Byla 2FB-3903-831/2019
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo

1Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas Vitalijus Krivičius, sekretoriaujant G. B., nedalyvaujant pareiškėjui D. V.

2dalyvaujant pareiškėjo D. V. atstovei advokatei A. N.,

3nedalyvaujant suinteresuotų asmenų - AB „( - )“, Kredito unija „( - )“, Marijampolės AVPK Vilkaviškio rajono PK, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „D. B.“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „P. F.“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, ( - ) – atstovams, nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims A. J., Antstoliui A. M., A. A. B., H. D., I. T., K. S.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo D. V. pareiškimą suinteresuotiems asmenims AB „( - )“, A. J., Antstolis A. M., A. A. B., H. D., I. T., K. S., Kredito unija „( - )“, Marijampolės AVPK Vilkaviškio rajono PK, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „D. B.“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „P. F.“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, ( - ), dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

5Pareiškėjas D. V. pateikė pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, kuriuo prašo iškelti jo atžvilgiu fizinio asmens bankroto bylą, paskirti bankroto administratoriumi teismo parinktą kandidatūrą iš sąrašo.

6Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė advokatė A. N. pareiškimą palaikė, prašė iškelti pareiškėjui bankroto bylą. Ji nurodė, kad dėl nepalankiai susiklosčiusios ūkinės veiklos D. V. tapo nemokus. Jis yra ūkininkas, ėmė paskolas technikai, trąšoms, kurių laiku negalėjo grąžinti, kadangi dėl nepalankių oro sąlygų neužaugo derlius. Kadangi negaudavo pajamų iš ūkinės veiklos, negalėjo laiku mokėti paskolų įmokų. Taip pat turėjo įtakos, kad įmonės pradėjo skirti baudas dėl nepriduotos produkcijos. Susiklostė tokia padėtis, kad ir kiek pinigų uždirtų, viską išieško antstoliai. Skolos ne mažėja, o tik auga. Kaip jau minėjo, uždirbtų pinigų užtenka tik maistui ir minimaliems poreikiams. Šiuo metu yra taip, kad atsidūriau tokioje padėtyje, kai vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus tampa tiesiog neįmanoma. Todėl tikisi pradėti gyvenimą iš naujo ir atkurti savo, kaip sąžiningo asmens, mokumą, kad ateityje galėtų, kiek leistų galimybės, sumokėti skolas.

7Šiuo metu jo pajamos yra minimalios. Asmenų galinčių padėti nėra. Sutuoktinė nedirba, šeimoje auga trys nepilnamečiai vaikai.

8Jo vardu yra registruotas nekilnojamas turtas: 1.2800 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), ( - ).

9Turi sąskaitą, tačiau sąskaita areštuota, piniginių lėšų joje nėra. Pats skolininkų neturi.

Suinteresuotas asmuo Kredito unija „( - )“ teismui pateiktuose atsiliepimuose į pareiškimą nurodė, kad atsiliepimo rengimo dieną pareiškėjas kredito unijai yra skolingas 188836,86 Eur. Iš teismui pateiktų rašytinių dokumentų matyti, jog pareiškėjo skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję, suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas ir jo turimo turto, gaunamų pajamų, nepakanka skoloms grąžinti. Pažymėtina, kad pareiškėjo pareiškime nurodoma suma turėtų būti tikslinama, nes pareiškėjas nurodo, kad visa jo skola yra 186402,29 Eur. Atkreiptinas dėmesys, jog 186402,29 Eur suma 2019-03-13 d. duomenimis buvo vien skola kreditoriui kredito unijai „( - )“, o kokios likusių kitų kreditorių skolos, pareiškime nėra nurodyta. Dėl ko pareiškimas turėtų būti tikslinamas.

10Mano, jog pareiškėjui negali būti keliama bankroto byla, nes jis yra nesąžiningas:

11-

12pirma, pareiškėjas pateikdamas pareiškimą teismui nenurodė teismui apie jam priklausantį visą turimą turtą, t.y. apie kredito unijoje „( - )“ turimus pajinius įnašus: privalomą pajinį įnašą 30 EUR, papildomą pajinį įnašą 12420 EUR. Pagal teisinį reglamentavimą, pajinis įnašas-tai į kredito uniją asmens įmokėta pinigų suma, kuri naudojama kredito unijos pajiniam kapitalui sudaryti (KUĮ 2 str. 10 d.). Kredito unijos pajinį kapitalą sudarantys kredito unijos narių pajiniai įnašai kredito unijai priklauso nuosavybės teise ir sudaro jos nuosavo kapitalo dalį (KUĮ 36 str. 1 d. 1 p., 39 str. 1 d.). Nepaisant to, kad pajiniai įnašai nuosavybės teise priklauso kredito unijai, jos narių turimų pajų suteikiamos turtinės teisės apima teisę reikalauti, kad kredito unija grąžintų jų pajinius įnašus ar pajinių įnašų dalį, laikantis KUĮ 18 str. ir 481 str. nustatytų apribojimų ( KUĮ 14 str. 1 d. 10 p.). Ši turtinė reikalavimo teisė yra susijusi su kredito unijos nario paskolos pilnu grąžinimu ir atsiskaitymu su kredito unija ir (ar) narystės kredito unijoje pasibaigimu (KUĮ 15 str., 18 str., 481 str.), o jai taikomas apribojimas yra sąlygotas kredito unijos veiklos specifikos, atsižvelgiant į tai, kad kredito unijos teiktinos finansinės paslaugos apima skolinimo paslaugų kredito unijos nariams teikimą. Kredito unijos narių prievolių, kylančių iš paskolos teisinių santykių, tinkamas įvykdymas yra užtikrintas įstatyme įtvirtintu disponavimo pajiniu įnašu ar jo dalimi, neviršijančia skolinamų pinigų sumos kartu su už ją mokomomis palūkanomis, tol, kol bus grąžinta skolinama pinigų suma (KUĮ 481 str.). Atsižvelgus į aukščiau nurodytą KUĮ teisinį reglamentavimą bei formuojamą teismų praktiką šiuo klausimu analogiškose juridinių asmenų bankroto bylose (kas turėtų būti pagal analogiją taikoma ir fizinių asmenų bankroto bylose), kreditoriui (šiuo atveju kredito unijai) suteikiama teisė pajinio įnašo dalimi patenkinti esamo kreditorinio reikalavimo dalį ir taip jį sumažinti, nes toks reikalavimų įskaitymo būdas atitiktų ne tik KUĮ, FABĮ nuostatas, bet ir suformuotą teismų praktiką analogiškose bylose dėl pajinių įnašų grąžinimo. Taigi, vadovaujantis išdėstytu, kredito unija „( - )“ galėtų 12420 EUR pajinio įnašo dalimi patenkinti esamo kreditorinio reikalavimo dalį ir taip jį sumažinti, tokiu būdu kredito unijos kreditorinis reikalavimas fizinio asmens fizinio asmens bankroto byloje sumažėtų. Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjas nuslėpė nuo teismo informaciją apie turimą reikšmingą pajinių įnašų sumą, laikytina, jog pareiškėjo elgesys yra nesąžiningas, o nesąžiningų asmenų teisės negali būti ginamos.

13-

14antra, sprendžiant pagal byloje dalyvaujančių suinteresuotų asmenų kiekį, galima daryti išvadą, jog pareiškėjo beatodairiškas skolinimasis iš esmės ir tapo jo nemokumo priežastimi. Pagal formuojamą praktiką, beatodairiškas skolinimasis neturėtų būti laikomas sąžiningu ir tokiam asmeniui neturėtų būti keliama bankroto byla, taip siekiant nusirašyti prisiimtus įsipareigojimus. Bylos duomenys leidžia teigti, kad pareiškėjas iš esmės bando pasinaudoti FABĮ siekdamas nusimesti finansinę naštą, kuri atsirado dėl jo nepasvertų veiksmų: pareiškėjas elgdamasis atidžiai ir rūpestingai, turėjo ir galėjo suvokti, jog nuolat sudarydamas vis naujus skolinimosi ar kitus sandorius sunkina savo finansinę padėtį, ir mažina savo galimybes atsiskaityti su kreditoriais. Pareiškėjas pats, nevertindamas rizikos, sukūrė savo nemokumą ir siekia pasinaudoti FABĮ kaip priemone lengvai atsikratyti skolų. Manytina, jog pareiškėjo įsiskolinimai kreditoriams susidarė dėl netinkamo pareiškėjo elgesio. Pareiškėjas, tenkindamas savo poreikius paėmė dideles paskolas, nevertindamas savo galimybių jas grąžinti. Pažymėtina, jog tokios pozicijos yra laikomasi ir teismų praktikoje, nustatinėjant asmenų sąžiningumą ir nemokumo atsiradimą. Atsižvelgiant į tai, teismas turėtų imtis priemonių išsiaiškinti tikrąsias priežastis, dėl kurių pareiškėjas tapo nemokus: kodėl neturėdamas nuosavos žemės neatsakingai (o gal ir sąmoningai) prisiėmė tokius įsipareigojimus, ar tokių įsipareigojimų prisiėmimas buvo būtinybė, siekiant vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ar tai buvo nepasverta rizika. Įvertinus visas aplinkybes, tik tuomet spręsti dėl pareiškėjo nesąžiningumo ir bankroto bylos iškėlimo.

15FABĮ 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prie pareiškimo iškelti bankroto bylą turi būti pridėti taip pat ir fizinio asmens gaunamas ir (ar) numatomas gauti pajamas patvirtinantys dokumentai. Pareiškėjas tik nurodė teismui, jog gauna minimalias pajamas, tačiau kokias nenurodė. Be to, pareiškėjas nepateikė konkrečių duomenų kaip planuoja vykdyti įsipareigojimus, kaip sieks atsiskaityti su kreditoriais, kokių priemonių ėmėsi, kad susirasti darbą (priešingai byloje nėra duomenų, kad buvo dėtos pastangos susirasti geriau apmokamą darbą ir bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais), gauti didesnes pajamas ir pan. Dėl šių priežasčių laikytina, jos pareiškėjas nėra sąžiningas FABĮ prasme ir nesiekia sąžiningai bankrutuoti, todėl bankroto bylos iškėlimas asmeniui, kuris sąmoningai nededa maksimalių pastangų gauti darbines pajamas ir bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais neatitinka FABĮ tikslų, bankrutuoti siekiančio asmens ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Bankroto bylos iškėlimas tokiam asmeniui būtų tik būdas lengvai nusirašyti skolas. Pagal formuojamą teismų praktiką bankroto bylose, pareiškėjų nesiėmimas jokių veiksmų, kad įsidarbintų ir taip sumažintų savo turimas skolas, rodo pareiškėjų nesąžiningumą. Pareiškėjui nepateikus jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių jo aktyvius veiksmus siekiant gauti kokias nors pajamas, maksimaliai dėti pastangas sumažinti kreditorinius įsipareigojimus, pareiškimo dėl bankroto bylos jam iškėlimo faktas vertintinas kaip siekis išvengti turimų skolinių įsipareigojimų, o ne atkurti mokumą, o tokie pareiškėjo siekiai nesuderinami su sąžiningumo reikalavimais. Dėl šių motyvų pareiškėjui fizinio asmens bankroto byla neturėtų būti keliama.

16Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog pareiškėjas pareiškime bent preliminariai nenurodė sumos, reikalingos kiekvieną mėnesį pareiškėjo būtiniesiems poreikiams tenkinti. Manome, jog tokia faktinė aplinkybė turėtų būti nurodoma pareiškime, siekiant įvertinti kokia lėšų suma bus skiriama pareiškėjo poreikių tenkinimui ir kokia suma iš dabartinių pajamų (nors jų konkreti suma teismui nenurodyta) bus skiriama kreditoriams.

17Prašo pareiškėjo D. V. prašymą dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo atmesti ir atsisakyti iškelti pareiškėjui D. V. fizinio asmens bankroto bylą.

18Priteisti iš pareiškėjo suinteresuoto asmens kredito unijos „( - )" naudai 180 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l. 69-71).

19Suinteresuotas asmuo UAB „( - )“ pateiktame atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su pareiškimu sutinka (b.l. 74)

20Suinteresuotas asmuo ( - ) teismui pateiktuose atsiliepimuose nurodė, kad iš pareiškėjo pateiktų dokumentų matyti, jog pareiškėjo skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję, suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas ir jo turimo turto, gaunamų pajamų nepakanka skoloms grąžinti.

21FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodyta, kad pareiškime iškelti fizinio asmens bankroto bylą, pareiškėjas privalo nurodyti fizinio asmens turimo viso turto sąrašą (nekilnojamąjį turtą; sąskaitose esančias lėšas, nurodant sąskaitas kredito įstaigose; grynuosius pinigus, jeigu jų suma viršija 1 MMA, akcijas, kitus vertybinius popierius ir kitą turtą, ir fizinio asmens nurodoma jo vertė). Šiuo atveju byloje nebuvo pateikta dauguma šių duomenų, pareiškėjas tik nurodė informaciją apie turimą nekilnojamąjį turtą, sąskaitą, kuri yra areštuota. Pareiškėjas nepateikė informacijos apie turimą kilnojamąjį turtą (pavyzdžiui, transporto priemones), nėra aišku, ar jis neturi sąskaitų kitose kredito įstaigose, nepateikta informacija apie galbūt turimus grynuosius pinigus, kitą turtą (pavyzdžiui, turimas akcijas, pajinius įnašus, vertybinius popierius ir pan. ). Tai, kad pareiškėjas aiškiai nenurodo realios savo turtinės padėties, kredito unijos manymu, yra nesąžininga kreditorių atžvilgiu.

22Byloje dalyvaujančių suinteresuotų asmenų kiekis rodo beatodairišką pareiškėjo polinkį skolintis, kas iš esmės ir tapo jo nemokumo priežastimi. Įvertinus kreditorių (suinteresuotų asmenų) sąrašą, akivaizdu, kad pareiškėjas abejingai ir lengvabūdiškai vertino savo galimybes užsiimti ūkine veikla bei įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus - dauguma suinteresuotų asmenų (kreditorių) yra žemės ūkio techniką nuomojančių ar žemės ūkyje veikiančių juridinių asmenų, kas leidžia daryti prielaidą, jog pareiškėjas beatodairiškai, nesaikingai ir neapgalvotai nuolat didino savo skolinius įsipareigojimus prieš kreditorius, kreditorių skaičius nuolat augo.

23Beatodairišką pareiškėjo elgesį patvirtina ir ta aplinkybė, jog kredito unijos atžvilgiu, pareiškėjas yra kito skolininko laiduotojas, kas rodo, jog nepaisant didelio kiekio esamų kreditorių bei prisiimtų į skolinių įsipareigojimų prieš juos, pareiškėjas drąsiai prisiimdavo ir papildomus įsipareigojimus, laiduodamas už kit.3 asmenį.

24Beatodairiškas skolinimasis bei pastovus didėjančių skolinių įsipareigojimų kiekis neturėtų būti laikomas sąžiningu ir tokiam asmeniui neturėtų būti keliama bankroto byla, taip siekiant nusirašyti prisiimtus įsipareigojimus. Bylos duomenys leidžia teigti, kad pareiškėjas iš esmės bando pasinaudoti FABĮ siekdamas nusimesti finansinę naštą, kuri atsirado dėl jo nepasvertų veiksmų: pareiškėjas elgdamasis atidžiai ir rūpestingai, turėjo ir galėjo suvokti, jog nuolat sudarydamas vis naujus skolinimosi ar kitus sandorius, prisiimdamas vis daugiau skolinių įsipareigojimų, tokiu būdu sunkina savo finansinę padėtį ir mažina savo galimybes atsiskaityti su kreditoriais.

25Manytina, jog pareiškėjo įsiskolinimai kreditoriams susidarė dėl netinkamo pareiškėjo elgesio. Pareiškėjas, tenkindamas savo poreikius paėmė dideles paskolas, sudarė nemažai civilinio pobūdžio sandorių, prisiėmė laidavimo įsipareigojimus, nevertindamas savo galimybių grąžinti nurodytais skolas ir įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus.

26Kredito unijos manymu, pareiškėjas taip nesąžiningai ir nerūpestingai elgdamasis privedė save prie tokios prastos finansinės būklės. Minėta, kad FABĮ tikslas yra atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą. Asmuo, kuris neturėdamas pakankamai lėšų, sudaro tokį kiekį sandorių, prisiima nemažai skolinių įsipareigojimų ir, pabrėžtina, dar papildomai laiduodamas už kitą kredito unijos skolininką, galimai atlieka investicijas, kurių ekonominis pagrįstumas kelia abejones, nesistengdamas atsiskaityti su turimais kreditoriais - negali būti laikomas sąžiningu asmeniu ir jam negali būti suteikiama teisė bankrutuoti. Akcentuotina, kad tokių įrodymų, jog pareiškėjas kreditų ėmimo ar didėjančių finansinių įsipareigojimų metu buvo itin ekonomiškai stiprus ūkininkas, turėjo turto, finansinių galimybių vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, byloje nėra pateikta. Todėl tai tik patvirtina, kad teismas turėtų imtis aktyvių priemonių išsiaiškinti tikrąsias priežastis, dėl kurių pareiškėjas tapo nemokus ir tik įvertinęs visas aplinkybes, spręsti dėl pareiškėjo nesąžiningumo ir bankroto bylos iškėlimo.

27Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog sprendžiant galimybę kelti ar nekelti fiziniam asmeniui bankroto bylą, būtina įvertinti ir galimas pareiškėjo perspektyvas įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus. FABĮ 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prie pareiškimo iškelti bankroto bylą turi būti pridėti taip pat fizinio asmens gaunamas ir (ar) numatomas gauti pajamas patvirtinantys dokumentai. Pareiškėjas tik nurodė teismui, jog gauna minimalias pajamas, tačiau kokias nenurodė. Taip pat pareiškėjas nepateikė teismui jokių duomenų kaip planuoja vykdyti įsipareigojimus, nepateikė realios informacijos kokiomis pajamomis pareiškėjas šiuo metu disponuoja. Nurodymas, jog pareiškėjo pajamos yra minimalios nėra konkretus ir aiškus, todėl pareiškėjas įpareigotinas tikslinti šiuos duomenis.

28Iš pareiškėjo pateiktų duomenų nėra aišku, ar jis šiuo metu dirba. Pareiškėjas taip pat nenurodė, ar jis ėmėsi kokių nors priemonių, kad įsidarbinti ar susirasti geriau apmokamą darbą. Byloje nėra duomenų, kad buvo dėtos maksimalios pastangos užsiimti geriau apmokama veikla, gauti didesnes pajamas ir bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais. Kredito unijos nuomone, dėl šių priežasčių laikytina, kad pareiškėjas taip pat nėra sąžiningas FABĮ prasme ir nesiekia sąžiningai bankrutuoti, todėl bankroto bylos iškėlimas asmeniui, kuris sąmoningai nededa maksimalių pastangų gauti pajamas ir bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais neatitinka FABĮ tikslų, bankrutuoti siekiančio ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Dėl šių motyvų pareiškėjui fizinio asmens byla neturėtų būti keliama.

29Nagrinėjamu atveju byloje nėra visų įrodymų, leidžiančių spręsti apie pareiškėjo finansinę būklę, t. y. pareiškėjo mokumą, turimo turto ar turtinių teisių objektyvaus vertinimo dokumentų (duomenų), pareiškėjo planuojamų gauti pajamų duomenų. Tik esant šiems duomenims (įrodymams), būtų galimybė spręsti dėl fizinio asmens mokumo ar nemokumo. Taigi, vadovaujantis išdėstytu, būtina šioje byloje nustatyti pareiškėjo turto masę, įpareigoti pareiškėją pateikti įrodymus apie turto vertę ir realią turtinę padėtį, planuojamas gauti pajamas, ir tik tuomet vertinti pareiškėjo mokumą ir galimybes vykdyti skolinius įsipareigojimus ateityje.

30Bylos faktinės aplinkybės rodo, jog pareiškėjas ūkinę veiklą vykdė realiai nevertindamas savo galimybes, veikė nesąžiningai kreditorių atžvilgiu vis labiau didindamas savo skolinius įsipareigojimus, kredito unijos atžvilgiu - prisiimdamas papildomus laidavimo įsipareigojimus, neįvertindamas turimų savo kitų finansinių įsipareigojimų, neatsižvelgdamas į turimų išlaikytinių skaičių, nesiimdamas maksimalių pastangų mažinti savo turimas skolas, abejingai žvelgdamas į savo pareigas (pavyzdžiui, tais atvejais, kai pareiškėjas visiškai ignoruodavo kredito unijos siunčiamus raštus apie skolos grąžinimą, teisme iškeltą bylą ir kt.), kas leidžia daryti pagrįstas abejones ir dėl ateityje sąžiningų pareiškėjo veiksmų vykdant mokumo atkūrimo plane nurodytus savo įsipareigojimus (tuo atveju, jeigu pareiškėjui bus iškelta bankroto byla ir patvirtintas mokumo atkūrimo planas).

31Byloje esamų ir pareiškėjo pateiktų įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas FABĮ 1 straipsnio 1 dalies prasme nėra sąžiningas fizinis asmuo, o jam iškėlus bankroto bylą nebūtų pasiektas FABĮ tikslas - siekti teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Pabrėžtina, jog turto ir pajamų nepakankamumas neturėtų būti vertinamas kaip kriterijus asmens nemokumui pripažinti. Taigi, tai pagrindžia išvadas, jog bankroto bylos iškėlimas pareiškėjui pažeistų kreditorių interesų pusiausvyrą.

32Prašo pareiškėjo D. V. pareiškimą dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo atmesti ir atsisakyti iškelti pareiškėjui D. V. fizinio asmens bankroto bylą. Priteisti iš pareiškėjo suinteresuoto asmens Vilkaviškio kredito unijos naudai išlaidas teisinei pagalbai apmokėti. Prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (b.l. 75-78).

33Suinteresuotas asmuo UAB „( - )“ teismui pateiktuose atsiliepimuose nurodė, kad D. V. 2019-04-26 pareiškime dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo kaip priežastis, sukėlusias fizinio asmens nemokumą, nurodo tai, kad dėl nepalankiai susiklosčiusios ūkinės veiklos tapo nemokus, yra ūkininkas, ėmė paskolas technikai, trąšoms, kurių laiku negalėjo grąžinti, kadangi dėl nepalankių oro sąlygų neužaugo derlius, kadangi negaudavo pajamų iš ūkinės veiklos, negalėjo laiku mokėti paskolų įmokų, įmonės pradėjo skirti baudas dėl nepriduotos produkcijos, susiklostė tokia padėtis, kad ir kiek pinigų uždirbtų, viską išieško antstoliai, skolos ne mažėja, o tik auga, uždirbtų pinigų užtenka tik maistui ir minimaliems poreikiams, šiuo metu atsidūrė tokioje padėtyje, kai įvykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus tampa tiesiog neįmanoma.

34Nors Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnis nustato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti, D. V., nurodydamas priežastis, sukėlusias fizinio asmens nemokumą, nepateikia jokių jas pagrindžiančių dokumentų, todėl kyla pagrįstų abejonių, ar D. V. nurodytos aplinkybės atitinka tikrovę.

35D. V. nurodo, kad jis ėmė paskolą technikai, tačiau 2019-04-26 pareiškime dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo tarp turimo kilnjamojo ir nekilnojamojo turto jokia technika nėra nurodoma.

36UAB „( - )“ žiniomis D. V. nuosavybės teise priklausė ratinis traktorius JOHN DEERE 8200, gamybos metai 1996, valstybinis Nr. ( - ), 2018-03-13 buvo skelbtos šio ratinio traktoriaus pirmosios varžytinės, kurios neįvyko (2 priedas), UAB „( - )“ neturi duomenų, ar buvo skelbtos antrosios nurodyto ratinio traktoriaus varžytinės ir ar šis traktorius buvo realizuotas. Kadangi UAB „( - )“ internetiniame puslapyje www.evarzytines.lt nuolat tikrina informaciją apie vykstančias varžytines, tačiau informacijos, kad būtų buvusios skelbtos nurodyto traktoriaus antrosios varžytinės nematė, todėl tikėtina, kad šiai dienai nurodytas traktorius dar nerealizuotas, nes jeigu nurodytas traktorius būtų buvęs realizuotas, UAB „( - )“ būtų gavusi pinigų (pirmosiose varžytinėse pradinė nurodyto traktoriaus pardavimo kaina 26800,00 Eur). Be to, D. V. nurodo, kad uždirbtų pinigų užtenka tik maistui ir minimaliems poreikiams, tačiau šiai dienai yra visiškai neaišku iš kokios veiklos D. V. uždirba pinigų, nes UAB „( - )“ žiniomis D. V. nedirba, neaišku, ar šiai dienai jis dar užsiima ūkininko veikla ir iš šios veiklos gauna pajamų. Akivaizdu, kad D. V. visiškai nesistengia mažinti savo skolų kreditoriams, nėra suinteresuotas skolų kreditoriams grąžinimu, ką jis pats patvirtina, savo pareiškime nurodydamas, kad ir kiek pinigų uždirbtų, viską išieško antstoliai, skolos ne mažėja, o tik auga.

37Antra, D. V. 2013 m. pirko iš UAB „( - )“ prekes, už kurias D. V. turėjo sumokėti iki 2014-10-01, tačiau to nepadarė, todėl UAB „( - )“ buvo priversta kreiptis j teismą dėl skolos už parduotas prekes priteisimo. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2014-10-14 išdavė teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-1850-831/2014, kuriuo iš nutarė iš D. V. UAB „( - )“ naudai išieškoti 10313,45 Eur (kas atitinka 35610.30

38Lt) skolos, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą 10313,45 Eur (kas atitinka 35610.30 Lt) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-10-14) iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 77,35 Eur (kas atitinka 267,08 Lt) žyminį mokestį, kurį UAB „( - )“ pateikė antstoliui A. M. vykdyti. Šiai dienai UAB „( - )“ naudai iš D. V. liko išieškoti 8587,28 Eur skolos, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą 10313,45 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-10-14) iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 94,19 Eur vykdymo išlaidų už Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2014-10-14 nutarties civilinėje byloje Nr. L2-1850-831/2014 vykdymą ir 139,99 Eur vykdymo išlaidų už Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2014-10-14 teismo įsakymo civilinėje byloje Nr. L2-1850- 831/2014 vykdymą. Akivaizdu, kad nuo Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2014-10-14 išduoto teismo įsakymo civilinėje byloje Nr. L2-1850-831/2014 pateikimo vykdyti, t.y. 2014-11-17, iki šios dienos UAB „( - )“ naudai buvo išieškota labai nedidelė pinigų suma, kas patvirtina, kad D. V. buvo pasyvus ir nesiėmė priemonių savo mokumui pagerinti bei nedėjo pakankamai pastangų atsiskaityti su savo kreditoriais, tame tarpe ir UAB „( - )“. Nors D. V. su savo 2019-04-26 pareiškimu dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo turėjo pateikti savo kreditorių sąrašą, kuriame turėjo nurodyti, kai kreditorius fizinis asmuo, - vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, reikalavimus ir jų įvykdymo terminus, kai kreditorius juridinis asmuo, - juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą, buveinės adresą, reikalavimus ir jų įvykdymo terminus, tačiau to nepadarė ir pažeidė F ABI 4 straipsnio 4 dalį. Informacija apie kreditorius yra itin svarbi, vertinant D. V. sąžiningumą, nes asmuo laikomas nesąžiningu, jeigu jis, jau būdamas nemokus, reikšmingai padidina savo nemokumą.

39Trečia, D. V. su savo 2019-04-26 pareiškimu dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo turėjo pateikti fizinio asmens gaunamas ir (ar) numatomas gauti pajamas patvirtinančius dokumentus bei informaciją apie FABI 7 straipsnio dalies 6 punkte ir (ar) 2 dalies 3 punkte nurodytas lėšas (t.y. kiekvieną mėnesį fizinio asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti numatomos reikalingos lėšos (atskirai nurodoma, kokioms konkrečiom fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų reikmėms tenkinti bus skiriamos šios lėšos, tarp jų numatomos lėšos mokesčiams bankroto proceso metu mokėti, mokėjimams įkaito turėtojui ir (ar) hipotekos kreditoriui pagal FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 10 punkte nurodytą susitarimą skiriamos lėšos) bei individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti skiriamos lėšos, atskirai nurodant lėšas mokesčiams bankroto proceso metu mokėti). Tačiau D. V. neįvykdė FABĮ 4 straipsnio 4 dalyje įtvirtinto įpareigojimo ir su savo 2019-04-26 pareiškimu dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo nepateikė šių dokumentų, kurių pateikimas yra privalomas. Taip pat paminėtina ir tai, kad D. V. nepateikė jokių įrodymų apie tai, kaip D. V. ateityje ketina teigiamai paveikti savo finansinę padėtį bei kaip ketina pagerinti savo galimybes vykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams, nes fizinio asmens bankroto procedūros tikslas - sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką fizinio asmens bankroto byla negali būti keliama fiziniam asmeniui, kuris negauna / neketina gauti daugiau pajamų, o tai reiškia neplanuoja atsiskaityti su savo kreditoriais.

40Ketvirta, kaip jau buvo nurodyta, FABĮ sudaromos sąlygos atkurti mokumą tik sąžiningiems fiziniams asmenims. Tačiau iškeliant fizinio asmens bankroto bylą siekiama atkurti ne tik fizinio asmens mokumą, bet ir patenkinti kreditorių interesus. Be to, net ir nustačius fizinio asmens nemokumą, teismas pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalį turi atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais.

41UAB „( - )“ nesutinka, kad D. V. būtų iškelta bankroto byla, kadangi D. V. negali būti laikomas sąžiningu FABĮ nuostatų prasme.

42UAB „( - )“ turimomis žiniomis iš antstolio, kuriam UAB „( - )“ yra pateikusi vykdyti Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2014-10-14 išduotą teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-1850-831/2014, D. V. niekur nedirbo / nedirba. Taigi D. V., inicijuodamas fizinio asmens bankroto bylos jam iškėlimą, siekia išvengti daromų išskaitų iš ateityje galimų jo pajamų bei siekia, kad jo skolos kreditoriams būtų nurašytos. D. V., būdamas darbingo amžiaus, neturėdamas sveikatos problemų ir kitų objektyvių kliūčių dirbti (byloje nėra jokių duomenų, kad jis negali dirbti dėl sveikatos ar kitų aplinkybių) galėjo atlikti aktyvius veiksmus savo mokumui atkurti, t.y. įsidarbinti ir gauti darbo užmokestį, iš kurio atitinkama dalis būtų skiriama kreditorių skoloms dengti, užsiregistruoti į Darbo biržą bei pasinaudoti galimybe įsidarbinti pagal Darbo biržos pasiūlymus, tačiau D. V. jokių aktyvių veiksmų dėl pajamų gavimo iš darbinės veiklos neatliko (priešingu atveju UAB „( - )“ skola būtų buvusi padengta didesne apimtimi), todėl D. V. savo neveikimu turėtų būti laikomas nesąžiningu FABĮ nuostatų prasme.

43Visi UAB „( - )“ nurodyti argumentai patvirtina aplinkybę, kad D. V. 2019-04-26 pareiškimas dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo nepagrįstas, neatitinka FABĮ reikalavimų, D. V. yra nesąžiningas ir jam iškėlus fizinio asmens bankroto bylą kreditoriai negalės patenkinti savo reikalavimų, kas neleistų pasiekti fizinio asmens bankroto procedūros tikslo - sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros, o iškėlus bankroto bylą D. V., nebūtų galima užtikrinti kreditorių interesų, nes iš esmės D. V. mokumas būtų atkurtas tik nurašant jo skolas.

44Prašo atsisakyti iškelti D. V. fizinio asmens bankroto bylą. Prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (b.l. 79-86).

45Suinteresuotas asmuo H. D. teismui pateiktuose atsiliepimuose į ieškinį nurodė, kad nesutinka dėl D. V. paskelbimo nemokiu bankroto byloje, kadangi jis visiškai nesistengia kad atiduotu skolas, paskutiniai keturi metai geria diena iš dienos, dėl šių priežasčių buvo praradęs dviem metams vairuotojo pažymėjimą, nesirūpina savo vaikais o ką šnekėti apie skolas (b.l. 97).

46Kitiems suinteresuotiems asmenims apie posėdį pranešta, neatvykimo į teismo posėdį priežastys nežinomos, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėtina suinteresuotiems asmenims nedalyvaujant (CPK 247 str.). Pareiškimas netenkintinas.

47Fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 str. 1 d. nustatyta, kad šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Įstatymo 6 str. 1 d. numato, kad teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra šio įstatymo 5 str. 8 d. nustatytų pagrindų. Įstatymo 2 str. 2 d. numato, kad fizinio asmens nemokumas yra fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 MMA.

48Pareiškėjas D. V. pateiktame teismui pareiškime nurodė, kad viso jis kreditoriams yra skolingas 186402,29 Eur.

49Tačiau bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad pareiškėjo D. V. pradelsti įsipareigojimai sudaro:

501. Skola UAB „( - )“ 5100,11 Eur bei palūkanos, taip pat 00,00 vykdymo išlaidų antstolio kontorai;

512. Skola UAB „( - )“ - 8806,11 Eur bei palūkanos, taip pat 00,00 vykdymo išlaidų antstolio kontorai;

523. Skola UAB „( - )“ - 27505,02 Eur bei palūkanos, taip pat 754,21 Eur vykdymo išlaidų;

534. Skola UAB „( - )“ - 2897,01 Eur bei palūkanos ir 521,32 vykdymo išlaidų;

545. Skola K. S. - 2130,57 Eur bei palūkanos ir 414,16 Eur vykdymo išlaidų;

555. Skola AB „( - )“ - 6734,22 Eur bei palūkanos taip pat 868,86 Eur vykdymo išlaidų;

567. Skola I. V. - 841,82 Eur bei palūkanos, taip pat 202,15 Eur vykdymo išlaidų;

578. Skola UAB „( - )“ - 275,04 Eur bei palūkanos, taip pat 80,22 Eur vykdymo išlaidų;

589. Skola A. J. - 2901,98 Eur ir 414,16 Eur vykdymo išlaidų;

5910. Bauda Vilkaviškio PK - 288,01 Eur ir 66,03 Eur vykdymo išlaidų;

6011. Skola UAB „( - )“ - 7564,05 Eur ir palūkanos, taip pat 868,86 Eur vykdymo išlaidų;

6112. Skola UAB „( - )“ – 8727,28 Eur bei palūkanos taip pat 868,86 Eur vykdymo išlaidų;

6213. Skola UAB „( - )“ – 31889,58 Eur, taip pat 1737,72 Eur vykdymo išlaidų;

6314. Skola UAB „( - )“ – 3126,22 Eur, taip pat 414,00 Eur vykdymo išlaidų;

6415. Skola H. D. - 23329,04 Eur bei palūkanos, taip pat 1457,00 Eur vykdymo išlaidų;

6516. Skola UAB „( - ) 11“ - 2754,87 Eur taip pat 115,67 Eur vykdymo išlaidų;

6617. Skola UAB „( - )“ - 8965,52 Eur taip pat 364,34 Eur vykdymo išlaidų;

6718. Skola ( - ) - 1761,36 Eur bei palūkanos taip pat 514,65 Eur vykdymo išlaidų;

6819. Skola UAB „( - )“ - 3421,56 Eur bei palūkanos, taip pat 414,16 Eur vykdymo išlaidų.

6920. Skola Kredito unijai „( - )“ - 186402,29 Eur ir palūkanos taip pat 15,623,74 Eur vykdymo išlaidų.

7021. Skola UAB „J( - )“ – 287,30 bylinėjimosi išlaidos, 9812,33 skola ir 2101,72 palūkanų, taip pat 704,11 Eur bylinėjimosi išlaidų.

71Viso 372994,94 Eur, tai yra daugiau nei 25 MMA.

72Teismas spręsdamas, ar fizinis asmuo yra pajėgus vykdyti savo įsipareigojimus, be kita ko turi įvertinti skolinių įsipareigojimų kitimo dinamikos perspektyvą tokio asmens turimo turto ir jo gaunamų pajamų kontekste.

73Pareiškėjas D. V. nurodė, kad pagrindiniai jo finansiniai sunkumai prasidėjo tuomet, kai dėl nepalankių oro sąlygų neužaugus derliui ir tokiu būdu netekus pajamų, jis prarado galimybę gražinti paimtus kreditus. Tačiau LITEKO duomenimis V. V. skolos pradėjo formuotis ir nuolat didėti jau nuo 2010 metų. Todėl tampa neaišku kada vyravę nepalankūs orai lėmė, kad D. V. prarado derlių.

74Tačiau LITEKO duomenis 2014-08-11 D. V. buvo skirta administracinė nuobauda už tai, kad jis vairavo transporto priemonę apsvaigęs nuo alkoholio ir jis prarado teisę vairuoti transporto priemones 1 metams ir būtent nuo 2015 metų ženkliai padaugėjo civilinių ieškinių, kuriuos patenkinus iš D. V. buvo priteistos įvairios pinigų sumos.

75Be to teismo posėdžio metu buvo nustatyta, kad D. V. pateikdamas pareiškimą teismui nenurodė teismui apie jam priklausantį visą turimą turtą, t.y. apie kredito unijoje „( - )“ turimus pajinius įnašus: privalomą pajinį įnašą 30 EUR, papildomą pajinį įnašą 12420 EUR. Be to byloje buvo gauti duomenys, kad D. V. nuosavybės teise priklausė ratinis traktorius JOHN DEERE 8200, gamybos metai 1996, valstybinis Nr. A847K, kurio nurodyta pirmose varžytinėse pardavimo kaina buvo 26800 Eur.

76Be to D. V. su savo pareiškime dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo turėjo pateikti fizinio asmens gaunamas ir (ar) numatomas gauti pajamas patvirtinančius dokumentus bei informaciją apie FABI 7 straipsnio dalies 6 punkte ir (ar) 2 dalies 3 punkte nurodytas lėšas (t.y. kiekvieną mėnesį fizinio asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti numatomos reikalingos lėšos (atskirai nurodoma, kokioms konkrečiom fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų reikmėms tenkinti bus skiriamos šios lėšos, tarp jų numatomos lėšos mokesčiams bankroto proceso metu mokėti, mokėjimams įkaito turėtojui ir (ar) hipotekos kreditoriui pagal FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 10 punkte nurodytą susitarimą skiriamos lėšos) bei individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti skiriamos lėšos, atskirai nurodant lėšas mokesčiams bankroto proceso metu mokėti) tačiau to nepadarė.

77FABĮ 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prie pareiškimo iškelti bankroto bylą turi būti pridėti taip pat ir fizinio asmens gaunamas ir (ar) numatomas gauti pajamas patvirtinantys dokumentai. Pareiškėjas tik nurodė teismui, jog gauna minimalias pajamas, tačiau kokias nenurodė. Be to, pareiškėjas nepateikė konkrečių duomenų kaip planuoja vykdyti įsipareigojimus, kaip sieks atsiskaityti su kreditoriais, kokių priemonių ėmėsi, kad susirasti darbą (priešingai byloje nėra duomenų, kad buvo dėtos pastangos susirasti geriau apmokamą darbą ir bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais), gauti didesnes pajamas ir pan. Tokie duomenys teismui pateikti nebuvo.

78Sprendžiant galimybę kelti ar nekelti fiziniam asmeniui bankroto bylą, būtina įvertinti ir galimas pareiškėjo perspektyvas įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus. FABĮ 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prie pareiškimo iškelti bankroto bylą turi būti pridėti taip pat fizinio asmens gaunamas ir (ar) numatomas gauti pajamas patvirtinantys dokumentai. Pareiškėjas tik nurodė teismui, jog gauna minimalias pajamas, tačiau kokias nenurodė. Taip pat pareiškėjas nepateikė teismui jokių duomenų kaip planuoja vykdyti įsipareigojimus, nepateikė realios informacijos kokiomis pajamomis pareiškėjas šiuo metu disponuoja. Iš pareiškėjo pateiktų duomenų nėra aišku, ar jis šiuo metu dirba. Pareiškėjas taip pat nenurodė, ar jis ėmėsi kokių nors priemonių, kad įsidarbinti ar susirasti geriau apmokamą darbą. Byloje nėra duomenų, kad buvo dėtos maksimalios pastangos užsiimti geriau apmokama veikla, gauti didesnes pajamas ir bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais.

79Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas atsisako iškelti nesąžiningo fizinio asmens bankroto bylą dviem atvejais- jeigu jis tapo nemokus dėl CK 6.67 str. nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teise, kurių sudaryti jis neprivalėjo, arba jeigu nustatomi kitokie jo veiksmai, kurie CK nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais ( FABĮ 5 str.8 d. 2 p.). Teismui sprendžiant dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, pareiškėjo sąžiningumas vertinamas dviem aspektais: pirma , ar skolininkas, kreipdamasis dėl bankroto bylos iškėlimo, sąžiningai pateikė visą informaciją, antra, ar jis tapo nemokus elgdamasis sąžiningai. Be nuorodos į CK6.67 str. nurodytas nesąžiningo elgesio prezumcijas, FABĮ 5 str. 8 d. 2 p. neįtvirtintas konkrečių nesąžiningumo atvejų sąrašas, nepateikiama nesąžiningumo apibrėžimas, taip pat neįtvirtintas nenurodomi nesąžiningumo nustatymo kriterijai. Dėl to aplinkybės, ar asmuo tapo nemokus dėl sąžiningų veiksmų(neveikimo), kiekvienu konkrečiu atveju pirmiausia vertinamos atsižvelgiant į FABĮ tikslus. FABĮ tikslas- sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą ( Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus 2014m. lapkričio 19d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/214, Teismų praktika 214.42,p.156-157).

80Teismas pažymi, kad pagal FABĮ tikslus nėra numatyta atkurti mokumą visų asmenų, kuriems susidarė sunki finansinė padėtis ir nemokumas, nes nesąžiningų asmenų mokumas negali būti atkurtas, kadangi taip būtų pažeidžiamos kreditorių teisės, tame tarpe ir nuosavybės teisės. Nesąžiningu pareiškėjas pripažintinas tuomet, jeigu duomenys apie skolų atsiradimo pagrindą, pareiškėjo (skolininko) elgesį kreditorių atžvilgiu, tinkamą savo prievolių vykdymą kreditoriaus atžvilgiu, elgesį su jam patikėtu turtu ir finansais leidžia daryti išvadą, kad jis sąmoningai (kryptingai) sudarė prielaidas padaryti žalą kreditoriui, ir tuo pačiu įgijo prievolę ją atlyginti, galimai nerūpestingai tikėdamasis, kad atsiradusią žalą kreditoriui nereikės atlyginti ir ji bus nurašyta, ar kitais būdais elgėsi itin nerūpestingai, konkrečiomis aplinkybėmis jo elgesį vertinant pagal protingumo ir teisingumo principus. Sprendžiant dėl fizinio asmens nesąžiningumo atsižvelgtina ir į minėtoje kasacinio teismo nutartyje pateiktus išaiškinimus, kad nesąžiningumas gali būti konstatuotas tiek dėl konkrečių asmens veiksmų (prievolių prisiėmimo neketinant jų vykdyti, kreditorių klaidinimo apie savo finansinę padėtį, kredito tikslą ir pan. aplinkybes), tiek dėl jo neveikimo, kai nededama pakankamai pastangų atsiskaityti su kreditoriais ir dėl to asmuo tampa nemokus. Asmens, kuris buvo pernelyg pasyvus ir nesiėmė priemonių savo mokumui pagerinti, neveikimas, sistemiškai aiškinant įstatymą, pripažintinas nesąžiningu tais atvejais, kai nustatomas asmens suvokimas ir siekis savo padėtį bloginti (jos negerinti). Vertinant asmens galimybę bankrutuoti, taip pat aktualus ir jo nesąžiningas elgesys, kai asmuo, jau būdamas nemokus, reikšmingai padidina savo nemokumą. Kasacinis teismas atkreipė dėmesį, kad FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte reikalaujama, jog egzistuotų asmens nesąžiningo elgesio ir jo nemokumo priežastinis ryšys - nesąžiningumas turi daryti reikšmingą įtaką nemokumui.

81Iš aukščiau išdėstytų įrodymų matyti, kad pareiškėjo pagrindiniai skoliniai įsipareigojimai atsirado 2014-2018 metais, kuomet pareiškėjas, turėdamas skolų, ėmė naujas paskolas. D. V., būdamas darbingo amžiaus, neturėdamas sveikatos problemų ir kitų objektyvių kliūčių dirbti (byloje nėra jokių duomenų, kad jis negali dirbti dėl sveikatos ar kitų aplinkybių) galėjo atlikti aktyvius veiksmus savo mokumui atkurti, t.y. įsidarbinti ir gauti darbo užmokestį, iš kurio atitinkama dalis būtų skiriama kreditorių skoloms dengti, užsiregistruoti į Darbo biržą bei pasinaudoti galimybe įsidarbinti pagal Darbo biržos pasiūlymus, tačiau D. V. jokių aktyvių veiksmų dėl pajamų gavimo iš darbinės veiklos neatliko. Nurodyti argumentai patvirtina aplinkybę, kad D. V. pareiškimas dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo nepagrįstas, neatitinka FABĮ reikalavimų, jam iškėlus fizinio asmens bankroto bylą nebūtų pasiektas fizinio asmens bankroto procedūros tikslas - sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros.

82Vadovaujantis išdėstytu bei tuo, kad D. V. prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo visumoje prieštarauja Fizinių asmenų bankroto įstatymo paskirčiai, o būtent : sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros bei tam, kad fizinis asmuo yra nemokus, tačiau yra FABĮ 5 str. 8 d. 2p. nustatytas pagrindas.

83Vadovaujantis išdėstytu atsisakytina iškelti bankroto bylą.

84Atsisakius tenkinti pareiškimą iš pareiškėjo priteistinos suinteresuotų asmenų patirtos ir rašytiniais įrodymais patvirtintos bylinėjimosi išlaidos - 120 Eur suinteresuoto asmens ( - ) sumokėtų už teisinę pagalbą (b.l. 98) bei 180 Eur suinteresuoto asmens Kredito unijos „( - )“ sumokėtus už teisinę pagalbą (b.l. 73).

85Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 2 punktu,

Nutarė

86Atsisakyti iškelti bankroto bylą pareiškėjui D. V..

87Nutarčiai įsiteisėjus jos kopijas siųsti antstoliams A. M., A. B..

88Priteisti iš pareiškėjo D. V., a.k. ( - ) suinteresuotam asmeniui kredito unijai „( - )“, juridinio asmens kodas 1100670262, buveinės adresas Marijampolė, Vytauto g. 19, 180 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt eurų) patirtų bylinėjimosi išlaidų.

89Priteisti iš pareiškėjo D. V., a.k. ( - ) suinteresuotam asmeniui ( - ), juridinio asmens kodas 112040014, buveinės adresas Vilkaviškis, Statybininkų g. 9, 120 Eur (vieną šimtą dvidešimt eurų) patirtų bylinėjimosi išlaidų.

90Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmus.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas Vitalijus... 2. dalyvaujant pareiškėjo D. V. atstovei advokatei A. N.,... 3. nedalyvaujant suinteresuotų asmenų - AB „( - )“, Kredito unija „( -... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo D.... 5. Pareiškėjas D. V. pateikė pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos... 6. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė advokatė A. N. pareiškimą... 7. Šiuo metu jo pajamos yra minimalios. Asmenų galinčių padėti nėra.... 8. Jo vardu yra registruotas nekilnojamas turtas: 1.2800 ha žemės sklypas,... 9. Turi sąskaitą, tačiau sąskaita areštuota, piniginių lėšų joje nėra.... 10. Mano, jog pareiškėjui negali būti keliama bankroto byla, nes jis yra... 11. -... 12. pirma, pareiškėjas pateikdamas pareiškimą teismui nenurodė teismui apie... 13. -... 14. antra, sprendžiant pagal byloje dalyvaujančių suinteresuotų asmenų kiekį,... 15. FABĮ 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prie pareiškimo iškelti bankroto... 16. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog pareiškėjas pareiškime bent... 17. Prašo pareiškėjo D. V. prašymą dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui... 18. Priteisti iš pareiškėjo suinteresuoto asmens kredito unijos „( - )" naudai... 19. Suinteresuotas asmuo UAB „( - )“ pateiktame atsiliepime į pareiškimą... 20. Suinteresuotas asmuo ( - ) teismui pateiktuose atsiliepimuose nurodė, kad iš... 21. FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodyta, kad pareiškime iškelti fizinio... 22. Byloje dalyvaujančių suinteresuotų asmenų kiekis rodo beatodairišką... 23. Beatodairišką pareiškėjo elgesį patvirtina ir ta aplinkybė, jog kredito... 24. Beatodairiškas skolinimasis bei pastovus didėjančių skolinių... 25. Manytina, jog pareiškėjo įsiskolinimai kreditoriams susidarė dėl netinkamo... 26. Kredito unijos manymu, pareiškėjas taip nesąžiningai ir nerūpestingai... 27. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog sprendžiant galimybę kelti ar nekelti... 28. Iš pareiškėjo pateiktų duomenų nėra aišku, ar jis šiuo metu dirba.... 29. Nagrinėjamu atveju byloje nėra visų įrodymų, leidžiančių spręsti apie... 30. Bylos faktinės aplinkybės rodo, jog pareiškėjas ūkinę veiklą vykdė... 31. Byloje esamų ir pareiškėjo pateiktų įrodymų visuma leidžia daryti... 32. Prašo pareiškėjo D. V. pareiškimą dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui... 33. Suinteresuotas asmuo UAB „( - )“ teismui pateiktuose atsiliepimuose... 34. Nors Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnis nustato, kad... 35. D. V. nurodo, kad jis ėmė paskolą technikai, tačiau 2019-04-26 pareiškime... 36. UAB „( - )“ žiniomis D. V. nuosavybės teise priklausė ratinis traktorius... 37. Antra, D. V. 2013 m. pirko iš UAB „( - )“ prekes, už kurias D. V. turėjo... 38. Lt) skolos, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą 10313,45 Eur (kas... 39. Trečia, D. V. su savo 2019-04-26 pareiškimu dėl bankroto bylos fiziniam... 40. Ketvirta, kaip jau buvo nurodyta, FABĮ sudaromos sąlygos atkurti mokumą tik... 41. UAB „( - )“ nesutinka, kad D. V. būtų iškelta bankroto byla, kadangi D.... 42. UAB „( - )“ turimomis žiniomis iš antstolio, kuriam UAB „( - )“ yra... 43. Visi UAB „( - )“ nurodyti argumentai patvirtina aplinkybę, kad D. V.... 44. Prašo atsisakyti iškelti D. V. fizinio asmens bankroto bylą. Prašė bylą... 45. Suinteresuotas asmuo H. D. teismui pateiktuose atsiliepimuose į ieškinį... 46. Kitiems suinteresuotiems asmenims apie posėdį pranešta, neatvykimo į teismo... 47. Fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 str. 1 d. nustatyta, kad šio įstatymo... 48. Pareiškėjas D. V. pateiktame teismui pareiškime nurodė, kad viso jis... 49. Tačiau bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad pareiškėjo D. V.... 50. 1. Skola UAB „( - )“ 5100,11 Eur bei palūkanos, taip pat 00,00 vykdymo... 51. 2. Skola UAB „( - )“ - 8806,11 Eur bei palūkanos, taip pat 00,00 vykdymo... 52. 3. Skola UAB „( - )“ - 27505,02 Eur bei palūkanos, taip pat 754,21 Eur... 53. 4. Skola UAB „( - )“ - 2897,01 Eur bei palūkanos ir 521,32 vykdymo... 54. 5. Skola K. S. - 2130,57 Eur bei palūkanos ir 414,16 Eur vykdymo išlaidų;... 55. 5. Skola AB „( - )“ - 6734,22 Eur bei palūkanos taip pat 868,86 Eur... 56. 7. Skola I. V. - 841,82 Eur bei palūkanos, taip pat 202,15 Eur vykdymo... 57. 8. Skola UAB „( - )“ - 275,04 Eur bei palūkanos, taip pat 80,22 Eur... 58. 9. Skola A. J. - 2901,98 Eur ir 414,16 Eur vykdymo išlaidų;... 59. 10. Bauda Vilkaviškio PK - 288,01 Eur ir 66,03 Eur vykdymo išlaidų;... 60. 11. Skola UAB „( - )“ - 7564,05 Eur ir palūkanos, taip pat 868,86 Eur... 61. 12. Skola UAB „( - )“ – 8727,28 Eur bei palūkanos taip pat 868,86 Eur... 62. 13. Skola UAB „( - )“ – 31889,58 Eur, taip pat 1737,72 Eur vykdymo... 63. 14. Skola UAB „( - )“ – 3126,22 Eur, taip pat 414,00 Eur vykdymo... 64. 15. Skola H. D. - 23329,04 Eur bei palūkanos, taip pat 1457,00 Eur vykdymo... 65. 16. Skola UAB „( - ) 11“ - 2754,87 Eur taip pat 115,67 Eur vykdymo... 66. 17. Skola UAB „( - )“ - 8965,52 Eur taip pat 364,34 Eur vykdymo išlaidų;... 67. 18. Skola ( - ) - 1761,36 Eur bei palūkanos taip pat 514,65 Eur vykdymo... 68. 19. Skola UAB „( - )“ - 3421,56 Eur bei palūkanos, taip pat 414,16 Eur... 69. 20. Skola Kredito unijai „( - )“ - 186402,29 Eur ir palūkanos taip pat... 70. 21. Skola UAB „J( - )“ – 287,30 bylinėjimosi išlaidos, 9812,33 skola ir... 71. Viso 372994,94 Eur, tai yra daugiau nei 25 MMA.... 72. Teismas spręsdamas, ar fizinis asmuo yra pajėgus vykdyti savo... 73. Pareiškėjas D. V. nurodė, kad pagrindiniai jo finansiniai sunkumai... 74. Tačiau LITEKO duomenis 2014-08-11 D. V. buvo skirta administracinė nuobauda... 75. Be to teismo posėdžio metu buvo nustatyta, kad D. V. pateikdamas pareiškimą... 76. Be to D. V. su savo pareiškime dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui... 77. FABĮ 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prie pareiškimo iškelti bankroto... 78. Sprendžiant galimybę kelti ar nekelti fiziniam asmeniui bankroto bylą,... 79. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas atsisako... 80. Teismas pažymi, kad pagal FABĮ tikslus nėra numatyta atkurti mokumą visų... 81. Iš aukščiau išdėstytų įrodymų matyti, kad pareiškėjo pagrindiniai... 82. Vadovaujantis išdėstytu bei tuo, kad D. V. prašymas dėl bankroto bylos... 83. Vadovaujantis išdėstytu atsisakytina iškelti bankroto bylą.... 84. Atsisakius tenkinti pareiškimą iš pareiškėjo priteistinos suinteresuotų... 85. Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto... 86. Atsisakyti iškelti bankroto bylą pareiškėjui D. V..... 87. Nutarčiai įsiteisėjus jos kopijas siųsti antstoliams A. M., A. B..... 88. Priteisti iš pareiškėjo D. V., a.k. ( - ) suinteresuotam asmeniui kredito... 89. Priteisti iš pareiškėjo D. V., a.k. ( - ) suinteresuotam asmeniui ( - ),... 90. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...