Byla 2YT-1192-1111/2020
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo priėmimo klausimą, suinteresuotas asmuo Skuodo rajono savivaldybės administracija

1Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų teisėjas Dainius Gecevičius rašytinio proceso tvarka sprendė pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Laneka“ pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo priėmimo klausimą, suinteresuotas asmuo Skuodo rajono savivaldybės administracija.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji nuo 2019 m. lapkričio 29 d. nuosavybės teise valdo mini krautuvą BOBCAT S250, valstybinis Nr. ( - ), tapatumo Nr. ( - ), ID kodas ( - ) ir yra jo savininkė.

4Nurodė, kad minėtą krautuvą 2015 m. balandžio 30 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartimi UAB „EXVER“ pardavė A. A.. A. A. krautuvą 2015 m. birželio 23 d. pirkimo-pardavimo sutartimi pardavė UAB „Skuodo žemės ūkio technika“. UAB „Skuodo žemės ūkio technika“ krautuvą 2019 m. lapkričio 29 d. pirkimo-pardavimo sutartimi pardavė pareiškėjai UAB „Laneka“. Minėti asmenys krautuvo savo vardu neregistruodavo Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre.

5Pareiškėja nurodo, kad buvusi krautuvo savininkė UAB „EXVER“ neišregistruoja krautuvo iš Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro, o Skuodo rajono savivaldybės administracija atsisako įregistruoti krautuvą pareiškėjos vardu. Dėl to pareiškėja yra priversta kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

6Pareiškimą atsisakytina priimti.

7Teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 444 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs taisyklę, kad faktai, išvardyti CPK 444 straipsnyje, yra juridiniai ne bet kada ir ne kiekvieno asmens atžvilgiu, o tik tam tikroje įstatymų apibrėžtoje situacijoje, kai, juos nustačius, pareiškėjai įgis tam tikrą subjektinę teisę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2001).

8Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis). Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, tai yra sukelti pareiškėjui tam tikrų teisinių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, tai yra ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444, 445 straipsniai). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2009).

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad kai asmuo kreipiasi į teismą dėl juridinio fakto nustatymo, tačiau iš jo pareiškimo matyti, kad nuo prašomo nustatyti juridinio fakto asmeniui nepriklauso jo asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pasibaigimas, tokį pareiškimą teismas turėtų atsisakyti priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, o kai tai paaiškėja priėmus pareiškimą, bylą nagrinėjant iš esmės, civilinė byla turi būti nutraukta CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu kaip byla, nenagrinėtina teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-555/2004).

10Kaip pirmiau minėta, pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji nuo 2019 m. lapkričio 29 d. nuosavybės teise valdo minėtą krautuvą ir yra jo savininkė. Pareiškėja su prašymu pateikė UAB „Skuodo žemės ūkio technika“ ir pareiškėjos 2019 m. lapkričio 29 d. pasirašytą minėto krautuvo pirkimo-pardavimo sutartį. Pagal šios sutarties 3 punktą, krautuvas perduodamas ir pereina pirkėjo nuosavybėn po sutarties pasirašymo ir sutartyje nurodytos sumos sumokėjimo. Su pareiškimu taip pat yra pateikti duomenys dėl apmokėjimo pagal minėtą sutartį 2019 m. gruodžio 3 d.

11Iš nurodytų duomenų matyti, kad pareiškėjos prašomą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą patvirtina jos pačios su pareiškimu pateikti dokumentai. Dėl to teismas neturi pagrindo priimti pareiškėjos pareiškimą.

12Pareiškėjai grąžintinas žyminis mokestis.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 290-291 straipsniais, 443 straipsnio 1, 2 dalimis, 445 straipsniu,

Nutarė

14atsisakyti priimti pareiškimą.

15Grąžinti pareiškėjai UAB „Laneka“ 100 Eur (vieno šimto eurų) žyminį mokestį.

16Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Plungės apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai