Byla e2-1072-658/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo ieškinį atsakovei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikoms, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Interlux“, uždaroji akcinė bendrovė „Sormedica“, uždaroji akcinė bendrovė „Diagnostinės sistemos“, uždaroji akcinė bendrovė „Roche Lietuva“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškovo procesinių dokumentų esmė

51.

6Ieškovas Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas kreipėsi į teismą ieškiniu (CBP-923) prašydamas: 1) panaikinti atsakovės 2018 m. spalio 9 d. sprendimą Nr. S-(1.71)-9240 „Dėl pasiūlymo atmetimo“; 2) išreikalauti iš atsakovės pirkimo dalyvių UAB „Roche Lietuva“, UAB „Interlux“ ir UAB „Diagnostinės sistemos“ pasiūlymų duomenis: a) UAB „Roche Lietuva“, UAB „Interlux“ ir UAB „Diagnostinės sistemos“ siūlomos įrangos išdėstymo schemas ir brėžinius; b) UAB „Roche Lietuva“, UAB „Interlux“ ir UAB „Diagnostinės sistemos“ siūlomos įrangos komponentų instrukcijas ir naudojimosi vadovus bei kitus pateiktus dokumentus, kuriais pasiūlymo formoje grindžiamas tiekėjų atitikimas pirkimo techninei specifikacijai; c) Informaciją apie UAB „Interlux“ siūlomos automatizavimo sistemos, į kurią sujungti analizatoriai, gamintoją ir modelį; 3) ieškovo naudai iš atsakovės priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškinyje nurodo, jog atsakovė vykdo viešąjį pirkimą Nr. 189157 „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuoma“. Kauno apygardos teismas 2018 m. balandžio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1511-657/2018, kuris Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-914-180/2018 paliktas nepakeistas, iš dalies tenkino UAB „Interlux“ ieškinį ir panaikino perkančiosios organizacijos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. VPT-(1.71)-8180, bei įpareigojo perkančiąją organizaciją atnaujinti pirkimo procedūras grąžinant šalis į pasiūlymų pirkime vertinimo etapą ir atlikus šį vertinimą sudaryti naują pasiūlymų eilę. Perkančiajai organizacijai grįžus į pasiūlymų vertinimo etapą, ieškovas pateikė prašymą dėl susipažinimo su trečiųjų asmenų pasiūlymais. Perkančioji organizacija tenkino prašymą, tačiau ieškovui pateikė ne visą prašomą informaciją. Ieškovas pateikė pakartotinį prašymą dėl susipažinimo su pirkimo dalyvių pasiūlymais, tačiau perkančioji organizacija laiku ir tinkamai jo neišsprendė. Taip pat perkančioji organizacija sprendimu pripažino ieškovo pasiūlymą neatitinkančiu pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų ir jį atmetė. Ieškovas pateikė pretenziją, kuria prašė panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą ir iš naujo vertinti ieškovo pasiūlymą pirkime, taip pat išnagrinėti ieškovo pakartotinį prašymą bei leisti susipažinti su pirkimo dalyvių pasiūlymais ir pretenzijoje nurodoma informacija. Atsakovė ieškovo pretenziją atmetė.

93.

10Ieškovas teigia, kad atsakovė netinkamai atliko savo pareigas iš naujo vertindama ieškovo pasiūlymą ir taip pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus viešųjų pirkimų principus, taip pat VPĮ 39 straipsnyje nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką. Priimdama sprendimą atsakovė vadovavosi išimtinai tik Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi ir jokių kitų argumentų ar ieškovo pasiūlymo vertinimo išvadų nepateikė. Perkančioji organizacija turėjo teisę kreiptis į ieškovą su prašymu patikslinti pasiūlymą ir pateikti dokumentus, patvirtinančius ieškovo sistemos atitikimą pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams, tačiau šia teise nepasinaudojo ir į ieškovą nesikreipė. Be to, atsakovė neveikė savarankiškai ir taip pažeidė pareigą priimti sprendimus VPĮ nuostatų pagrindu. Tokiu būdu buvo pažeistas lygiateisiškumo principas, kadangi atsakovė atmetė ieškovo pasiūlymą jo net nevertinusi, o dėl kitų pirkime dalyvaujančių dalyvių pasiūlymų atlieka išsamią analizę ir vertinimą.

114.

12Ieškovas nurodo, kad atsakovė nepagrįstai atsisakė jam suteikti visus prašomus kitų pirkimo dalyvių pasiūlymų duomenis. Pažymi, kad atsakovė tiekėjui UAB „Interlux“ leido susipažinti su ieškovo ir kitų tiekėjų pateiktais pasiūlymais, sutarties projektais, CE sertifikatais. Taip pat ieškovo siūlomos įrangos specifikacijos, instrukcijos ir naudojimo vadovai buvo atskleisti kitiems pirkimo dalyviams, tačiau atsakovė atsisakė atskleisti tokio paties turinio ir apimties trečiųjų asmenų pasiūlymų duomenis. Tokiu būdu pažeisti lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai. Ieškovas taip pat pažymi, kad UAB „Interlux“ pasiūlyme matyti sistemą sudarančių analizatorių pavadinimai, o ne tiekėjos sistemos, apjungiančios aptariamus analizatorius, pavadinimas. Būtent siūlomos automatizavimo sistemos, į kurią sujungti analizatoriai, gamintojas ir modelis yra svarbūs nustatant atitikimą pirkimo sąlygoms. Ieškovo siūlomos automatizavimo sistemos pavadinimas pirkimo dalyviams buvo atskleistas. Ieškovo nuomone, perkančioji organizacija taip pažeidžia ir ieškovo teisę į efektyvią teisminę gynybą, t. y. ieškovui užkertamas kelias ginčyti tolimesnius perkančiosios organizacijos sprendimus ir kvestionuoti pirkimo laimėtojo atitikimą pirkimo sąlygoms. Ieškovas vis dar yra išsaugojęs suinteresuotumą pirkimu, nepaisant to, jog jo pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų.

135.

14Dublike (DOK-36522) ieškovas papildomai nurodo, jog jis nesiekia paneigti Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarties privalomumo. Ieškovas išimtinai kvestionuoja atsakovės veiksmus, kuriais ji netinkamai atliko pakartotinį pirkimo dalyvių pasiūlymų vertinimą. Ieškovo ginčijami perkančiosios organizacijos veiksmai negalėjo būti įvertinti minėtais sprendimu ar nutartimi, kadangi šių procesinių sprendimų priėmimo metu jie neegzistavo. Ieškovas teigia, kad pakartotinio vertinimo procedūros įgyja naują, savarankišką viešojo pirkimo procedūrų etapą, kurio metu gauti rezultatai nesietini su ankstesnėmis vertinimo išvadomis, o taip pat motyvais, kuriais vadovaujantis prieš tai buvo atliktas pasiūlymų vertinimas. Teismų sprendimas ir nutartis įpareigojo atsakovę ne atmesti ieškovo pasiūlymą, o atlikti pakartotinį jo bei kitų pirkimo dalyvių pasiūlymų vertinimą. Šiuo atveju atsakovė pakartotinio ieškovo pasiūlymo vertinimo neatliko. Be to, iš naujo vertinant ieškovo pasiūlymą, perkančioji organizacija turėjo teisę kreiptis į jį su prašymu patikslinti pasiūlymą bei paprašyti pateikti gamintojo dokumentus, patvirtinančius ieškovo sistemos atitikimą pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams, tačiau to nepadarė.

156.

16Ieškovas nurodo, kad atsakovė nesuteikė jam galimybės susipažinti su UAB „Interlux“ siūlomos sistemos, į kurią sujungti analizatoriai, gamintoju ir modeliu, kurių atskleidimas yra svarbus siekiant tinkamai įvertinti siūlomos prekės atitiktį pirkimo reikalavimams. Neatskleidus UAB „Interlux“ siūlomos sistemos informacijos (kaip tai buvo padaryta ieškovo sistemos atžvilgiu), negalima teigti, jog UAB „Interlux“ siūlomos sistemos naudojimosi vadovai, sistemos brėžiniai ar schemos nėra viešai prieinami. Be to, ieškovas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimu dėl pasiūlymų eilės nustatymo, dėl jo pateikė pretenziją. Pretenzijoje ieškovas remiasi aplinkybėmis, susijusiomis su UAB „Interlux“ pasiūlymo atitiktimi pirkimo reikalavimams. Tačiau dėl trūkstamų duomenų ieškovas negali išsamiai pagrįsti savo reikalavimų bei tinkamai įvertinti UAB „Interlux“ atitikties pirkimo reikalavimams.

17II.

18Atsakovės procesinių dokumentų esmė

197.

20Atsakovė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos pateikė atsiliepimą (DOK-35384), kuriuo prašo ieškovo ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškiniu šioje byloje antrą kartą teisme inicijuotas ginčas dėl to paties ieškovo pasiūlymo (ne)atitikties pirkimo sąlygų reikalavimams. Ieškovas iš esmės ginčija įsiteisėjusiuose teismų sprendimuose konstatuotas aplinkybes, tokiais savo veiksmais bandydamas paneigti res judicata (galutinis teismo sprendimas) principą. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nustatė, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų techninės specifikacijos III skyriaus 1.2., 1.9., 1.11.1., 2.8 punktų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, atsakovė pagristai ieškovo pasiūlymą atmetė. Atsakovė nurodo, kad ieškovo pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygoms kvestionuojant teisme, jis turėjo galimybę pagrįsti savo siūlomos sistemos atitikimą pirkimo reikalavimams. Tačiau teismai konstatavo, kad ieškovas neįrodė savo pasiūlymo atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams. Be to, teismai nenustatė, kad ieškovo pasiūlyme buvo padaryti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytini ir paprastai ištaisytini netikslumai, o pats ieškovas to taip pat nenurodė. Taigi, ieškovo pasiūlymo trūkumai buvo tokio pobūdžio, kad jų kitaip, kaip pateikiant naują pasiūlymą nebuvo įmanoma ištaisyti, todėl ieškovo prašyti papildomai paaiškinti savo pasiūlymą nebuvo teisinio pagrindo. Atsakovė pažymi, kad šiuo atveju kitų pirkimo dalyvių pasiūlymai minėtuose teismų procesiniuose dokumentuose nebuvo nagrinėti ir dėl jų nepasisakyta. Taigi, perkančiajai organizacijai palikta diskrecijos teisė, atlikus pasiūlymų vertinimą, nustatyti pirkimo laimėtoją.

218.

22Atsakovė taip pat nurodo, kad ieškovui buvo aiškiai nurodytos aplinkybės, dėl kurių jo prašomi susipažinti kitų pirkimo dalyvių pasiūlymų dokumentai negali būti jam pateikiami visa apimtimi, tiksliai nurodant tokios apimties apribojimo pagrindą (atitinkamas VPĮ ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo normas, siekį užtikrinti tiekėjų nediskriminavimo, lygiateisiškumo principus, pačių tiekėjų nurodymus, kas jų pateiktuose pasiūlymuose sudaro konfidencialią informaciją). Vien tai, kad ieškovas buvo supažindintas su ne visa apimtimi, nesuponuoja, kad jo supažindinimas su kitų pirkimų dalyvių pasiūlymais buvo netinkamas ir/ar jo teisė gintis buvo apribota. Be to, tai neturėjo įtakos pirkimo rezultatams. Atsakovė pažymi, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 10 d. nutartyje dėl įrangos naudojimosi vadovų pripažinimo nekonfidencialia informacija pasisakyta ne bendrai, o esant nustatytai aplinkybei, kad ieškovo pateikti pasiūlytos sistemos naudojimosi vadovai viešai prieinami. Be to, minėta nutartimi ieškovo pasiūlytos įrangos išdėstymo schemos duomenys pripažinti konfidencialia informacija ir išviešinti tik įrangos naudojimosi vadovai (dėl siūlomos įrangos specifikacijos, instrukcijos išviešinimo šioje teismo nutartyje nepasisakyta). Atsakovė leido kitiems pirkimo dalyviams susipažinti su ieškovo dokumentais, kurie nebuvo nurodyti kaip konfidencialūs ir, kurie, nors buvo įvardyti kaip konfidencialūs, tačiau juos įvertinus pripažinta, kad jų išviešinimas nepažeidžia Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų ir konfidencialios informacijos neatskleidimo principo. Su analogiško turinio ir apimties kitų pirkimo dalyvių pasiūlymais buvo supažindintas ir ieškovas. Atsakovė pažymi, kad ji laiku ir tinkamai išnagrinėjo visus ieškovo prašymus, pretenzijas, o ieškovas, nesutikdamas su atsakovės sprendimais, turėjo galimybę juos skųsti teismui. Be to, įvertinti ieškovo pasiūlymą atsakovei reikėjo mažiau laiko, kadangi, kaip nustatė teismai, ieškovas nepagrindė savo pasiūlymo atitikimo pirkimo reikalavimams. Atsakovė pažymi, kad VPĮ neįpareigoja perkančiosios organizacijos dėl visų pirkimo dalyvių vertinimo rezultatų priimti vieną sprendimą. Be to, komisija 2018 m. lapkričio 21 d. priėmė sprendimą dėl pirkimo pasiūlymų eilės ir laimėtojo, apie kurį 2018 m. lapkričio 21 d. informavo ieškovą. Atsakovės nuomone, Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendime nurodytos ir šios bylos aplinkybės yra dėl to paties dalyko, tik skiriasi proceso dalyvių procesinė padėtis, todėl yra pagrindas nutraukti bylą.

239.

24Triplike (DOK-35) atsakovė papildomai nurodo, jog ieškovas ginčija įsiteisėjusiuose teismų sprendimuose konstatuojamas aplinkybes, tokiais savo veiksmais bandydamas paneigti res judicata principą. Kadangi pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai konstatavo ieškovo pasiūlymo neatitiktį pirkimo techninės specifikacijos III skyriaus 1.2., 1.9., 1.11.1. ir 2.8. punktams, į prieš pažeidimą buvusią padėtį ieškovas negalėjo grįžti, o atsakovė neturėjo teisės iš naujo vertinti teismo netinkamu pripažinto šio tiekėjo pasiūlymo. Be to, teismai nenustatė, kad ieškovo pasiūlyme buvo padaryti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytini ir paprastai ištaisytini netikslumai, todėl atsakovė neprivalėjo ieškovo prašyti papildomai paaiškinti pasiūlymą. Taip pat teismų sprendimais nusprendus pirkimo procedūras grąžinti į pasiūlymų vertinimo etapą, atsakovei buvo palikta diskrecijos teisė, atlikus pasiūlymų vertinimą, nustatyti pirkimo laimėtoją.

2510.

26Atsakovė pažymi, jog viešojo pirkimo dalyvio prašymas leisti jam susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais nėra pagrindas perkančiajai organizacijai tokį prašymą tenkinti visa apimtimi ir nedelsiant. Atsakovė, įvertinusi visų dalyvių pateiktos informacijos pobūdį, atsižvelgdama į VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimus, leido ieškovui susipažinti su tiekėjų pirkimui pateiktų pasiūlymų nekonfidencialia informacija ir ta, kuri pagal teisės aktus nelaikytina konfidencialia informacija, nepaisant tiekėjų nurodymo jos kaip konfidencialios. Be to, Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 10 d. nutartimi ieškovo įrangos sąrašas ir išdėstymo schema pripažinta konfidencialia informacija, kadangi yra susijusi su komercine (gamybine) paslaptimi. Tokiu būdu ieškovas plečiamai nurodo jo pasiūlymo informaciją, su kuria kiti pirkimo dalyviai galėjo susipažinti. Atsakovė pažymi, kad ieškovas buvo supažindintas su UAB „Interlux“ pasiūlymu, kuriame nurodyti ir siūlomos įrangos modelių pavadinimai.

27III.

28Trečiojo asmens UAB „Interlux“ procesinių dokumentų esmė

2911.

30Trečiasis asmuo UAB „Interlux“ pateikė atsiliepimą (DOK-34763), kuriuo prašo: 1) skirti ieškovui maksimalią 5 000 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos skiriant trečiojo asmens nuostoliams (išlaidoms) atlyginti; 2) nutraukti civilinę bylą; 3) netenkinus trečiojo asmens prašymo dėl civilinės bylos nutraukimo, ieškovo ieškinį nagrinėjamoje civilinėje byloje atmesti kaip nepagrįstą ir atsakovės 2018 m. spalio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą; 5) prašymą dėl įrodymų išreikalavimo atmesti kaip nepagrįstą; 6) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3112.

32Nurodo, kad ieškovas ieškiniu siekia nepagrįstai paneigti įsiteisėjusius pirmos ir apeliacinės instancijų teismų procesinius sprendimus. Ieškovo pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų laikantis įsiteisėjusių ir privalomų teismo sprendimų ir juose nustatytų aplinkybių pagrindu, kurios yra privalomos ir pačiam ieškovui. Tai, kad teismai sugrąžino ginčo šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, nereiškia, kad perkančioji organizacija turi teisę nesivadovauti įsiteisėjusiais teismų sprendimais bei vertinti ieškovo pasiūlymą priešingai nei teismų sprendimuose nustatytos aplinkybės. Trečiasis asmuo pažymi, kad visi ieškovo pasiūlymo neatitikimai pirkimo sąlygų reikalavimams, kurie buvo nustatyti teismų sprendimuose, yra susiję su pačiu viešojo pirkimo objektu. Tuo tarpu atsakovė negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės. Be to, ieškovas turėjo visas galimybes įrodyti pasiūlymo atitiktį teisminėje byloje iki teismams priimant galutinius sprendimus. Dėl to, trečiojo asmens nuomone, byla turi būti nutraukta.

3313.

34Trečiasis asmuo teigia, kad ieškovo reikalavimas, susijęs su teise į informaciją apie kitus ginčo pirkimo dalyvius, negali būti savarankišku bylos nagrinėjimo dalyku, todėl byla turėtų būti nutraukta. Toks reikalavimas yra išimtinai procesinio pobūdžio, nes ieškovas byloje nereiškia jokių reikalavimų dėl kitų pirkimo dalyvių atitikties pirkimo dokumentų reikalavimams. Nepriklausomai nuo ieškovo reiškiamo procesinio pobūdžio reikalavimo patenkinimo, tai ieškovui nesukels jokių materialiųjų teisinių padarinių, todėl toks reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas. Net jei ieškovo reikalavimas dėl įrodymų išreikalavimo apie kitus pirkimo dalyvius būtų laikomas materialaus pobūdžio reikalavimu, toks reikalavimas neturėtų būti ginamas teisme, kadangi ieškovas neturi teisinio suinteresuotumo kitų pirkimo dalyvių pasiūlymų atitiktimi. Ieškovo pasiūlymas yra atmestas kaip neatitinkantis pirkimo reikalavimų bei jo pasiūlymo neatitiktis pirkimo dokumentų reikalavimams yra patvirtinta įsiteisėjusiais teismų sprendimais. Taigi, nepriklausomai nuo to, ar kiti pirkimo dalyviai atitinka ar neatitinka tam tikrų pirkimo dokumentų reikalavimų, ieškovas neįgytų teisės į pirkimo sutarties sudarymą.

3514.

36Trečiojo asmens UAB „Interlux“ nuomone, ieškovui turėtų būti skirta bauda, kadangi ieškovas piktnaudžiauja teise reikšti ieškinius ir nepaiso teismų įsiteisėjusių sprendimų privalomumo. Ieškovas yra atstovaujamas profesionalių atstovų – advokatų, todėl jam yra žinomas teismų sprendimo privalomumas ir nepagrįstų ieškinių reiškimo teismuose galimos pasekmės.

3715.

38Triplike (DOK-37328) trečiasis asmuo papildomai nurodo, jog ieškovo pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų laikantis įsiteisėjusių ir privalomų teismų sprendimų ir juose nustatytų aplinkybių pagrindu, kurios ieškovui yra privalomos. Jeigu atsakovė būtų kreipusi į ieškovą su prašymu pateikti įrangos gamintojo dokumentus dėl atitikties pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams, būtų draudžiamai pakeista ieškovo pasiūlymo esmė. Ieškovas nagrinėjamoje byloje neturi teisinio suinteresuotumo, nes nepriklausomai kaip būtų vertinami jo ieškinio reikalavimai dėl procedūrinių ginčo pirkimo vykdymo aspektų, susijusių su pakartotiniu pasiūlymo įvertinimu, ieškovo pasiūlymas vis tiek negalėtų būti pripažįstamas atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus.

3916.

40Trečiasis asmuo nurodo, jog ieškovas nagrinėjamoje byloje nereiškia jokių reikalavimų dėl kitų pirkimo dalyvių atitikties pirkimo dokumentų reikalavimams, bet reiškia išimtinai procesinio pobūdžio reikalavimą išreikalauti iš atsakovės duomenis apie kitų pirkimo dalyvių pasiūlymus. Nepriklausomai nuo ieškovo reiškiamo procesinio pobūdžio reikalavimo patenkinimo, tai jam nesukels jokių materialiųjų teisinių padarinių. Trečiasis asmuo nurodo, kad pirkime pasiūlė ne „FlexLab“ sistemą, o Tosoh Evoline automatizuotą laboratorinę sistemą, t. y. visiškai skirtingą sistemą nei teigia ieškovas. Pažymi, kad hematologijos tyrimų analizatoriaus gamintojas ir modelis ieškovui buvo žinomas dar susipažinimo su pasiūlymu metu.

41IV.

42Trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ procesinių dokumentų esmė

4317.

44Trečiasis asmuo UAB „Roche Lietuva“ pateikė atsiliepimą (DOK-37327), kuriuo prašo: 1) ieškovo ieškinį atmesti ir perkančiosios organizacijos 2018 m. spalio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą; 2) ieškovo prašymą dėl pirkimo dalyvių UAB „Roche Lietuva“, UAB „Interlux“ ir UAB „Diagnostinės sistemos“ pasiūlymų duomenų išreikalavimo spręsti teismo nuožiūra; 3) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ginčas dėl pirkime priimtų sprendimų jau buvo nagrinėjamas Kauno apygardos teisme ir apeliacinės instancijos teisme. Ieškovas nepagrįstai akcentuoja tik įsiteisėjusio teismo sprendimo dalį, kuria pirkimo procedūros grąžintos į pasiūlymų vertinimo stadiją. Įsiteisėjusiu teismo sprendimu taip pat buvo konstatuota, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko pirkimo techninės specifikacijos III skyriaus 1.2, 1.9, 1.11.1 ir 2.8 punktų reikalavimų. Taigi, ieškovo pasiūlymo neatitikimas pirkimo sąlygoms jau yra nustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu ir neturėtų būti pakartotinai vertinamas. Net jeigu atsakovė padarė tam tikrus procedūrinius pažeidimus netinkamai vertindama ieškovo pasiūlymą pirkime, šių pažeidimų konstatavimas ar pašalinimas negalėtų pakeisti ginčijamo atsakovės sprendimo esmės, t. y. ieškovo pasiūlymo atmetimo.

4518.

46Trečiojo asmens nuomone, dėl nepagrįsto ieškinio ir atmesto ieškovo pasiūlymo yra abejotinas ieškovo suinteresuotumas gauti jo prašomus duomenis. Kita vertus, trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ nuomone, visų tiekėjų pirkime pateiktų pasiūlymų duomenų atskleidimas galėtų padėti efektyviau išspręsti tarp šalių kylančius ginčus ir užbaigti pirkimo procedūras. Trečiasis asmuo atkreipia dėmesį, kad jis taip pat susiduria su nepagrįstais apribojimais susipažinti su pirkime pateiktų pasiūlymų duomenimis. Tokie atsakovės veiksmai ir neapibrėžtumas dėl kitų pirkimo dalyvių pateiktų pasiūlymų apsunkina visų pirkimo dalyvių galimybes efektyviai įvertinti reiškiamų pretenzijų pagrįstumą ir ginti savo teises.

47Ieškinys tenkintinas iš dalies.

48V.

49Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės

5019.

512017 m. birželio 23 d. atsakovė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė skelbimą apie tarptautinės vertės „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuoma“ pirkimą atviro konkurso būdu (suteiktas pirkimo Nr. 189157) (skelbimo tekstas žr. adresu: http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=352106).

5220.

53Ieškovas 2017 m. rugpjūčio 7 d. pirkime pateikė pasiūlymą.

5421.

55Atsakovė 2017 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. VPT-(1.71)-8180 „Dėl sprendimo sudaryti pirkimo sutartį“ informavo pirkimo dalyvius apie Viešojo pirkimo komisijos priimtą sprendimą nustatyti pasiūlymų eilę ir sudaryti pirkimo sutartį su ieškovu, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu.

5622.

57Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs UAB „Interlux“ ieškinį, 2018 m. balandžio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1511-657/2018 nusprendė: 1) civilinę bylą dalyje dėl ieškovės UAB „Interlux“ reikalavimo panaikinti atsakovės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų 2018 m. sausio 9 d. sprendimą (2018 m. sausio 9 d. rašte Nr. VPT-(1.71)-251 nurodytus sprendimus, kuriais atsisakyta suteikti dokumentus dėl Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo pasiūlymo), nutraukė; 2) trečiojo asmens UAB ,,Roche Lietuva“ prašymus dėl ekspertizės skyrimo, dėl ieškovės UAB „Interlux“ pasiūlymo vertinimo ir įrodymų išreikalavimo, dėl atsakovės įpareigojimo atnaujinti pirkimo procedūras grįžtant į pasiūlymų vertinimo etapą, iš naujo vertinti pasiūlymus atvirame konkurse „Šlapimo tyrimus atliekančios sistemos nuoma“ atmetė; 3) panaikino atsakovės VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. VPT-(1.71)-8180 ,,Dėl sprendimo sudaryti pirkimo sutartį“, priimtą vykdant tarptautinės vertės atvirą konkursą „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuoma“ (viešojo pirkimo Nr. 189157); 4) įpareigojo atsakovę VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikas atnaujinti pirkimo procedūras grįžtant šalis į pasiūlymų vertinimo etapą, ir atlikus šį vertinimą sudaryti naują pasiūlymų eilę; 5) priteisė iš atsakovės VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų ieškovei UAB ,,Interlux“ 8 692,00 Eur, o trečiajam asmeniui UAB ,,Roche Lietuva“ 2 500 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme (ieškinio priedas Nr. 3).

5823.

59Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-914-180/2018 nutarė Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą (ieškinio priedas Nr. 4).

6024.

61Atsakovė 2018 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr. VPT-(1.71)-8569 informavo pirkimo dalyvius apie Komisijos sprendimą grįžti į pasiūlymų vertinimo etapą.

6225.

63Ieškovas 2018 m. rugsėjo 27 d. pateikė atsakovei prašymą dėl susipažinimo su pirkimo dalyvių UAB „Roche Lietuva“, UAB „Diagnostinės sistemos“ ir UAB „Interlux“ pasiūlymais (ieškinio priedas Nr. 5).

6426.

65Atsakovė 2018 m. spalio 1 d. raštu Nr. S-(1.71)-8965 tenkino ieškovo prašymą ir pakvietė jį atvykti susipažinti su pirkimo dalyvių pasiūlymais (ieškinio priedas Nr. 6).

6627.

67Ieškovas 2018 m. spalio 8 d. pateikė atsakovei pakartotinį prašymą dėl susipažinimo su pirkimo dalyvių pasiūlymais (ieškinio priedas Nr. 10).

6828.

69Atsakovė 2018 m. spalio 9 d. raštu Nr. S-(1.71)-9240 informavo ieškovą, kad jo pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis konkurso techninės specifikacijos reikalavimų (ieškinio priedas Nr. 1).

7029.

71Ieškovas 2018 m. spalio 24 d. pateikė pretenziją, kurioje prašė panaikinti atsakovės 2018 m. spalio 9 d. sprendimą Nr. S-(1.71)-9240 „Dėl pasiūlymo atmetimo“, iš naujo vertinti ieškovo pasiūlymą pirkime, taip pat išnagrinėti ieškovo 2018 m. spalio 8 d. pakartotinį prašymą dėl informacijos suteikimo ir leisti susipažinti su pirkimo dalyvių pasiūlymais ir pretenzijoje nurodoma informacija (ieškinio priedas Nr. 11).

7230.

73Atsakovė 2018 m. lapkričio 5 d. raštu Nr. VPT-(1.71)-9999 „Dėl pateiktos pretenzijos“ informavo ieškovą apie jo pretenzijos atmetimą (ieškinio priedas Nr. 12).

7431.

75Ieškovas 2018 m. lapkričio 20 d. per EPP pateikė teismui ieškinį, kuris 2018 m. lapkričio 22 d. teisėjo rezoliucija buvo priimtas.

7632.

77Atsakovė 2018 m. lapkričio 21 d. raštu Nr. VPT-(1.71)-10546 „Dėl sprendimo sudaryti pirkimo sutartį“ informavo tiekėjus apie nustatytą pasiūlymų eilę ir sprendimą sudaryti pirkimo sutartį (dubliko priedas Nr. 1).

7833.

79Iš byloje dalyvaujančių asmenų procesinių dokumentų matyti, jog pagrindinis ginčas kilęs dėl pakartotinio ieškovo pasiūlymo vertinimo teismams įsiteisėjusiais procesiniais sprendimais grąžinus šalis į pasiūlymų vertinimo etapą, bei leidimo ieškovui susipažinti su trečiųjų asmenų pasiūlymuose esančia konfidencialia informacija. Be to, trečiasis asmuo UAB „Interlux“ atsiliepime į ieškinį ir triplike prašo ieškovui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nagrinėdamas bylą teismas pirmiausia vertins ieškinio pagrįstumą, o tik po to pasisakys dėl galimo ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.

80VI.

81Teisiniai argumentai ir išvados

82Dėl ieškovo pasiūlymo pakartotinio vertinimo

8334.

84Ieškovas Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas teigia, kad atsakovė pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus viešųjų pirkimų principus ir VPĮ 39 straipsnyje nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką, kadangi netinkamai atliko savo pareigas iš naujo vertindama ieškovo pasiūlymą. Ieškovas nurodo, kad atsakovė atmesdama ieškovo pasiūlymą vadovavosi išimtinai Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1511-657/2018 bei Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-914-180/2018 ir jokių kitų argumentų ar ieškovo pasiūlymo vertinimo išvadų nepateikė. Perkančioji organizacija pakartotinio ieškovo pasiūlymo vertinimo neatliko, nors turėjo teisę kreiptis į ieškovą su prašymu patikslinti pasiūlymą bei pateikti dokumentus, patvirtinančius ieškovo sistemos atitikimą pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams.

8535.

86Tiek atsakovė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos, tiek tretieji asmenys UAB „Interlux“ ir UAB „Roche Lietuva“ procesiniuose dokumentuose teigia, kad ieškovas siekia nepagrįstai paneigti įsiteisėjusiuose teismų procesiniuose sprendimuose nustatytas aplinkybes, tokiu būdu pažeisdamas res judicata principą. Teismams nustačius, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų ir dėl to grąžinus pirkimo šalis į pasiūlymų vertinimo stadiją, atsakovė neturėjo teisės iš naujo vertinti teismų netinkamu pripažinto ieškovo pasiūlymo. Be to, visi teismų nustatyti ieškovo pasiūlymo neatitikimai pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams yra susiję su pačiu viešojo pirkimo objektu, todėl jų negalima buvo ištaisyti ieškovui pateikiant papildomus paaiškinimus.

8736.

88VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte (VPĮ redakcija, galiojusi nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.) numatyta, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

8937.

90Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 18 straipsnyje nustatyta, jog įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Taigi, šiame straipsnyje yra įtvirtintas įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo principas. Šia norma įtvirtinta bendroji nuostata, kad įsiteisėjusio teismo sprendimo negali nepaisyti asmenys, dalyvaujantys teisiniuose santykiuose. Teismo sprendimo privalomumas visiems asmenims visų pirma reiškia jo privalomumą dalyvavusiems byloje asmenims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-173/2010).

9138.

92Teismo sprendimo prejudicinė galia reiškia, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų ir teisinių santykių šalys, kiti dalyvaujantys byloje asmenys ir jų teisių perėmėjai nebegali ginčyti kitose bylose (CPK 279 straipsnio 4 dalis). Tai yra vadinamasis pozityvusis res judicata principo taikymo padarinys – teismo sprendimas gali būti naudojamas kaip reikalavimo pagrindas kitoje byloje. Šio pozityviojo efekto išraiška įtvirtinta CPK 182 straipsnio 2 punkte, kuriame nustatyta, kad šalis ar kitas dalyvavęs byloje asmuo kitose bylose gali remtis teismo sprendimu kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu ir tų faktų jam nereikės įrodinėti. Taigi, teismo sprendimo prejudicinė galia yra vienas iš res judicata principo padarinių, kurio egzistavimo būtina sąlyga – asmens buvimas dalyvaujančiu byloje asmeniu, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (pvz., teismo sprendimai dėl asmens pripažinimo mirusiu ar neveiksniu sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-173/2010).

9339.

94Teismo sprendimas yra vientisas dokumentas, kurio rezoliucinė dalis negali būti vertinama atskirai nuo kitų, taip pat ir motyvuojamosios, sprendimo sudedamųjų dalių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-501/2006). Vykdant teismo sprendimą, privalu įvykdyti ne tik rezoliucinėje dalyje išdėstytą nutarimą, bet ir laikytis motyvuojamojoje dalyje pateiktų išaiškinimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-26-916/2017).

9540.

96Kasacinis teismas savo jurisprudencijoje taip pat yra pažymėjęs, kad tuo atveju, kai perkančiosios organizacijos sprendimas paskelbti laimėtojų eilę yra pripažįstamas neteisėtu ir dėl to jos sprendimas sudaryti viešojo pirkimo sutartį taip pat tampa neteisėtas, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę, prieš pažeidimą buvusią, padėtį, kurioje perkančioji organizacija, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas; konstatavus, kad perkančioji organizacija netinkamai atliko atitinkamą jai pagal VPĮ tenkančią pareigą, šios pareigos vykdytinumas pagal VPĮ nepradingsta, t. y. pažeidusi VPĮ įtvirtintą tvarką, perkančioji organizacija vis tiek turi atlikti veiksmus, kurie šią tvarką atitiktų; šalių grąžinimo į pirminę padėtį apimtis priklauso nuo to, ar yra pagrindas grąžinti konkretų dalyvį į pirminę padėtį; jei teismas konstatuoja, kad tam tikro tiekėjo pasiūlymas neteisėtai buvo neatmestas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų, perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumas, t. y. pasiūlymų vertinimo netinkamumas, nesudaro pagrindo ir tokį dalyvį grąžinti į pirminę, prieš pažeidimą buvusią padėtį, nes dėl tokio tiekėjo perkančioji organizacija negali priimti jokio kito sprendimo kaip tik pasiūlymą atmesti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-437-690/2015; 2018 m. rugsėjo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-323-969/2018).

9741.

98Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės ir kilo dėl to, ar perkančioji organizacija, Kauno apygardos teismui 2018 m. balandžio 30 d. sprendimu, kuris paliktas nepakeistas Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi, panaikinus perkančiosios organizacijos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo, turėjo iš naujo vertinti ieškovo pasiūlymo atitikimą pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams. Taigi, šiuo atveju sprendžiant dėl atsakovės veiksmų (ne)teisėtumo, yra aktualios minėtuose teismų sprendime ir nutartyje padarytos teisinės išvados. Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendime buvo konstatuota, kad:

998.1.

100Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų techninės specifikacijos III skyriaus 1.2 punkte nustatytų reikalavimų;

1018.2.

102Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo siūloma sistema neatitinka Konkurso techninės specifikacijos III skyriaus 1.9 punkte nurodytų reikalavimų;

1038.3.

104Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo pasiūlymas neatitinka Konkurso techninės specifikacijos III skyriaus 1.11.1 punkte nustatyto reikalavimo;

1058.4.

106byloje yra neįrodyta, jog Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo pasiūlymas atitinka Techninės specifikacijos 2.8 punkto reikalavimą.

10742.

108Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi sutiko su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu ir padarytomis išvadomis dėl Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo pasiūlymo neatitikimo Konkurso techninės specifikacijos III skyriaus 1.2, 1.9, 1.11.1, 2.8 punktuose nustatytiems reikalavimams. Pirmosios instancijos teismo sprendimas ir apeliacinės instancijos teismo nutartis yra įsiteisėję, todėl privalomi dalyvavusiems byloje asmenims.

10943.

110Perkančioji organizacija 2018 m. spalio 9 d. raštu Nr. S-(1.71)-9240 informavo ieškovą, kad jo pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis Konkurso techninės specifikacijos reikalavimų. Teismas iš atsakovės viešojo pirkimo komisijos protokolo išrašo nustatė, kad atsakovė ieškovo pasiūlymą atmetė vadovaudamasi tik įsiteisėjusiais Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimu ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi (ieškinio priedas Nr. 1).

11144.

112Nagrinėjamu atveju ieškovas įsiteisėjusio Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo rezoliucinę dalį vertina atskirai nuo sprendimo motyvuojamosios dalies, kurioje, kaip minėta šio sprendimo 41–42 punktuose, yra aiškiai nurodyta, jog Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų techninės specifikacijos III skyriaus 1.2, 1.9, 1.11.1, 2.8 punktų reikalavimų. Kadangi Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimas yra vientisas dokumentas ir šiuo atveju turi prejudicinę galią, todėl vykdydama teismo įpareigojimą sudaryti naują pasiūlymų eilę atsakovė neturėjo teisės kreiptis į Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialą su prašymu patikslinti savo pasiūlymą. Pažymėtina, kad teismo įpareigojimas perkančiajai organizacijai iš naujo sudaryti laimėjusių pasiūlymų eilę negali būti aiškinamas per plačiai, t. y. kaip apimantis perkančiosios organizacijos teisę leisti tiekėjams pataisyti pirkimo sąlygų neatitinkančius pasiūlymus tokiu būdu, kad jie atitiktų šias sąlygas. Nagrinėjamu atveju tiek Kauno apygardos teismas 2018 m. balandžio 30 d. sprendime, tiek Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartyje iš esmės įvertino ieškovo Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams, todėl atsakovė neturėjo atlikti pakartotinio tokio pasiūlymo vertinimo. Dėl to teismas sprendžia, kad atsakovė pagrįstai atmetė šį pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų reikalavimų (VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktas)

11345.

114Atsižvelgiant į šio sprendimo 40 punkte nurodytą kasacinio teismo praktiką, pažymėtina, kad atsakovė negalėjo iš naujo vertinti ieškovo, kaip pirminio laimėtojo pasiūlymo, nes tai neatitiktų grįžimo į pirminę padėtį doktrinos. Kaip nurodyta pirmiau, jei teismas konstatuoja, kad tam tikro tiekėjo pasiūlymas neteisėtai buvo neatmestas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų, perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumas, t. y. pasiūlymų vertinimo netinkamumas, nesudaro pagrindo ir tokį dalyvį grąžinti į pirminę, prieš pažeidimą buvusią padėtį, nes dėl tokio tiekėjo perkančioji organizacija negali priimti jokio kito sprendimo kaip tik pasiūlymą atmesti. Taigi, nagrinėjamu atveju atsakovė atmesdama ieškovo pasiūlymą, vadovaujantis tik įsiteisėjusiais Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimu ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi, iš esmės atliko veiksmus, įgyvendinančius įsiteisėjusius teismų procesinius sprendimus.

11546.

116Remiantis tuo kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1511-657/2018, kuriuo panaikintas atsakovės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimas dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo sutarties sudarymo, iš esmės konstatuota ieškovo pirkime pateikto pasiūlymo neatitiktis Konkurso sąlygų techninės specifikacijos III skyriaus 1.2, 1.9, 1.11.1, 2.8 punktų reikalavimų, o tokia išvada dėl aptariamo teismo sprendimo įsiteisėjimo proceso šalims turi res judicata galią. Atsižvelgiant į tai, į prieš pažeidimą buvusią padėtį ieškovas negalėjo grįžti, nes pirmosios instancijos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimu, kuris paliktas nepakeistas Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi, ginčo pirkime dėl jo priimtas sprendimas buvo panaikintas, o atsakovė neturėjo teisės iš naujo vertinti teismų netinkamu pripažinto šio tiekėjo pasiūlymo. Dėl to šioje dalyje ieškovo ieškinys atmetamas kaip nepagrįstas. Ieškinys atmetamas, o ne byla nutraukiama šioje dalyje (kaip to prašo atsakovė ir trečiasis asmuo UAB „Iterlux“) dėl to nes: a) ieškinio atmetimas savo esme ir turiniu yra platesnis, nei bylos nutraukimo institutas; b) jokioje anksčiau nagrinėtoje byloje nebuvo analizuoti ir vertinti atsakovės veiksmai ir priimti sprendimai iš naujo vertinant pasiūlymus, todėl ginčas negali būti laikomas tapačiu ar išspręstu teismų sprendimais, kad galima būtų nutraukt bylą.

117Dėl ieškovo teisinio suinteresuotumo susipažinti su trečiųjų asmenų pasiūlymuose esančia konfidencialia informacija

11847.

119Ieškovas Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas ieškiniu taip pat prašo iš atsakovės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų išreikalauti trečiųjų asmenų UAB „Roche Lietuva“, UAB „Interlux“ ir UAB „Diagnostinės sistemos“ pasiūlymų duomenis, su kuriais ieškovui nebuvo leista susipažinti.

12048.

121Trečiasis asmuo UAB „Interlux“ teigia, kad ieškovo reikalavimas išreikalauti iš atsakovės duomenis apie kitų pirkimo dalyvių pasiūlymus yra išimtinai procesinio pobūdžio, todėl negali būti savarankišku bylos nagrinėjimo dalyku. Net jei ieškovo reikalavimas dėl įrodymų išreikalavimo apie kitus pirkimo dalyvius būtų laikomas materialaus pobūdžio reikalavimu, toks reikalavimas neturėtų būti ginamas teisme, kadangi ieškovas neturi teisinio suinteresuotumo kitų pirkimo dalyvių pasiūlymų atitiktimi. Ieškovo pasiūlymas yra atmestas kaip neatitinkantis pirkimo reikalavimų, todėl ieškovas neįgytų teisės į pirkimo sutarties sudarymą.

12249.

123VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje (VPĮ redakcija, galiojusi nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.) įtvirtinta perkančiųjų organizacijų pareiga supažindinti dalyvius su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.

12450.

125Pagal naujausią kasacinio teismo praktiką, nors tiekėjų teisė susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais iš tiesų turi procedūrinio elemento požymių, tačiau, siekiant apginti šios teisės įgyvendinimą, pareikšto reikalavimo pobūdis dėl to nelaikytinas išimtinai procesiniu ir atskirai (savarankiškai) neginamu. Taigi, jei tiekėjas dėl nesupažindinimo su kito dalyvio pasiūlymu gali teisėtai pateikti pretenziją, tuo pačiu pagrindu jis gali kvestionuoti perkančiosios organizacijos veiksmus ir teisme. Ieškinys pateikiamas teismui iš esmės dėl to, kad ieškovo reikalavimai nebuvo patenkinti ikiteisminėje ginčo stadijoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-211-248/2018; 2018 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-212-378/2018). Todėl atsakovės ir trečiojo asmens argumentai apie išimtinai procesinį tokio pareikšto prašymo pobūdį įvertinami, kaip visiškai nepagrįsti.

12651.

127Taigi spręstina, jog ir nors nagrinėjamu atveju ieškovas turi teisę reikšti reikalavimus dėl leidimo susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymuose esančia konfidencialia informacija, tačiau tokie reikalavimai galėtų būti tenkinami tik nustačius, kad ieškovas turi teisinį suinteresuotumą ginti savo subjektinę teisę į informaciją. Dėl to ši aplinkybė analizuojama toliau sprendime.

12852.

129Kasacinio teismo praktikoje suformuota nuosekli bendrųjų ir specialiųjų teisės normų (pvz., VPĮ) aiškinimo praktika dėl asmens teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo laikantis įstatymuose įtvirtintos tvarkos. Viena svarbiausių šios teisės naudojimosi prielaidų – asmens teisinis suinteresuotumas apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą. Suinteresuotumas – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti. Teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, jog būtų apginta jo subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009). Taigi, teisė į teisminę gynybą pripažįstama tik tokiems asmenims, kurių teisės ar teisėti interesai yra pažeisti ar ginčijami.

13053.

131Viešųjų pirkimų teisinių santykių kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl tiekėjų teisinio suinteresuotumo ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir sprendimus šiems kasacinio teismo, inter alia remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, pripažinta plati teisė ginti interesus teisme. Pagrindinis tiekėjo teisinį suinteresuotumą identifikuojantis kriterijus – siekis sudaryti viešojo pirkimo sutartį, t. y. šio intereso gynimas, kai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų atitinkamas tiekėjas neteisėtai ribojamas ar jam neleidžiama sudaryti sutarties, arba turtinės padėties atkūrimas, ypač kai šio intereso jau nebeįmanoma įgyvendinti. Aptariamas kriterijus (interesas viešojo pirkimo sutartimi) aiškintinas plačiai, siekiant tiekėjams užtikrinti pažeistų teisių gynybos veiksmingą įgyvendinimą (žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013).

13254.

133Ieškovui kreipiantis teisminės gynybos vyko ginčo pirkimo procedūros, todėl pagal kasacinio teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje pripažįstamą plačios teisės ginti interesus teisme doktriną, ieškovas turėjo aiškų teisinį suinteresuotumą ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus, tame tarpe ir dėl neleidimo susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymus sudarančiais dokumentais. Tai, kad ieškovo pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis pirkimo reikalavimų, teismas nelaiko pakankama priežastimi pripažinti, jog ieškovo teisinis suinteresuotumas sudaryti viešojo pirkimo sutartį išnyko.

13455.

135Byloje nustatyta, kad ieškovas siekia susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymus sudarančia informacija iš esmės dėl to, kad galėtų pagrįsti savo pateiktą pretenziją dėl atsakovės 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. VPT-(1.71)-10546 „Dėl sprendimo sudaryti pirkimo sutartį“, kuriuo buvo nustatyta pasiūlymų eilė ir nuspręsta pirkimo sutartį sudaryti su UAB „Interlux“. Pagal minėtą atsakovės sprendimą UAB „Interlux“ buvo pripažinta vienintele atitinkančia pirkimo dokumentus. Manytina, jog ieškovui įrodžius, kad UAB „Interlux“ taip pat neatitiko pirkimo dokumentų, pirkimo procedūros turėtų būti nutrauktos ir vykdomas naujas viešasis pirkimas, kuriame ieškovas galėtų konkuruoti su kitais tiekėjais dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Tai padaryti ieškovas gali tik gavęs atitinkamą informaciją, kuri sudarė tiekėjos pasiūlymą. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ieškovas turi teisinį suinteresuotumą ginti savo subjektinę teisę į informaciją. Dėl to toliau sprendžiama dėl ieškovo prašymų susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymus sudarančiais dokumentais, dėl tokios informacijos konfidencialumo ir atsakovės sprendimų tokius prašymus atmesti pagrįstumo.

136Dėl leidimo ieškovui susipažinti su trečiųjų asmenų pasiūlymuose esančia konfidencialia informacija apimties

13756.

138Kaip jau minėta, ieškovas Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas prašo išreikalauti iš atsakovės pirkimo dalyvių UAB „Roche Lietuva“, UAB „Interlux“ ir UAB „Diagnostinės sistemos“ pasiūlymų duomenis:

13923.1.

140UAB „Roche Lietuva“, UAB „Interlux“ ir UAB „Diagnostinės sistemos“ siūlomos įrangos išdėstymo schemas ir brėžinius;

14123.2.

142UAB „Roche Lietuva“, UAB „Interlux“ ir UAB „Diagnostinės sistemos“ siūlomos įrangos komponentų instrukcijas ir naudojimosi vadovus, bei kitus pateiktus dokumentus, kuriais pasiūlymo formoje grindžiamas tiekėjų atitikimas pirkimo techninei specifikacijai;

14323.3.

144Informaciją apie UAB „Interlux“ siūlomos automatizavimo sistemos, į kurią sujungti analizatoriai, gamintoją ir modelį.

14557.

146Ieškovas nurodo, kad atsakovė tiekėjui UAB „Interlux“ leido susipažinti su ieškovo ir kitų tiekėjų pateiktais pasiūlymais, sutarties projektais, CE sertifikatais. Taip pat ieškovo siūlomos įrangos pavadinimas, specifikacijos, instrukcijos ir naudojimo vadovai buvo atskleisti kitiems pirkimo dalyviams, tačiau atsakovė atsisakė atskleisti tokio paties turinio ir apimties trečiųjų asmenų pasiūlymų duomenis. Pažymi, kad UAB „Interlux“ siūlomos sistemos, į kurią sujungti analizatoriai (jų pavadinimai matyti pasiūlyme), gamintojo ir modelio atskleidimas yra svarbus siekiant tinkamai įvertinti siūlomos prekės atitiktį pirkimo reikalavimams. Neatskleidus UAB „Interlux“ siūlomos sistemos informacijos, negalima teigti, jog UAB „Interlux“ siūlomos sistemos naudojimosi vadovai, sistemos brėžiniai ar schemos nėra viešai prieinami. Ieškovo nuomone, tokie perkančiosios organizacijos veiksmai ieškovui užkerta kelią ginčyti pirkimo laimėtojo atitikimą pirkimo sąlygoms.

14758.

148Atsakovė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos nurodo, kad ieškovui susipažinti buvo pateikti ne visi jo prašomi kitų pirkimo dalyvių pasiūlymų dokumentai atsižvelgiant į atitinkamas VPĮ ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo normas, siekį užtikrinti tiekėjų nediskriminavimo, lygiateisiškumo principus, pačių tiekėjų nurodymus, kas jų pateiktuose pasiūlymuose sudaro konfidencialią informaciją. Atsakovė pažymi, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 10 d. nutartyje dėl įrangos naudojimosi vadovų pripažinimo nekonfidencialia informacija pasisakyta ne bendrai, o esant nustatytai aplinkybei, kad ieškovo pateikti pasiūlytos sistemos naudojimosi vadovai viešai prieinami. Be to, minėta nutartimi ieškovo pasiūlytos įrangos sąrašas ir išdėstymo schemos duomenys pripažinti konfidencialia informacija. Atsakovė, įvertinusi visų dalyvių pateiktos informacijos pobūdį, atsižvelgdama į VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimus, leido ieškovui susipažinti su tiekėjų pirkimui pateiktų pasiūlymų nekonfidencialia informacija ir ta, kuri pagal teisės aktus nelaikytina konfidencialia informacija, nepaisant tiekėjų nurodymo. Pažymi, kad ieškovas buvo supažindintas su UAB „Interlux“ pasiūlymu, kuriame nurodyti ir siūlomos įrangos modelių pavadinimai.

14959.

150Trečiasis asmuo UAB „Interlux“ nurodo, kad pirkime pasiūlė ne „FlexLab“ sistemą, o Tosoh Evoline automatizuotą laboratorinę sistemą. Pažymi, kad hematologijos tyrimų analizatoriaus gamintojas ir modelis ieškovui buvo žinomas dar susipažinimo su pasiūlymu metu.

15160.

152Trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ nuomone, visų tiekėjų pirkime pateiktų pasiūlymų duomenų atskleidimas galėtų padėti efektyviau išspręsti tarp šalių kylančius ginčus ir užbaigti pirkimo procedūras. Trečiasis asmuo atkreipia dėmesį, kad jis taip pat susiduria su nepagrįstais apribojimais susipažinti su pirkime pateiktų pasiūlymų duomenimis. Tokie atsakovės veiksmai ir neapibrėžtumas dėl kitų pirkimo dalyvių pateiktų pasiūlymų apsunkina visų pirkimo dalyvių galimybes efektyviai įvertinti reiškiamų pretenzijų pagrįstumą ir ginti savo teises.

15361.

154Pirmiausia teismas pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl trečiųjų asmenų pasiūlymuose pateiktos informacijos pripažinimo konfidencialia, teisiniam vertinimui nedaro įtakos viso proceso metu atsakovės palaikyta pozicija, kad trečiųjų asmenų pasiūlyme pateikta informacija laikytina konfidencialia, nes pats ieškovas tokią informaciją savo pasiūlyme nurodė kaip konfidencialią, bei Lietuvos apeliacinis teismas iš dalies pripažino tokią informaciją konfidencialia. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad byloje sprendžiant ne dėl ieškovės, o trečiojo asmens pasiūlymo išviešinimo, pačios ieškovės veiksmai teikiant pasiūlymą negali pakeisti konkurso sąlygų turinio ir taikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-211-248/2018). Be to, tiek Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 26 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-1511-657/2018, tiek Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 10 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-914-180/2018 pripažindami tam tikrus ieškovo su pasiūlymu pateiktus dokumentus konfidencialiais, tokių savo sprendimų plačiau nemotyvavo ir nepagrindė, kad tokiuose dokumentuose esanti informacija atitinka komercinės paslapties sampratą dėl savo slaptumo, protingų pastangų, skirtų šiai informacijai išsaugoti, o ypač dėl jos vertingumo. Atsižvelgiant į tai, teismas nagrinėjamu atveju nesiremia anksčiau nurodytomis nutartimis ir apie ieškovo prašymo susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymų dokumentais pagrįstumą sprendžia vertindamas šioje byloje esančius įrodymus ir dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimus.

15562.

156Kasacinio teismo suformuotoje praktikoje nurodoma, jog informacijos įslaptinimas viešųjų pirkimų procedūroje yra išimtis iš bendros taisyklės; atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, nepažeidžiant VPĮ įtvirtintų skaidrumo ir konkurencijos principų bei tiekėjų teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą ir turint tik tikslą nepakenkti tos informacijos šaltiniui ar kitiems asmenims; pirmenybė turi būti teikiama kuo mažesniam viešumo ribojimui, t. y. tik saugotinos informacijos neviešumo užtikrinimui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-690/2017; 2018 m. sausio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-16-378/2018).

15763.

158Be to, viešųjų pirkimų bylose kasacinis teismas formuoja praktiką, kad VPĮ 6 straipsnyje įtvirtinta tiekėjo teisė apsaugoti pasiūlyme atskirai nurodytą neviešintiną informaciją apima tik tokius duomenis, kurie kvalifikuotini kaip komercinė (gamybinė) paslaptis CK 1.116 straipsnio 1 dalies prasme. Tik pačios svarbiausios ir komerciškai jautriausios informacijos apsauga pagrįsta viešųjų pirkimų teisinių santykių reguliavimo tikslais bei aplinkybe, kad viešųjų pirkimų procedūrose patys tiekėjai, teikdami pasiūlymą, išviešina su savo veikla ar patirtimi susijusius duomenis, taigi iš esmės atsisako kai kurių duomenų slaptumo. Dėl to vien tai, kad kitais atvejais (įprastai) tam tikra su tiekėju ir jo veikla susijusi informacija nėra laisvai prieinama kitiems ūkio subjektams, nereiškia, kad viešųjų pirkimų procedūrose ji yra saugotina, jei neatitinka komercinės paslapties sampratos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-16-378/2018).

15964.

160Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nei atsakovė, nei tretieji asmenys nenurodė jokių įtikinamų ir patikimų argumentų, kad ieškovo prašomi išreikalauti trečiųjų asmenų pasiūlymų duomenys sudaro jų komercinę (gamybinę) paslaptį.

16165.

162Perkančioji organizacija konkurso sąlygų 28 punkte nustatė, kad konfidencialiais negali būti laikoma siūlomos prekės gamintojo, paslaugos teikėjo, prekės modelio pavadinimas, pasiūlyme nurodyti subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei. Taigi, pačiai perkančiajai organizacijai konkurso sąlygose nustačius, kad prekių gamintojo ir modelio pavadinimai nelaikyti konfidencialiais duomenimis, o tiekėjams tokios nuostatos neginčijant, teismas neturi teisės keisti viešojo pirkimo sąlygas ir neleisti tiekėjams susipažinti su tokia informacija. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad ieškovui turėjo būti leista su tokiais trečiojo asmens UAB „Interlux“ duomenimis susipažinti.

16366.

164Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad naudotojo instrukcijoje nėra atskleista praktinė patirtis, technologinės naujovės (angl. know-how), o pateikta susisteminta bei apibendrinta informacija apie pagrindinius gaminio veikimo principus. Prekės naudojimosi galimybės, funkcijos, pasiekiamas rezultatas ir pan. nelaikytini konfidencialia informacija. Jei šios savybės iš tiesų pasižymėtų komercine verte CK 1.116 straipsnio nuostatų prasme, konkurentai galėtų lengvai ją gauti, įsigiję atitinkamas prekes ir pradėję jomis naudotis. Tokiu atveju, kad ir kokias pastangas būtų įdėjęs gamintojas, jo konfidenciali informacija taptų prieinama pardavus kiekvieną gaminį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-360-248/2018).

16567.

166Taigi, atsižvelgiant į kasacinio teismo praktiką, nagrinėjamu atveju trečiųjų asmenų UAB „Roche Lietuva“, UAB „Interlux“ ir UAB „Diagnostinės sistemos“ siūlomos įrangos komponentų instrukcijos ir naudojimosi vadovai pagal savo pobūdį neatitinka informacijos slaptumo kriterijaus. Pažymėtina, kad gamintojai dažnai įrangos instrukcijas ir naudojimosi vadovus talpina savo interneto puslapiuose (pvz., trečiojo asmens UAB „Interlux“ siūlomos prekės Tosoh Evoline – žr., https://www.diagnostics.eu.tosohbioscience.com/service-support/instructions-for-use). Iš to darytina išvada, kad įrangos naudojimosi instrukcijos ir vadovai yra iš esmės į rinką orientuota ir jai išleista informacija, skirta gaminio vartotojams, kad palengvintų naudojimąsi juo, todėl jie nelaikyti konfidencialiais duomenimis.

16768.

168Pažymėtina ir tai, kad įrangos gamintojai savo internetiniuose puslapiuose skelbia duomenis ne tik apie jų gaminamas prekes, modelius, bet ir apie technines specifikacijas (bent jau pagrindines), o tokia informacija yra viešai prieinama visiems asmenims, todėl taip pat negali būti laikoma komercine paslaptimi ar apskritai konfidencialia informacija. Be to, tiekėjai teikdami pasiūlymus turėjo užpildyti konkurso sąlygų 4 lentelę „Siūlomų prekių charakteristikų atitikimas reikalaujamoms“, kurioje turėjo nurodyti konkrečias siūlomų prekių technines ir kokybės charakteristikas pagal pirkimo techninėje specifikacijoje pateiktus klausimus (Konkurso sąlygų 23.1 punktas). Iš trečiųjų asmenų UAB „Roche Lietuva“, UAB „Interlux“ ir UAB „Diagnostinės sistemos“ pasiūlymų (ieškinio priedai Nr. 7–9) matyti, kad juose iš esmės arba atkartojami techninės specifikacijos reikalavimai, kurie viešai paskelbti, arba nurodomos siūlomų prekių funkcijos ir savybės, t. y. tiekėjai nurodė tokią prekių informaciją, kuri daugumai tokios rinkos dalyvių yra žinoma, nes dažniausiai gali būti randama įrangos naudojimosi instrukcijose ir vadovuose, prekės gamintojo interneto svetainėje (pvz., trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ siūlomos prekės Cobas – žr., https://dialog1.roche.com/lt/lt/elabdoc).

16969.

170Taip pat teismas pažymi, kad vien tai, jog šiame pirkime tretieji asmenys pateikė jų siūlomos įrangos išdėstymo schemas ir brėžinius, dar nereiškia, jog kitame pirkime bus naudojamas identiškas tokių įrenginių išdėstymas, kadangi kiekvienu atveju turi būti atsižvelgiama į pirkimo dokumentų reikalavimus ir faktinę situaciją (šiuo atveju į perkančiosios organizacijos pateiktus patalpos projektus it kt.). Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad trečiųjų asmenų pasiūlyme pateiktų siūlomos įrangos išdėstymo schemų ir brėžinių atskleidimas nesuteiks ieškovui konkurencinio pranašumo ir nesumažins trečiųjų asmenų pajėgumo ar galėjimo konkuruoti rinkoje.

17170.

172Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovės prašomi iš atsakovės išreikalauti trečiųjų asmenų pasiūlymų duomenys – tai iš esmės dokumentai, kuriais teikėjai turėjo pagrįsti savo pasiūlymų atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Kaip jau minėta sprendimo 67–69 punktuose, ši informacija dėl savo pobūdžio iš esmės negali būti nevieša. Dalyvaujantys byloje asmenys nepateikė jokių specifinių aplinkybių, pagrindžiančių būtinybę pripažinti aptartus trečiųjų asmenų UAB „Roche Lietuva“, UAB „Interlux“ ir UAB „Diagnostinės sistemos“ pasiūlymų duomenis konfidencialiais. Dėl to teismas sprendžia, jog atsakovė nepagrįstai ieškovui nepateikė susipažinti trečiųjų asmenų UAB „Roche Lietuva“, UAB „Interlux“ ir UAB „Diagnostinės sistemos“ siūlomos įrangos išdėstymo schemų ir brėžinių, įrangos komponentų instrukcijų ir naudojimosi vadovų, bei kitų pateiktų dokumentų, kuriais pasiūlymų formoje grindžiamas tiekėjų atitikimas pirkimo techninei specifikacijai.

173Dėl baudos

17471.

175Trečiasis asmuo UAB „Interlux“ atsiliepime į ieškinį ir triplike prašo skirti ieškovui maksimalią 5 000 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos skiriant trečiojo asmens nuostoliams (išlaidoms) atlyginti. Trečiojo asmens nuomone, ieškovas piktnaudžiauja teise reikšti ieškinius ir nepaiso teismų įsiteisėjusių sprendimų privalomumo. Ieškovas yra atstovaujamas profesionalių atstovų – advokatų, todėl jam yra žinomas teismų sprendimo privalomumas ir nepagrįstų ieškinių reiškimo teismuose galimos pasekmės.

17672.

177Teismas pažymi, kad kiekvieno suinteresuoto asmens teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 straipsnio 1 dalis), yra neribota.

17873.

179CPK 95 straipsnyje apibrėžta, kokie šalių veiksmai laikomi piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, taip pat nustatytos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės. Pagal formuojamą kasacinio teismo CPK 95 straipsnio normų teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos šios sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio, skundo ar kito procesinio dokumento, kuriame suformuluotas prašymas, nepagrįstumas, jį pateikiant teismui, arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Įstatyme nustatytos teisės pareikšti ieškinį ar paduoti apeliacinį skundą, remiantis kasacinio teismo pozicija, įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2014 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2014; 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52-313/2015). Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra elgesys, kuris nustatomas remiantis objektyviais (išoriniais) jo pasireiškimo požymiais (pvz., ieškinio ar kito procesinio dokumento pateikimo aplinkybėmis, jų turiniu, tarp bylos šalių kilusio ginčo pobūdžiu ir jo teisminio nagrinėjimo eiga). Jeigu visuma aplinkybių suponuoja, kad dalyvaujantis byloje asmuo jam įstatymo suteikta procesine teise akivaizdžiai naudojasi ne pagal paskirtį, bet siekdamas kitų tikslų (pvz., sąmoningai sukelti nepatogumų kitai šaliai, užvilkinti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą), toks elgesys negali būti toleruojamas ir turi būti pripažįstamas piktnaudžiavimu, kaip tai apibrėžta CPK 95 straipsnyje, kartu taikant tokio veikimo teisines pasekmes.

18074.

181Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo konstatuoti aiškaus ieškovo piktnaudžiavimo procesine teise kreiptis į teismą teisminės gynybos. Byloje esamų duomenų nepakanka padaryti išvadai, kad ieškovas ieškinį pateikė siekdamas kitų tikslų nei apginti savo teises, kurios jo nuomone, buvo pažeistos, t. y., kad elgėsi nesąžiningai. Labiau tikėtina, jog ši byla buvo užvesta siekiant nuginčyti perkančiosios organizacijos sprendimą bei susipažinti su informacija, ir po to spręsti dėl dar vienos bylos užvedimo, turint tikslą ateityje siekti sutarties sudarymo su atsakove. Dėl to trečiojo asmens UAB „Interlux“ prašymas skirti ieškovui Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialui baudą atmetamas.

182Dėl bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų

18375.

184Remiantis byloje nustatytomis aplinkybėmis ir nurodytais argumentais bei kasacinio teismo praktika, teismas sprendžia, kad atsakovė nepagrįstai neleido ieškovui susipažinti su ieškovės reikalauta trečiųjų asmenų UAB „Roche Lietuva“, UAB „Interlux“ ir UAB „Diagnostinės sistemos“ pasiūlymų dalimi. Dėl to atsakovė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos įpareigotina ieškovui Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialui raštu pateikti trečiųjų asmenų UAB „Roche Lietuva“, UAB „Interlux“ ir UAB „Diagnostinės sistemos“ su pasiūlymais pateiktas siūlomos įrangos išdėstymo schemas ir brėžinius, įrangos komponentų instrukcijas ir naudojimosi vadovus, bei kitus pateiktus dokumentus, kuriais pasiūlymo formoje grindžiamas tiekėjų atitikimas pirkimo techninei specifikacijai. Taip pat atsakovė įpareigotina ieškovui raštu pateikti informaciją apie trečiojo asmens UAB „Interlux“ siūlomos automatizavimo sistemos, į kurią sujungti analizatoriai, gamintoją ir modelį.

18576.

186Teismui nustačius, kad atsakovė neturėjo teisės iš naujo vertinti teismų netinkamu pripažinto ieškovo pasiūlymo ir todėl pagrįstai jį atmetė, šioje dalyje ieškovo ieškinys atmestas, o dalyje dėl informacijos išreikalavimo patenkintas.

18777.

188Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju ieškovas Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas laikomas ginčą iš dalies laimėjusia šalimi, todėl jis turi teisę į dalies bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93, 98 straipsniai). Teismas, įvertinęs kiek buvo patenkinta ieškovo reikalavimų, sprendžia, kad ieškovo ieškinys yra patenkintas 50 procentų. Todėl ir bylinėjimosi išlaidos tarp šalių ir trečiųjų asmenų atitinkamai paskirstytinos taikant šią proporciją, įvertinus ir jas pagrindžiančius įrodymus.

18978.

190Ieškovas pateikė duomenis, kad sumokėjo 2 250 Eur žyminį mokestį (2018 m. lapkričio 16 d. mokėjimo nurodymas; ieškinio priedas Nr. 14). Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, kai tiekėjas (ieškovas) savo interesus gina prieš ne vieną, o du (ar daugiau) procesinius varžovus – perkančiąją organizaciją ir kitą tiekėją (-us) (dalyvius), nustačius šių šalių argumentų nepagrįstumą ir elgesį procese, yra teisinga procesą laimėjusios šalies patirtas išlaidas lygiomis dalimis atlyginti iš pralaimėjusiųjų ginčą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-60-378/2015; 2017 m. vasario 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-26-916/2017; 2017 m. birželio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-301-469/2017). Vis tik, teismo vertinimu, skirstant išlaidas yra būtina atsižvelgti ir į byloje dalyvaujančių šalių elgesį bei poziciją procese.

19179.

192Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo UAB „Roche Lietuva“ neprieštaravo ieškovo reikalavimui dėl tiekėjų pasiūlymų duomenų išreikalavimo iš atsakovės, t. y. iš esmės sutiko su ieškovo reikalavimu, kuris šiuo sprendimu buvo patenkintas, todėl iš trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ ieškovui nepriteistinos bylinėjimosi išlaidos. Jokios pozicijos, tam tarpe ir tai, kurios šalies pusėje veikia, nepareiškė ir UAB „Diagnostinės sistemos“. Todėl būtų neteisinga ir neprotinga iš jos priteisinėti bylinėjimosi išlaidas. UAB „Sormedica“ pirkime dalyvauja kaip ūkio subjektų grupė kartu su trečiuoju asmeniu UAB „Interlux“, ir savarankiškai nereiškė nei pozicijos, nei prieštaravimų procese. Todėl spręstina, jog būtent UAB „Interlux“ įgyvendino visas šios ūkio subjektų grupės teises byloje, todėl atskirai spręsti dar ir dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš UAB „Sormedica“ taip pat nėra pagrindo.

19380.

194Tuo tarpu UAB „Interlux“ aktyviai palaikė atsakovės poziciją ginče, ir nepalaikė jokio ieškovo reikalavimo. Todėl spręstina, kad ieškovas iš esmės savo interesus ir gynė prieš ieškovę bei šį trečiąjį asmenį. Todėl ir ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos turi būti priteisiamos lygiomis dalimis būtent tik iš jų abiejų. Atsižvelgiant į sprendimo 77 punkte nurodytą proporciją, ieškovui Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialui iš atsakovės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų ir trečiojo asmens UAB „Interlux“ priteisiama lygiomis dalimis po 562,50 Eur ((2 250 Eur x 50 proc.) / 2) bylinėjimosi išlaidų.

19581.

196Atsakovė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos, tretieji asmenys UAB „Roche Lietuva“, UAB „Diagnostinės sistemos“ ir UAB „Sormedica“ duomenų apie jų patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl jos jiems nėra priteisiamos.

19782.

198Trečiasis asmuo UAB „Interlux“ pateikė duomenis, jog byloje patyrė 2 964,50 Eur išlaidas advokato pagalbai (2019 m. sausio 15 d. prašymas Reg. Nr. 1433, 2019 m. sausio 10 d. PVM sąskaita-faktūra Serija DK Nr. 313, 2019 m. sausio 11 d. mokėjimo nurodymas Nr. AL80111001). Teismas nustatė, kad nagrinėjamojoje byloje nebuvo pateiktas joks atskirasis skundas ir trečiasis asmuo UAB „Interlux“ neteikė jokio atsiliepimo į atskirąjį skundą, todėl 630 Eur (su PVM – 762,30 Eur) trečiajam asmeniui nepriteistini, nesant jokio faktinio pagrindo. Kitos trečiojo asmens nurodomos 2 202,20 Eur (2 964,50 Eur – 762,30 Eur) išlaidos advokato pagalbai neviršija Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu patvirtintose rekomendacijose (2015 m. kovo 20 d. redakcija Nr. 2015-03968) „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų dydžių (8.2, 8.3, 8.16 punktai), todėl laikytinos pagrįstomis. Atsižvelgiant į sprendimo 77 punkte nurodytą proporciją, trečiajam asmeniui UAB „Interlux“ iš ieškovo priteisiama 50 proc. jo patirtų bylinėjimosi išlaidų – 1 101,10 Eur (2 202,20 Eur x 50 proc.).

19983.

200Kadangi ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Interlux“ priešpriešiniai reikalavimai dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo yra vienarūšiai, tai taikant jų įskaitymą galutinė priteistina bylinėjimosi išlaidų suma trečiajam asmeniui UAB „Interlux“ iš ieškovo sudaro 538,60 Eur (1 101,10 Eur – 562,50 Eur).

20184.

202Teismas visus procesinius dokumentus byloje dalyvaujantiems asmenims siuntė elektroninio ryšio priemonėmis, todėl su dokumentų įteikimu susijusių išlaidų nepatyrė.

203Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 95, 270, 4238 straipsniais,

Nutarė

204ieškovo Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo ieškinį patenkinti iš dalies.

205Pripažinti neteisėtu atsakovės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų atsisakymą nesupažindinti ieškovo Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo su trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“, uždarosios akcinės bendrovės „Interlux“, uždarosios akcinės bendrovės „Diagnostinės sistemos“ pasiūlymais pateiktomis siūlomos įrangos išdėstymo schemomis ir brėžiniais, įrangos komponentų instrukcijomis ir naudojimosi vadovais, kitais pateiktais dokumentais, kuriais pasiūlymo formoje grindžiamas tiekėjų atitikimas pirkimo techninei specifikacijai, bei trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Interlux“ siūlomos automatizavimo sistemos, į kurią sujungti analizatoriai, gamintoju ir modeliu.

206Įpareigoti atsakovę Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikas ieškovui Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialui pateikti trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“, uždarosios akcinės bendrovės „Interlux“, uždarosios akcinės bendrovės „Diagnostinės sistemos“ su pasiūlymais pateiktas siūlomos įrangos išdėstymo schemas ir brėžinius, įrangos komponentų instrukcijas ir naudojimosi vadovus, kitus pateiktus dokumentus, kuriais pasiūlymo formoje grindžiamas tiekėjų atitikimas pirkimo techninei specifikacijai, bei trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Interlux“ siūlomos automatizavimo sistemos, į kurią sujungti analizatoriai, gamintoją ir modelį. Nustatyti, kad atsakovė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos teismo sprendimą dėl šių dokumentų pateikimo ieškovui turi įvykdyti per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

207Likusioje dalyje ieškovo Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo ieškinį atmesti.

208Trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Interlux“ prašymą dėl baudos ieškovui Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialui skyrimo atmesti.

209Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Interlux“ (juridinio asmens kodas ( - )) iš ieškovo Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo (juridinio asmens kodas ( - )) 538,60 Eur (penkis šimtus trisdešimt aštuonis eurus 60 ct) bylinėjimosi išlaidų.

210Priteisti ieškovui Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialui (juridinio asmens kodas ( - )) iš atsakovės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų 562,50 (penkis šimtus šešiasdešimt du eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

211Sprendimas per 14 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškovo procesinių dokumentų esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas kreipėsi į teismą... 7. 2.... 8. Ieškinyje nurodo, jog atsakovė vykdo viešąjį pirkimą Nr. 189157... 9. 3.... 10. Ieškovas teigia, kad atsakovė netinkamai atliko savo pareigas iš naujo... 11. 4.... 12. Ieškovas nurodo, kad atsakovė nepagrįstai atsisakė jam suteikti visus... 13. 5.... 14. Dublike (DOK-36522) ieškovas papildomai nurodo, jog jis nesiekia paneigti... 15. 6.... 16. Ieškovas nurodo, kad atsakovė nesuteikė jam galimybės susipažinti su UAB... 17. II.... 18. Atsakovės procesinių dokumentų esmė... 19. 7.... 20. Atsakovė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos... 21. 8.... 22. Atsakovė taip pat nurodo, kad ieškovui buvo aiškiai nurodytos aplinkybės,... 23. 9.... 24. Triplike (DOK-35) atsakovė papildomai nurodo, jog ieškovas ginčija... 25. 10.... 26. Atsakovė pažymi, jog viešojo pirkimo dalyvio prašymas leisti jam... 27. III.... 28. Trečiojo asmens UAB „Interlux“ procesinių dokumentų esmė... 29. 11.... 30. Trečiasis asmuo UAB „Interlux“ pateikė atsiliepimą (DOK-34763), kuriuo... 31. 12.... 32. Nurodo, kad ieškovas ieškiniu siekia nepagrįstai paneigti įsiteisėjusius... 33. 13.... 34. Trečiasis asmuo teigia, kad ieškovo reikalavimas, susijęs su teise į... 35. 14.... 36. Trečiojo asmens UAB „Interlux“ nuomone, ieškovui turėtų būti skirta... 37. 15.... 38. Triplike (DOK-37328) trečiasis asmuo papildomai nurodo, jog ieškovo... 39. 16.... 40. Trečiasis asmuo nurodo, jog ieškovas nagrinėjamoje byloje nereiškia jokių... 41. IV.... 42. Trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ procesinių dokumentų esmė... 43. 17.... 44. Trečiasis asmuo UAB „Roche Lietuva“ pateikė atsiliepimą (DOK-37327),... 45. 18.... 46. Trečiojo asmens nuomone, dėl nepagrįsto ieškinio ir atmesto ieškovo... 47. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 48. V.... 49. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės... 50. 19.... 51. 2017 m. birželio 23 d. atsakovė Centrinėje viešųjų pirkimų... 52. 20.... 53. Ieškovas 2017 m. rugpjūčio 7 d. pirkime pateikė pasiūlymą.... 54. 21.... 55. Atsakovė 2017 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. VPT-(1.71)-8180 „Dėl sprendimo... 56. 22.... 57. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs UAB „Interlux“ ieškinį, 2018 m.... 58. 23.... 59. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi civilinėje... 60. 24.... 61. Atsakovė 2018 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr. VPT-(1.71)-8569 informavo pirkimo... 62. 25.... 63. Ieškovas 2018 m. rugsėjo 27 d. pateikė atsakovei prašymą dėl... 64. 26.... 65. Atsakovė 2018 m. spalio 1 d. raštu Nr. S-(1.71)-8965 tenkino ieškovo... 66. 27.... 67. Ieškovas 2018 m. spalio 8 d. pateikė atsakovei pakartotinį prašymą dėl... 68. 28.... 69. Atsakovė 2018 m. spalio 9 d. raštu Nr. S-(1.71)-9240 informavo ieškovą, kad... 70. 29.... 71. Ieškovas 2018 m. spalio 24 d. pateikė pretenziją, kurioje prašė panaikinti... 72. 30.... 73. Atsakovė 2018 m. lapkričio 5 d. raštu Nr. VPT-(1.71)-9999 „Dėl pateiktos... 74. 31.... 75. Ieškovas 2018 m. lapkričio 20 d. per EPP pateikė teismui ieškinį, kuris... 76. 32.... 77. Atsakovė 2018 m. lapkričio 21 d. raštu Nr. VPT-(1.71)-10546 „Dėl... 78. 33.... 79. Iš byloje dalyvaujančių asmenų procesinių dokumentų matyti, jog... 80. VI.... 81. Teisiniai argumentai ir išvados... 82. Dėl ieškovo pasiūlymo pakartotinio vertinimo... 83. 34.... 84. Ieškovas Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas teigia, kad atsakovė... 85. 35.... 86. Tiek atsakovė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno... 87. 36.... 88. VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte (VPĮ redakcija, galiojusi nuo 2017 m.... 89. 37.... 90. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 18 straipsnyje nustatyta, jog... 91. 38.... 92. Teismo sprendimo prejudicinė galia reiškia, kad įsiteisėjusiu teismo... 93. 39.... 94. Teismo sprendimas yra vientisas dokumentas, kurio rezoliucinė dalis negali... 95. 40.... 96. Kasacinis teismas savo jurisprudencijoje taip pat yra pažymėjęs, kad tuo... 97. 41.... 98. Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės ir kilo dėl to, ar perkančioji... 99. 8.1.... 100. Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų... 101. 8.2.... 102. Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo siūloma sistema neatitinka Konkurso... 103. 8.3.... 104. Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo pasiūlymas neatitinka Konkurso... 105. 8.4.... 106. byloje yra neįrodyta, jog Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo pasiūlymas... 107. 42.... 108. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi sutiko su... 109. 43.... 110. Perkančioji organizacija 2018 m. spalio 9 d. raštu Nr. S-(1.71)-9240... 111. 44.... 112. Nagrinėjamu atveju ieškovas įsiteisėjusio Kauno apygardos teismo 2018 m.... 113. 45.... 114. Atsižvelgiant į šio sprendimo 40 punkte nurodytą kasacinio teismo... 115. 46.... 116. Remiantis tuo kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Kauno apygardos... 117. Dėl ieškovo teisinio suinteresuotumo susipažinti su trečiųjų asmenų... 118. 47.... 119. Ieškovas Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas ieškiniu taip pat prašo iš... 120. 48.... 121. Trečiasis asmuo UAB „Interlux“ teigia, kad ieškovo reikalavimas... 122. 49.... 123. VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje (VPĮ redakcija, galiojusi nuo 2017 m. sausio 1 d.... 124. 50.... 125. Pagal naujausią kasacinio teismo praktiką, nors tiekėjų teisė susipažinti... 126. 51.... 127. Taigi spręstina, jog ir nors nagrinėjamu atveju ieškovas turi teisę... 128. 52.... 129. Kasacinio teismo praktikoje suformuota nuosekli bendrųjų ir specialiųjų... 130. 53.... 131. Viešųjų pirkimų teisinių santykių kontekste atkreiptinas dėmesys į tai,... 132. 54.... 133. Ieškovui kreipiantis teisminės gynybos vyko ginčo pirkimo procedūros,... 134. 55.... 135. Byloje nustatyta, kad ieškovas siekia susipažinti su kitų tiekėjų... 136. Dėl leidimo ieškovui susipažinti su trečiųjų asmenų pasiūlymuose... 137. 56.... 138. Kaip jau minėta, ieškovas Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas prašo... 139. 23.1.... 140. UAB „Roche Lietuva“, UAB „Interlux“ ir UAB „Diagnostinės sistemos“... 141. 23.2.... 142. UAB „Roche Lietuva“, UAB „Interlux“ ir UAB „Diagnostinės sistemos“... 143. 23.3.... 144. Informaciją apie UAB „Interlux“ siūlomos automatizavimo sistemos, į... 145. 57.... 146. Ieškovas nurodo, kad atsakovė tiekėjui UAB „Interlux“ leido susipažinti... 147. 58.... 148. Atsakovė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos... 149. 59.... 150. Trečiasis asmuo UAB „Interlux“ nurodo, kad pirkime pasiūlė ne... 151. 60.... 152. Trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ nuomone, visų tiekėjų pirkime... 153. 61.... 154. Pirmiausia teismas pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl trečiųjų asmenų... 155. 62.... 156. Kasacinio teismo suformuotoje praktikoje nurodoma, jog informacijos... 157. 63.... 158. Be to, viešųjų pirkimų bylose kasacinis teismas formuoja praktiką, kad... 159. 64.... 160. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nei atsakovė, nei tretieji asmenys... 161. 65.... 162. Perkančioji organizacija konkurso sąlygų 28 punkte nustatė, kad... 163. 66.... 164. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad naudotojo instrukcijoje nėra atskleista... 165. 67.... 166. Taigi, atsižvelgiant į kasacinio teismo praktiką, nagrinėjamu atveju... 167. 68.... 168. Pažymėtina ir tai, kad įrangos gamintojai savo internetiniuose puslapiuose... 169. 69.... 170. Taip pat teismas pažymi, kad vien tai, jog šiame pirkime tretieji asmenys... 171. 70.... 172. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovės... 173. Dėl baudos... 174. 71.... 175. Trečiasis asmuo UAB „Interlux“ atsiliepime į ieškinį ir triplike prašo... 176. 72.... 177. Teismas pažymi, kad kiekvieno suinteresuoto asmens teisė įstatymų nustatyta... 178. 73.... 179. CPK 95 straipsnyje apibrėžta, kokie šalių veiksmai laikomi piktnaudžiavimu... 180. 74.... 181. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo konstatuoti... 182. Dėl bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų... 183. 75.... 184. Remiantis byloje nustatytomis aplinkybėmis ir nurodytais argumentais bei... 185. 76.... 186. Teismui nustačius, kad atsakovė neturėjo teisės iš naujo vertinti teismų... 187. 77.... 188. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 189. 78.... 190. Ieškovas pateikė duomenis, kad sumokėjo 2 250 Eur žyminį mokestį (2018 m.... 191. 79.... 192. Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo UAB „Roche Lietuva“ neprieštaravo... 193. 80.... 194. Tuo tarpu UAB „Interlux“ aktyviai palaikė atsakovės poziciją ginče, ir... 195. 81.... 196. Atsakovė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos,... 197. 82.... 198. Trečiasis asmuo UAB „Interlux“ pateikė duomenis, jog byloje patyrė 2... 199. 83.... 200. Kadangi ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Interlux“ priešpriešiniai... 201. 84.... 202. Teismas visus procesinius dokumentus byloje dalyvaujantiems asmenims siuntė... 203. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 95, 270,... 204. ieškovo Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo ieškinį patenkinti iš... 205. Pripažinti neteisėtu atsakovės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto... 206. Įpareigoti atsakovę Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno... 207. Likusioje dalyje ieškovo Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo ieškinį... 208. Trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Interlux“ prašymą dėl... 209. Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Interlux“... 210. Priteisti ieškovui Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialui (juridinio asmens... 211. Sprendimas per 14 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos...