Byla e2-523-399/2020
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo atsakovei viešajai įstaigai „Gelbėkit vaikus“ Marijampolės vaikų dienos centrui, tretiesiems asmenims Marijampolės savivaldybei, visuomeninei organizacijai „Gelbėkit vaikus“, R.A., M.K., D.K., A. K., R. R.L., L. V., D. V

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Janina Zaržeckienė, Teismo posėdyje, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ patikslintą ieškinį dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo atsakovei viešajai įstaigai „Gelbėkit vaikus“ Marijampolės vaikų dienos centrui, tretiesiems asmenims Marijampolės savivaldybei, visuomeninei organizacijai „Gelbėkit vaikus“, R.A., M.K., D.K., A. K., R. R.L., L. V., D. V..

2Teismas

Nustatė

3Pareikštu patikslintu ieškiniu ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ (toliau ieškovė) teismo prašo priteisti iš atsakovės viešosios įstaigos „Gelbėkit vaikus“ Marijampolės vaikų dienos centro (toliau atsakovė) 2145,73 Eur skolą, 14,17 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 49,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro sumokėtas žyminis mokestis valstybei.

4Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodo, kad teikia šilumos energiją patalpoms, esančioms ( - ). Nurodo, jog nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis, patalpos yra ( - ) nuosavybė, pastato paskirtis – ( - ) pastatas. Atsakovė dalimi šio pastato patalpų naudojosi iki 2019 m. gegužės 3 d. ieškovė vadovaudamasi Šilumos pirkimo – pardavimo sutartimi, tiekė į atsakovei priklausančias patalpas šilumą bei kitas paslaugas, tačiau atsakovė savo prievolės laiku ir tinkamai atsiskaityti nevykdė, todėl už patiektą šilumos energiją bei kitas paslaugas laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gegužės 3 d.(imtinai) susidarė 2145,73 Eur įsiskolinimas. Pagal Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties 12 punktą, atsakovė sąskaitas už patiektą šilumos energiją privalėjo apmokėti iki sąskaitos pateikimo mėnesio paskutinės dienos, tačiau šios savo pareigos nustatytu terminu nevykdė, todėl ieškovė paskaičiavo 14,17 Eur delspinigių, skaičiuojant po 0,02 procentus nuo priklausančios mokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Apie atsakovės prievolės įvykdymui praleistą terminą ir jos neįvykdymo atveju galimas pasekmes atsakovė įspėta - siųstas rašytinis reikalavimas skolą sumokėti gražiuoju, atsakovė skolos neginčijo, tačiau jokių veiksmų grąžinti ar mažinti įsiskolinimą nesiėmė.

5Pagal 2009 m. lapkričio 16 d. ( - ) turto nuomos sutartį NR. ( - ) patalpos ( - ) nuosavybės teise priklauso ( - ). Sutarties 4 punkte nustatyta, kad nuomininkas (atsakovė) be nuompinigių kas mėnesį nustatyta tvarka moka visus mokesčius, nurodytus šioje sutartyje, taip pat mokesčius už vandenį, energiją ir komunalines paslaugas. Sutartyje nėra nustatyta pareigos nuomininkui mokėti komunalinius mokesčius paslaugų tiekėjui tiesiogiai. Ieškovė 2017 m. lapkričio 14 d. raštu Nr. ( - ) kreipėsi į patalpų savininką, nurodydama ( - ) įstaigos įsiskolinimą ir jos nurodomą priežastį, dėl ko laiku nepamoka paslaugų. ( - ) paaiškino, kad įstaigoms skirta lėšų už kurias jos turi atsiskaityti, tačiau kaip matyti kontroliavimo ar moka nuomininkas mokesčius laiku taip ir nebuvo.

6Atsakovei viešajai įstaigai „Gelbėkit vaikus“ Marijampolės vaikų dienos centrui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 123 straipsnio 2 dalis, vadovui A. K.), atsiliepimas negautas.

7Trečiasis asmuo visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame išreiškė poziciją, jog „ji nėra ir negali būti atsakinga už jokius teisinius, finansinius ar kitokius atsakovės įsipareigojimus“, nes atsakovė jau nėra visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ struktūrinis padalinys, todėl buvo ir šiuo metu yra savarankiškas juridinis asmuo, kuris savarankiškai priima sprendimus ir prisiima atsakomybę už savo teisinius ir finansinius įsipareigojimus. Esant nurodytam prašo netraukti jos į procesą trečiuoju asmeniu.

8Trečiais asmuo Marijampolės savivaldybė pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašė ieškinį dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkinti. Nurodė, jog ( - ) nuosavybės teise priklauso negyvenamosios patalpos ( - ). Marijampolės savivaldybės Tarybos 2009 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. ( - ) „Dėl turto, esančio ( - )“, minėtos negyvenamosios patalpos 10 metų laikotarpiui išnuomotos VŠĮ „Gelbėkit vaikus“, jos nuostatuose nurodytai veiklai vykdyti. 2009 m. lapkričio 16 d. sudarant ( - ) nuomos sutartį Nr. ( - ), Marijampolės savivaldybės administracijos 2009 m. lapkričio 17 d. perdavimo ir priėmimo aktu Nr. ( - ) minėtos patalpos perduotos atsakovei. Sutarties 4 punktu, atsakovė, patalpų nuomininkė, be nuompinigių įsipareigojo „kas mėnesį teisės aktų nustatyta tvarka mokėti visus mokesčius numatytus sutartyje, taip pat mokesčius už vandenį, energiją ir komunalines paslaugas“. Pasibaigus nuomos laikotarpiui, nuoma tarp šių negyvenamųjų patalpų savininko ir atsakovės nutraukta, o patalpos 2019 m. gegužės 3 d. perdavimo ir priėmimo aktu Nr. ( - ) grąžintos savininkui. Atsakovė nuomos sutartimi buvo įsipareigojusi laiku ir tinkamai mokėti mokesčius susijusius su negyvenamąja patalpa ( - ). Esant nurodytam trečiais asmuo palaiko ieškinio reikalavimus ir motyvų prieštarauti jiems neturi.

9Trečiajam asmeniui L.V. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 123 straipsnio 1 dalis), atsiliepimas negautas.

10Trečiajam asmeniui D.K. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 123 straipsnio 3 dalis). Trečiais asmuo D.K. pateikė teismui prašymą pašalinti ją iš bylos, nes atsakovė šioje byloje yra viešoji įstaiga, kuri yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo ir priimtas sprendimas, niekaip negali įtakoti trečiojo asmens teisių ir pareigų. Dėl ieškinio pagrįstumo, kitų aplinkybių, nieko nepasisakė.

11Trečiajam asmeniui M.K. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 123 straipsnio 1 dalis), atsiliepimas negautas.

12Trečiajam asmeniui A.K. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 123 straipsnio 1 dalis), atsiliepimas negautas.

13Trečiajam asmeniui R.R.L. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 123 straipsnio 1 dalis), atsiliepimas negautas.

14Trečiajam asmeniui R.A. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 123 straipsnio 3 dalis), atsiliepimas negautas

15Trečiajam asmeniui D. V. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 123 straipsnio 3 dalis), atsiliepimas negautas Patikslintas ieškinys tenkinamas visiškai.

16Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

17Civilinės bylos (toliau bylos) duomenimis yra nustatyta, kad ieškovė teikia šilumos energiją patalpoms, esančioms adresu( - ). VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenimis minėtos patalpos yra ( - ) nuosavybė, pastato paskirtis – ( - ) pastatas. Marijampolės savivaldybės Tarybos 2009 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. ( - ) „Dėl turto, esančio ( - )“ nuspręsta išnuomoti minėtas negyvenamąsias patalpas VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Marijampolės vaikų dienos centrui 10 metų laikotarpiui, jos nuostatuose nurodytai veiklai vykdyti. 2009 m. lapkričio 16 d. buvo sudaryta ( - ) nuomos sutartis Nr. ( - ) su atsakove VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Marijampolės vaikų dienos centru. Marijampolės savivaldybės administracijos 2009 m. lapkričio 17 d. perdavimo ir priėmimo aktu Nr. ( - ) minėtos patalpos perduotos atsakovei. 2009 m. lapkričio 16 d. ( - ) nuomos sutarties Nr. ( - ) 4 punkte atsakovė įsipareigojo kas mėnesį teisės aktų nustatyta tvarka mokėti visus mokesčius numatytus sutartyje, taip pat mokesčius už vandenį, energiją ir komunalines paslaugas. 2009 m. lapkričio 30 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta šilumos pirkimo pardavimo sutartis Nr. ( - ), kuria šalys susitarė dėl šilumos energijos tiekimo, jos vartojimo ir atsiskaitymo, šilumos energijos kokybės ir kitų tarpusavio įsipareigojimų. Minėtos sutarties 10 punktu atsakovė įsipareigojo už kiekvieną mėnesį suvartotą šilumą patalpose ( - ), pagal ieškovės pateiktas sąskaitas sumokėti iki kito mėnesio paskutinės dienos. 2019 m. gegužės 3 d. susitarimu dėl 2009 m. lapkričio 16 d. ( - ) nuomos sutarties Nr. ( - ) nutraukimo ir 2019 m. gegužės 3 d. aktu Nr. ( - ) perdavimo ir priėmimo dėl negyvenamųjų patalpų ( - ) nuoma nutraukta, o patalpos grąžintos savininkei. Ieškovė mokesčių paskaičiavimo pažymoje detalizavo, kad atsakovė laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gegužės 3 d.(imtinai) įsiskolino už ieškovės suteiktas paslaugas 2145,73 Eur. Pagal Šilumos vartojimo pirkimo - pardavimo sutarties 12 punktą ieškovė paskaičiavo 14,17 Eur delspinigių, skaičiuojant po 0,02 procentus nuo priklausančios mokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

18Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra,- vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad sutartyje numatytų sąlygų neįvykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas prievolės pažeidimu. Ieškinyje nurodytas aplinkybes patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai, jog atsakovė skolos susidarymo laikotarpiu 2009 m. lapkričio 16 d. ( - ) nuomos sutarties Nr. ( - ) pagrindu buvo patalpos, ( - ) nuomininkė. 2009 m. lapkričio 30 d. šilumos pirkimo pardavimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu buvo įsipareigojusi už kiekvieną mėnesį suvartotą šilumą patalpose ( - ), pagal ieškovės pateiktas sąskaitas sumokėti iki kito mėnesio paskutinės dienos. Atsakovė byloje atsiliepimo nepateikė be svarbių priežasčių, neteikė jokių įrodymų bei argumentų paneigiančių ieškinyje nurodytas aplinkybes, aukščiau teismo nustatytų aplinkybių neginčijo.

19Teismas , įvertinęs byloje esančius įrodymus, sprendžia, kad ieškovės ieškinys yra pagrįstas rašytiniais įrodymais ir ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis, taigi visiškai įrodytas, todėl tenkinamas (CPK 178 straipsnis). Esant nurodytam, ieškovei iš atsakovės už patiektą šilumos energiją bei kitas paslaugas laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gegužės 3 d.(imtinai) priteistina 2145,73 Eur skola (CK 6.584 str.).

20CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamos prievolės sumos procentu (CK 6.71 straipsnio 2 dalis). CK 6.72 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Dėl šio šalys susitarę 2009 m. lapkričio 30 d. sudarytos šilumos pirkimo pardavimo sutarties Nr. ( - ) 12 punkte. Esant nurodytam ieškovės reikalavimas dėl 14,17 Eur delspinigių priteisimo iš atsakovė ieškovės naudai tenkintinas visiškai.

21CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Pagal CK 6.210 straipsnio 2 dalį, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Esant nurodytam, ieškovės prašymu iš atsakovės priteisiamos įstatymo nustatytos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Dėl trečiųjų asmenų prašymų pašalinti juos iš proceso

23Tretieji asmenys D.K. ir visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ pateikė prašymus byloje pašalinti juos iš bylos proceso. Prašymus motyvuoja tuo, kad šioje byloje priimtas sprendimas negali turėti įtakos jų teisėms ar pareigoms. Dėl šio teismas pasisako, jog Valstybės įmonės Registrų centro juridinių asmenų registro duomenys patvirtina faktą, kad atsakovė iki 2007 m. gruodžio 29 d. buvo Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ organizacijos (šiuo metu visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“) padalinys; D.K. yra VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Marijampolės vaikų dienos centro dalininkė. Atsižvelgiant į CPK 47 straipsnį ir tai, kad tretieji asmenys nurodyti ieškinyje, bei sprendime nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad pagrindo šių trečiųjų asmenų šalinti iš proceso nėra ir jie lieka byloje trečiaisiais smenimis be savarankiškų reikalavimų

24Dėl bylinėjimosi išlaidų

25Ieškinys tenkinamas visa apimtimi, todėl ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš atsakovės, tai yra priteisiama 49,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 268 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

27Patikslintą ieškinį tenkinti.

28Priteisti iš atsakovės viešosios įstaigos „Gelbėkit vaikus“ Marijampolės vaikų dienos centro, juridinio asmens kodas 151407885, buveinės adresas: Varpo g. 13, Marijampolės m., 2145,73 Eur (du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt penkis eurus 73 ct) skolą, 14,17 Eur (keturiolika eurų 17 ct) delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2020 m. sausio 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 49,00 Eur (keturiasdešimt devynis eurus) bylinėjimosi išlaidas ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Litesko”, juridinio asmens kodas 110818317, buveinės adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 7, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT43 7044 0600 0530 2799, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

29Sprendimo patvirtintas kopijas per tris dienas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

30Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Janina... 2. Teismas... 3. Pareikštu patikslintu ieškiniu ieškovė uždaroji akcinė bendrovė... 4. Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodo, kad teikia šilumos energiją... 5. Pagal 2009 m. lapkričio 16 d. ( - ) turto nuomos sutartį NR. ( - ) patalpos (... 6. Atsakovei viešajai įstaigai „Gelbėkit vaikus“ Marijampolės vaikų... 7. Trečiasis asmuo visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ teismo... 8. Trečiais asmuo Marijampolės savivaldybė pateikė teismui atsiliepimą,... 9. Trečiajam asmeniui L.V. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 123... 10. Trečiajam asmeniui D.K. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 123... 11. Trečiajam asmeniui M.K. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 123... 12. Trečiajam asmeniui A.K. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 123... 13. Trečiajam asmeniui R.R.L. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 123... 14. Trečiajam asmeniui R.A. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 123... 15. Trečiajam asmeniui D. V. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 123... 16. Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų... 17. Civilinės bylos (toliau bylos) duomenimis yra nustatyta, kad ieškovė teikia... 18. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnis numato,... 19. Teismas , įvertinęs byloje esančius įrodymus, sprendžia, kad ieškovės... 20. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 21. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę... 22. Dėl trečiųjų asmenų prašymų pašalinti juos iš proceso... 23. Tretieji asmenys D.K. ir visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 25. Ieškinys tenkinamas visa apimtimi, todėl ieškovės turėtos bylinėjimosi... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260... 27. Patikslintą ieškinį tenkinti.... 28. Priteisti iš atsakovės viešosios įstaigos „Gelbėkit vaikus“... 29. Sprendimo patvirtintas kopijas per tris dienas išsiųsti byloje... 30. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...