo VTPSI. Pažymėtina ir tai, kad UAB “Mens mentis” direktorius dar 2019-08-20 Paaiškinimuose, skirtuose VTPSI, nurodė, kad < dėl administracinio nusižengimo protokolo surašymo juridiniam asmeniui UAB Mens mentis” dėl atliktų statybos darbų ( - ), nesutinkame, nes mūsų žiniomis statybos darbus atliko UAB “Vitaterma”, buvę savininkai iš kurių mes pastatą nusipirkome....> (Priedas Nr. 7). UAB “Mens mentis” direktorius vėlesniuose, 2019-10-10 Paaiškinimuose, VTPSI nurodė, kad <.... dėl vykdomų statybos darbų prie žemės sklypo ( - ), Paaiškiname, kad gavę nusiskundimus iš kaimynų, priėmėme sprendimą laikinai įrengti pravažiavimo apribojimus per sklypą ir padarėme laikiną sklypo aptvėrimą iš kelio bordiūrų (kad nekirstų kampų ir savavališkai nevažinėtų per žolinę veją). Šiuo metu vyksta aikštelės projektavimo darbai. Gavus leidimą bortus demontuosime ir padarysime darbus pagal projektą. ..> (Priedas Nr. 8). Taigi, kaip matyti iš nurodytų aplinkybių, UAB “Mens mentis” dar prieš savavališkos statybos akto ir privalomųjų nurodymų surašymą nurodė VTPSI, kad dėl kelio bortų nesiginčija, juos įrengė laikinai ir juos demontuos, tačiau aikštelės savavališkai neįrenginėjo,- priešingai, šiuo metu vykdo projektavimo darbus, kad aikštelę galėtų įrengti pagal visus teisės aktų reikalavimus. Vis dėlto, atsakovas VTPSI, priimdamas skundžiamą 2019-10-25 Privalomojo nurodymo dalį, į aukščiau nurodytas aplinkybes neatsižvelgė, neįvertino ir niekaip nepagrindė fakto, kad UAB “Mens mentis” yra laikytinas statytoju, todėl toks sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 2 str. 2 d. nustato, kad privalomasis nurodymas- atskiru teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą ar statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos nustatytos formos administraciniu aktu teikiamas arba šio Įstatymo nustatytais atvejais kitame administraciniame akte įrašytas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą ar statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos ar pareigūno įpareigojimas viešojo administravimo subjektui, kitam juridiniam asmeniui ar jo padaliniui, kitai juridinio asmens statuso neturinčiai organizacijai ar jos padaliniui, fiziniam asmeniui per nustatytą terminą pateikti dokumentus, informaciją, pašalinti teritorijų planavimą ar statybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, panaikinti ar pakeisti neteisėtai priimtą administracinį sprendimą, atlikti kitus šiame įstatyme nurodytus veiksmus. Kaip matyti iš nurodyto teisinio reguliavimo, atsakovo VTPSI priimtas skundžiamas 2019-10-25 Privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius yra laikomas viešojo administravimo subjekto priimtu administraciniu aktu. Ši aplinkybė atitinkamai suponuoja išvadą, kad VTPSI priimtam skundžiamam 2019-10-25 Privalomajam nurodymui pašalinti savavališkos statybos padarinius, kaip administraciniam aktui, taikytinas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 str. nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi objektyvumo, proporcingumo, efektyvumo bei kitais viešojo administravimo principais. To paties įstatymo 8 str. 1 d. nurodyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir kt.) turi būti motyvuotos. Atsižvelgiant į aukščiau pacituotų teisės aktų nuostatas, darytina išvada, kad privalomasis nurodymas, kaip individualus administracinis aktas, turi būti pagrįstas ir teisėtas, t. y. turi atitikti aukščiau paminėtų įstatymų nuostatų reikalavimus, jame turi būti aiškiai ir išsamiai nurodytos aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų normos, kurių nurodoma laikytis, ar šių teisės aktų pažeidimai, tai pagrindžiančios nustatytos aplinkybės, o nagrinėjamu atveju - ir trunkamąjį pažeidimą pagrindžiantys faktai {Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-09-11 sprendimas administracinėje byloje Nr. A-822- 2460-12). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi nuostatos, kad kaip individualus administracinis aktas, privalomasis nurodymas turi būti formuluojamas taip, kad iš jo turinio būtų aišku, kokias konkrečiai teises ir pareigas suinteresuotiems asmenims jis sukelia {Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas aplinkos apsaugos srityje, apibendr., 217pi). Ieškovo UAB “Mens mentis” įsitikinimu, skundžiama 2019-10-25 Privalomojo nurodymo dalis akivaizdžiai prieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio, 8 straipsnio bei teismų praktikoje suformuotoms nuostatoms, kadangi ji yra nemotyvuota, neobjektyvi, nėra pagrįsta objektyviais duomenimis (faktais), todėl teismo turi būti panaikinta.

8Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas Linas Meškys palaikė ieškinį motyvais ir pagrindais nurodytais jame ir papildomai paaiškino, kad atsisako prašymo apklausti liudytoju R. S., ieškinį įrodinėja paaiškinimais ir pateiktais rašytiniais įrodymais , prašo tenkinti ieškinį, nesutinka, kad ieškovė buvo statytoja kiemo aikštelės, nes ieškovė ją nusipirko ir tik sutvarkė aplinką. Papildomai nurodė, kad yra pratęstas terminas iki 2020 m. liepos 25 d. įvykdyti visam privalomam nurodymui.

9Atsakovė teikė atsiliepimą, ieškinio nepripažino visiškai ir atsiliepime nurodė faktines aplinkybes bei nesutikimo su ieškiniu motyvus: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) 2019-09-26 gavo Marijampolės savivaldybės administracijos 2019-06-26 raštą Nr. SA-85 – (12.1.E) „Dėl galimai savavališkų statybos darbų valstybinėje žemėje“ (patikslintą 2019-09-27 raštu Nr. SA-8535(12.1.E), kuriuose nurodyta, kad „Marijampolės savivaldybės administracijos specialistai pastebėjo galimai savavališkai vykdomus statybos darbus sklype ( - ) ir prie jo esančiame skvere. <...> Sklype ir už sklypo ribų (( - ) skvero teritorijoje) įrengiama automobilių stovėjimo aikštelė <...>“ (toliau – pranešimas).

10Inspekcijos Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento Trečiojo statybos priežiūros skyriaus pareigūnas, reaguodamas į aukščiau gautą pranešimą, 2019-10-10 – 2019-10-22 atliko patikrinimą ir 2019-10-22 surašė statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktą Nr. ( - ) (toliau – patikrinimo aktas). Patikrinimo aktu nustatyta, kad „rekonstruojamas II-os grupės nesudėtingas inžinerinis statinys – aikštelė ( - ) ir greta esančiame nesuformuotame žemės sklype mieste, be statybos leidimo ir teisės aktų nustatyta tvarka parengto projekto“. Patikrinimo aktu taip pat nustatyta, kad „patikrinimo metu įrenginėjami aikštelės bortai, tvarkomas sklypas ir teritorija už aikštelės ribos“.

11Inspekcija, nustačiusi savavališkos statybos faktą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 14 straipsnio 1 dalimi, 2019-10-24 surašė savavališkos statybos aktą Nr. ( - ) (toliau – savavališkos statybos aktas). Savavališkos statybos aktu konstatuota, kad ieškovas, neturėdamas statybą leidžiančio dokumento, rekonstravo II grupės nesudėtingą inžinerinį statinį – aikštelę, ( - ) ir greta esančioje nesuformuotoje valstybinėje žemėje mieste (toliau – aikštelė), be statybos leidimo ir teisės aktų nustatyta tvarka parengto projekto.

12Nustačius savavališkos statybos faktą, 2019-10-25 buvo surašytas privalomasis nurodymas nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų Nr. ( - ) (toliau – nurodymas nevykdyti darbų), kuriuo statytojas UAB „Mens mentis“ įpareigotas „nevykdyti jokių statybos darbų, išskyrus darbus savavališkos statybos padarinių pašalinimui žemės sklype ( - ) ir greta esančioje nesuformuotoje valstybinėje žemėje prie ( - ).

13Inspekcija, vadovaudamasi Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 2019-10-25 surašė privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. ( - ) (toliau – nurodymas), kuriuo iš ieškovo pareikalavo ne vėliau kaip iki 2020-04-25 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios 2019-10-24 surašytas savavališkos statybos aktas, padarinius: „išardyti savavališkai įrengtos aikštelės dalis žemės sklype ( - ) ir greta esančioje nesuformuotoje valstybinėje žemėje ( - ). Tai yra išardyti aikštelės įrengtus pagrindo, žvyro-smėlio, skaldos sluoksnius apie 1300 kv. metrų žemės plote ( - ) ir apie 970 kv. metrų greta esančioje nesuformuotoje valstybinėje žemėje prie ( - ) gatvės. Išmontuoti aikštelės perimetru įrengtus kelio bortus valstybinėje žemėje ir prie ( - ) esančios sklypo ribos. Atstatyti aikštelės parametrus iki buvusios prieš rekonstravimo darbų pradžią“.

14Savavališkos statybos aktas, nurodymas nevykdyti darbų ir nurodymas ieškovui buvo išsiųsti registruota pašto siunta kartu su Inspekcijos 2019-10-25 raštu Nr. ( - ) „Dėl dokumentų siuntimo“.

15Inspekcija su ieškinio argumentais nesutinka dėl žemiau nurodytų motyvų.

16VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko (registro Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) duomenimis 0,3749 ha žemės sklype (unikalus Nr. ( - ) ) (toliau – žemės sklypas) yra įregistruoti: pastatas – ( - ), pažymėjimas plane ( - ) ), pastatas – ( - )), kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (vandens baseinas, tvora, kiemo aikštelė (toliau – buvusi aikštelė)) (unikalus Nr. ( - ) ) (toliau – statiniai).

17Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statybos, statybos užbaigimo, statinių naudojimo ir priežiūros, griovimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas) bei statybos techniniuose reglamentuose.

18Pagal Statybos įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, statiniai turi būti statomi, remontuojami ir rekonstruojami laikantis teisės aktų reikalavimų.

19Statybos įstatymo 2 straipsnio 72 dalyje įtvirtinta, kad statinio rekonstravimas – statyba, kurios tikslas – perstatyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis (ilgį, plotį, aukštį ir pan.).

20Statybos techninio reglamento ( - ) „Statinio statybos rūšys“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-12-05 įsakymu Nr. 622 (nuo 2018-06-21 galiojanti redakcija), VI skyriaus „Statinio rekonstravimas“ 9 punkto nuostatos apibrėžė, kad statinio rekonstravimo tikslas – perstatyti esamo statinio laikančiąsias konstrukcijas ir tuo pakeičiant (padidinant, sumažinant) bet kuriuos statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį, skersmenį ir pan. Laikoma, kad laikančiosios konstrukcijos perstatomos, kai: 9.1. pastatomi nauji aukštai; 9.2. įrengiamas naujas rūsys, praplečiamas esamas; 9.4. nugriaunama dalis esamų aukštų; 9.5. prie statinio pristatomas (ar pastatomas tarp gretimų statinių) priestatas, jei dėl šio priestato pristatymo keičiamos, silpninamos, stiprinamos ir pan. esamo statinio laikančiosios konstrukcijos; 9.6. pakeičiamos bet kurios laikančiosios konstrukcijos kitomis laikančiosiomis konstrukcijomis, įrengiamos naujos laikančiosios konstrukcijos, pašalinama dalis esančių laikančiųjų konstrukcijų.

21Kokio dydžio ir kurioje vietoje yra VĮ Registrų centre registruota buvusi aikštelė, atitinkamai ir kokio dydžio aikštelė yra dabar, aiškiai matyti iš prie Inspekcijos patikrinimo akto pridėtos schemos, darytos pagal 1999-01-04 kadastrinių matavimų bylą. Iš šios schemos matyti, kad aikštelės plotas po savavališko rekonstravimo yra apie 2270 kv. metrų (apie 1300 kv. metrų žemės sklype ir apie 970 kv. metrų nesuformuotoje valstybinėje žemėje, kurioje pagal Marijampolės miesto bendrojo plano sprendinius numatytas miesto skveras).

22Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 30 dalį, nesudėtinguoju statiniu yra laikomas <...> paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys. Pastato ir inžinerinio statinio paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

23Remiantis statybos techninio reglamento ( - ) „Statinių klasifikavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-10-27 įsakymu Nr. D1-713, 3 lentelės 4.1 punktu, plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (terasos, aikštelės ir kt.), kurių plotas yra > 100 kv. m, ? 10 000 kv. m, yra priskiriami II grupės nesudėtingų inžinerinių statinių kategorijai. Taigi, nagrinėjamu atveju savavališkai rekonstruota apie 2270 kv. metrų aikštelė laikytina II grupės nesudėtingu inžineriniu statiniu.

24Pagal statybos techninio reglamento ( - ) „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas) 3 priedo 2.2 punkto nuostatas, statybos darbams privalomas statybą leidžiantis dokumentas ir teisės aktų nustatyta tvarka parengtas projektas.

25Vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 45 dalimi, savavališka statyba tai statinio ar jo dalies statyba neturint galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba jį turint, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

26Iš palydovinių nuotraukų bazėje „Google Earth Pro“ esančios nuotraukos matyti, kad aikštelė savavališkai rekonstruota po 2018-08-02 (nuotrauka pridedama).

27Iš tų pačių VĮ Registro centro išrašų matyti, kad tiek žemės sklypas, tiek jame esantys statiniai nuosavybės teise nuo 2018-05-23 iki 2019-01-09 priklausė ieškovui; nuo 2019-01-10 iki 2019-04-23 - UAB „Vitaterma“; nuo 2019-04-23 iki šiol - vėl ieškovui. Taigi, visą šį laiką žemės sklypą ir statinius jame nuosavybės teise valdė ieškovas (išskyrus apie tris mėnesius, kuomet nuosavybės teisė į juos buvo perleista UAB „Vitaterma“). Patikrinimo metu Inspekcijos pareigūnas užfiksavo, kad aikštelėje statybos darbus vykdė ieškovas (formavo aikštelės kontūrus, buvo stumdoma ir lyginama skalda ir pan.). Tai užfiksuota prie patikrinimo akto pridėtose nuotraukose.

28Pažymėtina, kad ieškovo nurodyti aikštelės statybos darbai (suformuojant aikštelės kontūrus, perimetru įrengiant bortus (dėl kurių atlikimo jis prisipažįsta)), nėra atskiras statybos objektas, kuriam reikėtų atskiro statybą leidžiančio dokumento ar kurie būtų atskiru unikaliu numeriu registruojami VĮ Registrų centre, t. y. ieškovo atlikti ir patikrinimo metu nuotraukomis užfiksuoti ieškovo atlikti statybos darbai laikytini aikštelės rekonstravimo darbais.

29Taigi, byloje esantys dokumentai patvirtina, kad patikrinimo metu buvusios aikštelės rekonstrukcijos darbus atliko būtent ieškovas, veikdamas savo naudai ir savo interesams, todėl jis pripažintinas aikštelės statytoju pagrįstai ir teisėtai, ir atitinkamai todėl privalomasis nurodymas (pilna apimtimi) neturėtų būti naikintinas.

30Akcentuotina ir tai, kad nors ieškinyje nurodoma, kad ieškovas nėra aikštelės statytojas, šias aplinkybes patvirtinančių leistinų įrodymų jis nepateikia (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 177 str.), o byloje esantys rašytiniai įrodymai pagrindžia, kad aikštelės rekonstravimo darbus atliko būtent jis, t. y. ieškovas.

31Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 4.47 straipsnyje įtvirtinta, kad asmens nuosavybės teisei į tam tikrą daiktą atsirasti turi būti konkretus nuosavybės teisės įgijimo pagrindas.

32Atkreiptinas dėmesys, kad savavališkai ar pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus pastatyti statiniai ar sumontuoti įrenginiai negali būti civilinės apyvartos objektu, todėl atitinkamai negali būti ir nuosavybės teisės objektu ir nuosavybės teisė į tokį statinį ar sumontuotą įrenginį CK 4.47 straipsnio 4 punkte nurodytu pagrindu negali būti įgyjama. „Nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą gali būti įgyjama taip pat ir statybos procese, ir ne tik pastatant naują statinį ar rekonstravus pastatą <...> Tačiau įgyti nuosavybę į statinį ir kartu visas savininko teises bei savininko teisių garantijas galima ne dėl bet kokio statybos proceso, bet tik tokiu atveju, kai statyba buvo pradėta ir vykdoma laikantis jos procesą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų, t. y. jei statybos procesas buvo teisėtas“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) 2007-09-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2007). Atitinkamai CK 4.48 straipsnyje reglamentuota, jog perduoti nuosavybės teisę gali tik pats savininkas arba savininko įgaliotas asmuo, o perdavimo būdu naujasis savininkas įgyja į perduotą daiktą (turtą) tiek teisių ir pareigų, kiek jų turėjo buvęs daikto (turto) savininkas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita. Atsižvelgiant į teismų praktiką, ši nuostata reiškia, jog „<...> pirkėjo įgytų nuosavybės teisių ribas apibrėžia pardavėjo perleistų nuosavybės teisių apimtis“, t. y. naujasis daikto savininkas į perduodamą daiktą įgyja visas tas teises ir pareigas bei tokia jų apimtimi, kokias ir kokia apimtimi turėjo buvusysis, ankstesnis savininkas (LAT 2010-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2010).

33CK 4. 103 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama.

34Todėl, Inspekcijos nuomone, ieškovo aukščiau nurodyta žemės sklypo ir pastatų pirkimo – pardavimo sutartis patvirtina tik tai, kokius teisiškai registruotus pastatus pardavėjas (t. y. UAB „Vitaterma“ perleido, ir atitinkamai tokius teisėtai registruotus pastatus pirkėjas (t.y. UAB „Mens mentis“) įsigijo, t. y. tai niekaip nepatvirtina aplinkybės, kad ieškovas nupirko savavališkai rekonstruotą aikštelę.

35Kita vertus, netgi darant prielaidą, jog ieškovas savavališkai rekonstruotą aikštelę 2019-04-23 pirko, akivaizdu, kad ieškovas žinojo, ką perka (nes pats iki 2019-01-09 valdė tą žemės sklypą ir statinius, t. y. žinojo, kokie ir kokių išmatavimų statiniai bei kokio dydžio žemės sklypas buvo iki 2019-01-09, juos parduodant UAB „Vitaterma“, ir kokie jie buvo 2019-04-23, juos vėl nusiperkant ieškovui), su tuo sutiko ir dėl savavališkai išdidintos aikštelės pretenzijų buvusiam savininkui nereiškė. Darytina išvada, kad jis, matydamas ir žinodamas faktinę situaciją, su esama faktine situacija sutiko, ir, perimdamas aikštelės naudojimą (pvz. atliekant statybos darbus (kelio bortais per perimetrą nužymint jos kontūrus; šia aikštele rūpinantis bei ją prižiūrint (iš fotofikzacijos matyti aikštelę tvarkanti, skaldą stumdanti sunkioji technika, statomi automobiliai, tvarkoma aplinka ir t. t.)), tuo pačiu sutiko ir iš to kylančiomis rizikomis bei pasekmėmis.

36Galiausiai, pažymėtina ir tai, kad remiantis Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktu, už savavališką statybą yra atsakingas statytojas, o jeigu jo nėra – statinio ar dalies savininkas, valdytojas ar naudotojas, žemės sklypo ar jo dalies, kurioje nustatyta savavališka ar neteisėta statyba, savininkas, valdytojas ar naudotojas. Analogiškos nuostatos įtvirtintos ir Reglamento 132 punkte.

37Statytojas (užsakovas) – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, kurie investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kitai užsienio organizacijai). Statinio naudotojas – statinio savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja statinį (jo dalį) Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių ar teismo sprendimų pagrindu. Daikto naudojimas civilinėje teisėje suprantamas kaip daikto naudingų savybių pritaikymas ir naudos iš jo gavimas (Statybos įstatymo 2 straipsnio 56 ir 99 dalys).

38Pažymėtina ir tai, kad tiek statytojui, tiek naudotojui tenkanti atsakomybė savavališkos statybos padarinių pašalinimo prasme, įtvirtinta tiek Priežiūros įstatyme, tiek ir Reglamente, yra identiška, todėl net darant prielaidą, kad ieškovas nėra aikštelės statytojas (ką paneigia byloje esantys dokumentai), nurodymo dalies panaikinimas vien tuo pagrindu, nesukeltų ieškovui jo siekiamų teisinių pasekmių, nes nurodymas tokia pačia apimtimi ir su tokiais pačiais įpareigojimais jam teisėtai ir pagrįstai galėtų būti surašomas kaip aikštelės naudotojui (tai parvirtina byloje esantys dokumentai). Pažymėtina, kad tokios pozicijos laikomasi ir teisminėje praktikoje: „jeigu buvo pažeistos administracinės procedūros, tačiau pakartojus visą procesą iš naujo, pasiekiant iš esmės tą patį rezultatą, administracinės procedūros pažeidimas nėra pakankamas pagrindas naikinti administracinius aktus“ (LAT 2013-06-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2013). Todėl, Inspekcijos nuomone, nurodymo dalis neturėtų būti naikinama ir dėl šios priežasties.

39Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad teritorijų planavimą ir statybų procesą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra išreikštas viešasis interesas, kad teritorijų planavimas ir statyba būtų vykdoma griežtai laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų, kad teritorijos būtų vystomos, o statybos vykdomos, derinant visų suinteresuotų asmenų interesus, laikantis aplinkosaugos, gyvenamųjų vietovių, gamybos ir infrastruktūros sistemų formavimo reikalavimų, fizinių ir juridinių asmenų veiklos plėtojimo teisėms teritorijoje nustatyti. Pažymėtina, jog dalis aikštelės yra nesuformuotoje valstybinėje žemėje, kurioje pagal bendrojo plano sprendinius numatytas skveras), o valstybinė žemė yra specifinis objektas, palyginant su kitais nekilnojamojo turto objektais, ir ši išvada yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinime (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005-05-13 nutarimas).

40Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė ieškinio nepripažino motyvais ir argumentais išdėstytais atsiliepime, prašė ieškinio netenkinti, nurodė jog ieškovė neįrodė, kad nėra statytoja bei paaiškino jog ta aplinkybė, kad yra pratęstas terminas viso privalomojo nurodymo įvykdymui iki 2020 m. liepos 25 d. neturi reikšmės šio ginčo sprendimui ir byla gali būti nagrinėjama iš esmės ir priimamas sprendimas.

41Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau Nacionalinė žemės tarnyba arba NŽT) teikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad ieškinį prašo atmesti bei nurodė faktines aplinkybes bei motyvus dėl ieškinio atmetimo, o būtent nurodė, kad Nacionalinė žemės tarnyba yra Lietuvos Respublikos valstybės institucija, kuri dalyvauja formuojant ir įgyvendina valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos, kartografijos, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo bei Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros kūrimo srityse (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 194 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos“ patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų (toliau - Nuostatai) 1 punktas). Nacionalinės žemės tarnybos vienas iš uždavinių yra atlikti valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto (patikėtinio) funkcijas (Nuostatų 6.3. papunktis), taip pat organizuoti ir vykdyti žemės naudojimo valstybinę kontrolę (Nuostatų 6.4. papunktis).

42Žemės įstatymo 7 str. 1 d. 1 p. numato, kad valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektas (patikėtinis) yra Nacionalinė žemės tarnyba – visos Lietuvos Respublikos valstybinės žemės, išskyrus žemę, kuri šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka patikėjimo teise perduota kitiems subjektams. Šio straipsnio 6 dalis pabrėžia, kad valstybinės žemės patikėtiniai valdo, naudoja jiems patikėjimo teise perduotą žemę bei ja disponuoja šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis visuomeninei naudai.

43Vadovaujantis Statybos įstatymo 2 str. 46 d. savavališka statyba yra statinio ar jo dalies statyba neturint galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba jį turint, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

44LR Statybos įstatymo 3 str. 1d. numatyta, kad teisę būti statytoju Lietuvos Respublikoje turi Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos. Šio įstatymo 2 dalyje nustatyta, statytojo teisė įgyvendinama, kai: statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais; šis reikalavimas netaikomas Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais, kai nėra suformuoti žemės sklypai (atnaujinant (modernizuojant) pastatus, atliekant statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą ir pan.); statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas); statytojas statinį (jo dalį) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais – statinio rekonstravimo, remonto ir griovimo atvejais.

45Pagal LR Statybos įstatymo 6 str. 1 d., atliekant statinio statybinius tyrimus, rengiant statinio projektą, statant statinį, jį naudojant ir prižiūrint, be šio įstatymo, privaloma vadovautis kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir nustatyta tvarka patvirtintais normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

46CK 4. 103 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama.

47Nacionalinė žemės tarnyba neturi duomenų, kad Ieškovui būtų išduotas statybos leidimas.

48Atsižvelgiant į visą tai, kas išdėstyta, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu bei Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, prašo ieškinį atmesti.

49Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos atstovas į teismo posėdį neatvyko, pranešta tinkamai, dalyvavimas nepripažintas privalomu ir byla nagrinėja šio treęiojo asmens atstovui nedalyvaujant (CPK 247 str. ).

50Trečiasis asmuo BUAB “Vitaterma” (atstovas bankroto administratorius “ Inovestus” ) pateikė atsiliepimą byloje, kuriuo nesutiko su ieškiniu ir nurodė, kad 2019 m. spalio 30 d. Kauno apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB "Vitaterma" ir įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB "Inovestus“ (civ. bylos Nr. eB2-2096-657/2019). Ši teismo nutartis įsiteisėjo 2019 m. lapkričio 12 d..Trečiojo asmens bankroto administratorius iš perduotų įmonės apskaitos dokumentų nustatė, kad: 2019 m. sausio 9 d. Ieškovas pardavė, o Trečiasis asmuo nupirko šį nekilnojamąjį turtą: pastatą -( - )), pastatą - ( - ) ), kitus inžinerinius statinius - Kiemo statinius (vandens baseiną, tvorą, kiemo aikštele, un. Nr. ( - ) ) ir žemės sklypą (un. Nr. ( - ) ). Bendra šio turto pardavimo kaina – ( - ) Eur

512019 m. balandžio 23 d. Trečiasis asmuo pardavė, o Ieškovas nupirko šį nekilnojamąjį turtą: pastatą - ( - ) ), pastatą - ( - ) ), kitus inžinerinius statinius - Kiemo statinius (vandens baseiną, tvorą, kiemo aikštele, un. Nr. ( - ) ) ir žemės sklypą (un. Nr. ( - ) ). Bendra šio turto pardavimo kaina – ( - ) Eur

52Kaip matyti iš aukščiau pateiktos informacijos, trečiasis asmuo po trijų mėnesių nuo minėto turto įsigijimo Ieškovui pardavė tą patį turtą tik už 3 000 Eur didesnę kainą, todėl akivaizdu, kad Trečiasis asmuo į šį turtą papildomai neinvestavo, jokių statybos darbų jame nevykdė, tuo labiau žiemos laikotarpiu (kuomet buvo turto savininkas) neįrenginėjo kiemo aikštelės. Atsižvelgiant į tai, jei kiemo aikštelėje ir buvo vykdomi kokie nelegalūs darbai, tai tikėtina, kad juos atliko ankstesnis turto savininkas, t.y. ieškovas.

53Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant, dalyvavimas nepripažintas privalomu ir byla nagrinėjama atstovui nedalyvaujant.

54Trečiasis asmuo Marijampolės savivaldybės administracija atsiliepimo byloje nepateikė.

55Šio trečiojo asmens atstovai V. M. ir A. B. teismo posėdžio metu nurodė, kad nesutinka su ieškiniu palaiko atsakovės byloje poziciją, tai yra nesutinka su ieškiniu ir prašo jo netenkinti. Papildomai paaiškino, kad valstybei priklausančiame nesuformuotame žemės sklype, kuriame ieškovė vykdė savavališką aikštelės statybą pagal Bendrąjį planą atžymėtas miesto skveras, kuris pilnai nesuformuotas, bet jame yra ne tik žalioji veja, bet ir augalai tokie kaip medžiai ir krūmai.

56Teismas

konstatuoja:

57Ieškinys netenkinamas.

58Teismas bylas nagrinėja pagal ieškiniu (priešieškiniu) pareikštus reikalavimus ir tik dėl jų pasisako (CPK 5 str., 135 str., 143 str.) ir tiria bei pasisako dėl tų įrodymų, kurie yra susiję su sprendžiamu ginču (CPK 176 str., 177 str. 177 str. 1 d., 180 str.183 str., 185 str.).

59Ieškovė ieškiniu prašo panaikinti dalį privalomojo nurodymo Nr. ( - ) , 2019-10-25 (toliau privalomojo nurodymo), o būtent tą dalį, kuria ieškovė įpareigota išardyti savavališkai pastatytas ar perstatytas statinio dalis ir sutvarkyti statybvietę jeigu tai būtina, išardyti savavališkai įrengtos aikštelės dalis žemės sklype ( - ) ir greta esančioje nesuformuotoje valstybinėje žemėje ( - ). Tai yra išardyti aikštelės įrengtus pagrindo, žvyro-smėlio skaldos sluoksnius apie 1300 kv. metrų plote ( - ) ir apie 970 kv. metrų plote nesuformuotoje valstybinėje žemėje prie ( - ) (toliau valstybinėje žemėje). Atstatyti aikštelės parametrus iki buvusios prieš rekonstravimo darbų pradžią.

60Savavališkos statybos akte (toliau akte) nurodyta, kad aktas surašytas statytojui UAB „Mens Mentis“, statinio pavadinimas – aikštelė, statybos rūšis – nesudėtingo statinio rekonstravimas, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, žemės sklype, unikalus Nr. ( - ). Nustatyto pažeidimo padarymo laikas nurodytas 2019 m. rugsėjo – spalio mėn.

61Pažeidimo esmė nurodyta jog žemės sklype ir valstybinėje žemėje greta esančioje rekonstruojamas statinys – aikštelė be statybos leidimo ir teisės aktų nustatyta tvarka parengto projekto.

62Privalomame nurodyme nurodyta nevykdyti jokių statybos darbų išskyrus savavališkos statybos padarinių šalinimą. Privalomame nurodyme nurodymai suformuluoti taip kaip juos išdėstė ieškovė ieškinyje, papildomai nurodyta dėl išmontavimo aikštelės perimetru įrengtų kelio bortų valstybinėje žemėje ir prie ( - ) esančio žemės sklypo. Dėl šios dalies – dėl kelio bortų išmontavimo , ieškovė reikalavimų nereiškė, sutinka su šia privalomojo nurodymo dalimi ir sutinka, kad ieškovė būtent sutvarkydama aplinką, sumontavo šiuos kelio bortus ir sutinka juo pašalinti (išmontuoti). Privalomojo nurodymo įvykdymo terminas nustatytas iki 2020 m. balandžio 25 d. Teismo posėdžio metu tiek ieškovės, tiek atsakovės atstovai pripažino, kad ši terminas pratęstas iki 2020 m. liepos 25 dienos.

63Pastatai (( - ) ) ir kiti inineriniai statiniai – kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), (vandens baseinas, tvora, kiemo aikštelė) statybos pabaigos metai 1966 pagal VĮ Registrų centras duomenis priklauso nuosavybės teise ieškovei nuo 2019 m. balandžio 25 d., pirkimo-pardavomo sutarties (sandorio) notarinio registro Nr. ( - ), 2019 -04-23 (toliau sutarties), pagrindu. Sutartyje nurodyta, kad UAB „Vitaterma“ parduoda, o UAB „Mens Mentis“ perka ( - ) (du pastatai – daiktai), kitus inžinerinius statinius - kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ) (daiktas 3), 0,3749 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ).

64Daiktas 3 (kiemo statiniai) sutartyje apibudinami taip: vandens baseinas, tvora, kiemo aikštelė, paskirtis kiti inžineriniai statiniai, statybos metai 1966 m., baigtumas 100 procentų.

65Žemės sklypas (daiktas 4) apibudinamas taip; naudojimo paskirtis – visuomeninės paskirties teritorijos, suformuotas atliekant kadastrinius matavimus ,0.3749 ha.

66Sutarties 6.2 sąlygoje nurodyta, kad sutarties šalys patvirtino jog pardavėjas prieš sutarties sudarymą perdavė pirkėjui nekilnojamuosius daiktus žemės sklypą, pastatus – ( - ) (2), kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius (vandens baseiną, tvorą, kiemo aikštelę.).

67VĮ Registrų centras duomenimis minėti daiktai žemės sklypas nuo 2018-05-28 iki 2019-01-11 priklausė UAB „Mens Mentis“, nuo 2019-01-11 iki 2019-04-26 priklausė UAB „Vitaterma“, o nuo 2019-04-26 priklauso vėl UAB „Mens Mentis“, analogiškai priklauso ir pastatai bei kiemo statiniai.

68Ieškovė ieškinį įrodinėja kartu su ieškiniu pateiktais paaiškinimais ir teismas dėl jų pasisako.

69UAB „Mens Mentis“: direktoriaus paaiškinime 2019 m. rugpjūčio 20 d. Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentui nurodo, kad nesutinka dėl administracinio nusižengimo protokolo surašymo dėl atliktų statybos darbų ( - ) nesutinka, nes jo žiniomis statybos darbus atliko buvęs savininkas UAB „Vitaterma“. Tas pats asmuo tam pačiam subjektui 2019 m. spalio 10 d. paaiškinime nurodo, kad gavę nusiskundimų iš kaimynų, priėmė sprendimą laikinai įrengti apribojimus per sklypą ir padarė laikiną sklypo aptvėrimą iš kelio bordiūrų, kad nekirstų kampų ir savvavališkai nevažinetų per žolinę veją. Nurodė, kad vyksta projektavimo darbai ir gavę leidimą demontuos bortus (bordiūrus) ir padarys darbus pagal projektą.

70Atsakovė kartu su atsiliepimu teikė rašytinius įrodymus, tame tarpe ir nuotraukas prie patikrinimo akto, kuriose fiksuota jog 2019-09-26 aikštelėje buvo vykdomi statybos darbai, ji yra išpilta vietomis žvyru, kitur skalda. Pateiktose situacijos schemose ( dvejose) yra duomenys, kad buvusi kiemo aikštelė, kuri minima tiek VĮ Registrų centras išraše kaip kiemo statinių sudedamoji dalis, tiek pirkimo-pardavimo sutartyje yra daug mažesnė ir yra kitoje vietoje nei aikštelė įvardijama kaip savavališka statyba (apie 1300 kv. metrų ieškovei priklausančiame žemės sklype ir apie 970 kv. metrų valstybinėje žemėje).

71Byloje nekilo ginčo, kad valstybei priklausančiame žemės sklype, kuris ribojasi su ieškovei priklausančiu žemės sklypu pagal ( - ) detalųjį (bendrąjį) planą atžymėtas miesto skveras (parkas). Byloje nekilo ginčo, kad nesudėtingas statinys - aikštelė yra rekonstruojama ir yra rekonstruojama be statybos leidimo ir nustatyta tvarka parengto projekto. Ieškovės atstovės nurodė aplinkybę teismo posėdžio metu, kad yra pradėję procedūrą dėl statybą leidžoiančio dokumento gavimo, vadinasi pati ieškovė pripažįsta, kad tokie statybą leidžiantys dokumentai yra reikalingi. Byloje taip pat nėra ginčo dėl to, kad rekonstravimo darbai aikštelės atliekami tiek ieškovei priklausančio žemės sklypo dalyje, tiek valstybinės žemės sklypo dalyje, kurioje pagal detalųjį (bendrajį) palną formuojamas miesto parkas (skveras).

72Ieškovė įrodinėja, kad nusipirko būtent tokią aikštelę iš UAB „Vitaterma“ ir nėra statytoja, kadangi aikštelėje neatliko jokių darbų išskyrus kelio bortų (bordiūrų) sudėjimus, kuriuos sutinka pašalinti ir dėl tos dalies neginčija Privalomojo nurodymo. Teismas sutinka, kad ieškovė nusipirko iš UAB „Vitaterma“ žemės sklypą su pastatais (( - ) ) ir kiemo įrengimais, tame tarpe ir kiemo aikštele, tačiau ji pagal pateiktas schemas yra (buvo) tik šiuo metu ieškovei priklausančiame žemės sklype, tai yra neapėmė valstybinės žemės ir kitoje vietoje nei šiuo metu yra rekonstruojama aikštelė. Teismas daro išvadą, kad ieškovė neįrodė jog būtent tokio dydžio, konfigūracijos ir tokios būklės (su žvyro-smėlio ir skaldos sluoksniu) aikštelę nusipirko ieškovė iš UAB „Vitaterma“.

73Ieškovė įrodinėja, kad nėra aikštelės statytoja, nes neatliko aikštelės rekonstravimo, tai yra neišpylė jos žvyro- smėlio ir skaldos sluoksniu, neratliko kitų darbų, išskyrus jau minėtų kelio bortų (bordiūrų) sudėjimo.

74Dėl šios aplinkybės teismas pasisako, kad savavališka statyba yra statinio ar jo dalies statyba, neturint galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba jį turint, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius (Statybos įstatymo 2 str. 46 d.). Savavališkos statybos padariniai šalinami Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau Įstatymo) nustatyta tvarka. Procedūra įtvirtinta Įstatymo 14 straipsnyje, tai yra turi būti surašytas savavališkos statybos aktas (toliau aktas), kuriuo konstatuojama savavališka statyba. Akte turi būti nurodyta asmens veiksmų padariniai, neatitinkantys įstatymo reikalavimų bei nurodyta kaip turi būti pašalinti savavališkos statybos padariniai bei nustatytas terminas jiems pašalinti.

75Ieškovei toks savavališkos statybos aktas yra surašytas ir ji jo viso neginčija, tai yra sutinka jog yra pažeidusi Įstatymo reikalavimus ir neginčija to, kad visas aktas surašytas netesėtai ar nepagrįstai, ar nesilaikant jo surašymo procedūros.

76Ieškovė įrodinėja, kad nėra statytoja aikštelės rekonstravimo prasme. Statybos įstatymo 2 str. 85 p. nurodyta, kad statyba tai yra veikla, kurios tikslas pastatyti... rekonstruoti, suremontuoti ar nugriausti esamą statinį. Statytoju yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas ar jas paveda atlikti kitam asmeniui.

77Ieškovė nepateikė įrodymų, kad nėra aikštelės statytoja, tai yra nepateikė įrodymų, kad aikštelę iš UAB „Vitaterma“ nupirko būtent tokios būklės kaip yra fiksuota savavališkos statybos akte, tai yra neįrodė jog statytoja yra (buvo ) aikštelės ankstesnė savininkė, labai trumpą laiką, UAB „Vitaterma“. Tokią išvadą teismas daro ir iš to, kad parduoti ( disponuoti) statiniu kuriame yra savavališka statyba draudžiama, taigi jeigu savavališką statybą būtų atlikusi ankstesnė savininkė „Vitaterma“, nebūtų buvęs galimas pirkimo –pardavimo sandoris, kurio pagrindu žemės sklypo, pastatų ir kiemo statinių savininke tapo ieškovė (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 4.103 str. 1 d.). Be to pirkėjas perima tiek teisių ir pareigų kiek jų turėjo pardavėjas (CK 4.48 str. 2 d.).

78Ieškovė pati pripažino jog tam tikrus savavališkos statybos veiksmus atliko, o būtent atžymėjo (išdėjo) visą aikštelę apie 2200 kv. metrus kelio borteliais (bordiūrais). Ir tai taip pat patvirtina jog ieškovė buvo statytoja ir neįrodė savo pozicijos jog ne ji turi šalinti savavališkos statybos padarinius, susijusius su aikštele, tai yra nurodytus toje Privalomojo nurodymo dalyje su kuriuo nesutinka ieškovė.

79Ieškovė neįrodė jog Privalomasis nurodymas, ta dalis, kurią ginčija ieškovė surašytas nesilaikant nustatytos procedūros, yra neaiškus ar nepagrįstas ir ieškovės ieškinys netenkinamas, nes yra neįrodytas (CPK 178 str.).

80Dėl bylinėjimosi išlaidų

81Ieškinys netenkinamas visiškai. Atsakovė prašo priteisti turėtas bylinėjimosi (kelionės išlaidas), šis prašymas tenkinamas, nes yra pagrįstas ir įrodytas ir atsakovei iš ieškovės priteisiama 30,31 EUR bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 str., 88 str . 1 d. 10 p.).

82Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 263-270 straipsniais teismas

Nutarė

83Ieškovės UAB „Mens Mentis“, juridinio asmens kodas 302605271, ieškinio atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl dalies 2019 m. spalio 25 d. Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-20-191025-00106 panaikinimo, netenkinti (atmesti ieškinį).

84Priteisti atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, juridinio asmens kodas 288600210, 30,31 EUR turėtų bylinėjimosi išlaidų iš ieškovės UAB „Mens Mentis“, juridinio asmens kodas 302605271.

85Sprendimo patvirtintą kopiją per tris dienas išsiųsti trečiojo asmens BUAB „Vitaterma“ atstovui (bankroto administratoriui ) UAB „Inovestus“ ir trečiajam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai.

86Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Janina... 2. teismas... 3. ieškovė UAB „Ments Mentis“ (toliau ieškovė) ieškiniu prašo panaikinti... 4. Ieškinyje ieškovė nurodo šias aplinkybes: 2019-10-29 UAB “Mens mentis”... 5. > (Priedas Nr. 2); 2019-10-25 Privalomasis nurodymas nevykdyti jokių... 6. Pastaba: (vandens baseinas, tvora, kiemo aikštelė)... 7. >. 2019-04-23 Žemės sklypo ir pastatų pirkimo - pardavimo sutarties 5.1.... 8. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas Linas Meškys palaikė... 9. Atsakovė teikė atsiliepimą, ieškinio nepripažino visiškai ir atsiliepime... 10. Inspekcijos Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento... 11. Inspekcija, nustačiusi savavališkos statybos faktą, vadovaudamasi Lietuvos... 12. Nustačius savavališkos statybos faktą, 2019-10-25 buvo surašytas... 13. Inspekcija, vadovaudamasi Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 2... 14. Savavališkos statybos aktas, nurodymas nevykdyti darbų ir nurodymas ieškovui... 15. Inspekcija su ieškinio argumentais nesutinka dėl žemiau nurodytų motyvų.... 16. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 17. Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų... 18. Pagal Statybos įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, statiniai turi būti statomi,... 19. Statybos įstatymo 2 straipsnio 72 dalyje įtvirtinta, kad statinio... 20. Statybos techninio reglamento ( - ) „Statinio statybos rūšys“,... 21. Kokio dydžio ir kurioje vietoje yra VĮ Registrų centre registruota buvusi... 22. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 30 dalį, nesudėtinguoju statiniu yra... 23. Remiantis statybos techninio reglamento ( - ) „Statinių klasifikavimas“,... 24. Pagal statybos techninio reglamento ( - ) „Statybą leidžiantys dokumentai.... 25. Vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 45 dalimi, savavališka statyba... 26. Iš palydovinių nuotraukų bazėje „Google Earth Pro“ esančios nuotraukos... 27. Iš tų pačių VĮ Registro centro išrašų matyti, kad tiek žemės sklypas,... 28. Pažymėtina, kad ieškovo nurodyti aikštelės statybos darbai (suformuojant... 29. Taigi, byloje esantys dokumentai patvirtina, kad patikrinimo metu buvusios... 30. Akcentuotina ir tai, kad nors ieškinyje nurodoma, kad ieškovas nėra... 31. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 4.47 straipsnyje... 32. Atkreiptinas dėmesys, kad savavališkai ar pažeidžiant statinio projekto... 33. CK 4. 103 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu statinys (jo dalis) yra... 34. Todėl, Inspekcijos nuomone, ieškovo aukščiau nurodyta žemės sklypo ir... 35. Kita vertus, netgi darant prielaidą, jog ieškovas savavališkai rekonstruotą... 36. Galiausiai, pažymėtina ir tai, kad remiantis Priežiūros įstatymo 14... 37. Statytojas (užsakovas) – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės... 38. Pažymėtina ir tai, kad tiek statytojui, tiek naudotojui tenkanti atsakomybė... 39. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad teritorijų planavimą ir statybų... 40. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė ieškinio nepripažino motyvais ir... 41. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 42. Žemės įstatymo 7 str. 1 d. 1 p. numato, kad valstybinės žemės patikėjimo... 43. Vadovaujantis Statybos įstatymo 2 str. 46 d. savavališka statyba yra statinio... 44. LR Statybos įstatymo 3 str. 1d. numatyta, kad teisę būti statytoju Lietuvos... 45. Pagal LR Statybos įstatymo 6 str. 1 d., atliekant statinio statybinius... 46. CK 4. 103 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu statinys (jo dalis) yra... 47. Nacionalinė žemės tarnyba neturi duomenų, kad Ieškovui būtų išduotas... 48. Atsižvelgiant į visą tai, kas išdėstyta, bei vadovaujantis Lietuvos... 49. Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos atstovas į teismo posėdį... 50. Trečiasis asmuo BUAB “Vitaterma” (atstovas bankroto administratorius “... 51. 2019 m. balandžio 23 d. Trečiasis asmuo pardavė, o Ieškovas nupirko šį... 52. Kaip matyti iš aukščiau pateiktos informacijos, trečiasis asmuo po trijų... 53. Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą... 54. Trečiasis asmuo Marijampolės savivaldybės administracija atsiliepimo byloje... 55. Šio trečiojo asmens atstovai V. M. ir A. B. teismo posėdžio metu nurodė,... 56. Teismas... 57. Ieškinys netenkinamas.... 58. Teismas bylas nagrinėja pagal ieškiniu (priešieškiniu) pareikštus... 59. Ieškovė ieškiniu prašo panaikinti dalį privalomojo nurodymo Nr. ( - ) ,... 60. Savavališkos statybos akte (toliau akte) nurodyta, kad aktas surašytas... 61. Pažeidimo esmė nurodyta jog žemės sklype ir valstybinėje žemėje greta... 62. Privalomame nurodyme nurodyta nevykdyti jokių statybos darbų išskyrus... 63. Pastatai (( - ) ) ir kiti inineriniai statiniai – kiemo statiniai, unikalus... 64. Daiktas 3 (kiemo statiniai) sutartyje apibudinami taip: vandens baseinas,... 65. Žemės sklypas (daiktas 4) apibudinamas taip; naudojimo paskirtis –... 66. Sutarties 6.2 sąlygoje nurodyta, kad sutarties šalys patvirtino jog... 67. VĮ Registrų centras duomenimis minėti daiktai žemės sklypas nuo 2018-05-28... 68. Ieškovė ieškinį įrodinėja kartu su ieškiniu pateiktais paaiškinimais ir... 69. UAB „Mens Mentis“: direktoriaus paaiškinime 2019 m. rugpjūčio 20 d.... 70. Atsakovė kartu su atsiliepimu teikė rašytinius įrodymus, tame tarpe ir... 71. Byloje nekilo ginčo, kad valstybei priklausančiame žemės sklype, kuris... 72. Ieškovė įrodinėja, kad nusipirko būtent tokią aikštelę iš UAB... 73. Ieškovė įrodinėja, kad nėra aikštelės statytoja, nes neatliko... 74. Dėl šios aplinkybės teismas pasisako, kad savavališka statyba yra statinio... 75. Ieškovei toks savavališkos statybos aktas yra surašytas ir ji jo viso... 76. Ieškovė įrodinėja, kad nėra statytoja aikštelės rekonstravimo prasme.... 77. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad nėra aikštelės statytoja, tai yra... 78. Ieškovė pati pripažino jog tam tikrus savavališkos statybos veiksmus... 79. Ieškovė neįrodė jog Privalomasis nurodymas, ta dalis, kurią ginčija... 80. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 81. Ieškinys netenkinamas visiškai. Atsakovė prašo priteisti turėtas... 82. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260... 83. Ieškovės UAB „Mens Mentis“, juridinio asmens kodas 302605271, ieškinio... 84. Priteisti atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai... 85. Sprendimo patvirtintą kopiją per tris dienas išsiųsti trečiojo asmens BUAB... 86. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...