Byla 2-3439-803/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Rūta Petkuvienė, sekretoriaujant Laurai Mažeikaitei, dalyvaujant: ieškovo atstovėms advokatei Miglei Jokimavičienei, advokato padėjėjai V. B., atsakovų atstovui advokato padėjėjui Arnui Uleckui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UADB „Seesam Lietuva“ ieškinį atsakovams V. I., V. I., trečiasis asmuo UAB „Ranga-IV“, dėl žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas nurodė, kad 2008-01-01 buvo sudaryta turto draudimo sutartis Nr. 2200001412/2008 (b.l. 5), kurios pagrindu turto įkeitimo laikotarpiui buvo apdraustas butas, esantis Girulių g. 20-18, Vilniuje, nuosavybės teise priklausantis J. G.. 2008-01-16 ieškovas buvo J. N. (b.l.61) informuotas apie įvykį (b.l.7), kurio metu vandeniu buvo užlietas butas. Potvarkio Nr. 08/220-0004 pagrindu draudimo naudos gavėjui buvo išmokėta 13700 Lt.

4Ieškovas, gavęs generalinio rangovo UAB „Ranga-IV“ raštą apie įvykio aplinkybes, mano, kad vandens išsiliejimas įvyko dėl buto Nr. 33 karšto vandens vidaus sistemos nesandarumo, kurį įsirengė atsakovai savo lėšomis. Reikšdamas ieškinį subrogacijos pagrindu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1015 straipsnio 1 dalis), ieškovas prašo iš atsakovų solidariai priteisti 13700 Lt žalos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas (b.l.1-3).

5Dublike palaiko savo reikalavimus ir prašo juos tenkinti, patikslina reikalavimą dėl metinių palūkanų – prašo priteisti 5 procentų dydžio metinių palūkanų. Reikalavimus grindžia byloje pateiktais rašytiniais įrodymais (b.l.44-48).

6Atsakovai pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Paaiškina, kad jiems priklausančiame bute nebuvo vandens nutekėjimo. Šią aplinkybę įrodinėja 2008-01-08 Vandentiekio vidaus sistemos sandarumo hidraulinio bandymo aktu Nr.1, kuriame užfiksuotas patikrintos vandentiekio sistemos sandarumas. Taip pat atsakovai nesutinka su paskaičiuotu žalos dydžiu. Nesupranta, kodėl Potvarkyje Nr. 08/220-0004 yra nurodyta 14000 Lt suma, o Lokalinėje sąmatoje – 1521 Lt suma (b.l.33-36).

7Triplike atsakovai palaiko savo atsikirtimus ir prašo atmesti ieškinį. Nurodo, kad atvykę UAB „Avarija“ atstovai patvirtino, jog vanduo bėga ne iš atsakovams priklausančio buto, todėl prašo juos apklausti kaip liudytojus (b.l.87-89).

8Tretysis asmuo atsiliepimo nepateikė.

9Teismas

konstatuoja:

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2008-01-07 buvo užlietas butas, esantis Girulių g. 20-18, Vilniuje (b.l. 2,7-9). Turtas buvo apdraustas draudiko UADB „Seesam Lietuva“ draudimo sutarties Nr. 2200001412/2008 pagrindu (b.l. 5). Ieškovas dėl draudžiamojo įvykio išmokėjo buto savininkei 13700 Lt draudimo išmoką (b.l.12,13).

11Ieškovas aiškino, jog apdraustas butas, esantis ketvirtame pastato aukšte, buvo sugadintas jį užliejus iš 7 aukšte esančio atsakovų buto (b.l.157,158,170,171,174-176,184). Pateiktais į bylą UAB „Ranga IV investicijos 2008-04-21 raštu Nr. (2.8)-S-P50 (b.l.169) ir UAB „Ranga-IV“ 2009-10-12 raštu Nr. 195-09 (b.l.14) įrodinėjo, kad butas buvo užlietas dėl karšto vandens sistemos nesandarumo atsakovams priklausančiame bute (b.l.15,16). Liudytoja J. G., parengusi raštą Nr. 195-09, paaiškino, jog ji asmeniškai nebuvo nuvykusi nei į vieną butą po įvykio. Gavus įmonėje pranešimą ar nusiskundimą, vykdavo darbų vadovas, kviesdavo subrangovus. Bendro naudojimo inžinierinio įrenginio defektinis aktas būdavo surašoma tik tuo atveju, jei subrangovas pripažindavo savo kaltę (b.l.188). Liudytojas G. B., kuris UAB „Ranga-IV“ buvo atsakingas už pranešimų apie įvykius patikrinimą, parodė, jog apliejimas įvykio dėl bendro naudojimo šildymo sistemos movos trūkio, kuri yra iki paskirstymo kolektoriaus, nuo kurio tiekiamas šildymas į keturis butus. Jam atvykus, mova jau buvo pakeista, kaip mano, UAB „Avarija“ darbuotojų; ties atsakovų butu koridoriaus sienoje esanti spinta, kurioje yra laiptinės butų karšto ir šalto vandens sistemų įrengininiai, buvo šlapia. Parodė, kad apipylimas buvo didelis, labiausiai tikėtina dėl movos broko (b.l.203,204). UAB „Avarija“ maršrutiniame lape yra užfiksuotas 2008-01-07 vykimas į įvykio vietą pagal Lukoševičiaus iškvietimą. Maršrutiniame lape nurodyta, kad 31 ir 33 butams išjungtas šildymas, o į 28,27,29 butus nebuvo įleisti (b.l.90,91). Taigi UAB „Avarija“ darbuotojai neapžiūrėjo nei ieškovei, nei atsakovams priklausančių butų, avarijos priežastis nėra nurodyta (b.l.49,50). Tačiau tai, kad PVM sąskaita – faktūra serija RIA Nr. 000826 už atliktus darbus buvo išrašyta namo administratoriui (b.l.90), leidžia daryti išvadą, jog UAB „Avarija“ sprendė, jog įvykis įvyko ne dėl atsakovams priklausančios šildymo ir karšto vandens sistemos nesandarumo. Liudytojas L. B., vykęs pagal iškvietimą, negalėjo tiksliai prisiminti visų įvykio aplinkybių (b.l.187).

12Liudytojas A. B. parodė, kad atsakovams priklausančiame bute įvykio metu buvo sausa, o septinto aukšto koridoriuje esančioje inžinierinių įrenginių paskirstymo spintoje – drėgna. Jis iškvietė UAB „Rostika“, kuri įrenginėjo name karšo ir šalto vandens vamzdynus, darbuotojus. Parodė, kad vanduo tekėjo ir po šildymo sistemos išjungimo (b.l.188,189).

13Atsakovai kitą dieną po užfiksuoto vandens nutekėjimo, atliko jiems priklausančių karšto ir šalto vandens inžinierinių tinklų hidraulinį bandymą, siekdami įsitikinti sistemos sandarumu (b.l.188,189). 2008-07-08 Akte Nr. 1 nurodyta, jog vandens nutekėjimo nepastebėta (b.l.37). Kaip paaiškino liudytojas G. B., net ir butų savininkams priklausanti inžinierinė įranga už paskirstymo kolektoriaus iki įėjimo į butą yra išvedžiota sienose ir grindyse, todėl jie negali įtakoti jos įrengimo. Taigi hidraulinis bandymas patvirtino, kad nėra paslėptų vamzdynų, kurie priklauso atsakovams, trūkumų. Tai, kad vanduo galėjo tekėti iš bendro naudojimo šildymo ir karšto vandens sistemos, esančios koridoriuje spintoje, patvirtina byloje esantis G. S. paaiškinimas, jog po atsakovų butu esantis jos butas nebuvo užlietas (b.l.92).

14Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.266 straipsnio 1 dalį žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas). Aplinkybę, kad patalpos buvo užlietos iš atsakovams priklausančių patalpų ar vamzdynų, o ne kitų šaltinių, privalo įrodyti ieškovas (CK 6.249 straipsnio 1 dalis, 6.246, 6.247 straipsniai).

15Byloje liudytojai J. G. paneigus jos rengtame rašte nurodytą aplinkybę dėl nesandarios karšto vandens sistemos 33 bute, įvertinat tai, kad įvykio metu atvykę UAB „Avarija“ darbuotojai tik atjungė šildymą butams Nr. 31 ir Nr. 33, įvertinat ir tai, kad byloje įrodymų, galinčių objektyviai patvirtinti atsakovų neteisėtos veikos padarymą, nėra, teismas sprendžia, jog ieškovas neįrodė, kad butas, esantis Girulių g. 20-18, Vilniuje, 2008-01-07 buvo užlietas iš atsakovams priklausančių vamzdynų ar patalpų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso (toliau – CPK) 178 straipsnis, 185 straipsnis). Nagrinėjamoje byloje nenustačius, jog atsakovams kiltų deliktinė atsakomybė, ieškovo ieškinys dėl žalos atlyginimo atmestinas (CK 6.266 straipsnio 1 dalis).

16Nenustačius priežastinio ryšio tarp apliejimu padarytos žalos ir atsakovų neteisėtos veikos, ginčas dėl apskaičiuotų nuostolių dydžio pagrįstumo tampa teisiškai neaktualus (b.l. 51-60,166-168,173), todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako.

17Atsižvelgiat į tai, kad teismas pripažino, jog nėra įstatyme numatyto pagrindo ieškovo ieškiniui tenkinti, t.y. ieškinys nėra įrodytas (CPK 178, 185 straipsniai), atmestinas ieškovo reikalavimas dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo nuo ieškinio sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

18Šalys prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas (CPK 93 straipsnis). Nagrinėjamoje byloje ieškinys yra atmestas, todėl priteisiamos atsakovų patirtos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. A. V. I. sumokėjo 2000 Lt už suteiktą teisinę pagalbą (b.l.177,178). Jo patirtos išlaidos atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakyme Nr. 1R–85 numatytus dydžius ir yra pagrįstos bei įrodytos, byla buvo reikalaujanti gero pasiruošimo, joje pateikta daug įrodymų, todėl pagrindo mažinti bylinėjimosi išlaidas nėra (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, iš ieškovo atsakovų naudai priteistina 2000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

19Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 96 straipsniu, iš atsakovo priteistinos 73,89 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

21Atmesti ieškovo UADB „Seesam Lietuva“ ieškinį dėl žalos priteisimo iš atsakovų V. I., V. I., trečiasis asmuo UAB „Ranga-IV“.

22Priteisti atsakovui V. I. (a.k( - ) iš ieškovo UADB „Seesam Lietuva“ (j.a.k. 111631975) 2000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

23Priteisti į valstybės biudžetą iš ieškovo UADB „Seesam Lietuva“ (j.a.k. 111631975) 73,89 Lt bylinėjimosi išlaidų (mokamos į sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos).

24Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. sausio 11 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

25Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto pirmą apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Rūta... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovas nurodė, kad 2008-01-01 buvo sudaryta turto draudimo sutartis Nr.... 4. Ieškovas, gavęs generalinio rangovo UAB „Ranga-IV“ raštą apie įvykio... 5. Dublike palaiko savo reikalavimus ir prašo juos tenkinti, patikslina... 6. Atsakovai pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir... 7. Triplike atsakovai palaiko savo atsikirtimus ir prašo atmesti ieškinį.... 8. Tretysis asmuo atsiliepimo nepateikė.... 9. Teismas... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2008-01-07 buvo užlietas butas, esantis... 11. Ieškovas aiškino, jog apdraustas butas, esantis ketvirtame pastato aukšte,... 12. Liudytojas A. B. parodė, kad atsakovams priklausančiame bute įvykio metu... 13. Atsakovai kitą dieną po užfiksuoto vandens nutekėjimo, atliko jiems... 14. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.266 straipsnio 1... 15. Byloje liudytojai J. G. paneigus jos rengtame rašte nurodytą aplinkybę dėl... 16. Nenustačius priežastinio ryšio tarp apliejimu padarytos žalos ir atsakovų... 17. Atsižvelgiat į tai, kad teismas pripažino, jog nėra įstatyme numatyto... 18. Šalys prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Bylinėjimosi išlaidos... 19. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 96 straipsniu, iš atsakovo... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260... 21. Atmesti ieškovo UADB „Seesam Lietuva“ ieškinį dėl žalos priteisimo iš... 22. Priteisti atsakovui V. I. (a.k( - ) iš ieškovo UADB „Seesam Lietuva“... 23. Priteisti į valstybės biudžetą iš ieškovo UADB „Seesam Lietuva“... 24. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011... 25. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu...