Byla 2-8363-985/2019
Dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida Navickienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės daugiabučio namo savininkų bendrijos „Audra“ ieškinį atsakovui V. V. dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 763,21 Eur įsiskolinimą bei kitas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas, jei tokios bus patirtos bylos nagrinėjimo metu.

5Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų, nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2019 m. lapkričio 18 d., procesinius dokumentus įteikiant jo darbovietei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Per nustatytą 14 dienų atsiliepimo pateikimo terminą, teismo nuomone, atsakovas turėjo pakankamai laiko jam pareikšti, taip pat pasinaudoti procesine teise prašyti pratęsti nepasibaigusį procesinį terminą (CPK 77 straipsnio 1 dalis). Pasibaigus atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminui, atsakovo atsiliepimo į ieškinį teismas negavo. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė teikia daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas. Minėtu adresu esančiame daugiabučiame name atsakovas V. V. nuosavybės teise valdo ( - ) buto. Ieškovė suteikė daugiabučio namo, kuriame atsakovas nuosavybės teise turi butą, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, tačiau atsakovas savo prievolės laiku ir tinkamai atsiskaityti neįvykdė, todėl už ieškovės suteiktas daugiabučio namo, kuriame atsakovas nuosavybės teise turi butą, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas (daugiabučio namo patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), bendrojo naudojimo elektros energiją, žemės nuomos mokestį, namo remonto darbus, šaltą vandenį, žemės sklypo priežiūrą, kaupiamųjų, eksploatacinių lėšų surinkimą) laikotarpiu nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. susidarė 763,21 Eur įsiskolinimas. Duomenų, kad skola būtų sumokėta, byloje nėra.

9Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – mokesčių paskaičiavimo pažymos (b. l. 3 - 14), VĮ „Registrų centras“ išrašas iš juridinių asmenų registro (b. l. -16), Kauno apygardos teismo nutartis (b. l. 17-21) ir kita bylos medžiaga.

10Bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad įstatymuose yra nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo. Nagrinėjamos bylos kontekste aktualu, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Pažymėtina, kad teismų praktikoje pripažįstama, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra akcentavęs principinę nuostatą, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009). Taigi, vienareikšmiškai konstatuotina, kad butų ir kitų patalpų savininkai, tame tarpe ir atsakovas, turi ne tik teises, bet ir pareigas, susijusias su bendro naudojimo objektų priežiūra bei išlaikymu.

11Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje, kaip tai nustatyta CK 4.84 straipsnio 4 dalyje. CK 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Pagal CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktus, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai praleidžia prievolės įvykdymo terminą arba kreditorius teisminiu ar neteisminiu būdu pagrįstai reikalauja, kad skolininkas įvykdytų prievolę.

12Įvertinus byloje esančius įrodymus, konstatuotina, kad ieškovė teikė daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, todėl atsakovas turėjo laiku atsiskaityti už paslaugas, bet to nepadarė. Ieškovė pareiškė teisme reikalavimą, kuris laikytinas teisėtu ir įrodytu pateiktais dokumentais. Todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 763,21 Eur skolos (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnis), susidariusios laikotarpiu nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

13Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleista, todėl byloje mokėtinas 23 Eur žyminis mokestis priteistinas iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos įstatymo 23 straipsnio 3 dalis).

14Šioje byloje susidarė 3,65 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, todėl ieškinį iš esmės tenkinus jos priteistinos iš atsakovo valstybei (Civilinio proceso kodekso 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 96 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo V. V., asmens kodas ( - ) 763,21 Eur (septynis šimtus šešiasdešimt tris eurus 21 ct) skolos ieškovei DNSB „Audra”, juridinio asmens kodas 151399552, buveinės adresas: ( - ), atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT32 7044 0600 0205 8347.

18Priteisti iš atsakovo V. V., asmens kodas ( - ) valstybei 23 Eur (dvidešimt tris eurus) žyminio mokesčio ir 3,65 Eur (tris eurus 65 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, t. y. iš viso 26,65 Eur (dvidešimt šešis eurus 65 ct), sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaitą, įmokos kodas 5660.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 1-4 dalis ir 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

20Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui paduodant per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 763,21 Eur įsiskolinimą bei kitas... 5. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų, nuorašai ir teismo pranešimas,... 6. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė teikia daugiabučio namo, esančio... 9. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai –... 10. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad įstatymuose yra... 11. Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai... 12. Įvertinus byloje esančius įrodymus, konstatuotina, kad ieškovė teikė... 13. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 14. Šioje byloje susidarė 3,65 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 96... 16. ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovo V. V., asmens kodas ( - ) 763,21 Eur (septynis šimtus... 18. Priteisti iš atsakovo V. V., asmens kodas ( - ) valstybei 23 Eur (dvidešimt... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...