Byla N2-17470-595/2012
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant Neringai Zagurskienei, dalyvaujant ieškovės atstovei Linai Pupelienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei L. S., dalyvaujant trečiajam asmeniui Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams, dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius, pareiškė ieškinį teisme, kuriame nurodė, kad nepilnametis M. S., gim. 2012-02-24, yra netekęs tėvų globos, kadangi atsakovė juo nesirūpina nuo pat gimimo ir neketina jo auginti, o tėvystė nėra nustatyta. Atsakovė turi du nepilnamečius vaikus:S. S., gim. 2007-09-17, ir M. S., gim. 2012-02-24. Dukrą atsakovė augina padedama mamos, o sūnumi nesirūpina nuo pat gimimo ir neketina jo auginti. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus gimdymo namai 2012-03-05 informavo Vaiko teisių apsaugos skyrių, kad atsakovė 2012-02-24 pagimdė vyriškos lyties kūdikį, kurį paliko gimdymo namuose, o pati išvyko. Atsakovė atsisakė pasiimti naujagimį į namus, nurodyti kūdikio tėvą bei registruoti vaiko gimimą. Všį Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaikų ligoninė 2012-02-29 raštu informavo, kad nėštumo metu atsakovė vartojo heroiną alkoholį, moterų konsultacijų nelankė. Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje 2012-03-08 kūdikio gimimą užregistravo Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė, jam suteikė M vardą. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-03-20 įsakymu Nr. ( - ) likusiam be tėvų globos M. S. nustatyta laikinoji globa, o jo globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai. M. S. gimė neišnešiotas (35 savaičių). Jam diagnozuoti: traukulinis sindromas, fiziologinis raidos sutrikimas, raumenų tonuso sutrikimas, atvira ovalioji anga, įtariamas hepatitas C, stebimi epilepsijos požymiai, organizmas neįsisavina kalcio ir vitamino D. Vaikas mažo ūgio, svorio, savarankiškai nesivarto. Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai 2012-08-27 informavo Vaiko teisių apsaugos skyrių, kad per laikinosios globos laikotarpį atsakovė sūnaus nei karto neaplankė, nepasidomėjo nei kaip jis auga, vystosi. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pavaduotojo 2012-02-13 įsakymu Nr. ( - ) atsakovės šeima įrašyta į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Atsakovei teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Socialiniai darbuotojai, dirbantys su atsakovės šeima, 2012-03-08 nurodo, kad atsakovė teigianti jog yra apsisprendusi sūnaus M. S. neauginti, tačiau tokio savo apsisprendimo priežasčių nenurodė. Kartu gyvenanti atsakovė motina A. S., kuri labai daug prisideda prie nepilnametės atsakovės dukros S. S. priežiūros, pritaria šiam dukros apsisprendimui. Surinkus atsakovę charakterizuojančią medžiagą nustatyta, kad ji Vilniaus priklausomybės ligų centro 2012-01-18 duomenimis nuo 1999-03-17 yra įrašyta į priežiūros grupę, jai diagnozuoti psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant opioidus, priklausomybės sindromas. Atsakovė yra teista ir 44 kartus bausta administracine tvarka. Iš kurių dažniausiai už vertimąsi prostitucija bei neteisėtą narkotinių medžiagų vartojimą. Atsakovė nevykdo motinos pareigų sūnui M, visiškai nesirūpina sūnumi ir ateityje neketina jo auginti, todėl vadovaujantis LR CK 3.180 str. jai neterminuotai apribotina motinos valdžia sūnaus M. S. atžvilgiu. Iš atsakovės priteistinas išlaikymas sūnui M. S.. Atsakovė yra darbingo amžiaus, tačiau turi du išlaikytinius, todėl iš jos priteistinas mažesnis 300Lt dydžio išlaikymas, mokamas periodinėmis išmokomis kas mėnesį sūnui nuo šios bylos iškėlimo teisme dienos iki jo pilnametystės. Apribojus atsakovei motinos valdžią, vaikui nustatytina nuolatinė globa. Fizinių asmenų prašymų, norinčių ir galinčių globoti M, Vaiko teisių apsaugos skyrius nėra gavęs, todėl nuolatiniu vaiko globėju skirtini Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Nekilnojamo turto registro duomenimis M. S. nuosavybės teise neturi jokio nekilnojamo turto, kuriam būtų reikalinga nuolatinė priežiūra.

3Atsakovė teismui atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė.

4Tretysis asmuo pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Nurodė, kad M. S. kūdikių namuose gyvena nuo 2012-03-27, per tą laikotarpį motina nei karto vaiko neaplankė, nepasidomėjo kaip jis auga, vystosi. Akivaizdu, kad motinai visiškai nerūpi vaiko ateitis. (b.l. 53).

5Ieškovės atstovė teismo posėdyje palaikė savo reikalavimą ieškinyje nurodytais motyvais.

6Atsakovė į teismo posėdį neatvyko. Šaukimas atsakovei įteiktas tinkamai (b.l. 62). Atsakovė nepateikė prašymų dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo. Siekiant apsaugoti nepilnamečio vaiko interesus, byla nagrinėtina nedalyvaujant atsakovei.

7Tretysis asmuo į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą nagrinėti bylą jam nedalyvaujant (b.l.57).

8Ieškinys tenkinamas.

9Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti savo vaikus yra privaloma, nei vienas iš tėvų neturi teisės atsisakyti pareigos įgyvendinti tėvų valdžią. Kiekvienu atveju tėvų, nevykdančių savo pareigų vaikams, veiksmai ar neveikimas laikytini priešingais vaikų interesams (CK 3.159 str. 3 d.). Vaiko interesais laikomas sudarymas tokių sąlygų, kurios užtikrintų vaiko sveikatą, fizinę ir psichinę raidą, parengtų savarankiškam gyvenimui visuomenėje. CK 3.180 str. 1 d. įvardytos sąlygos, kai ribojama tėvų valdžia. Jų sąrašas yra baigtinis ir jos yra tada, kai tėvas, motina ar abu tėvai vengia atlikti savo pareigas vaikams; piktnaudžiauja tėvų valdžia; žiauriai elgiasi su vaiku; daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; nesirūpina vaikais.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2012-03-08 atsakovei gimė sūnus M. S., tėvas vaiko gimimo įraše nėra nurodytas (b.l. 4). Atsakovė vaiką paliko Vilniaus gimdymo namuose ir atsisakė jį augint (b.l. 10-13). 2012-02-13 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. ( - ) atsakovės šeima įrašyta į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (b.l. 9). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. ( - ) nepilnamečiui M. S. nustatyta laikinoji globa, jo globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai (b.l. 15). Atsakovė įrašyta į Vilniaus priklausomybės ligų centro priežiūros grupę nuo 1999-03-17 dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant opioidus, priklausomybės sindromo (b.l. 44).

11Esant visumai nustatytų aplinkybių, konstatuotina, jog atsakovė įstatyme įtvirtintų pareigų nevykdo, negyvena kartu su savo sūnumi, nesirūpina jo priežiūra, sveikata, auklėjimu, tinkamų sąlygų jo vystymuisi sudarymu. Remdamasis byloje surinktais ir išanalizuotais duomenimis, teismas daro išvadą, kad atsakovė nesirūpina savo vaiku nuolat jo gimimo, vaiką palikusi gimdymo namuose, tai sudaro įstatyme (LR CK 3.180 str. 1 d. 5 p.) numatytą pagrindą apriboti motinos valdžią. Pažymėtina, kad tėvų pareigų nevykdymas dėl aplaidumo ar abejingumo savo tėviškoms pareigoms, laikytinas jų kaltais veiksmais.

12Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nuo pat vaiko gimimo paliko savo sūnų ir jo neaugino bei nesirūpino, nei karto vaiko neaplankė globos institucijoje ir neteikia jam finansinio išlaikymo, toks jos elgesys laikytinas priešingas vaiko interesams, ir nėra duomenų, kad atsakovės elgesys gali pasikeisti, todėl motinos valdžia ribojama neterminuotai (CK 3. 180 str. 2 d.).

13Atsakovei išaiškintina, kad neterminuotai apribojus tėvų valdžią, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatomos įstatymu, išlieka teisė matytis su vaiku. Neterminuotai apribojus tėvų valdžią vaikas be atskiro tėvų sutikimo gali būti įvaikintas.

14Vadovaujantis LR CK 3.251 str. 1 d., nustatoma nuolatinė globa. Vadovaujantis LR CK 3.183 str. 4 d., priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu skiria vaikui globą (rūpybą) ir nustato jo gyvenamąją vietą. Ieškovė nurodė, kad fizinių asmenų pasirengusių globoti vaiką neatsirado, todėl vaikui nustatoma institucinė globa ir nuolatiniu vaiko globėju skirtini Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai.

15Vadovaujantis LR CK 3.195 str., tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią. LR CK 3.192 str. 2 d. numatyta, jog išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams, tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikams vystytis sąlygas.

16Orientacinis kriterijus, nustatant priteistinio išlaikymo dydį, yra CK 6.461 str. 2 dalies nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą. Šiuo metu minimali mėnesinė alga yra 850 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė turi išlaikyti du nepilnamečius vaikus iš atsakovės priteistinas 300 Lt dydžio išlaikymas.

17Priteisimo momentas yra apibrėžtas įstatymo. Vadovaujantis LR CK 3.200 str., išlaikymas priteisiamas nuo ieškinio padavimo teismui dienos, t.y. 2012-10-01 iki M. S. pilnametystės.

18Vadovaujantis LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 2 p., 85 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d., iš atsakovės L. S., valstybės naudai priteistina 251 Lt žyminio mokesčio (300 Lt x 12 mėn.) x 3 proc. plius 143 Lt už neturtinį reikalavimą).

19Sprendimas dalyje dėl globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo priteisimo nukreiptinas skubiam vykdymui (CPK 282 str. 1 d. 1p., 496 str.).

20Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, 282 straipsnio antrosios dalies pirmuoju punktu, 406-407 straipsniais, teismas

Nutarė

21ieškinį tenkinti.

22Neterminuotai apriboti L. S., a.k. ( - ) motinos valdžią M. S., a.k. ( - ) atžvilgiu.

23Priteisti iš L. S., a.k. ( - ) išlaikymą M. S., a.k. ( - ) po 300Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki jo pilnametystės.

24Nustatyti nuolatinę globą M. S., a.k. ( - ) ir jo globėju bei gaunamų lėšų tvarkytoju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus, kodas 191645111, vaiko gyvenamąją vietą nustatyti globėjo buveinėje.

25Priteisti iš L. S., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 251 Lt (du šimtus penkiasdešimt vieną litą) žyminį mokestį, nuo kurio sumokėjimo ieškovė paduodant ieškinį atleidžiama.

26Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

27Įsiteisėjusį sprendimo nuorašą nusiųsti valstybinei vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos... 3. Atsakovė teismui atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė.... 4. Tretysis asmuo pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su... 5. Ieškovės atstovė teismo posėdyje palaikė savo reikalavimą ieškinyje... 6. Atsakovė į teismo posėdį neatvyko. Šaukimas atsakovei įteiktas tinkamai... 7. Tretysis asmuo į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą nagrinėti bylą... 8. Ieškinys tenkinamas.... 9. Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti savo vaikus yra privaloma, nei vienas iš... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2012-03-08 atsakovei gimė sūnus M. S.,... 11. Esant visumai nustatytų aplinkybių, konstatuotina, jog atsakovė įstatyme... 12. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nuo pat vaiko gimimo paliko savo sūnų ir... 13. Atsakovei išaiškintina, kad neterminuotai apribojus tėvų valdžią, tėvams... 14. Vadovaujantis LR CK 3.251 str. 1 d., nustatoma nuolatinė globa. Vadovaujantis... 15. Vadovaujantis LR CK 3.195 str., tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius... 16. Orientacinis kriterijus, nustatant priteistinio išlaikymo dydį, yra CK 6.461... 17. Priteisimo momentas yra apibrėžtas įstatymo. Vadovaujantis LR CK 3.200 str.,... 18. Vadovaujantis LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 2 p., 85 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.,... 19. Sprendimas dalyje dėl globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo... 20. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, 282 straipsnio antrosios... 21. ieškinį tenkinti.... 22. Neterminuotai apriboti L. S., a.k. ( - ) motinos valdžią M. S., a.k. ( - )... 23. Priteisti iš L. S., a.k. ( - ) išlaikymą M. S., a.k. ( - ) po 300Lt kas... 24. Nustatyti nuolatinę globą M. S., a.k. ( - ) ir jo globėju bei gaunamų... 25. Priteisti iš L. S., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 251 Lt (du šimtus... 26. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti... 27. Įsiteisėjusį sprendimo nuorašą nusiųsti valstybinei vaiko teisių...