Byla 2-2819-717/2011
Dėl turto pripažinimo bešeimininkiu

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, sekretoriaujant Ligitai Lisauskienei,

2dalyvaujant pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės atstovei Editai Mikuličiūtei, suinteresuotiems asmenims: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui Rimvydui Grigaliūnui, M. K., a.k. ( - ) jos atstovei, advokatei Eglei Keidošienei,

3nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims: Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui ir A. G.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės pareiškimą suinteresuotiems asmenims: Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Nacionalinei Žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, M. K. ir A. G. dėl turto pripažinimo bešeimininkiu ir

Nustatė

5Pareiškėjas patikslintu pareiškimu (t.2. b.l. 91-94) prašė pripažinti bešeimininkiu ir perduoti jo nuosavybėn statinį-garažą (bylos inventorinis Nr. ( - )), pažymėtą indeksu ( - ), unikalus Nr. ( - ), 9 kv. m užstatyto ploto, 6 m3 tūrio, statybos pabaigos metai – 1990 m., esantį ( - ).

6Ieškovo atstovė nurodė, kad pareiškėjo užsakymu UAB „Kauno komprojektas“ rengia laisvo žemės sklypo Obuolių g. ir Valkininkų g. sankirtos detalųjį planą. Minėtoje teritorijoje – ( - )– yra statinio pamatai, plane pažymėti ( - ), į kuriuos nuosavybės teisės nėra įregistruotos. Šiam statiniui statyti leidimas nebuvo išduotas, todėl statinys, esantis ( - ) turi bešeimininkio turto pažymių. 2008-11-12 buvo atlikti kadastriniai šio statinio matavimai, statiniui suteiktas registro Nr ( - ).

7Dėl to kam nuosavybės teise priklauso šis statinys, vyko teisminiai ginčiai. Statinio savininkas nebuvo nustatytas. Šiam statiniui nesuteiktas ir savavališko statinio statusas. 2007-06-13 savivaldybė įtraukė nurodytą statinį į sąrašą statinių, kurie neturi savininko. Apie tai buvo paskelbta spaudoje. Į šį turtą, išskyrus suinteresuotus (fizinius) asmenis teisių daugiau niekas nepareiškė, todėl vadovaujantis CK 4.57, 4.58 straipsnių nuostatomis prašė šį turtą pripažinti bešeimininkiu.

8Suinteresuotas asmuo – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašė pareiškimą patenkinti, motyvuojant tuo, kad nesant turto savininko, turtas, esantis ( - )turėtų būti priskirtas pareiškėjui.

9Suinteresuotas asmuo Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija neprieštaravo pareiškimo patenkinimui, prašė bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant.

10Suinteresuotas asmuo M. K. ir jos atstovė prašė pareiškimą atmesti. Jos nurodė, kad statinį ( - ) pastatė jos senelis. Jo statybai 1925 m. buvo išduotas leidimas, tačiau neišlikę archyvinių dokumentų, kad pagal išduotą leidimą buvo pastatyti pastatai ir kam jie nuosavybės teise priklausė. Ji bandė pastato teisinės priklausomybės klausimą nustatyti teismine tvarka, bet jos pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo buvo atmestas. Mano, kad teismas turėtų vadovautis teisingumo ir protingumo kriterijais ir pastatą paskirti tikrajam jo savininkui.

11Suinteresuotas asmuo A. G. į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką jai buvo pranešta teismo šaukimu. Neatvykimo priežastys nežinomos, todėl laikoma, kad ji į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių.

12Pareiškimas tenkintinas.

13Byloje nustatyta, kad tuometinė Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2007-01-19 raštu (t.1, b.l. 8) pareiškėjui pranešė, kad jie gavo UAB „Kauno komprojektas“ 2006-12-19 raštą Nr. 0-1-709 dėl įrengtų pamatų, esančių valstybinėje žemėje ( - ) gatvių sankirtoje, žemės sklype ( - ). Atlikus patikrinimą buvo nustatyta, kad leidimas šio statinio statymui nebuvo išduotas. Prašė organizuoti šio turto paskelbimą bešeimininkiu. T.1, b.l. 9 pateiktas paminėtas UAB „Kauno komprjektas“ 2006-12-19 raštas. Plane t.1, b.l. 12 nurodyta, kad statinys 4( - ) yra ( - )gatvių sankirtoje, arčiau Valkininkų gatvės.

14Į statinį ( - ) pretendavo A. D. bei M. K., tačiau teismo sprendimais jų prašymai pripažinti nuosavybės teises į nurodytą statinį buvo atmesti (t.1, b.l. 13-18).

15Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis ( - ) įregistruotas statinys ( - ), daiktinės teisės į jį neįregistruotos (t.1, b.l. 19, 20-21, 67-76). Iki 2008-11-19 statinio dislokacijos vieta buvo įvardijama ( - )gatvių sankirta, o 2008-11-19 Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto skyriaus pranešimu (t.1, b.l. 28) buvo pranešta, kad tam statiniui suteiktas adresas ( - ).

16Nors pareiškėjo Turto valdymo skyriaus 2007-04-13 rašte (t.1, b.l. 33) nurodyta, kad statinys buvo pastatytas savavališkai, tačiau nei administracine, nei teismine tvarka jis nebuvo pripažintas savavaliniu statiniu.

17Nuosavybės teisę į statinį ( - ) bandė nusistatyti ir suinteresuotas asmuo M. K., tačiau tiek savivaldybės 2007-12-06 raštu (t.1, b.l. 35-45, 77-156), tiek teismo sprendimais nuosavybės teisė į šį statinį jai nebuvo pripažinta.

18Statinys ( - ) 2007-06-13 pareiškėjo buvo įtrauktas į sąrašą statinių, kurie neturi savininkų (t.1, b.l. 51-55).

19Apie siūlymą statinius pripažinti neturinčiais šeimininkų, buvo paskelbta spaudoje (t.1, b.l. 60-66).

20LR CK 4.57 straipsnio 1 dalis nustato, kad bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas. Statinys ( - ) savininko neturi. Šios aplinkybės įrodytos VĮ Registrų centro duomenimis ir įsiteisėjusiais teismo sprendimais, kuriais buvo atmesti pretendentų į šį turtą pareiškimai.

21CK 4.58 straipsnis nustato, kad bešeimininkis daiktas nuosavybėn gali būti perduotas tik valstybei ar savivaldybėms teismo sprendimu, priimtu pagal finansų, kontrolės arba savivaldybės institucijos pareiškimą. Pareiškimas paduodamas suėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kurią daiktas įtrauktas į apskaitą. Daiktas į aprašą buvo įtrauktas 2007-06-13, apie tai buvo paskelbta spaudoje 2007-12-06, 2007-04-26 ir 2007-08-30 (t.1, b.l. 61-66), todėl pareiškimas teisme pareikštas nustatytu terminu. Kauno miesto savivaldybė šio straipsnio reikalavimo prasme yra tinkamas pareiškėjas.

22Išaiškinat bešeimininkį daiktą ir jį apskaitant nebuvo pažeistos Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitos, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklės, patvirtintos LRV 2004-05-26 nutarimu Nr. 634 bei Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų), skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos, patvirtintos LR aplinkos ministro 2005-09-16 įsakymu Nr. D1-449 reikalavimai.

23Daiktas, kurį prašoma pripažinti bešeimininkiu, nėra išimtas iš apyvartos, todėl jis yra tinkamas subjektas, pripažįstant jį bešeimininkiu (CK 4.58 straipsnio 3 dalis).

24Byloje surinktais ir ištirtais įrodymais nustatyta, kad daiktas – statinys ( - ), esantis ( - )neturi savininko, sąžiningo įgijėjo ar teisėto valdytojo, nenustatyta, kad jie yra nežinomi, tenkina pareiškėjo prašymą ir pripažįsta jam nuosavybės teises į nurodytąjį daiktą.

25Vadovaujantis CPK 961 straipsnio 1 dalimi iš pareiškėjo priteistinos 36,86 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270, 534-537 straipsniais,

Nutarė

27Pareiškimą patenkinti. Pripažinti bešeimininkiu ir perduoti Kauno miesto savivaldybei, kodas 111106319 valdyti nuosavybės teise statinį – garažą, pažymėtą ( - ), esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ) (inventorinės bylos Nr. ( - ) užstatymo plotas 9 kv. m, tūris 6 kūb., statybos pabaigos metais – 1990 m.).

28Priteisti iš pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės, kodas 111106319, a.s. Nr. ( - ) AB DNB banke valstybei 36,86 Lt (trisdešimt šeši Lt 86 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė,... 2. dalyvaujant pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės atstovei Editai... 3. nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims: Kauno apskrities valstybinės... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Pareiškėjas patikslintu pareiškimu (t.2. b.l. 91-94) prašė pripažinti... 6. Ieškovo atstovė nurodė, kad pareiškėjo užsakymu UAB „Kauno... 7. Dėl to kam nuosavybės teise priklauso šis statinys, vyko teisminiai... 8. Suinteresuotas asmuo – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 9. Suinteresuotas asmuo Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija... 10. Suinteresuotas asmuo M. K. ir jos atstovė prašė pareiškimą atmesti. Jos... 11. Suinteresuotas asmuo A. G. į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą... 12. Pareiškimas tenkintinas.... 13. Byloje nustatyta, kad tuometinė Kauno apskrities viršininko administracijos... 14. Į statinį ( - ) pretendavo A. D. bei M. K., tačiau teismo sprendimais jų... 15. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis ( - )... 16. Nors pareiškėjo Turto valdymo skyriaus 2007-04-13 rašte (t.1, b.l. 33)... 17. Nuosavybės teisę į statinį ( - ) bandė nusistatyti ir suinteresuotas asmuo... 18. Statinys ( - ) 2007-06-13 pareiškėjo buvo įtrauktas į sąrašą statinių,... 19. Apie siūlymą statinius pripažinti neturinčiais šeimininkų, buvo paskelbta... 20. LR CK 4.57 straipsnio 1 dalis nustato, kad bešeimininkiu daiktu laikomas... 21. CK 4.58 straipsnis nustato, kad bešeimininkis daiktas nuosavybėn gali būti... 22. Išaiškinat bešeimininkį daiktą ir jį apskaitant nebuvo pažeistos... 23. Daiktas, kurį prašoma pripažinti bešeimininkiu, nėra išimtas iš... 24. Byloje surinktais ir ištirtais įrodymais nustatyta, kad daiktas – statinys... 25. Vadovaujantis CPK 961 straipsnio 1 dalimi iš pareiškėjo priteistinos 36,86... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270, 534-537 straipsniais,... 27. Pareiškimą patenkinti. Pripažinti bešeimininkiu ir perduoti Kauno miesto... 28. Priteisti iš pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės, kodas 111106319, a.s.... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...