Byla 2-17931-429/2012
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant Jolitai Pavilionienei, dalyvaujant ieškovo BUAB “Elettrodiesel“ atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Forsina“ atstovei adv. padėjėjai I. R., atsakovo UAB „Notransa“ atstovui adv. padėjėjui Evaldui Greičiui , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Elettrodiesel“ ieškinį atsakovui UAB „Notransa“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas BUAB “Elettrodiesel“ prašo priteisti iš atsakovo UAB „ Notransa“ 671,34 skolą, 18, 23Lt palūkanų už liakoatrapį nuo 2012-06-10 iki 2012-10-11 ir 7,75 procentus metinių palūkanų nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovo atstovė paaiškino, kad iškėlus ieškovui bankroto bylą , administratorius nustatė, kad 671,34Lt suma yra UAB „Notransa“ skola, kuri įtraukta į ieškovo įmonės balansą. Atsakovas gavo iš ieškovo sąskaitą faktūrą, paslaugos jam buvo suteiktos, tačiau už jas neatsiskaityta , atsakovo automobilis buvo remontuojamas, atsakovas pats sumokėjo avansą už automobilio remontą , todėl atsakovo teiginiai, kad jis nėra gavęs PVM sąskaitos faktūros yra vertintini kaip siekis išvengti įsipareigojimų. Ieškovo išrašyta PVM sąskaita faktūra 2012-05-03-1153,54Lt sumai. Atsakovas, pats atsakovas išrašydamas sąskaitą ieškovui 2012-05-09 dėl dyzelino 507,58Lt apmokėjimo , patvirtina, kad jo automobilis buvo remontuojamas , buvo pavogtas dyzelinas ir taip įformino vagystę. Ši atsakovo sąskaita faktūra nebuvo įteikta bankroto administratoriui, į ieškovo įmonės sąskaitą nėra įtraukta. 700 Lt avansą ieškovui pagal kasos pajamų orderį yra sumokėjęs 2012-04-20 UAB „Notransa“ darbuotojas A. M. . Todėl atsakovas , išrašydamas PVM sąskaitą faktūrą dėl dyzelinio vagystės, patvirtino , kad šalys konkliudentiniais veiksmais susitarė dėl automobilio remonto. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad 700Lt avansą ieškovui sumokėjo už ką kita, tai yra už kitas paslaugas , ieškovo pateiktų įrodymų visuma patvirtina ieškinio pagrįstumą. Ieškovui nebuvo žinomos aplinkybės dėl kuro vagystės, o jos paaiškėjo tik , kai ieškovo bankroto administratorius išsiuntė pretenziją 2012-07-09 atsakovui. Pagal 2012-05-31 ieškovo PVM sąskaitą faktūrą atsakovas yra skolingas 217,80Lt ieškovui.

4Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

5Atsakovo atstovas advokato padėjėjas Evaldas Greičius paaiškindamas nurodė, kad ieškovas ieškinį grindžia PVM sąskaita faktūra ( - ) už realiai nežinomas ir faktiškai neegzistuojančias prekes ir paslaugas. Pagal CK 6. 305str. 1d. pirkimo –pardavimo sutartis turėjo būti įforminta prekių priėmimo perdavimo aktu ir išrašyta PVM sąskaita faktūra, kurią pasirašo šalys. Kasos pajamų orderis 700Lt sumai buvo išrašytas ieškovo prieš 2012-05-03 PVM sąskaitos faktūros išrašymą. Dėl 2012-05-31 PVM sąskaitos faktūros -217,80Lt , atsakovas kreipėsi į ieškovą raštu Nr. 20, kuriame išreiškė pageidavimą pateikti kasos pajamų orderį dėl realiai sumokėtų pinigų. Byloje nėra jokių įrodymų nei balanso, nei žiniaraščių, todėl ieškovo buhalterinė apskaita buvo vykdoma netinkamai. Atsakovo pateikta PVM sąskaita faktūra ieškovui dėl dyzelinio vagystės nesusijusi su atliktomis paslaugomis. (b.l.44). Atsakovui UAB „Notransa" išrašyta PVM sąskaita faktūra Serija ELL Nr. 120274 (1153,54 Lt sumai) yra už jam nežinomas ir faktiškai negautas prekes ir paslaugas (kompiuterinė diagnostika, žibintas, lemputė, termojungtis ir kt.), kurių atsakovas ne tik negavo, bet ir niekada nebuvo užsakęs. Be to, su šiuo dokumentą (sąskaita faktūra) UAB „Notransa" pirmą kartą susipažino tik Kauno miesto apylinkės teismui persiuntus ieškinį su priedais (sąskaitomis) ir tokiu būdu buvo informuotas apie reiškiamų piniginių reikalavimų pagrindą. Raginimus sumokėti sąskaitose faktūrose nurodytas sumas pirmą kartą pateikė ne pati UAB „Elettrodiesel", o įmonę administruojanti UAB „Forsina", o iki bankroto bylos iškėlimo įsiskolinimas neatsispindėjo nei įmonės finansinėje apskaitoje, nei bylos šalių susirašinėjimuose ar kituose dokumentuose, kurie patvirtintų minėtos 1153,54 Lt skolos pagrįstumą ir apskritai jos buvimo faktą sąskaitoje nurodyta data. Kasos pajamų orderyje net nenurodyta, už ką šie 700,00 Lt galėjo būti mokami ieškovui. Atsakovui apskritai nežinoma, kokiu pagrindu jo darbuotojas A. M. galėjo perduoti grynuosius pinigus (700,00 Lt) UAB „Elettrodiesel" įmonei, kadangi apie šios sumos sumokėjimą įmonės vadovė nebuvo informuota ir leidimo tai padaryti nesuteikė. Atsakovas turi teisę pats teikti kreditorinį reikalavimą BUAB „Elettrodiesel", siekdamas susigrąžinti be pagrindo sumokėtus grynuosius pinigus ieškovui. BUAB „Elettrodiesel" reikalavimą sumokėti dar ir 217.80 Lt už rankinę pompą pagal PVM sąskaitą faktūrą serija ELL Nr. 120340, pažymime, kad šią sumą atsakovas sumokėjo grynaisiais pinigais, tačiau UAB „Elettrodiesel" nepateikė kasos pajamų orderio, nors žadėjo tai įvykdyti. Šis faktines aplinkybes patvirtina šalių susirašinėjimas: prašymas atsiųsti minėtą dokumentą kartu su tinkama sąskaita faktūra buvo išdėstytas ieškovui siųstame 2012-07-09 rašte Nr. 20, tačiau, kaip matyti, ieškovas ignoravo šį raštą ir atsakymo į prašymą nepateikė. Ieškinys tenkintinas, nes pagrįstas ir įrodytas.

6Kauno apygardos teismas 2012-05-29 nutartimi civ. byloje Nr. B2-1940-436/2012 iškėlė UAB „Elekttrodiesel“ bankroto bylą (b.l.6-7).

72012-04-20 ieškovui UAB „Elekttrodiesiel“ atsakovo UAB „Notransa“ darbuotojas A. M. sumokėjo 700Lt pagal kasos pajamų orderį serija ETT Nr. 01166 (b.l.10), ką jis pats patvirtino duotais parodymais teismo posėdyje.

82012-05-03 ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitą faktūrą ELL Nr. 120274-1153,54Lt sumai (b.l.8) bei 2012-05-31 PVM sąskaitą faktūrą ELL Nr. 120340 -217,80Lt sumai (b.l.9).

92012-07-09 ieškovo bankroto administratorius kreipėsi į atsakovą su prašymu iki 2012-07-24 pervesti 671,34Lt sumą ieškovui (b.l.11)

102012-07-09 atsakovas raštu informavo ieškovą, kad 2012-05-31 buvo išrašyta sąskaita Nr. 120340 už rankinę pompą bei buvo sumokėta 217,80Lt grynais pinigais bei buvo pažadėta išrašyti kasos pajamų orderį ir atsiųsti paštu, tačiau kasos pajamų orderis nebuvo atsiųstas bei prašo atsiųsti naują sąskaitą išrašytą birželio mėnesį ir kasos pajamų orderį (b.l.12).

11UAB „Notransa“ 2012-05-09 pateikė PVM sąskaitą faktūrą ieškovui UAB „Elektrodiesel“ dėl 507,58Lt už dyzeliną (b.l.13). 2012-10-01 Ieškovo bankroto administratorius kreipėsi į atsakovą prašydamas pakartotinai apmokėti įsiskolinimą pagal sąskaitas faktūras (b.l.14).

12Atsakovo argumentai, kad jam išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. ELL 120274-1153,54Lt sumai yra už jai nežinomas ir faktiškai negautas prekes ir paslaugas, kurių atsakovas net negavo, bet ir niekada nebuvo užsakęs, prieštarauja ieškovo atstovo bei paties atsakovo atstovo duotiems paaiškinimams teismo posėdyje bei byloje esantiems rašytiniams įrodymams( LR CPK 185str.,186str.,197str.). Atsakovo atstovo duoti paaiškinimai, kad nebuvo sudaryta prekių pirkimo pardavimo sutartis dėl kompiuterinės diagnostikos, žibinto, lempučių ir kt. daiktų, nurodytų PVM sąskaitoje faktūroje 2012-05-03 ser. ELL Nr. 120274 , yra pagrįsti, nes šalių tarpusavio teisinius santykius pats atsakovas kvalifikuoja neteisingai. Šioje ginčo situacijoje buvo sudaryta ne pirkimo pardavimo sutartis, bet žodinė rangos sutartis dėl automobilio Iveco valst. nr. ( - ) remonto (b.l.59), ką patvirtino ir liudytojo A. M. duoti parodymai, kurie patvirtina ieškovo nurodytas aplinkybes bei kuriais teismas remiasi. Automobilis Iveco valst. nr. ( - ) priklausė atsakovui, ką pripažįsta ir atsakovo atstovas , pats atsakovas kreipėsi į ieškovą dėl automobilio remonto darbų atlikimo, išreikšdamas savo valią ir būtent pasirinkdamas šį atsakovą, automobilio remonto darbams atlikti už atliktus darbus atsakovas 2012-04-20 sumokėjo avansu 700Lt sumą pagal kasos pajamų orderį ser ETT Nr. 01166. Šalys nebuvo sudariusios rašytinės rangos sutarties, tačiau sutarties šalių valia ir santykiai patvirtinami sutarties sudarymo ir tolimesnių veiksmų vykdymo priemonėmis avanso sumokėjimu už būsimus rangos darbus, ką patvirtina ir įrodo ieškovui sumokėtas atsakovo 2012-04-20 700Lt avansas. Atsakovas kitais leistinais įrodymais nepagrindė aplinkybių, už kokias kitas paslaugas jis buvo sumokėjęs 2012-04-20 ieškovui 700Lt avansą (b.l.10) ir neįrodė priešingai, kad šis avansas buvo mokamas ne už atsakovo automobilio remontą. Liudytojas A. M. duotais parodymais teismo posėdyje patvirtino, kad pinigus jam buvo davusi UAB „Notransa“ dėl automobilio remonto, jis juos sumokėjo bei gavo kasos pajamų orderį, tačiau automobilio nesutaisė, sakė atvažiuoti vėliau - pirmadienį, o ar taisė, tą automobilį vėliau, jis nežinantis, nes daugiau su tuo automobiliu nevažinėjęs. Ar vėliau automobilis buvo tvarkomas jis nežinantis, nes buvo priimtas kitas vairuotojas, o jis išėjęs iš darbo (b.l.63).

13Civilinės bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi principo (LR CPK 12str.). Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus (LR CPK 178str.).

14Todėl duoti paminėto liudytojo parodymai patvirtina faktines aplinkybes, nurodytas ieškovo dėl šalių sudarytos žodinės rangos sutarties dėl automobilio remonto. Atsakovas neįrodė priešingai, kad jo automobilis nebuvo taisomas pas ieškovą. Tai, kad atsakovas buvo sudaręs rangos sutartį , patvirtina ir įrodo paties atsakovo argumentai procesiniuose dokumentuose, kad už rankinę pompą pagal PVM sąskaitą faktūrą ser. ELL Nr. 120340 atsakovas sumokėjo grynais, tačiau ieškovas nepateikė kasos pajamų orderio, nors žadėjo tai įvykdyti. Tarp ieškovo ir atsakovo buvo susiklostę rangos teisiniai santykiai, atsakovas ieškovui sumokėjo 700Lt avansą už automobilio remontą. Šie atsakovo atstovo paaiškinimai bei procesiniuose dokumentuose – atsiliepime nurodyti argumentai tik patvirtina ir įrodo, kad atsakovas 217,80Lt sumos už rankinę pompą neapmokėjo ieškovui, nes pats atsakovas į ieškovą kreipėsi raštu tik, gavęs ieškovo bankroto administratoriaus 2012-07-09 pranešimą dėl įsiskolinimo padengimo, todėl ši suma priteistina iš atsakovo ieškovui. Ieškovo darbų atlikimą ir jų perdavimą patvirtina ir įrodo jo išrašyta 2012-05-03 PVM sąskaita faktūra ser. ELL Nr. 1202574, kurios dalį 700Lt atsakovas buvo sumokėjęs ieškovui avansu, liko nesumokėta 453,54Lt suma, kuri priteistina iš atsakovo ieškovui.

15Ieškovo vėlesnis sąskaitos išrašymas tik patvirtina jo rangos sutarties specifinį atliktų darbų, susijusių su automobilio remontu pobūdį, nes atliekant automobilio remonto darbus , jų visų iš anksto šalys gali nenumatyti, nes šių darbų būtinumas išryškėja pačiame remontavimo procese, todėl atmestini atsakovo argumentai dėl netinkamos ieškovo buhalterinės apskaitos vedimo bei jo grynų pinigų sumokėjimo ieškovui už pirktą pompą kaip nepagrįsti.

16Atsakovo argumentai dėl jo pareikšto prašymo ieškovui 2012-07-09 raštu pateikti kasos pajamų orderį už realiai sumokėtus 217,80Lt, patvirtina ir įrodo, kad šie pinigai nebuvo sumokėti ieškovui, nes pats atsakovas yra juridinis asmuo, mokėdamas pinigus už pompą, būdamas apdairus ir atidus, nedelsdamas būtų pareikalavęs ieškovo pateikti kasos pajamų orderį, tačiau to nepadarė, todėl darytina išvada, kad šios PVM sąskaitos dėl 217,80Lt jis ieškovui yra neapmokėjęs, nes neįrodė priešingai (LR CPK 185str.,178str.,177str.).

17Darytina išvada, kad už perduotas prekes ir suteiktas transporto priemonės remonto paslaugas buvo išrašytos ir įteiktos apmokėjimui 2012-05-03 PVM sąskaita faktūra Serija ELL Nr. 120274 bendrai 1 153,54 Lt sumai, 2012-05-31 PVM sąskaita faktūra Serija ELL Nr. 120340 bendrai 217,80 Lt sumai, atsakovas dalį sąskaitose faktūrose nurodytos sumos, t. y. 700 Lt, atsakovas yra apmokėjęs pagal 2012-04-20 kasos pajamų orderį Serija ETT Nr. 01166 , todėl liko nesumokėta atsakovo UAB „Notransa" skola ieškovui sudaro 671,34 Lt , kuri priteistina iš atsakovo ieškovui ir šis reikalavimas tenkintinas pilnai, nes teisėtas, pagrįstas, įrodytas.

18. Atsakovas buvo raginamas raštu ieškovo sumokėti įsiskolinimą (bankroto administratoriaus UAB „Forsina" 2012-07-09 pretenzija). Atsakovas, atsakydamas į šią pretenziją, pateikė 2012-07-09 raštą Nr. 20, kuriame nurodė, jog atsakovas 2012-05-31 PVM sąskaitą faktūrą Serija ELL Nr. 120340 bendrai 217,80 Lt sumai yra apmokėjęs. Atsakovas taip pat pateikė 2012-05-09 PVM sąskaitą faktūrą Nr. NOT00318 bendrai 507,58 Lt, kuria, remiantis atsakovo atstovo paaiškinimais, tariamai buvo įforminta dyzelino vagystė iš atsakovui priklausančio automobilio (UAB „Notransa" 2012-05-09 PVM sąskaitos faktūros Nr. NOT00318, UAB „Forsina" 2012-10-01 elektroninio laiško (raginimo) kopijos). Atsakovo pateiktos 2012-05-09 PVM sąskaitos faktūros Nr. NOT00318 ieškovas nėra gavęs, o 2012-11-23 posėdyje atsakovo atstovas patvirtino, kad buvo klaidingai išrašyta PVM sąskaita faktūra dėl dyzelino vagystės, ir ji negali būti laikoma įrodymu, siejančiu nebūtas ar faktines aplinkybes (b.l.44). Ieškovo įmonės buhalterinėje apskaitoje taip pat nėra jokių dokumentų (kasos pajamų orderių, kasos čekių, kvitų ir kt.), kurie patvirtintų, jog atsakovas apmokėjo 2012-05-31 PVM sąskaitą faktūrą serija ELL Nr. 120340 bendrai 217,80 Lt. Esant tokioms faktinėms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė tinkami ir laiku, todėl iš atsakovo priteistina 671,34Lt skola ieškovui.

19Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis).

20Pažymėtina, kad už sutartinės prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kreditorius gali reikalauti taikyti skolininkui dviejų formų sutartinę civilinę atsakomybę: netesybų išieškojimą ir (ar) nuostolių atlyginimą (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnis). Tuo atveju, jeigu kreditorius prašo dėl prievolės pažeidimo ir nuostolių, ir netesybų, pastarosios yra įskaitomos į nuostolių atlyginimą (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis). Netesybų įskaitymo esmė yra ta, kad kai kreditorius reikalauja ir netesybų, ir nuostolių bei pagrindžia savo reikalavimą, jam priteisiama didesnioji priklausanti suma, kuri apima mažesniąją. Kasacinio teismo išaiškinta, kad CK 6.73 straipsnio 1 dalyje ir 6.258 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas netesybų įskaitymo į nuostolius principas nesudaro teisinio pagrindo sumažinti sutartines netesybas iki įrodytų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; kt.).

21Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis) įstatymo nesukonkretintos. Nagrinėjamo ginčo atveju mažinti palūkanas pagrindo nėra, nes jų dydžio ir paskaičiavimo pagrįstumo neginčija ir pats atsakovas. Netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į šios bylos aplinkybes ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007;2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Atsakovas ieškovo netęsybų dydžio neginčija. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti už laikotarpį nuo 2012-06-10 iki 2012-10-11 už 123 dienas -18,23Lt palūkanų už pareigos nevykdymą pasibaigus apmokėjimo terminui 2012-05-31 už 123dienas iš atsakovo, tenkintinas remiantis teisingumo , sąžiningumo bei protingumo principais, bei atsižvelgiant į tai, kad abi šalys yra juridiniai asmenys, įvertinant šioje byloje nustatytas aplinkybes ir ši suma -18,23Lt palūkanų priteistina iš atsakovo ieškovui . Kai abi sandorio šalys yra verslo subjektai (taip yra nagrinėjamu atveju), teismo vertinimui dėl sutartinių netesybų atitikties protingumo kriterijui piniginių prievolių atveju gali būti reikšminga tai, kad pagal 2003 m. gruodžio 9 d. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnį už pavėluotą atsiskaitymą taikomų palūkanų dydis apskaičiuojamas VILIBOR (vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams) palūkanų normą padidinant 7 procentiniais punktais. Tačiau akcentuotina tai, kad sutartinių netesybų atveju nėra ir negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, jog netesybos yra aiškiai per didelės, todėl turėtų būti mažinamos, taip pat nėra ir negali būti konkretaus dydžio, kuris reikštų protingas netesybas visiems galimiems atvejams. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 2 d.). Todėl remiantis teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principais, iš atsakovo ieškovui priteistina 7,75 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-10-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

22Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 72Lt žyminio mokesčio (CPK 79 str., 96 str. 1 d.) ir išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, - iš atsakovo UAB „Notransa“ – 11,04 Lt (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., str.).

23Vadovaudamasis LR CPK 259str., 263str.-268str.,270str.,

24Teismas nusprendžia:

25Ieškinį tenkinti . Priteisti iš atsakovo UAB „Notransa“ - 671,34Lt ( šešis šimtus septyniasdešimt vieną Lt trisdešimt keturis ct.) skolos, 18, 23Lt ( aštuoniolika Lt dvidešimt tris ct.) palūkanų už laikotarpį nuo 2012-06-10 iki 2012-10-11 ir 7,75 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-10-16 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteisti iš atsakovo 72 Lt bylinėjimosi išlaidų- valstybei ir 11,04 Lt ( vienuolika Lt keturis ct.) – pašto išlaidų – valstybei. Ši suma turi būti įmokėta ir kvitas pristatytas teismui į LR Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM , įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ) „Swedbank „ AB bankas, kodas 73000, įmokos kodas 5660. Sprendimas 30dienų laikotarpyje gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį teismą. Teisėja

26Vida Jegorovienė

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas BUAB “Elettrodiesel“ prašo priteisti iš atsakovo UAB „... 3. Ieškovo atstovė paaiškino, kad iškėlus ieškovui bankroto bylą ,... 4. Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip... 5. Atsakovo atstovas advokato padėjėjas Evaldas Greičius paaiškindamas... 6. Kauno apygardos teismas 2012-05-29 nutartimi civ. byloje Nr. B2-1940-436/2012... 7. 2012-04-20 ieškovui UAB „Elekttrodiesiel“ atsakovo UAB „Notransa“... 8. 2012-05-03 ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitą faktūrą ELL Nr.... 9. 2012-07-09 ieškovo bankroto administratorius kreipėsi į atsakovą su... 10. 2012-07-09 atsakovas raštu informavo ieškovą, kad 2012-05-31 buvo išrašyta... 11. UAB „Notransa“ 2012-05-09 pateikė PVM sąskaitą faktūrą ieškovui UAB... 12. Atsakovo argumentai, kad jam išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. ELL... 13. Civilinės bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi principo (LR CPK 12str.).... 14. Todėl duoti paminėto liudytojo parodymai patvirtina faktines aplinkybes,... 15. Ieškovo vėlesnis sąskaitos išrašymas tik patvirtina jo rangos sutarties... 16. Atsakovo argumentai dėl jo pareikšto prašymo ieškovui 2012-07-09 raštu... 17. Darytina išvada, kad už perduotas prekes ir suteiktas transporto priemonės... 18. . Atsakovas buvo raginamas raštu ieškovo sumokėti įsiskolinimą (bankroto... 19. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 20. Pažymėtina, kad už sutartinės prievolės neįvykdymą ar netinkamą... 21. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar... 22. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi... 23. Vadovaudamasis LR CPK 259str., 263str.-268str.,270str.,... 24. Teismas nusprendžia:... 25. Ieškinį tenkinti . Priteisti iš atsakovo UAB „Notransa“ - 671,34Lt (... 26. Vida Jegorovienė...