Byla 2-2607-790/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir pagal suinteresuoto asmens E. V. savarankišką pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Marius Bajoras, sekretoriaujant Rasai Medveckajai, dalyvaujant pareiškėjui E. S. ir suinteresuotam asmeniui E. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų E. S. ir N. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims E. V., Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir pagal suinteresuoto asmens E. V. savarankišką pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjai E. S. ir N. S. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad E. S. ir N. S. priėmė V. S. palikimą, faktiškai pradėję turtą valdyti. Nurodo, kad E. S. yra 2002-02-28 mirusio V. S. sūnus, o N. S. yra V. S. sutuoktinė. Santuokos metu N. S. ir V. S. gimė E. V. ir E. S.. 1991-11-19 V. S. įsigijo butą, esantį ( - ). Minėtas butas įgytas santuokos metu, todėl laikoma, kad šis butas yra bendroji jungtinė sutuoktinių V. S. ir N. S. nuosavybė. Mirus V. S., palikimo priėmimo procedūra pradėta nebuvo. N. S. nuo buto įsigijimo momento gyveno tame bute, jos gyvenamoji vieta deklaruota minėtu adresu. Prižiūri butą, moka už jį mokesčius. Pareiškėjas E. S. nurodo, kad jis faktiškai gyvena su motina, jo vardu siunčiamos sąskaitos už butą (b. l. 1-3).

4Suinteresuotas asmuo E. V. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji priėmė V. S. palikimą, faktiškai pradėdama jį valdyti. Nuo 1977 m. nuolat gyvena JAV su savo sutuoktiniu. Nuo 2002 m. mokėjo už buto, esančio ( - ), šildymą (b. l. 54-55).

5Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija neprieštarauja pareiškėjų ir suinteresuoto asmens reikalavimams (b. l. 22, 76-77).

6Pareiškėjas E. S. atsiliepime į E. V. pareiškimą nurodė, kad su jos pareiškimu sutinka (b. l. 72).

7Teismo posėdžio metu pareiškėjas E. S. paaiškino, kad prieš tėvo mirtį prižiūrėjo tėvą. Po tėvo mirties savaitę buvo Vilniuje, tvarkė visus dokumentus, po laidotuvių grįžo į Užpalius, Utenos raj., nes ten gyveno jo du vaikai. Motina po tėvo mirties liko gyventi bute Vilniuje. Už butą buvo mokama pagal atsiskaitymo knygelę, ši knygelė buvo pas motiną. Už butą mokėdavo L. G. iš motinos pensijos, kai pritrūkdavo pinigų, prisidėdavo ir jis. Sesuo E. V. prisidėdavo prie mokėjimų, pervesdavo pinigus už butą, iš pradžių pervesdavo jam, o vėliau D. B.. Nuo 2005 m., kai vaikai baigė mokyklą, atvažiavo į Vilnių ir čia gyvena.

8Suinteresuotas asmuo E. V. su pareiškėjo pareiškimu sutiko, palaikė savo pareiškimą, paaiškino, kad siuntė pinigus iš JAV už buto šildymą iš pradžių pareiškėjui, o nuo 2002 m. gegužės mėn. D. B.. Tai ji darė iki 2005 m. pabaigos, o tada pagalbos paprašė pusseserės L. G.. Dar vėliau mokesčius mokėjo tiesiogiai UAB „Vilniaus energija“. Už kitus mokesčius D. B. ir L. G. mokėjo iš motinos pensijos.

9Liudytoja B. S., buvusi pareiškėjo E. S. sutuoktinė, davė parodymus, kad po tėvo mirties butą prižiūrėjo N. S., jai padėjo artimieji. Už butą daugiausia mokėdavo L. G., E. V. taip pat prisidėdavo.

10Liudytoja L. G. davė parodymus, kad mokesčius mokėjo iš N. S. pensijos, žiemą pensijos neužtekdavo, pinigus už šildymą siųsdavo E. V. Mokesčius ji pradėjo mokėti praėjus šiek tiek laiko po V. S. mirties, kada neatsimena, galbūt pradžioje už butą mokėjo pareiškėjas E. S..

11Liudytojas A. G. Ž., pareiškėjų kaimynas, davė parodymus, kad po tėvo mirties bute gyveno pareiškėjas E. S., kas mokėdavo mokesčius už butą nežino.

12Pareiškimai tenkintini.

13V. S. mirė 2002-02-28 (b. l. 12). Duomenų, kad palikėjas būtų sudaręs testamentą, nėra (b. l. 40), todėl paveldėjimas vyksta pagal įstatymą. Po V. S. mirties pas notarą paveldėjimo byla nebuvo pradėta (b. l. 15). Pareiškėjas E. S. yra V. S. sūnus (b. l. 9, 13), suinteresuotas asmuo E. V. yra V. S. dukra (b. l. 9, gimimo liudijimas, santuokos sudarymo įrašas), t. y. jie yra pirmos eilės įpėdiniai pagal įstatymą (CK 5.11 straipsnis). Pareiškėja N. S. – V. S. sutuoktinė (b. l. 9, 16), t. y. įpėdinė, paveldinti sutuoktinių paveldėjimo teise (CK 5.13 straipsnis).

14Remiantis CK 5.50 straipsnio 2 dalimi, kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Vienas iš būdų palikimui priimti – faktinis paveldimo turto valdymas. Vadovaujantis CK 5.51 straipsnio 1 dalimi, įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius ir kt.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Veiksmai palikimui priimti turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.50 straipsnio 3 dalis).

15Iš šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų, duomenų apie deklaruotą gyvenamąją vietą (b. l. 8) nustatyta, kad po V. S. mirties bute ( - ), kuris viešame registre registruotas palikėjo vardu (b. l. 17), toliau liko gyventi palikėjo sutuoktinė N. S., ji rūpinosi likusiu butu, iš jos pensijos, padedant kitiems asmenims, buvo mokami mokesčiai už butą. Kadangi butas buvo įgytas santuokos metu, laikoma, kad minėtas butas priklausė bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise (CK. 3.87 straipsnis). Laikytina, kad pareiškėja N. S. po sutuoktinio V. S. mirties minėtais veiksmais priėmė palikimą, pradėdama faktiškai jį valdyti.

16Iš šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų nustatyta, kad pareiškėjas E. S. po tėvo mirties paėmė kai kuriuos jo daiktus, prisidėjo prie mokesčių už butą ( - ) mokėjimo, priimdavo E. V. siunčiamas piniginių lėšų perlaidas už butą, o nuo 2005 m. nuolat gyvena minėtame bute, jį prižiūri, išlaiko, jo vardu siunčiamos sąskaitos už butui teikiamas komunalines paslaugas (b. l. 7, 11). Laikytina, kad šiais veiksmais E. S. priėmė V. S. palikimą.

17Iš šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų, E. V. pateiktų į bylą mokėjimų, piniginių lėšų perlaidų nustatyta, kad suinteresuotas asmuo E. V. po tėvo mirties didele dalimi prisideda prie buto išlaikymo, yra sumokėjusi nemažas pinigines lėšas butui išlaikyti. Darytina išvada, kad tokiais veiksmais ji priėmė V. S. palikimą.

18Pareiškėjai ir suinteresuoti asmenys neprieštarauja dėl pareiškimų tenkinimo, nepateikia argumentų ir įrodymų, kurie paneigtų minėtas teismo nustatytas apinkybes. Pareiškėjų E. S., N. S. ir suinteresuoto asmens E. V. prašomi nustatyti juridinę reikšmę turintys faktai laikytini įrodytais (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 307, 443-448 straipsniais,

Nutarė

20E. S., N. S. ir E. V. pareiškimus tenkinti.

21Nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad pareiškėjas E. S. a. k. ( - ) pareiškėja N. S., a.k. ( - ) bei suinteresuotas asmuo E. V., a. k. ( - ) po V. S., a. k. ( - ) mirties 2002-02-28 priėmė palikimą, faktiškai pradėdami paveldimą turtą valdyti.

22Juridinę reikšmę turintys faktai nustatyti tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimus.

23Teismo sprendimui įsiteisėjus, pranešti apie palikimo priėmimą Centrinei hipotekos įstaigai.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Marius Bajoras, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. pareiškėjai E. S. ir N. S. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį... 4. Suinteresuotas asmuo E. V. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį... 5. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija neprieštarauja... 6. Pareiškėjas E. S. atsiliepime į E. V. pareiškimą nurodė, kad su jos... 7. Teismo posėdžio metu pareiškėjas E. S. paaiškino, kad prieš tėvo mirtį... 8. Suinteresuotas asmuo E. V. su pareiškėjo pareiškimu sutiko, palaikė savo... 9. Liudytoja B. S., buvusi pareiškėjo E. S. sutuoktinė, davė parodymus, kad po... 10. Liudytoja L. G. davė parodymus, kad mokesčius mokėjo iš N. S. pensijos,... 11. Liudytojas A. G. Ž., pareiškėjų kaimynas, davė parodymus, kad po tėvo... 12. Pareiškimai tenkintini.... 13. V. S. mirė 2002-02-28 (b. l. 12). Duomenų, kad palikėjas būtų sudaręs... 14. Remiantis CK 5.50 straipsnio 2 dalimi, kad įgytų palikimą, įpėdinis turi... 15. Iš šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų, duomenų apie deklaruotą... 16. Iš šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų nustatyta, kad pareiškėjas E.... 17. Iš šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų, E. V. pateiktų į bylą... 18. Pareiškėjai ir suinteresuoti asmenys neprieštarauja dėl pareiškimų... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 20. E. S., N. S. ir E. V. pareiškimus tenkinti.... 21. Nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad pareiškėjas E. S. a. k.... 22. Juridinę reikšmę turintys faktai nustatyti tikslu gauti paveldėjimo teisės... 23. Teismo sprendimui įsiteisėjus, pranešti apie palikimo priėmimą Centrinei... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...