Byla 2-8544-599/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė

2sekretoriaujant Giedrei Vasiliauskaitei

3dalyvaujant ieškovo atstovui G. R., T. U.

4atsakovų atstovams R. T., V. C., advokato padėjėjui M. S.

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Baltijos Rusko“ ieškinį atsakovams „BTA“ akcinės draudimo bendrovės filialui Lietuvoje (buvusi UAB „BTA Draudimas“) bei UAB „Automobas“ dėl žalos atlyginimo,

6Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

7ieškovas UAB „Baltijos Rusko“ kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2010-07-16 d. su atsakovu UAB „Automobas" sudarė Krovinio gabenimo sutartį Nr. S006107, kurios pagrindu atsakovas įsipareigojo pervežti ieškovo perduodamą krovinį iš Lietuvos Respublikos į Estijos Respubliką Krovinio gabenimo sutartyje numatytomis sąlygomis, o ieškovas įsipareigojo už tinkamai įvykdytą pervežimą atsiskaityti su atsakovu. Ieškovas nurodė, jog 2010-07-19 d. atsakovo vairuotojas S. S., vykdydamas Krovinio gabenimo sutartį, priėmė ieškovo perduodamą krovinį pervežimui į Estijos Respubliką ir jokių motyvuotų pastabų apie krovinio išorinę būklę, įpakavimą ar kitas aplinkybes į tarptautinį krovinių transportavimo važtaraščio (CMR) egzempliorių siuntėjui neįrašė, be to, 2010-07-20 d. atsakovo vairuotojas pristatė krovinį į išsikrovimo vietą, adresu Loode g. 3, Valga, Estijos Respublika, tačiau išsikrovimo vietoje buvo pastebėti akivaizdūs krovinio kokybiniai pažeidimai (t. y. sugadinimai), apie kuriuos krovinio gavėjo bendrovės Ardo Siemer atstovas R. Semagin pažymėjo tarptautiniame krovinių transportavimo važtaraščio (CMR) egzemplioriuje, įrašydamas motyvuotą pastabą, kad „prekė sugadinta pervežimo metu". Ieškovas taip pat nurodė, kad gavėjo atstovo pastabą vairuotojas S. S. patvirtino ir savo parašu, tokiu būdu pripažindamas krovinio sugadinimo faktą ir atsakomybę už krovinio sugadinimą. Ieškovas nurodė, jog 2010-07-21 d. jis pateikė atsakovui reklamaciją Nr. s-RP-006107, kurioje nurodė, kad atsakovas yra atsakingas už krovinio sugadinimą ir dėl to atsiradusią žalą, be to, ieškovas prašė informuoti atsakovo veiklos civilinės atsakomybės draudimo bendrovę atsakovą UAB „BTA DRAUDIMAS" (dabartinė "BTA" akcinės draudimo bendrovės filialas Lietuvoje) apie krovinio sugadinimo faktą, o taip pat apie galimybę apžiūrėti sugadintą krovinį ir įvertinti padarytą žalą. Ieškovas taip pat nurodė, jog 2010-08-18 d. jis pateikė atsakovams pretenziją Nr. s-RP-006107/2, kurioje nurodė, kad atsakovas-draudikas atsisakė dalyvauti susitikime, o taip pat ieškovas pateikė reikalavimą atlyginti žalą dėl krovinio sugadinimo bei kompensuoti vežėjui mokėtiną užmokestį už pervežimą proporcingai nuostolio dydžiui, tačiau 2010-09-22 d. atsakovas-draudikas pateikė ieškovui atsakymą į pateiktą pretenziją, o 2011-02-24 d. atsakovas-draudikas pateikė pasiūlymą dėl dalinės draudimo išmokos išmokėjimo, atlyginant pusę ieškovo patirtų nuostolių sumos, be to, 2010-12-16 d. ieškovas pateikė bendraatsakoviams pretenziją dėl žalos atlyginimo, tačiau atsakovai nurodytos žalos ieškovui neatlygino iki šiol. Ieškovas prašė teismo pripažinti 2010-07-19 d. įvykį, kurio metu buvo sugadintas atsakovo-vežėjo UAB „Automobas" gabentas krovinys (t. y. statybinės plokštės), draudiminiu (t. y. draudžiamuoju), išieškoti solidariai iš atsakovų 19.446,86 Lt žalai atlyginti, išieškoti iš atsakovo-vežėjo 4.718,48 Lt besąlyginei išskaitai ir kitiems su turtine žala susijusiems nuostoliams atlyginti (t. y. 3000,00 Lt besąlyginė išskaita, 682,64 Lt užmokestis už pervežimą ir 1035,84 Lt išlaidos dėl nepriklausomos ekspertizės atlikimą), 715,03 Lt palūkanų bei išieškoti iš atsakovų 5 % metines palūkanas nuo priteistų sumų nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2011-04-05 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimo išlaidas (b.l. 1-10). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai ieškinį palaikė pilnai ir prašė teismo jį tenkinti pilnutinai (b.l. 105-107, 122-124).

8Atsakovas UAB „Automobas“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškovo pareikštais ieškiniais reikalavimais nesutiko ir nurodė, kad teismui nėra suteikta teisė įvykius skirstyti į draudiminius ir nedraudiminius, be to, vadovaujantis LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 2 str. 3 d., 3 str. 3 d. nuostatomis bei KET sąvokų išaiškinimo 12 p. nuostatomis, šis įvykis nėra draudiminis. Atsakovas taip pat nurodė, kad vežėjas neatsako už krovinio praradimą, jo sugadinimą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko ne dėl vežėjo kaltės (CMR Konvencijos 17 str. 2 p.), be to, pagal CMR Konvencijos 8 p. nuostatas, vežėjas, priimdamas krovinį, turi tikrinti pakuotės išorinę būklę, o ne pakuotės kokybę, taigi vežėjas šio punkto nepažeidė, be to, solidarinis žalos atlyginimas taikomas tik tuomet, kai žala padaroma bendrais atsakovų veiksmais (LR CK 6.279 str. 4 d.), todėl solidarinė atsakovų atsakomybė šiuo atveju negalima. Atsakovas prašė teismo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 57-58). Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė teismo atsakovo-vežėjo atžvilgiu ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, be to, nurodė, jog neginčija 3000 Lt besąlyginės išskaitos išieškojimo (b.l. 105-107, 122-124).

9Atsakovas „BTA“ akcinės draudimo bendrovės filialas Lietuvoje (buvusi UAB „BTA Draudimas“), pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškovo pareikštais ieškiniais reikalavimais nesutiko ir nurodė, jog vežėjo atsakomybė pervežimo santykiuose yra kildinama iš CMR Konvencijos nuostatų, o tuo tarpu - draudiko atsakomybė yra kildinama iš Draudimo sutarties, be to, LAT 2004-12-22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-671 yra nurodyta, kad solidarioji vežėjo ir draudiko prievolė įstatymu yra nepreziumuojama, todėl ieškovas negali reikalauti, kad prievolę įvykdytų vežėjas ir draudikas solidariai, be to, LAT ne kartą yra pasisakęs, jog krovinio praradimo atveju atsiranda mišri solidarioji vežėjo ir draudiko prievolė, kuri vežėjui atsiranda iš Ženevos 1956 m. Konvencijos (CMR), o draudiko - iš vežėjo civilinės atsakomybės pagal CMR Konvenciją Draudimo sutarties. Atsakovas taip pat nurodė, kad CMR Konvencijos 17 str. 2 p. nuostatose yra numatyta, jog vežėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl kroviniu disponuojančio asmens kaltės, kaip jo nurodymų pasekmė, nes tos aplinkybės, kad krovinys buvo parkautas tinkamai jį neįpakavus, neneigia ir patsai ieškovas, be to, tik prasidėjus pervežimui, atsakovo-vežėjo vairuotojas iš karto informavo ieškovą apie išvirtusį krovinį, tačiau gavo nurodymus toliau tęsti pervežimą, be to, taip pat yra klaidingi ir ieškovo teiginiai, jog pasirašydamas ant važtaraščio po krovinio gavėjo pastabomis, atsakovo-vežėjo vairuotojas pripažino savo atsakomybę, kadangi šis parašas tik patvirtino paties krovinio sugadinimo faktą, tačiau negali būti vertinamas kaip atsakomybės prisiėmimas. Atsakovas taip pat nurodė, kad tais atvejais, kai nėra vežėjo atsakomybės už sugadintą krovinį, draudikui neatsiranda pareigos išmokėti draudimo išmoką, be to, Draudimo sutarties (priedas Nr. 3, Nurodymai vairuotojui) 1 p. nuostatose yra numatyta draudėjo pareiga patikrinti važtaraščių duomenis, susijusius su krovinio kiekiu ir svoriu, krovinio ir pakuotės išorinę būklę (CMR konvencijos 8 str.) ir nustatęs neatitikimą ar neturint galimybės patikrinti, vairuotojas privalo įrašyti pastabas važtaraštyje, be to, draudėjui neįvykdžius bent vieno iš nurodymuose keliamų reikalavimų, draudikas turi teisę sumažinti arba atsisakyti išmokėti draudimo išmoką. Atsakovas nurodė, jog atsakovas-vežėjas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus, nurodytus priede Nr. 3, kadangi neįrašė pastabų apie krovinio įpakavimo būklę į CMR važtaraštį, todėl draudimo išmoka atsakovui-vežėjui nebus išmokama. Atsakovas prašė teismo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 60-62). Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, kad žala atsirado dėl atsakovo-vėžėjo didelio neatsargumo, kas prilyginama tyčiai, todėl tai yra nedraudiminis įvykis ir draudikas neprivalo atsakyti, todėl atsakovo atstovas prašė teismo atsakovo atžvilgiu ieškinį atmesti kaip nepagrįstą (b.l.105-107, 122-124).

10Ieškinys tenkintinas dalinai.

11Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio, šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų nustatyta, kad 2010-07-16 d. ieškovas su atsakovu-vežėju sudarė Krovinio gabenimo sutartį Nr. S006107, kurios pagrindu atsakovas-vežėjas įsipareigojo pervežti ieškovo perduodamą krovinį iš Lietuvos Respublikos į Estijos respubliką Krovinio gabenimo sutartyje numatytomis sąlygomis, o ieškovas įsipareigojo už tinkamai įvykdytą pervežimą atsiskaityti su atsakovu (b.l. 11). Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, jog 2010-07-20 d. atsakovas-vežėjas pristatė ginčo krovinį į išsikrovimo vietą, adresu Loode g. 3, Valga, Estijos Respublika, tačiau pristatytas krovinys buvo sugadintas ir tai patvirtino atsakovo-vežėjo vairuotojas (b.l. 12-13). Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2010-07-21 d. ieškovas pateikė atsakovui-vežėjui reklamaciją Nr. s-RP-006107, kurioje nurodė, jog vadovaujantis LR CK 6.820 str., CMR Konvencijos 9 str. 2 d., 17 str. 1 d., 23 str. 4 d. nuostatomis, atsakovas-vežėjas yra atsakingas už krovinio sugadinimą ir dėl to atsiradusią žalą bei prašė informuoti ar atsakovo-vežėjo draudimo bendrovė UAB „BTA DRAUDIMAS" (dabartinė "BTA" akcinės draudimo bendrovės filialas Lietuvoje) norėtų susisiekti su krovinio savininku ir jį apžiūrėti (b.l. 14). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas-draudikas krovinį apžiūrėjo, nėra ir šalys tokių rašytinių įrodymų į šią civilinę bylą nepateikė (LR CPK 176 str. – 179 str.). Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio taip pat nustatyta, jog 2010-08-16 d. ieškovas pateikė atsakovui-vežėjui pretenziją Nr. s-RP-006107/2, prašydamas atlyginti padarytą žalą, be to, nurodė, kad atsakovas-draudikas buvo informuotas apie galimybę dalyvauti susitikime, kuris įvyko 2010-08-06 dieną ir kurio metu buvo nustatinėjamos krovinio sugadinimo priežastys ir vertinamas padarytos žalos dydis, tačiau atsakovas-draudikas atsisakė dalyvauti minėtame susitikime (b.l. 15). Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2010-12-16 d. ieškovas pateikė bendraatsakoviams pretenziją dėl žalos atlyginimo (b.l. 22-24). Iš ieškovo pateiktų lentelių turinio nustatyta, jog už pervežimą dalis, proporcinga nuotolio dydžiui, sudaro 682,64 Lt sumą, palūkanų paskaičiuota - 715,03 Lt sumai (b.l. 28, 46). Iš 2010-11-23 d. Ekspertizės išvados Nr. EE.10.214R turinio nustatyta, kad krovinys buvo sugadintas pervežimo metu dėl netinkamų vilkiko vairuotojo veiksmų, t. y. vežėjas yra atsakingas už šiuos sugadinimus, ir tokiu būdu yra padarytas 6501,06 EUR nuostolis (b.l. 29-42). Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, jog Draudimo sutartyje, Nurodymai vairuotojui 1 p. nuostatose yra numatyta, kad draudėjo pareiga yra patikrinti važtaraščių duomenis, susijusius su krovinio kiekiu ir svoriu, krovinio ir pakuotės išorinę būklę (CMR Konvencijos 8 str.) (b.l. 63). Liudytojas M. S. parodė, jog dirba pas ieškovą sandėlio vadovo pareigose ir buvo nuvykęs į įvykio vietą, ten taip pat buvo atvykę ir atsakovo atstovai, o kadangi pagalbos nereikėjo, tai ir išvyko, be to, vairuotojas nurodė, kad trūko krovinį laikęs diržas (b.l. 122-124). Liudytojas S. S. parodė, jog dirba pas atsakovą-vežėją vairuotojo pareigose, be to, ginčo krovinys iš sandėlio buvo pakrautas tinkamai ir jis buvo perveržtas diržais, kai jis važiuojant išgirdo trenksmą, tai jis iš karto ir sustojo, tada perjuosė krovinį kitais diržais ir tęsė kelionę, be to, jis informavo direktorių ir į įvykio vietą buvo atvykęs ieškovo atstovas (b.l. 122-124).

12Ištyręs šioje civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, liudytojų parodymus, teismas daro išvadą, kad ieškovo ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas tik dalinai, kadangi iš visos šios civilinės bylos medžiagos matyti, kad 2010-07-16 d. ieškovas su atsakovu-vežėju sudarė Krovinio gabenimo sutartį Nr. S006107, kurios pagrindu atsakovas-vežėjas įsipareigojo pervežti ieškovo perduodamą krovinį iš Lietuvos Respublikos į Estijos Respubliką Krovinio gabenimo sutartyje numatytomis sąlygomis, o ieškovas įsipareigojo už tinkamai įvykdytą pervežimą atsiskaityti su atsakovu, tačiau 2010-07-20 d. atsakovas-vežėjas pristatė ginčo krovinį į išsikrovimo vietą, adresu Loode g. 3, Valga, Estijos Respublikoje, sugadintą. Teismas daro išvadą, kad šioje civilinėje byloje nėra įrodyta aplinkybė apie tai, jog visgi dėl ieškovo kaltės, t. y. kad krovinys buvo pakrautas tinkamai jį neįpakavus, atsirado žala, o byloje esantys rašytiniai įrodymai (t. y. CMR važtaraštis, šalių atstovų paaiškinimai, liudytojų parodymai ir kt.) patvirtina tą aplinkybę, jog visgi žala atsirado dėl atsakovo-vežėjo kaltės, t. y. netinkamai suveržto diržais krovinio (CMR Konvencijos 8 str., 9 str. 2 d., 17 str.1 d., 25 str. ir 27 str.) (LR CPK 176 str. – 179 str.). Teismas taip pat daro išvadą, jog šiuo atveju, kai kyla atsakovo-vežėjo atsakomybė už sugadintą krovinį, tai sutartinių prievolinių santykių pagrindu atsakovui-draudikui atsiranda pareiga pripažinti šį įvykį draudiminiu ir išmokėti draudimo išmoką (LR DĮ 81 str., 93 str. ir 94 str. ; Vežėjų kelių transportu civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 038). Be to, teismas šioje civilinėje byloje laiko pilnai įrodytą aplinkybę dėl ieškovo 6.501,06 EUR (22446,86 Lt) patirtos žalos dydžio ir įrodymų, paneigiančių šią aplinkybę, šalys nepateikė (LR CPK 176 str. - 179 str.). Atsakovas-vežėjas pilnai sutiko su ieškovo ieškininiu reikalavimu dėl 3000 Lt besąlyginės išskaitos išieškojimo, todėl teismas laiko šią aplinkybę šalių pilnai įrodyta (LR CPK 182 str. 1 d. 5 p., 187 str.). Pažymėtina tai, kad atsakovui-vežėjui taip pat kyla prievolė atlyginti ieškovui su krovinio sugadinimu susijusias papildomas išlaidas (t. y. 682,64 Lt užmokestį už pervežimą bei 1035,84 Lt išlaidas už nepriklausomos ekspertizės atlikimą) (CMR Konvencijos 23 str. 4 d. ; LAT 2001-06-15 d. Nutarimas). Teismas pilnai sutinka su atsakovo-draudiko argumentais šioje dalyje, kad visgi vežėjo atsakomybė pervežimo santykiuose yra kildinama iš CMR Konvencijos nuostatų, o tuo tarpu - draudiko atsakomybė yra kildinama iš Draudimo sutarties, be to, solidarioji vežėjo ir draudiko prievolė įstatymu yra nepreziumuojama, todėl ieškovas negali reikalauti, kad prievolę įvykdytų vežėjas ir draudikas solidariai, be to, krovinio praradimo atveju atsiranda mišri solidarioji vežėjo ir draudiko prievolė, kuri vežėjui atsiranda iš Ženevos 1956 m. Konvencijos (CMR), o draudiko - iš vežėjo civilinės atsakomybės pagal Draudimo sutartį.

13Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys tenkintinas dalinai ir 2010-07-19 d. įvykis, kurio metu buvo sugadintas atsakovo-vežėjo gabentas krovinys (t. y. statybinės plokštės), pripažintinas draudiminiu, išieškotina iš atsakovo-draudiko ieškovo naudai 19446,86 Lt žalai atlyginti, išieškotina iš atsakovo-vežėjo ieškovo naudai 4718,48 Lt besąlyginei išskaitai ir kitiems nuostoliams atlyginti, 715,03 Lt palūkanų bei išieškotinos iš atsakovų 5 % metinės palūkanos nuo priteistų sumų nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2011-04-05 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, likusioje dalyje ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas bei neįrodytas (LR CPK 176 str. -179 str.).

14Sutinkamai su LR CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2 d. nuostatomis, iš atsakovo-draudiko ieškovo naudai išieškotinas 718,00 Lt žyminis mokestis bei 1000,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (b.l. 47, 51).

15Sutinkamai su LR CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2 d. nuostatomis, iš atsakovo-vežėjo ieškovo naudai išieškotinas 163,00 Lt žyminis mokestis bei 200,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (b.l. 47, 51).

16Sutinkamai su LR CPK 92 str. nuostatomis, iš atsakovų lygiomis dalimis išieškotinos 15,44 Lt pašto išlaidos.

17Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui

18Vadovaudamasis LR CPK 259 str. – 270 str., teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti dalinai.

202010-07-19 d. įvykį, kurio metu buvo sugadintas atsakovo UAB „Automobas“ gabentas krovinys (t. y. statybinės plokštės), pripažinti draudiminiu.

21Išieškoti iš atsakovo „BTA“ akcinės draudimo bendrovės filialo Lietuvoje (buvusi UAB „BTA Draudimas“), į/k 300665654, buveinė Verkių g. 29, Vilniuje ieškovo UAB „Baltijos Rusko“, į/k 110596635, buveinė Gerosios Vilties g. 2-7, Vilniuje naudai 19446,86 Lt žalai atlyginti, 5 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2011-04-05 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 718,00 Lt žyminį mokestį bei 1000,00 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

22Išieškoti iš atsakovo UAB „Automobas“, į/k 300116043, buveinė Maironio g. 151, Radviliškyje, ieškovo UAB „Baltijos Rusko“, į/k 110596635, buveinė Gerosios Vilties g. 2-7, Vilniuje naudai 4718,48 Lt besąlyginei išskaitai ir kitiems nuostoliams atlyginti, 715,03 Lt palūkanų, 5 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2011-04-05 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 163,00 Lt žyminį mokestį bei 200,00 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

23Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

24Išieškoti iš atsakovų „BTA“ akcinės draudimo bendrovės filialo Lietuvoje (buvusi UAB „BTA Draudimas“), į/k 300665654, buveinė Verkių g. 29, Vilniuje ir UAB „Automobas“, į/k 300116043, buveinė Maironio g. 151, Radviliškyje, lygiomis dalimis valstybės naudai 15,44 Lt pašto išlaidas.

25Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė... 2. sekretoriaujant Giedrei Vasiliauskaitei... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui G. R., T. U.... 4. atsakovų atstovams R. T., V. C., advokato padėjėjui M. S.... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 6. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 7. ieškovas UAB „Baltijos Rusko“ kreipėsi į teismą ir nurodė, kad... 8. Atsakovas UAB „Automobas“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškovo... 9. Atsakovas „BTA“ akcinės draudimo bendrovės filialas Lietuvoje (buvusi UAB... 10. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 11. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio, šalių... 12. Ištyręs šioje civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių... 13. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys tenkintinas... 14. Sutinkamai su LR CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2 d. nuostatomis, iš... 15. Sutinkamai su LR CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2 d. nuostatomis, iš... 16. Sutinkamai su LR CPK 92 str. nuostatomis, iš atsakovų lygiomis dalimis... 17. Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi... 18. Vadovaudamasis LR CPK 259 str. – 270 str., teismas... 19. ieškinį tenkinti dalinai.... 20. 2010-07-19 d. įvykį, kurio metu buvo sugadintas atsakovo UAB „Automobas“... 21. Išieškoti iš atsakovo „BTA“ akcinės draudimo bendrovės filialo... 22. Išieškoti iš atsakovo UAB „Automobas“, į/k 300116043, buveinė Maironio... 23. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 24. Išieškoti iš atsakovų „BTA“ akcinės draudimo bendrovės filialo... 25. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus...