Byla A2.9.-3913-240/2012
Dėl administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 str. 1 d. surašytas jos tėvui Š. V

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Bronislovas Liatukas, sekretoriaujant Loretai Dosinienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui Š. V., jo atstovui advokatui Dariui Jurgučiui, administracinio teisės pažeidimo byloje, kurioje Š. V., asmens kodas ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), gyvenantis ( - ), dirbantis ( - ), traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 str. 1 d.,

Nustatė

22012 m. gegužės 24 d., 12 val., Š. V. nepilnametis vaikas, P. V., gim. ( - ), parduotuvėje „Šiaurinė“, esančioje Kaune, Šiaurės pr. 47, pavogdama du pakelius kavos už 19,99 Lt padarė pažeidimą, numatytą, ATPK 50 str., tačiau ji neturi amžiaus, kuriam suėjus būtų galima atsakomybė, todėl administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 str. 1 d. surašytas jos tėvui Š. V..

3Teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo kaltės dėl administracinio teisės pažeidimo nepripažino; paaiškino, jog jis Lietuvoje nebegyvena - nuolat gyvena ir dirba ( - ), Lietuvoje būna retai; su duktės mama, dabartine jo žmona P. V. vyksta skyrybų procesas; dukra nuolat gyvena pas mamą; jis, kaip tėvas, dukra rūpinasi kiek gali; siūlė dukrai važiuot kartu su juo į ( - ), galėtų ten gyventi, bet dukra nenorėjo, nors prieš tai metus laiko gyveno kartu su juo ( - ), ten jai labai gerai viskas sekėsi, pramoko kalbą; dabar dukra nori gyventi Lietuvoje; jis nuolat siunčia pinigus dukrai išlaikyti, po 400-600 Lt, atvykęs superka dukrai rūbus, batus; dukros mama (jo žmona) sakė, kad su jų dukra nesusitvarko, dukrą ją stumdo, neklauso, mama priversta rakinti savo namų kambario duris, kad dukra neimtų jos daiktų, nenešiotų rūbų; grįžęs į Lietuvą sužinojo, kad žmona (dukros mama) jau buvo bausta už vaiko nepriežiūrą, todėl šį kartą administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas jam, nors kuo yra kaltinamas jis nesupranta.

4Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovas advokatas teismo posėdžio metu prašė administracinio teisės pažeidimo bylą jo atstovaujamojo atžvilgiu nutraukti; nurodė, kad jo atstovaujamasis administracinio teisės pažeidimo nepadarė – nėra jo kaltės; dėl tokio dalyko tėvai negali būti baudžiami; administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas netinkamai, kaltinimas nėra pagrįstas, netikslus, neaišku, kuo kaltinamas administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, kada jis padarė pažeidimą, kodėl pareigūnė surašė tokias išvadas, neaišku, tėvas ar motina dėl to turi būti baudžiami, būtina nustatyti ar tėvai padarė viską, ką privalo, turėjo būti apklausti pedagogai, auklėtoja, byloje nėra duomenų ką kalbėjo pareigūnė, trūksta daug paaiškinimų.

5ATPK 280 straipsnis nustato, kad organas (pareigūnas), ruošdamasis nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą, turi išsiaiškinti, ar teisingai surašytas protokolas ir kita administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog tokiu atveju, kai nustatomi trūkumai, trukdantys administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimui, tai yra kai protokolas surašytas netinkamai – nenurodyti esminiai administracinio teisės pažeidimo sudėties požymiai, yra kitų esminių protokolo ar bylos medžiagos trūkumų, kliudančių nagrinėti bylą, ji turėtų būti grąžinama protokolą surašiusiai institucijai protokolui patikslinti ar papildomai tirti, priklausomai nuo bylos aplinkybių (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. balandžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N3-444/2006, Administracinių teismų praktika Nr. 9, p. 31-40).

7Teismui pateiktos administracinio teisės pažeidimo bylos duomenimis Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Eigulių policijos nuovados specialistas 2012-06-11 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 25P-1726385-2012 už tai, kad 2012 m. gegužės 24 d., 12 val., Š. V. nepilnametis vaikas, P. V., gim. ( - ), parduotuvėje „Šiaurinė“, esančioje Kaune, Šiaurės pr. 47, pavogdama du pakelius kavos už 19,99 Lt padarė pažeidimą, numatytą, ATPK 50 str., tačiau ji neturi amžiaus, kuriam suėjus būtų galima atsakomybė, todėl protokolas surašytas tėvui kaltinant jį padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 181 str. 1 d. Aptariama teisės norma yra blanketinė. Šioje byloje surašytame administracinio teisės pažeidimo protokole nėra jokių nuorodų į teisės norminius aktus, nustatančius administracinę atsakomybę už tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai vaiko interesams, t. y. iš byloje esančio surašyto administracinio teisės pažeidimo protokolo turinio nėra aišku kokius teisės normų aktus pažeidė administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ATPK 256 straipsnio 3 dalį, 259 straipsnio l dalį, 260 straipsnį, 284 straipsnio 2 dalį, yra nurodęs, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas turi dvejopą reikšmę: jis yra procesinis dokumentas, kuriame formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu, taip pat yra dokumentas, kuriame fiksuojami nustatyti įrodymai, kitos aplinkybės ir žinios reikšmingos nagrinėjant bylą. Taigi, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui kaltinimas turi būti suformuluotas aiškiai, t. y. nurodant, kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas. Priešingu atveju negali būti laikoma, kad administracinio teisės pažeidimo protokole yra nurodyta pažeidimo esmė. Protokolas surašomas tam, kad asmuo galėtų gintis nuo kaltinimo. Tačiau gintis nuo pareikšto kaltinimo yra įmanoma, kai iš administracinio teisės pažeidimo protokolo galima suvokti, už kokią veiką yra norima taikyti administracinę atsakomybę. Pastebėtina, kad ATPK 260 straipsnio 1 dalis reikalauja administracinio teisės pažeidimo protokole tiksliai suformuluoti asmens kaltinimo teisinę kvalifikaciją. Tai yra svarbi asmens, kaltinamo pažeidimo padarymu, procesinių teisių gintis nuo pareikšto kaltinimo garantija, kadangi veikos teisinis kvalifikavimas gali lemti ir gynybos strategiją (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. N756-135/2008, N444-340/2008 ir kitos).

9ATPK 260 straipsnio 1 dalyje yra nurodyti būtini administracinio teisės pažeidimo protokolo turinio elementai. ATPK 260 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad protokole būtina nurodyti administracinio teisės pažeidimo padarymo laiką, taip pat esmę. Pažeidimo esme ATPK 260 straipsnio 1 dalies prasme laikytina administracinio teisės pažeidimo sudėties objektyviųjų požymių visuma. Nuo teisingo protokolo surašymo labai priklauso ir administracinio teisės pažeidimo bylos baigtis, kaip minėta, administracinio teisės pažeidimo protokolas turi lemiamą reikšmę asmens kaltės nustatymui.

10Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Eigulių policijos nuovados specialisto 2012-06-11 surašytame administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 25P-1726385-2012 nesuformulavus konkretaus kaltinimo kuo pasireiškė tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams (nenurodant nuorodų į teisės norminius aktus, nustatančius administracinę atsakomybę už tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai vaiko interesams), t. y. kokios konkrečios imperatyvios teisės normos buvo pažeistos, nepagrindė tariamai nustatyto pažeidimo reikšmės galutiniam rezultatui – asmens nubaudimui. Dėl aptartų aplinkybių teismas konstatuoja, jog bylos išnagrinėti teismo posėdyje negalima, ji grąžintina nustatytiems protokolo trūkumams pašalinti protokolą surašiusiai institucijai.

11Bylos nagrinėjimas negali būti pripažįstamas visapusišku ir objektyviu, jei institucija, surašiusi protokolą, teismui pateikia pagrindinį procesinį dokumentą (administracinio teisės pažeidimo protokolą) su aiškiais aukščiau aptartais trūkumais.

12Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 260 str., 280 str. 1 d. 2 p., 30215 str.,

Nutarė

13Grąžinti administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. A2.9-3913-240/2012 su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Eigulių policijos nuovados specialisto 2012-06-11 surašytu administracinio teisės pažeidimo protokolu Nr. 25P-1726385-2012 nustatytiems trūkumams pašalinti administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusiai institucijai.

14Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai