Byla 2-11316-728/2012
Dėl skolos, palūkanų bei delspinigių priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Regina Eltermanienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui UAB „Elsi grožio studija“ dėl skolos, palūkanų bei delspinigių priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 48593,97 Lt skolos, 3132,62 Lt delspinigių, 5017,56 Lt kompensuojamų palūkanų, 7,74 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio nustatyta tvarka, atsakovas per įstatymo numatytą terminą atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl ieškovo prašymu priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-03-20 UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ su atsakovu UAB „Elsi grožio studija“ sudarė 73 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų, esančių Korsako g. 12, Šiauliuose (unikalus numeris 4400-0899-9244), nuomos sutartį (toliau – Sutartis), kurios pagrindu nuomotojas įsipareigojo išnuomoti atsakovui minėtas patalpas, o atsakovas įsipareigojo mokėti Sutartyje numatytą 1825 Lt (neįskaitant PVM) nuomos mokestį ir apmokėti komunalines paslaugas Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais. Abipusiu žodiniu susitarimu, atsakovui prašant, ieškovas sumažino nuomos mokestį iki 1210 Lt ir nuo 2010-04-13 atsakovas jau turėjo mokėti sumažintą 1210 Lt nuomos mokestį. Ieškovas už nuomos ir komunalines paslaugas nuo 2010-02-02 iki 2012-05-12 išrašė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras viso 48593,97 Lt sumai. Atsakovas minėtų sąskaitų neapmokėjo ir liko skolingas ieškovui 48593,97 Lt už nuomos ir komunalines paslaugas. Įrodymų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta (CPK 12 str. 178 str.).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.477 str. 1 d. nustatyta, kad pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Pagal CK 6.487 str. 1 d., nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė, taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 48593,97 Lt skolos.

8CK 6.258 str. 1 d. nustato, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Pagal Sutarties 10.1 p., atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 0,04 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo paskaičiuotos ir nesumokėtos pinigų sumos. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, ieškovas priskaičiavo atsakovui 3132,62 Lt delspinigių, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 3132,62 Lt delspinigių.

9CK 6.261 str. nustato, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Pagal CK 6.37 str. 1 d., palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. Kadangi šalys yra ūkio subjektai, besiverčiantys ūkine – komercine veikla, palūkanų dydis yra nustatomas vadovaujantis 2003-12-09 Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – MVPĮ) nuostatomis. Remiantis MVPĮ 3 str. 4 d., skolininkas privalo mokėti už pavėlavimą, palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną, antrąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. Remiantis išdėstytu, ieškovui iš atsakovo priteistina 5017,56 Lt palūkanų.

10Remiantis CK 6.37 str. 2 d. bei MVPĮ 2 str. 3 d. ir 3 str. 4 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 7,74 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 56744,15 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-06-12 dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

11Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.), todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 1902 Lt žyminis mokestis.

12Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas”, j.a.k. 300145575, buv. S.Stanevičiaus g. 33-25, Vilnius, iš atsakovo UAB „Elsi grožio studija“, j.a.k. 300611681, buv. Dvaro g. 64, Šiauliai, 48593,97 Lt skolos, 3132,62 Lt delspinigių, 5017,56 Lt palūkanų, 7,74 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 56744,15 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-06-12 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1902 Lt bylinėjimosi išlaidų.

15Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

16Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai