Byla 2-4011-845/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja L. V., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui P. L. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo 750 Lt pagrindinės skolos, 1 350 Lt delspinigių, iš viso – 2 100 Lt, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo, o taip pat bylinėjimosi išlaidas. Prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį ar parengiamojo procesinio dokumento.

3CPK 142 str. 4 d. numato, kad tokiais atvejais, jei atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui procesiniai dokumentai: ieškinio ir jo priedų nuorašai bei CPK 142 str. 1d. pagrindu priimtas teismo pranešimas buvo įteikti 2012-07-16. Kadangi atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinio reikalavimas pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais ir tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2010-11-22 ieškovas UAB ,, 4finance“ atsakovui P. L. suteikė 750 Lt dydžio paskolą. Numatytas paskolos sutarties terminas – 30 dienų, tokiu būdu atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2010-12-22. Atsakovas paskolos laiku negrąžino, todėl ieškovas už 180 dienų atsakovui paskaičiavo 1 procento dydžio delspinigius, viso 1 350 Lt .

6Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė paskolos (vartojimo kredito) teisiniai santykiai. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.886 str., vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu. Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (Lietuvos Respublikos CK 6.189 str. l d.). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos CK 6.200 str. l d.). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (Lietuvos Respublikos CK 6.59 str.). Atsakovas nei atsiliepimo į ieškinį, nei priešpriešinių įrodymų, jog nebuvo suteikta 750 Lt dydžio paskola, nepateikė (CPK 178 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 750 Lt skolą tenkintinas.

7Netinkamas prievolių, kylančių ir sutarties, vykdymas sąlygoja dėl sutarties nevykdymo kalto asmens civilinės atsakomybės atsiradimą. Atsakovas nevykdė sutartinio įsipareigojimo laiku grąžinti kreditą, todėl privalo atlyginti ieškovui nuostolius. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 1350 Lt delspinigių.

8Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad įstatymas teismui suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą net ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d, 6.258 str. 3 d. nuostatas, sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Teismas, nustatydamas, ar pagal Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „ Okadeta“, bylos Nr.3K-3-401/2008).

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuojantis vienodą teismų praktiką, yra nurodęs, kad susitarimų dėl palūkanų vertinimas susijęs ne tik su privataus, bet ir viešo intereso gynimu, nes nekontroliuojamos palūkanų normos gali peraugti į lupikavimą, kas prieštarauja viešajai tvarkai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Todėl teismas, atsižvelgdamas į paskolos sumą, į tai, kad ginčas yra kilęs iš vartojimo sutarties, o atsakovas, kaip vartotojas, yra silpnesnioji sutarties šalis, kuri laisva valia negalėjo pasirinkti sutarties sąlygų bei į tai, kad byloje nėra duomenų apie ieškovo patirtų nuostolių dydį, daro išvadą, kad vartojimo kredito sutartimi numatyti 1 procento dydžio delspinigiai yra neprotingai dideli. Tačiau, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos CK 6.210 ir 6.261 straipsniuose nustatytas piniginių prievolių palūkanų normas bei į skolos sumą, prašoma priteisti delspinigių suma mažintina. Pripažintina, kad minimalius ieškovo nuostolius atlygintų 0,3 procento dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Remiantis išdėstytu bei atsižvelgiant į teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus, priteistina delspinigių suma mažintina iki 405 Lt.

10Remiantis CK 6.37 str. 1d. ir 2 d., iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos, t.y. 1 155 Lt, nuo bylos iškėlimo, t.y. 2012-06-22, teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. ir 2 d., proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (55 procentai reikalavimų), iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 39 Lt žyminis mokestis.

12Taip pat iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 10,65 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 88 str. 1d. 3p.).

13Vadovaudamasis išdėstytais teiginiais bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį patenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo P. L., a.k. ( - ) gyv. Krivių g. 41/1-31, Vilniuje, ieškovo UAB „4finance“, į.k. 301881644, buveinė – Jonavos g. 254A, Kaunas, a.s. ( - ), AB bankas Swedbank, naudai 750 Lt skolos, 407 Lt delspinigių, iš viso – 1 155 Lt (vieną tūkstantį penkiasdešimt penkis Lt), 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, t.y. 1 155 Lt, nuo bylos iškėlimo, t.y. 2012-06-22, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti iš atsakovo P. L. ieškovo UAB „4finance“ naudai 39 Lt (trisdešimt devynis Lt) žyminį mokestį.

17Priteisti iš atsakovo P. L. į valstybės biudžetą 10,65 Lt (dešimt Lt 65 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

18A. P. Laukaitis negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos paduoti Vilniaus m. 3 apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas UAB „4finance“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja L. V., rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė... 3. CPK 142 str. 4 d. numato, kad tokiais atvejais, jei atsakovas be pateisinamos... 4. Ieškinio reikalavimas pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais ir... 5. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2010-11-22 ieškovas... 6. Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė paskolos... 7. Netinkamas prievolių, kylančių ir sutarties, vykdymas sąlygoja dėl... 8. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad įstatymas teismui... 9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuojantis vienodą teismų praktiką, yra... 10. Remiantis CK 6.37 str. 1d. ir 2 d., iš atsakovo ieškovui priteistinos 5... 11. Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. ir 2 d., proporcingai... 12. Taip pat iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 10,65 Lt procesinių... 13. Vadovaudamasis išdėstytais teiginiais bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4... 14. ieškinį patenkinti iš dalies.... 15. Priteisti iš atsakovo P. L., a.k. ( - ) gyv. Krivių g. 41/1-31, Vilniuje,... 16. Priteisti iš atsakovo P. L. ieškovo UAB „4finance“ naudai 39 Lt... 17. Priteisti iš atsakovo P. L. į valstybės biudžetą 10,65 Lt (dešimt Lt 65... 18. A. P. Laukaitis negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 19. Ieškovas UAB „4finance“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...