Byla 1-106-870/2012

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Virginija Liudvinavičienė, sekretoriaujant Laurai Rimšaitei, Galinai Levickienei, Jolantai Vainorienei, dalyvaujant prokurorui Kęstučiui Bieliauskui, gynėjams – advokatams Laimonui Šileriui, Vaidotui Sviderskiui, Valentinui Staugaičiui, Sauliui Zakarevičiui, vertėjaujant Audronei Adomavičienei, Giedriui Račkauskui, Viorelui Visockui, Irenai Volkovienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

3A. A., a.k. ( - ) gim. ( - ), LR pilietis, aukštesniojo išsilavinimo, išsituokęs, gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), dirbantis UAB „( - )”, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 24 str. 6 d., 25 str. 3 d., 182 str. 2 d., 300 str. 3 d.

4S. B., a.k. ( - ) gim. ( - ), LR pilietė, ištekėjusi, gyv. ( - ), aukštojo išsilavinimo, dirbanti UAB „( - )”, teista 2008-06-20 baudžiamuoju įsakymu pagal BK 182 str. 1 d., 300 str. 1 d. paskiriant 8750 Lt baudą (bauda sumokėta), kaltinama pagal BK 24 str. 6 d., 25 str. 3 d., 182 str. 2 d.

5A. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), LR pilietis, vedęs, aukštojo išsilavinimo, dirba UAB „( - )”, teistas 2008-06-20 baudžiamuoju įsakymu pagal BK 182 str. 1 d., 300 str. 1 d. paskirta 10 000 Lt bauda (bauda sumokėta), kaltinamas pagal BK 24 str. 6 d., 25 str. 3 d., 182 str. 2 d., 189 str. 2 d.

6R. V., a.k. ( - ) gim. ( - ), LR pilietis, vedęs, aukštojo išsilavinimo, gyv. ( - ), dirba UAB „( - )”, neteistas, kaltinamas pagal BK 24 str. 6 d., 25 str. 3 d., 182 str. 2 d., 189 str. 2 d.

7teismas išnagrinėjęs bylą,-

Nustatė

8A. A. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), ( - ) neatliks, sandoriai tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB „( - )” ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) dokumentais, UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus jam įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas reklamos paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2005-10-28 sutartį Nr. ( - ), kurioje įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei šią sutartį ją pasirašius pačiam UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K. bei R. V., kurie per S. B. A. A. paruoštą sutartį perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris šią sutartį patvirtino UAB ( - ) apvaliu antspaudu bei suklastojo UAB “ ( - )” fiktyvaus direktoriaus L. Ž. parašą. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB ( - ) rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2005-11-02 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-02 ( - ) Nr. ( - ) bei UAB( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2006-01-05 ( - ) Nr. ( - ), 2006-02-02 ( - ) Nr. ( - ) ir 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) bei UAB ( - ) atliko reklamos paslaugas už 29500 Lt sumą, tame tarpe PVM - 4500 Lt. (Asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) bei UAB ( - ) antspaudais bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. bei UAB ( - ) direktorės S. R. parašus, šiuos dokumentus ir surašytą sutartį su UAB”( - )” per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB( - ) buhalterinę apskaitą. Po ko, (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB „SEB Vilniaus bankas”, 2005-12-19 bankiniu pavedimu Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, pervedė 11800 Lt, bei už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB „SEB Vilniaus bankas”, 2006-01-24 bankiniu pavedimu Nr. ( - ), 2006-02-07 bankiniu pavedimu Nr. ( - ) ir 2006-03-01 bankiniu pavedimu Nr.98 į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, viso pervedė 17700 Lt. Po ko (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nuėmus šiuos pinigus grynais, dalį pinigų - 7,5 procento nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą perdavus nusikalstamos veiklos bendrininkams, pasilikusiems nenustatyto dydžio atlygį: S. B., per pastarąją A. K., R. V., pastariesiems perdavus lėšas A. A., o šis likusią dalį grąžino (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šias lėšas be apskaitos panaudojo įmonės veiklai įsigyjant kuro bei medžiagų. Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - )pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtas nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB ( - ) 2005 m. lapkričio, gruodžio, 2006 sausio - kovo mėn. pirkimo PVM atskaitą.

9Tokiu būdu 4500 Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2005 lapkričio, gruodžio, 2006 sausio - kovo mėn. deklaracijose ir jas 2005-12-28, 2006-01-18, 2006-03-02, 2006-03-24 ir 2006-04-24 pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, A. A. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. K., R. V., S. B., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB ( - ) naudai panaikinti turtinę prievolę - 4500 Lt sumažinti mokėtiną PVM.

10Tokiu būdu jis padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

11Taip pat A. A. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), reg. ( - ) neatliks, sandoriai tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB ( - ) ir UAB ( - ) dokumentais, UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus jam įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2006-03-30 sutartį Nr. ( - ), kurioje įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei šią sutartį ją pasirašius pačiam (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K. bei R. V., kurie per S. B. sutartį perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris šią sutartį patvirtino UAB ( - ) apvaliu antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvios direktorės S. R. parašą. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB ( - ) rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) vardu išrašytas PVM sąskaitas – faktūras: 2006-05-02 serija ( - ) Nr. ( - ) ir 2006-04-03 serija ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) atliko reklamos paslaugas už 14160 Lt sumą, tame tarpe PVM - 2160 Lt. (Asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) antspaudu bei juose suklastojus UAB ( - ) direktorės S. R. parašą, šiuos dokumentus ir surašytą sutartį su UAB ( - ) per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), imituodamas atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas iš UAB ( - ) kasos pagal 2006-05-11 avansinę apyskaitą Nr. ( - ) gavo pinigus viso 14160 Lt už UAB ( - ) suteiktas paslaugas, pasirašė (asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) kartu su (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) suklastotą ir jam per S. B., A. K., R. V. ir A. A. pateiktą 2006-05-11 kasos pajamų orderį ( - ) Nr. ( - ) viso 14160 Lt sumai. Tačiau realiai pinigų pagal išrašytą kasos pajamų orderį nemokėjo, o paimtas lėšas (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) be apskaitos panaudojo įmonės veiklai. Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - )pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB ( - ) 2006 m. balandžio-gegužės mėn. pirkimo PVM atskaitą.

12Tokiu būdu 2160 Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2006 balandžio-gegužės mėn. deklaracijose ir jas pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, A. A. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. K., R. V., S. B., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB ( - ) naudai panaikinti turtinę prievolę - 2160 Lt sumažinti mokėtiną PVM. Tokiu būdu A. A. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

13Taip pat A. A. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ( - ) (įmonės kodas ( - ), ( - )) neatliks, sandoriai tarp UAB ( - )ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) dokumentais, UAB ( - )generaliniam direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus jam įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas reklamos paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2005-10-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ) bei 2005-12-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), kuriuose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva nurodyta apimtimi įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - )ir UAB ( - ) bei UAB ( - ). Šias sutartis (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) pateikė pasirašyti direktoriui R. G., nieko nežinančiam apie tai, kad šias suklastotas sutartis, po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) šias sutartis grąžino A. A., kuris jas perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K. bei R. V., kurie per S. B. sutartis perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris sutartį patvirtino apvaliu UAB ( - ) antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. parašą ir UAB ( - ) sutartį patvirtino UAB ( - ) apvaliu antspaudu. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB ( - )rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: 2005-11-02 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-02 ( - ) Nr.132 bei UAB( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2006-01-05 serija ( - ) Nr. ( - ), 2006-02-02 ( - ) Nr. ( - ), 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-03 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-02 ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) bei UAB ( - ) atliko reklamos paslaugas už 41300Lt, tame tarpe 6300Lt PVM. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) bei UAB ( - ) antspaudais bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. bei UAB ( - ) direktorės S. R. parašus, šiuos dokumentus ir surašytą sutartį su UAB”( - )” per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB “ ( - )” direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB”( - )” buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB banke „NORD/LB”, 2005-12-21 bankiniu pavedimu Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, pervedė 11800 Lt, bei už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - )bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB banke „NORD/LB”, 2006-03-29 bankiniu pavedimu, 2006-04-25 bankiniu pavedimu ir 2006-05-11 bankiniu pavedimu į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, viso pervedė 17700 Lt., bei įformino fiktyvų apmokėjimą grynais pagal kasos pajamų orderį ( - ) Nr. ( - ), 11800 Lt sumai. T.y. viso sumokėdamas už reklamos paslaugas 41300 Lt, tame tarpe 6300 PVM. Nors realiai už reklamos paslaugas sumokėjo po 1000 litų už kiekvieną mėnesį t.y. viso 7000 litų. Po ko (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nuėmus pavedimu pervestus pinigus grynais, dalį pinigų – 7,5 procento sumą nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą perdavus asmenims, pasilikusiems sau kaip atlygį bendrai 10,5 procento dydžio nuo pervestos sumos: S. B., per pastarąją A. K., R. V., pastariesiems perdavus lėšas A. A., o šis likusią dalį viso 28000 Lt grąžino (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šias lėšas be apskaitos panaudojo įmonės veiklai. Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB ( - )2005 m. lapkričio, gruodžio, 2006 sausio- gegužės mėn. pirkimo PVM atskaitą.

14Tokiu būdu 6300 Lt sumažinus UAB ( - )valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2006 m. balandžio ir gegužės deklaracijose, bei nieko nežinančiam apie fiktyvius sandorius su UAB ( - ) ir UAB ( - ) R. G. savo parašu patvirtinus 2005 m. lapkričio, gruodžio, 2006 m. sausio, vasario, kovo deklaracijose ir jas 2006-02-24, 2006-03-03, 2006-04-24, 2006-05-24 ir 2006-06-22 pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, A. A. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. K., R. V., S. B., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB ( - )naudai panaikinti turtinę prievolę - 6300 Lt sumažinti mokėtiną PVM.

15Tokiu būdu jis padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

16Taip pat A. A. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ”( - )” (įmonės kodas ( - ), ( - )) neatliks, sandoriai tarp UAB „( - )” ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB „( - )” ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) dokumentais, UAB „( - )” generaliniam direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus jam įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas reklamos paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2005-10-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ) bei 2005-12-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), kuriuose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva nurodyta apimtimi įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB “( - )” ir UAB ( - ) bei UAB ( - ). Šias sutartis (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) pateikė pasirašyti direktoriaus pavaduotojui M. M., nieko nežinančiam apie šias suklastotas sutartis, po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) šias sutartis grąžino A. A., kuris jas perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K. bei R. V., kurie per S. B. sutartis perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris sutartį patvirtino apvaliu UAB ( - ) antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. parašą ir UAB ( - ) sutartį patvirtino UAB ( - ) apvaliu antspaudu. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB “( - )” rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: UAB ( - ) išrašytas PVM sąskaitas – faktūras: 2005-11-02 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-02 ( - ) Nr. ( - ) ir UAB ( - ) išrašytas PVM sąskaitas – faktūras: 2006-01-05 serija ( - ) Nr. ( - ), 2006-02-02 ( - ) Nr. ( - ), 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-03 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-02 ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) bei UAB ( - ) atliko reklamos paslaugas už 41300Lt, tame tarpe 6300Lt PVM. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) bei UAB ( - ) antspaudais bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. bei UAB ( - ) direktorės S. R. parašus, šiuos dokumentus ir surašytą sutartį su UAB ”( - )” per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB “( - )” direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB ”( - )” buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB “ ( - )” bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB banke „Sampo bankas”, 2005-12-21 bankiniu pavedimu į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, pervedė 11800 Lt, bei už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB “ ( - )” bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB banke „Sampo bankas”, 2006-03-20 bankiniu pavedimu ir 2006-05-11 bankiniu pavedimu į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, viso pervedė 17700 Lt., bei įformino fiktyvų apmokėjimą grynais pagal kasos pajamų orderį ( - ) Nr. ( - ) 11800 Lt sumai. T.y. viso sumokėdamas už reklamos paslaugas 41300 Lt, tame tarpe 6300 PVM. Nors realiai už reklamos paslaugas sumokėjo po 1000 litų už kiekvieną mėnesį t.y. viso 7000 litų. Po ko (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nuėmus pavedimu pervestus pinigus grynais, dalį pinigų - 7,5 procento nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą perdavus asmenims, pasilikusiems sau kaip atlygį bendrai 10,5 procento dydžio nuo pervestos sumos: S. B., per pastarąją A. K., R. V., pastariesiems perdavus lėšas A. A., o šis likusią dalį viso 28000 Lt grąžino (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šias lėšas be apskaitos panaudojo įmonės veiklai. Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB “( - )” 2005 m. lapkričio, gruodžio, 2006 sausio- gegužės mėn. pirkimo PVM atskaitą.

17Tokiu būdu 6600 Lt sumažinus UAB “( - )” valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2006 m. balandžio ir gegužės deklaracijose, bei nieko nežinančiam apie fiktyvius sandorius su UAB ( - ) ir UAB ( - ) M. M. savo parašu patvirtinus 2005 m. lapkričio, gruodžio, 2006 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės deklaracijose ir jas 2006-01-24, 2006-03-28, 2006-04-20, 2006-05-02, 2006-05-24 ir 2006-06-30 pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, A. A. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. K., R. V., S. B., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB “( - )” naudai panaikinti turtinę prievolę - 6600 Lt sumažinti mokėtiną PVM.

18Tokiu būdu jis padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

19Taip pat A. A. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB( - ) (įmonės kodas ( - ), ( - )) neatliks, sandoriai tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) dokumentais, UAB ( - )direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus jam įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas reklamos paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2005-08-01 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), 2005-08-31 priėmimo perdavimo aktą Nr. ( - ) pagal 2005-08-01 sutartį Nr. ( - ), 2005-10-03 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-12-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), kuriuose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva nurodyta apimtimi įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB “ Detarna” ir UAB ( - ) bei UAB ( - ). Šiuos dokumentus (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus savo parašu bei UAB ( - ) antspaudu jas grąžino A. A., kuris jas perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K. bei R. V., kurie per S. B. sutartis perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris sutartį patvirtino apvaliu UAB ( - ) antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus J. B. parašą ir UAB ( - ) sutartį patvirtino UAB ( - )apvaliu antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktorės S. R. parašą. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB ( - )rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: 2005-08-31 serijos OR Nr.054, 2005-10-03 ( - ) Nr. ( - ), 2005-11-02 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-02 ( - ) Nr. ( - ) bei UAB( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2006-01-05 serija RGS Nr. ( - ), 2006-02-02 ( - ) Nr. ( - ), 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-03 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-02 ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) bei UAB ( - ) atliko reklamos ir konsultacines paslaugas už 43660Lt, tame tarpe 6660Lt PVM. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) bei UAB ( - ) antspaudais bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvaus direktorių J. B., L. Ž. bei UAB ( - ) direktorės S. R. parašus, šiuos dokumentus ir surašytas sutartis su UAB( - )per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, duodamas nurodymus įmonės darbuotojams iš UAB ( - )bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB banke „Hansabankas” 2005-09-07 bankiniu pavedimu Nr. ( - ), 2005-10-18 pavedimu Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB „Ūkio bankas”“ pervedė 10620 Lt, iš UAB ( - )bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB banke „Hansabankas” 2005-11-15 pavedimu Nr. ( - ), 2005-12-15 pavedimu Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, pervedė 9440 Lt, bei už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - )bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB banke „Hansabankas” 2006-01-26, 2006-02-02, 2006-03-02, 2006-04-07, 2006-05-06 pavedimais į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas” pervedė viso 23600 Lt. T.y. viso sumokėdamas už reklamos paslaugas 43660 Lt, tame tarpe 6660 PVM. Po ko (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nuėmus pavedimu pervestus pinigus grynais, dalį pinigų – 7,5 procento sumą nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą perdavus asmenims, pasilikusiems sau kaip atlygį nenustatyto dydžio sumai: S. B., per pastarąją A. K., R. V., pastariesiems perdavus lėšas A. A., o šis likusią dalį grąžino (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju). Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB ( - ) 2005m. rugpjūčio, 2005 m. spalio - 2006 - gegužės mėn. pirkimo PVM atskaitą.

20Tokiu būdu 6660 Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2005m. rugpjūčio, spalio - 2006 - gegužės mėn. deklaracijose, ir jas 2005-09-20, 2005-11-23, 2005-12-19, 2006-02-10, 2006-02-10, 2006-03-20, 2006-05-20 ir 2006-07-12 pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, A. A. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. K., R. V., S. B., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB ( - )naudai panaikinti turtinę prievolę - 6660 Lt sumažinti mokėtiną PVM.

21Tokiu būdu jis padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

22Taip pat A. A. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ( - ) (įmonės kodas ( - ), reg. ( - )) neatliks, sandoriai tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB ( - ) ir UAB ( - ) dokumentais, UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus jam įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas reklamos paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2006-01-30 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), kuriuoje įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB “ ( - )” ir UAB ( - ). Šiuos dokumentus (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus savo parašu bei UAB ( - ) antspaudu jas grąžino A. A., kuris jas perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K. bei R. V., kurie per S. B. sutartis perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris sutartį patvirtino apvaliu UAB ( - ) apvaliu antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktorės S. R. parašą. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB “ Elektroniniai verslo projektai” rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2006-02-02 serija ( - ) Nr. ( - ), 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-03 ( - ) Nr. ( - ) ir 2006-05-02 ( - ) Nr. ( - ) (pastaroji tyrimui nepateikta, tačiau į apskaitą įtraukta) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) atliko reklamos paslaugas už 21240Lt, tame tarpe 3240 Lt PVM. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) antspaudais bei juose suklastojus fiktyvios direktorės UAB ( - ) direktorės S. R. parašus, šiuos dokumentus ir surašytą sutartį su UAB ( - ) per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB banke „Hansabankas” pavedimais: 2006-02-11 Nr. ( - ), 2006-02-12 Nr. ( - ), 2006-03-11 Nr. ( - ), 2006-03-11 Nr. ( - ), 2006-04-06 Nr. ( - ), 2006-05-09 Nr. ( - ) ir iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr.( - ) esančios AB banke „SEB Vilniaus bankas” pavedimais: 2006-04-07 Nr. ( - ), 2006-04-07 Nr. ( - ), 2006-05-05 Nr. ( - ), 2006-05-05 Nr. ( - ) ir 2006-05-09 Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas” pervedė viso 21240 Lt. tame tarpe 3240 PVM. Po ko (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nuėmus pavedimu pervestus pinigus grynais, dalį pinigų – 7,5 procento sumą nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą perdavus asmenims, pasilikusiems sau kaip atlygį nenustatyto dydžio sumai: S. B., per pastarąją A. K., R. V., pastariesiems perdavus lėšas A. A., o šis likusią dalį grąžino (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju).Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB ( - ) 2006 vasario-gegužės mėn. pirkimo PVM atskaitą.

23Tokiu būdu 3240 Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (aseniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2006 m. vasario -gegužės mėn. deklaracijose, ir jas 2006 m. kovo - birželio pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, A. A. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. K., R. V., S. B., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB ( - ) naudai panaikinti turtinę prievolę - 3240 Lt sumažinti mokėtiną PVM.

24Tokiu būdu jis padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

25Taip pat A. A. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), ( - ) neatliks, sandoriai tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) dokumentais UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus jam įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas reklamos ir darbų paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvias sutartis su UAB ( - ) 2005-08-01 Nr. ( - ) bei 2005-08-05 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ), 2005-08-01 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-08-05 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ), 2005-08-02 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-08-09 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ) ir 2005-11-07 Nr. ( - ) bei 2005-11-07 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ), ir 2006-03-30 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), kuriuose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ). Šias sutartis ir perdavimo aktus (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus savo parašu bei apvaliu UAB ( - ) antspaudu jas grąžino A. A., kuris jas perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K., R. V., kurie per S. B. sutartis perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris sutartis su UAB ( - ) 2005-08-01 Nr. ( - ) bei 2005-08-05 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ), 2005-08-01 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-08-05 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ), 2005-08-02 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-08-09 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ) patvirtino apvaliu UAB ( - ) antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus J. B. parašą, o 2005-11-07 sutartį su UAB ( - ) Nr. ( - ) bei 2005-11-07 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr.1 patvirtino apvaliu UAB ( - ) antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. parašą bei 2006-03-30 UAB ( - ) sutartį Nr. ( - ) patvirtino UAB ( - ) apvaliu antspaudu bei suklastojo fiktyvaus direktoriaus S. R. parašą. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB ( - ) rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: 2005-08-03 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-08-01 ( - ) Nr. ( - ), 2005-08-02 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-29 ( - ) Nr. ( - ) bei 2006-04-03 UAB ( - ) PVM sąskaitą faktūrą ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) bei UAB ( - ) atliko reklamos bei darbų atlikimo paslaugas už 43081,80Lt, tame tarpe 6571,8Lt PVM. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) bei UAB ( - ) antspaudais bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus J. B., L. Ž. bei UAB ( - ) direktorės S. R. parašus, šiuos dokumentus ir surašytas sutartis ir darbų atlikimo aktus su UAB”( - ) per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB ”( - ) buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - ) kasos įformino fiktyvų apmokėjimą grynais pagal (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) surastų nesustatytų asmenų išrašytus kasos pajamų orderius 2005-08-04 ( - ) Nr. ( - ), 2005-08-04 ( - ) Nr. ( - ), 2005-08-04 ( - ) Nr. ( - ) ir 2005-12-29 ( - ) Nr. ( - ) viso 36001,80 Lt sumai. Po ko (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nuėmus pavedimu pervestus pinigus grynais, dalį pinigų – 7,5 procento sumą nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą perdavus asmenims, pasilikusiems sau kaip atlygį nenustatyto dydžio sumą: S. B., per pastarąją A. K., R. V., pastariesiems perdavus lėšas A. A., o šis likusią dalį grąžino (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šias lėšas be apskaitos naudojo įmonės veiklai. Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - )pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB ( - ) 2005 m. rugpjūčio, gruodžio, 2006 balandžio mėn. pirkimo PVM atskaitą.

26Tokiu būdu 6571,8Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2005 m. rugpjūčio, gruodžio ir 2006 m. balandžio mėn. deklaracijose, ir jas pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, A. A. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. K., R. V., S. B., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) apgaule UAB ( - ) naudai panaikino turtinę prievolę - 6571,8Lt Lt sumažino mokėtiną PVM.

27Tokiu būdu jis padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

28A. A. nenustatytoje vietoje ir nenustatytu metu pagamino netikrą dokumentą - 2005-10-28 sutartį Nr. ( - ), kurioje įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), ( - ) ir UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), reg. ( - ).

29Tokiu būdu A. A. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 300 str. 1 d. (2006 m. sausio 20 d. įstatymo Nr. X-511, įsigaliojo 2006-02-11, redakcija).

30Taip pat A. A. nenustatytoje vietoje ir nenustatytu metu pagamino netikrą dokumentą - 2006-03-30 sutartį Nr. ( - ), kurioje įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), reg. ( - ) ir UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), reg. ( - ).

31Tokiu būdu A. A. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 300 str. 1 d. (2006 m. sausio 20 d. įstatymo Nr. X-511, įsigaliojo 2006-02-11, redakcija).

32Taip pat A. A. nenustatytoje vietoje ir nenustatytu metu pagamino netikrus dokumentus - 2005-10-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), reg. ( - ) bei 2005-12-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), kuriose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), ( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ).

33Tokiu būdu A. A. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 300 str. 1 d. (2006 m. sausio 20 d. įstatymo Nr. X-511, įsigaliojo 2006-02-11, redakcija).

34Taip pat A. A. nenustatytoje vietoje ir nenustatytu metu pagamino netikrus dokumentus - 2005-10-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), reg. ( - ) bei 2005-12-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), kuriose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ”( - )” įmonės kodas ( - ), ( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ).

35Tokiu būdu A. A. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 300 str. 1 d. (2006 m. sausio 20 d. įstatymo Nr. X-511, įsigaliojo 2006-02-11, redakcija).

36Taip pat A. A. nenustatytoje vietoje ir nenustatytu metu pagamino netikrus dokumentus - 2005-08-01 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), 2005-08-31 priėmimo perdavimo aktą Nr. ( - ) pagal 2005-08-01 sutartį Nr. ( - ), 2005-10-03 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-12-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), kuriuose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva nurodyta apimtimi įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - )ir UAB ( - ) bei UAB ( - ).

37Tokiu būdu A. A. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 300 str. 1 d. (2006 m. sausio 20 d. įstatymo Nr. X-511, įsigaliojo 2006-02-11, redakcija).

38Taip pat A. A. nenustatytoje vietoje ir nenustatytu metu pagamino netikrą dokumentą - 2006-01-30 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), kurioje įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), reg. Viršuliškių skg. 78, Vilnius.

39Tokiu būdu A. A. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 300 str. 1 d. (2006 m. sausio 20 d. įstatymo Nr. X-511, įsigaliojo 2006-02-11, redakcija).

40Taip pat A. A. nenustatytoje vietoje ir nenustatytu metu pagamino netikrus dokumentus- sutartį su UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), reg. ( - ) 2005-08-01 Nr. ( - ) bei 2005-08-05 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ), 2005-08-01 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-08-05 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ), 2005-08-02 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-08-09 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ) ir 2005-11-07 Nr. ( - ) bei 2005-11-07 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ) ir 2006-03-30 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), kuriuose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), ( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ).

41Tokiu būdu A. A. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 300 str. 1 d. (2006 m. sausio 20 d. įstatymo Nr. X-511, įsigaliojo 2006-02-11, redakcija).

42S. B., iš anksto žinodama, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), ( - ) neatliks, sandoriai tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) dokumentais, UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus A. A. įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas reklamos paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2005-10-28 sutartį Nr. ( - ), kurioje įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei šią sutartį, ją pasirašius pačiam UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K. bei R. V., kurie per S. B. A. A. paruoštą sutartį perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris šią sutartį patvirtino UAB ( - ) apvaliu antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. parašą. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB ( - ) rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2005-11-02 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-02 ( - ) Nr. ( - ) bei UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2006-01-05 ( - ) Nr. ( - ), 2006-02-02 ( - ) Nr. ( - ) ir 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) bei UAB ( - ) atliko reklamos paslaugas už 29500 Lt sumą, tame tarpe PVM - 4500 Lt. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) bei UAB ( - ) antspaudais bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. bei UAB ( - ) direktorės S. R. parašus, šiuos dokumentus ir surašytą sutartį su UAB( - ) per S. B., A. K., R. V. ir A. A., grąžino UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB „SEB Vilniaus bankas”, 2005-12-19 bankiniu pavedimu Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, pervedė 11800 Lt, bei už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB „SEB Vilniaus bankas”, 2006-01-24 bankiniu pavedimu Nr. ( - ), 2006-02-07 bankiniu pavedimu Nr. ( - ) ir 2006-03-01 bankiniu pavedimu Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, viso pervedė 17700 Lt. Po ko (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nuėmus šiuos pinigus grynais, dalį pinigų - 7,5 procento nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą perdavus asmenims, pasilikusiems nenustatyto dydžio atlygį: S. B., per pastarąją A. K., R. V., pastariesiems perdavus lėšas A. A., o šis likusią dalį grąžino (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šias lėšas be apskaitos panaudojo įmonės veiklai įsigyjant kuro bei medžiagų. Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB ( - ) 2005 m. lapkričio, gruodžio, 2006 sausio- kovo mėn. pirkimo PVM atskaitą.

43Tokiu būdu 4500 Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2005 lapkričio, gruodžio, 2006 sausio- kovo mėn. deklaracijose ir jas 2005-12-28, 2006-01-18, 2006-03-02, 2006-03-24 ir 2006-04-24 pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, S. B. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. A., A. K., R. V., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB ( - ) naudai panaikinti turtinę prievolę - 4500 Lt sumažinti mokėtiną PVM.

44Tokiu būdu S. B. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

45Taip pat S. B. iš anksto žinodama, jog UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), reg. ( - ) neatliks, sandoriai tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB ( - ) ir UAB ( - ) dokumentais, UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus A. A. įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2006-03-30 sutartį Nr. ( - ), kurioje įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei šią sutartį ją pasirašius pačiam (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K. bei R. V., kurie per S. B. sutartį perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris šią sutartį patvirtino UAB ( - ) apvaliu antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvios direktorės S. R. parašą. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB ( - ) rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) vardu išrašytas PVM sąskaitas – faktūras: 2006-05-02 serija ( - ) Nr. ( - ) ir 2006-04-03 serija ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) atliko reklamos paslaugas už 14160 Lt sumą, tame tarpe PVM - 2160 Lt. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) antspaudu bei juose suklastojus UAB ( - ) direktorės S. R. parašą, šiuos dokumentus ir surašytą sutartį su UAB( - ) per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), imituodamas atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas iš UAB ( - ) kasos pagal 2006-05-11 avansinę apyskaitą Nr. 9 gavo pinigus viso 14160 Lt už UAB ( - ) suteiktas paslaugas, pasirašė (asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) kartu su (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) suklastotą ir jam per S. B., A. K., R. V. ir A. A. pateiktą 2006-05-11 kasos pajamų orderį ( - ) Nr. ( - ) viso 14160 Lt sumai. Tačiau realiai pinigų pagal išrašytą kasos pajamų orderį nemokėjo, o paimtas lėšas (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) be apskaitos panaudojo įmonės veiklai. Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - )pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB ( - ) 2006 m. balandžio-gegužės mėn. pirkimo PVM atskaitą.

46Tokiu būdu 2160 Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2006 balandžio-gegužės mėn. deklaracijose ir jas pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, S. B. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. A., A. K., R. V., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB ( - ) naudai panaikinti turtinę prievolę - 2160 Lt sumažinti mokėtiną PVM.

47Tokiu būdu S. B. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

48Taip pat S. B. iš anksto žinodama, jog UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ( - )(įmonės kodas ( - ), ( - )) neatliks, sandoriai tarp UAB ( - )ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB ( - )ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) dokumentais, UAB ( - )generaliniam direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus A. A. įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas reklamos paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2005-10-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ) bei 2005-12-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), kuriuose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva nurodyta apimtimi įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - )ir UAB ( - ) bei UAB ( - ). Šias sutartis (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) pateikė pasirašyti direktoriui R. G., nieko nežinančiam apie tai, kad šias suklastotas sutartis, po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) šias sutartis grąžino A. A., kuris jas perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K. bei R. V., kurie per S. B. sutartis perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris sutartį patvirtino apvaliu UAB ( - ) antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. parašą ir UAB ( - ) sutartį patvirtino UAB( - ) apvaliu antspaudu. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB ( - )rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: 2005-11-02 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-02 ( - ) Nr. ( - ) bei UAB( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2006-01-05 serija ( - ) Nr. ( - ), 2006-02-02 ( - ) Nr. ( - ), 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-03 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-02 ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) bei UAB ( - ) atliko reklamos paslaugas už 41300Lt, tame tarpe 6300Lt PVM. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) bei UAB ( - ) antspaudais bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. bei UAB ( - ) direktorės S. R. parašus, šiuos dokumentus ir surašytą sutartį su UAB ”( - )” per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB ( - )direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB”( - )” buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - )bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB banke „NORD/LB”, 2005-12-21 bankiniu pavedimu Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, pervedė 11800 Lt, bei už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - )bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB banke „NORD/LB”, 2006-03-29 bankiniu pavedimu, 2006-04-25 bankiniu pavedimu ir 2006-05-11 bankiniu pavedimu į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, viso pervedė 17700 Lt., bei įformino fiktyvų apmokėjimą grynais pagal kasos pajamų orderį ( - ) Nr. ( - ), 11800 Lt sumai. T.y. viso sumokėdamas už reklamos paslaugas 41300 Lt, tame tarpe 6300 PVM. Nors realiai už reklamos paslaugas sumokėjo po 1000 litų už kiekvieną mėnesį t.y. viso 7000 litų. Po ko (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nuėmus pavedimu pervestus pinigus grynais, dalį pinigų – 7,5 procento sumą nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą perdavus asmenims, pasilikusiems sau kaip atlygį bendrai 10,5 procento dydžio nuo pervestos sumos: S. B., per pastarąją A. K., R. V., pastariesiems perdavus lėšas A. A., o šis likusią dalį viso 28000 Lt grąžino (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šias lėšas be apskaitos panaudojo įmonės veiklai. Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - )pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB ( - )2005 m. lapkričio, gruodžio, 2006 sausio- gegužės mėn. pirkimo PVM atskaitą.

49Tokiu būdu 6300 Lt sumažinus UAB ( - )valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2006 m. balandžio ir gegužės deklaracijose, bei nieko nežinančiam apie fiktyvius sandorius su UAB ( - ) ir UAB ( - ) R. G. savo parašu patvirtinus 2005m. lapkričio, gruodžio, 2006m. sausio, vasario, kovo deklaracijose ir jas 2006-02-24, 2006-03-03, 2006-04-24, 2006-05-24 ir 2006-06-22 pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, S. B. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. A., A. K., R. V., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB ( - )naudai panaikinti turtinę prievolę - 6300 Lt sumažinti mokėtiną PVM.

50Tokiu būdu S. B. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

51Taip pat S. B. iš anksto žinodama, jog UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ”( - )” (įmonės kodas ( - ), ( - )) neatliks, sandoriai tarp UAB „( - )” ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB „( - )” ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) dokumentais, UAB „( - )” generaliniam direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus A. A. įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas reklamos paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2005-10-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ) bei 2005-12-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), kuriuose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva nurodyta apimtimi įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB “( - )” ir UAB ( - ) bei UAB ( - ). Šias sutartis (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) pateikė pasirašyti direktoriaus pavaduotojui M. M., nieko nežinančiam apie šias suklastotas sutartis, po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) šias sutartis grąžino A. A., kuris jas perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K. bei R. V., kurie per S. B. sutartis perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris sutartį patvirtino apvaliu UAB ( - ) antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. parašą ir UAB ( - ) sutartį patvirtino UAB( - )apvaliu antspaudu. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB “( - )” rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: UAB ( - ) išrašytas PVM sąskaitas – faktūras: 2005-11-02 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-02 ( - ) Nr. ( - ) ir UAB ( - ) išrašytas PVM sąskaitas – faktūras: 2006-01-05 serija ( - ) Nr. ( - ), 2006-02-02 ( - ) Nr. ( - ), 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-03 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-02 ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) bei UAB ( - ) atliko reklamos paslaugas už 41300Lt, tame tarpe 6300Lt PVM. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) bei UAB ( - ) antspaudais bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. bei UAB ( - ) direktorės S. R. parašus, šiuos dokumentus ir surašytą sutartį su UAB” ( - )” per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB “( - )” direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB” ( - )” buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB “( - )” bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB banke „Sampo bankas”, 2005-12-21 bankiniu pavedimu į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, pervedė 11800 Lt, bei už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB “( - )” bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB banke „Sampo bankas”, 2006-03-20 bankiniu pavedimu ir 2006-05-11 bankiniu pavedimu į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, viso pervedė 17700 Lt., bei įformino fiktyvų apmokėjimą grynais pagal kasos pajamų orderį ( - ) Nr. ( - ) 11800 Lt sumai. T.y. viso sumokėdamas už reklamos paslaugas 41300 Lt, tame tarpe 6300 PVM. Nors realiai už reklamos paslaugas sumokėjo po 1000 litų už kiekvieną mėnesį t.y. viso 7000 litų. Po ko (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nuėmus pavedimu pervestus pinigus grynais, dalį pinigų - 7,5 procento nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą asmenims, pasilikusiems sau kaip atlygį bendrai 10,5 procento dydžio nuo pervestos sumos:S. B., per pastarąją A. K., R. V., pastariesiems perdavus lėšas A. A., o šis likusią dalį viso 28000 Lt grąžino (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šias lėšas be apskaitos panaudojo įmonės veiklai. Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB “( - )” 2005 m. lapkričio, gruodžio, 2006 sausio - gegužės mėn. pirkimo PVM atskaitą.

52Tokiu būdu 6600 Lt sumažinus UAB “( - )” valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2006 m. balandžio ir gegužės deklaracijose, bei nieko nežinančiam apie fiktyvius sandorius su UAB ( - ) ir UAB ( - ) M. M. savo parašu patvirtinus 2005 m. lapkričio, gruodžio, 2006 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės deklaracijose ir jas 2006-01-24, 2006-03-28, 2006-04-20, 2006-05-02, 2006-05-24 ir 2006-06-30 pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, S. B. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju)bei asmenimis A. A., A. K., R. V., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB “( - )” naudai panaikinti turtinę prievolę - 6600 Lt sumažinti mokėtiną PVM.

53Tokiu būdu S. B. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

54Taip pat S. B. iš anksto žinodama, jog UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ( - )(įmonės kodas ( - ), ( - )) neatliks, sandoriai tarp UAB ( - )ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB ( - )ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) dokumentais, UAB ( - )direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus A. A. įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas reklamos paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2005-08-01 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), 2005-08-31 priėmimo perdavimo aktą Nr.1 pagal 2005-08-01 sutartį Nr. ( - ), 2005-10-03 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-12-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), kuriuose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva nurodyta apimtimi įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - )ir UAB ( - ) bei UAB ( - ). Šiuos dokumentus (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus savo parašu bei UAB ( - )antspaudu jas grąžino A. A., kuris jas perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K. bei R. V., kurie per S. B. sutartis perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris sutartį patvirtino apvaliu UAB ( - ) antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus J. B. parašą ir UAB ( - ) sutartį patvirtino UAB( - )apvaliu antspaudu bei suklastojo UAB “( - )” fiktyvaus direktorės S. R. parašą. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB ( - )rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: 2005-08-31 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-10-03 ( - ) Nr. ( - ), 2005-11-02 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-02 ( - ) Nr. ( - ) bei UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2006-01-05 serija ( - ) Nr. ( - ), 2006-02-02 ( - ) Nr. ( - ), 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-03 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-02 ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) bei UAB ( - ) atliko reklamos ir konsultacines paslaugas už 43660Lt, tame tarpe 6660Lt PVM. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) bei UAB ( - ) antspaudais bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvaus direktorių J. B., L. Ž. bei UAB ( - ) direktorės S. R. parašus, šiuos dokumentus ir surašytas sutartis su UAB ( - )per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB ( - )direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB ( - )buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, duodamas nurodymus įmonės darbuotojams iš UAB ( - )bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB banke „Hansabankas” 2005-09-07 bankiniu pavedimu Nr. ( - ), 2005-10-18 pavedimu Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB „Ūkio bankas”“ pervedė 10620 Lt, iš UAB ( - )bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB banke „Hansabankas” 2005-11-15 pavedimu Nr. ( - ), 2005-12-15 pavedimu Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, pervedė 9440 Lt, bei už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB banke „Hansabankas” 2006-01-26, 2006-02-02, 2006-03-02, 2006-04-07, 2006-05-06 pavedimais į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas” pervedė viso 23600 Lt. T.y. viso sumokėdamas už reklamos paslaugas 43660 Lt, tame tarpe 6660 PVM. Po ko (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nuėmus pavedimu pervestus pinigus grynais, dalį pinigų – 7,5 procento sumą nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą asmenims, pasilikusiems sau kaip atlygį nenustatyto dydžio sumai: S. B., per pastarąją A. K., R. V., pastariesiems perdavus lėšas A. A., o šis likusią dalį grąžino (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju). Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB ( - )200 5m. rugpjūčio, 2005 m. spalio - 2006 - gegužės mėn. pirkimo PVM atskaitą.

55Tokiu būdu 6660 Lt sumažinus UAB ( - )valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2005m. rugpjūčio, spalio - 2006 -gegužės mėn. deklaracijose, ir jas 2005-09-20, 2005-11-23, 2005-12-19, 2006-02-10, 2006-02-10, 2006-03-20, 2006-05-20 ir 2006-07-12 pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, S. B. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. A., A. K., R. V., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB ( - )naudai panaikinti turtinę prievolę - 6660 Lt sumažinti mokėtiną PVM.

56Tokiu būdu S. B. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

57Taip pat S. B. iš anksto žinodama, jog UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ( - ) (įmonės kodas ( - ), reg. ( - )) neatliks, sandoriai tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB ( - ) ir UAB ( - ) dokumentais, UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus A. A. įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas reklamos paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2006-01-30 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), kuriuoje įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ). Šiuos dokumentus (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus savo parašu bei UAB ( - ) antspaudu jas grąžino A. A., kuris jas perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K. bei R. V., kurie per S. B. sutartis perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris sutartį patvirtino apvaliu UAB( - ) apvaliu antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktorės S. R. parašą. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB ( - ) rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2006-02-02 serija ( - ) Nr. ( - ), 2006-03-01 ( - ) Nr.0018, 2006-04-03 ( - ) Nr. ( - ) ir 2006-05-02 ( - ) Nr. ( - ) (pastaroji tyrimui nepateikta, tačiau į apskaitą įtraukta) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) atliko reklamos paslaugas už 21240Lt, tame tarpe 3240 Lt PVM. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) antspaudais bei juose suklastojus fiktyvios direktorės UAB ( - ) direktorės S. R. parašus, šiuos dokumentus ir surašytą sutartį su UAB( - ) per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB( - ) buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB banke „Hansabankas” pavedimais: 2006-02-11 Nr. ( - ), 2006-02-12 Nr. ( - ), 2006-03-11 Nr. ( - ), 2006-03-11 Nr. ( - ), 2006-04-06 Nr. ( - ), 2006-05-09 Nr. ( - ) ir iš UAB( - ) bankinės sąskaitos Nr.( - ) esančios AB banke „SEB Vilniaus bankas” pavedimais: 2006-04-07 Nr. ( - ), 2006-04-07 Nr. ( - ), 2006-05-05 Nr. ( - ), 2006-05-05 Nr. ( - ) ir 2006-05-09 Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas” pervedė viso 21240 Lt. tame tarpe 3240 PVM. Po ko (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nuėmus pavedimu pervestus pinigus grynais, dalį pinigų – 7,5 procento sumą nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą asmenimsriams, pasilikusiems sau kaip atlygį nenustatyto dydžio sumai: S. B., per pastarąją A. K., R. V., pastariesiems perdavus lėšas A. A., o šis likusią dalį grąžino (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju). Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB ( - ) 2006 vasario-gegužės mėn. pirkimo PVM atskaitą.

58Tokiu būdu 3240 Lt sumažinus UAB “( - )” valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2006 m. vasario - gegužės mėn. deklaracijose, ir jas 2006 m. kovo - birželio pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, S. B. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. A., A. K., R. V., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB ( - ) naudai panaikinti turtinę prievolę - 3240 Lt sumažinti mokėtiną PVM.

59Tokiu būdu S. B. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

60Taip pat S. B. iš anksto žinodama, jog UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), ( - ) neatliks, sandoriai tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB „( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) dokumentais UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus A. A. įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas reklamos ir darbų paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvias sutartis su UAB ( - ) 2005-08-01 Nr. ( - ) bei 2005-08-05 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ), 2005-08-01 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-08-05 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ), 2005-08-02 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-08-09 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ) ir 2005-11-07 Nr. ( - ) bei 2005-11-07 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ), ir 2006-03-30 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), kuriuose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ). Šias sutartis ir perdavimo aktus (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus savo parašu bei apvaliu UAB ( - ) antspaudu jas grąžino A. A., kuris jas perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K., R. V., kurie per S. B. sutartis perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris sutartis su UAB ( - ) 2005-08-01 Nr. ( - ) bei 2005-08-05 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr.1, 2005-08-01 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-08-05 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr.1, 2005-08-02 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-08-09 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ) patvirtino apvaliu UAB ( - ) antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus J. B. parašą, o 2005-11-07 sutartį su UAB ( - ) Nr.R-11/01 bei 2005-11-07 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ) patvirtino apvaliu UAB ( - ) antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. parašą bei 2006-03-30 UAB ( - ) sutartį Nr. ( - ) patvirtino UAB ( - ) apvaliu antspaudu bei suklastojo fiktyvaus direktoriaus S. R. parašą. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB ( - ) rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: 2005-08-03 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-08-01 ( - ) Nr. ( - ), 2005-08-02 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-29 ( - ) Nr. ( - ) bei 2006-04-03 UAB( - ) PVM sąskaitą faktūrą ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) bei UAB ( - ) atliko reklamos bei darbų atlikimo paslaugas už 43081,80Lt, tame tarpe 6571,8Lt PVM. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) bei UAB ( - ) antspaudais bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus J. B., L. Ž. bei UAB ( - ) direktorės S. R. parašus, šiuos dokumentus ir surašytas sutartis ir darbų atlikimo aktus su UAB ”( - ) per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB”( - ) buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - ) kasos įformino fiktyvų apmokėjimą grynais pagal (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) surastų nesustatytų asmenų išrašytus kasos pajamų orderius 2005-08-04 ( - ) Nr. ( - ), 2005-08-04 ( - ) Nr. ( - ), 2005-08-04 ( - ) Nr. ( - ) ir 2005-12-29 ( - ) Nr. ( - ) viso 36001,80 Lt sumai. Po ko (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nuėmus pavedimu pervestus pinigus grynais, dalį pinigų – 7,5 procento sumą nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą asmenims, pasilikusiems sau kaip atlygį nenustatyto dydžio sumą: S. B., per pastarąją A. K., R. V., pastariesiems perdavus lėšas A. A., o šis likusią dalį grąžino (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šias lėšas be apskaitos naudojo įmonės veiklai. Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB ( - ) 2005 m. rugpjūčio, gruodžio, 2006 m. balandžio mėn. pirkimo PVM atskaitą.

61Tokiu būdu 6571,8Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2005 m. rugpjūčio, gruodžio ir 2006 m. balandžio mėn. deklaracijose, ir jas pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, S. B. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. A., A. K., R. V., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB ( - ) naudai panaikinti turtinę prievolę - 6571,8Lt sumažino mokėtiną PVM.

62Tokiu būdu S. B. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

63Taip pat S. B. iš anksto žinodama, jog UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų AB spaustuvei “ ( - )” įmonės kodas ( - ), reg. ( - ) neatliks, sandoriai tarp AB spaustuvės ( - ) ir UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais AB spaustuvės ( - ) ir UAB ( - ) dokumentais, AB spaustuvės ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-07-15 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas paslaugas Ikiteisminio tyrimo nenustatytiems asmenims, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2006-01-19 sutartį Nr. ( - ), 2006-03-01 darbų perdavimo priėmimo aktą Nr. ( - ), dvi remonto sąmatas, kuriuose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp AB spaustuvės ( - ) ir UAB ( - ) bei šiuos dokumentus perdavė S. B., kuri juos perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai). Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus, už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, išrašė fiktyvią PVM sąskaitą faktūrą 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) atliko spaudos mašinų remonto darbus už 50730,56 Lt sumą, tame tarpe PVM – 7738,56 Lt. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) S. B. pateiktus fiktyvius dokumentus ir išrašytą fiktyvią PVM sąskaitą faktūrą patvirtinus UAB ( - ) antspaudu bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvios direktorės S. R. parašą, šiuos dokumentus grąžino S. B., kuri juo perdavė A. K. ir R. V., kurie šiuos dokumentus grąžino AB spaustuvės ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-07-15 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė AB spaustuvės ( - ) buhalterijai įtraukti į AB spaustuvės ( - ) buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-07-15 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš AB spaustuvės ( - ) bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB „Sampo bankas”, 2006-03-03 bankiniu pavedimu Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB „DnB Nord bankas”, pervedė 50730,56 Lt. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus 2006-03-03 dalį šių lėšų 46925 Lt sumoje pervedė į asmeninę R. V. banko sąskaitą Snoro banke Nr. ( - ). Po ko R. V. šias nusikalstamu būdu gautas lėšas išgrynino ir kartu su A. K. pasiliko sau.

64Tokiu būdu 7738,56 Lt sumažinus AB spaustuvės ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-07-15 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2006 kovo mėn. deklaracijoje ir ją pateikus Kauno apskrities VMI Kauno skyriui, S. B. kartu su asmenimis R. V., A. K., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) apgaule AB spaustuvės ( - ) naudai panaikino turtinę prievolę - 7738,56 Lt sumažino mokėtiną PVM.

65Tokiu būdu S. B. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

66A. K., iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), ( - ) neatliks, sandoriai tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) dokumentais, UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus A. A. įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas reklamos paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2005-10-28 sutartį Nr. ( - ), kurioje įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei šią sutartį, ją pasirašius pačiam UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K. bei R. V., kurie per S. B. A. A. paruoštą sutartį perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris šią sutartį patvirtino UAB ( - ) apvaliu antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. parašą. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB ( - ) rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2005-11-02 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-02 ( - ) Nr. ( - ) bei UAB( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2006-01-05 ( - ) Nr. ( - ), 2006-02-02 ( - ) Nr. ( - ) ir 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) bei UAB ( - ) atliko reklamos paslaugas už 29500 Lt sumą, tame tarpe PVM - 4500 Lt. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) bei UAB ( - ) antspaudais bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. bei UAB ( - ) direktorės S. R. parašus, šiuos dokumentus ir surašytą sutartį su UAB( - ) per S. B., A. K., R. V. ir A. A., grąžino UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB „SEB Vilniaus bankas”, 2005-12-19 bankiniu pavedimu Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, pervedė 11800 Lt, bei už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB „SEB Vilniaus bankas”, 2006-01-24 bankiniu pavedimu Nr. ( - ), 2006-02-07 bankiniu pavedimu Nr. ( - ) ir 2006-03-01 bankiniu pavedimu Nr.98 į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, viso pervedė 17700 Lt. Po ko (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nuėmus šiuos pinigus grynais, dalį pinigų - 7,5 procento nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą asmenims, pasilikusiems nenustatyto dydžio atlygį: S. B., per pastarąją A. K., R. V., pastariesiems perdavus lėšas A. A., o šis likusią dalį grąžino (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šias lėšas be apskaitos panaudojo įmonės veiklai įsigyjant kuro bei medžiagų. Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - )pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB ( - ) 2005 m. lapkričio, gruodžio, 2006 sausio- kovo mėn. pirkimo PVM atskaitą.

67Tokiu būdu 4500 Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2005 m. lapkričio, gruodžio, 2006 m. sausio - kovo mėn. deklaracijose ir jas 2005-12-28, 2006-01-18, 2006-03-02, 2006-03-24 ir 2006-04-24 pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, A. K. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. A., R. V., S. B., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB ( - ) naudai panaikinti turtinę prievolę - 4500 Lt sumažinti mokėtiną PVM.

68Tokiu būdu A. K. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

69Taip pat A. K. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), reg. ( - ) neatliks, sandoriai tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB ( - ) ir UAB ( - ) dokumentais, UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus A. A. įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2006-03-30 sutartį Nr. ( - ), kurioje įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei šią sutartį ją pasirašius pačiam (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K. bei R. V., kurie per S. B. sutartį perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris šią sutartį patvirtino UAB ( - ) apvaliu antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvios direktorės S. R. parašą. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB ( - ) rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) vardu išrašytas PVM sąskaitas – faktūras: 2006-05-02 serija ( - ) Nr. ( - ) ir 2006-04-03 serija ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) atliko reklamos paslaugas už 14160 Lt sumą, tame tarpe PVM - 2160 Lt. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) antspaudu bei juose suklastojus UAB ( - ) direktorės S. R. parašą, šiuos dokumentus ir surašytą sutartį su UAB( - ) per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB( - ) buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), imituodamas atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas iš UAB( - ) kasos pagal 2006-05-11 avansinę apyskaitą Nr.9 gavo pinigus viso 14160 Lt už UAB ( - ) suteiktas paslaugas, pasirašė (asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) kartu su (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) suklastotą ir jam per S. B., A. K., R. V. ir A. A. pateiktą 2006-05-11 kasos pajamų orderį ( - ) Nr. ( - ) viso 14160 Lt sumai. Tačiau realiai pinigų pagal išrašytą kasos pajamų orderį nemokėjo, o paimtas lėšas (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) be apskaitos panaudojo įmonės veiklai. Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - )pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB ( - ) 2006m. balandžio-gegužės mėn. pirkimo PVM atskaitą.

70Tokiu būdu 2160 Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2006 balandžio-gegužės mėn. deklaracijose ir jas pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, A. K. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. A., R. V., S. B., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB ( - ) naudai panaikinti turtinę prievolę - 2160 Lt sumažinti mokėtiną PVM.

71Tokiu būdu A. K. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

72Taip pat A. K. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ( - )(įmonės kodas ( - ), ( - )) neatliks, sandoriai tarp UAB ( - )ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB ( - )ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) dokumentais, UAB ( - )generaliniam direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus A. A. įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas reklamos paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2005-10-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ) bei 2005-12-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), kuriuose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva nurodyta apimtimi įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - )ir UAB ( - ) bei UAB ( - ). Šias sutartis (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) pateikė pasirašyti direktoriui R. G., nieko nežinančiam apie tai, kad šias suklastotas sutartis, po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) šias sutartis grąžino A. A., kuris jas perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K. bei R. V., kurie per S. B. sutartis perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris sutartį patvirtino apvaliu UAB ( - ) antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. parašą ir UAB ( - ) sutartį patvirtino UAB( - ) apvaliu antspaudu. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB ( - )rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: 2005-11-02 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-02 ( - ) Nr. ( - ) bei UAB( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2006-01-05 serija ( - ) Nr. ( - ), 2006-02-02 ( - ) Nr. ( - ), 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-03 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-02 ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) bei UAB ( - ) atliko reklamos paslaugas už 41300Lt, tame tarpe 6300Lt PVM. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) bei UAB ( - ) antspaudais bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. bei UAB ( - ) direktorės S. R. parašus, šiuos dokumentus ir surašytą sutartį su UAB”( - )” per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB ( - )direktoriui (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB ”( - )” buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - )bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB banke „NORD/LB”, 2005-12-21 bankiniu pavedimu Nr.8250 į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, pervedė 11800 Lt, bei už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - )bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB banke „NORD/LB”, 2006-03-29 bankiniu pavedimu, 2006-04-25 bankiniu pavedimu ir 2006-05-11 bankiniu pavedimu į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, viso pervedė 17700 Lt., bei įformino fiktyvų apmokėjimą grynais pagal kasos pajamų orderį ( - ) Nr. ( - ), 11800 Lt sumai. T.y. viso sumokėdamas už reklamos paslaugas 41300 Lt, tame tarpe 6300 PVM. Nors realiai už reklamos paslaugas sumokėjo po 1000 litų už kiekvieną mėnesį t.y. viso 7000 litų. Po ko (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nuėmus pavedimu pervestus pinigus grynais, dalį pinigų – 7,5 procento sumą nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą asmenims, pasilikusiems sau kaip atlygį bendrai 10,5 procento dydžio nuo pervestos sumos: S. B., per pastarąją A. K., R. V., pastariesiems perdavus lėšas A. A., o šis likusią dalį viso 28000 Lt grąžino (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šias lėšas be apskaitos panaudojo įmonės veiklai. Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - )pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB ( - )2005m. lapkričio, gruodžio, 2006 sausio - gegužės mėn. pirkimo PVM atskaitą.

73Tokiu būdu 6300 Lt sumažinus UAB ( - )valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2006 m. balandžio ir gegužės deklaracijose, bei nieko nežinančiam apie fiktyvius sandorius su UAB ( - ) ir UAB ( - ) R. G. savo parašu patvirtinus 2005m. lapkričio, gruodžio, 2006 m. sausio, vasario, kovo deklaracijose ir jas 2006-02-24, 2006-03-03, 2006-04-24, 2006-05-24 ir 2006-06-22 pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, A. K. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. A., R. V., S. B., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB ( - )naudai panaikinti turtinę prievolę - 6300 Lt sumažinti mokėtiną PVM.

74Tokiu būdu A. K. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

75Taip pat A. K. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ”( - )” (įmonės kodas ( - ), ( - )) neatliks, sandoriai tarp UAB „( - )” ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB „( - )” ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) dokumentais, UAB „( - )” generaliniam direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus A. A. įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas reklamos paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2005-10-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ) bei 2005-12-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), kuriuose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva nurodyta apimtimi įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB “( - )” ir UAB ( - ) bei UAB ( - ). Šias sutartis (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) pateikė pasirašyti direktoriaus pavaduotojui M. M., nieko nežinančiam apie šias suklastotas sutartis, po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) šias sutartis grąžino A. A., kuris jas perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K. bei R. V., kurie per S. B. sutartis perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris sutartį patvirtino apvaliu UAB ( - ) antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. parašą ir UAB ( - ) sutartį patvirtino UAB ( - )apvaliu antspaudu. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB “( - )” rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: UAB ( - ) išrašytas PVM sąskaitas – faktūras: 2005-11-02 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-02 ( - ) Nr. ( - ) ir UAB ( - ) išrašytas PVM sąskaitas – faktūras: 2006-01-05 serija ( - ) Nr. ( - ), 2006-02-02 ( - ) Nr. ( - ), 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-03 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-02 ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) bei UAB ( - ) atliko reklamos paslaugas už 41300Lt, tame tarpe 6300Lt PVM. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) bei UAB ( - ) antspaudais bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. bei UAB ( - ) direktorės S. R. parašus, šiuos dokumentus ir surašytą sutartį su UAB” ( - )” per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB “( - )” direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB” ( - )” buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB “ ( - )” bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB banke „Sampo bankas”, 2005-12-21 bankiniu pavedimu į UAB ( - ) sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, pervedė 11800 Lt, bei už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB “( - )” bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB banke „Sampo bankas”, 2006-03-20 bankiniu pavedimu ir 2006-05-11 bankiniu pavedimu į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, viso pervedė 17700 Lt., bei įformino fiktyvų apmokėjimą grynais pagal kasos pajamų orderį ( - ) Nr. ( - ) 11800 Lt sumai. T.y. viso sumokėdamas už reklamos paslaugas 41300 Lt, tame tarpe 6300 PVM. Nors realiai už reklamos paslaugas sumokėjo po 1000 litų už kiekvieną mėnesį t.y. viso 7000 litų. Po ko (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nuėmus pavedimu pervestus pinigus grynais, dalį pinigų - 7,5 procento nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą asmenims, pasilikusiems sau kaip atlygį bendrai 10,5 procento dydžio nuo pervestos sumos:S. B., per pastarąją A. K., R. V., pastariesiems perdavus lėšas A. A., o šis likusią dalį viso 28000 Lt grąžino (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šias lėšas be apskaitos panaudojo įmonės veiklai. Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB “ ( - )” 2005 m. lapkričio, gruodžio, 2006 sausio - gegužės mėn. pirkimo PVM atskaitą.

76Tokiu būdu 6600 Lt sumažinus UAB “( - )” valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2006m. balandžio ir gegužės deklaracijose, bei nieko nežinančiam apie fiktyvius sandorius su UAB ( - ) ir UAB ( - ) M. M. savo parašu patvirtinus 2005 m. lapkričio, gruodžio, 2006 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės deklaracijose ir jas 2006-01-24, 2006-03-28, 2006-04-20, 2006-05-02, 2006-05-24 ir 2006-06-30 pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, A. K. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. A., R. V., S. B., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB “( - )” naudai panaikinti turtinę prievolę - 6600 Lt sumažinti mokėtiną PVM.

77Tokiu būdu A. K. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

78Taip pat A. K. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ( - ) (įmonės kodas ( - ), ( - )) neatliks, sandoriai tarp UAB ( - )ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB ( - )ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) dokumentais, UAB ( - )direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus A. A. įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas reklamos paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2005-08-01 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), 2005-08-31 priėmimo perdavimo aktą Nr. ( - ) pagal 2005-08-01 sutartį Nr. ( - ), 2005-10-03 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-12-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), kuriuose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva nurodyta apimtimi įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - )ir UAB ( - ) bei UAB ( - ). Šiuos dokumentus (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus savo parašu bei UAB ( - )antspaudu jas grąžino A. A., kuris jas perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K. bei R. V., kurie per S. B. sutartis perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris sutartį patvirtino apvaliu UAB ( - ) antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus J. B. parašą ir UAB ( - ) sutartį patvirtino UAB( - )apvaliu antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktorės S. R. parašą. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB ( - )rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: 2005-08-31 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-10-03 ( - ) Nr. ( - ), 2005-11-02 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-02 ( - ) Nr.119 bei UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2006-01-05 serija RGS Nr. ( - ), 2006-02-02 ( - ) Nr. ( - ), 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-03 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-02 ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) bei UAB ( - ) atliko reklamos ir konsultacines paslaugas už 43660 Lt, tame tarpe 6660Lt PVM. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) bei UAB ( - ) antspaudais bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvaus direktorių J. B., L. Ž. bei UAB ( - ) direktorės S. R. parašus, šiuos dokumentus ir surašytas sutartis su UAB ( - ) per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB ( - )direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, duodamas nurodymus įmonės darbuotojams iš UAB ( - )bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB banke „Hansabankas” 2005-09-07 bankiniu pavedimu Nr.330, 2005-10-18 pavedimu Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB „Ūkio bankas”“ pervedė 10620 Lt, iš UAB ( - )bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB banke „Hansabankas” 2005-11-15 pavedimu Nr. ( - ), 2005-12-15 pavedimu Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, pervedė 9440 Lt, bei už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - )bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB banke „Hansabankas” 2006-01-26, 2006-02-02, 2006-03-02, 2006-04-07, 2006-05-06 pavedimais į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas” pervedė viso 23600 Lt. T.y. viso sumokėdamas už reklamos paslaugas 43660 Lt, tame tarpe 6660 PVM. Po ko (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nuėmus pavedimu pervestus pinigus grynais, dalį pinigų – 7,5 procento sumą nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą asmenims, pasilikusiems sau kaip atlygį nenustatyto dydžio sumai: S. B., per pastarąją A. K., R. V., pastariesiems perdavus lėšas A. A., o šis likusią dalį grąžino (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju). Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB ( - ) 2005 m. rugpjūčio, 2005 m. spalio- 2006m. gegužės mėn. pirkimo PVM ataskaitą.

79Tokiu būdu 6660 Lt sumažinus UAB ( - )valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2005 m. rugpjūčio, spalio – 2006 m. gegužės mėn. deklaracijose, ir jas 2005-09-20, 2005-11-23, 2005-12-19, 2006-02-10, 2006-02-10, 2006-03-20, 2006-05-20 ir 2006-07-12 pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, A. K. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. A., R. V., S. B., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB ( - )naudai panaikinti turtinę prievolę - 6660 Lt sumažinti mokėtiną PVM.

80Tokiu būdu A. K. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

81Taip pat A. K. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ( - ) (įmonės kodas ( - ), reg. ( - )) neatliks, sandoriai tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB ( - ) ir UAB ( - ) dokumentais, UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus A. A. įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas reklamos paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2006-01-30 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), kuriuoje įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ). Šiuos dokumentus (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus savo parašu bei UAB ( - ) antspaudu jas grąžino A. A., kuris jas perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K. bei R. V., kurie per S. B. sutartis perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris sutartį patvirtino apvaliu UAB( - ) apvaliu antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktorės S. R. parašą. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB ( - ) rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2006-02-02 serija ( - ) Nr. ( - ), 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-03 ( - ) Nr. ( - ) ir 2006-05-02 ( - ) Nr. ( - ) (pastaroji tyrimui nepateikta, tačiau į apskaitą įtraukta) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) atliko reklamos paslaugas už 21240 Lt, tame tarpe 3240 Lt PVM. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) antspaudais bei juose suklastojus fiktyvios direktorės UAB ( - ) direktorės S. R. parašus, šiuos dokumentus ir surašytą sutartį su UAB ( - ) per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB banke „Hansabankas” pavedimais: 2006-02-11 Nr. ( - ), 2006-02-12 Nr. ( - ), 2006-03-11 Nr. ( - ), 2006-03-11 Nr. ( - ), 2006-04-06 Nr. ( - ), 2006-05-09 Nr. ( - ) ir iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr.( - ) esančios AB banke „SEB Vilniaus bankas” pavedimais: 2006-04-07 Nr. ( - ), 2006-04-07 Nr. ( - ), 2006-05-05 Nr. ( - ), 2006-05-05 Nr. ( - ) ir 2006-05-09 Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas” pervedė viso 21240 Lt. tame tarpe 3240 PVM. Po ko (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nuėmus pavedimu pervestus pinigus grynais, dalį pinigų – 7,5 procento sumą nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą perdavus asmenims, pasilikusiems sau kaip atlygį nenustatyto dydžio sumai: S. B., per pastarąją A. K., R. V., pastariesiems perdavus lėšas A. A., o šis likusią dalį grąžino (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju). Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB ( - ) 2006 vasario-gegužės mėn. pirkimo PVM atskaitą.

82Tokiu būdu 3240 Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2006 m. vasario - gegužės mėn. deklaracijose, ir jas 2006 m. kovo - birželio pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, A. K. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. A., R. V., S. B., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB ( - ) naudai panaikinti turtinę prievolę - 3240 Lt sumažinti mokėtiną PVM.

83Tokiu būdu A. K. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

84Taip pat A. K. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), ( - ) neatliks, sandoriai tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB „( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) dokumentais UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus A. A. įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas reklamos ir darbų paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvias sutartis su UAB ( - ) 2005-08-01 Nr. ( - ) bei 2005-08-05 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ), 2005-08-01 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-08-05 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ), 2005-08-02 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-08-09 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ) ir 2005-11-07 Nr. ( - ) bei 2005-11-07 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ), ir 2006-03-30 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), kuriuose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ). Šias sutartis ir perdavimo aktus (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus savo parašu bei apvaliu UAB ( - ) antspaudu jas grąžino A. A., kuris jas perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K., R. V., kurie per S. B. sutartis perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris sutartis su UAB( - ) 2005-08-01 Nr. ( - ) bei 2005-08-05 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ), 2005-08-01 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-08-05 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ), 2005-08-02 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-08-09 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr.1 patvirtino apvaliu UAB ( - ) antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus J. B. parašą, o 2005-11-07 sutartį su UAB ( - ) Nr. ( - ) bei 2005-11-07 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr.1 patvirtino apvaliu UAB ( - ) antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. parašą bei 2006-03-30 UAB ( - ) sutartį Nr. ( - ) patvirtino UAB ( - ) apvaliu antspaudu bei suklastojo fiktyvaus direktoriaus S. R. parašą. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB ( - ) rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: 2005-08-03 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-08-01 ( - ) Nr. ( - ), 2005-08-02 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-29 ( - ) Nr. ( - ) bei 2006-04-03 UAB( - ) PVM sąskaitą faktūrą ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) bei UAB ( - ) atliko reklamos bei darbų atlikimo paslaugas už 43081,80Lt, tame tarpe 6571,8Lt PVM. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) bei UAB ( - ) antspaudais bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus J. B., L. Ž. bei UAB ( - ) direktorės S. R. parašus, šiuos dokumentus ir surašytas sutartis ir darbų atlikimo aktus su UAB”( - ) per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB ( - ) direktoriui (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB”( - ) buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - ) kasos įformino fiktyvų apmokėjimą grynais pagal (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) surastų nesustatytų asmenų išrašytus kasos pajamų orderius 2005-08-04 ( - ) Nr. ( - ), 2005-08-04 ( - ) Nr. ( - ), 2005-08-04 ( - ) Nr. ( - ) ir 2005-12-29 ( - ) Nr. ( - ) viso 36001,80 Lt sumai. Po ko (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nuėmus pavedimu pervestus pinigus grynais, dalį pinigų – 7,5 procento sumą nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą perdavus asmenims, pasilikusiems sau kaip atlygį nenustatyto dydžio sumą: S. B., per pastarąją A. K., R. V., pastariesiems perdavus lėšas A. A., o šis likusią dalį grąžino (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šias lėšas be apskaitos naudojo įmonės veiklai. Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB ( - ) 2005 m. rugpjūčio, gruodžio, 2006 m. balandžio mėn. pirkimo PVM ataskaitą.

85Tokiu būdu 6571,8Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2005 m. rugpjūčio, gruodžio ir 2006 m. balandžio mėn. deklaracijose, ir jas pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, A. K. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. A., R. V., S. B., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) apgaule padėjo UAB ( - ) naudai panaikinti turtinę prievolę - 6571,8Lt Lt sumažino mokėtiną PVM.

86Tokiu būdu A. K. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

87Taip pat A. K. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų AB spaustuvei ( - ) įmonės kodas ( - ), reg. ( - ) neatliks, sandoriai tarp AB spaustuvės ( - ) ir UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais AB spaustuvės ( - ) ir UAB ( - ) dokumentais, AB spaustuvės ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-07-15 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas paslaugas Ikiteisminio tyrimo nenustatytiems asmenims, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2006-01-19 sutartį Nr. ( - ), 2006-03-01 darbų perdavimo priėmimo aktą Nr. ( - ), dvi remonto sąmatas, kuriuose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp AB spaustuvės ( - ) ir UAB ( - ) bei šiuos dokumentus per S. B. perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai). Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus, už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, išrašė fiktyvią PVM sąskaitą faktūrą 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) atliko spaudos mašinų remonto darbus už 50730,56 Lt sumą, tame tarpe PVM – 7738,56 Lt. (Asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) S. B. pateiktus fiktyvius dokumentus ir išrašytą fiktyvią PVM sąskaitą faktūrą patvirtinus UAB ( - ) antspaudu bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvios direktorės S. R. parašą, šiuos dokumentus per S. B., grąžino A. K. ir R. V., kurie šiuos dokumentus grąžino AB spaustuvės ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-07-15 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė AB spaustuvės ( - ) buhalterijai įtraukti į AB spaustuvės ( - ) buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-07-15 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš AB spaustuvės ( - ) bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB „Sampo bankas”, 2006-03-03 bankiniu pavedimu Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB „DnB Nord bankas”, pervedė 50730,56 Lt. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus 2006-03-03 dalį šių lėšų 46925 Lt sumoje pervedė į asmeninę R. V. banko sąskaitą Snoro banke Nr. ( - ). Po ko R. V. šias nusikalstamu būdu gautas lėšas išgrynino ir kartu su A. K. pasiliko sau.

88Tokiu būdu 7738,56 Lt sumažinus AB spaustuvės ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-07-15 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2006 m. kovo mėn. deklaracijoje ir ją pateikus Kauno apskrities VMI Kauno skyriui, A. K., kartu su asmenimis R. V., S. B., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti)bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) apgaule padėjo AB spaustuvės ( - ) naudai panaikinti turtinę prievolę - 7738,56 Lt sumažino mokėtiną PVM.

89Tokiu būdu A. K. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

90A. K. taip pat buvo kaltinamas tuo, kad jis iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų AB spaustuvei ( - ) įmonės kodas ( - ), reg. ( - ) neatliks, sandoriai tarp AB spaustuvės ( - ) ir UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais AB spaustuvės ( - ) ir UAB ( - ) dokumentais, AB spaustuvės ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-07-15 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas paslaugas Ikiteisminio tyrimo nenustatytiems asmenims, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2006-01-19 sutartį Nr. ( - ), 2006-03-01 darbų perdavimo priėmimo aktą Nr. ( - ), dvi remonto sąmatas, kuriuose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp AB spaustuvės ( - ) ir UAB ( - ) bei šiuos dokumentus per S. B. perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai). Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, išrašė fiktyvią PVM sąskaitą faktūrą 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) atliko spaudos mašinų remonto darbus už 50730,56 Lt sumą, tame tarpe PVM – 7738,56 Lt. (Asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) S. B. pateiktus fiktyvius dokumentus ir išrašytą fiktyvią PVM sąskaitą faktūrą patvirtinus UAB ( - ) antspaudu bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvios direktorės S. R. parašą, šiuos dokumentus per S. B., grąžino A. K. ir R. V., kurie šiuos dokumentus grąžino AB spaustuvės ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-07-15 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė AB spaustuvės ( - ) buhalterijai įtraukti į AB spaustuvės ( - ) buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-07-15 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš AB spaustuvės ( - ) bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB „Sampo bankas”, 2006-03-03 bankiniu pavedimu Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB „DnB Nord bankas”, pervedė 50730,56 Lt. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus 2006-03-03 dalį šių lėšų 46925 Lt sumoje pervedė į asmeninę R. V. banko sąskaitą banke „Snoras” Nr. ( - ). Po ko R. V., žinodamas, kad šis turtas – UAB ( - ) pervestos piniginės lėšos, yra gautos nusikalstamu būdu, šias lėšas išgrynino ir kartu su A. K. pasiliko sau ir tokiu būdu įgijo didelės vertės nusikalstamu būdu gautą turtą viso 46925 Lt sumai.

91Tuo A. K. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 189 str. 2 d.

92R. V., iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), ( - ) neatliks, sandoriai tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) dokumentais, UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus A. A. įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas reklamos paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2005-10-28 sutartį Nr.IT05-04, kurioje įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei šią sutartį, ją pasirašius pačiam UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K. bei R. V., kurie per S. B. A. A. paruoštą sutartį perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris šią sutartį patvirtino UAB ( - ) apvaliu antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. parašą. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB ( - ) rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2005-11-02 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-02 ( - ) Nr. ( - ) bei UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2006-01-05 ( - ) Nr. ( - ), 2006-02-02 ( - ) Nr. ( - ) ir 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) bei UAB ( - ) atliko reklamos paslaugas už 29500 Lt sumą, tame tarpe PVM - 4500 Lt. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) bei UAB ( - ) antspaudais bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. bei UAB ( - ) direktorės S. R. parašus, šiuos dokumentus ir surašytą sutartį su UAB ( - ) per S. B., A. K., R. V. ir A. A., grąžino UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB „SEB Vilniaus bankas”, 2005-12-19 bankiniu pavedimu Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, pervedė 11800 Lt, bei už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB „SEB Vilniaus bankas”, 2006-01-24 bankiniu pavedimu Nr. ( - ), 2006-02-07 bankiniu pavedimu Nr. ( - ) ir 2006-03-01 bankiniu pavedimu Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, viso pervedė 17700 Lt. Po ko (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nuėmus šiuos pinigus grynais, dalį pinigų - 7,5 procento nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą perdavus asmenims, pasilikusiems nenustatyto dydžio atlygį: S. B., per pastarąją A. K., R. V., pastariesiems perdavus lėšas A. A., o šis likusią dalį grąžino (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šias lėšas be apskaitos panaudojo įmonės veiklai įsigyjant kuro bei medžiagų. Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB ( - ) 2005 m. lapkričio, gruodžio, 2006 m. sausio- kovo mėn. pirkimo PVM ataskaitą.

93Tokiu būdu 4500 Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2005 m. lapkričio, gruodžio, 2006 m. sausio - kovo mėn. deklaracijose ir jas 2005-12-28, 2006-01-18, 2006-03-02, 2006-03-24 ir 2006-04-24 pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, R. V. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. A., A. K., S. B., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB ( - ) naudai panaikinti turtinę prievolę - 4500 Lt sumažinti mokėtiną PVM.

94Tokiu būdu R. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

95Taip pat R. V. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), reg. ( - ) neatliks, sandoriai tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB ( - ) ir UAB ( - ) dokumentais, UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus A. A. įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2006-03-30 sutartį Nr. ( - ), kurioje įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei šią sutartį ją pasirašius pačiam (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K. bei R. V., kurie per S. B. sutartį perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris šią sutartį patvirtino UAB ( - ) apvaliu antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvios direktorės S. R. parašą. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB ( - ) rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) vardu išrašytas PVM sąskaitas – faktūras: 2006-05-02 serija ( - ) Nr. ( - ) ir 2006-04-03 serija ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) atliko reklamos paslaugas už 14160 Lt sumą, tame tarpe PVM - 2160 Lt. (Asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) antspaudu bei juose suklastojus UAB ( - ) direktorės S. R. parašą, šiuos dokumentus ir surašytą sutartį su UAB( - ) per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), imituodamas atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas iš UAB ( - ) kasos pagal 2006-05-11 avansinę apyskaitą Nr.9 gavo pinigus viso 14160 Lt už UAB ( - ) suteiktas paslaugas, pasirašė (asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) kartu su (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) suklastotą ir jam per S. B., A. K., R. V. ir A. A. pateiktą 2006-05-11 kasos pajamų orderį ( - ) Nr. ( - ) viso 14160 Lt sumai. Tačiau realiai pinigų pagal išrašytą kasos pajamų orderį nemokėjo, o paimtas lėšas (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) be apskaitos panaudojo įmonės veiklai. Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB ( - ) 2006 m. balandžio - gegužės mėn. pirkimo PVM ataskaitą.

96Tokiu būdu 2160 Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2006 m. balandžio -gegužės mėn. deklaracijose ir jas pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, R. V. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. A., A. K., S. B., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB ( - ) naudai panaikinti turtinę prievolę - 2160 Lt sumažinti mokėtiną PVM.

97Tokiu būdu R. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

98Taip pat R. V. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ( - ) (įmonės kodas ( - ), ( - )) neatliks, sandoriai tarp UAB ( - )ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB ( - )ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) dokumentais, UAB ( - )generaliniam direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus A. A. įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas reklamos paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2005-10-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ) bei 2005-12-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), kuriuose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva nurodyta apimtimi įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - )ir UAB ( - ) bei UAB ( - ). Šias sutartis (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) pateikė pasirašyti direktoriui R. G., nieko nežinančiam apie tai, kad šias suklastotas sutartis, po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) šias sutartis grąžino A. A., kuris jas perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K. bei R. V., kurie per S. B. sutartis perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris sutartį patvirtino apvaliu UAB ( - ) antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. parašą ir UAB ( - ) sutartį patvirtino UAB ( - ) apvaliu antspaudu. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB ( - )rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: 2005-11-02 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-02 ( - ) Nr. ( - ) bei UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2006-01-05 serija ( - ) Nr. ( - ), 2006-02-02 ( - ) Nr. ( - ), 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-03 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-02 ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) bei UAB ( - ) atliko reklamos paslaugas už 41300Lt, tame tarpe 6300Lt PVM. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) bei UAB ( - ) antspaudais bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. bei UAB ( - ) direktorės S. R. parašus, šiuos dokumentus ir surašytą sutartį su UAB”( - )” per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB ( - )direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB”( - )” buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - )bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB banke „NORD/LB”, 2005-12-21 bankiniu pavedimu Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, pervedė 11800 Lt, bei už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB banke „NORD/LB”, 2006-03-29 bankiniu pavedimu, 2006-04-25 bankiniu pavedimu ir 2006-05-11 bankiniu pavedimu į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, viso pervedė 17700 Lt., bei įformino fiktyvų apmokėjimą grynais pagal kasos pajamų orderį ( - ) Nr. ( - ), 11800 Lt sumai. T.y. viso sumokėdamas už reklamos paslaugas 41300 Lt, tame tarpe 6300 PVM. Nors realiai už reklamos paslaugas sumokėjo po 1000 litų už kiekvieną mėnesį t.y. viso 7000 litų. Po ko (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nuėmus pavedimu pervestus pinigus grynais, dalį pinigų – 7,5 procento sumą nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą perdavus asmenims, pasilikusiems sau kaip atlygį bendrai 10,5 procento dydžio nuo pervestos sumos: S. B., per pastarąją A. K., R. V., pastariesiems perdavus lėšas A. A., o šis likusią dalį viso 28000 Lt grąžino (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šias lėšas be apskaitos panaudojo įmonės veiklai. Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - )pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB ( - )2005 m. lapkričio, gruodžio, 2006 m. sausio - gegužės mėn. pirkimo PVM ataskaitą.

99Tokiu būdu 6300 Lt sumažinus UAB ( - )valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2006 m. balandžio ir gegužės deklaracijose, bei nieko nežinančiam apie fiktyvius sandorius su UAB ( - ) ir UAB ( - ) R. G. savo parašu patvirtinus 2005m. lapkričio, gruodžio, 2006 m. sausio, vasario, kovo deklaracijose ir jas 2006-02-24, 2006-03-03, 2006-04-24, 2006-05-24 ir 2006-06-22 pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, R. V. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. A., A. K., S. B., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB ( - )naudai panaikinti turtinę prievolę - 6300 Lt sumažinti mokėtiną PVM.

100Tokiu būdu R. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

101Taip pat R. V. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ”( - )” (įmonės kodas ( - ), ( - )) neatliks, sandoriai tarp UAB „( - )” ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB „( - )” ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) dokumentais, UAB „( - )” generaliniam direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus A. A. įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas reklamos paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2005-10-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ) bei 2005-12-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), kuriuose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva nurodyta apimtimi įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB “( - )” ir UAB ( - ) bei UAB ( - ). Šias sutartis (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) pateikė pasirašyti direktoriaus pavaduotojui M. M., nieko nežinančiam apie šias suklastotas sutartis, po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) šias sutartis grąžino A. A., kuris jas perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K. bei R. V., kurie per S. B. sutartis perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris sutartį patvirtino apvaliu UAB ( - ) antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. parašą ir UAB ( - ) sutartį patvirtino UAB ( - )apvaliu antspaudu. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB “( - )” rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: UAB ( - ) išrašytas PVM sąskaitas – faktūras: 2005-11-02 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-02 ( - ) Nr. ( - ) ir UAB ( - ) išrašytas PVM sąskaitas – faktūras: 2006-01-05 serija ( - ) Nr. ( - ), 2006-02-02 ( - ) Nr. ( - ), 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-03 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-02 ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) bei UAB ( - ) atliko reklamos paslaugas už 41300Lt, tame tarpe 6300Lt PVM. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) bei UAB ( - ) antspaudais bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. bei UAB ( - ) direktorės S. R. parašus, šiuos dokumentus ir surašytą sutartį su UAB ”( - )” per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB “( - )” direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB” ( - )” buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB “( - )” bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB banke „Sampo bankas”, 2005-12-21 bankiniu pavedimu į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, pervedė 11800 Lt, bei už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB “( - )” bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB banke „Sampo bankas”, 2006-03-20 bankiniu pavedimu ir 2006-05-11 bankiniu pavedimu į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, viso pervedė 17700 Lt., bei įformino fiktyvų apmokėjimą grynais pagal kasos pajamų orderį ( - ) Nr. ( - ) 11800 Lt sumai. T.y. viso sumokėdamas už reklamos paslaugas 41300 Lt, tame tarpe 6300 PVM. Nors realiai už reklamos paslaugas sumokėjo po 1000 litų už kiekvieną mėnesį t.y. viso 7000 litų. Po ko (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nuėmus pavedimu pervestus pinigus grynais, dalį pinigų - 7,5 procento nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą perdavus asmenims, pasilikusiems sau kaip atlygį bendrai 10,5 procento dydžio nuo pervestos sumos:S. B., per pastarąją A. K., R. V., pastariesiems perdavus lėšas A. A., o šis likusią dalį viso 28000 Lt grąžino (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šias lėšas be apskaitos panaudojo įmonės veiklai. Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB “( - )” 2005 m. lapkričio, gruodžio, 2006 m. sausio - gegužės mėn. pirkimo PVM atskaitą.

102Tokiu būdu 6600 Lt sumažinus UAB “( - )” valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2006 m. balandžio ir gegužės deklaracijose, bei nieko nežinančiam apie fiktyvius sandorius su UAB ( - ) ir UAB ( - ) M. M. savo parašu patvirtinus 2005 m. lapkričio, gruodžio, 2006 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės deklaracijose ir jas 2006-01-24, 2006-03-28, 2006-04-20, 2006-05-02, 2006-05-24 ir 2006-06-30 pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, R. V. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. A., A. K., S. B., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB “( - )” naudai panaikinti turtinę prievolę - 6600 Lt sumažinti mokėtiną PVM.

103Tokiu būdu R. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

104Taip pat R. V. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ( - )(įmonės kodas ( - ), ( - )) neatliks, sandoriai tarp UAB ( - )ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB ( - )ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) dokumentais, UAB ( - )direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus A. A. įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas reklamos paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2005-08-01 sutartį Nr. ( - ) su UAB( - ), 2005-08-31 priėmimo perdavimo aktą Nr. ( - ) pagal 2005-08-01 sutartį Nr. ( - ), 2005-10-03 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-12-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), kuriuose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva nurodyta apimtimi įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - )ir UAB ( - ) bei UAB ( - ). Šiuos dokumentus (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus savo parašu bei UAB ( - )antspaudu jas grąžino A. A., kuris jas perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K. bei R. V., kurie per S. B. sutartis perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris sutartį patvirtino apvaliu UAB ( - ) antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus J. B. parašą ir UAB ( - ) sutartį patvirtino UAB ( - )apvaliu antspaudu bei suklastojo UAB “( - )” fiktyvaus direktorės S. R. parašą. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB ( - )rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: 2005-08-31 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-10-03 ( - ) Nr. ( - ), 2005-11-02 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-02 ( - ) Nr. ( - ) bei UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2006-01-05 serija ( - ) Nr. ( - ), 2006-02-02 ( - ) Nr. ( - ), 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-03 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-02 ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) bei UAB ( - ) atliko reklamos ir konsultacines paslaugas už 43660Lt, tame tarpe 6660Lt PVM. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) bei UAB ( - ) antspaudais bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvaus direktorių J. B., L. Ž. bei UAB ( - ) direktorės S. R. parašus, šiuos dokumentus ir surašytas sutartis su UAB ( - ) per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB ( - )direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB ( - )buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, duodamas nurodymus įmonės darbuotojams iš UAB ( - )bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB banke „Hansabankas” 2005-09-07 bankiniu pavedimu Nr.330, 2005-10-18 pavedimu Nr.401 į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB „Ūkio bankas” pervedė 10620 Lt, iš UAB ( - )bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB banke „Hansabankas” 2005-11-15 pavedimu Nr. ( - ), 2005-12-15 pavedimu Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas”, pervedė 9440 Lt, bei už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - )bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB banke „Hansabankas” 2006-01-26, 2006-02-02, 2006-03-02, 2006-04-07, 2006-05-06 pavedimais į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas” pervedė viso 23600 Lt. T.y. viso sumokėdamas už reklamos paslaugas 43660 Lt, tame tarpe 6660 PVM. Po ko (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nuėmus pavedimu pervestus pinigus grynais, dalį pinigų – 7,5 procento sumą nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą perdavus asmenims, pasilikusiems sau kaip atlygį nenustatyto dydžio sumai: S. B., per pastarąją A. K., R. V., pastariesiems perdavus lėšas A. A., o šis likusią dalį grąžino (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju). Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB ( - )2005 m. rugpjūčio, 2005 m. spalio- 2006 - gegužės mėn. pirkimo PVM ataskaitą.

105Tokiu būdu 6660 Lt sumažinus UAB ( - )valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2005 m. rugpjūčio, spalio - 2006 - gegužės mėn. deklaracijose, ir jas 2005-09-20, 2005-11-23, 2005-12-19, 2006-02-10, 2006-02-10, 2006-03-20, 2006-05-20 ir 2006-07-12 pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, R. V. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. A., A. K., S. B., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB ( - )naudai panaikinti turtinę prievolę - 6660 Lt sumažinti mokėtiną PVM.

106Tokiu būdu R. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

107Taip pat R. V. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ( - ) (įmonės kodas ( - ), reg. ( - )) neatliks, sandoriai tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB ( - ) ir UAB ( - ) dokumentais, UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus A. A. įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas reklamos paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2006-01-30 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), kuriuoje įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ). Šiuos dokumentus (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus savo parašu bei UAB ( - ) antspaudu jas grąžino A. A., kuris jas perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K. bei R. V., kurie per S. B. sutartis perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris sutartį patvirtino apvaliu UAB ( - ) apvaliu antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktorės S. R. parašą. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB “ ( - )” rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2006-02-02 serija ( - ) Nr. ( - ), 2006-03-01 ( - ) Nr.0018, 2006-04-03 ( - ) Nr. ( - ) ir 2006-05-02 ( - ) Nr. ( - ) (pastaroji tyrimui nepateikta, tačiau į apskaitą įtraukta) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) atliko reklamos paslaugas už 21240Lt, tame tarpe 3240 Lt PVM. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) antspaudais bei juose suklastojus fiktyvios direktorės UAB ( - ) direktorės S. R. parašus, šiuos dokumentus ir surašytą sutartį su UAB( - ) per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB banke „Hansabankas” pavedimais: 2006-02-11 Nr. ( - ), 2006-02-12 Nr. ( - ), 2006-03-11 Nr. ( - ), 2006-03-11 Nr. ( - ), 2006-04-06 Nr. ( - ), 2006-05-09 Nr. ( - ) ir iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr. ( - ) esančios AB banke „SEB Vilniaus bankas” pavedimais: 2006-04-07 Nr. ( - ), 2006-04-07 Nr. ( - ), 2006-05-05 Nr. ( - ), 2006-05-05 Nr. ( - ) ir 2006-05-09 Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB bankas „NORD/LB bankas” pervedė viso 21240 Lt. tame tarpe 3240 PVM.. Po ko (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nuėmus pavedimu pervestus pinigus grynais, dalį pinigų – 7,5 procento sumą nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą perdavus asmenims, pasilikusiems sau kaip atlygį nenustatyto dydžio sumai: S. B., per pastarąją A. K., R. V., pastariesiems perdavus lėšas A. A., o šis likusią dalį grąžino (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju). Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB ( - ) 2006 m. vasario-gegužės mėn. pirkimo PVM ataskaitą.

108Tokiu būdu 3240 Lt sumažinus UAB “( - )” valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2006 m. vasario - gegužės mėn. deklaracijose, ir jas 2006m. kovo- birželio pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, R. V. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. A., A. K., S. B., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) padėjo apgaule UAB ( - ) naudai panaikinti turtinę prievolę - 3240 Lt sumažinti mokėtiną PVM.

109Tokiu būdu R. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

110Taip pat R. V. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), ( - ) neatliks, sandoriai tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais UAB „( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) dokumentais UAB „( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus A. A. įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas reklamos ir darbų paslaugas A. A. už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvias sutartis su UAB ( - ) 2005-08-01 Nr. ( - )bei 2005-08-05 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ), 2005-08-01 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-08-05 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ), 2005-08-02 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-08-09 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ) ir 2005-11-07 Nr. ( - ) bei 2005-11-07 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ), ir 2006-03-30 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), kuriuose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ). Šias sutartis ir perdavimo aktus (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus savo parašu bei apvaliu UAB ( - ) antspaudu jas grąžino A. A., kuris jas perdavė kartu dalyvavusiam nusikalstamoje veikoje A. K., R. V., kurie per S. B. sutartis perdavė (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai), kuris sutartis su UAB ( - ) 2005-08-01 Nr. ( - ) bei 2005-08-05 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr.1, 2005-08-01 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-08-05 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ), 2005-08-02 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-08-09 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ) patvirtino apvaliu UAB ( - ) antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus J. B. parašą, o 2005-11-07 sutartį su UAB ( - ) Nr. ( - ) bei 2005-11-07 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ) patvirtino apvaliu UAB ( - ) antspaudu bei suklastojo UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus L. Ž. parašą bei 2006-03-30 UAB ( - ) sutartį Nr. ( - ) patvirtino UAB( - ) apvaliu antspaudu bei suklastojo fiktyvaus direktoriaus S. R. parašą. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, naudodamasi (asmens, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) per A. A., A. K., R. V., S. B. ir (asmenį prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) pateiktais UAB ( - ) rekvizitais ir reikiamų paslaugų duomenimis, vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus išrašė fiktyvias UAB ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: 2005-08-03 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-08-01 ( - ) Nr. ( - ), 2005-08-02 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-29 ( - ) Nr. ( - ) bei 2006-04-03 UAB ( - ) PVM sąskaitą faktūrą ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) bei UAB ( - ) atliko reklamos bei darbų atlikimo paslaugas už 43081,80Lt, tame tarpe 6571,8Lt PVM. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras patvirtinus UAB ( - ) bei UAB ( - ) antspaudais bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvaus direktoriaus J. B., L. Ž. bei UAB ( - ) direktorės S. R. parašus, šiuos dokumentus ir surašytas sutartis ir darbų atlikimo aktus su UAB”( - ) per S. B., A. K., R. V. ir A. A. grąžino UAB ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė įtraukimui į UAB ”( - ) buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - ) kasos įformino fiktyvų apmokėjimą grynais pagal (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) surastų nesustatytų asmenų išrašytus kasos pajamų orderius 2005-08-04 ( - ) Nr. ( - ), 2005-08-04 ( - ) Nr. ( - ), 2005-08-04 ( - ) Nr. ( - ) ir 2005-12-29 ( - ) Nr. ( - ) viso 36001,80 Lt sumai. Po ko (asmeniui prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nuėmus pavedimu pervestus pinigus grynais, dalį pinigų – 7,5 procento sumą nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą perdavus asmenims, pasilikusiems sau kaip atlygį nenustatyto dydžio sumą: S. B., per pastarąją A. K., R. V., pastariesiems perdavus lėšas A. A., o šis likusią dalį grąžino (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šias lėšas be apskaitos naudojo įmonės veiklai. Tuo būdu (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), realizuodamas nusikalstamą sumanymą, žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) pridėtinės vertės neva atliekant reklamos paslaugas nesukūrė, nurodė visus aukščiau išvardintus dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, PVM, išskirtą nurodytose PVM sąskaitose faktūrose, įtraukti į UAB ( - ) 2005 m. rugpjūčio, gruodžio, 2006 m. balandžio mėn. pirkimo PVM ataskaitą.

111Tokiu būdu 6571,8Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2005 m. rugpjūčio, gruodžio ir 2006 m. balandžio mėn. deklaracijose, ir jas pateikus Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui, esančiam Šermukšnių g. 4, Vilnius, R. V. kartu su (asmeniu, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) bei asmenimis A. A., A. K., S. B., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) apgaule UAB ( - ) naudai panaikino turtinę prievolę - 6571,8Lt Lt sumažino mokėtiną PVM.

112Tokiu būdu R. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

113Taip pat R. V. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų AB spaustuvei ( - ) įmonės kodas ( - ), reg. ( - ) neatliks, sandoriai tarp AB spaustuvės ( - ) ir UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais AB spaustuvės ( - ) ir UAB ( - ) dokumentais, AB spaustuvės ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-07-15 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas paslaugas Ikiteisminio tyrimo nenustatytiems asmenims, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2006-01-19 sutartį Nr. ( - ), 2006-03-01 darbų perdavimo priėmimo aktą Nr. ( - ), dvi remonto sąmatas, kuriuose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp AB spaustuvės ( - ) ir UAB ( - ) bei šiuos dokumentus per S. B. perdavė (asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai). Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus, už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, išrašė fiktyvią PVM sąskaitą faktūrą 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) atliko spaudos mašinų remonto darbus už 50730,56 Lt sumą, tame tarpe PVM – 7738,56 Lt. (Asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) S. B. pateiktus fiktyvius dokumentus ir išrašytą fiktyvią PVM sąskaitą faktūrą patvirtinus UAB ( - ) antspaudu bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvios direktorės S. R. parašą, šiuos dokumentus per S. B., grąžino A. K. ir R. V., kurie šiuos dokumentus grąžino AB spaustuvės ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-07-15 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė AB spaustuvės ( - ) buhalterijai įtraukti į AB spaustuvės ( - ) buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-07-15 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš AB spaustuvės ( - ) bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB „Sampo bankas”, 2006-03-03 bankiniu pavedimu Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB „DnB Nord bankas”, pervedė 50730,56 Lt. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus 2006-03-03 dalį šių lėšų 46925 Lt sumoje pervedė į asmeninę R. V. banko sąskaitą Snoro banke Nr. ( - ). Po ko R. V. šias nusikalstamu būdu gautas lėšas išgrynino ir kartu su A. K. pasiliko sau.

114Tokiu būdu 7738,56 Lt sumažinus AB spaustuvės ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM sumą, (asmeniui, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-07-15 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) patvirtinus parašu melagingus duomenis 2006 kovo mėn. deklaracijoje ir ją pateikus Kauno apskrities VMI Kauno skyriui, R. V. kartu su asmenimis A. K., S. B., (asmeniu, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti) bei (asmeniu prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) apgaule AB spaustuvės ( - ) naudai panaikino turtinę prievolę - 7738,56 Lt sumažino mokėtiną PVM.

115Tokiu būdu R. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

116R. V. taip pat buvo kaltinamas, kad jis iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų AB spaustuvei ( - ) įmonės kodas ( - ), reg. ( - ) neatliks, sandoriai tarp AB spaustuvės ( - ) ir UAB ( - ) yra fiktyvūs, įforminami pasinaudojant suklastotais AB spaustuvės ( - ) ir UAB ( - ) dokumentais, AB spaustuvės ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-07-15 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) perdavus įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas paslaugas Ikiteisminio tyrimo nenustatytiems asmenims, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2006-01-19 sutartį Nr. ( - ), 2006-03-01 darbų perdavimo priėmimo aktą Nr. ( - ), dvi remonto sąmatas, kuriuose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp AB spaustuvės ( - ) ir UAB ( - ) bei šiuos dokumentus per S. B. perdavė (asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai). Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), už 800 litų per mėnesį atlygį, žinodama, kad išrašo dokumentus apie žinomai neatliktus darbus, tuo būdu, klastodama dokumentus, išrašė fiktyvią PVM sąskaitą faktūrą 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) atliko spaudos mašinų remonto darbus už 50730,56 Lt sumą, tame tarpe PVM – 7738,56 Lt. (asmuo prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) S. B. pateiktus fiktyvius dokumentus ir išrašytą fiktyvią PVM sąskaitą faktūrą patvirtinus UAB ( - ) antspaudu bei juose suklastojus UAB ( - ) fiktyvios direktorės S. R. parašą, šiuos dokumentus per S. B., grąžino A. K. ir R. V., kurie šiuos dokumentus grąžino AB spaustuvės ( - ) direktoriui (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-07-15 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kuris šiuos dokumentus pateikė AB spaustuvės ( - ) buhalterijai įtraukti į AB spaustuvės ( - ) buhalterinę apskaitą. Po ko (asmuo, kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-07-15 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš AB spaustuvės ( - ) bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB „Sampo bankas”, 2006-03-03 bankiniu pavedimu Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ), esančią AB „DnB Nord bankas”, pervedė 50730,56 Lt. Po ko (asmuo, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), vykdydama (asmens prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) nurodymus 2006-03-03 dalį šių lėšų 46925 Lt sumoje pervedė į asmeninę R. V. banko sąskaitą Snoro banke Nr. ( - ). Po ko R. V., žinodamas, kad šis turtas - UAB( - ) pervestos piniginės lėšos, yra gautos nusikalstamu būdu, šias lėšas išgrynino ir kartu su A. K. pasiliko sau ir tokiu būdu įgijo didelės vertės nusikalstamu būdu gautą turtą viso 46925 Lt sumai.

117Tuo R. V. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 189 str. 2d.

118Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas S. P. paaiškino, jog kaip ir papasakojo per tyrimą, o laiko jau daug praėjo, jau tada ne visus niuansus atsiminė. Kreipėsi kažkokia firma, pavadinimo neatsimena, kuri pasiūlė atlikti paslaugas, atsiuntė sutartis, buvo išrašyta sąskaita, sumokėti pinigai, jokių paslaugų nebuvo suteikta, pinigai buvo grąžinti atgal. R. V. nepažįsta, A. K. irgi nepažįsta, tai buvo vienkartinis dalykas, jokių pažinčių nebuvo. Į juos kreipėsi iš kažkokios kontoros ar nereikia atlikti paslaugų, t.y. suteikti remonto paslaugas už tam tikrą procentą, jam pačiam ieškoti tokių paslaugų būtų sudėtinga, per kažką, per pažįstamus reikia ieškoti, tai vienkartinis dalykas, jokių bendravimo pažinčių nebuvo. Nebuvo jokių bendravimų, buvo paklausta, ar reikalinga tokia paslauga ir viskas. Jam iš tokių sandorių jokios naudos. Nauda, sakykime, gali būti paslaugų atlikimas, tuo metu 2006 m. buvo visokie pertvarkymai, reorganizavimai, jiems buvo reikalingi greiti pinigai ir jie pasiūlė paslaugas. Tai buvo remonto paslaugos, jei gerai atsimena. Sumų nepamena, o kokia suma irgi nežino, per ikiteisminį tyrimą kiek sakė, tiek ir prisimena.

119Teisiamajame posėdyje, remiantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis, byloje esantiems įrodymams patikrinti, buvo perskaityti įtariamuoju ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) apklausto S. P. parodymai, duoti bylos ikiteisminio tyrimo metu.

120Apklaustas įtariamuoju ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) S. P. parodė, kad AB spaustuvė „( - )” direktoriaus pareigose pradėjo dirbti nuo 2003 m. Generaliniu direktoriumi dirbti pradėjo nuo 2004 m.spalio mėn. Kadangi įmonė užsiėmė knygų ir žurnalų spauda, todėl kartais nuo karto reikdavo remontuoti spausdinimo mašinas. Bendrovėje tuo metu buvo ofsetinė spaudos mašina „Planeta” V-26 ir spaudos mašina ir „Roland” tipo 702 OB ir 2006 m. pradžioje reikėjo atlikti šių mašinų remontą ir priežiūros darbus. Kadangi nuo 2004 metų AB spaustuvė ( - ) planiškai pradėjo spaudos įrangos atnaujinimo procesą ir naujai įsigytai technikai buvo taikomas garantinis aptarnavimas bei remontas, išliko nemaža problema remontuoti senąją įrangą kurios aptarnavimui nei specializuotų firmų nei fizinių asmenų nebuvo arba labai trūko, o kas tuos darbus ir atlikinėjo ryšium su pakankamai dideliu darbo imlumu ir mažu rentabilumu už paslaugas prašydavo papildomo apmokėjimo. 2006 metų pradžioje spaustuvė įsigijo keturspalvę spaudos mašiną, tačiau kol ji bus paleista ir pradės duoti produkciją reikėjo paremontuoti senąsias Planet spaudos mašinas. 2005 m. spalio 28 d. parodų centre „Litexpo” vykusioje parodoje „Infobalt 2005” susipažino su R., firmos kuri atlieka spaudos įrangos priežiūros ir remonto darbus vadovu. Jis pasiūlė savo paslaugas atliekant remonto darbus naudotis jo firmos teikiamomis paslaugomis nepriklausomai nuo to kas atliktų tuos darbus - ar jo samdyti žmonės ar specialistai kuriuos susirastų, bet turėtų problemų su jų darbo apmokėjimu. Po kažkurio laiko, kada priėjo laikas minėtas mašinas remontuoti jis parašė R. į elektroninį paštą ( - ). šį adresą jam, davė minėtas R.. Jo pašte klausė ar jis nesutiktų atlikti minėtų mašinų remonto darbus. S. P. jam paštu išsiuntė užklausimą. Jis vėliau atsakė, kad gali. Jis minėjo, kad dalį darbų atliks jo surasti žmonės, o dalį pasidarys savo jėgomis. Tuo tikslu ir buvo kreiptasi į R., kad jis galėtų padėti tiek surasti žmonių, tiek padėti sutvarkyti jiems apmokėjimą. Su R. nebendravo telefonu, su juo bendravo tik elektroniniu paštu. Kiek pamena jis jam apie 2006 m. vasario mėn. atsiuntė keletą vyrukų, kokių nepamena, kurie kartu su jo įmonės mechanikais atliko minėtų spaudos mašinų remontą. Kadangi šiuos darbus reikėjo įforminti jis paminėjo, kad gaus bendrovės UAB ( - ) dokumentus, kurie pateisins atliktus darbus. Tada S. P. paruošė minėtų spaudos mašinų sąmatas, paminėtas įtarime apie pranešimą. Be to, R. iš elektroninio pašto ( - ) atsiuntė sutarties šabloną ir darbų perdavimo - priėmimo šabloną, kuriuose S. P. įrašė savo įmonės rekvizitus ir persiuntė atgal minėtu paštu. Po kažkurio laiko paštu R. atsiuntė voką, kuriame buvo jau surašytos: 2006-01-19 sutartis Nr. ( - ), 2006-03-01 darbų perdavimo priėmimo aktas Nr. ( - ), dvi remonto sąmatos. Jos buvo pasirašytos iš UAB ( - ) pusės bei buvo antspaudas. S. P. pasirašė šiuos dokumentus ir antrus jų egzempliorius sekretorė išsiuntė atgal. Tiksliai kokiu adresu nepamena. Po to davė nurodymą buhalterijai atlikti apmokėjimą pagal PVM sąskaitą faktūrą 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ) viso pervedant joje nurodytą sumą. Iš pat pradžių su R. buvo sutarta, kad jis atsiskaitys taip pat ir su S. P. mechanikais už atliktą minėtų mašinų remontą. Po kažkurio laiko kalbėjo su savo mechaniku, kuris paminėjo, kad pas jį buvo atvažiavę nuo R. atsiųsti žmonės, kurie su juo atsiskaitė už mašinų remontą. Realiai jokie pinigai jam sugrąžinti nebuvo, jie buvo panaudoti atsiskaitant už minėtų mašinų remontą. Kaip ir suprato, kad ( - ) buvo tik fiktyvi ir ji buvo panaudota įforminti minėtus remonto darbus. Realiai ši įmonė minėtų remonto darbų neatliko. S. P. suprato, kad tai buvo ne pats geriausias būdas išspęsti problemai, tačiau tuo metu kitos alternatyvos nelabai ir turėjo, (t. 3, b.1.52-54).

121Teisėjai pagarsinus liudytojo parodymuos duotus ikiteisminio tyrimo metu S. P. paaiškino, jog jo parodymai yra teisingi. Jis tik įtarė, kad bendrovė yra fiktyvi, nesakė, kad žinojo, juk negali prie visų mechanikų stovėti, kadangi daug žmonių atvyksta, sutarčių daug, dabar ant kiekvieno darbo pažymėjimo yra reikalavimas, kad tikrintų įrengimus, dabar viskas vyksta paprasčiau, nes yra gamintojų atstovai, tada buvo pereinamasis laikotarpis dėl esamų rinkos subjektų ir naujų rinkos dalyvių ir paslaugų buvo teikiama tikrai daug. Sutartis buvo parengta pagal šabloną, ji labai nesiskiria nuo kitų sudaromų bendrų sutarčių, sutartyje pagrinde derinami esminiai dalykai, neatsimena tiksliai, bet tai šabloninis sutarties variantas, o darbai aptariami darbų atlikimo akte, mašinos buvo sulūžusios, o vėliau buvo suremontuotos. Darbai buvo atlikti, netikrino asmens dokumento, kas atliko, firmai pervesta tokia suma, kokia nurodyta, jie vėliau atsiskaitinėjo su savo žmonėmis. Salėje yra žmogus, su kuriuo bendravo, tai R.. Jiems reikėjo grynų pinigų, kad apmokėtų mechanikų darbą, jam asmeniškai pinigai nebuvo reikalingi. Toks apmokėjimas buvo ženkliai pigesnis negu oficialiai skaičiuojant tų dienų įkainiais, juos šiuo metu aptarnauja „( - )”, vieno mechaniko iškvietimas įkainotas apie 250 eurų vienai valandai, plius kelionė įeina bei apgyvendinimo išlaidos, jei normalus gedimas, reikia dvi dienas remontuoti, tai gali kainuoti 7-15 tūkstančių eurų. 50730,56 Lt sumai darbai buvo atlikti, darbus jis patvirtino, buvo kalbėta su mechanikais ar suremontuoti įrengimai. Mechanikai dalyvavo remonto darbuose, žmonės dirbo po darbo ir viršvalandžiais, jiems apmokėta tos firmos, kuriai buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra. Mūsų įmonės buhalterijoje neatsispindėjo tas užmokestis. Kuomet darbuotojai dirbo papildomai, gaudavo papildomą užmokestį. Tik parodoje bendravo su R. V., po to, elektroniniu paštu bendravo su juo. Negali tvirtinti, kad po to būtent su šituo R. bendravo elektroniniu paštu, nes elektroninį laišką gaudavo, paties žmogaus nematydavo ir nežino, kas išsiųsdavo tą laišką. Kitokio bendravimo nebuvo, net R. telefono numerio neturi. Parodos metu su R. pokalbis buvo toks, kad jo įmonė gali atlikti remonto paslaugas, darbai buvo atlikti, pretenzijų nebuvo. 50730,56 Lt suma buvo paskaičiuota remonto kaina ir sąnaudos. Kas tą sumą paskaičiavo, nepamena, bet dažniausiai užklausiamas tiekėjas, kad jis paskaičiuotų. Šiuo atveju konkretūs darbai buvo nurodyti, taip ir atsirado įvardinta suma. Nebuvo niekam kalbėta, kad pinigai neteisėtai paimami. Pagrindinis jam pateiktas dokumentas yra, kad veikia mašina. Reikia pamatyti gamybą, nei viena detalė iš cecho nedingo. Pagrindinis svarbus momentas jam buvo tai ar veikia mašina. Taip, buvo fizinis gedimas, kuris buvo vėliau pašalintas. Gavo pinigus už tų mašinų atliktą remontą. Mašinos suremontuotos ir veikia. Ne iš jų įmonės laikotarpiu nuo 2003 m. iki 2007 m. mašinų remontu užsiimdavo 9-11 firmų, kurios atsiųsdavo 2-5 žmonių. Pas jį įmonėje dirba 230 žmonių ir kuomet dar papildomai kituose darbuose dirba 50 žmonių, jam fiziškai sudėtinga būtų sužiūrėti, kas dirba ir kiek atsiųstų darbuotojų, kad atlikti tam tikrus remonto darbus. Yra atskiros tarnybos, kurioms priskirta, kad jie turi sutvarkyti atitinkamus darbus, buvo žmonių, bet ar jie iš tos firmos, sunku pasakyti, nes ne viena mašina tuo metu buvo sulūžusi, buvo daugiau sulūžusių mašinų. Jis juridinių formuluočių neskaitė, jis mechanikas o, ne juristas, ikiteisminio tyrimo tyrėjos žodžių irgi netaisė, netikslino. Ji renka įrodymus, jis iš savo pusės pasakė, tai ką žino, ko negali įrodyti yra tušti žodžiai, kai jau surašyta, nebėra tikslo prašyti keisti kažką. Jei buvo nuspręsta, kad nėra firmos, jei dirbama su 100 įmonių per metus nėra, kurios tikrinamos per registrus, kitų būdų šiai dienai nėra išsiaiškinti ar įmonė nėra fiktyvi. Jei priimtas sprendimas, kad tos įmonės nebuvo, buvo pasakyta, kad sumokėtas, negautas PVM, o pas juos sąnaudos buvo realios.

122Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas N. Š. paaiškino, jog pavardžių tikrai neatsimena, 6 metai praėjo jis nieko neatsimena.

123Teisiamajame posėdyje, remiantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis, byloje esantiems įrodymams patikrinti, buvo perskaityti įtariamuoju ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) apklausto N. Š. parodymai, duoti bylos ikiteisminio tyrimo metu.

124Apklaustas įtariamuoju ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) N. Š. parodė, kad jis dirba UAB ( - ) direktoriumi, UAB ( - ) užsiima aplinkos tvarkymu, transporto nuoma. Dirbant 2005-2006 metais atsirado reikalas reklamuoti įmonę internete. Tuo tikslu susitiko su savo pažįstamu vyriškiu A. pavardės nepamena, su barzda. Jis jam pasiūlė pagelbėti surandant įmonę galinčią suteikti reklamos paslaugas. To pokalbio su A. metu išsiaiškino, kad taip pat yra galimybė įmonei pervedus lėšas už reklamos paslaugas dalį jų susigrąžinti ir jas be apskaitos panaudoti įmonės reikmėms įsigyjant kurą detales. N. Š. su šiuo A. pasiūlymu sutiko. Jie sutarė, kad už UAB ( - ) pervestas lėšas bus suteiktos reklamos paslaugos internete, bei didžioji dalis lėšų bus sugrąžinta atgal. Algirdui nurodė savo vadovaujamos įmonės rekvizitus. Praėjus kiek tai laiko A. pateikė 2005-10-28 sutartį Nr. ( - ) sudarytą tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) ir per tam tikrą laikotarpį pateikė UAB ( - ) išrašytas UAB ( - ) vardu PVM sąskaitas - faktūras: 2005-11-02 serijos OR Nr. ( - ), 2005-12-02 ( - ) Nr. ( - ) ir UAB ( - ) išrašytas PVM sąskaitas - faktūras: 2006-01-05 serija ( - ) Nr. ( - ), 2006-02-02 ( - ) Nr. ( - ), pagal kurias UAB „( - )“ iš UAB ( - ) ir UAB ( - ) nupirko reklamos paslaugas už 29500 Lt, tame tarpe 4500 Lt PVM. Pervedus minėtą pinigų sumą už minėtas reklamos paslaugas į UAB ( - ) ir UAB ( - ) sąskaitas A. grąžino grynais pinigais apie pusę pervestos sumos, likusi suma buvo užmokestis už reklamos paslaugas ir faktūrų išrašymą kurią pasiliko A.. Apie tai, kad paminėtos UAB ( - ) ir UAB ( - ) yra fiktyvios nežinojo, nes realiai buvo teikiamos reklamos internete paslaugos, o savo kaltę pripažino dėl to, kad dalis sumokėtų pagal minėtų įmonių išrašytas sąskaitas faktūras lėšų grįždavo atgal, kurios būdavo panaudojamos įmonės reikmėms, (t. 3, b.1. 194-195).

125Teisėjai pagarsinus liudytojo parodymuos duotus ikiteisminio tyrimo metu N. Š. paaiškino, jog jo parodymai yra teisingi, nediktavo niekas, surašyti tyrėjos padėjo, bet jo parašas. Viskas, kas surašyta taip ir buvo, paslaugos buvo teikiamos, bet ne visai, apie pusę sumos. Jis apie „( - )” ir ( - ) nežino, jis pirko pigiau, buvo reklama. Jis reklamavo savo veiklą, užsiima aplinkos tvarkymu, sniego valymas, sniego išvežimas augalų sodinimas, viskas, kas susiję su aplinkos tvarkymu. Bendravo su A. su barzda, o jo pavardės tikrai nežino. Jam atvežė sutartis, lyg ir elektroniniu paštu buvo atsiųstos, neasmeniškai. Pasiūlė reklamuotis portale, sutartį atvežė iš įmonių. Sutartys tik elektroniniu paštu buvo persiųstos, ne asmeniškai. Su A. nebuvo pažįstamas, vyriškis su barzda vienintelis, Algirdas salėje. Ne daugiau 2 kartus susitiko. Reklama paskelbta internete, tinklapio pavadinimo nepamena. 2005-10-28 ( - ) sutartys dėl reklamos paslaugų už 29500 Lt buvo jo pasirašyta, o kitas kas buvo, nepamena, nežino ar Aleliūnas pasirašė. PVM sąskaitą gal paštu gavo, nepamena, daug laiko praėjo, buvo ne viena sutartis, 5 sutartys, bet ir iš kitų įmonių gauna sutartis. Jis paskui suprato, kad įmonė neteisėta. Jis tikrai neatsimena, kaip PVM faktūros pateko į jų bendrovę. Iniciatyva buvo iš A. pusės dėl pinigų susigrąžinimo už reklamą. A. iniciatyva buvo išreikšta bendraujant, susitinkant su juo. Sau nieko nepasiėmė, apie pusė grįžusių nuo 30000 Lt sumos lėšų, buvo įmonės naudai panaudotos. Valstybei žalą, po to, kiek suprato, padarė, jei jau pripažino tą dalyką, matyt padarė žalą, buvo išsigandęs. Suprato, kad tos paslaugos per didelės savo verte. Iniciatyva dėl neteisėtos reklamos iš A., bet reklama nebuvo neteisėta, kaip minėjo prokuroras, o pati reklamos iniciatyva iš A. pusės buvo. Ikiteisminio tyrimo metu kitus parodymus davė, nežino kaip atsakyti, kodėl taip elgėsi. Reikėjo reklamos, nes norėjosi išplėsti įmonės veiklą. Kiti salėje esantys asmenys jam nepažįstami. Reklama buvo reikalinga, ji nebuvo daroma, siekiant išvengti mokestinės prievolės. Iš anksto nesusitarė permokėti už reklamą. Lėšos, kurias sugrąžino, buvo už neįvykdytą reklamą. Sugrąžintos lėšos nebuvo įmonėje apskaitytos. Iš anksto nebuvo nutaręs vengti mokesčių. Apie įmones: ( - ) ir ( - ) specifinės informacijos neturėjo, A. sakė, kad yra įmonės, kurios užsiima tokia veikla, bet jis nesakė, kad įmonės fiktyvios. Nežino, kaip įvardinti susitarimą su A. dėl lėšų susigrąžinimo. Buvo susitarta, kad išrašytos sąskaitos, pagal kurias apmokėjo, jam buvo apie pusę lėšų sugrąžinta, jis pervesdavo į sąskaitą pinigus ir gal mažiau nei pusę jam grąžino už nesuteiktas paslaugas. Nebuvo iš anksto sutarta, jam atrodo, kad nebuvo, jau 6 metai praėjo. A. grynais pinigais, jam atrodo, atiduodavo. Jam duodavo PVM faktūras, pagal kurias reikėjo pervesti pinigus, įmonės ( - ) ir ( - ) išrašydavo PVM sąskaitas-faktūras. Pagal sąskaitas-faktūras tai yra juodų pinigų grąžinimo mechanizmas įmonės naudai. Iš anksto sutartas mechanizmas gal buvo.

126Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas G. B. paaiškino, jog ikiteisminio tyrimo metu buvo, apklaustas. 2005 m. 2006 m. viskas vyko, gali bandyti prisiminti. Jų įmonė buvo leidybinė įmonė, perėmusi leidybines teises iš laikraščio „( - )”, poreikis reklamai buvo labai didelis. Apie patį faktą kaip susipažino, tai gali pasakyti, kad jo akcininkai supažindino, pristatė A. A., supažindino UAB „( - )” akcininkas G. K.. Vienas baneris „( - )”, kitas „( - )”, srautas buvo didelis, kaina jiems tinka, bet tos reklamos reikėjo, srautai dideli, tada buvo „Alio” tinklapis, jiems klientai kaip konkurentų reklamą žiūrėjo. Kažkiek pinigų grįždavo, nepamena tiksliai. Kai grįždavo, įdėdavo į kasą ir pamiršdavo apie pinigus.

127Teisiamajame posėdyje, remiantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis, byloje esantiems įrodymams patikrinti, buvo perskaityti įtariamuoju ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) apklausto G. B. parodymai, duoti bylos ikiteisminio tyrimo metu.

128Apklaustas įtariamuoju ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) G. B. parodė, kad jis dirba UAB ( - ) direktoriumi. UAB ( - ) užsiėmė skelbimų laikraščių leidyba. Šiuo metu įmonė užsiima tik tarpininkavimo veikla. Apie 2005 m. vasario mėn. buvo Vilniaus apygardos teismo uždėtas UAB ( - ) sąskaitos areštas, kadangi UAB “ ( - )” padavė ieškinį dėl įsipareigojimų nevykdymo. UAB ( - ) bendradarbiaudavo ir su UAB “ ( - )”, kurios atstovai buvo direktorius Igoris, pavardė rusiška, arba vykdantysis direktorius M. tel. ( - ). Tarpusavyje bendraujant jie, greičiausiai M., nes su juo dažniausiai bendraudavo, jo pasiteiravo ar negalėtų atlikti maketavimo, spausdinimo, platinimo paslaugų. Tai galėjo ir jis pats pasiūlyti, dabar tiksliai nepamena. Jiems sutikus jis per pažįstamus ieškojo kas galėtų atlikti panašius darbus. Apie 2005 m. birželio mėn. jam paskambino vyriškis pristatęs vardu A. ir paklausė ar jis ieško kas galėtų atlikti anksčiau paminėto pobūdžio darbus. Jis patvirtino ir jis atvyko pas jį. Jis prisistatė kaip UAB ( - ) atstovas. Jam buvo apie 35-40 metų, apie 175 cm. ūgio, normalaus kūno sudėjimo, šiek tiek atsikišusiu pilvu, vidutinio tamsumo, trumpų plaukų, su trumpai kirptais ūsais. Jis jį pažintų. Su juo buvo diskutuojama apie maketavimo, spausdinimo, platinimo paslaugas ir jis jam pasakė kokių paslaugų jam reikia. Su juo jis buvo susitikęs kelis kartus, po ko jis pateikė kelis logotipo, vizitinių kortelių, firminių blankų pavyzdžius. Po ko, šiuos pavyzdžius jis pateikė UAB “ ( - )” vykdančiajam direktoriui M.. Jis išsirinko tinkamus variantus, kuriuos jis perdavė minėtam A.. Suderinus kainą jis paprašė A. pateikti reikiamus dokumentus ir jam pasakė savo įmonės rekvizitus. Vėliau jis jam pateikė 2005-08-01 sutarti Nr. ( - ), 2005-08-09 darbų priėmimo - perdavimo aktą pagal šią sutartį, 2005-08-02 sutartį Nr. ( - ), 2005-08-05 darbų priėmimo - perdavimo aktą pagal šią sutartį, 2005-08-01 sutartį Nr. ( - ), 2005° 08-05 darbų priėmimo - perdavimo aktą pagal šią sutartį, 2005-11-07 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-11-07 darbų priėmimo - perdavimo aktą pagal šią sutartį. Šios sutartys buvo sudarytos tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) dėl lankstinukų projektavimo, platinimo, vizitinių kortelių maketavimo, spausdinimo ir pan. Taip pat pateikė išrašytas PVM sąskaitas - faktūras: 2005-08-01 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-29 ( - ) Nr. ( - ). 2005-08-02 ( - ) Nr. ( - ), 2005-08-08 ( - ) Nr. ( - ) bendrai 36001,8 Lt sumai. Sąskaitose faktūrose, sutartyse, aktuose įrašytų UAB ( - ) asmenų J. B., L. Z. jis nežino, bendravo tik su Andriumi. Jis pasirašė ant Andriaus pateiktų UAB ( - ) dokumentų po du egzempliorius, kurių vieni liko jam, o kiti pas A.. Apmokėjimui A. pateikė kasos pajamų orderius 2005-12-29 serija ( - ) Nr. ( - ), 2005-08-04 serija ( - ) Nr. ( - ), 2005-08-04 serija ( - ) Nr. ( - ) ir 2005-08-04 serija ( - ) Nr. ( - ) bendrai 36001,80 Lt sumai. Jis taip pat pasirašė šiuose orderiuose, orderiuose nurodytas sumas padavė A.. Šie pinigai buvo gauti iš UAB “ ( - )” pagal sudarytą sutartį dėl minėtų darbų atlikimo. Pinigus kiek pamena jam išmokėjo UAB “Vilniaus spauda” buhalterijoje. Andrius atlikus paslaugas pateikė atliktą darbą t.y. lankstinukus, vizitines korteles, kurie buvo sukrauti į dėžes, kurias perdavė M.. Vėliau jis nusprendė reklamuoti internete laikraštį „( - )”. Šio laikraščio UAB ( - ) neleidžia, bet UAB „( - ) akcininkas buvo UAB “ ( - )”, kuris ir leido minėtą laikraštį. Kadangi UAB ( - ) buvo skolinga UAB “( - )” nusprendė reklamuoti jų leidžiamą laikraštį, taip sumažindamas įsiskolinimus. Ar buvo sutartis dėl minėto laikraščio reklamos su UAB “( - )” nepamena, bet ji turėjo lygtais būti. Kiek pamena jis kreipėsi elektroniniu paštu į ( - ) dėl reklamos galimybių. Po to, jam paskambino vyriškis kuris paklausė ar jis kreipėsi dėl reklamos paslaugų. Jam tai patvirtinus jis atsiuntė pasirinkimui vietą, o jis vėliau nusiuntė „( - )” banerį, kuris būtų reklamuojamas internete. Jis nurodė kainą apie 6000 litų. Vėliau jis su juo susitiko, jis jam perdavė 2006-03-30 sutartį Nr. ( - ) tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) dėl reklamos laikymo internetiniame puslapyje. Apmokėjimui buvo pateikta UAB ( - ) išrašyta PVM sąskaita - faktūra: 2006-04-03 serija ( - ) Nr. ( - ). Šiuose dokumentuose pasirašė, vienas egzempliorius liko jam kitas A.. Dokumentuose nurodyta direktorė S. R. jam nežinoma, bendravo tik su minėtu vaikinu. Ar buvo apmokėta minėta sąskaita, jis nepamena. Kiek matė minėto laikraščio baneris buvo patalpintas į tinklapį ( - ). Su minėtu vyriškiu jis matėsi vieną kartą ar jį pažintų negarantuoja. Asmuo vardu A. A. jam pažįstamas, kadangi jis kartais lankydavosi pas jį, teiraudavosi dėl reklamos įdėjimo laikraščiuose. Su juo jokių realių sutarčių ar reklamos paslaugų nebuvo. Jis su minėtomis UAB ( - ) ir UAB ( - ) nesusijęs, ne jam pačiam, nei jis jam jokių dokumentų, susijusių su šiomis dvejomis įmonėmis neperdavė, (t.4, b.l. 68-69). Apklaustas įtariamuoju ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) G. B. parodė, kad dirbant 2005-2006 metais atsirado reikalas reklamuoti įmonę internete. Jam susitikus su pažįstamu vyriškiu A. A. jis pasiūlė pagelbėti surandant įmonę galinčią suteikti reklamos paslaugas. To pokalbio su A. metu išsiaiškino, kad taip pat yra galimybė įmonėms pervedus lėšas jų dalį susigrąžinti ir jas panaudoti įmonės reikmėms. Kadangi įmonei dirbant kartais reikėjo lėšų, kurios būdavo panaudojamos įmonės veiklai, tačiau kurių nebuvo galima apskaityti apskaitoje, todėl jis su tokiu pasiūlymu sutiko. Praėjus kiek tai laiko Algirdas pateikė sutartį su UAB ( - ) 2005-08-01 Nr. ( - ) bei 2005-08-05 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ), 2005-08-01 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-08-05 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ), 2005-08-02 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-08-09 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ) ir 2005-11-07 Nr. ( - ) bei 2005-11-07 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. ( - ), ir 2006-03-30 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), pagal kurias buvo teikiamos paslaugos UAB ”( - ). Po ko praėjus kažkuriam laikui jis perdavė UAB ”( - ) išrašytas UAB ( - ) PVM sąskaitas - faktūras: 2005-08-03 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-08-01 ( - ) Nr. ( - ), 2005-08-02 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-29 ( - ) Nr. ( - ) bei 2006-04-03 UAB ( - ) PVM sąskaitą faktūrą ( - ) Nr. ( - ) apie tai, kad UAB ( - ) bei UAB ( - ) atliko reklamos paslaugas ir darbus už 43660 Lt. Taip pat apie tai, kad paminėtos UAB ( - ) ir UAB ( - ) sąskaitos faktūros, sutartys yra fiktyvios nežinojo, nes realiai buvo teikiamos reklamos internete paslaugos, o savo kaltę pripažino dėl to, kad paslaugos, kurias suteikė UAB ( - ) buvo atliekamos kitų asmenų, negalėjusių pateikti tai patvirtinančių dokumentų, todėl su A. A. pagalba buvo gautos dalis sumokėtų pagal minėtų įmonių išrašytas sąskaitas faktūras lėšų grįždavo atgal, kurios būdavo panaudojamos įmonės reikmėms. Dėl to gailisi, (t.4, b.l. 83-84).

129Teisėjai pagarsinus liudytojo parodymuos duotus ikiteisminio tyrimo metu G. B. paaiškino, jog pirmos dalies ne visai teisingi parodymai, vietoj A. turi būti A. A.. Tik poną A. pažįsta, o antra parodymų dalis teisinga. Dalis reklaminių paslaugų t.y. baneris, visą laiką sukosi. Realiai kiek grįžo pajamų, nepamena, bijo, kad netiksliai pasakys. Pagal sutartį apmokėdavo, kai buvo gautas atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas. Negali atsakyti, ar perdavimo-priėmimo aktas buvo gautas po apmokėjimo, jam daug datų, nepamena tiksliai.

130Liudytojas G. B. peržiūrėjęs bylos duomenis (2005-08-01, 2005-08-02, 2005-08-03 sutartis ir jų perdavimo priėmimo aktus bei apmokėjimus) paaiškino, jog nežino, jei skaičiai yra, vadinasi taip ir buvo. Dėl kainos PVM faktūrose bei priėmimo aktų datų gal susirašė, tai buvo prieš aštuonis metus, nepamena tiksliai. Jis pinigus įnešdavo į kasą, buhalterei duodavo. Nežino, kur pinigai buvo naudojami, jis asmeniškai nėra paėmęs, pilnai tikėjo, kad PVM susimoka, jam per tyrimą pasakė, kad PVM grobstymas vyksta. Jam dar kartą sakė susimokėti PVM, susimokėjo. Ten buvo paslaugų atlikta, bijo pameluoti, tai buvo labai seniai, detalių nepamena, kažkiek pinigų grįžo, reklama eidavo, kitos paslaugos buvo atliktos. Pinigus jam A. atiduodavo. Kitų salėje esančių žmonių neatsimena. A. nėra salėje, o A. yra salėje, ten buvo A., tik plaukai pakeisti. Pirmiau kas buvo ar reikalas reklamuotis, ar A. siūlė reklamuotis, nepamena. N. Š. nežino, pas tyrėją nebuvo susitikęs. Nežino kodėl jų vienodi parodymai.

131Pagarsinus N. Š. parodymus bei G. B. parodymus, liudytojas G. B. paaiškino, jog labai panašu, bet mano, kad tas klausimas ne jam turėtų būti skiriamas, to žmogaus tikrai nepažįsta, jis paprastas žmogus, nežino ką reikia šnekėti. Tyrėja matyt žino, ką rašyti, jis nežino. Jis nepamena tų parodymų davimo, jie kalbėjosi su tyrėja, žino, kad ne viską padarė teisingai, prisipažįsta, kažkiek pinigų grįždavo, nepamena, kiek tiksliai. Reklamos paslaugos atliktos, jo advokatas sakė, kad su valstybe nesiteisti, ir prisipažinti. Jam atrodo, kad jis visą PVM sumokėjo, bent jau taip galvojo, po to, dar kartą reikėjo susimokėti. Dar kartą už susitaikymą su valstybe, nes jam FNTT paaiškino, kad yra nesumokėjęs PVM. Įmonė turėjo sumokėti PVM, jos privalo sumokėti mokesčius. Su A. jį akcininkai supažindino. Kai moka už paslaugas kaip įmonė pagal sąskaitą-faktūrą, joje galutinėje sąskaitos sumoje yra PVM įskaičiuojamas. ( - ) ir ( - ) ar moka PVM, nežino. A. jam nesakė, tik tyrėjas pasakė. Su A. nebuvo kalbos, apie tai, ar šios įmonės yra fiktyvios. Tai buvo labai seniai, nepamena, ką jis tiksliai sakė. R. V. vardas jam nieko nesako. Sutartis sudarė 43660 Lt sumai, pasisavinti pinigų nesistengė, buvo reikalinga reklama, dar buvo pasiūlymas, kad grįš pinigų. Pinigų susigrąžinimas buvo įvardintas, kaip pelno sumažinimas. Kad sutartys fiktyvios nežinojo, pasitikrino kodus VMI tinklapyje, kaip galima netikėti. Dėl termino, kad paslaugos atliekamos kitų asmenų nežino. Apie kainą negali diskutuoti be papildomų ekspertizių. Tuo metu kainos buvo didesnės, už ( - ) patalpintą pagrindinį banerį buvo imama apie 20 000 Lt, Delfi per mėnesį imdavo apie 220 000 Lt, tai buvo geras pasiūlymas. Galbūt šioje vietoje ir norėjo susigrąžinti juodų pinigų įmonės naudai. Jis savais pinigais sumokėjo PVM mokestį asmeniškai už įmonę. FNTT apklausė tyrėjas K., gal vienas tyrėjas buvo. Apklausa apie 2 valandas truko pirmą kartą. Antrą gal 1 valandą, pertraukų nebuvo.

132Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas K. N., paaiškino, jog dirba UAB „( - )”, UAB ( - ) yra ta pati įmonė UAB „( - )”. Liudytojas pasinaudodamas BPK 80 str. 1 p. numatyta teise atsisakė teisme duoti parodymus.

133Apklaustas įtariamuoju ikiteisminiame tyrime Nr.( - ) K. N. kaltu prisipažino ir parodė, kad nuo 2004 spalio mėn. dirbo UAB ( - ) direktoriumi, o nuo 2006-10-01 dirbo UAB ( - ) direktoriaus pavaduotojo pareigose. UAB ( - ) užsiima internetinių portalų kūrimas ir priežiūra. Dirbant įmonė reklamuodavo ši internetiniuose puslapiuose Google, Delfi. Apie 2006 metų sausio antrą pusę susitiko su jam nepažįstamu asmeniu, kaip vėliau paaiškėjo tai A. A., kuris pasiūlė pagelbėti surandant įmonę galinčią suteikti reklamos paslaugas. To pokalbio su Algirdu metu išsiaiškino, kad taip pat yra galimybė įmonėms pervedus lėšas jas susigrąžinti ir jas panaudoti įmonės reikmėms. Kadangi įmonei dirbant kartais reikėjo lėšų, kurios būdavo panaudojamos įmonės veiklai, tačiau kurių nebuvo galima apskaityti apskaitoje, todėl jis su tokiu pasiūlymu sutiko. Praėjus kiek tai laiko jam buvo pateikti į ofisą dokumentai: 2006-01-30 sutartis Nr. ( - ) apie tai, kad UAB ( - ) atliko reklamos ir konsultacines paslaugas už 21240Lt. Praėjus kiek tai laiko jam buvo pateikta UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2006-02-02 serija ( - ) Nr. ( - ), 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-03 ( - ) Nr. ( - ) ir 2006-05-02 ( - ) Nr. ( - ) apie tai, kad UAB ( - ) atliko reklamos paslaugas už 21240Lt, tame tarpe 3240 Lt PVM. Kiek tiksliai buvo mokama už reklamos paslaugas nepamena, bet dalį sumokėtų lėšų A. jam gražindavo grynais, kurias jis panaudodavo įmonės reikmėms. Apie tai, kad paminėtos UAB ( - ) sąskaitos faktūros, sutartys yra fiktyvios nežinojo, nes realiai buvo teikiamos reklamos internete paslaugos, o savo kaltę pripažino dėl to, kad dalis sumokėtų pagal minėtų įmonių išrašytas sąskaitas faktūras lėšų grįždavo jam atgal, kurios būdavo panaudojamos įmonės reikmėms. Dėl to gailisi, (t. 3, b.1.135).

134Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas V. B., (kuris pagal liudytojų apklausos taisykles, neįspėjamas dėl atsakomybės pagal BPK 163 str., BK 235 str., bet išaiškinama priedermė pasakyti tiesą byloje apie jam žinomas aplinkybes), paaiškino, jog suprato jam išaiškintas apklausos taisykles. Tiksliai nepamena, kas buvo 2005 metais, savo parodymus, kuriuos davė anksčiau, palaiko. Įmonės ( - ), ( - ) buvo įsteigtos darbui, po to gavosi, kad darbas nuėjo netinkamu keliu, B. J., S. B. žino. S. su šiuo reikalu buvo susijusi, jie gavo dokumentus, firmoms, kokioms nepamena, jie jau buvo patvirtinti teismo, jie gavo popierius, ar kompaktus, nepamena, tokiu principu viskas ir veikė. K. nežino, V., A. nežino, jis tik S. žino. Bendroves ( - ) ir ( - ) išnuomojo nusikalstamai veikai vykdyti. Kaip kilo sumanymas tai padaryti, negali atsakyti. Jo ikiteisminio tyrimo metu duotose parodymuose viskas nurodyta, viskas teisingai surašyta. Ar bendrovės ( - ) ir ( - ), vykdė ūkinę veiklą, negali tiksliai atsakyti, UAB ( - ) tuo metu veikė, nes įmonę įsigijo tos srities, kurioje jau dirbo. Bendrovė UAB ( - ) reklamos nevykdė. Kas jam atnešdavo reikiamus bendrovių dokumentus, negali dabar tiksliai pasakyti, S. su juo susisiekdavo. Jie dokumentų neruošė, nes gaudavo beveik gatavus, paruoštus dokumentus. UAB ( - ), UAB ( - ) direktoriumi lyg ir jis buvo, nepamena, kai įsteigė bendrovę, jis buvo direktoriumi, po to nepamena kaip ten buvo. Jis pasirašinėjo jam pateiktus dokumentus. Ar Jaskelevičiūtė finansinius dokumentus, tokius kaip PVM sąskaitas-faktūras išrašė, negali atsakyti, arba jas išrašė, arba jie jau gaudavo paruoštas, negali atsakyti, reikia pažiūrėti jo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu. Jis tik Svetlaną iš čia salėje esančių žmonių pažįsta. J. B. neprisimena.

135Teisiamajame posėdyje, remiantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis, byloje esantiems įrodymams patikrinti, buvo perskaityti įtariamuoju ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) apklausto V. B. parodymai, duoti bylos ikiteisminio tyrimo metu.

136Apklaustas įtariamuoju ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) V. B. parodė, kad ankščiau dirbo Lietuvoje UAB “( - )” ir buvo šios bendrovės direktoriumi, o buhaltere buvo B. J.. 2005 m. jam kilo mintis įsteigti dar vieną įmonę. Ją norėjo panaudoti verslui jos vardu perkant parduodant konditerijos gaminius. Tačiau panašiu laikotarpiu, tiksliai kada nepamena, susitiko su G.. Ji paklausė, ar negalėtų jis išrašyti įmonės vardu dokumentus, kaip iš kart suprato fiktyviom ūkinėm operacijom. Tada suprato, kad šiuo būdu bus galima išrašant fiktyvius dokumentus uždirbti pinigų, todėl jai atsakė, kad su tuo sutinka. Šiam reikalui jis surado parduodamą UAB ( - ) ir jos direktoriumi įformino Latvijos pilietį L. Ž., kurio pasą nupirko iš vieno asmens Latvijoje. Pačio L. Ž. nepažinojo, o iš to žmogaus jis gavo tik jo pasą ir lapus su jo parašais. Tai panaudodamas V. B. L. Ž. vardu atidarė kortelinę sąskaitą jo vardu. Kadangi sąskaitos faktūros jau buvo ne griežtos apskaitos dokumentai, juos buvo galima lengvai nupirkti parduotuvėje. B. J., taip pat žinojo, kad UAB ( - ) vardu išrašomos sąskaitos yra fiktyvios ir juose nurodyti darbai ar paslaugos suteiktos įmonėms nebuvo. Ji V. B. padėjo tvarkyti UAB ( - ) apskaitą, išrašyti minėtas sąskaitas ar apmokėjimo dokumentus už minėtas fiktyvias paslaugas. V. B. padedant B. J. kompiuterio pagalba pagal G. pateiktus duomenis atspausdindavo sąskaitas faktūras ir jas pateikdavo G., kuri kiek žinoma dirbo UAB ”Hidroprofi stogai”. V.B. G. išrašydavo sąskaitas UAB “ ( - )” ir UAB “ ( - )” vardu. Vėliau ji pateikdavo duomenis ir iš kitų įmonių t.y. UAB “ ( - )”, UAB “ ( - )”, UAB “( - )”, UAB ”( - )”, UAB ”( - )”, kurių vardu V. B. taip pat išrašydavo fiktyvius dokumentus. Išrašius dokumentus šioms įmonėms V. B. sąskaitas faktūras po keletos mėnesių minėtos įmonės į atidarytą L. Ž. kortelinę sąskaitą pervesdavo pinigų sumas nurodytas sąskaitose faktūrose. Šiuos pinigus nuimdavo iš šios sąskaitos ir sau pasilikdavo apie 6 procentus nuo paimamos sumos, 1 -1,5 procento būdavo sumokamas bankui už pinigų išgryninimo paslaugas, 2 procentus, atiduodavo G. Po ko visus išgrynintus pinigus gražindavo G, kuri kiek žinoma juos kartu su ( - ) išrašytais dokumentais atiduodavo tiesiogiai UAB “ ( - )” ir UAB “ ( - )”, UAB “ ( - )”, UAB “ ( - )”, UAB “ ( - )”, UAB “ ( - )”, UAB “ ( - )”. Kaip V. B. suprato tai buvo daroma siekiant įmonei pasidaryti neapskaitytų „Juodų” pinigų. Vėliau jau be G. tarpininkavimo bendravo su įvairių įmonių atstovais tiesiogiai. Jie pateikdavo užsakymus, pagal kuriuos V. B. padedant B. J. išrašydavo UAB ( - ) vardu sąskaitas faktūras ir šiuos dokumentus atiduodavo minėtiems asmenims. Šie asmenys minėtų įmonių vardu į UAB ( - ) statytinio direktoriaus L. Ž. kortelę pervesdavo sąskaitose faktūrose nurodytas sumas, kurias V. B. paimdavo iš bankomato ir pasilikdamas sau 7,5 procento nuo pervestos sumos likusią pinigų dalį tiesiogiai atiduodavo įmonės atstovams. Tęsdamas šią veiklą V. B. taip pat susipažino su moterim vardu S., kuri jo pasiteiravo ar jis jai taip pat galėtų išrašyti įmonės vardu dokumentus, kaip iškart suprato fiktyviom ūkinėm operacijom. V. B. su tuo sutiko, nes taip pat iš to galėjo uždirbti pinigų neatliekant jokių paslaugų ir neparduodant jokių prekių, o tik išrašant UAB ( - ) vardu sąskaitas faktūras ir jas atiduodant įmonėms, kurios vėliau V. B. pervesdavo kaip ir minėjo pinigus už fiktyvias paslaugas, o V. B. pasilikęs dalį dažniausiai 7,5 procento nuo pervestos sumos likusius pinigus gražindavo per S.. V.B. S. atnešdavo visus pinigus, tik atskirdavęs savo dalį nuo jai paruoštos perduoti sumos, ir ji V. B. sakydavo, kad jis pasiimtų 7,5 procentus, o kartais sakydavo, kad iš vieno ar kito pervedimo negali pasiimti savo dalies, todėl jai gražindavo visus pervestus pinigus tame tarpe ir atiduodavo savo dalį. Tiesiogiai su Svetlanos nurodytomis įmonėmis V. B. nebendravo, o dokumentus ir pinigus perduodavo tiesiogiai jai. Kaip ir su G. taip ir S. V. B. pateikdavo užsakymus sąskaitų išrašymui ant baltų lapų, pagal kuriuos jis padedant B. J. atspausdindavo ir atiduodavo S.. Už darbą B. J. V. B. procento nuo gaunamos sumos nemokėjo, o tik duodavo vidutiniškai apie 600 - 800 litų per mėnesį. Dirbant tokiu principu S. V. B. pateikdavo įvairių bendrovių, tame tarpe ir UAB “ ( - )”, UAB “ ( - )” užsakymus sąskaitų faktūrų išrašymui. Vėliau S. V. B. pasakė, kad įmonių atstovai pageidauja, kad būtų išrašomi kitos įmonės dokumentai, todėl V. B. tokiu pačiu principu kaip ir su UAB ( - ) 2006 m. sausio mėn. įgijo UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), reg. ( - ) ir panaudodamas nupirktą Latvijos Respublikos pil. S. R. pasą 2006-01-11 ją įformino šios bendrovės direktore, nors realiai iki šiol faktiškai vadovavo šiai bendrovei pats V. B.. V. B. taip pat turėjo S. R. parašų ir kiek pamena turėjo jos parašo antspaudą, todėl jos vardu atidarė sąskaitą banke, į kurią įmonės pervesdavo pinigus už išrašytas sąskaitas. UAB ( - ) kaip ir UAB ( - ) naudojo įforminti fiktyvius sandorius, (t.2, b.l. 57-68).

137Teisėjai pagarsinus liudytojo parodymuos duotus ikiteisminio tyrimo metu V. B. paaiškino, jog patvirtina, kad jo pagarsinti parodymai yra surašyti teisingai. Bendrovę UAB ( - ) surado pagal reklamos skelbimą. Kai pagal reklamos skelbimą surado bendrovę UAB ( - ), įsigijo tą įmonę, už savo lėšas. Kaip teisine prasme vyko bendrovės UAB ( - ) įsigijimas, negali atsakyti, galima per organizaciją sutvarkyti visą įmonės pirkimą. Būna tokios organizacijos į kurias galima kreiptis dėl įmonės pirkimo ir tada jos apiformina įmonės pirkimą bei sutvarko dokumentus. Ar tokia veikla, kuomet įmonės pirkimas tvarkomas per kitą bendrovę, daroma fiktyviai, negali atsakyti. Bendrovė „( - )” jam nieko nesako. E. M. pavardė jam nieko nesako. J. B. neprisimena, nežino. L. Ž. UAB ( - ) direktoriumi įformino per organizaciją, kuri sutvarkė UAB ( - ) dokumentus. Tos įmonės, kuri apiformino bendrovės UAB „( - )” pirkimo dokumentus, nežino, jos direktoriaus irgi neteko pažinti.

138Liudytojui V. B. peržiūrėjus bylos duomenis (t. 2, b.l. 13), jis paaiškino, jog taip gaunasi, kad UAB ( - ) direktoriumi pagal šį protokolą buvo paskirtas L. Ž..

139Liudytojui V. B. peržiūrėjus bylos duomenis (t.2, b.l. 12) , jis paaiškino, jog pagal šį protokolą V. B. buvo paskirtas įmonės UAB ( - ) direktoriumi nuo 2005-06-01. Ten teisingai surašyta protokole, UAB ( - ) direktoriumi jis yra nuo 2005-06-01.

140Liudytojui V. B. peržiūrėjus bylos duomenis (t.2, b.l. 11), jis paaiškino, jog pagal akcininkų registrą direktoriumi yra V. B.. Kieno tai direktorius, jis negali atsakyti, 80 % akcijų priklauso J. B., 20% akcijų UAB ( - ). Šio akcininkų registro surašymo data yra 2005-05-31. Negali atsakyti į šį klausimą, kodėl pasirašė jis direktoriumi dar prieš oficialų paskyrimą visuotinio akcininkų susirinkimo metu. UAB ( - ) būstinė ( - ), kur tiksliau, negali atsakyti, nes labai blogai orientuojasi ( - ). Jis nebuvo UAB ( - ) ofise. Ar bendrovė UAB ( - ) turėjo ofisą, nežino. UAB ( - ) ofise nėra buvęs. Įmonės, su kuria bendravo dėl bendrovės UAB ( - ) pirkimo dokumentų tvarkymo ofisas buvo ( - ) galbūt, nežino jis blogai gaudosi ( - ), negali tiksliai įvardinti namo numerio. Visus su įmonės UAB ( - ) pirkimo klausimus tvarkė kažkokia moteris. Ta pati įmonė tvarkė visus bendrovės UAB ( - ) pirkimo ir kitus dokumentus. Už finansinius nusikaltimus šiuo metu jo atžvilgiu nėra priimtas nuosprendis. Byla, kurioje yra įtariamas nenagrinėjama teisme. Su įtarimais, kurie jam pateikti nėra susipažinęs. Žino, kuo yra įtariamas byloje, kurioje yra patrauktas atsakomybėn. UAB „( - )” jam nežinoma. UAB ( - ) bendrovės nežino. UAB „( - )” yra girdėjęs. UAB ( - )yra tik girdėjęs. UAB ( - ) yra girdėjęs. UAB ( - )girdėjo. UAB „( - ) girdėjo. UAB „( - )” girdėjo. Su S. yra bendravęs. Niekam nieko nenurodė, į jį kreipėsi ir sutikdavo leisti savo įmones neteisėtai veiklai. Klientų nebuvo nurodęs ieškoti. Dabar dirba ( - ), neturi paso, todėl negali išvykti į užsienį. Jam yra paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti. 2006 m. - 2007 m. buvo sulaikytas, kiek laiko prabuvo sulaikytas, nepamena, kai jį paleido, gavo rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Anksčiau nėra baustas. Nuo 2005 m. už fiktyvius dokumentus su UAB ( - ) ir UAB ( - ) jis yra kaltinamas, paties nuosprendžio nebuvo. Kažkada nuosprendis bus priimtas jo atžvilgiu, vyksta tyrimas, o kokioje stadijoje tyrimas, nežino. Kas yra teismo baudžiamasis įsakymas žino, ar baudą gavo, lyg ir taip. Pagal kurį baudžiamojo įstatymo straipsnį yra įtariamas, nepamena. Kas jį supažindino su S. nepamena, vienas pažįstamas tikriausiai. Iš S. dokumentus paimdavo ( - ), tai vyko ofise, neprisimena ofiso. Pinigus perduodavo taip pat kaip ir dokumentus. S. asmeniškai nemokėjo, jis atiduodavo, kam ką reikia. Negali atsakyti, kiek pinigų paimdavo S., bei ar visi pinigai grįždavo. Jo nedomino, kokį atlygį gaudavo S., nesigilino į tai. Jis žinojo savo atlygio dydį ir jį tai tenkino. Jis dirbo savo darbą nuo dokumentų išrašymo iki jų atidavimo, o kaip kas dalinosi pinigais, nežino. Su S. jie tik darbo reikalais bendravo, sunku pasakyti koks buvo bendravimo intensyvumas. Kaip byloje nurodyta, tai negalima vertinti kaip dažno bendravimo, būdavo gal 1-3 kartai per mėnesį, kai kontaktuodavo su S.. Su S. susitarimas vykdavo taip, kad ji kreipdavosi, kuomet pačiai reikėjo kažkokių paslaugų. Tokių atvejų kai S. su juo kontaktuodavo buvo 1 ar 2 kartai per mėnesį. Nepamena, dėl ko buvo pripažintas kaltu teismo baudžiamuoju įsakymu 2008 m., negali atsakyti į šį klausimą. Pas juos nebuvo jokios organizacijos. Jis nesubūrė bendrininkų, neorganizavo jokios grupės. Nežino žmogaus, kitas dalykas, jei organizuoti grupę tai reikia iš pažįstamų žmonių suburti, kurie daro atitinkamas užduotis. Jis A. nežino, jam jokių nurodymų nedavė, vaidmenų niekam nedavė. Kuo pasireiškė subūrimas, nežino. Negali atsakyti, ar S. žinojo, kad įmonė realių paslaugų neatlieka, negali tvirtinti, gal žinojo, gal nežinojo. Gal ir kalbėjo su S. apie tai kuo užsiima jų bendrovė, tai buvo vos vienas ar du tokie pokalbiai. Jis S. nesakė, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) neatlieka paslaugų. Kauno skyriaus FNTT atlieka tyrimą dėl nusikalstamos veikos jo atžvilgiu. Tyrėjo pavardė R. K., prokurorė R. V..

141Apklausta teisiamajame posėdyje liudytoja B. J., paaiškino, jog ji šitų žmonių nepažįsta, nieko bendro su jais neturi, neturi ką pasakyti. S. B. nepažįsta. Ji su B. dirbo vienoje firmoje, kitose nežino, nerašė ji jokių sąskaitų, nežino kokia veikla jie ten užsiiminėjo. Su V. B. apie metus laiko bendravo, po to išėjo.

142Teisiamajame posėdyje, remiantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis, byloje esantiems įrodymams patikrinti, buvo perskaityti įtariamąja ikiteisminiame tyrime Nr.06-1-01024-06 apklaustos B. J. parodymai, duoti bylos ikiteisminio tyrimo metu.

143Apklausta įtariamąja ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) B. J. kalta prisipažino ir parodė, kad 2004 m. balandžio mėn. supažino su UAB “ ( - )” direktoriumi V. B.. V. B. pasiūlė tapti vyr. buhaltere UAB “ ( - )”. UAB “ ( - )” vertėsi sausainių prekyba, kurie buvo atvežti iš ( - ). Nuo 2005 metų apie gegužės-birželio mėn. iš V. B. pirmą kartą išgirdo apie įmones UAB ( - ), UAB “( - )”. V. B. nemokėjo lietuvių kalbos, todėl jis prašydavo, kad B. J. užpildytų įvairius dokumentus, bankinius čekius. UAB ( - ), UAB “( - )” V. B. niekada nedirbo jokiose pareigose. Nuo 2005 metų apie rugpjūčio mėn. V. B. jos paprašė, kad ji išrašytų PVM-sąskaitas faktūras UAB ( - ), UAB “( - )” vardu, kurios neva suteikia paslaugas. Apie tai, ką reikia įrašyti į UAB ( - ), UAB “ ( - )” PVM sąskaitas faktūras t.y. paslaugos kainą, įmonės pavadinimą, kitus rekvizitus jai pasakydavo V. B.. Jis tuos duomenis gaudavo iš įvairių įmonių, kurioms buvo reikalingos fiktyvios PVM sąskaitos faktūros. B. J. V. B. nurodymu, UAB ( - ), UAB “( - )” vardu išrašė PVM sąskaitas faktūras apie neva atliktas paslaugas įvairioms įmonėms tame tarpe ir UAB “( - )”, UAB “( - )” ir VšĮ “ ( - )”. V. B. už tai, kad B. J. išrašydavo minėtas PVM sąskaitas faktūras jai į mėnesį mokėdavo aštuonis šimtus litų. Duomenis apie tai, ką ji turėtų įrašyti į fiktyvias PVM sąskaitas faktūras pateikdavo žodžiu. UAB ( - ) direktoriaus L. Ž., ir UAB “ ( - )” direktorės S. R. nepažinojo. Išrašant PVM sąskaitas faktūras ji įrašydavo jų pavardes, tačiau ji už juos nepasirašydavo. Ar už juos pasirašydavo V. B., nežino. Visos PVM sąskaitos faktūros buvo išrašinėjamos nuomojamosiose patalpose Vilniuje Jankausko g. Nr. ( - ). Patalpos priklausė UAB “( - )”, o jas nuomuojosi UAB ( - ). UAB “ ( - )”, UAB “ ( - )” ir VšĮ „( - )” ir kitos bendrovės pagal fiktyviai išrašytas PVM sąskaitas faktūras pervesdavo pinigus UAB ( - ), UAB “( - )” sąskaitas. UAB ( - ) sąskaitą turėjo AB ”( - )”, UAB “ ( - )“ sąskaitą turėjo AB “ ( - )”. Apie tai, kada įmonės pervesdavo pinigus į sąskaitas ji sužinodavo per elektroninę bankininkystę. Sąskaitos kodus jai buvo pateikęs V. B.. Kai pinigai patekdavo į įmonių UAB ( - ), UAB “( - )” sąskaitas, V. B. nurodymu B. J. pagrinde juos pervesdavo į UAB ( - ) direktoriaus L. Ž. asmeninę sąskaitą. L. Ž. asmeninę kortelę turėjo V. B.. Nuimtus pinigus pasiimdavo V. B.. Nuimti nuo sąskaitų pinigai turėjo būti grąžinami įmonėms, kurios pervesdavo pinigus už realiai neįvykusius sandorius. Kaip, kur ir kada V. B. perduodavo įmonių vadovams ar kitiems asmenims pinigus nežino. Į UAB ( - ) sąskaitą esančią AB „( - )” pervestus pinigus nuimdavo V. B. čekių knygelės kvitais. Čekių knygelę užpildydavo ji V. B. nurodymu, kadangi jis nemokėjo lietuvių kalbos. B. J. pripažįsta, kad pildė dokumentus, tačiau darė tai V. B. nurodymu. Jai buvo žinoma, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) realiai jokios ūkinės komercinės veiklos nevykdė. Pradžioje, kai V. B. paprašydavo išrašyti dokumentus UAB ( - ) ir UAB ( - ) vardu, ji nesuprato, kad tai neteisėta. Po kiek laiko, kai tai dažnai kartodavosi, suprato, kad vyksta toks mechanizmas: B. J., V. B. nurodymu, UAB ( - ) ir UAB ( - ) vardu atspausdindavo dokumentus -PVM sąskaitas-faktūras, apie tariamai atliktus statybos darbus, suteiktas reklamos ar kitas paslaugas (realiai nei darbų nei paslaugų nei prekių UAB ( - ) ir UAB ( - ) niekam nepardavė), pagal kuriuos įmonės-tariami pirkėjai, pervesdavo pinigus į UAB ( - ) ar atitinkamai UAB ( - ) bankines sąskaitas, o V. B., nuėmęs šiuos pinigus grynaisiais ir pasilikęs sau priklausančią dalį, grąžindavo juos atgal, įmonių atstovams. Kiek V. B. pasilikdavo sau, nežino. Žino tik tiek, kad V. B. sau pasilikdavo kažkokį procentą nuo PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytos bendros sumos. Tokiu būdu, dokumentai, apie tariamai atliktas paslaugas, parduotas prekes, buvo išrašomi įvairioms įmonėms (t.2. b.l. 85-88, 91-92, 95-99).

144Teisėjai pagarsinus liudytojos parodymuos duotus ikiteisminio tyrimo metu B. J. paaiškino, jog ikiteisminio tyrimo metu, neprisimena, kad būtų rašiusi sąskaitas. Neprisimena, kad padėjo išrašyti sąskaitas, bent tikrai nepastoviai tai darė. Jos parodymuose, kur teigiama apie sąskaitas, tai kažkiek rašė ir tuos bankinius reikalus tvarkė. Ji neskaitė savo parodymų, duotų tyrėjai, tik pasirašė protokolus po surašytu tekstu. Na kalbant apie jos parodymus, tai tuose reikaluose yra išrašiusi sąskaitų, bankinius dalykus irgi pažiūrėjo bet ne nuolat. Tyrėjai duomenis ji pasakė. Ji tyrėjai sakė, ką užrašyti į protokolą, jau neatsimena tiksliai. Ar tai tiesa, kas protokole surašyta, nepamena. Ji buvo sulaikyta. Dvi paras sulaikyta ir suimta buvo. Parodymus davė sulaikymo metu. Pati pasakojo, kad sąskaitų kažkiek išrašė, bankininkystes darė, neprisimena tiksliai. Sąskaitų prieš savo akis neturėjo, kai davė parodymus, tų visų firmų tikrai neprisimena. Nežino, kaip ten visos firmos ir datos atsidūrė protokole. Pastabų prie protokolo nepareiškė, nes jai tai buvo didelis smūgis, kai pirmą kartą gyvenime toks dalykas nutinka, visas sulaikymas jai buvo smūgis. Pasirašė po bet kuo, kad į laisvę išeiti. UAB ( - ) jai girdėta, bet ji ten nedirbo, buhalterijos netvarkė. J. B. jai nieko nesako. M. pavardė jai nieko nesako. Aversus irgi nėra girdėjusi. Jokio atlygio negavo už šiuos savo darbus. Buvo nubausta 10 000 Lt bauda. Dabar jau viskas, nėra bylos, atsiskaityta pilnai. UAB ( - ) ir UAB ( - ) nedribo ar B. ten dirbo nežino. Ji žino, kad jis UAB „( - )” dirbo. Ji tose firmose tikrai nedirbo, buhalterinės apskaitos netvarkė ir negali pasakyti. Nežino, ar Balašovs dirbo įmonėse UAB ( - ) ir UAB ( - ). UAB ( - ) ir UAB ( - ) ofisų neturėjo. ( - ) gatvėje ji buvo, dirbo, ten yra UAB „( - )” ofisas. Nežino, ką bendro UAB ( - ) turi su UAB „( - )”. Dokumentams ji antspaudų nedėjo, o vieną ar kitą sąskaitą kuomet reikėjo išrašyti, tai rekvizitus jai duodavo B., daugiau nieko nežino. Ant lapelio gaudavo rekvizitus. Suprato, kad kažkas ne taip yra. B. paprašydavo pasižiūrėti kažką, ji pinigų nenuimdavo kai pinigai ateidavo į sąskaitą. B. nuiminėjo pinigus, jis pats su čekių knygele pinigus iš Ūkio banko nuėmė, kaip kitus nuėmė nežino. Neprisimena, kaip buvo su sąskaitos kodais, nepamena, kad juos turėjo. Elektroniniu būdu B. pasakydavo kodus ir ji tik pasižiūrėdavo, tada jam pasakydavo, ar yra pinigų ar ne. Jai už darbą B. nemokėjo. Neprisimena, kad jai kažkas mokėjo 800 Lt. Algalapio nepasirašinėjo, kai nepasirašo algalapio, tai vadinasi negauna algos. Jei tai darytų pastoviai, tai atlygis buvo, o kai tik retkarčiais kažką padarydavo. Nežino, kas 800 Lt sumą sugalvojo. Kad Ž. banko kortelė pas B. buvo, jai nėra žinoma. Kad grįžo pinigai už neįvykusius sandorius, jai nėra žinoma. Neprisimena, ar ji sakė taip, ar ne ikiteisminio tyrimo metu. Neprisimena, ar buvo siūlymas, kad sutikus su viskuo jai bus lengvesnė sankcija. Ji iš skolintų pinigų sumokėjo 10000 Lt. Iš kaimynės skolino šiuos 10 000 L, kad sumokėtų baudą. Dabar jai nėra pareikštų įtarimų. Seniai buvo, prieš 4,5 metų, Kauno FNTT. Jai įmonės: ( - ), ( - ), „( - )”, „( - )”, „( - )”, ( - ), „( - ), „( - )” nieko nesako. Ji tik pasirašė ant tų parodymų ir viskas, negali pasakyti, kad jie jos duoti. Į V. sąskaitą pinigus pervesti pasakė B., kad jai paskambins ir padiktuos. V. pavardės tikrai nežino, kaip tardymo metu pasakė V. pavardę, negali atsakyti, ji tų pavardžių neprisimena, nei tų žmonių nematė. Neprisimena, ar tuos B. prašymu pildytus dokumentus matė, ar jai juos rodė kažkas.

145Teisiamajame posėdyje, remiantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis, byloje esantiems įrodymams patikrinti, buvo perskaityti įtariamojo ikiteisminiame tyrime Nr. 06-1-01024-06 apklausto S. R. parodymai, duoti bylos ikiteisminio tyrimo metu.

146Apklaustas įtariamuoju ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) S. R. kaltu prisipažino ir parodė, kad UAB ( - )užsiima statyba, pastatų administravimu, degalinių statyba. Eigoje būna apie 30 objektų. Todėl pastoviai bendraujama su verslo partneriais, turima daug užsakymų ir darbų. Taip pat ieškojo ir naujų verslo partnerių. Dirbant 2005-2006 metais atsirado reikalas reklamuoti įmonę internete. Tuo tikslu jis susitiko su savo pažįstamu vyriškiu A. A.. Jis pasiūlė pagelbėti surandant įmonę galinčią suteikti reklamos paslaugas. To pokalbio su A. metu išsiaiškino, kad taip pat yra galimybė įmonėms pervedus lėšas jas susigrąžinti ir jas panaudoti įmonės reikmėms. Kadangi įmonei dirbant kartais reikėjo lėšų, kurios būdavo panaudojamos įmonės veiklai, tačiau kurių nebuvo galima apskaityti apskaitoje, todėl su tokiu pasiūlymu sutiko. Praėjus kiek tai laiko A. pateikė 2005-08-01 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ), 2005-08-31 priėmimo perdavimo aktą Nr. ( - ) pagal 2005-08-01 sutartį Nr. ( - ), 2005-10-03 sutartį Nr. ( - ) bei 2005-12-28 sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ) pagal kurias buvo teikiamos paslaugos UAB “ ( - )”. Po ko praėjus kažkuriam laikui jis perdavė UAB ( - )išrašytas UAB ( - ) PVM sąskaitas -faktūras: 2005-08-31 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-10-03 ( - ) Nr. ( - ), 2005-11-02 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-02 ( - ) Nr. ( - ) bei UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2006-01-05 serija ( - ) Nr. ( - ), 2006-02-02 ( - ) Nr. ( - ), 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-03 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-02 ( - ) Nr. ( - ) apie tai, kad UAB ( - ) bei UAB ( - ) atliko reklamos ir konsultacines paslaugas už 43660 Lt. Taip pat apie tai, kad paminėtos UAB ( - ) ir UAB ( - ) sąskaitos faktūros, sutartys yra fiktyvios nežinojo, nes realiai buvo teikiamos reklamos internete paslaugos, o savo kaltę pripažino dėl to, kad dalis sumokėtų pagal minėtų įmonių išrašytas sąskaitas faktūras lėšų grįždavo atgal, kurios būdavo panaudojamos įmonės reikmėms. Dėl to gailisi, (t. 3, b.1. 94-95, 100-101).

147Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas E. R., paaiškino, jog buvo sumokėti mokesčiai: PVM, pelno mokestis, todėl buvo nutraukta byla jo atžvilgiu. Yra stipriai primiršęs aplinkybes, bylą prisimena, kiek pats susijęs su ja, jam tos pavardės nieko nesako, išskyrus Aleliūną.

148Teisiamajame posėdyje, remiantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis, byloje esantiems įrodymams patikrinti, buvo perskaityti įtariamojo ikiteisminiame tyrime Nr. 06-1-01024-06 apklausto E. R. parodymai, duoti bylos ikiteisminio tyrimo metu.

149Apklaustas įtariamuoju ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) E. R. parodė, kad anksčiau dirbo UAB ( - )generaliniu direktoriumi, taip pat dirba ir UAB “ ( - )” (anksčiau vadinosi UAB “( - )”) generaliniu direktoriumi. UAB ”( - )” užsiėmė automobilių elektronikos įrengimu, o UAB “( - )” veikla yra komercinių automobilių įrengimas - perdarymas. Dirbant šioms įmonėms 2005-2006 metais atsirado reikalas reklamuoti įmones internete. Tuo tikslu susitiko su savo pažįstamu vyriškiu A. kiek vėliau sužinojo jo pavardė A., su barzda. Jis pasiūlė pagelbėti surandant įmonę galinčią suteikti reklamos paslaugas. To pokalbio su Algirdu metu išsiaiškino, kad taip pat yra galimybė įmonėms pervedus lėšas jas susigrąžinti ir jas panaudoti įmonės reikmėms. Jis A. nurodė savo vadovaujamų įmonių rekvizitus. Praėjus kiek tai laiko A. pateikė 2005-10-28 sutartį Nr. ( - ) sudarytą tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) ir per tam tikrą laikotarpį pateikė UAB ( - ) išrašytas UAB ( - ) vardu PVM sąskaitas - faktūras: 2005-11-02 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-02 ( - ) Nr. ( - ) ir UAB ( - ) išrašytas PVM sąskaitas - faktūras: 2006-01-05 serija ( - ) Nr. ( - ), 2006-02-02 ( - ) Nr. ( - ), 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-03 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-02 ( - ) Nr. ( - ), pagal kurias UAB ( - )iš UAB ( - ) ir UAB ( - ) nupirko reklamos paslaugas už 41300Lt, tame tarpe 6300Lt PVM. Taip pat A. pateikė 2005-10-28 sutartį Nr. ( - ) tarp UAB “( - )” ir UAB ( - ) bei per tam tikrą laikotarpį pateikė UAB „( - )” išrašytas UAB ( - ) vardu PVM sąskaitas - faktūras: 2005-11-02 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-02 ( - ) Nr. ( - ) ir UAB ( - ) išrašytas PVM sąskaitas - faktūras: 2006-01-05 serija ( - ) Nr. ( - ), 2006-02-02 ( - ) Nr. ( - ), 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-03 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-02 ( - ) Nr. ( - ), pagal kurias UAB „( - )” tariamai iš UAB ( - ) ir UAB ( - ) nupirko reklamos paslaugas už 41300Lt, tame tarpe 6300Lt PVM. Už reklamos paslaugas buvo sutarta mokėti apie 1000 litų už vieną mėnesį. Todėl pagal A. pateiktas PVM sąskaitas faktūras buvo pervedami pinigai į UAB ( - ) ir UAB ( - ) sąskaitas, taip pat buvo surašyti keli pajamų orderiai išmokant pinigus grynais. Pervedus pinigus vėliau A. dalį pinigų grąžindavo, tai būdavo ta dalis pervestų pinigų atėmus PVM dydžio sumą bei 1000 litų, mokamų už interneto paslaugas, kurios realiai buvo suteiktos. Ant paminėtų UAB ( - ) ir UAB ( - ) sąskaitų be jo pasirašė ir UAB ( - ) direktorius R. G. ir UAB “( - )” direktoriaus pavaduotojas M. M., tačiau jie šiuose dokumentuose pasirašė tik E. R. nurodymu, jie su A. nebendravo, ir kad dalis lėšų grįš nieko nežinojo. Jis taip pat apie tai, kad paminėtos UAB ( - ) ir UAB ( - ) yra fiktyvios nežinojo, nes realiai buvo teikiamos reklamos internete paslaugos, o savo kaltę pripažino dėl to, kad dalis sumokėtų pagal minėtų įmonių išrašytas sąskaitas faktūras lėšų grįždavo jam atgal, kurios būdavo panaudojamos įmonės reikmėms, (t. 2. b.l. 108-110, 121-123).

150Teisėjai pagarsinus liudytojo parodymuos duotus ikiteisminio tyrimo metu E. R. paaiškino, jog jo parodymai yra teisingi, juos davė savo noru, niekieno neverčiamas. Nežino, kas iš įmonės ( - ) pasirašė sutartį su ( - ) ir UAB „( - )”. Nežino, ar A. A. buvo įmonės UAB ( - ) ir UAB ( - ) darbuotojas, tuo nesidomėjo, apie tai nediskutavo su juo. Jam turėtų būti svarbu, kas pasirašė sutartis, bet nežiūrėjo į sutartis, galbūt A. pasirašė sutartis su UAB ( - ).bei UAB „( - )”, nesidomėjo tuo. Jam sunku tiksliai įvardinti, kokia apimtimi buvo įvykdytos reklamos paslaugos, negalvojo, kad gali būti sugalvota sistema mokesčių grobstymui, kai buvo daromos reklamos, tai jau veikė pakankamai žinomos firmos, kurios jau spausdino reklamą, veikla nebuvo daroma, kad susigrąžinti pinigus, tikrai buvo talpinama reklama ant pastato prie RIMI parduotuvės, taip pat internete, tai nebuvo, kad daroma tik pinigų susigrąžinimui reklama. Interneto svetainėje buvo tam tikra informacija ir buvo žinomų įmonių reklama, tai ne „Delfi” puslapiai. Vienas dalykas yra pinigai, nes santykinai 1000 Lt suma yra labai pigu, jam labai apsimokėjo reklamuotis, nes tas plotas prie RIMI parduotuvės buvo vertas daugiau. Pasirašant sutartis fiksuojama reklama ir fiksuojama kaina. Kas pinigus atnešė ir kaip, negali atsakyti, tikriausiai, grynais sumokėjo. Jie su A. A. buvo pažįstami, jis buvo jų klientas ir kažkaip nepagalvojo, kad gali būti sistema sukurta mokesčių grobstymui. Gal neatsakys į klausimą, kaip panaudojo jam grąžintus pinigus, bet tai buvo padaryta įmonės naudai. Nežino ar PVM buvo sumokėtas. Dėl PVM toliau nežino, kokie kiti iš to išplaukiantys mokesčiai įmonei. Nes jie, kai paslauga dalinai buvo įvykdyta ir po susitaikymo, sumokėjo visą PVM, kaip ir du kartus. Daugiau kiti žmonės, išskyrus A. A. jam nežinomi.

151Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas E. M., paaiškino, jog (t 2., b.l. 2) esanti 2005-05-27 akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, tai, kas sutartyje parašyta yra tiesa, buvo tokie dalykai. 2005-05-31 akcijų pirkimo-pardavimo sutarties (t. 2, b.l. 8) dokumente parašas tikrai jo yra. Nelabai gali atsiminti šios sutarties, tačiau jos pabaigoje esančiame 10 lape yra jo parašas. Buvo ir yra UAB „( - )” direktorius. 2005-05-27 nupirktos akcijos, už keturių dienų, t.y. 2005-05-31 buvo dvigubai brangiau parduotos, nes to reikėjo įmonės UAB „( - )” komercinei veiklai vykdyti. Negali atsakyti, kodėl pirko 40 procentų akcijų, o pardavė 80 procentų akcijų, jau daug metų praėjo. J. B. nepažįsta, dažniausiai akcijų pirkimo pardavimo reikalus tvarkė jo teisininkai, nepamena, kurie teisininkai tvarkė šituos reikalus. Akcijų pirkimo - pardavimo reikalus tvarkė teisininkai, kurie dirbo UAB „( - )”. Kiek buvo teisininkų bendrovėje UAB „( - )” nežino, jie keitėsi, tikriausiai yra duomenys tai buvo 2005 metais, nepamena jau dabar tiksliai. Teisininkas A. M. yra jo sūnus, jis tuo metu dirbo UAB „( - )”. Ar jis konkrečiai su UAB ( - ) akcijų pirkimo – pardavimo sandoriu dirbo, nežino, reikia jo paties paklausti. Negali atsakyti, kodėl 2005-05-27 akcijos pagal pirkimo-pardavimo sutartį perkamos iš R., o parduodamos 2005-05-21 J. B. dvigubai didesne kaina, J. B. buvo 80 procentų akcijų turėtojas, nuo 2005-06-01 direktoriumi buvo V. B.. Tikriausiai UAB ( - ) egzistavo, gaudavo pinigus parduodamas už prekes. Nežino, jei pinigai suvaikščiojo, parašai buvo, vadinasi pirkimai buvo vykdomi. Neatsimena, kas buvo vykdytojas, kas tvarkė akcijų pirkimo-pardavimo reikalus. Nedalyvavo jokiose bylose, susijusiose su UAB ( - ) ir UAB ( - ). V. B. pavardė jam girdėta. Klientų sąrašuose nepamena ar jis buvo, reikia žiūrėti sąrašus. UAB „( - )” yra adresu ( - ). UAB „( - )” biuro ar filialo prie „( - )” nebuvo, kažkuriuo metu būstinė buvo ( - ) gatvėje, dabar ten profsąjungos yra gal numeris ( - ), pačioje pradžioje, arčiau prie „( - )” jų biuro nebuvo. Pats asmeniškai nekonsultuoja žmonių, jis kaip direktorius pasirašinėjo sutartis, paties V. B. nepažįsta. Akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, kurios buvo pasirašytos 2005 m., nuo to laiko dabar pirmą kartą mato, į Kauną jo niekas nekvietė jokiai apklausai.

152Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas A. M., paaiškino, jog UAB „( - )” yra tėčio įmonė, jie jam teikia paslaugas, tėvas yra tos įmonės akcininkas, jis buvo akcininkas, bet ji jau 14 metų veikia, reikia išrašo kad tiksliai įvardinti kiek laiko bendrovė jau veikia. Jis darbo santykiais nedirba, teisines paslaugas teikiu. Be jo dar teisininkų buvo daug įmonėje UAB „( - )” savo metu, ten buvo teisinės pagalbos sutartys su 6 ar 7 teisininkais sudarytos skirtingais laikotarpiais, buvo darbo santykiais dirbančių teisininkų, o advokatai ir advokatų padėjėjai pagal teisinės pagalbos sutartis dirbo. UAB „( - )” dirba paprastai 2 ar 3 teisininkai, daugiausiai 4 ar 5 bei 7 advokatų padėjėjai. UAB „( - )” patalpos buvo ( - ) po to ( - ). UAB „( - )” patalpų prie „( - )” nebuvo. Byloje esanti 2005-05-27 akcijų pirkimo-pardavimo sutartis (t 2., b.l. 2-4), jei taip sąžiningai, neatsimena, tas I. R. jam girdėtas yra, kažkur turi vizitinę, jis teisininkas, kolegė bendravo su juo, gal V., bet negali tiksliai pasakyti, kuri bendravo, tikrai neatsimena, kas čia buvo. Bylos 2 tomo 2-4 lapuose esantis dokumentas yra 2005-05-27 akcijų pirkimo - pardavimo sutartis. Šioje sutartyje pardavėjas yra I. R., o pirkėjas UAB „( - )”. Pagal akcijų pirkimo pardavimo sutartį, esančią (t 2., b.l. 2-4) buvo įsigyta 80 paprastųjų vardinių akcijų. Esančioje 2005-05-31 akcijų pirkimo - pardavimo sutartyje (t 2., b.l. 8), kuri sudaryta po keturių dienų vyksta pardavimas. Tai čia per daug akcijų parduoda, neturėjo tiek. Gal buvo kontorai rengta, jis nerengė kaip teisininkas, nesupranta, kame problema. Kaip suprasti pasakymą “orinė įmonė”, nežino, ar UAB ( - ) buvo orinė įmonė. J. B. nepažįsta, gal pažinojo tada. V. B. žino, nes teko susidurti keliose situacijose, jis susijęs su „( - )”. Balašovs yra verslininkas, kitą kartą teko baudžiamojoje byloje susidurti su juo, jis gabeno maisto krovinį iš Latvijos, jie nesumokėjo akcizo, jis gynė vieną lietuvį ir ten buvo Balašovs, taip pat susijusi bendrovė „( - )”, kurios direktoriai yra latviai, tai R. B.. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokole Nr. 20050527-2 (t 2., b.l. 12) nurodytas V. B., su kuriuo tuo metu 2005 m. teko bendrauti. Jo tėvas E. M. UAB ( - ) direktoriumi paskyrė V. B.. Pagal 2 bylos tomo 8 lape ir 12 lape esančius dokumentus, gaunasi, kad UAB „( - )” akcijas turėjo 5 dienas. Pardavus 80 procentų akcijų, lieka 20 procentų akcijų. 2 bylos tomo 12 lape parašyta, kad UAB „( - )” įmonės UAB ( - ) direktoriumi paskyrė V. B., gal prieš parduodant, jei paskirtas direktorius tai buvo prieš parduodant, kitaip būti negalėjo. „Orinių įmonių” daug yra pardavusi UAB „( - )”, ne „orinių”, bet įsteigtų įmonių, jos „kabo” yra, kurios vykdė veiklą, yra, kur jų nupirkta yra, kurios įsteigtos. Dokumentų nusikalstamai veikai daryti jie niekada nėra teikę, sutartis, dokumentus jie yra rengę, gal teisinių paslaugų sutartį ir galima rasti. Nusikalstamai veikai daryti jie neteikė dokumentų, UAB ( - ) yra nauja bendrovė, skirta verslui vykdyti. Kas pirko UAB ( - ) B. ar B., kokios galimybės patikrinti, pasą patikrino, o B. iš matymo mano pažintų. 2 tomo 12 bylos lape esančiame UAB „( - )” visuotinio akcininkų susirinkimo protokole yra parašyta, kad UAB ( - ) direktoriumi yra V. B.. 2 tomo 11 bylos lape esančiame akcininkų registre nurodoma, kad UAB „( - )” direktoriumi yra V. B.. 2005-05-31 buvo paruošti dokumentai ir atiduoti, gal paprašė anksčiau paruošti, nesupranta problematikos. Nuo 2005 m. jokiam tyrimui jo niekas nekvietė, pirmą kartą dabar yra kviečiamas. Jau 7 metus V. B. nematė. Nedalyvavo nei UAB ( - ), nei UAB ( - ) pirkimo reikaluose, o V. B. teko vieną kartą matyti, kuomet kito asmens gynėju byloje buvo. Jo ir UAB „( - )” veiklos vieta yra ta pati, ( - ) gatvėje. UAB „( - )” užsiima kita veikla, bet ofisas centrinis šalia ten pat yra. Balašovs nedažnai ten buvo UAB „( - )” patalpose, jis jį gal 4 ar 5 kartus matė ofise. V. B. tik teisiniais klausimais UAB „( - )” lankėsi. Kažkokią įmonę V. B. minėjo su leidimais dirbti, bet nieko nekonkretizavo. V. B. neįstrigo kaip žmogus sistemingai dirbęs, tik verslo srityje buvo klausimai sprendžiami. Vieną kartą dėl verslo susitiko, gal tą įmonę pardavė, kitą kartą matė baudžiamojoje byloje atsitiktinai, nes jis gynė ukmergiškį, o jis ten buvo kaip pirkėjas ar siuntėjas. Gal klaida yra įsivėlusi, UAB „( - )” direktoriumi yra E. M. ir akcijas pardavė ne V. B., bet J. B., kad jis pasiskirtų direktoriumi. Jei realiai yra įmonė, ji įsteigta, UAB „( - )” turi parduoti įmonę, ne „orinę”, bet įmonę, kuri jau įsteigta, ateina pirkėjas sako, man parduok įmonę, paskirk direktorių nesigilindami į problemą, niekas to nevertina kaip nusikalstamos veikos. Kad V. B. su UAB „( - )” bendravo, gali patvirtinti, gal su V. daugiau teko bendrauti, gal kažkokias sutartis ir sudarė, bet tai tikrai nebuvo nusikalstamai veikai vykdyti. Akcijų pirkimo – pardavimo sutartis (t. 2, b.l. 8) buvo pasirašyta 2005-05-31. Visko pasitaiko, gal klaida įsivėlė ir galite taisyti. Galėjo kas tik nori ateiti su svetimu pasu sudaryti akcijų pirkimo - pardavimo sutartį. Kaip pažymima 2 bylos tomo 11 lape esančiame akcininkų registre, 80 procentų akcijų priklauso J. B., 20 procentų akcijų priklauso UAB ( - ). Kaip pažymima 2 bylos tomo 11 lape esančiame akcininkų registre UAB ( - ) priklauso 20 procentų akcijų. Gal įsivėlė klaida, reikia žiūrėti, kokie paruošti popieriai. V. B. vykdė veiklą, susijusią su stogdengiais, jie ten viską daro. Akcijų pirkimo – pardavimo sutartys gali būti jų kontoros rengtos, dokumentai buvo rengti komercinei veiklai, daugiau niekam negali būti rengiami, jie tikrai nebuvo ruošiami jokiai nusikalstamai veiklai vykdyti. Su V. B. gal vieną įmonės pirkimą tvarkė, negali teigti, nepamena. Įmonė UAB ( - ) jam nieko nesako, nes daug įmonių yra pardavę, su V. B. yra tik 2 ar 3 kartus bendravęs, gal koks padėjėjas konsultavo ilgiau, padėjėja V. gal 10 kartų bendravo, jis gal 3 kartus.

153Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas R. K. paaiškino, jog jis atliko šios bylos ikiteisminį tyrimą, kaltinamuosius pažįsta. Ikiteisminį tyrimą kuruoja, visus procesinius sprendimus priima ir prižiūri prokuroras, bylos baigtis nuo jo nepriklauso. Tai yra bendradarbiavimas tarp prokuroro ir tyrimo įstaigų, kada yra priimami bendri sprendimai. Tai nėra valios vykdymas. Tai yra baudžiamasis procesas, kuriame niekas nevykdo jokios valios. Nemano, kad toks prokuroro sprendimas yra neteisėtas, tai yra procesas, tam tikra tyrimo taktika. Mano, kad šie sprendimai yra priimti teisingi ir tinkami. Byla negalėtų būti perduota į teismą, jeigu nebūtų priimti tam tikri sprendimai. Po Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. birželio 20 d. priimto teismo baudžiamojo įsakymo, nuo to laiko ar buvo kokie nors teismo procesai dėl B., jis nestebi proceso bylų. Būtent šioje byloje irgi buvo baigtų bylų susitaikant su valstybe, nutrauktų bylų. Be B. priimto baudžiamojo įsakymo, jo atžvilgiu dar yra tęsiamas tyrimas. B. veika negali būti nesusijusi su šiomis pasekmėmis, kadangi jos yra susijusios kartu ir iš to atsiradusios. Ikiteisminis tyrimas yra tam tikras procesas, kuriame yra tiriama daug įvairių veikų. Jeigu yra surinkta pakankamai duomenų, kad asmens atžvilgiu yra surinkta pakankamai duomenų, kad jo veika būtų sprendžiama teisminiu būdu, tai jie tyrimus atskiria ir nesivargina dėl kiekiu ir apimčių. Kas susiję su A. A., jam buvo pakankamai duomenų, kad byla būtų perduota teismui. Dėl B. veiksmų nieko negali komentuoti, kadangi tyrimas dar atliekamas ir jis negali pagarsinti duomenų dėl jo veikos. Liudytojui peržiūrėjus 2012 m. balandžio mėn. raštą (t. 9, b.l. 68) paaiškino, jog šį raštą jis ruošė. Kiek pamena, informacijos apie teistumą jie nepateikė. Tyrimas B. atžvilgiu yra atskirtas ir šiuo metu tęsiamas. Negali pasakyti kiek yra ikiteisminių tyrimų B. atžvilgiu. Ar atliekami kokie nors ikiteisminiai tyrimai su B., kad kartu taip pat būtų minimi: J., K., B., A., V., S., jis negali šito sakyti. Tyrimas B. atžvilgiu yra tęsiamas. Jis nėra susijęs su šiais keturiais kaltinamaisiais. B. bylą ruošiasi perduoti teismui. Kiek prisimena, S. P. buvo nuteistas už sukčiavimą, pagal kokią dalį, neprisimena. Kas dabar yra ( - ) akcininkas, negali pasakyti, kadangi vyksta tyrimas. Dėl S. parodymų. Atpažinimas vyko nepažeidžiant baudžiamojo proceso. Jo atlikimo taktika yra nurodyta teisinėje literatūroje. Kodėl R. V. su A. K. buvo akistata, o R. V. su S. nebuvo, tai yra tyrimo taktika, jie nematė reikalo tai daryti. AB „( - )” lėšos, pervestos į ( - ), jų dalis buvo pervesta R. V., kiek atsimena, matosi, kad yra banko išrašas, kur akivaizdžiai matosi, kad pinigai buvo pervesti į asmeninę sąskaitą. Liudytojas peržiūri dokumentus, esančius (t. 2, b.l. 8, 11-13) pavardės: J. B., E. M., Ž., kažkiek atsimena šias pavardes, šiame tyrime šių žmonių apklausų nėra. Kitame tyrime jos yra. (2 t. b.l.) akcininkų registre parašyta, kad direktorius yra V. B.. Byloje esančiame (t. 2, b.l. 12) rašte nurodė, jog jis čia parašo nemato, mato tik nurodytą pavardę. Mano, kad teismas turi spręsti ar šis raštas yra reikšmingas, ar nereikšmingas. Jeigu šis dokumentas būtų reikšmingas šiai bylai, būtų pateikta jo analizė ir visi kiti reikšmingi dokumentai, šiuo atveju teismui spręsti ar šios informacijos pakanka, ar nepakanka. Į konkrečius klausimus apie atliekamą kitą tyrimą atsakyti negali, yra atliekamas ikiteisminis tyrimas kuris yra susijęs būtent su B.. Ar B. po 2006 m. buvo pateikti įtarimai, nežino, bet greičiausiai, kad ne. Teisiamųjų suole sėdintis asmenys yra padėjėjai. Nepasakys kada paskutinį kartą matė padėjėją J.. Gali būti, kad matė ją prieš 4-5 metus. Įtarimai B. rengimai, šiemet jie bus paruošti.

154Apklaustas įtariamuoju ikiteisminiame tyrime Nr.( - ) A. S. kaltu prisipažino ir parodė, kad UAB ( - ) užsiima namų statyba, remontu. Kadangi įmonės veiklai, prezentacijai yra reikalingi pinigai, todėl buvo būtinybė turėti neapskaitinių pinigų, kuriuos būtų galima panaudoti įmonės reikmėms. Iš anksčiau pažinojo vyriškį A. A., kuris kiek minėjo turi galimybių gauti įmonių dokumentus, ko pasėkoje išrašius PVM sąskaitas faktūras ir realiai nesumokėjus visos sumos už paslaugas įgyti lėšų, kurias būtų galima be apskaitos naudoti įmonės reikmėms. A. S. A. nurodė kokios sumos jam reikėtų, po ko jis vėliau atvežė dvi sąskaitas: UAB ( - ) vardu išrašytas PVM sąskaitas - faktūras: 2006 05 02 serija RGS Nr.0044 ir 2006 04 03 serija ( - ) Nr. ( - ), pagal kurias UAB ( - ) tariamai iš UAB ( - ) nupirko reklamos paslaugas už 14160 Lt, tame tarpe 2160 Lt PVM. Taip pat atvežė ir 2006 03 30 sutartį Nr. ( - ), kurią A. S. pasirašė. Sutartyje, faktūrose nurodytų asmenų, atstovavusių UAB ( - ) nematė su jais nebendravo. Bendravao tik su A. A.. Apie tai ar pagal šias faktūras buvo suteiktos reklamos paslaugos nežino, netikrino. Po ko A. A. atnešė išrašytą UAB ( - ) kasos pajamų orderio kvitą seriją ( - ) Nr. ( - ) 14160 litų sumai. A. už šią paslaugą sumokėjo PVM dydžio sumą t.y. 2160 litų bei 7 procentus nuo likusios sumos t.y. sumokėjo apie 840 litų. Likusi nemokėta suma buvo naudojama įmonės reikmėms, (t. 3, b.l. 152).

155Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis A. A. parodė, jog tuo metu jis nedirbo, jų bendras pažįstamas jį supažindino su A. K. ir R. V.. Jiems besišnekant jam buvo pasiūlyta užsidirbti pinigų. Iš pokalbio jis suprato, kad kažkokia įmonė atsiveža saldumynus į Lietuvą, kuriuos parduoda turguje ir lieka pinigėlių, kuriuos reikia paversti baltais pinigais. Reikėjo organizuoti darbus, kad pinigai ir būtų mokami, ir liktų. Po kurio laiko suprato, kad mokesčiai liko nesumokėti, bet jau buvo vėlu ir taip gavosi. Kol nesusipažino su A. ir R., UAB ( - ) ir UAB „( - )” jam nebuvo žinomos. Nesidomėjo ir neklausė R. kas tai per įmonės ir ar vykdo veiklą. V. B. jis nepažinojo. Pažinojo tik V. ir K.. S. ir B. J. nepažinojo. Jo kaltinimas yra aiškus, jis yra kaltinamas tuo, kad nemokėjo mokesčių. Jis prie tų mokesčių nemokėjimo niekaip neprisidėjo, nėra matęs nei tos įmonės buhalterijos, nei vadovo nebuvo matęs, net nežinojo ar jie moka, ar nemoka. Jis tik žinojo iš kalbų, kad išrašant sąskaitas faktūras mokesčiai turi būti sumokėti, tačiau jie sumokėti nebuvo. 2005 m. spalio 28 d. sutartį (t. 2, b.l. 39) jam nebuvo problemų parengti. Jam buvo duoti rekvizitai ir jis ją parengė. Jis nėra kažkoks beraštis, jis ją kompiuteriu parengė pagal duotus rekvizitus. Sutartį atidavė, jam grįžo pasirašyta, tada aš nuėjau pasiimti kito parašo. Nuo padaryto veiksmo, pinigų pervedimo ir grąžinimo nauda buvo tokia, kad gaudavo tam tikrą procentą atlygio. Koks tas atlygis buvo, neprisimena. Reklama buvo reali, tik suma buvo užaukštinta. Jam paaiškino, kad jiems reikia įtesinti pinigus. Jis rasdavo klientus, kuriems reikėjo neteisėtų pinigų. B. veždavo saldainius ar sausainius, atsirasdavo pinigai, kuriuos jie norėdavo įteisinti. Už tai buvo daroma užaukštinta kaina reklama. Už reklamą buvo pervedami pinigai, iš jų buvo atskaičiuojami mokesčiai, juos jam atveždavo ir jis gražindavo užsakovui. Jis užsakovui gražindavo grynus pinigus.

156Kaltinamasis A. A. dėl jam inkriminuotos veikos (dėl UAB ( - )) paaiškino, jog jis žinojo tik tiek, kad reklama vis tiek yra, tik kaina yra užaukštinta ir tą užaukštintą kainą jis turi grąžinti. Tai buvo aptarta, kad jis ją gražina, o sau pasilieka procentą. Kaip suprato, mokesčiai turėjo būti sumokėti. Dalį pinigų davė N. Š.. Su K.ir V. jį supažindino B. C.. Jie su K. ir V. sėdėjo, bendravo, iš pokalbio išėjo toks kaip pasiūlymas tokiu būdu užsidirbti pinigus. Neatsimena ar R., ar K. to pokalbio metu jam pasakė, kad yra gryni pinigai, kuriuos reikia įteisinti. Nežino iš kur tose įmonėse atsirasdavo gryni pinigai, ar jie juos nuimdavo, ar pas juos jie buvo. Pinigai atsirasdavo pagal sutartis ir pagal PVM sąskaitas faktūras. Įmonę UAB ( - ) jis surado. Tam tikrą laikotarpį dirbo draudime, draudimo brokeriu, turėjo įmonę ir iš ten pažinojo juos, pažinojo UAB ( - ). Tai įmonei pasiūlė reklamą. Sakė, kad yra reklama. Jie sutarė, kad kainą kažkiek padidina ir tą skirtumą jis jiems grąžino. 2005 m. spalio 28 d. pasirašyta sutartis su UAB „( - )” dėl reklamos paslaugų neprisimena kiek kainavo. Yra 2005 lapkričio 2 d., 2005 m. gruodžio 2 d., 2006 m. sausio 5 d., vasario 2 d. ir kovo 1 d. faktūros. Bendrai sumai 29 500 Lt. Kiek iš tikrųjų kainavo reklama neprisimena. Kiek pinigų grąžino Šumskui, neprisimena. Nevedė jokio sąrašo kiek kam sumokėjo. Kad būtų aptarta bendra, galutinė suma, tokio dalyko nebuvo. Neatsimena kokį gaudavo atlygį, gal 3-5 proc. nuo bendros sumos. Spalio 28 d. sutartį atidavė be jokių parašų K., o Š. pasirašydavo po to, kai sutartis ateidavo su tos įmonės, su kuria sutartis pasirašyta, parašu. Konkrečiai nežino kokios įmonės parašu, arba UAB „( - )”, arba UAB ( - ). Jam ateidavo su parašu, antspaudu, tada jis eidavo pas Šumską. Viską surašydavo ir grąžindavo atgal A. K.. Po to A. jam atnešdavo sąskaitą faktūrą. Tą sąskaitą faktūrą jis nunešdavo į UAB ( - ). Pagal ją buvo padaromas mokėjimas, A. jam atnešdavo pinigus. Pinigus nuveždavo į UAB ( - ). Savo procentą jis atsiskaičiuodavo iš tų pinigų. Kaskart nuo sumos pasilikdavo savo procentą, kitus pinigus nunešdavo. Neprisimena koks tai buvo procentas. Gal keli šimtai. Reklama buvo patalpinta internetiniame puslapyje alio.lt. pirmame puslapyje. Nebuvo priimtas dirbti į UAB ( - ) ar UAB „( - )”. Nuo 29 500 Lt. už reklamos paslaugas, nežino kiek buvo grąžinta UAB „( - )”. Negali mintinai suskaičiuoti. Kiek gražindavo pinigų, jam niekada niekas nepareikšdavo pretenzijų. Kaip buvo sutarta, jis grąžindavo, jie jam grąžindavo už reklamą. Jokie finansiniai dokumentai nebuvo pasirašomi. Sąskaitas faktūras gaudavo ne visas iš karto. Jis jas gaudavo praėjus mėnesiui. Po mėnesio jis paskambindavo, išrašydavo jam faktūrą, susitikdavo, paimdavo faktūrą, nuvažiuodavo į UAB ( - ). Reklama buvo kartotinė. UAB ( - ) užsiiminėjo teritorijų tvarkymu, gerbuvio tvarkymu. Reklama buvo aptariama, jis Šumskui sakė koks dydis. Jis ruošė sutartį. Užsakovui sakė kokio dydžio baneris ir ką tame baneryje reikia įrašyti. Nurodė įmonės rekvizitus, ką ji daro, kuo ji užsiima. Jis užsiiminėjo gerbuvio tvarkymu. Neprisimena koks buvo baneris. Jis gaudavo ataskaitas ir pasirašytas sutartis iš A.. Jis ne organizatorius. Jam buvo pasiūlyta tai padaryti, bet kadangi viskas taip gražiai įvyko, buvo pasiūlyta dar padaryti, jis dar padarė. Schema buvo ta pati. Su Š. tiesiogiai jis bendraudavo. Jiems tiko ir reklama ir tai, kad jis jiems atveždavo grynus pinigus. Visada, kai susitikdavo su A. K., jis būdavo su R. V., jie visą laiką būdavo dviese. Negali prisiminti ar su V. buvo kalbama apie sumas, prisimena, kad pinigus ir sutartis gaudavo iš A.. Kaip tokio susirinkimo, kuriame būtų aptariamos perspektyvos, planai, nebuvo. Jie tiesiog susitikdavo, veiksmas įvyko, padarė, jeigu dar tenkina reklama, jie ją dar kartą daro. UAB „( - )” jis pasiūlė, nes jis juos žinojo, žinojo, kad gali jam atnešti grynus pinigus. Jis jį ir pasiūlė. UAB „( - )”, UAB „( - )” taip pat jis pasiūlė. Negali atsakyti ar šios įmonės šiame bendradarbiavime rodė iniciatyvą. Iš pokalbių su verslininkais galima suprasti, kad visi turi grynųjų pinigų trūkumų, jiems reikia neapskaitytų grynųjų pinigų. Tai būdavo nesudėtinga, nes tuo metu buvo mokėjimai vokeliuose, ar išlaidoms kažkokioms, ar įsigyti, konkursą kažkam laimėti grynų pinigų, nežino kur tie pinigai buvo išleidžiami. Bet verslininkui tai pasiūlius, jis neatsisakydavo. Sutartį jam perduodavo celofaniniame vokelyje, sąskaitą faktūrą šiaip paduodavo, o gautus pinigus neperskaičiuodavo, nes paprasčiausiai pasitikėjo. Pinigai buvo įvairiai perduodami, arba voke, arba suvynioti į A4 formato lapą. Įmonei grįždavo nuo vienos sąskaitos faktūros apie 3000 Lt. Mokesčiai likdavo įmonėje. Jis gaudavo pinigus atskaičius pridėtinės vertės mokesčius. Jis neskaičiuodavo pridėtinės vertės mokesčio. Neprisimena kokią sumą gaudavo atgal. Ar 3 000 Lt nuo vienos sąskaitos, ar nuo visų sąskaitų po 3 000, nežino, jis neskaičiuoja. Reklamos kaina nesikeisdavo. Suma būdavo ta pati. Tam, kad jis galėtų viską prisiminti, jam reikėtų pasižiūrėti PVM sąskaitas faktūras. Kaltinamajam A. A. peržiūrėjus sąskaitas faktūras (t. 2, b. l. 40-41), paaiškino, jog jeigu sąskaita faktūra buvo išrašyta 5 000 plius PVM, nuo 5 000 būdavo atskaičiuojama už reklamą, kuri realiai kabo, ir neprisimena kiek buvo atskaičiuojama, ar jis gaudavo 4 000 Lt grynais, neatsimena ir nuo tos sumos jis pasilikdavo savo procentą, o kitus pinigus gražindavo. Kiek tai buvo procentų, tyrimo metu sakė, bet dabar neprisimena. Kaltinamajam A. A. peržiūrėjus sąskaitas faktūras (t. 4, b.l. 9, 11, 13) paaiškino, jog 9 lape suma ta pati, 11 lape taip pat ta pati suma, 13 lape irgi vienoda suma. Su UAB ( - ) sutartis jau buvo pasibaigusi, jam pasakė, kad bus UAB „( - )”. Suma buvo užaukštinta nuo 1000 Lt iki 1500 Lt už mėnesį. Grubiai sakant trečdalis, nes baneris buvo ne vienkartinis, o visą mėnesį, jis buvo internetinio puslapio pirmame lape. Pinigai buvo sumokami už realią reklamą ir plius 2/3. ( - ) užsiiminėjo statybos darbais. ( - )užsiiminėjo signalizacija, „Silwi batalija” neatsimena kuo užsiminėjo, kas buvo atsakingas, irgi neatsimena. ( - )irgi užsiiminėjo statybos darbais, ( - ) neatsimena kuo užsiminėjo. „( - ) užsiiminėjo reklaminiais laikraščiais. „Spindulio” nebuvo.

157Kaltinamasis A. A. dėl jam inkriminuotos veikos (dėl UAB ( - )) paaiškino, jog kaltinimą taip pat pripažįsta iš dalies. Darbai buvo atlikti, reklama buvo kiekvieną mėnesį, tik kad kainos buvo užaukštintos. Jis „( - )” pasiūlė grynųjų pinigų. Neatsimena ar šios faktūros buvo susijusios su reklamų paslaugomis. Jeigu rašoma, kad reklama, vadinasi reklama. B. J. jis nepažinojo. Viskas vyko tarp jo, A. ir S.. Kitų asmenų, minimu šiame epizode nebuvo matęs ir nežinojo, kad tokie yra. Galėjo tik pamatęs sutartį ir tai, kad pasirašo sąskaitą faktūrą suprasti, kad šie asmenys yra. Schema buvo ta pati. Neprisimena kiek pinigų sugrąžino S., jam reikėtų atsisėsti ir viską suskaičiuoti pagal kiekvieną sąskaitą faktūrą, nes kai būdavo vienkartinė sąskaita faktūra išrašoma mėnesiui, po mėnesio jis atiduodavo. S. pinigus pervedė. Nors negali to nei patvirtinti, nei paneigti. Tai buvo seniai. Dažniausiai pinigai būdavo pervesdami pavedimu. Gal užsakovas ir atnešdavo jam grynus pinigus. Kaip buvo šiuo atveju, neprisimena. Jeigu jis gaudavo, tai gaudavo sumą, kuri reikalinga sumokėti mokesčius už reklamą. Atiduodavo visą gautą sumą. Procentą atsiskaičiuodavo nuo sumos be mokesčio. Sąskaitą faktūra išrašoma 5 000 Lt plius PVM. Nuo sumos pinigų, kuriuos gauna nuo S., jis atskaičiuodavo PVM ir atiduodavo. Jis atskaičiuodavo sau procentą nuo sumos, kuri įrašyta sąskaitoje faktūroje. Tai yra atlikti darbai. Procentą atskaičiuodavo ne nuo visos sumos, o atskaičiavus mokesčius. Jam aiškino, kad mokesčius reikia atiduoti, jie yra mokami, juos atskaičiuoji ir nuo sumos, kuri likdavo, pasilikdavo sau procentą. Iš pradžių atsiskaičiuodavo 18 ar 21 proc., neprisimena koks tuo laikotarpiu jis buvo, nuo likusios sumos atskaičiuodavo realią sumą už reklamą, kas likdavo, nuo tos sumos jis pasilikdavo sau procentą. Už realią reklamą irgi atskaičiuodavo, nes tai buvo reali paslauga, už kurią reikėjo sumokėti įmonei, kuri teikė paslaugas. Kaltinamajam A. A. peržiūrėjus sąskaitas faktūras (t. 3, b.l. 170-171) jis paaiškino, jog apie sumą 1080 Lt yra nekalbama, nes ji yra atskaičiuojama ir paliekama įmonėje UAB „( - )” sumokėti mokesčius. Nuo 6000 Lt atskaičiuojama kiek realiai kainuoja baneris, irgi paliekama UAB „( - )”. Kas lieka, jam gražinama pinigais. Jis jau nuo tos likusios sumos pasiima sau procentą ir grąžina „( - )”. Sąskaita faktūra išrašyta UAB „( - )” „( - )”. Dizaino sistemos apmoka 7 080 Lt., tokią sumą pervedė UAB „( - )”. Prie UAB „( - )” jis neprisidėdavo, jokių ryšių su jais neturėjo. Nežino iš kur A. gavo tą UAB „( - )”, jis jam tiesiog atnešdavo sąskaitas faktūras su parašais, o iš kur jas atnešdavo, kur jos buvo spausdinamos, nežino. Jie tik aptardavo pačią pradžią, sutartį, sutartyje viską parašydavo ir išrašydavo faktūrą. Pervesdavo visą sumą su PVM. Grynus pinigus jam atnešdavo A.. Sutartyse dėl reklamos buvo nurodoma reklama internetiniame puslapyje, individualizuotame puslapyje. Įmonė, kuri savo internetiniame puslapyje teikia reklamą, yra nustačiusi savo kainą. Jeigu reklamos įmonė pusmečiui, metams pasirašo nuostatas, kurias teikia tokia kaina, tą laikotarpį suma nesikeičia. Gali pasakyti, kad tos sumos ne visą laiką buvo vienodos. Jam buvo pasakyta, kad kuo daugiau padarys, tuo didesnį procentą gaus. Suma nebuvo nustatyta. Žinoma ta reklama negalėjo kainuoti 20 000 Lt, nes niekas tokios reklamos nepasirašys. Tik „Delfyje“ mėnesio reklama kainuoja nuo 10 000-20 000 Lt.

158Kaltinamasis A. A. dėl jam inkriminuotos veikos (dėl UAB „( - )”) paaiškino, jog iš dalies prisipažįsta, nes reali reklama tikrai buvo. Viskas buvo analogiškai, ( - ) pervesdavo visą sumą pagal sąskaitą faktūrą. Jam grąžindavo atskaičius mokesčius ir realią kainą už reklamą. Viskas vyko analogiškai kaip su ( - ) ir ( - ). Tie patys procentai, tas pats atskaičiavimas. Sąskaitos faktūros analogiškos. Nebuvo kažkokio skaičiaus sutarčių, kurias pasirašydavo per dieną. UAB ( - ) 2005 m. spalio 28 d., UAB ( - ) 2005 m. spalio 28 d. UAB „( - )” 2005 m. spalio 28 d. šios sutartys buvo pasirašomos paskutinę mėnesio dieną. Jos buvo pasirašomos į priekį. Reklamos gavėjas stengėsi imti į priekį. Spalio mėnesį matyt buvo aptarta, kad nuo lapkričio mėn. jis iš jų gaus visą medžiagą reklamai ir sutartys buvo pasirašytos ta data. Tai nebūtinai, kad tą dieną jis pas visus buvo. Jie galėjo ir anksčiau pasirašyti, bet pasirašė dėl to, kad nuo lapkričio mėnesio bus išrašoma lapkričio mėnesio faktūra ir nuo lapkričio 1 d. reklama jau bus įdėta internetiniame puslapyje. R. grynų pinigų jam nebuvo atnešęs. Jeigu jam pasako įmonė, kad sumokės ne pavedimu, o grynais, tai jam A. atnešdavo kasos pajamų orderį su jame nurodyta suma ir jis iš R. paimdavo pinigų sumą, kurią jis turėtų gauti, palikti mokesčiai ir jo procentas. Jis ją visą perduodavo.

159Kaltinamasis A. A. dėl jam inkriminuotos veikos (dėl UAB „( - )”) paaiškino, jog pripažįsta iš dalies, reklama buvo daroma, tik užaukštinta kaina. Tyrimo metu buvo patvirtinęs, kad tas faktūras jis sudarė. Atliko reklamos paslaugas už 41 300 Lt, o iš tikrųjų už kiekvieną sąskaitos faktūrą po 1000 Lt. Realiai reklama buvo, realiai ji kainavo po 1 000 Lt. Nežino kas buvo direktorius, bet jis bendravo su R.. Visas mechanizmas dėl sutarčių sudarymo, sąskaitos faktūrų, buvo tas pats. Su S. B. jam neteko bendrauti. Pažinojo tik Vaškevičių ir Keirą.

160Kaltinamasis A. A. dėl jam inkriminuotos veikos (dėl UAB „( - )”) paaiškino, jog prisipažįsta iš dalies, nes reklama realiai buvo teikiama, tik buvo užaukštinta kaina. Patvirtina, kad parengė 2005 m. rugpjūčio 1 d. sutartį, 2005 m. rugpjūčio 31 d. priėmimo – perdavimo aktą, 2005 m. spalio 3 d. sutartį, 2005 m. gruodžio 28 d. sutartį. Priėmimo – perdavimo aktą negali atsakyti ar jis parengė. Kaltinamajam A. A. peržiūrėjus sąskaitas faktūras (t. 2, 47, 49, 50, 51) paaiškino, jog prisimena šias faktūras. Tai buvo reklamos laikymas, tik suma mažesnė. Priėmimo – perdavimo aktą Nr. ( - ), (t. 2, b.l. 46) neprisimena kas parengė, tai ne jo. Matyt parašė su sąskaita faktūra, nes aktas su sąskaita faktūra yra neatsiejami dalykai. Būdavo taip, vieną sutartį surašė ( - ) (( - )), viena sutartis atsakė su ( - ), arba tik su ( - ), viena sutartis su ( - ), kita tik su ( - ), arba atvirkščiai. Kaip paaiškinti, kad viena sutartis yra su „( - )“ ir dvi sutartys su „( - )“. Kodėl taip yra, matyt buvo atliekami skirtingi darbai, sutartyse įrašyta, kokie atliekami darbai. Gali būti, kad apimtys keitėsi, kainos keitėsi. Pripažįsta kaltę iš dalies. Paslaugos buvo atliekamos, tik jų apimtis ne tokia didelė.

161Kaltinamasis A. A. dėl jam inkriminuotos veikos (dėl UAB ( - )) paaiškino, jog šį epizodą taip pat pripažįsta iš dalies. Paslauga realiai buvo teikiama, tik užaukštinta kaina. 2006-01-30 sutartis iš dalies yra fiktyvi, nes kaina ne tokia. Negali pripažinti, kad sutartys buvo fiktyvios, nes paslauga realiai buvo atliekama. Prisipažįsta, kad byloje esančios sąskaitos faktūros yra teisingai surašytos. Paslaugas atliko ne už visą 21 240 Lt sumą. Buvo 4 faktūros, tai gali būti, kad po 4 000 už vieną. Schema buvo ta pati.

162Kaltinamasis A. A. dėl jam inkriminuotos veikos (dėl UAB „( - )) paaiškino, jog buvo pasirašyta sutartis dėl reklamos, nes „( - ) turėjo kelis reklaminius laikraščius, jie reklamuodavosi, kad į jų laikraščius žmonės dėtų skelbimus. Kaltinamajam A. A. peržiūrėjus sutartis 0801 (t. 4, b.l. 44), 0806 (t. 4, b.l. 45) 0805 (t. 4, b.l. 46-47), darbų priėmimo – perdavimo aktus (t. 4, b.l. 48-51) paaiškino, jog ne jis paruošė šias sutartis. Nežino kas jas paruošė. Jeigu jis jas nešė parašams, vadinasi turėjo jas matyti, tačiau dabar šito neprisimena. Darbų priėmimo perdavimo aktai turi būti prie sąskaitų faktūrų. Neprisimena, kad juos būtų ruošęs. Su ( - ) neatsimena darbų. G. B. jam žinomas. Nežino kieno iniciatyva kilo idėja dėl informacinio lankstinuko projektavimo, spausdinimo ir platinimo. Matyt jam buvo pasiūlyti darbai, už kuriuos jis pasiūlė Vilniaus skelbimams ir toliau viskas vyko – sąskaitos faktūrų išrašymas. Jis faktūras ir sutartis nešė parašams. Neprisimena kas jas paruošė, ten, kur buvo dėl reklamos, tai jo, o šitų neprisimena. Kokia apimtimi buvo atlikti darbai ir ar iš viso jie buvo atlikinėjami, jam atrodo, kad jie nebuvo atlikti, nes tai turėjo atlikti oranžinė linija, o jis nunešė sutartį, sąskaitą, pinigus grąžino, o ar darbai buvo įvykdyti, ar ne, jis nežino, nesekė. Pinigai cirkuliavo lygiai taip pat kaip ir su internetine reklama. Buvo daromi pavedimu arba išrašomi orderiai. Neprisimena kokia dalis buvo grynais. Visose sutartyse neteisingai buvo nurodyta kaina, ji buvo užaukštinta. Jeigu reali kaina 1000 Lt, o darydavo už 4000 Lt, tai 3 000 Lt buvo užaukštinta. Kai kalbėdavo apie tuos darbus, būdavo trise – jis, R. V., A. K.. O kuris iš jų palinksėdavo galva, pritardavo, nežino. Jis tik prisimena, kad popierius paduodavo Aleksandrui.

163Apklausta teisiamajame posėdyje kaltinamoji S. B. dėl jai inkriminuotos veikos (dėl UAB ( - )) parodė, jog su B. susipažino 2005 m. rugpjūčio mėn. Turi buhalterinę įmonę, visi klientai pas ją ateidavo ir konsultavosi, jų tarpe buvo Balašovas. Kaltinamojo A. A. nepažinojo, susipažino tik teismo posėdžio metu. Ikiteisminio tyrimo metu ji su viskuo sutiko dėl to, kad neturėjo kitos išeities, privalėjo su viskuo sutikti. Kai B. pas ją ateidavo konsultuotis, jis prašydavo vieniems, ar kitiems asmenims ką nors perduoti. Daug kas jos prašydavo vienai ar kitai įmonei perduoti kokius nors dokumentus, kartais žmonės dirba Lietuvoje ir negali susitikti. Dabar žinoma ji to nepraktikuoja ir neleidžia taip daryti, bet jai nesant taip pat viskas gali būti. Dieną iki suėmimo B. pas ją buvo, konsultavosi ar teisingai jis sumokėjo PVM. Ji dar tada jam sakė, kad jis gi turi gerą buhalterį, tegul jis viską tvarko. Kiek jam žinoma, B. ( - ) turėjo ofisą, direktorius. Jis visada pas ją ateidavo diplomatiškai apsirengęs su kaklaraiščiu. Nematė nieko blogo tame, kad pagelbėti, perduoti kažkokius dokumentus. Tik vėliau jai viską paaiškino, kame čia reikalas. Prisipažįsta kalta, kad apsižiūrėjo. Visada kai jai kas nors paskambina, kokia įmonė, ji visada ant lapelio užsirašo tos įmonės pavadinimą, dėl to, kad turi savybę greitai pamiršti. Visada užrašo įmonės pavadinimą, patikrina ją internete, o pas juos buvo tik vienas kompiuteris, kuris dirbo klientui, nes negalima buvo laikyti buhalterinės programos kartu su internetu, pas juos buvo atskiras kompiuteris, kuriuo galėjo naudotis klientai ir per kurį jie pildydavo deklaracijas. Užrašai, sutikrini tą įmonę, kad ir ( - ), internete buvo duomenų, kad ši įmonė yra veikianti, nieko blogo ten nebuvo, juolab B. buvo 100 proc. tos įmonės akcininkas. 800 Lt gaudavo B. buhalteris, ji iš jo nieko negaudavo. Jis tiesiog ateidavo ir palikdavo dokumentus kokius kam perduoti. Vienas jos pažįstamas jį atvedė ir pasakė, kad ji jį pakonsultuotų, kad jų kolektyvas kalba rusiškai ir gali jam padėti. Iš B. niekada pinigų negavo. Jokių dokumentų neišrašydavo. UAB ( - ) jokių dokumentų neišrašinėo. Ji nemoka taisyklingai rašyti, daro klaidas. ( - ) jokių sąskaitų neišrašydavo. Jai tik atnešdavo dokumentus ir prašydavo juos perduoti. R. V., A. K., B. pažinojo. Su V. ji dar prieš tai dirbo. Jie jai padėjo surasti kabinetą, kur ji galėtų užsiimti buhalteriniais reikalais. Iš pradžių ji dirbo namuose, bet vėliau, padaugėjus klientams, jai reikėjo didesnių patalpų. N. Š. nepažinojo. Patį įmonės pavadinimą ( - ), girdėjo, bet tik tiek. A. nepažinojo, niekada su juo nebuvo susitikusi. Kažkokias sutartis jai atnešdavo. Kokios tai konkrečiai sutartys negali pasakyti, nes nežiūrėjo. Ateidavo B. ir paliktus dokumentus paimdavo. Supranta, kad buvo kaip kurjeris. Net kai jos nebūdavo, jie galėdavo ateiti ir tas sutartis paimti. 2008 m. galvojo, kad buvo nubausta baudžiamuoju įsakymu už tuos banerius, bet kaip vėliau paaiškėjo, kad ne už juos. Ji net nežinojo, kad viskas išsikirta į du tyrimus. Gal dabar gaunasi, kad už tą patį yra baudžiama antrą kartą, bet teismui geriau matyti. Nežino ar K. su V. pažinojo B.. Prie jos jie nesipažindino, o ir ji jų irgi nepažindino. A. tik teisme pamatė. Keiras kartais jai duodavo 20 Lt benzinui, jis niekada nesakydavo, neakcentuodavo ar tai už kažkokios sutarties perdavimą, ar šiaip sau. K. jai buvo paskolinęs pinigų. Sakyti, kad už tuos sandorius gaudavo kažkokius pinigus, ji negali. ( - ) turėjo vykdyti savo veiklą, nes pats B. sakė, kad darbai vyksta, mokesčiai mokami. Jeigu firmoje yra buhalteris, apskaitos tikrai turėjo būti vykdomos. Ji dar B. sakydavo, kad jis turi lietuviškai ir teisingai rašyti. Jis jai sakė, kad jo įmonė realiai dirba, kažkokiose statybose, šilumos objektuose kažkur Kaune, taip pat jis minėjo, kad turi daug statybinių medžiagų. Jis jai vieną kartą pasakė, kad tai ne jos reikalas, jis turi buhalterį, jis jam viską sutvarko, apskaičiuoja. Jis visada turėjo savo nuomonę ir jos nuomonės jis retai klausydavosi. Kai tik jo ko paklausdavo, jis visada sakydavo, kad pas jį viskas gerai, jokių pažeidimų. Kai B. nebuvo Lietuvoje, jai paskambino K. ir pasakė, kad B. kažko pinigus užlaiko. Ji jam paskambino, jis tuo metu buvo Latvijoje, pasakė, kad jis turi pervesti kažkokius pinigus. Jis pasakė, kad negali. Ji suprato, kad jis nenori jų pervesti ir nori juos išleisti savo reikmėms. Po to jau jie susitarė, kad jis jai duos savo buhalterio telefono numerį, ji su juos susiskambins ir paaiškins kur reikia pervesti pinigus. Su buhaltere susiskambino, ji labai grubiai su ja pakalbėjo, ji jai perdavė duomenis ir viskas. Buhalterę pirmą kartą pamatė teisme. O taip tai gal porą kartų kalbėjosi su ja telefonu. Su ja kalbant ji sudarė tokią nuomonę, kad pas juos įmonėje viskas yra gerai ir ji viską labai gerai daro, bet kai atvažiavo ir pamatė kaip iš tikrųjų yra vedama buhalterija, ji nustebo. Nematė, kad K. ir V. bendrautų su B.. Prie jos jie nebendravo. Visas tas įmones – ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ji tikrino internete, ar jos tikrai egzistuojančios. Visose tose įmonėse reklama realiai egzistavo, reklama nuolatos buvo pratęsiama. Per ją gal ir būdavo perduodami pinigai, bet viskas buvo pateikiama paketuose, o ji jų niekada neatidarinėjo. Žinojo, kad jeigu yra teikiamos kažkokios paslaugos, tai jos turi būti apmokamos, gal įmonės atsiskaitydavo už paslaugas. Nežino kokios ten buvo sutartys. Jeigu tai buvo daugkartinės reklamos, buvo paliekamos sąskaitos. Sąskaitas faktūras ji perdavinėjo, net jei jos nebūdavo, B. atnešdavo ir palikdavo.

164Kaltinamoji S. B. dėl jai inkriminuotos veikos (dėl UAB ( - )) paaiškino, jog 2006-03-30 sutartį gal ir perdavė, bet dabar neprisimena. Kaltinamai S. B. peržiūrėjus sutartį (t. 3, b.l. 169) paaiškino, jog šios sutarties apimtis, 1 lapo, labai maža, neprisimena tokios. Kažkokia sutartis buvo ant dviejų lapų. Neprisimena šios sutarties, gal ji buvo uždarame voke. Sąskaitų faktūrų jokių neišrašydavo. Jas išrašydavo B. buhalterė – B. J.. B. visada jai minėjo, kad jo buhalterė labai gera, viską gerai išrašo, padaro. S. R. niekada nematė. A. S. irgi nepažįsta. Pažinojo tik K., R. V. ir B.. Apie PVM jos niekada niekas neklausė. Jai K. pasakė, kad ji buvo komandoje ir irgi prie visko prisidėjo. Jis sakė vieną, o pasirašė visai kitką - kad ji prie šios veikos prisidėjo. Iš B. ji nieko negaudavo. K. jai kartais duodavo kaip minėjo benzinui. Nežinojo, kad gauna atlygį už neteisėtą veiklą. Nežinojo, kad buvo vykdoma neteisėta veikla. Ikiteisminio tyrimo metu sakė, kad B. 7,5 proc. pasiimdavo pinigus, išgrynindavo ir grąžindavo vyrams, kurie kartu su ja kaltinami, nes taip B. jai sakė. Gegužės mėn. jis pas ją buvo ir pasakė, kad labai mažai uždirba, 7,5 proc. Ji suprato, kad iš sudaromų sutarčių jis tik tiek turi, kad jam įmonėje lieka tik 7,5 proc., ar tai asmeniškai jam, nežino, bet, kad jam tai yra labai mažai. O nuo kokios sumos jie tai ėmė, nežino. Pats Balašovas jai sakė, kad jo įmonė visą laiką moką PVM. Ji niekada neklausė kam, ką perduoda, nesidomėjo tuo klausimu. B. viską perduodavo įvyniojęs į papkę, popierių, įmautę. Jis visada padėdavo ant stalo, ateidavo A. K. ir ji paduodavo. K. B. irgi ką nors perduodavo, gal tai būdavo kokie nors pasirašyti dokumentai. Kartais tie dokumentai ir tris dienas pas ją gulėjo. V. ji pažinojo. Šiuose epizoduose jokių reikalų, kontaktų su juo nebuvo.

165Kaltinamoji S. B. dėl jai inkriminuotos veikos (dėl UAB „( - )”) paaiškino, jog jeigu ši įmonė irgi baneriu užsiiminėjo, tai ji ją prisimena. Kaip supranta buvo perduota sutartis, B. pasirašė ( - ). Juk pats B. ir atidarė tą ( - ) 2005 m. pabaigoje tam, kad užsiimti reklamos paslaugomis. Jis klientų daug turėjo, bet jeigu sutartis buvo pasirašyta, jeigu sutartis buvo ilgalaikė, tai sąskaitos faktūros kiekvieną mėnesį buvo. Bendradarbiavimas vyko. B. jai visada minėjo, kad mokesčius moka, o pats gauna tik 7,5 proc. ji supranta, kad tas procentas buvo ne nuo PVM. Ji supranta, kad pelnas 7,5 proc., bet įmonei jis palikdavo pelno apie 20 proc. Iš K. porą kartų buvo paskolinusi pinigų. Apskritai ji nelabai norėdavo tas sutartis perdavinėti, kadangi jai tai užimdavo laiko, o naudos mažai. Ji apskritai į tai nesigilindavo, ji turėjo savo darbą. Norėjo K. supažindinti su B.. Ji B. sakė, kad reikia jiems tiesiogiai dirbti, susipažinti, sakė, kad berniukai užsiima baneriu, bet jie tiesiog nespėjo. A. K. ir R. V. neprašė supažindinti su B..

166Kaltinamoji S. B. dėl jai inkriminuotos veikos (dėl UAB „( - )”) paaiškino, jog schema nesikeisdavo, atnešdavo dokumentus, palikdavo, ateidavo pasiimdavo. Kiek kartų visa tai buvo, negali pasakyti. Tuos visus įmonių pavadinimus ji prisimena, bet nežino nei kiek jų buvo, nei kas ten buvo. Jai pasakė pasirašyti po parodymais ir ji tiesiog pasirašė. Parodymus Kaune surašė ponas Kasperavičius.

167Kaltinamoji S. B. dėl jai inkriminuotos veikos (dėl UAB „( - )”) paaiškino, jog sąskaitos faktūros buvo pateikiamos kartą į mėnesį, vėliau tik sužinojo, kad banerių kaina buvo užaukštinta, bet jie tikrai buvo. Ikiteisminio tyrimo metu jai buvo pasakyta, kad banerių kaina buvo per didelė, ji tuo niekada nesidomėjo. Perduodavo viską, ką jai paduodavo, ar tai buvo sutartis, ar sąskaitos faktūros. Ką jai palikdavo, tą perduodavo. Nežinojo, kad ( - )nemoka mokesčių. Ji mano, kad ji privalo mokėti mokesčius. Svetimos firmos buhalterijos juk nepatikrins.

168Kaltinamoji S. B. dėl jai inkriminuotos veikos (dėl UAB ( - )) paaiškino, jog tai irgi susiję su baneriu, su reklamos paslaugomis, vadinasi viskas tas pats. Reklamų buvo tikrai daug, jai jos buvo tiesiog gražios reklamos.

169Kaltinamoji S. B. dėl jai inkriminuotos veikos (dėl UAB „( - )) paaiškino, jog viskas analogiškai. Atnešė į kabinetą, paliko.

170Kaltinamoji S. B. dėl jai inkriminuotos veikos (dėl UAB „( - )”) paaiškino, jog V. turėjo jos telefoną. Apie tuos atliekamus darbus tik teisme sužinojo. Pagal kaltinamąjį aktą žino, kad buvo vykdomi darbai ir reikėjo už tuos darbus atsiskaityti. Keiras kartais ateidavo su V., kartais vienas. Kaip buvo konkrečiu atveju, neprisimena. Jie pradėjo praktikuoti, dirbti su kitomis įmonėmis. Pas juos buvo įmonė ( - ), kai prasidėjo tie skambučiai, ji su savo buhaltere buvo ne ( - ), o ( - ). K. su V. pas ją ateidavo ne tik dėl dokumentų perdavimo, bet jie apskritai gerai su jais sutarė ir bendravo, juos siejo draugiški santykiai. Kaip užsimezgė tas ryšys tarp B., Keiro ir jos, kas pirmas ką surado, paklausė, ar B., ar K., ji negali pasakyti, nežino. Ji sutinka, kad tarp K., V. ir B. ji buvo jungiamoji grandis. Kai B. atidarė įmonę „( - )”, jis jai pasakė, kad užsiims baneriais. Ji to neslėpė ir žinojo, kad jis ieško naujų žmonių. Ji tame nematė nieko nelegalaus. B. pasakė, kad jis turi naują įmonę, kad jis tuo užsiims ir, kad jam reikia naujų klientų. Ji pasakė, kad paklausinės. Ji daug savo klientų klausė ar jie nenorėtų užsiimti. K. ir V. pasakė tai, ką jai perdavė B..

171Teisiamajame posėdyje, remiantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis, byloje esantiems įrodymams patikrinti, buvo perskaityti įtariamosios ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) apklaustos S. B. parodymai, duoti bylos ikiteisminio tyrimo metu.

1722006-05-17 įteikus pranešimą apie įtarimą įtariamoji S. B. pirmos apklausos metu kalta neprisipažino ir parodė, kad dėl pareikšto įtarimo, kuriame nurodyta, kad ji padėjo įmonėms UAB „( - )”, UAB „( - )”, UAB „( - ), UAB ( - ) ar kitoms įmonėms apgaule įgyti ne mažiau kaip 441482,28 Lt PVM bei pasisavinti pinigines lėšas ne mažiau kaip už 2453483,54 Lt, paaiškino, kad šios įmonės jai yra žinomos, tačiau ji pati su jomis jokių ryšių neturėjo. Apie jas ji sužinojo iš V. B., kurį pažįsta nuo 2005 m. rugpjūčio mėn. Jis pas ją į darbą atėjo pasikonsultuoti dėl įmonės atidarymo. S. B. dirbo UAB „( - )”, kuri užsiima buhalterine apskaita, direktore treti metai. V. B. jai nuo 2006 metų pradžios po kelis kartus per mėnesį atveždavo PVM sąskaitas-faktūras ir kasos pajamų orderius. Šių dokumentų pagrindu tarp aukščiau minėtų firmų - UAB „( - )”, UAB „( - )”, UAB „( - ), UAB ( - ) bei firmos UAB ( - ) vyko reklamos plotų - banerių- pirkimo - pardavimo sandoriai. Tai S. B. suprato iš dokumentų turinio. Minėtus dokumentus V. B., kuris dažnai būdavo užsiėmęs, palikdavo S. B. kabinete ir pasakydavo, kad ateis kas nors ir paims. Taigi, paliktas sąskaitas bei orderius, kartais - ir sutartis - dažniausiai ateidavo pasiimti A. K., kartais R. V., tačiau būdavo atvejų, kai jie ateidavo kartu. Taip pat būdavo, kad A. K. ir R. V. atnešdavo dokumentus - PVM sąskaitas-faktūras ir sutartis. A. K. S. B. pažįsta neblogai, jau apie 10 metų. Susipažino prekiaudami baldais. R. V. S. B. pažįsta apie 6-7 metus. Su juo taip pat susipažino, vykdant prekybą baldais. Už šią paslaugą, t.y. už dokumentų perdavimą, S. B. niekas jokio atlygio nemokėjo. Ji niekada V. B., taip pat ir kitų asmenų prašymu, neperdavinėjo pinigų - tik dokumentus. Tik 2006-05-15 į S. B. darbovietę, adresu: ( - ), atėjo V. B. ir pasakė, kad jam trūksta PVM sąskaitų - faktūrų. Paskui jis padavė S. B. sąrašą trūkstamų faktūrų ir pasakė, kad ji perduotų A. K. ir R. V., jog jie išsiaiškintų, kodėl trūksta minėtų dokumentų, o taip pat V. B. S. B. paliko sąrašą. V. B. tą kartą taip pat jos paklausė ar ji, jeigu reikėtų, perduotų ne tik dokumentus, bet ir pinigus. S. B. jam pasakė, kad nežino, jog tai galės padaryti, nes kartais vėlai ateina į darbą. Tuomet jis pasakė, kad pakalbės kitą dieną ir išėjo. S. B. UAB ( - ) yra žinoma tik iš pavadinimo, kuris figūravo jai perduodamuose dokumentuose. S. B. visada manė, kad ši įmonė yra V. B.. Kuo ši įmonė užsiiminėjo, be to, kad prekiavo baneriais, nežinojo. Kas toje firmoj dirbo taip pat nežino. 2006-05-16 kratos metu iš S. B. kabineto kaip tik buvo paimti trūkstamų PVM sąskaitų-faktūrų sąrašai, kuriuos, kaip jau sakė, jai paliko V. B.. Sąrašo lapuose, kurių viso yra 8 vnt, ir kurie kratos metu pareigūnų buvo įsegti į segtuvą Nr. ( - ), nuo 56 iki 63 puslapius, rankraštiniai įrašai pieštuku bei mėlynu ir juodu automatiniu rašikliu yra daryti S. B. ranka. Ji neatsimena kokiomis aplinkybėmis atsirado tie įrašai. Daugiau jokiuose dokumentuose, susijusiuose su S. B. pareikštame įtarime išvardintomis įmonėmis ir, kuriuos jai palikdavo perduoti V. B., A. K. ir R. V., ji nieko nėra rašiusi savo ranka. S. B. įmonė „( - )” neturėjo jokių, nei komercinių, nei finansinių, nei kitų ryšių su UAB „ Vilniaus altas”, UAB „( - )”, UAB „( - ), UAB ( - ). Ji neatsimena, kad būtų rašiusi tekstą lape -įsegtas į segtuvą Nr. ( - ), lapo puslapis 54 - kuris buvo išimtas 2006-05-16 kratos metu jos kabinete. Tačiau pripažįsta tekstas yra rašytas jos ranka. V. B., A,K. ir R. V. niekada neprašė vykti į banką, daryti pavedimus, gauti ar mokėti pinigus. Kaip jau anksčiau minėjo, tik perdavinėjo PVM sąskaitas-faktūras, kasos pajamų orderius bei sutartis. Daugiau jokių kitų dokumentų, tame tarpe ir pavedimų, nebuvo perduota. Mano, kad 2006-05-16 kratos metu iš S. B. kabineto išimti 3 egzemplioriai 2006-04-25 mokėjimo pavedimo Nr. ( - ), jai buvo palikti V. B. paskutinio jo vizito 2006-05-15 metu. Tačiau jis nieko apie juos nepasakė, o ji ir nematė. Jai parodytuose, 2006-05-16 kratos metu išimtuose 4 lapuose, kurie įsegti į segtuvą Nr. ( - ), puslapiai nuo 48-51, tekstai rašyti jos ranka. Kokiomis aplinkybėmis ji tuos tekstus surašė, šiuo metu paaiškinti negali. Jai nėra žinoma įmonė ( - ), apie šią firmą ji sužinojau tik iš pareigūnų. B. J. nepažįsta, tik girdėjo, kad apie kažkokią B., kaip suprato iš kalbos buhalterę, pasakojo V. B.. Taip pat nepažįsta A. A., L. Ž. ir S. R., niekada apie juos nieko nėra girdėjusi, (t. 6 , b.l. 61).

173Tą pačią dieną t.y. 2006-05-17 papildomai apklausta įtariamąja S. B. savo anksčiau 2006-05-17 duotus parodymus patvirtino dalinai ir dėl jai pareikšto įtarimo pripažino įvykdžiusi nusikalstamą veiką iš dalies. Pirminėje apklausoje ji buvo tokioje būsenoje, jog negalėjo teisingai įvertinti jai pareikšto įtarimo ir viską paaiškinti. Paaiškino, kad ji nesutinka su įtarime nurodyta suma pinigų, kuriuos ji padėjo pasisavinti bei apgaule įgyti turtinę teisę. S. B. pareikštame įtarime ji nesutinka su tuo, jog jos nusikalstama veikla susijusi su UAB ( - ). Ankstesnius parodymus, duotus šios dienos ryte ji patvirtino iš dalies, t.y. ji patvirtino parodymus apie asmenis - kada, kur susipažino su jais, kiek laiko pažįsta ir panašiai, taip pat patvirtino parodymus apie tai, kur ji dirbo, su kokiomis įmonėmis jos įmonė palaiko ar nepalaiko ryšius, taip pat apie tai, kad ji pati darė rankraštinius įrašus kratos metu išimtuose dokumentuose, juodraštiniuose lapuose. Papildomai parodė, kad 2006 metų sausio pradžioje V. B., kuris tik įkūrė UAB ( - ), pasakė jai, kad norėtų užsiimti kokia nors veikla ir paprašė jos surasti įmonių, kurios norėtų reklamuotis internete. Ji tada kreipėsi į A. K., kad jis rekomenduotų tokias firmas, kurioms reikalingos reklamos paslaugos. Pradžioje A. K. surado keletą firmų, kiek atsimena - UAB „( - )”, UAB „( - )”, ( - ). Vėliau atrado UAB ( - ), UAB „( - )”, UAB „( - )”. Šios firmos norėjo reklaminių paslaugų. S. B. pasakė apie firmas V. B., kuris apsidžiaugė ir pasakė, kad reikia sudaryti sutartis. A. K. jai taip pat pasakė, kad sudarant sutartis užsakovai -aukščiau minėtos firmos, siūlo, kad sutartyse būtų gerokai padidintos pinigų sumos už reklamines paslaugas, negu faktiškai reikalingos sumokėti už paslaugas, o skirtumą reikės grąžinti, pasiliekant už tai procentus. V. B. buvo pasiūlyta - 7,5 procentai nuo pervedamos sumos. S. B. šitą informaciją perdavė V. B., kuris su tuo sutiko. Kiek procentų nuo pervedamos sumos gaudavo A. K., ji pasakyti negali. A. K. iš pradžių jai nenustatė konkretaus atlygio už tarpininkavimo paslaugas procento, ar sumos, tačiau iš viso per 2006 m. sausio - gegužės mėn. laikotarpį ji iš A. K. gavo ne mažiau 500,00 Lt. Kiekvieną mėnesį, t.y. vieną kartą per mėnesį. 2006 m. sausio - gegužės mėn. laikotarpyje, už reklamos paslaugas pagal fiktyvias sutartis mokėjo pinigus ( - )- už visus 5 mėnesius pervedimu, UAB „( - )” - už 4 mėnesius pervedimu, UAB ( - ) - už 5 mėnesius pavedimu ir grynais, UAB ( - ) - rodos, už vieną mėnesį - paskui atsisakė, UAB ( - )- už du mėnesius pavedimu, UAB „( - )” - už du mėn. pavedim, UAB „( - )” už vieną mėnesį. Kas dėl firmos „( - )”, tai paaiškina, kad ši įmonė pervedė pinigus, kaip ir visos kitos, į ( - ) sąskaitą banke, tačiau tuo metu V. B. buvo ( - ) ir nebuvo kam nuimti pinigų, o reikėjo grąžinti pinigų skirtumą UAB „( - )”. Todėl jai, verčiamai A. K., teko skambinti V. B. į ( - ) ir prašyti, kad jis grąžintų pinigus. S. B. paskambino ir sutarė, kad pinigai bus pervesti į R. V. asmeninę sąskaitą. Papildomai dėl AB spaustuvės „( - )” parodė, kad užsakymą išrašyti sąskaitas faktūras šiai įmonei jai pateikė arba A. K. arba R. V.. S. B. tiesiogiai su šios įmonės atstovais nebendravo, pinigų tikslu juos perduoti AB ( - ) iš V. B. negavo. R. V. dirbo su A. K. vienoje įmonėje, jie pastoviai kartu atvažiuodavo pas ją į ofisą. R. V. viską žinojo apie tarp minėtų įmonių vykdomus fiktyvius sandorius. Ar R. V. irgi gaudavo kokį tai atlygį už neteisėtus sandorius ji nežino. Kas dėl pinigų, gautų už tariamas reklamines paslaugas, grąžinimo, tai paaiškino, kad V. B. atnešdavo jai išgrynintus pinigus, išskyrus tuos 7,5 procentų, kuriuos pasilikdavo sau. Pinigai būdavo sudėti į užklijuotus vokus, kuriuos ji perduodavo A. K.. S. B. gaudavo atlygį iš A. K., tačiau nesistemingai ir skirtingomis sumomis. Šiuo metu negali tiksliai pasakyti, kiek tų pinigų už fiktyvias paslaugas buvo grąžinta, mano, kad ji A. K. perdavė apie 80000,00 Lt - 100000,00 Lt. 2006 m. vasario mėn. V. B. S. B. pasakė, kad galima su užsakovais sudaryti ir kitokius sandorius, parduodant įvairias prekes. Ji niekada nespausdindavo ir neruošdavo jokių sutarčių šablonų, darbų atlikimo aktų bei kitų dokumentų, susijusių su UAB ( - ) ar UAB ( - ). Šias sutartis, darbų atlikimo aktus ar kitus dokumentus gaudavo iš A. K. arba R. V.. Jie dažnai atvykdavo pas ją ir juos palikdavo jai, o ji juos po to juos perduodavo V., o pasirašius dokumentus S. B. juos vėl gražindavo A. arba R.. Ar sutartis ir kitus minėtus dokumentus ruošdavo jie pasakyti negali, nes to niekada nematė. Jai pačiai būtų sunku ruošti minėtas sutartis ar kitus dokumentus, nes lietuviškai ji rašė su klaidomis ir paprasčiausiai nesugebėtų tinkamai paruošti minėtų dokumentų, (t. 6, b.l. 65).

1742011-04-06 įteikus pranešimą apie įtarimą įtariamoji S. B. dalinai pripažino savo kaltę ir parodė, kad kaip ir minėjo anksčiau ji niekada nespausdindavo ir neruošdavo jokių sutarčių šablonų, darbų atlikimo aktų bei kitų dokumentų, susijusių su UAB ( - ) ar UAB ”( - )“. Ji šias sutartis, darbų atlikimo aktus ar kitus dokumentus gaudavo iš A. K. arba R. V.. Paminėtos įtarime įmonės jai yra žinomos, tačiau realiai S. B. nelabai ir žinojo, kad įtarime paminėtos įmonės realiai negavo minėtų paslaugų, kiek pamena ji net ir matė kelių paminėtų įmonių reklaminius banerius internete ir suprato, kad šios paslaugos tikrai buvo suteiktos, tačiau ar jos buvo suteiktos būtent tai sumai kuri nurodyta sąskaitose faktūrose nežino. Be to, jai A. K. ir R. V. kartais palikdavo voką su dokumentais ir ji net nežinojo kokie ten yra dokumentai. O juos kaip ir minėjo, perduodavo V. B. ir atgal iš jo perduodavo A. K. ir R. V., todėl tiksliai negali pasakyti kiek ir kada ji perdavė jiems šių dokumentų. Ji tik pažinojo A. K. ir R. V. bei V. B., kitų įtarime nurodytų asmenų nepažinojo, su įmonių nurodytais vadovais niekada nebendravo, jų nepažįsta. Realiai ji jokių pinigų nuo pervedamos sumos negaudavo, jai tik A. K. paduodavo 20-30 litų, tiksliai kokią sumą davė pinigų nepamena, bet kiek pamena kada V. B. jai perduodavo voką su pinigais ji nežinojo kiek ten jų buvo kadangi vokai būdavo užklijuoti. Todėl A. K. jai paduodavo pinigus iš savo asmeninių pinigų. Kalbant apie įmonę ”( - )” ją gerai atsimena, kadangi jai skambino A. K. ir reikalavo greičiau grąžinti šios įmonės pervestus pinigus į UAB ( - ). Tada ji skambino V. ir prašė kaip nors atiduoti tuos pervestus pinigus, tačiau jis minėjo, kad yra ( - ) ir to padaryti negali. Tada jis paminėjo, kad gal pinigus pervesti į kokią nors sąskaitą. Šią informaciją ji perdavė A. K.. S. B. teko tą dieną ne kartą bendrauti ir su R. V. iš pradžių tariantis dėl pervestų lėšų, kiek pamena ji vis skambindavo V. B., dėl ko vėlavo pinigų pervedimas. Vėliau įmonei pervedus pinigus apie 50000 litų, R. V. jai ne kartą skambino ir teiravosi kaip šiuos pinigus paimti, tačiau V. B. tuo metu buvo Latvijoje ir sakė, kad to padaryti negali ir pasiūlė juos pervesti į kieno nors nurodytą sąskaitą. Tada bendraujant telefonu su A. K., jis paminėjo, kad tie pinigai priklauso R. V., todėl V. B. pasiūlė pinigus pervesti tiesiogiai į R. V. asmeninę sąskaitą Snoro banke. Pats R. V. jai telefonu pasakė sąskaitos numerį, po ko šią informaciją ji perdavė V. telefonu, tada jis jai davė buhalterės B. J. telefoną ir jai paskambinusi perdavė jai R. V. sąskaitos duomenis bei vėliau perdavė jo asmens kodą, jo reikėjo B. pervedant pinigus R. V.. Kiek suprato tie pinigai buvo pervesti, tačiau vėliau kalbėjo su A. K. kuris jai sakė, kad pervedė per mažai pinigų. Tačiau tiksliai detalių nepamena. Kur A. K. ar R. V. panaudojo pervestus į R. V. sąskaitą pinigus nieko nežino, jai jokių pinigų jie nesugražino. S. B. tikrai nenorėjo padėti įmonėms išvengti prievolės mokėti PVM. Be to, ji jau anksčiau pažinojo A. K. ir R. V. ir buvo su jais draugiški santykia, todėl ir toliau jiems padėjo tame tarpe ir atsiradus poreikiui dėl dokumentų perdavimo V. B.. Realiai ji naudos iš to neturėjo, o kaip ir minėjo gaudavo 20-30 litų iš A. K.. S. B. taip suprato, kad šitame reikale yra ir negerų dalykų, nes pinigų atgal įmonėms niekas vokeliuose negrąžina. Dėl to kas įvyko ji gailisi, (t 6., b.l. 89).

175Teisėjai pagarsinus kaltinamosios parodymuos duotus ikiteisminio tyrimo metu S. B. paaiškino, jog šiuos jos parodymus užrašė K., o ji tik pasirašė. Kai buvo užrašomi šie parodymai, Kasperavičius apskaičiavo, pasakė, kad užrašys 500 Lt. Ji dar sakė, kad gal nereikia jų rašyti, nes konkrečiai jokių tarpusavio santykių nežinojo, bet taip užrašė. Ji vis tiek sutinka su tais parodymais, nes K. pats jai rodė tuos banerius. Mano, kad šie skaičiai 80 000 ar 100 000 Lt gauti iš buhalterijos. Ji tiesiog neprisimena. Mano, kad šie duomenys yra iš ( - ) buhalterinių duomenų. Jokių užrašų dėl perdavimo ji nevesdavo. Iš viso to gavo gal iki kokių 500 Lt per metus, kiekvieną mėnesį gaudavo gal po 20-30 Lt. Ikiteisminio tyrimo metu jokių dokumentų jai nerodydavo, jokių dokumentų ranka nerašydavo. Ji buvo kaip kurjeris. 2006 m. jos duotus parodymus pripažįsta, kad yra teisingi, tik per didelės sumos parašytos. Gal ir negerai kažką padarė, bet jokio PVM negrobė. Ji žinojo, kad B. paskutiniu metu norėjo sau nupirkti labai brangią mašiną, ji sau tokios nebūtų galėjusi nupirkti, vadinasi jis gerai uždirbdavo. Jos nuomone organizatoriumi buvo tik šių įmonių direktoriai. Gal B., bet ne ji, ne K., ne V..

176Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis A. K. paaiškino, kad į juos kreipėsi A., kuris pasakė, kad nori užsiimti reklama ir paprašė surasti įmonę, kuri galėtų atlikti tuos veiksmus. Jie surado įmonę, kuri atlikdavo tuos veiksmus. A. jiems paruošdavo dokumentus, jie juos perduodavo per S. ir taip pat susigrąžindavo atgal. Atlikdavo tarpininko pareigą. B. nepažinojo. Nei vienos įmonės praktiškai nepažinojo, nei direktorių, nei pavadinimų. Įmones sužinojo tik per apklausas. Retkarčiais A. paskambindavo, paruošdavo tam tikrus dokumentus, paprašydavo juos perduoti. Nuveždavo juos S., po to kai reikėdavo pasiimti, S. perskambindavo. Viskas tęsėsi gal 8 mėn. Su V. turėjo bendrą įmonę, užsiiminėjo su baldais. Visada visur kartu važinėjo. S. B. pažinojo nuo 2000 m., jie irgi kartu dirbo su baldais. S. pasakė, kad reikia surasti įmonę, kuri galėtų atlikti reklamos paslaugas.

177Kaltinamasis A. K. dėl jam inkriminuotos veikos (dėl UAB „( - )”) paaiškino, jog įmonės nepažįsta, direktoriaus irgi nepažinojo. Nieko bendro su jais jis neturėjo. Jokios fiktyvios sutarties neparuošė. Jam atrodo, kad pats direktorius prisipažino, kad paruošė tą sutartį. S. P. jokių dokumentų negrąžino, jokių pinigų neturėjo. Nežino kaip V. sąskaitoje atsirado 46 995 Lt suma. Apie tai gal jo reikėtų paklausti. Jie tų lėšų nesidalino, jokio bendro neturėjo. Nežinojo, kad į V. sąskaitą atėjo tie pinigai. Kas dėl šios įmonės, joje jis nieko nepadarė. S. P. nepažinojo. Kaip jam priminė K., kad jis skambino S. B., nes V. pinigai buvo užstrigę sąskaitoje. V. paprašė jo paskambinti S., nes ji labai gerai rusiškai kalbėjo. Jis paskambino S., pasakė, kad ji kuo skubiau pinigus pervestų Vaškevičiui, paskui ragelį perdavė V. ir jis jau su ja tarėsi. Jo dalyvavimas čia ir baigėsi. Buvo įrašytas kažkoks pokalbis. To pokalbio jis asmeniškai neprisimena, bet jeigu jis buvo įrašytas, vadinasi taip buvo. Tiesiog V. paprašė paskambinti S.. Jis paskambino pasakė, kaip kas yra ir kad reikalus ji spręstų su V.. Mano, kad jo ir V. santykiai su S. buvo vienodi. Jis su S. dirbo baldų prekyboje, buvo pažįstami. Nežino kokie įrengimų remontai buvo vykdomi, jis su tuo nieko bendro nėra turėjęs. Su A. neprisimena kaip susipažino, jeigu jis sako, kad juos supažindino M., tai gal taip ir buvo. Neprisimena kas dalyvavo tame pažindinimosi susitikime, tai vyko prieš 8 metus. Į savaitę tokių susitikimų turėjo ne vieną ir ne du. Bendradarbiavimo tikslas buvo tas, kad visada reikia plėsti savo pažįstamų ratą, veiklos ratą. Iš A. gavo pasiūlymą, kad jam reikia įmonės, per kurią jis galėtų reklamuotis. Mano, kad šiame jokio nusikaltimo nėra. A. paprašė paieškoti įmonę, jis ją surado. Jis per jį pasiūlė įmonę, jis ją perdavė toliau. Tiksliai pasakyti negali, bet jam jis pasiūlė atrodo 20 proc. Tiksliai pasakyti negali, bet buvo pasiūlytas procentas už tai, kad reklamuotis, teikti dokumentus. A. perduodavo dokumentus, banerius. Sutarčių neskaitė ir apimčių nežinojo. Pinigai grįždavo, jie buvo voke, jis pasiimdavo už kiekvieną kartą 100 - 150 Lt. Pagrinde fiksuota suma 100 - 150 Lt. Apie jokias įmones nieko nežinojo, kai išgirsdavo iš A. prašymą nuvežti dokumentus, jis nuveždavo. Tarpininkas tarp S. ir A. jis buvo. Kadangi visada su R. važinėdavo dviese, tai tuo metu būdavo dviese, bet ar jis suprasdavo ką jis veikia, jis nežino. V. mano, kad negaudavo tokio atlyginimo. Atlygį gaudavo kai dokumentus atgal perduodavo A.. Kai perduodavo vokus su dokumentais ar su pinigais, gaudavo 100-150 Lt. Jis kartais pats pasiimdavo pinigus iš voko. Pinigų, esančių voke, jis neskaičiuodavo. Pagal banknotų kiekį nenuspėdavo kiek ten pinigų. V. iš voko pinigų neišsiimdavo. Kartais iš savo tų 150 Lt duodavo V.. V. duodavo už tai, kad jis su juo važinėjosi. Kai susipažino su A., po kokių trijų mėnesių iš jo išgirdo pasiūlymą, kad reikia surasti įmonę, kuri galėtų vykdyti reklamą. Reklamą atitinkamai daro A., reklamuojasi, suranda kampanijas, kurioms reikalinga reklama, o šitos įmonės ant savęs apsiimdavo dokumentų tvarkymą ir pinigų forminimą. Kaip A. minėjo, kad tai jis jam pasiūlė tas įmones, iš tikrųjų ne jis jam pasiūliau. Jie su K. kalbėjo, kai jis paklausė kiek jis iš viso to uždirbo. Jis jam pasakė, kad jam sumokėdavo apie 100-150 Lt. Jis iš karto paskaičiavo, kad viena sąskaita faktūra 5 000 Lt, 100 Lt nuo šitos sumos sudaro apie 3 proc., tokie ir paskaičiavimai. Jis žinojo, kad sąskaitos faktūros eina užaukštinta kaina. Nežino kokie pinigai grįždavo, nes nežinojo kiek A. išleisdavo reklamai ir kiek jis sumokėdavo už reklamos banerius. Grynais nežino kiek grįždavo. Gal grįždavo kiek daugiau, nes A. turėjo tam tikras sąnaudas su reklamos organizavimu, jis turėjo sumokėti už banerius, turėjo sumokėti už maketavimo darbus. Turėjo būti daugiau negu perteklius. Jeigu reklamos sąmata yra 2000 Lt, vis tiek tuos 2000 Lt turi sumokėti A., o ne „( - )”. Pinigus sumokėti vykdytojams, kurie realiai reklamavo internete. Jeigu reklamos tikros sąnaudos yra 2 000 lt, tai jas reikia kažkam sumokėti. Nežino nei įmonių direktorių, nei vykdytojų, nei kas kūrė tų reklamų maketus, nei kas leido internete ir kokią sumą išleido šiai reklamai A.. Jis buvo eilinis tarpininkas, kuris tarpininkavo perduodant dokumentus, nevedė jokių sutarčių, neskaičiavo pinigų, nevažinėdavo į banką ir negrynindavo pinigų. Apie mokesčių mokėjimą iš vis nieko negali pasakyti, nes juos turėjo mokėti „( - )”, ( - ). Nėra nei buhalteris, nei direktorius. Kas mokesčių nemokėjo, negalėjo kontroliuoti. Jis tikrai nepasirašinėjo kasos pajamų orderio. Pinigus gaudavo grynais. Šiuo atveju, jis, kaip fizinis asmuo, vengė sumokėti fizinį pajamų mokestį valstybei. Neneigia, šioje pusėje yra jo nusikaltimas. Pinigus gaudavo už tarpininkavimą tarp A. ir „( - )”. Iš A. gaudavo dokumentų segtuvą, arba vokelį, nuvažiuodavo juos ir palikdavo. Per tuos 8 mėn. uždirbo mažiau, nei sumokėjo jam paskirtą baudą. Buvo priimtas baudžiamasis įsakymas už dokumentų klastojimą, sukčiavimą. Čia ta pati byla, tos pačios įmonės. Tų įmonių, direktorių jis nepažinojo, nieko pasakyti negalėtų. Ikiteisminio tyrimo metu davė tokius pačius parodymus kaip ir dabar. Jis tik perduodavo pinigus ir nieko neskaičiavo. Jo atlygis nebuvo susijęs su suma. Jis į tas sumas nesigilindavo. C. pažįsta. Gali būti, kad jis jį supažindino su A.. A.reikėjo kompanijos, per kurią jis galėtų daryti savo reklamos bandymą. Tuo momentu A. nieko nusikalstamo nesiūlė. Jis tuo metu buvo bedarbiu, gaudavo pašalpą. Gal jis nenorėjo jos prarasti ir pats nenorėjo įsidarbinti. Vėliau A. pasakė, kad norėtų už reklamas rašyti didesnes faktūras, negu iš tikrųjų yra. Jis paklausė ar ta įmonė, kurią jie surado galėtų teikti paslaugas ir grąžinti dalį pinigų. Jis turėjo omenyje „( - )” arba „( - )”. Reklama realiai buvo vykdoma. A. organizavo reklamą, kuri buvo internete. Iš jo parodymų jis girdėjo, kad jis surasdavo reklamos vykdytojus ir maketuotojus, o „( - )” tik išrašydavo dokumentus. „( - )” ir ( - ) turėjo sutartį su įmone, kuri teikė internetiniame puslapyje, jam nekildavo jokie įtarimai, nes tą įmonę jis irgi buvo suradęs ir tai įmonei atsiskaitydavo. Tai apmokėdavo „( - )” arba ( - ). Už tikrą reklamą buvo daroma pavedimu iš tų įmonių. Įmonė arba savo maketą duodavo, arba jis padarydavo. Jis niekada nesigilindavo į jų bendradarbiavimą. Jis yra nubaustas baudžiamuoju įsakymu. Ten nėra A. dėl to, kad ten buvo kitas žmogus. Jį ten įtraukė kitas žmogus. Pasiūlymus B. perduodavo per S.. Po to, gaudavo iš jos teigiamą atsakymą. Visi kiti epizodai vyko analogiškai. Už kiekvieną atvejį gaudavo po 100 -150 lt, nepriklausomai nuo sumos. Nežinojo kiek kartų tai bus, sulaukdavo skambučio ir tiesiog vykdydavo. Jis sutinka su S., kad viską organizavo įmonių savininkai, o jis buvo tik vykdytojas, gal tarpininkas. Su B. nieko bendro neturėjo. Apie jo egzistavimą sužinojo tik prasidėjus tyrimui. Iki to laiko galvojo, kad su viskuo yra susijęs latvis J. G.. Apie B. sužinojo iš tyrėjo K.. Jis tik žinojo, kad yra tokios „( - )” ( - ). Jis pasakė, kad jo nuomone viską organizavo įmonių direktoriai. Direktoriai kreipėsi į kažkokį žmogų, šiuo atveju į A. A., kuris ieško kitų žmonių ir gaunasi grandinė reakcija. B. irgi tame dalyvavo. Visos tos 7 įmonės jam buvo nežinomos. A. sakė, kad jis ieškojo šitas įmones. Jis nesigilino į sutartis, į sąskaitas faktūras, kurios buvo išrašomos ir kokios ten buvo sumos. Nežinojo kam priklauso „( - )”, ( - ). Jie visada „( - )” vadindavo latvių kampanija. Tai buvo atsitiktiniai atvejai, tai nebuvo jų verslas. Jie turėjo savo verslą, o tai buvo kaip toks papildomas uždarbis.

178Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis R. V. paaiškino, kad yra kaltinamas veikoje, kurioje asmenys siekė išvengti mokesčių mokėjimo, jis jiems nepadėjo. Iš įmonių, kuriose buvo teikiama reklama, jokių pinigų negaudavo. Dėl pinigų, kurie yra parašyti, kad gaudavo. Jis nieko negaudavo ir niekur nedalyvavo. Kas dėl ( - ) ir P., gal jis jį ir buvo kur nors matęs, bet jis jo nematė. Nei kažkokius darbus atlikinėjo, nei sąmatas rašė. Jis su A. K. visada yra kartu, kas juos pažįsta, žino, kad jie yra kartu. Bendrai turėjo tris įmones, buvo bendraakcininkais, turėjo bendrų reikalų, užsakymų, ir kartu viską derino. Jie ir dabar kartu turi verslą. Su „( - )”, „( - )”, nebuvo susijęs. Kaltinime išvardytose įmonėse nieko nedarė. Tai buvo K. užsiėmimas jis nieko nežinojo, tų susitikimų buvo daug. Jie ir dabar turi daug reikalų, jie į vienas kito verslą nežiūri. Kiekvienas turi savo verslų ir viskas. Su A. susipažino prieš kokius 9 metus. Neprisimena kaip susipažino. Gal B. supažindino. Susipažinimo aplinkybių jis neprisimena, tai buvo įprastas pažindinimosi atvejis. Pažindinimasis buvo betikslis. Niekas jokių pageidavimų neišreiškė. Paprasčiausiai susitikime pakalbėjo ir viskas. Apie ką kalbėjo neprisimena. Apie reklamą pokalbių neprisimena. B. nepažįsta. S. pažįsta gal 14 metų. Su S. jį siejo verslo santykiai. Ji turėjo baldų parduotuvę, o jis ten pardavinėjo savo baldus. Tuos metus tie santykiai ir tęsėsi. Turėjo klientų, kurie pardavinėdavo furnitūrą ir pas ją vesdavo buhalteriją. Būdavo, kad pas ją ateidavo ir tris kartus per dieną, tai nieko nuostabaus. „( - )” ir ( - ) yra girdėtos, gal kažkas apie jas kalbėjo. „( - )” padarė jam pavedimą. Buvo kažkoks atvejis, ar tai kažkas buvo išvažiavęs, ar ką ir paprašė į jo sąskaitą padaryti pavedimą. Nežino kas tiksliai prašė padaryti tą pavedimą. Tiksliai negali pasakyti. Pas kažką atsirado bėda ir paprašė padėti. Jis iš pradžių nelabai norėjo sutikti, bet sutiko, į jo sąskaitą buvo pervesti pinigai ir jis juos nusiėmė. Buvo pervesta 40 000 Lt. Tai yra vidutinė suma. Jo visų įmonių metinė apyvarta yra 3-4 mln. Savo asmeninėje sąskaitoje ne kartą yra turėjęs tokią pinigų sumą. Iš įmonės „( - )” šie pinigai įplaukė į jo sąskaitą. Tiksliai nežino kodėl šie pinigai buvo pervesti, nes ar tai kažkam buvo iškilusi bėda, ar tai ką ir paprašė padėti. Jis nelabai žinojo kokią pinigų sumą turėjo jam pervesti. Negali pasakyti ar gavo kokį atlygį, gal kokią kompensaciją gavo. Tai nebuvo jo verslas, nebuvo tuo suinteresuotas. Tuos pinigus neprisimena kam perdavė, ar jis juos ofise paliko ir kažkas pasiėmė. Taip, tuos pinigus jis išgrynino, neprisimena kam juos perdavė. Ikiteisminio tyrimo metu neprisimena ką sakė. Jis dėl šių įmonių nieko nežino, jis tik važinėjo kartu su K.. Niekada jis į visą tai nesigilindavo. Tai nebuvo jo reikalas. Darbų perdavimo akto dėl UAB „( - )” jis neparuošė. Pinigai buvo pervesti į Snoro banką, į jo asmeninę sąskaitą. Pinigus pervedė „( - )”. Jis tuos pinigus nuėmė ir neprisimena kam atidavė. Petkevičiaus nepažįsta. 2006 m. gegužės 16 ir 30 d. davė parodymus, mano, kad jie yra teisingi ir galima jais remtis. Nežino, gal ir galėjo tuos 40 000 Lt atiduoti S. B.. Panašią sumą pinigų yra ne kartą gavęs. Tokias sumas yra gavęs maždaug apie 10 kartų. Būna, kad paskolini pinigus, po to juos grąžina. Stengiasi iš kitos įmonės pinigų nebegauti, nes po to būna sudėtinga paaiškinti. Jo versle visada turi būti du, trys žmonės, nes vienas negali visus baldus išvežti. Baldus jie patys išnešioja, surenka, vienas jis negalėtų dirbti. Dėl to jie su K. ir būna kartu. Jam atrodo, kad net į Kauną važiuodavo su viena mašina. Jeigu pakeliui K., ar jis turėdavo reikalų, tuomet vienas kito laukė. Susiplanuoja taip, kad kartu važiuotų. Jų įmonės buvo tikrinamos. Jis net darė tokias prielaidas, kad jeigu būtų daręs kokius darbus ( - ), tai buvo pažymėta, kad reikėjo įmonės, kuri apiformintų. Jis asmeniškai turėjo tris įmones, tai kam jam reikėjo dar kokios įmonės ieškoti. Tuo metu neprisimena kiek PVM sumokėdavo. Bet praeitą mėn. jo įmonės sumokėjo apie 100 000 Lt mokesčių. Jo įmonės buvo išsamiai patikrintos, tačiau nieko nebuvo nustatyta. Tikrino už visus laikotarpius, tikrino visus sandorius. Tikrinimo metu nebuvo nustatytas nei vienas sandoris nei su UAB „( - )”, nei su UAB „( - )”.

179Teisiamajame posėdyje, remiantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis, byloje esantiems įrodymams patikrinti, buvo perskaityti įtariamojo ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) apklausto R. V. parodymai, duoti bylos ikiteisminio tyrimo metu.

1802006-05-16 įteikus pranešimą apie įtarimą įtariamasis R. V. kaltu neprisipažino ir parodė, kad dėl jam pareikšto įtarimo, kuriame nurodyta, kad jis padėjo įmonėms UAB „( - )”, UAB „( - )”, UAB „( - ), UAB ( - ) ar kitoms įmonėms apgaule įgyti ne mažiau kaip 441482,28 Lt, paaiškino, kad šių įmonių iš viso nėra girdėjęs, o tuo labiau joms padėjęs įgyti svetimą turtą. Taip pat nėra girdėjęs apie UAB ( - ), o UAB ( - ) lyg ir girdėta, tačiau kokiomis aplinkybėmis apie ją sužinojo, neatsimena. Jokių suklastotų dokumentų ir pinigų iš jokių asmenų, tame tarpe ir iš S. B., nėra gavęs ir pinigų niekam nėra perdavinėjęs, taip pat ir A. A.. Iš visų asmenų, kurie nurodyti pareikštame įtarime pažįsta tik A. A., su kuriuo susipažinžo prieš kokius 2 metus. Juos sieja tik verslo ryšiai. Rodos susipažino kavinėje. Su A. A. artimai nebendrauja. S. B. dirbo įmonėje, rodos, „( - )”, į kurią jis veždavo pardavimui baldus. Tuo metu ji kartais iš jų perka prekes. Gerai, apie 7 metus, pažįsta ir A. K., kuris yra įmonių „( - )”, „( - )” ir „( - )”, kuriose R. V. dirba, akcininkas. V. B., L. Ž., B. J. jam nėra žinomi. Retkarčiais būdavo, kad jam bendradarbiai ar kiti artimi asmenys, pavyzdžiui, tėvas kartais paprašydavo jo nuvežti kokius tai dokumentus, pavyzdžiui, į banką ar į mokesčių inspekciją, tačiau tai buvo tik draugiškos paslaugos, nesusijusios su įtarime įvardintomis įmonėmis, (t.6. b.l. 148).

1812006-05-31 papildomai apklaustas įtariamuoju R. V. parodė, kad jis pažinojo S., tačiau kiek atsimena niekada ji jam jokių įmonės dokumentų neperdavinėjo. Taip pat iš jos negaudavo jokių pinigų ir niekam jų neperdavinėjo. Vieną kartą S. jo paprašė, kad į jo asmeninę kortelinę sąskaitą Snoro banke ji nori pervesti apie 40000 litų. Jis nelabai norėjo, bet įkalbėtas sutiko, nes nemanė, kad tai bus koks nors kriminalas. Ji minėjo, kad bus galima sudaryti sutartį, lygtais jis butų paskolinęs pinigus įmonei, o vėliau ši įmonė šiuos pinigus jam sugrąžintų. Ar jis jai skambino dėl šių lėšų pervedimo, klausdamas kada ji perves pinigus, nepamena. Po to ji jam pervedė apie 40000 litų. Šiuos pinigus kaip matė pagal sąskaitos išklotinę jam pervedė UAB “ ( - )”. Šiuos pinigus nuėmė per keletą kartų ir iš bankomato ir iš kasos ir susitikus juos atidavė S.. Už tai jam S. apmokėjo išgryninimo mokestį tai yra apie 0,3 procento nuo paimtos sumos. O taip pat ji jam davė už šią paslaugą apie 200 litų. Jis S. skambino keletą kartų dėl minėtos sutarties įforminant pinigų paskolinimą minėtai pervestų pinigų sumai, tačiau jos ji jam nepateikė, motyvuodama, kad neturi laiko. A. A. jam jokių užsakymų sąskaitų faktūrų išrašymui, ar reklamos suteikimui jam nepateikdavo, jokių pinigų ar dokumentų jiems neduodavo ir iš jų jokių pinigų negavo. Su A. K. jokių įmonių, kurioms reikėtų suteikti reklamos ar kitas paslaugas neieškojo, su juo dalindavosi tik įmonių UAB „( - )”, UAB „( - )”, UAB „( - )”, kurių akcininkais jie yra, pelną, (t.6. b.l. 151).

182Teisėjai pagarsinus kaltinamojo parodymuos duotus ikiteisminio tyrimo metu R. V. paaiškino, jog jo parodymai yra teisingi. Viena apklausa buvo 16 d., kita 31 d. 16 d. jis daugiau sakė, bet niekas jo neklausė. Prieš teismą jie jį pakartotinai apklausai iškvietė. Akistata vėliau buvo.

183Teisėjai pagarsinus akistatą (t. 6, b.l. 152-153) R. V. paaiškino, jog jis buvo sulaikytas. Mano, kad visi buvo raginami duoti parodymus. Buvo raginamas pasakyti, kad kiti ėmė, o jis nieko nedarė, prisipažinti, kad kartu dalyvavo. Jam buvo pasakyta, kad jeigu duos prieš kitus parodymus, bus paleistas iš sulaikymo. Vien dėl to, kad nedavė tokių parodymų, kokių reikia, buvo uždarytas į kitą kamerą. Kameroje paprasčiausiai sukeičia žmones, įleidžia tokius kurie turi daugiau teistumų, kad būtų linksma sėdėti. Jam buvo grasinama, kad bus jam sunku, bus nelengva sėdėti. Buvo parašyta, kad buvo sulaikytas vakare, nors iš tikrųjų jau 9 ryto jį sulaikė. Kai pasakė, kodėl jį laiko daugiau nei 48 val., jam atsakė, kad jeigu daug kalbės jam parašys pasipriešinimą. Jo žmona buvo nėščia, ji pagimdė tą pačią dieną, kaip jį suėmė. Daugiau niekas jo neapklausė ir nesidomėjo. Dėl jo neteisėto sulaikymo teismas pasisakė, dėl prieš jį naudotų neteisėtų veiksmų, jis niekur nesikreipė. Po sulaikymo buvo tikrinamos visos jo įmonės. Tyrimo metu buvo bendrauta su jų klientais. Jiems buvo sakoma, kad jie yra nusikaltėliai, PVM grobstytojai ir jų klausinėjo kaip jie galėjo su jais bendradarbiauti ir, kad jų sandoriai yra negaliojantys. Kiekvienas buvo spaudžiamas, kad prisipažintų, o pakeisti tą situaciją mano, kad yra neįmanoma ir ne jo reikalas. Jis pasakė, kad kartais su Rolandu dalindavosi pinigais ir viskas. O už ką jis gaudavo, gal jis ir nežinodavo. Savo parodymuose jam atrodo jis taip ir sakė. Gal duodavo pusę sumos, o protokolas surašomas taip, kad tu kalbi vieną, o protokolas surašomas truputį trumpiau.

1842008-04-04 atlikta akistata tarp A. K. ir R. V.. Akistatos metu A. K. parodė, kad A. pasiūlė būti tarpininku ir paaiškino kad už vieną tokią operaciją jam liktų 3 procentai nuo visos sumos. Tada A. K. A. A. perdavė UAB ( - ) rekvizitus. A. K. su R. V. tada susitarė, kad dalinsis per pusę uždarbį - po 1,5 procento nuo sumos. Po kurio laiko A. jam atnešė atspausdintas įvairių įmonių ilgalaikes sutartis dėl reklamos paslaugų teikimo. Jis jas perdavė S. B., kuri vėliau gražino jam jas pasirašytas kartu su UAB ( - ) išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis už tariamai atliktas reklamos paslaugas. Visus šiuos dokumentus jis, susiskambinęs su A. ir susitikęs Vilniuje, perdavė jam. A. A. K. informuodavo, kad minėtos bendrovės pervedė pinigus. Po kurio laiko paskambino S. B. ir padavė grynais pinigais 91 procentą nuo pervestos visos sumos, kurį jis atidavė A., pasilikęs sau 3 procentus, o iš jo paėmiau bendrovių atstovų pasirašytas PVM sąskaitas faktūras ir jas gražindavo S. B.. Iš savo atlygio 1,5 procento atiduodavo R. V.. Analogiškai buvo išrašomos tokios suklastotos PVM sąskaitos faktūros ir gražinami pinigai kiekvieną mėnesį iki 2006 m. pradžios. Taip pat papildė, kad kartais pagal suklastotas PVM sąskaitas į UAB ( - ) arba UAB ( - ) sąskaitas pinigai nebuvo pervedami, o šios bendrovės išrašydavo kasos pajamų orderį visai PVM sąskaitose nurodytais sumai, tačiau tariami paslaugų pirkėjai perduodavo tik dalį grynųjų pinigų, skirtą kaip atlygis už PVM sąskaitų suklastojimą (1,5 procento jam, 1,5 - R. V., 9 - S. B. ir V.. Atsakydamas į pateiktus A. K. parodymus R. V. parodė, kad A. K. parodymus girdėjo, juos suprato, tačiau su jais nesutinka, jų netvirtina ir parodo, kad jis pasilieka prie savo ankstesnių parodymų, jokių susitarimų su A. K. dėl 1,5 procento piniginių lėšų, pagal išrašytas fiktyvias sąskaitas faktūras, grąžintų S. B. iš įvairių įmonių nebuvo. Tokių lėšų iš A. K. negaudavo (t. 6, b.l. 152-153).

185Atlikto asmens atpažinimo iš fotonuotraukų metu AB spaustuvė ( - ) direktorius S. P. atpažino R. V., kaip asmenį su kuriuo susipažino ir su juo bendravo dėl spaudos mašinų remonto, (t. 3, b.1.57).

1862007-03-09 specialisto išvadoje Nr.5-2/25 nurodyta, kad UAB ( - ) pažeidė LR buhalterinės apskaitos Įstatymo (2001-11-06 Nr. DC-574): 12 straipsnio „Ūkinių operacijų ir ūkinių Įvykių įforminimas ir registravimas” 1 dalį, kurioje nurodyta, kad „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai Įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais... Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, nes apskaitos dokumentuose fiksavo realiai neįvykusias ūkines operacijas pagal UAB( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2006-02-02 serija ( - ) Nr.0009, 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-03 ( - ) Nr. ( - ) ir 2006-05-02 ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) atliko reklamos paslaugas už 21240Lt, tame tarpe 3240 Lt PVM bei už šias operacijas buvo vykdomi mokėjimai, dėl ko iš dalies nebuvo galima nustatyti šios bendrovės veiklos, turto, įsipareigojimų bei ūkinės finansinės būklės rezultatų.

187UAB ( - ) PVM deklaracijose deklaravusi 3240 Lt pirkimo PVM, priskaitytą UAB ( - ) vardu surašytose PVM sąskaitose-faktūrose, ir šia suma nepagrįstai sumažinęs mokėtiną į biudžetą PVM buvo padaręs nuostolį valstybės biudžetui 3240 Lt sumai. Padarytas nuostolis valstybės biudžetui buvo padengtas ikiteisminio tyrimo metu (t. 3, b.l. 116)

1882007-01-16 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad UAB ( - ) apskaitos dokumentuose fiksavo ūkines operacijas , apie tariamą paslaugų įsigijimą pagal PVM sąskaitas faktūras: 2005-11-02 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-02 ( - ) Nr. ( - ) bei UAB( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2006-01-05 ( - ) Nr. ( - ), 2006-02-02 ( - ) Nr. ( - ) ir 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ) bendrai 29500 Lt sumai, tame tarpe PVM - 4500 Lt. Todėl, kad UAB ( - ) apskaitos dokumentuose bei apskaitos registruose buvo užfiksuotos neįvykusios ūkinės operacijos - UAB ( - ) ir UAB ( - ) paslaugos, - bei už šias neįvykusias operacijas buvo apmokėta iš UAB ( - ) banko sąskaitos, iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB ( - ) veiklos, turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2005 m. lapkričio -2006 m. balandžio mėn. laikotarpį.

189UAB ( - ) Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktose 2005 m. lapkričio – 2006 m. kovo mėn. PVM deklaracijose nepagrįstai deklaravo 4500 Lt pirkimo PVM, priskaitytą UAB ( - ) ir UAB ( - ) vardu surašytose PVM sąskaitose - faktūrose. UAB ( - ) PVM deklaracijose deklaravusi 4500Lt pirkimo PVM, priskaitytą UAB ( - ) vardu surašytose PVM sąskaitose-faktūrose, ir šia suma nepagrįstai padidinusi grąžintiną iš biudžeto PVM buvo padariusi nuostolį valstybės biudžetui 4500 Lt sumai. Padarytas nuostolis valstybės biudžetui buvo padengtas ikiteisminio tyrimo metu, kadangi UAB ( - ) pagal ikiteisminio tyrimo metu nustatytus pažeidimus Vilniaus apskrities VMI-jai pateikė patikslintas PVM deklaracijas, kurioje pirkimo PVM buvo sumažintas pagal UAB ( - ) ir UAB ( - ) vardu surašytas PVM sąskaitas - faktūras 4500 Lt suma ir šia suma buvo sumažintas grąžintinas iš biudžeto PVM. 2006-08-30 mokėjimo pavedimu UAB ( - ) sumokėjo Vilniaus AVMI 3600 Lt, o likusi 900 Lt buvo sumokėta iš susidariusios PVM permokos, tuo būdu taip atlygindamas valstybės biudžetui padarytą nuostolį (t. 4, b.1.3).

1902007-02-19 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad UAB ( - ) apskaitos dokumentuose fiksavo ūkines operacijas , apie tariamą paslaugų įsigijimą pagal PVM sąskaitas faktūras: 2006 05 02 serija ( - ) Nr. ( - ) ir 2006 04 03 serija ( - ) Nr. ( - ) bendrai 14160 Lt sumai, tame tarpe PVM - 2160 Lt. Todėl, kad UAB ( - ) apskaitos dokumentuose bei apskaitos registruose buvo užfiksuotos neįvykusios ūkinės operacijos - UAB ( - ) paslaugos, iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB ( - ) veiklos, turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2006 m. kovo mėn.- 2006 m. gegužės mėn. laikotarpį.

191UAB ( - ) Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktose 2006 m. gegužės ir balandžio mėn. PVM deklaracijose nepagrįstai deklaravo 2160 Lt pirkimo PVM, priskaitytą UAB ( - ) vardu surašytose PVM sąskaitose - faktūrose. UAB ( - ) PVM deklaracijose deklaravusi 2160Lt pirkimo PVM, priskaitytą UAB ( - ) vardu surašytose PVM sąskaitose-faktūrose, ir šia suma nepagrįstai padidinusi grąžintiną iš biudžeto PVM buvo padariusi nuostolį valstybės biudžetui 2160 Lt sumai. Padarytas nuostolis valstybės biudžetui buvo padengtas ikiteisminio tyrimo metu, kadangi UAB ( - ) pagal ikiteisminio tyrimo metu nustatytus pažeidimus Vilniaus apskrities VMI 2006 08 25 pateikė patikslintas PVM deklaracijas, kurioje pirkimo PVM buvo sumažintas pagal UAB ( - ) vardu surašytas PVM sąskaitas - faktūras 2160 Lt suma ir šia suma buvo sumažintas grąžintinas iš biudžeto PVM.

1922006 08 25 UAB ( - ) sumokėjo Vilniaus AVMI 2160 Lt, tuo būdu taip atlygindama valstybės biudžetui padarytą nuostolį, (t. 3, b.l. 162).

1932007-02-20 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad UAB ( - )pažeidė LR buhalterinės apskaitos Įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574):

19412 straipsnio „Ūkinių operacijų ir ūkinių Įvykių Įforminimas ir registravimas” 1 dalį, kurioje nurodyta, kad „ Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai Įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais... Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio Įvykio metu arba jiems pasibaigus ar Įvykus”, nes apskaitos dokumentuose fiksavo realiai neįvykusias ūkines operacijas pagal UAB ( - ) bei UAB ( - ) PVM sąskaitas - faktūras: 2005-08-31 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-10-03 ( - ) Nr. ( - ), 2005-11-02 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-02 ( - ) Nr. ( - ) bei UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2006-01-05 serija ( - ) Nr. ( - ), 2006-02-02 ( - ) Nr. ( - ), 2006-03-01 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-03 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-02 ( - ) Nr. ( - ) viso bendrai 43660 Lt sumai, tame tarpe 6660 PVM bei už šias operacijas buvo vykdomi mokėjimai, dėl ko iš dalies nebuvo galima nustatyti šios bendrovės veiklos, turto, įsipareigojimų bei ūkinės finansinės būklės rezultatų.

195UAB ( - )PVM deklaracijose deklaravusi 6660 Lt pirkimo PVM, priskaitytą UAB ( - ) ir UAB ( - ) vardu surašytose PVM sąskaitose-faktūrose, ir šia suma nepagrįstai sumažinęs mokėtiną į biudžetą PVM buvo padaręs nuostolį valstybės biudžetui 6660 Lt sumai. Padarytas nuostolis valstybės biudžetui buvo padengtas 2006-10-11 ikiteisminio tyrimo metu (t. 3, b.1.72).

1962009-04-28 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad AB spaustuvė „Sindulys” pažeidė LR buhalterinės apskaitos Įstatymo (2001-11-06 Nr. LK-574):

19712 straipsnio „Ūkinių operacijų ir ūkinių Įvykių Įforminimas ir registravimas” 1 dalį, kurioje nurodyta, kad „ Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai Įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais... Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar Įvykus”, nes apskaitos dokumentuose - UAB ( - ) vardu išrašytose PVM sąskaitose-faktūrose surašė tikrovės neatitinkančias ūkines operacijas - už 50730,56 Lt (su PVM), bei už šias operacijas buvo vykdomi mokėjimai, dėl ko iš dalies nebuvo galima nustatyti šios bendrovės veiklos, turto, įsipareigojimų bei ūkinės finansinės būklės rezultatų. AB spaustuvė „Sindulys” PVM deklaracijose deklaravęs 7739 Lt pirkimo PVM, priskaitytą UAB ( - ) vardu surašytose PVM sąskaitose-faktūrose, ir šia suma nepagrįstai sumažinęs mokėtiną į biudžetą PVM buvo padaręs nuostolį valstybės biudžetui 7739 Lt sumai. Padarytas nuostolis valstybės biudžetui buvo padengtas 2008-12-12 ikiteisminio tyrimo metu, (t. 2, b.l. 185-190).

1982010-08-23 specialisto išvadoje Nr.5-2/136 nurodyta, kad UAB” ( - ) pažeidė LR buhalterinės apskaitos Įstatymo (2001-11-06 Nr. LK-574):

19912 straipsnio „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas” 1 dalį, kurioje nurodyta, kad „ Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais... Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, nes apskaitos dokumentuose fiksavo realiai neįvykusias ūkines operacijas pagal UAB ( - ) bei UAB ( - ) PVM sąskaitas - faktūras: 2005-08-03 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-08-01 ( - ) Nr. ( - ), 2005-08-02 serijos ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-29 ( - ) Nr. ( - ) bei 2006-04-03 UAB ( - ) PVM sąskaitą faktūrą ( - ) Nr. ( - ) su žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad UAB ( - ) bei UAB ( - ) atliko reklamos paslaugas bei darbus už už 43081,80Lt, tame tarpe 6571,8Lt PVM, dėl ko iš dalies nebuvo galima nustatyti šios bendrovės veiklos, turto, įsipareigojimų bei ūkinės finansinės būklės rezultatų.

200UAB” ( - ) PVM deklaracijose deklaravusi 6571,80 Lt pirkimo PVM, priskaitytą UAB ( - ) ir UAB ( - ) vardu surašytose PVM sąskaitose-faktūrose, ir šia suma nepagrįstai sumažinęs mokėtiną į biudžetą PVM buvo padaręs nuostolį valstybės biudžetui 6571,80 Lt sumai. Padarytas nuostolis valstybės biudžetui buvo padengtas 2010-11-16 ikiteisminio tyrimo metu (t. 4, b.1.37-42).

2012006-10-13 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad UAB ( - )pažeidė LR buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. LK-574):

20212 straipsnio „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas” 1 dalį, kurioje nurodyta, kad „ Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais... Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, nes apskaitos dokumentuose - UAB ( - ) ir UAB ( - ) vardu išrašytose PVM sąskaitose-faktūrose surašė tikrovės neatitinkančias ūkines operacijas -reklamos laikymo internete tinklapyje paslaugas už 41300 Lt (su PVM). UAB ( - )apskaitos dokumentuose bei apskaitos registruose buvo užfiksuotos tikrovės neatitinkančios ūkinės operacijos-reklamos laikymo internete tinklapyje paslaugos už 41300 Lt (su PVM) - bei už šias operacijas buvo vykdomi mokėjimai, dėl ko iš dalies nebuvo galima nustatyti šios bendrovės veiklos, turto, įsipareigojimų bei ūkinės finansinės būklės rezultatų. UAB ( - )PVM deklaracijose deklaravęs 6300 Lt pirkimo PVM, priskaitytą UAB ( - ) ir UAB ( - ) vardu surašytose PVM sąskaitose-faktūrose, ir šia suma nepagrįstai sumažinęs mokėtiną į biudžetą PVM buvo padaręs nuostolį valstybės biudžetui 6300 Lt sumai. Padarytas nuostolis valstybės biudžetui buvo padengtas ikiteisminio tyrimo metu, kadangi UAB ( - )pagal ikiteisminio tyrimo metu nustatytus pažeidimus Vilniaus apskrities VMI-jai 2006-08-31 pateikė patikslintas PVM deklaracijas, kuriose mokėtiną į biudžetą PVM padidino iš viso 6300 Lt. Ši suma į valstybės biudžetą buvo įskaityta iš buvusios UAB ( - )mokesčių permokos (t. 2, b.1. 131-135).

2032006-10-27 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad UAB „( - )” pažeidė LR buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. 1X-574)12 straipsnio „ Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas” 1 dalį, kurioje nurodyta, kad „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais... Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, nes apskaitos dokumentuose -UAB ( - ) ir UAB ( - ) vardu išrašytose PVM sąskaitose-faktūrose surašė tikrovės neatitinkančias ūkines operacijas - reklamos laikymo interneto tinklapyje paslaugas už 41300 Lt (su PVM). Todėl, kad UAB „( - )” apskaitos dokumentuose bei apskaitos registruose buvo užfiksuotos tikrovės neatitinkančios ūkinės operacijos- reklamos laikymo interneto tinklapyje paslaugos už 41300 Lt (su PVM) - bei už šias operacijas buvo atliekami mokėjimai, iš dalies nebuvo galima nustatyti šios bendrovės veiklos, turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros bei ūkinių finansinių rezultatų. UAB „( - )” PVM deklaracijose deklaravusi 6300 Lt pirkimo PVM, priskaitytą UAB ( - ) ir UAB ( - ) vardu surašytose PVM sąskaitose-faktūrose, ir šia suma nepagrįstai sumažinusi mokėtiną į biudžetą PVM, buvo padariusi nuostolį valstybės biudžetui 6300 Lt sumai. Padarytas nuostolis valstybės biudžetui buvo padengtas ikiteisminio tyrimo metu, kadangi UAB „( - )” pagal ikiteisminio tyrimo metu nustatytus pažeidimus Vilniaus apskrities VMI-jai 2006-08-30 pateikė patikslintas PVM deklaracijas, kuriose mokėtiną į biudžetą PVM padidino iš viso 6300 Lt. Ši suma į valstybės biudžetą buvo įskaityta iš buvusios UAB „( - )” PVM permokos (t. 2, b.1.151-157).

204Kratos protokolai:

205-2006-05-16 kratos metu pas A. A. namuose adresu Sodų bendrija „( - )” sklypas Nr. ( - ), ( - ), rastas lapelis su R. V. ir A. K. telefonų numeriais (t. 4., b.l. 114-116);

206-2006-05-16 kratos metu pas A. A. automobilyje Kia Sorento ( - ) rasti: UAB ( - ) vardu išrašyta PVM sąskaita faktūra ( - ) Nr. ( - ) UAB ( - ), 2006-04-28 sutartis Nr. ( - ) tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) - 2 egzemplioriai, 2006-05-11 UAB ( - ) vardu išrašytas kasos pajamų orderis ( - ) Nr. ( - ) UAB ( - ), 2006-04-04 ir 2006-05-02 UAB ( - ) vardu išrašyti kasos pajamų orderiai ( - ) Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) UAB „( - ), 2006-05-02 UAB ( - ) vardu išrašyta PVM sąskaita faktūra ( - ) Nr. ( - ) UAB „( - ), 2005-05-28 sutartis Nr. ( - ) tarp UAB ( - ) ir UAB ”( - )”, lapas su rankraštiniais telefonų numeriais, tarp kurių yra G. B. (UAB ”( - ) direktoriaus) ir R. V. telefonų numeriai (t. 4., b.l. 120-125, 130-132, 142, 149).

207-2006-05-16 kratos metu pas A. K. namuose adresu ( - ) rastos įvairios UAB ( - ) vardu išrašytos PVM sąskaitos faktūros išrašytos UAB „( - )”, UAB ( - ), UAB ( - ), UAB „( - ), UAB ”( - )”, UAB ( - )vardu bei UAB ”AVG automhc” sąskaita išrašyta UAB ( - ) (t. 6, b.l. 1-3, 4-12).

208Daiktų apžiūros protokolai:

209-2006-07-28 daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas V. B. telefonas, kurio užrašų knygutėje rasti įrašai su Svetlanos telefonų numeriais, (t. 2, b.l. 70-71);

210-2006-07-28 daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas V. B. telefonas, kurio užrašų knygutėje rasti įrašai su R. V. banko sąskaitos numeriu, (t. 2, b.l. 72-72);

211-2006-07-13 daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas A. A. telefonas, kurio užrašų knygutėje rasti įrašai su R. V. ir A. K. telefonų numeriais (t. 4, b.l. 155);

212-2006-07-13 daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas A. A. nešiojamas kompiuteris „Asus spirit”, kuriame A. A. pašto programoje rasta informacija apie UAB ( - ), bei R. V. elektroniniam adresui ( - ) siųsta sutartis tarp UAB ( - ) bei UAB ( - ), (t. 4, b.l. 157-160);

213-2006-07-13 daiktų apžiūros protokolu apžiūrėta asmens kratos metu pas A. A. rastos USB atmintinės, kuriose rasti sutarčių šablonai tarp UAB ( - ) bei UAB ( - ) ir UAB ”( - )”, UAB ( - ), UAB ( - ), UAB „( - ), UAB ”( - )”, UAB ”( - )” vardu. Taip pat rastos lentelės su šių įmonių pavadinimais ir įvairiais skaičiais, (t. 4, b.l. 161- 195);

214-2006-07-13 daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas S. B. telefonas, kurio užrašų knygutėje rasti įrašai su R. V. (R.), A. K. (S.) ir V. B. (V. L.) telefonų numeriais, (t.5.,b.l. 196-200);

215-2006-07-19 daiktų apžiūros protokolu apžiūrėti dokumentai, paimti kratos metu iš S. B.. Apžiūros metu nustatyta, kad tarp dokumentų rasti įvairūs rankraštiniai užrašai, susiję su UAB „( - )”, UAB „( - )”, UAB ( - ), UAB ( - ) (t.6., b.l. 9-10);

216-2006-07-25 daiktų apžiūros protokolu apžiūrėti kompiuteriai, paimti kratos metu iš S. B. gyvenamosios ir darbo vietų. Nustatyta, kad kompiuterio kietajame diske rastos kelios bylos su dokumentų šablonais, kuriuose yra įvardintos bendrovės UAB ( - ), UAB ( - ), UAB ( - ), (t.6., b.l. 16-21);

217-2006-08-03 daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas R. V. mobilus telefonas, kurio adresų knygutėje rasti įrašai su A. A. (A. B.) ir S. B. (Svietą) telefono numeriais(t.6., b.l. 97);

218-2006-07-12 daiktų apžiūros protokolu apžiūrėta asmens kratos metu pas A. K. rasta USB atmintinė, kurioje rastas darbų perdavimo-priėmimo akto Nr. ( - ) tarp UAB ( - ) ir AB ”( - )” šablonas (t.7., b.1.67, 79);

2192005 m. rugpjūčio 1 d. Sutartis Nr ( - ) sudaryta tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ dėl paslaugų teikimo (t. 2, b.l. 44-45),

2202005 m. rugpjūčio 1 d. Sutartis Nr. ( - ) sudaryta tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ dėl paslaugų teikimo (t. 4, b.l. 44),

2212005 m. rugpjūčio 1 d. Sutartis Nr. ( - ) sudaryta tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ dėl paslaugų teikimo (t. 4, b.l. 45),

2222005 m. rugpjūčio 2 d. Sutartis Nr. ( - ) sudaryta tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ dėl paslaugų teikimo (t. 4, b.l. 46),

2232005 m. spalio 3 d. Sutartis Nr ( - ) sudaryta tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ dėl paslaugų teikimo (t. 2, b.l. 48),

2242005 m. spalio 3 d. Sutartis Nr ( - ) sudaryta tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ dėl paslaugų teikimo (t. 2, b.l. 48),

2252005 m. spalio 28 d. Sutartis Nr ( - ) sudaryta tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ dėl paslaugų teikimo (t. 2, b.l. 30),

2262005 m. spalio 28 d. Sutartis Nr ( - )sudaryta tarp UAB ( - ) ir UAB „( - )“ dėl paslaugų teikimo (t. 2, b.l. 36),

2272005 m. spalio 28 d. Sutartis Nr ( - ) sudaryta tarp UAB ( - ) ir UAB ( - )dėl paslaugų teikimo (t. 2, b.l. 39),

2282005 m. lapkričio 7 d. Sutartis Nr. ( - ) sudaryta tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) dėl paslaugų teikimo (t. 4, b.l. 47),

2292006 m. sausio 19 d. darbų sutartis Nr. ( - ) sudaryta tarp UAB ( - ) ir UAB „( - )“ dėl remonto ir priežiūros darb7 suteikimo (t. 2, b.l. 198-199),

2302006 m. sausio 30 d. Sutartis Nr ( - ) sudaryta tarp UAB ( - ) ir UAB „( - )“ dėl paslaugų teikimo (t. 3, b.l. 124),

2312006 m. kovo 30 d. Sutartis Nr ( - ) sudaryta tarp UAB ( - ) ir UAB „( - )“ dėl paslaugų teikimo (t. 3, b.l. 169),

2322006 m. kovo 30 d. sutartis Nr. ( - ) sudaryta tarp UAB ( - ) ir UAB „( - )“ dėl paslaugų teikimo (t. 4, b.l. 60),

233PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo už 11 mėn., (t. 2, b.l. 31),

234PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo už 12 mėn., (t. 2, b.l. 32),

235PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo už 11 mėn., (t. 2, b.l. 37),

236PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo už 12 mėn., (t. 2, b.l. 38),

237PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo už 11 mėn., (t. 2, b.l. 40),

238PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo už 12 mėn., (t. 2, b.l. 41),

239PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl konsultacinių paslaugų, (t. 2, b.l. 47),

240PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo, (t. 2, b.l. 49),

241PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo, (t. 2, b.l. 50),

242PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo, (t. 2, b.l. 51),

243PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo už 01 mėn., (t. 2, b.l. 142),

244PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo už 03 mėn., (t. 2, b.l. 145),

245PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo už 04 mėn., (t. 2, b.l. 143),

246PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo už 05 mėn., (t. 2, b.l. 147),

247PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo už 03 mėn., (t. 2, b.l. 163),

248PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo už 04 mėn., (t. 2, b.l. 164),

249PVM sąskaitą faktūra Serija GRS Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo už 05 mėn., (t. 2, b.l. 165),

250PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo už 02 mėn., (t. 2, b.l. 167),

251PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo už 01 mėn., (t. 2, b.l. 168),

252PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl darbų pagal sutartį Nr. ( - ), 2006-01-19, išrašyta 2006 m. kovo 1 d., (t. 2, b.l. 197),

253PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo už 01 mėn., išrašyta 2006 m. sausio 5 d., (t. 3, b.l. 88),

254PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo už 02 mėn., išrašyta 2006 m. vasario 2 d., (t. 3, b.l. 89),

255PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo už 03 mėn., išrašyta 2006 m. kovo 1 d., (t. 3, b.l. 90),

256PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo už 04 mėn., išrašyta 2006 m. balandžio 3 d., (t. 3, b.l. 91),

257PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo už 05 mėn., išrašyta 2006 m. gegužės 2 d., (t. 3, b.l. 92),

258PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo už 02 mėn., išrašyta 2006 m. vasario 2 d., (t. 3, b.l. 125),

259PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo už 03 mėn., išrašyta 2006 m. kovo 1 d., (t. 3, b.l. 127),

260PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB „( - )“ dėl reklamos laikymo už 04 mėn., išrašyta 2006 m. balandžio 3 d., (t. 3, b.l. 170),

261PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB ( - )dėl reklamos laikymo už 04 mėn., išrašyta 2006 m. gegužės 2 d., (t. 3, b.l. 171),

262PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB ( - ) dėl reklamos laikymo už 03 mėn., išrašyta 2006 m. kovo 1 d., (t. 4, b.l. 9),

263PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB ( - )dėl reklamos laikymo už 02 mėn., išrašyta 2006 m. vasario2 d., (t. 4, b.l. 11),

264PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB ( - )dėl reklamos laikymo už 01 mėn., išrašyta 2006 m. sausio 5 d., (t. 4, b.l. 13),

265PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB ( - ) dėl paslaugų teikimo, išrašyta 2005 m. rugpjūčio 1 d., (t. 4, b.l. 52),

266PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB ( - ) dėl paslaugų teikimo, išrašyta 2005 m. rugpjūčio 2 d., (t. 4, b.l. 53),

267PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB ( - ) dėl paslaugų teikimo, išrašyta 2005 m. rugpjūčio 3 d., (t. 4, b.l. 54),

268PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB ( - ) dėl paslaugų teikimo, išrašyta 2005 m. gruodžio 29 d., (t. 4, b.l. 55),

269PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB ( - ) dėl reklamos laikymo už 04 mėn, išrašyta 2006 m. balandžio 3 d., (t. 4, b.l. 61),

2702005 m. rugpjūčio 31 d. priėmimo – perdavimo aktas Nr. ( - ), dėl konsultacinių paslaugų teikimo, (t. 2, b.l. 46), 2006-03-01 darbų perdavimo – priėmimo aktas Nr. ( - ), (t. 2, b.l. 200),

2712005-08-09 Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas Nr. ( - ), pagal sutartį Nr. ( - ) 2005-08-01 (b.l. 48),

2722005-08-05 Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas Nr. ( - ), pagal sutartį Nr. ( - ) 2005-08-01 (b.l. 49),

2732005-08-05 Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas Nr. ( - ), pagal sutartį Nr. ( - ) 2005-08-02 (b.l. 50),

2742005-11-07 Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas Nr. ( - ), pagal sutartį Nr. ( - ) 2005-12.29 (b.l. 51),

275UAB ( - ) Kasos pajamų orderio Kvitas Serija ( - ) Nr. ( - ) išraštra 2006 m. vasario 02 d., (t. 2, b.l. 143),

276UAB ( - ) Kasos pajamų orderio Kvitas Serija ( - ) Nr. ( - ) išraštra 2006 m. vasario 02 d., (t. 2, b.l. 166),

277UAB ( - ) Kasos pajamų orderio Kvitas Serija ( - ) Nr. ( - ) išraštra 2006 m. gegužės 11 d., (t. 3, b.l. 172),

278UAB ( - ) Kasos pajamų orderio Kvitas Serija ( - ) Nr. ( - ) išraštra 2005 m. rugpjūčio 4 d., (t. 4, b.l. 56),

279UAB ( - ) Kasos pajamų orderio Kvitas Serija ( - ) Nr. ( - ) išraštra 2005 m. rugpjūčio 4 d., (t. 4, b.l. 57),

280UAB ( - ) Kasos pajamų orderio Kvitas Serija ( - ) Nr. ( - ) išraštra 2005 m. rugpjūčio 4 d., (t. 4, b.l. 58),

281UAB ( - ) Kasos pajamų orderio Kvitas Serija ( - ) Nr. ( - ) išraštra 2005 m. gruodžio 29 d., (t. 4, b.l. 59),

2822006-05-17 asmens atpažinti pagal jo nuotraukas protokolu, kuriame nurodyta, jog V. B. atpažino S. B., kuri jam duodavo užsakymus ir jis jai grąžindavo dokumentus ir pinigus. J5 atpažino iš veido bruožų, (t. 2, b.l. 74-76).

2832008-12-08 asmens atpažinti pagal jo nuotraukas protokolu, kuriame nurodyta, jog S. P. atpažino R. V., su kuriuo susipažino parodoje ir jis jam paliko kontaktinį elektroninį adresą ( - ) ir kuriuo buvo bendraujama dėl spaudos mašinų remonto. Ją atpažino iš veido bruožų, (t. 3, b.l. 57-59, 62).

284Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, kuris 2010-05-12 patvirtintas Kauno miesto apylinkės ikiteisminio tyrimo teisėjos, ikiteisminis tyrimas medžiagoje Nr. ( - ) nutrauktas įtariamajam E. R. susitaikius su valstybės institucijos atstovu, (t. 2, b.l. 173-180),

285Kauno apygardos prokuratūros 2010-07-15 nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, kuris 2010-07-16 patvirtintas Kauno miesto apylinkės ikiteisminio tyrimo teisėjos, ikiteisminis tyrimas medžiagoje Nr. ( - ) nutrauktas įtariamajam S. P. susitaikius su valstybės institucijos atstovu, (t. 3, b.l. 63-67),

286Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, kuris 2010-10-27 patvirtintas Kauno miesto apylinkės ikiteisminio tyrimo teisėjos, ikiteisminis tyrimas medžiagoje Nr. ( - ) nutrauktas įtariamajam S. R. susitaikius su valstybės institucijos atstovu, (t. 3, b.l. 104-109),

287Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, kuris 2010-10-27 patvirtintas Kauno miesto apylinkės ikiteisminio tyrimo teisėjos, ikiteisminis tyrimas medžiagoje Nr. ( - ) nutrauktas įtariamajam K. N. susitaikius su valstybės institucijos atstovu, (t. 3, b.l. 141-146),

288Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, kuris 2009-12-04 patvirtintas Kauno miesto apylinkės ikiteisminio tyrimo teisėjo, ikiteisminis tyrimas medžiagoje Nr. ( - ) nutrauktas įtariamajam A. S. susitaikius su valstybės institucijos atstovu, (t. 3, b.l. 186-189),

289Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, kuris 2009-12-04 patvirtintas Kauno miesto apylinkės ikiteisminio tyrimo teisėjo, ikiteisminis tyrimas medžiagoje Nr. ( - ) nutrauktas įtariamajam N. Š. susitaikius su valstybės institucijos atstovu, (t. 4, b.l. 27-29),

290Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, kuris 2010-11-29 patvirtintas Kauno miesto apylinkės ikiteisminio tyrimo teisėjo, ikiteisminis tyrimas medžiagoje Nr. ( - ) nutrauktas įtariamajam G. B. susitaikius su valstybės institucijos atstovu, (t. 4, b.l. 90-95),

291Operatyvinių veiksnių atlikimo protokolu nustatyta, kad AB spaustuvės ( - ) direktorius S. P., kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš AB spaustuvės ( - ) bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB „Sampo bankas”, 2006-03-03 bankiniu pavedimu Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „DnB Nord bankas”, pervedė 50730,56 Lt. Po ko B. J., vykdydama V. B. nurodymus 2006-03-03 dalį šių lėšų 46925 Lt sumoje pervedė į asmeninę R. V. banko sąskaitą Snoro banke Nr. ( - ). Atliekant operatyvinius veiksmus buvo kontroliuojami S. B. telekomunikacijos tinklais perduodama ir gaunama informacija. Nustatyta, kad S. B. iš savo telefono dėl minėto pavedimo atlikimo bendravo su V. B., B. J., A. K., R. V. dėl pinigų pervedimo iš UAB ( - ) sąskaitos į R. V. asmeninę sąskaitą (t. 6., b.l. 46 - 50).

292Įrodymų vertinimas ir teismo išvados

293Teismui perduotoje baudžiamojoje byloje A. A. buvo kaltinamas tuo, kad jis, (asmeniui, prieš kurį ikiteisminis tyrimas atliekamas atskirai) 2005m. gegužės - 2006m. gegužės mėn. laikotarpiu tikslu naudoti juridinį asmenį neteisėtai veiklai nuslėpti - už atlygį įforminti realiai neįvykusias ūkines operacijas pasinaudojant bendrovės vardu įsigytais buhalterinės apskaitos ir mokesčių dokumentų blankais, 2005 m. gegužės - birželio mėn. laikotarpiu įgijus UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), reg. ( - ) ir 2006 m. sausio mėn. įgijus UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), subūrus asmenis (asmenį, kuriam nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai nepareikšti), S. B., A. K., R. V., A. A., sutikusius už atlygį įgyjant nusikalstamu būdu gautą turtą atlikti jiems pavestą vaidmenį - klastoti dokumentus, tarpininkauti perduodant žinomai suklastotus dokumentus, rinkti informaciją apie įmones, kurių vadovai siekia apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą apgaule išvengti turtinės prievolės – mokėtino į biudžetą PVM, tuo būdu susitarusius daryti kelias nusikalstamas veikas - sukčiavimus, dokumentų klastojimus, klastodamas dokumentus, tarpininkaudamas perduodant žinomai suklastotus dokumentus, įtraukė UAB ( - ) direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), UAB ( - ) direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), UAB ”( - )” ir UAB ”( - )” generalinį direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), UAB ( - ) direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), UAB ( - )direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) ir UAB ”( - ) direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) į nusikalstamą veiką ir kartu su asmenimis apgaule juridinių asmenų - UAB ( - ), UAB ( - ), UAB “( - )”, UAB “( - )”, UAB ( - ), UAB ( - )ir UAB ( - ) naudai padėjo išvengti turtinės prievolės- mokėtino PVM:

294padėjo apgaule UAB ( - ) naudai panaikinti turtinę prievolę - 4500 Lt sumažinti mokėtiną PVM;

295padėjo apgaule UAB ( - ) naudai panaikinti turtinę prievolę - 2160 Lt sumažinti mokėtiną PVM;

296padėjo apgaule UAB ( - )naudai panaikinti turtinę prievolę - 6300 Lt sumažinti mokėtiną PVM;

297padėjo apgaule UAB “( - )” naudai panaikinti turtinę prievolę - 6600 Lt sumažinti mokėtiną PVM;

298padėjo apgaule UAB ( - )naudai panaikinti turtinę prievolę - 6660 Lt sumažinti mokėtiną PVM;

299padėjo apgaule UAB ( - ) naudai panaikinti turtinę prievolę - 3240 Lt sumažinti mokėtiną PVM;

300padėjo apgaule UAB ( - ) naudai panaikinti turtinę prievolę - 6571,8 Lt sumažinti mokėtiną PVM.

301Jis buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą BK 24 str. 6 d., 25 str. 3 d., 182 str. 2 d. Taip pat jis buvo kaltinamas tuo, kad klastojo dokumentus, t. y. veikas, kurias teismas kvalifikuoja pagal BK 300 str. 1 d. (atskiros 7 nusikalstamos veikos) teismui perduotoje baudžiamojoje byloje buvo vertinama kaip viena tęstinė veika ir jam inkriminuojamas BK 300 str. 3 d. numatyto nusikaltimo padarymas. Taigi teismui perduotoje baudžiamojoje byloje A. A. inkriminuotos nusikalstamos veikos numatytos BK 182 str. 2 d. (straipsnio redakcija galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2007-07-21), BK 300 str. 3 d. (2006 m. sausio 20 d. įstatymo Nr. X-511, įsigaliojo 2006-02-11, redakcija).

302Dėl A. A. BK 182 str. 2 d., 300 str. 3 d. inkriminuotų nusikalstamų veikų kvalifikavimo.

303Teismas, ištyręs ir įvertinęs visumą minėtų byloje teisėtai surinktų faktinių duomenų, kuriuos pripažįsta įrodymais, jų pagrindu sprendžia esant nustatytoms minėtoms kaltinamojo nusikalstamoms veikoms. Kaltinamasis A. A. teisiamajame posėdyje davė parodymus, kuriais iš esmės pripažino visas esmines jam inkriminuojamas faktines aplinkybes. Jo parodymus patvirtino kaltinamųjų S. B., A. K. bei teisiamajame posėdyje apklaustų liudytojų parodymai, daiktų apžiūros, kratos protokolai, PVM sąskaitos faktūros, su atitinkamomis įmonėmis sudarytos sutartys. Visuma šių įrodymų sutampa tarpusavyje, patvirtina ir papildo vienas kitą, tad teismas jais vadovavosi nustatydamas minėtas kaltinimo faktines aplinkybes.

304Siekiant tinkamai pritaikyti baudžiamąjį įstatymą, labai svarbu tiksliai nustatyti ne tik objektyviuosius, bet ir subjektyviuosius požymius, nes nusikalstamos veikos sudėtis – baudžiamajame įstatyme numatytų objektyvių ir subjektyvių požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką kaip tam tikrą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, visuma.

305Perduotoje baudžiamojoje byloje A. A. inkriminuotos nusikalstamos veikos kaip viena tęstinė nusikalstama veika numatyta BK 182 str. 2 d. (straipsnio redakcija galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2007-07-21), BK 300 str. 3 d. (2006 m. sausio 20 d. įstatymo Nr. X-511, įsigaliojo 2006-02-11, redakcija). Teismo vertinimu, A. A. BK 182 str. 2 d. (straipsnio redakcija galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2007-07-21), BK 300 str. 3 d. (2006 m. sausio 20 d. įstatymo Nr. X-511, įsigaliojo 2006-02-11, redakcija) padarytos nusikalstamos veikos negali būti pripažintos kaip viena tęstinė nusikalstama veika. Pagal teismų praktiką tęstine nusikalstama veika pripažįstami du ar daugiau tapatūs ar vienarūšiai, laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną kaltininko sumanymą dėl to paties nusikaltimo dalyko. Tokie veiksmai, vertinami kiekvienas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieningos tyčios, todėl vertinami kaip viena nusikalstama veika ir kvalifikuojami pagal vieną BK specialiosios dalies straipsnį (kasacinės nutartys Nr. 2K-649/2006, 2K-307/2007, 2K-P-412/2007, 2K-743/2007, 2K-319/2008, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010, Nr. 2K-7-96/2012).

306Teismas pažymi, jog kai asmuo kelis kartus padaro veiksmus, numatytus BK 182 str., jie vertinami kaip viena tęstinė nusikalstama veika, jeigu kaltininko veikoje yra vieninga tyčia. Vieningai tyčiai, jungiančiai atskirus nusikalstamus veiksmus, būdinga tai, kad pats kaltininkas šiuos savo veiksmus suvokia kaip vientisą nusikalstamą veiką ir, darydamas pirmą veiksmą, jau turi susiformavusį (pradinį) sumanymą ir dėl kito nusikalstamo veiksmo. Tęstinė nusikalstama veika yra padaroma analogiškais veiksmais, esant nedideliems laiko tarpams tarp atskirų nusikalstamų epizodų, kai kaltininko veiksmus, nukreiptus į svetimo turto užvaldymą per keletą kartų, sąlygoja bendras nusikalstamas ketinimas, pasireiškiantis vieningos tyčios forma.

307Iš teisme ištirtų įrodymų nustatyta, jog kaltinamasis A. A. skirtingu laiku 7 kartus kreipėsi į skirtingas įmones, bei skirtingus asmenis dėl siekio apgaule įgyti svetimą turtą. Pagal byloje esančias pasirašytas paslaugų teikimo sutartis nustatyta, jog paslaugų teikimo sutartys su skirtingomis įmonėmis buvo pasirašytos laikotarpyje nuo 2005 m. rugpjūčio 1 d. iki 2006 m. kovo 30 d. (2005 m. rugpjūčio 1 d. pasirašyta sutartis tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ), 2005 m. rugpjūčio 2 d. pasirašyta sutartis tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ), 2005 m. spalio 3 d. pasirašyta sutartis tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) 2005 m. spalio 28 d. pasirašyta sutartis tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ), pasirašyta sutartis tarp UAB ( - ) ir UAB „( - )“, pasirašyta sutartis tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ), 2005 m. lapkričio 7 d. pasirašyta sutartis tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ), 2006 m. sausio 30 d. pasirašyta sutartis tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ), 2006 m. kovo 30 d. pasirašyta sutartis tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ), 2006 m. kovo 30 d. pasirašyta sutartis tarp UAB ( - ) ir UAB „( - )“), t.y. paslaugų teikimo sutartys buvo pasirašomos per nemažą laiko tarpą, todėl šiuo atveju negalima konstatuoti būtino tęstinei nusikalstamai veikai požymio, jog analogiški veiksmai buvo padaromi esant nedideliems laiko tarpams tarp atskirų nusikalstamų veikų. Kiekvienu konkrečiu atveju pasirašant paslaugų teikimo sutartis su septyniomis skirtingomis įmonėmis kaltinamojo A. A. tyčia apgaule pasisavinti svetimą turtą susiformuodavo iš naujo, kadangi teisiamajame posėdyje apklaustas kaltinamasis A. A. nurodė, jog jis rasdavo klientus, kuriems reikėdavo grynų pinigų. Ne visos įmonės su kuriomis buvo pasirašytos sutartys buvo surastos vienu metu, taip pat ir paslaugų teikimo sutartys su atrastomis įmonėmis buvo pasirašytos skirtingu laiku, atsižvelgiant į tai negalima konstatuoti, jog kaltinamojo A. A., dėl visų inkriminuotų nusikalstamų veikų, tyčia susiformavo, nuo pirmos jam inkriminuotos atliktos nusikalstamos veikos momento. Taip pat ir įmonės kurios buvo naudojamos nusikalstamai veikai atlikti buvo įsteigtos skirtingu laiku, t.y. UAB ( - )buvo įsteigta kur kas vėliau nei buvo pasirašytos pirmos sutartys tarp UAB ( - ) ir kitų įmonių. Nepaisant to, kad nusikalstamų veikų būdas tapatus, tačiau nėra duomenų, kad jis jas buvo suplanavęs kaip vieningą nusikalstamą veiką, kad turėjo konkretų vieningą sumanymą. Jis apgaule padėjo įmonėms panaikinti turtinę prievolę- sumažinti mokėtiną PVM tik sėkmingai atlikus vieną nusikalstamą veiką, kiekviena jo tyčia veikti apgaule formuodavosi iš naujo. Taip pat atsižvelgiama ir į tai, jog V. B., S. B., A. K. atžvilgiu 2008 m. birželio 20 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo yra priimtas baudžiamasis įsakymas. Baudžiamasis įsakymas yra priimtas dėl analogiškų veikų, tačiau sutartys buvo pasirašomos su kitomis įmonėmis, veikos dėl kurių buvo pripažinti kaltais minėti asmenys buvo padarytos taip pat 2005 m. gegužės mėn. - 2006 m. gegužės men. Minėtu baudžiamuoju įsakymu V. B. pripažintas kaltu pagal BK 182 str. 1 d. (keturios nusikalstamos veikos), BK 300 str. 1 d. (keturios nusikalstamos veikos), S. B. pripažinta kalta pagal BK 182 str. 1 d. (keturios nusikalstamos veikos), A. K. pripažintas kaltu pagal BK 182 str. 1 d. (keturios nusikalstamos veikos), BK 300 str. 1 d. (keturios nusikalstamos veikos), analogiški minėtų asmenų veiksmai, vykę tuo pačiu laiku, su tomis pačiomis dviem įmonėmis, t.y. UAB ( - ) bei UAB ( - ) nebuvo pripažįstami tęstinėmis nusikalstamomis veikomis.

308Taip pat iš teisme ištirtų įrodymų nustatyta, jog A. A. pagamino netikrus dokumentus 7 skirtingoms įmonėms, t.y. jis parengė įmonėms paslaugų teikimo sutartis, pagal kurias kiekvieną mėnesį išrašydavo skirtingas PVM sąskaitas - faktūras. Iš byloje apklaustų liudytojų parodymų nustatyta, jog nebuvo aptarta nusikalstamos veikos konkretaus mechanizmo, iš anksto nebuvo sutarta dėl nusikalstamos veikos trukmės, taip pat nebuvo aptartos sumos, kokios turi būti įrašytos į suklastotas PVM sąskaitas faktūras.

309Bylos duomenys patvirtina, jog kaltinamasis A. A. kiekvieną kartą veikė tiesiogine apibrėžta tyčia – kiekvieną kartą žinojo, kokį turtą nori įgyti, ir siekė užvaldyti konkretų turtą. Kiekvieną kartą surasdamas naują įmonę kaltinamasis A. A. sumanydavo daryti kitą, t.y. naują nusikalstamą veiką. Teismas konstatuoja, kad nusikalstamų veikų padarymo aplinkybės – objektyvieji požymiai patvirtina, jog buvo padarytos septynios atskiros nusikalstamos veikos (septyni baigti sukčiavimai, panaudojant apgaulę), nes: pinigai į UAB ( - ) ir UAB ( - ) buvo pervedami iš skirtingų įmonių, iš atskirų įmonių kiekvieną kartą buvo paimamos skirtingos pinigų sumos, nusikalstamos veikos padarytos skirtingose vietose, skirtingu laiku. Todėl tais atvejais, kai tyčia padaryti kitą nusikalstamą veiką kyla jau po pirmosios veikos, šios veikos kvalifikuojamos kaip pakartotinės, kadangi ir iš kaltinamojo A. A. duotų parodymų nustatyta, jog įmones, kurios nurodytos teismui perduotame kaltinamajame akte surado ne vienu metu, dėl nusikalstamų veiksų atlikimo buvo susitarta skirtingu laiku ir kiekvienu konkrečiu atveju buvo susitarta dėl skirtingo apgaulės būdu įgyjamo turto vertės. Todėl nepaisant to, kad visų septynių veikų padarymas turi tam tikrų bendrų bruožų, šiuo konkrečiu atveju juos nusveria visuma šioms veikoms būdingų skirtumų.

310Esant aukščiau išvardintoms aplinkybėms kaltinamajame akte A. A. inkriminuotos nusikalstamos veikos numatytos BK 182 str. 2 d. (straipsnio redakcija galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2007-07-21), BK 300 str. 3 d. (2006 m. sausio 20 d. įstatymo Nr. X-511, įsigaliojo 2006-02-11, redakcija) nepagrįstai kvalifikuotos kaip tęstinės nusikalstamos veikos, teismo vertinimu inkriminuotos nusikalstamos veikos perkvalifikuojamos kaip atskiri nusikaltimai, pagal BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija) (septynios atskiros nusikalstamos veikos), ir pagal BK 300 str. 1 d. (2006 m. sausio 20 d. įstatymo Nr. X-511, įsigaliojo 2006-02-11, redakcija) (septynios atskiros nusikalstamos veikos).

311Kaltinamajam A. A. inkriminuotas veikimas organizuotoje grupėje, šiuo atveju negali būti laikomas, kaip BK 182 str. 2 kvalifikuojančiu požymiu, kadangi jam inkriminuotas veikas padarė 2005 - 2006 m., tuo tarpu organizuota grupė, kaip BK 182 str. 2 d. kvalifikuojantis požymis galioja nuo 2007-07-21, o baudžiamojoje teisėje, ir baudžiamosios teisės doktrinoje įtvirtintos visuotinai pripažintos nuostatos, kad veikos nusikalstamumą ir baudžiamumą nustato tos veikos padarymo metu galiojęs baudžiamasis įstatymas (BK 3 straipsnio 1 dalis). Jei po nusikalstamos veikos padarymo išleidžiamas naujas baudžiamasis įstatymas, kuris sunkina nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį, toks įstatymas neturi grįžtamosios galios (išskyrus išimtis, numatytas BK 3 straipsnio 3 dalyje).

312Teismui perduotoje baudžiamojoje byloje analogiškai S. B., A. K. ir R. V. buvo kaltinami BK 24 str. 6 d., 25 str. 3 d., 182 str. 2 d.

313S. B. buvo kaltinama tuo, kad ji tarpininkaudama perduodant žinomai suklastotus dokumentus, įtraukdama UAB ( - ) direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), UAB ( - ) direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), UAB”( - )” ir UAB”( - )” generalinį direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), UAB ( - ) direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), UAB ( - )direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), UAB”( - ) direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) ir AB spaustuvės ( - ) direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-07-15 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) į nusikalstamą veiką ir kartu su kitais asmenimis apgaule juridinių asmenų - UAB ( - ), UAB ( - ), UAB”( - )”, UAB”( - )”, UAB ( - ), UAB “ ( - )”, UAB”( - ) ir AB spaustuvės ( - ) naudai padėjo išvengti turtinės prievolės- mokėtino PVM- bendrai 43770,36 Lt sumai.

314A. K. buvo kaltinamas tuo, kad jis tarpininkaudamas perduodant žinomai suklastotus dokumentus bei juos klastodamas, įtraukdamas UAB ( - ) direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), UAB ( - ) direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), UAB”( - )” ir UAB”( - )” generalinį direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), UAB ( - ) direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), UAB ( - )direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), UAB”( - ) direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) ir AB spaustuvės ( - ) direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-07-15 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) į nusikalstamą veiką ir kartu su asmenimis apgaule juridinių asmenų - UAB ( - ), UAB ( - ), UAB”( - )”, UAB”( - )”, UAB ( - ), UAB “ ( - )”, UAB”( - ) ir AB spaustuvės ( - ) naudai padėjo išvengti didelės vertės turtinės prievolės- mokėtino PVM- bendrai 43770,36 Lt sumai.

315R. V. buvo kaltinamas tuo, kad tarpininkaudamas perduodant žinomai suklastotus dokumentus bei juos klastodamas, įtraukdamas UAB ( - ) direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), UAB ( - ) direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), UAB”( - )” ir UAB”( - )” generalinį direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), UAB ( - ) direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), UAB ( - )direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju), UAB”( - ) direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) ir AB spaustuvės ( - ) direktorių (kurio atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūros 2010-07-15 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), nutrauktas susitaikius su nukentėjusiuoju) į nusikalstamą veiką ir kartu su asmenimis apgaule juridinių asmenų - UAB ( - ), UAB ( - ), UAB”( - )”, UAB”( - )”, UAB ( - ), UAB “ ( - )”, UAB”( - ) ir AB spaustuvės ( - ) naudai padėjo išvengti didelės vertės turtinės prievolės- mokėtino PVM- bendrai 43770,36 Lt sumai.

316Teismui perduotoje baudžiamojoje byloje S. B., A. K., R. V. inkriminuota nusikalstama veika numatyta BK 182 str. 2 d. (straipsnio redakcija galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2007-07-21).

317Dėl S. B., A. K. ir R. V. BK 182 str. 2 d. inkriminuotų veikų kvalifikavimo.

318Teismas, ištyręs ir įvertinęs visumą minėtų byloje teisėtai surinktų faktinių duomenų, kuriuos pripažįsta įrodymais, jų pagrindu sprendžia esant nustatytoms minėtoms kaltinamųjų S. B., A. K., R. V. nusikalstamoms veikoms. Kaltinamieji S. B., A. K. teisiamajame posėdyje davė parodymus, kuriais iš esmės pripažino visas esmines jiems inkriminuojamas faktines aplinkybes. Jų parodymus patvirtino kaltinamojo A. A. bei teisiamajame posėdyje apklaustų liudytojų parodymai, daiktų apžiūros, kratos protokolai, PVM sąskaitos faktūros, su atitinkamomis įmonėmis sudarytos sutartys. Visuma šių įrodymų sutampa tarpusavyje, patvirtina ir papildo vienas kitą, tad teismas jais vadovavosi nustatydamas minėtas kaltinimųjų faktines aplinkybes. Nors kaltinamasis R. V. savo kaltės nepripažino, tačiau jo kaltė įrodyta byloje surinktais ir ištirtais įrodymais, t.y. kaltinamosios S. B. parodymais, kuriuose jie nurodė, jog R. V. žinojo apie minėtų įmonių vykdomus fiktyvius sandorius. Liudytojo S. P. parodymais, kuriuose jis nurodė, jog dėl mašinų remonto buvo tartasi su R., su kuriuo susipažino parodoje, kuris parodos metu, jam davė savo elektroninio pašto adresą ( - ), kuriuo vėliau dėl mašinų remonto ir nedravo su R.. Kaltinamojo A. K. parodymais, kuriuose jis nurodė, jog kartais iš gautų pinigų duodavo R. V., taip pat akistatos tarp R. V. ir A. K. metu, A. K. parodė, jog jis iš savo atlygio 1,5 procento duodavo R. V.. Teismas neturi pagrindo netikėti tokiais kaltinamųjų bei liudytojo parodymai, tokius jų parodymus patvirtina ir kiti byloje surinkti rašytiniai parodymai. 2006-05-16 Kratos protokolu, kuriame nurodyta, jog kratos metu pas A. A. namuose adresu Sodų bendrija „( - )” sklypas Nr. ( - ), ( - ) rastas lapelis su R. V. ir A. K. telefonų numeriais (t. 4., b.l. 114-116); 2006-05-16 kratos protokolu, kuriame nurodyta, jog kratos metu pas A. A. automobilyje Kia Sorento ( - ) rastas, lapas su rankraštiniais telefonų numeriais, tarp kurių yra G. B. (UAB ”( - ) direktoriaus) ir R. V. telefonų numeriai (t. 4., b.l. 120-125, 130-132, 142, 149); 2006-07-28 daiktų apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, jog apžiūrėtas V. B. telefonas, kurio užrašų knygutėje rasti įrašai su R. V. banko sąskaitos numeriu, (t. 2, b.l. 72-72); 2006-07-13 daiktų apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, jog apžiūrėtas A. A. telefonas, kurio užrašų knygutėje rasti įrašai su R. V. ir A. K. telefonų numeriais (t. 4, b.l. 155); 2008-12-08 asmens atpažinti pagal jo nuotraukas protokolu, kuriame nurodyta, jog S. P. atpažino R. V., su kuriuo susipažino parodoje ir jis jam paliko kontaktinį elektroninį adresą ( - ) ir kuriuo buvo bendraujama dėl spaudos mašinų remonto. Ją atpažino iš veido bruožų, (t. 3, b.l. 57-59, 62).

319Kaip ir aukščiau nurodyta siekiant tinkamai pritaikyti baudžiamąjį įstatymą, labai svarbu tiksliai nustatyti ne tik objektyviuosius, bet ir subjektyviuosius požymius, nes nusikalstamos veikos sudėtis – baudžiamajame įstatyme numatytų objektyvių ir subjektyvių požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką kaip tam tikrą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, visuma.

320Teismo vertinimu S. B., A. K., R. V. BK 182 str. 2 d. (straipsnio redakcija galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2007-07-21), padaryti nusikaltimai negali būti pripažinti kaip viena tęstinė nusikalstama veika. Pagal teismų praktiką tęstine nusikalstama veika pripažįstami du ar daugiau tapatūs ar vienarūšiai, laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną kaltininko sumanymą dėl to paties nusikaltimo dalyko. Tokie veiksmai, vertinami kiekvienas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieningos tyčios, todėl vertinami kaip viena nusikalstama veika ir kvalifikuojami pagal vieną BK specialiosios dalies straipsnį (kasacinės nutartys Nr. 2K-649/2006, 2K-307/2007, 2K-P-412/2007, 2K-743/2007, 2K-319/2008, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010, Nr. 2K-7-96/2012).

321Teismas pažymi, jog kai asmuo kelis kartus padaro veiksmus, numatytus BK182 str., jie vertinami kaip viena tęstinė nusikalstama veika, jeigu kaltininko veikoje yra vieninga tyčia. Vieningai tyčiai, jungiančiai atskirus nusikalstamus veiksmus, būdinga tai, kad pats kaltininkas šiuos savo veiksmus suvokia kaip vientisą nusikalstamą veiką ir darydamas pirmą veiksmą, jau turi susiformavusį (pradinį) sumanymą ir dėl kito nusikalstamo veiksmo. Tęstinė nusikalstama veika yra padaroma analogiškais veiksmais, esant nedideliems laiko tarpams tarp atskirų nusikalstamų epizodų, kai kaltininko veiksmus, nukreiptus į svetimo turto užvaldymą per keletą kartų, sąlygoja bendras nusikalstamas ketinimas, pasireiškiantis vieningos tyčios forma. Iš šios bylos medžiagos matyti, kad šiuo konkrečiu atveju byloje yra nustatyta jog kaltinamieji S. B., A. K., R. V. skirtingu laiku, tarpininkavo dėl dokumentų perdavimo, susitarimų vykdymu su skirtingomis aštuoniuomis įmonėmis. Bylos duomenys patvirtina, jog kaltinamieji S. B., A. K., R. V. kiekvieną kartą veikė tiesiogine apibrėžta tyčia – žinojo, kokį turtą nori įgyti, ir siekė užvaldyti konkretų turtą. Kiekvieną kartą S. B., A. K., R. V. sudarius sutartis su naujomis įmonėmis sumanydavo daryti kitą nusikaltimą ir jis pradėdavo naują nusikalstamą veiką. Teismas konstatuoja, kad nusikalstamų veikų padarymo aplinkybės – objektyvieji požymiai patvirtina, jog buvo padarytos aštuonios atskiros nusikalstamos veikos (aštuoni baigti sukčiavimai, panaudojant apgaulę), nes: pinigai buvo paimami iš skirtingų asmenų, kiekvieną kartą buvo paimamos skirtingos pinigų sumos, nusikalstamos veikos padarytos skirtingose vietose, skirtingu laiku. Todėl nepaisant to, kad visų kaltinamiesiems inkriminuotų veikų padarymas turi tam tikrų bendrų bruožų, šiuo konkrečiu atveju juos nusveria visuma šioms veikoms būdingų skirtumų.

322Esant aukščiau išvardintoms aplinkybėms kaltinamajame akte S. B., A. K., R. V. inkriminuotos nusikalstamos veikos numatytos BK 182 str. 2 d. (straipsnio redakcija galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2007-07-21), nepagrįstai klasifikuotos kaip tęstinės nusikalstamos veikos. Kaltinamiesiems inkriminuotos nusikalstamos veikos perkvalifikuojamos kaip atskiri nusikaltimai, pagal BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija).

323Kaltinamiesiems S. B., A. K., R. V. inkriminuotas veikimas organizuotoje grupėje, šiuo atveju negali būti laikomas, kaip BK 182 str. 2 kvalifikuojančiu požymiu, kadangi jam inkriminuotas veikas padarė 2005 - 2006 m., tuo tarpu organizuota grupė, kaip BK 182 str. 2 d. kvalifikuojantis požymis galioja nuo 2007-07-21, o baudžiamojoje teisėje, ir baudžiamosios teisės doktrinoje įtvirtintos visuotinai pripažintos nuostatos, kad veikos nusikalstamumą ir baudžiamumą nustato tos veikos padarymo metu galiojęs baudžiamasis įstatymas (BK 3 straipsnio 1 dalis). Jei po nusikalstamos veikos padarymo išleidžiamas naujas baudžiamasis įstatymas, kuris sunkina nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį, toks įstatymas neturi grįžtamosios galios (išskyrus išimtis, numatytas BK 3 straipsnio 3 dalyje).

324Teismui perduotoje baudžiamojoje byloje S. B., A. K. ir R. V. pateiktuosa kaltinimuose nurodoma, jog „...perdavus įmonės rekvizitus bei duomenis apie tariamas paslaugas R. V. ir A. K., kurie už tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį paruošė fiktyvią 2006-01-19 sutartį Nr.20060119, 2006-03-01 darbų perdavimo priėmimo aktą Nr.20060301, dvi remonto sąmatas, kuriuose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva įvykusias ūkines finansines operacijas tarp AB spaustuvės ( - ) ir UAB ( - )...“, tačiau A. K. ir R. V. nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nėra pareikšti kaltinimai dėl minėtų dokumentų pagaminimo ir juose įrašymu žinomai melagingų duomenų. Nakrinėjamoje byloje A. K. ir R. V. kaltinami padarę nusikalstamas veikas numatytas BK 182 str. 1 d., atsižvelgiant į tai, minėtos aplinkybės šalintinos iš S. B., A. K. ir R. V. pateiktų kaltinimų.

325Dėl A. A., S. B., A. K. ir R. V. bendrininkavimo formos

326Atsižvelgiant į bendrininkų tarpusavio susitarimo pobūdį, jų ryšius, veiksmų bendrumą, suderinamumo lygį, organizuotumo laipsnį BK 25 straipsnio 1 dalyje išskiriamos šios bendrininkavimo formos: bendrininkų grupė, organizuota grupė, nusikalstamas susivienijimas. Pagal BK 25 straipsnio 3 dalį organizuota grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria daryti kelis nusikaltimus arba vieną sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka tam tikrą užduotį ar turi skirtingą vaidmenį. Tačiau pažymėtina, kad asmenų bendrininkavimas gali ir neatitikti nė vienos iš BK 25 straipsnio 2-4 dalyse pateiktų bendrininkavimo formų, nes išvada apie bendrininkavimą daroma nustačius objektyviuosius ir subjektyviuosius bendrininkavimo požymius, kurie yra įtvirtinti BK 24 straipsnio 1 dalyje.

327Bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susijusių pakaltinamų ir sulaukusių baudžiamajame įstatyme nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką (BK 24 str. 1 d.). Bendrininkaujant bent du asmenys susitaria veikti bendrai, siekdami realizuoti bendrus nusikalstamus ketinimus. Taigi susitarimas tarp bendrininkų yra būtinas bendrininkavimo subjektyvusis požymis. BK 24 str. 1 d. numatytas susitarimo požymis bendrininkaujant reiškia tiek išankstinį, tiek ir spontanišką, staiga kilusį susitarimą. Susitariama gali būti įvairiomis formomis: žodžiu, raštu, konkliudentiniais veiksmais, todėl įrodinėjant susitarimo buvimą nėra būtina nustatyti, kad visi bendrininkai yra išsamiai aptarę nusikalstamos veikos atlikimo detales (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-245/2006). Objektyvieji bendrininkavimo požymiai yra kelių asmenų dalyvavimas padarant nusikalstamą veiką ir jų veikos bendrumas, subjektyvieji – tyčia (suvokimas savo veiksmų bendrumo) ir susitarimas daryti nusikalstamą veiką.

328Teismo vertinimu A. A., S. B., A. K., R. V. santykiuose nėra svarbiausio organizuotos grupės požymio: aukšto organizuotumo lygio, kurį, pirmiausiai, turėtų parodyti įstatyme numatyti momentai: pasiskirstymas tam tikromis užduotimis ar skirtingo vaidmens turėjimas, kadangi teismui perduotame kaltinamajame akte nurodyta, jog visi kaltinamieji buvo nusikalstamos veikos padėjėjai. Teismui perduotame kaltinamajame akte nei pasiskirstymo užduotimis, nei vaidmenimis ir, iš viso, bendro susitarimo dėl svarbiausių nusikaltimo padarymo aplinkybių, kokių nors nusikaltimo padarymo būdų, priemonių aptarimo bylos proceso metu nenustatyta, kadangi baudžiamoji byla su kaltinamuoju aktu teismui perduota, tik dėl keturių kaltinamųjų, tuo tarpu kaltinamajame akte nurodyta, jog V. B. subūrė nusikalstamos veikos bendrininkus. Iš teisme ištirtų įrodymų nustatyta, jog V. B. dėl teisme nagrinėjamų nuskalstamų veikų atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas, tačiau nepateikta teismui jokių duomenų, nei dėl kokių nusikalstamų veikų minėto asmens atžvilgiu atliekamas ikiteisminis tyrimas, nei kokie minėtam asmeniui yra pareikšti galutiniai įtarimai, tuo labau nėra priimtas, joks apkaltinamasis nuosprendis dėl organizuotos grupės subūrimo. Inkriminuojant bendrininkui organizuotos grupės aplinkybę, būtina, kad šis suprastų priklausąs tokiai grupei. Iš bylos medžiagos negalina nustatyti, kad A. A., S. B., A. K. ir R. V. suvokė, jog dalyvauja organizuotos grupės veikloje ir jos nariams padeda vykdyti nusikalstamas veikas, kadangi iš kaltinamųjų duotų parodymų nustatyta, jog kaltinamieji net vienas kito nepažinojo, nustatyta, jog A. A. pažinojo tik R. V. ir A. K., kitų teismui parduotame kaltinamajame akte išvardintų asmenų nepažinojo, taip pat kaltinamoji S. B. pažinojo tik R. V. ir A. K. bei R. V. ir A. K. pažinojo tik A. A. ir S. B.. Tuo tarpu Organizuotą grupę iš kitų bendrininkavimo formų išskiria vaidmenų ar užduočių pasiskirstymas. Pateiktuose kaltinimuose nurodyta, jog organizuotą grupę subūrė V. B.,tačiau pastarasis nagrinėjamoje byloje nėra traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, taip pat jo atžvilgiu dėl minėtų veikų nėra priimtas joks apkaltinamasis nuosprendis. Be to iš pateiktų kaltinimų matyti, jog A. A. kaltinamas veikės ne organizuotoje grupėje, o jam inkriminuotas nusikalstamas veikas įvykdė veikdamas bendrininkų grupėje, tuo tarpu S. B., A. K. ir R. V. pareikšti kaltinimai, jog jie veikė organizuotoje grupėje su kitais asmenimis, tame tarpe ir A. K.. Taip pat atsižvelgiama ir į tai, jog V. B., S. B., A. K. atžvilgiu 2008 m. birželio 20 Vilniaus miesto 2 apylinks teimo yra priimtas baudžiamasis įsakymas. Baudžiamasis įsakymas yra priimtas dėl analogiškų veikų, tačiau sutartys buvo pasirašomos su kitomis įmonėmis, veikos dėl kurių buvo pripažinti kaltais minėti asmenys buvo padarytos taip pat 2005 m. gegužės mėn. - 2006 m. gegužės men. Minėtu baudžiamuoju įsakymu V. B. pripažintas kaltu pagal BK 182 str. 1 d. (keturios nusikalstamos veikos), BK 300 str. 1 d. (keturios nusikalstamos veikos), S. B. pripažinta kalta pagal BK 182 str. 1 d. (keturios nusikalstamos veikos), A. K. pripažintas kaltu pagal BK 182 str. 1 d. (keturios nusikalstamos veikos), BK 300 str. 1 d. (keturios nusikalstamos veikos), analogiški minėtų asmenų veiksmai, vykę tuo pačiu laiku, su tomis pačiomis dviem įmonėmis, t.y. UAB ( - ) bei UAB ( - ) nebuvo pripažįstami veikę organizuotoje grupėje, taip pat V. B. nebuvo pripažintas nusikalstamos veikos organizatoriumi, o kiti asmenys padėjėjais.

329Bendrininkavimo formas reglamentuoja BK 25 straipsnis. Pagal šią baudžiamojo įstatymo normą organizuota grupė yra tuomet, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria daryti kelis nusikaltimus arba vieną sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka tam tikrą užduotį ar turi skirtingą vaidmenį. Bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria nusikalstamą veiką daryti, tęsti ar užbaigti, jei bent du iš jų yra vykdytojai. Todėl tiek pirmuoju, tiek antruoju atveju gali būti du ar daugiau vykdytojų. Tačiau šias bendrininkavimo formas skiria organizuotumo lygis. Organizuotoje grupėje organizuotumo lygis yra aukštesnis nei bendrininkų grupėje. Vienas iš organizuotą grupę apibrėžiančių požymių yra išankstinis bendrininkų susitarimas daryti nusikalstamą veiką, t. y. kuomet organizuotos grupės nariai iš anksto aptaria nusikalstamos veikos planą, numato įvykdymo mechanizmą, pasiskirsto užduotis, susitaria dėl nusikaltimo padarymo būdo, vietos ir laiko. Šios aplinkybės įtakoja glaudžių, besitęsiančių ryšių atsiradimą, suformuoja suvokimą apie priklausymą tokiai grupei. Tačiau nagrinėjamu atveju nei iš liudytojų parodymų, nei iš kitų byloje esančių objektyvių duomenų negalima konstatuoti, kad kaltinamieji A. A., S. B., A. K., R. V. būtų iš anksto susitarę daryti vieną sunkų arba kelias nusikalstamas veikas, kadangi tarpusavyje vienas su kitu jie net nebuvo pažįstami. Byloje nėra duomenų, jog jie iš anksto aptarė nusikalstamų veikų planą, jų įvykdymo mechanizmą, pasiskirstė užduotis, susitarė dėl nusikaltimo padarymo būdo, vietos ir laiko. Taip pat byloje esantys duomenys nepatvirtina, jog tarp kaltinamųjų buvo glaudus, ilgą laiką trunkantis ryšys. Taip pat kaltinamųjų bendravimo lygis, jų veiksmai darant nusikalstamas veikas, organizuotumo lygis neleidžia konstatuoti, jog jie veikė organizuota grupe. Pažymėtina, kad ir kaltinimuose, nors inkriminuota tai, jog kaltinamieji veikė organizuota grupe, nenurodytas būtinas tokiu atveju nusikaltimo subjektas – nusikaltimo organizatorius, šiuo atveju kaip nusikalstamos veikos organizatorius nurodomas V. B., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas yra atliekama, tačiau kaip matyti iš teisiamojo posėdžio metu apklausto liudytojo parodymų minėtam asmeniui jokie įtarimai nepareikšti ir tuo labaiu, jo atžvilgiu dėl teisme nagrinėjamų nusikalstamų veikų joks apkaltinamasis nuosprendis nėra priimtas. Teismo vertinimu, byloje esantys duomenys patvirtina tik tai, jog visi kaltinamieji galimai veikė bendrininkų grupe, kaip ir A. A. kaltinimuose nurodoma, jog visi kaltinamieji veikė bedrininkų grupėje, kaip nusikalstamos veikos bendrininkai - padėjėjai, kadangi teismui perduotoje baudžiamojoje byloje traukiami baudžiamojon atsakomybėn tik 4 asmenys (kurie buvo nusikalstamos veikos padėjėjai), tuo tarpu galimi bendrininkų grupės vykdytojai nagrinėjamoje byloje bei atskiruose ikiteisminiuose tyrimuose nėra patraukti baudžiamojon atsakomybėn, teismo nuomone šioje byloje negalima pripažinti, jog A. A., S. B., A. K., R. V. veikė organizuotoje ar tai bendrininkų grupėse.

330Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teismo vertinimu, nesant nagrinėjamoje byloje nusikalstamos veikos organizatoriaus, taip pat iš ištirtų įrodymų nustačius, jog galimai nusikalstamos veikos organizatoriaus atžvilgiu nepriėmus jokio apkaltinamojo nuosprendžiu, negalima konstatuoti, jog A. A., S. B., A. K. ir R. V. veikė organizuotoje grupėje, taip pat nagrinėjamoje byloje nesant nei vino vykdytojo negalima konstatuoti, jog minėti asmenys veikė bendrininkų grupėje, tačiau iš ištirtų įrodymų nustatyta, jog minėti asmenys vienas be kito nebūtų galėję padaryti jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų, tačiau nesant objektyviųjų ir subjektyviųjų bendrininkavimo požymių teismas negali konstatuoti, jog A. A., S. B., A. K. ir R. V. veikė, kaip nusikalstamos veikos bendrininkai – padėjėjai.

331Dėl A. A., inkriminuotų nusikalstamų veikų numatytų BK 182 str. 1 d. bei BK 300 str. 1 d., taip pat dėl S. B., A. K., R. V. inkriminuotų veikų numatytų BK 182 str. 1 d. apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminų

332Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 95 straipsnio 1 dalyje nustatyti terminai, kuriems praėjus apkaltinamasis nuosprendis negali būti priimamas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-01-15 nutartyje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-100/2008 yra išaiškinta, kad tais atvejais, kai yra aišku, kad paminėto straipsnio 1 dalyje nustatyti terminai yra suėję ir asmeniui nebus galima pritaikyti baudžiamajame įstatyme numatytos sankcijos, baudžiamasis procesas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte, negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutraukiamas. Šiai aplinkybei paaiškėjus bylos nagrinėjimo teisme metu byla nutraukiama teismo nutartimi.

333A. A., S. B., A. K., R. V. nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija) dėl UAB ( - )įvykdė 2005 m. lapkričio, gruodžio bei 2006 m. sausio kovo mėnesiais, dėl UAB ( - ) įvykdė 2006 m. balandžio – gegužės mėn., dėl UAB ( - ) įvykdė 2005 m. lapkričio, gruodžio, 2006 m. sausio, vasario, kovo mėn., dėl UAB „( - )“ įvykdė2005 m. lapkričio, gruodžio, 2006 m. sausio – gegužės mėn., dėl UAB „( - )“ įvykdė 2005 m. rugpjūčio, spalio, 2006 m. gegužės mėn., dėl UAB ( - ) įvykdė 2006 m. vasario – gegužės mėn., dėl UAB ( - ) įvykdė 2005 m. rugpjūčio, gruodžio ir 2006 m. balandžio mėn. Šio straipsnio sankcijoje numatyta, kad pagal šį BK straipsnį, asmuo gali būti baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 3 metų. BK 95 str. 1 d. 1 p. b) pp. (2003-04 10 įstatymo Nr. IX-1495 (įsigaliojo nuo 2003-05-01) redakcija) nurodyta, kad asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką, negali būti priimtas apkaltinamasis nuosprendis, jeigu praėjo 5 metai, kai padarytas neatsargus arba nesunkus tyčinis nusikaltimas. BPK 3 str. nurodyta, kad baudžiamasis procesdas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas jeigu suėjo baudžiamosios bylos senaties terminai. Įvertinęs pateiktą baudžiamosios bylos medžiagą, teismas daro išvadą, kad dėl visų nusikalstamų veikų 2011 m. yra suėję kaltinamųjų A. A., S. B., A. K., R. V. patraukimo pagal BK 182 str. 1 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004-07-13, redakcija) baudžiamosios atsakomybės senaties terminai.

334A. A. nusikalstamas veikas, numatytas BK 300 str. 1 d. (2006 m. sausio 20 d. įstatymo Nr. X-511, įsigaliojo 2006-02-11, redakcija), iš kurių paskutinė A. A. inkriminuota nusikalstama veika numatyta BK 300 str. 1 d. (2006 m. sausio 20 d. įstatymo Nr. X-511, įsigaliojo 2006-02-11, redakcija) buvo įvykdyta 2006-03-30. Šio straipsnio sankcijoje nurodyta, kad pagal šį BK straipsnį, asmuo gali būti baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 3 metų. BK 95 str. 1 d. 1 p. b) pp. (2003-04 10 įstatymo Nr. IX-1495 (įsigaliojo nuo 2003-05-01) redakcija) nurodyta, kad asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką, negali būti priimtas apkaltinamasis nuosprendis, jeigu praėjo 5 metai, kai padarytas neatsargus arba nesunkus tyčinis nusikaltimas. BPK 3 str. nurodyta, kad baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas jeigu suėjo baudžiamosios bylos senaties terminai. Įvertinęs pateiktą baudžiamosios bylos medžiagą, teismas daro išvadą, kad 2011 m. kovo 30 d. yra suėję kaltinamojo A. A. patraukimo pagal BK 300 str. 1 d. (2006 m. sausio 20 d. įstatymo Nr. X-511, įsigaliojo 2006-02-11, redakcija) baudžiamosios atsakomybės senaties terminai.

335Teismui nepateikus duomenų, kad po kaltinamiesiems inkriminuotų nusikalstamų veikų, jie slėpėsi nuo ikiteisminio tyrimo ir teismo ar yra įvykdę kitas (naujas) nusikalstamas veikas, todėl teismas daro išvadą, kad kaltinamųjų: A. A., S. B., A. K., R. V. atžvilgiu senaties terminų eiga nėra nutrūkusi (BK 95 str. 4 d.).

336Dėl A. K. ir R. V. BK 189 str. 2 d. inkriminuotų nusikalstamų veikų.

337Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato Nutarime Nr. 40 „Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas reglamentuojančias nuosprendžio surašymą“ teigiama, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Europos Žmogaus teisių teismas yra ne kartą konstatavęs, jog būtent kaltintojas privalo pateikti kaltininko kaltumo įrodymus, o abejonės turi būti aiškinamos kaltinamojo naudai.

338Teismui perduotame kaltinamajame akte nurodyta, jog R. V. žinodamas, kad UAB ( - ) pervestos piniginės lėšos yra gautos nusikalstamu būdu, šias lėšas išgrynino ir kartu su A. K. pasiliko sau ir tokiu būdu įgijo didelės vertės nusikalstamu būdu gautą turtą, viso 46925 Lt. R. V. ir A. K. kaltinami padarę nusikalstamas veikas numatytas BK 189 str. 2 d.

339BK 189 straipsnyje numatyta atsakomybė už įgijimą, naudojimąsi arba realizavimą nusikalstamu būdu gauto turto, žinant, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu. Ši nusikalstama veika yra formalioji, t. y. nusikaltimas laikomas baigtu nuo nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo, naudojimosi juo arba jo realizavimo. Subjektyvioji nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo, naudojimo ar realizavimo pusė pasireiškia tiesiogine tyčia, t. y. asmuo turi suprasti, jog įgyja nusikalstamu būdu gautą turtą, juo naudojasi arba jį realizuoja ir to norėti. Šiam nusikaltimui svarbu tai, kad kaltininkas žino, jog turtas, kurį jam perduoda naudotis kitas asmuo, yra gautas nusikalstamu būdu. Asmens žinojimas turi būti patvirtinamas byloje nustatytų aplinkybių visuma.

340Bylos duomenimis nustatyta, kad A. K. ir R. V. yra kaltinami didelės vertės nusikalstamu būdu gauto turto įgyjimu. Kaip matyti iš bylos medžiagos A. K. ir R. V. kaltinami UAB „( - )“ didelės vertės turto įgijimu, tačiau tiek iš ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, tiek teisiamojo posėdžio metu kaltinamieji nurodė, jog R. V. pervestus pinigus R. V. išgrynino ir jais atsiskaitė su darbuotojais, kurie remontavo UAB „( - )“ mašinas.

341Byloje nustatyta, jog R. V. į jo asmeninę sąskaitą buvo pervesti pinigai, kuriuos jis išgrynino. Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo, naudojimosi arba realizavimo objektas yra nuosavybė. Savininkas ar teisėtas valdytojas dėl padaryto nusikaltimo praranda turtą, taigi šiuo nusikaltimu žala yra padaroma turto savininkui ir teisėtam jo valdytojui. Byloje nustatyta, tai, jog turto, t.y. 46925 Lt, savininkas UAB „( - )“ direktorius S. P., tačiau iš liudytojo S. P. parodymų nustatyta, jog jis jokiais A. K. ar R. V. veiksmais turto neprarado ir jokia žala jam ar jo įmonei nebuvo padaryta, kadangi įsipareigojimai, t.y. mašinų remontas buvo atliktas ir už atliktus darbus su darbuotojais buvo atsiskaityta.

342Teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad UAB „( - )“ direktoriui S. P. buvo pareikšti įtarimai, dėl nusikalstamos veikos numatytos BK 182 str. 1 d. (LR 2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigaliojo 2004 m. liepos 13 d. redakcija) bei BK 222 str. 1 d. UAB „( - )“ direktoriui S. P. pareikštuose įtarimuose nurodyta, jog „...Po ko S. P., kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš AB spaustuvės „( - )“ bankinės sąskaitos Nr.( - ), esančios AB „Sampo bankas“, bankiniu pavedimu Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „DnB Nord bankas“, pervedė 50730,56 Lt. Po ko V. B. nuėmus šiuos pinigus grynais, dalį pinigų - 7,5 procento nuo pervestos sumos pasilikus sau kaip atlygį, likusią dalį lėšų pagal suderintą veiklos planą per nusikalstamos veiklos bendrininkus A. K. ir R. V., pasilikusius sau dalį nusikalstamu būdu gauto turto, grąžino S. P....“. UAB „( - )“ direktoriui S. P. Kauno apygardos prokuratūros prokurorės 2010-07-15 nutarimu, kuris 2010-07-16 patvirtintas Kauno miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos, nutrauktas ikiteisminis tyrimas S. P. susitaikius su valstybės institucijos atstovu. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje A. K. ir R. V. kaltinami, jog minėtus pinigus pasiliko sau. Taip pat iš S. P. paaiškinimų tiek duotų ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisminio nagrinėjimo metu nustatyta, jog jis iš pat pradžių su Rolandu buvo susitaręs, kad jis atsiskaitys taip pat ir su S. P. mechanikais už atliktą minėtų mašinų remontą. Po kažkurio laiko kalbėjo su savo mechaniku, kuris paminėjo, kad pas jį buvo atvažiavę nuo Rolando atsiųsti žmonės, kurie su juo atsiskaitė už mašinų remontą. Realiai jam jokie pinigai nebuvo sugrąžinti, jie buvo panaudoti atsiskaitant už minėtų mašinų remontą.

343Visos teismo nustatytos aplinkybės sudaro logišką ir nuoseklią grandinę ir nepatvirtina, kad A. K. ir R. V. padarė BK 189 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikalstamą veiką. Atsižvelgiant į tai A. K. ir R. V. vadovaujantis BPK 303 str. 5 d. 1 p. išteisinti nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių.

344Taikytos kardomosios priemonės:

345Kaltinamasis A. A. vadovaujantis BPK 140 str. nuostatomis laikinai sulaikytas nuo 2006-05-16 nuo 11.10 val. iki 2006-05-17 19.05 val., (t. 4, b.l. 96-97, 98), 2006-05-17 nutarimu kaltinamajam A. A. paskirta kardomoji priemonė - dokumento paėmimas, 2007-02-01 nutarimu panaikinta kardomoji priemonė dokumentų paėmimas (t. 4, b.l. 100-101, 102, 104). 2006-05-17 nutarimu kaltinamajam A. A. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (t. 4, b.l. 105-106, 107).

346Kaltinamoji S. B. vadovaujantis BPK 140 str. nuostatomis laikinai sulaikyta nuo 2006-05-16 nuo 16.10 val. iki 2006-05-17, (t. 4, b.l. 175, 178-179), 2006-05-17 nutarimu S. B. paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (t. 6, b.l. 26), 2012-05-17 nutarimu skirta kardomoji priemonė – rašytinis įpareigojimas neišvykti (t. 6, b.l.43, 44), 2006-05-17 nutarimu S. B. paskirta kardomoji priemonė – dokumentų paėmimas (t. 6, b.l. 38), 2006-11-21 nutarimu panaikinta kardomoji priemonė – dokumentų paėmimas (t. 6, b.l. 41-42).

347Kaltinamasis R. V. vadovaujantis BPK 140 str. nuostatomis laikinai sulaikytas nuo 2006-05-16 nuo 14.15 val. (t. 6, b.l. 91-92), Kauno miesto apylinkės teismo 2006-05-18 nutartimi paskirta kardomoji priemonė – suėmimas 1 mėnesiui (t. 6, b.l. 115-117), 2006-06-01 Kauno apygardos teismo nutartimi R. V. panaikinta kardomoji priemonė – suėmimas (t. 6, b.l. 118-119), 2006-06-01 nutarimu R. V. skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (t. 6, b.l. 120-121, 122), 2012-06-01 nutarimu R. V. skirta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (t. 6, b.l. 124-125), 2006-12-22 nutarimu panaikinta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (t. 6, b.l. 130), 2006-06-01 nutarimu skirta kardomoji priemonė – dokumentų paėmimas (t. 6, b.l. 132-133, 134),

348Kaltinamasis A. K. vadovaujantis BPK 140 str. nuostatomis laikinai sulaikytas nuo 2006-05-16 nuo 19.10 val. iki 2006-05-18 16.00 val., (t. 6, b.l. 169-170, 173-174), 2006-05-18 nutarimu kaltinamajam A. K. paskirta kardomoji priemonė - dokumentų paėmimas (t. 6, b.l. 175, 176, 177), 2006-05-18 nutarimu kaltinamajam A. K. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (t. 6, b.l. 179, 180), 2006-07-28 nutarimu A. K. paskirtos kardomosios priemonės dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti pakeistos į kardomąją priemonę – 15 000 Lt užstatą (t. 6, b.l. 181-182).

349Laikinas nuosavybės teisių apribojimas:

350A. A. taikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas turtui:

3511) ( - ) žemės sklypui, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - );

3522) žemės sklypui, esančiam ( - ) unikalus numeris ( - );

3533) žemės sklypui, esančiam ( - ), unikalus Nr. ( - );

3544) ( - ) butui, esančiam ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklausančius A. A., a.k. ( - )

3555) pinigams 19000Lt, rastiems kratos metu A. A. automobilyje Kia Sorento v/n ( - ), kuriems 2006-05-17 nutarimu taikytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas (t. 5, b.l. 70-71), kuris vėlesnėmis nustatimis buvo pratęstas, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikintinas.

356Vadovaudamasis išdėstytu ir remdamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 254 straipsnio 4 dalimi, 297-298, 302-303 straipsniais teismas,-

Nutarė

357A. A. baudžiamąją bylą, kaltinant jį padarius nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 2 d., teismo perkvalifikuotą į BK 182 str., 1 d., 182 str., 1 d., 182 str., 1 d., 182 str., 1 d., 182 str., 1 d., 182 str., 1 d., 182 str., 1 d. numatytas veikas (iš viso atskiros 7 nusikalstamos veikos) nutraukti suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui.

358A. A. baudžiamąją bylą, kaltinant jį padarius nusikalstamą veiką numatytą BK 300 str. 3 d., teismo perkvalifikuotą į BK 300 str. 1 d., 300 str. 1 d., 300 str. 1 d., 300 str. 1 d., 300 str. 1 d., 300 str. 1 d., 300 str. 1 d. numatytas veikas (iš viso atskiros 7 nusikalstamos veikos) nutraukti suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui.

359S. B. baudžiamąją bylą, kaltinant ją padarius nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 2 d., teismo perkvalifikuotą į BK 182 str. 1 d., 182 str., 1 d., 182 str., 1 d., 182 str., 1 d., 182 str., 1 d., 182 str., 1 d., 182 str., 1 d., 182 str., 1 d. numatytas veikas (iš viso 8 nusikalstamos veikos) nutraukti suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui.

360A. K. baudžiamąją bylą, kaltinant jį padarius nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 2 d., teismo perkvalifikuotą į BK 182 str. 1 d., 182 str., 1 d., 182 str., 1 d., 182 str., 1 d., 182 str., 1 d., 182 str., 1 d., 182 str., 1 d., 182 str., 1 d. numatytas veikas (iš viso 8 nusikalstamos veikos) nutraukti suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui.

361A. K. išteisinti nenustačius, kad jis padarė veiką turinčią BK 189 str. 2 d. numatyto nusikaltimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

362R. V. baudžiamąją bylą, kaltinant jį padarius nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 2 d., teismo perkvalifikuotą į BK 182 str. 1 d., 182 str., 1 d., 182 str., 1 d., 182 str., 1 d., 182 str., 1 d., 182 str., 1 d., 182 str., 1 d., 182 str., 1 d. numatytas veikas (iš viso 8 nusikalstamos veikos) nutraukti suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui.

363R. V. išteisinti nenustačius, kad jis padarė veiką turinčią BK 189 str. 2 d. numatyto nusikaltimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

364Nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti kaltinamajam A. A. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

365Nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti kaltinamajai S. B. skirtas kardomąsias priemones – rašytinį įpareigojimą neišvykti bei įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje.

366Nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti kaltinamajam A. K. kardomąją priemonę – 15 000 Lt užstatą.

367Nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti kaltinamajam R. V. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumentų paėmimą.

368Nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti A. A. taikytą laikiną nuosavybės teisių apribojimą turtui:

3691) ( - ) žemės sklypui, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - );

3702) žemės sklypui, esančiam ( - ) unikalus numeris ( - );

3713) žemės sklypui, esančiam ( - ), unikalus Nr. ( - );

3724) ( - ) butui, esančiam ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklausančius A. A., a.k. ( - )

3735) pinigams 19000Lt, rastiems kratos metu A. A. automobilyje Kia Sorento v/n ( - ).

374Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Virginija... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:... 3. A. A., a.k. ( - ) gim. ( - ), LR pilietis, aukštesniojo išsilavinimo,... 4. S. B., a.k. ( - ) gim. ( - ), LR pilietė, ištekėjusi, gyv. ( - ), aukštojo... 5. A. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), LR pilietis,... 6. R. V., a.k. ( - ) gim. ( - ), LR pilietis, vedęs, aukštojo išsilavinimo,... 7. teismas išnagrinėjęs bylą,-... 8. A. A. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių paslaugų ir... 9. Tokiu būdu 4500 Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM... 10. Tokiu būdu jis padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004... 11. Taip pat A. A. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų... 12. Tokiu būdu 2160 Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM... 13. Taip pat A. A. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių... 14. Tokiu būdu 6300 Lt sumažinus UAB ( - )valstybės biudžetui mokėtiną PVM... 15. Tokiu būdu jis padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004... 16. Taip pat A. A. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių... 17. Tokiu būdu 6600 Lt sumažinus UAB “( - )” valstybės biudžetui mokėtiną... 18. Tokiu būdu jis padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004... 19. Taip pat A. A. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių... 20. Tokiu būdu 6660 Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM... 21. Tokiu būdu jis padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004... 22. Taip pat A. A. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų... 23. Tokiu būdu 3240 Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM... 24. Tokiu būdu jis padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004... 25. Taip pat A. A. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių... 26. Tokiu būdu 6571,8Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM... 27. Tokiu būdu jis padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004... 28. A. A. nenustatytoje vietoje ir nenustatytu metu pagamino netikrą dokumentą -... 29. Tokiu būdu A. A. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 300 str. 1 d. (2006... 30. Taip pat A. A. nenustatytoje vietoje ir nenustatytu metu pagamino netikrą... 31. Tokiu būdu A. A. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 300 str. 1 d. (2006... 32. Taip pat A. A. nenustatytoje vietoje ir nenustatytu metu pagamino netikrus... 33. Tokiu būdu A. A. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 300 str. 1 d. (2006... 34. Taip pat A. A. nenustatytoje vietoje ir nenustatytu metu pagamino netikrus... 35. Tokiu būdu A. A. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 300 str. 1 d. (2006... 36. Taip pat A. A. nenustatytoje vietoje ir nenustatytu metu pagamino netikrus... 37. Tokiu būdu A. A. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 300 str. 1 d. (2006... 38. Taip pat A. A. nenustatytoje vietoje ir nenustatytu metu pagamino netikrą... 39. Tokiu būdu A. A. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 300 str. 1 d. (2006... 40. Taip pat A. A. nenustatytoje vietoje ir nenustatytu metu pagamino netikrus... 41. Tokiu būdu A. A. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 300 str. 1 d. (2006... 42. S. B., iš anksto žinodama, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių paslaugų ir... 43. Tokiu būdu 4500 Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM... 44. Tokiu būdu S. B. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004... 45. Taip pat S. B. iš anksto žinodama, jog UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų... 46. Tokiu būdu 2160 Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM... 47. Tokiu būdu S. B. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004... 48. Taip pat S. B. iš anksto žinodama, jog UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių... 49. Tokiu būdu 6300 Lt sumažinus UAB ( - )valstybės biudžetui mokėtiną PVM... 50. Tokiu būdu S. B. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004... 51. Taip pat S. B. iš anksto žinodama, jog UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių... 52. Tokiu būdu 6600 Lt sumažinus UAB “( - )” valstybės biudžetui mokėtiną... 53. Tokiu būdu S. B. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004... 54. Taip pat S. B. iš anksto žinodama, jog UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių... 55. Tokiu būdu 6660 Lt sumažinus UAB ( - )valstybės biudžetui mokėtiną PVM... 56. Tokiu būdu S. B. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004... 57. Taip pat S. B. iš anksto žinodama, jog UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų... 58. Tokiu būdu 3240 Lt sumažinus UAB “( - )” valstybės biudžetui mokėtiną... 59. Tokiu būdu S. B. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004... 60. Taip pat S. B. iš anksto žinodama, jog UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių... 61. Tokiu būdu 6571,8Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM... 62. Tokiu būdu S. B. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004... 63. Taip pat S. B. iš anksto žinodama, jog UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų... 64. Tokiu būdu 7738,56 Lt sumažinus AB spaustuvės ( - ) valstybės biudžetui... 65. Tokiu būdu S. B. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004... 66. A. K., iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių paslaugų ir... 67. Tokiu būdu 4500 Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM... 68. Tokiu būdu A. K. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004... 69. Taip pat A. K. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų... 70. Tokiu būdu 2160 Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM... 71. Tokiu būdu A. K. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004... 72. Taip pat A. K. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių... 73. Tokiu būdu 6300 Lt sumažinus UAB ( - )valstybės biudžetui mokėtiną PVM... 74. Tokiu būdu A. K. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004... 75. Taip pat A. K. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių... 76. Tokiu būdu 6600 Lt sumažinus UAB “( - )” valstybės biudžetui mokėtiną... 77. Tokiu būdu A. K. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004... 78. Taip pat A. K. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių... 79. Tokiu būdu 6660 Lt sumažinus UAB ( - )valstybės biudžetui mokėtiną PVM... 80. Tokiu būdu A. K. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004... 81. Taip pat A. K. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų... 82. Tokiu būdu 3240 Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM... 83. Tokiu būdu A. K. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004... 84. Taip pat A. K. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių... 85. Tokiu būdu 6571,8Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM... 86. Tokiu būdu A. K. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004... 87. Taip pat A. K. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų... 88. Tokiu būdu 7738,56 Lt sumažinus AB spaustuvės ( - ) valstybės biudžetui... 89. Tokiu būdu A. K. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d. (2004... 90. A. K. taip pat buvo kaltinamas tuo, kad jis iš anksto žinodamas, kad UAB ( -... 91. Tuo A. K. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 189 str. 2... 92. R. V., iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių paslaugų ir... 93. Tokiu būdu 4500 Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM... 94. Tokiu būdu R. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d.... 95. Taip pat R. V. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų... 96. Tokiu būdu 2160 Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM... 97. Tokiu būdu R. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d.... 98. Taip pat R. V. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių... 99. Tokiu būdu 6300 Lt sumažinus UAB ( - )valstybės biudžetui mokėtiną PVM... 100. Tokiu būdu R. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d.... 101. Taip pat R. V. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių... 102. Tokiu būdu 6600 Lt sumažinus UAB “( - )” valstybės biudžetui mokėtiną... 103. Tokiu būdu R. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d.... 104. Taip pat R. V. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių... 105. Tokiu būdu 6660 Lt sumažinus UAB ( - )valstybės biudžetui mokėtiną PVM... 106. Tokiu būdu R. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d.... 107. Taip pat R. V. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų... 108. Tokiu būdu 3240 Lt sumažinus UAB “( - )” valstybės biudžetui mokėtiną... 109. Tokiu būdu R. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d.... 110. Taip pat R. V. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių... 111. Tokiu būdu 6571,8Lt sumažinus UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM... 112. Tokiu būdu R. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d.... 113. Taip pat R. V. iš anksto žinodamas, kad UAB ( - ) jokių paslaugų ir darbų... 114. Tokiu būdu 7738,56 Lt sumažinus AB spaustuvės ( - ) valstybės biudžetui... 115. Tokiu būdu R. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d.... 116. R. V. taip pat buvo kaltinamas, kad jis iš anksto žinodamas, kad UAB ( - )... 117. Tuo R. V. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 189 str. 2d. ... 118. Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas S. P. paaiškino, jog kaip ir... 119. Teisiamajame posėdyje, remiantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis,... 120. Apklaustas įtariamuoju ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) S. P. parodė, kad AB... 121. Teisėjai pagarsinus liudytojo parodymuos duotus ikiteisminio tyrimo metu S. P.... 122. Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas N. Š. paaiškino, jog pavardžių... 123. Teisiamajame posėdyje, remiantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis,... 124. Apklaustas įtariamuoju ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) N. Š. parodė, kad jis... 125. Teisėjai pagarsinus liudytojo parodymuos duotus ikiteisminio tyrimo metu N.... 126. Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas G. B. paaiškino, jog ikiteisminio... 127. Teisiamajame posėdyje, remiantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis,... 128. Apklaustas įtariamuoju ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) G. B. parodė, kad jis... 129. Teisėjai pagarsinus liudytojo parodymuos duotus ikiteisminio tyrimo metu G. B.... 130. Liudytojas G. B. peržiūrėjęs bylos duomenis (2005-08-01, 2005-08-02,... 131. Pagarsinus N. Š. parodymus bei G. B. parodymus, liudytojas G. B. paaiškino,... 132. Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas K. N., paaiškino, jog dirba UAB... 133. Apklaustas įtariamuoju ikiteisminiame tyrime Nr.( - ) K. N. kaltu prisipažino... 134. Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas V. B., (kuris pagal liudytojų... 135. Teisiamajame posėdyje, remiantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis,... 136. Apklaustas įtariamuoju ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) V. B. parodė, kad... 137. Teisėjai pagarsinus liudytojo parodymuos duotus ikiteisminio tyrimo metu V. B.... 138. Liudytojui V. B. peržiūrėjus bylos duomenis (t. 2, b.l. 13), jis paaiškino,... 139. Liudytojui V. B. peržiūrėjus bylos duomenis (t.2, b.l. 12) , jis paaiškino,... 140. Liudytojui V. B. peržiūrėjus bylos duomenis (t.2, b.l. 11), jis paaiškino,... 141. Apklausta teisiamajame posėdyje liudytoja B. J., paaiškino, jog ji šitų... 142. Teisiamajame posėdyje, remiantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis,... 143. Apklausta įtariamąja ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) B. J. kalta prisipažino... 144. Teisėjai pagarsinus liudytojos parodymuos duotus ikiteisminio tyrimo metu B.... 145. Teisiamajame posėdyje, remiantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis,... 146. Apklaustas įtariamuoju ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) S. R. kaltu... 147. Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas E. R., paaiškino, jog buvo... 148. Teisiamajame posėdyje, remiantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis,... 149. Apklaustas įtariamuoju ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) E. R. parodė, kad... 150. Teisėjai pagarsinus liudytojo parodymuos duotus ikiteisminio tyrimo metu E. R.... 151. Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas E. M., paaiškino, jog (t 2., b.l.... 152. Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas A. M., paaiškino, jog UAB „( -... 153. Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas R. K. paaiškino, jog jis atliko... 154. Apklaustas įtariamuoju ikiteisminiame tyrime Nr.( - ) A. S. kaltu prisipažino... 155. Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis A. A. parodė, jog tuo metu jis... 156. Kaltinamasis A. A. dėl jam inkriminuotos veikos (dėl UAB ( - )) paaiškino,... 157. Kaltinamasis A. A. dėl jam inkriminuotos veikos (dėl UAB ( - )) paaiškino,... 158. Kaltinamasis A. A. dėl jam inkriminuotos veikos (dėl UAB „( - )”)... 159. Kaltinamasis A. A. dėl jam inkriminuotos veikos (dėl UAB „( - )”)... 160. Kaltinamasis A. A. dėl jam inkriminuotos veikos (dėl UAB „( - )”)... 161. Kaltinamasis A. A. dėl jam inkriminuotos veikos (dėl UAB ( - )) paaiškino,... 162. Kaltinamasis A. A. dėl jam inkriminuotos veikos (dėl UAB „( - ))... 163. Apklausta teisiamajame posėdyje kaltinamoji S. B. dėl jai inkriminuotos... 164. Kaltinamoji S. B. dėl jai inkriminuotos veikos (dėl UAB ( - )) paaiškino,... 165. Kaltinamoji S. B. dėl jai inkriminuotos veikos (dėl UAB „( - )”)... 166. Kaltinamoji S. B. dėl jai inkriminuotos veikos (dėl UAB „( - )”)... 167. Kaltinamoji S. B. dėl jai inkriminuotos veikos (dėl UAB „( - )”)... 168. Kaltinamoji S. B. dėl jai inkriminuotos veikos (dėl UAB ( - )) paaiškino,... 169. Kaltinamoji S. B. dėl jai inkriminuotos veikos (dėl UAB „( - )) paaiškino,... 170. Kaltinamoji S. B. dėl jai inkriminuotos veikos (dėl UAB „( - )”)... 171. Teisiamajame posėdyje, remiantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis,... 172. 2006-05-17 įteikus pranešimą apie įtarimą įtariamoji S. B. pirmos... 173. Tą pačią dieną t.y. 2006-05-17 papildomai apklausta įtariamąja S. B. savo... 174. 2011-04-06 įteikus pranešimą apie įtarimą įtariamoji S. B. dalinai... 175. Teisėjai pagarsinus kaltinamosios parodymuos duotus ikiteisminio tyrimo metu... 176. Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis A. K. paaiškino, kad į juos... 177. Kaltinamasis A. K. dėl jam inkriminuotos veikos (dėl UAB „( - )”)... 178. Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis R. V. paaiškino, kad yra... 179. Teisiamajame posėdyje, remiantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis,... 180. 2006-05-16 įteikus pranešimą apie įtarimą įtariamasis R. V. kaltu... 181. 2006-05-31 papildomai apklaustas įtariamuoju R. V. parodė, kad jis pažinojo... 182. Teisėjai pagarsinus kaltinamojo parodymuos duotus ikiteisminio tyrimo metu R.... 183. Teisėjai pagarsinus akistatą (t. 6, b.l. 152-153) R. V. paaiškino, jog jis... 184. 2008-04-04 atlikta akistata tarp A. K. ir R. V.. Akistatos metu A. K. parodė,... 185. Atlikto asmens atpažinimo iš fotonuotraukų metu AB spaustuvė ( - )... 186. 2007-03-09 specialisto išvadoje Nr.5-2/25 nurodyta, kad UAB ( - ) pažeidė LR... 187. UAB ( - ) PVM deklaracijose deklaravusi 3240 Lt pirkimo PVM, priskaitytą UAB (... 188. 2007-01-16 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad UAB ( - ) apskaitos... 189. UAB ( - ) Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktose... 190. 2007-02-19 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad UAB ( - ) apskaitos... 191. UAB ( - ) Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktose... 192. 2006 08 25 UAB ( - ) sumokėjo Vilniaus AVMI 2160 Lt, tuo būdu taip... 193. 2007-02-20 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad UAB ( - )pažeidė LR... 194. 12 straipsnio „Ūkinių operacijų ir ūkinių Įvykių Įforminimas ir... 195. UAB ( - )PVM deklaracijose deklaravusi 6660 Lt pirkimo PVM, priskaitytą UAB (... 196. 2009-04-28 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad AB spaustuvė... 197. 12 straipsnio „Ūkinių operacijų ir ūkinių Įvykių Įforminimas ir... 198. 2010-08-23 specialisto išvadoje Nr.5-2/136 nurodyta, kad UAB” ( - )... 199. 12 straipsnio „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir... 200. UAB” ( - ) PVM deklaracijose deklaravusi 6571,80 Lt pirkimo PVM, priskaitytą... 201. 2006-10-13 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad UAB ( - )pažeidė LR... 202. 12 straipsnio „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir... 203. 2006-10-27 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad UAB „( - )”... 204. Kratos protokolai:... 205. -2006-05-16 kratos metu pas A. A. namuose adresu Sodų bendrija „( - )”... 206. -2006-05-16 kratos metu pas A. A. automobilyje Kia Sorento ( - ) rasti: UAB ( -... 207. -2006-05-16 kratos metu pas A. K. namuose adresu ( - ) rastos įvairios UAB ( -... 208. Daiktų apžiūros protokolai:... 209. -2006-07-28 daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas V. B. telefonas, kurio... 210. -2006-07-28 daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas V. B. telefonas, kurio... 211. -2006-07-13 daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas A. A. telefonas, kurio... 212. -2006-07-13 daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas A. A. nešiojamas... 213. -2006-07-13 daiktų apžiūros protokolu apžiūrėta asmens kratos metu pas A.... 214. -2006-07-13 daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas S. B. telefonas, kurio... 215. -2006-07-19 daiktų apžiūros protokolu apžiūrėti dokumentai, paimti kratos... 216. -2006-07-25 daiktų apžiūros protokolu apžiūrėti kompiuteriai, paimti... 217. -2006-08-03 daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas R. V. mobilus telefonas,... 218. -2006-07-12 daiktų apžiūros protokolu apžiūrėta asmens kratos metu pas A.... 219. 2005 m. rugpjūčio 1 d. Sutartis Nr ( - ) sudaryta tarp UAB „( - )“ ir UAB... 220. 2005 m. rugpjūčio 1 d. Sutartis Nr. ( - ) sudaryta tarp UAB „( - )“ ir... 221. 2005 m. rugpjūčio 1 d. Sutartis Nr. ( - ) sudaryta tarp UAB „( - )“ ir... 222. 2005 m. rugpjūčio 2 d. Sutartis Nr. ( - ) sudaryta tarp UAB „( - )“ ir... 223. 2005 m. spalio 3 d. Sutartis Nr ( - ) sudaryta tarp UAB „( - )“ ir UAB „(... 224. 2005 m. spalio 3 d. Sutartis Nr ( - ) sudaryta tarp UAB „( - )“ ir UAB „(... 225. 2005 m. spalio 28 d. Sutartis Nr ( - ) sudaryta tarp UAB „( - )“ ir UAB... 226. 2005 m. spalio 28 d. Sutartis Nr ( - )sudaryta tarp UAB ( - ) ir UAB „( -... 227. 2005 m. spalio 28 d. Sutartis Nr ( - ) sudaryta tarp UAB ( - ) ir UAB ( - )dėl... 228. 2005 m. lapkričio 7 d. Sutartis Nr. ( - ) sudaryta tarp UAB ( - ) ir UAB ( - )... 229. 2006 m. sausio 19 d. darbų sutartis Nr. ( - ) sudaryta tarp UAB ( - ) ir UAB... 230. 2006 m. sausio 30 d. Sutartis Nr ( - ) sudaryta tarp UAB ( - ) ir UAB „( -... 231. 2006 m. kovo 30 d. Sutartis Nr ( - ) sudaryta tarp UAB ( - ) ir UAB „( - )“... 232. 2006 m. kovo 30 d. sutartis Nr. ( - ) sudaryta tarp UAB ( - ) ir UAB „( -... 233. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 234. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 235. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 236. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 237. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 238. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 239. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 240. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 241. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 242. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 243. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 244. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 245. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 246. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 247. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 248. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 249. PVM sąskaitą faktūra Serija GRS Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 250. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 251. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 252. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 253. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 254. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 255. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 256. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 257. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 258. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 259. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 260. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 261. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 262. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 263. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 264. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 265. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 266. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 267. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 268. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 269. PVM sąskaitą faktūra Serija ( - ) Nr. ( - ) pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas... 270. 2005 m. rugpjūčio 31 d. priėmimo – perdavimo aktas Nr. ( - ), dėl... 271. 2005-08-09 Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas Nr. ( - ), pagal... 272. 2005-08-05 Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas Nr. ( - ), pagal... 273. 2005-08-05 Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas Nr. ( - ), pagal... 274. 2005-11-07 Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas Nr. ( - ), pagal... 275. UAB ( - ) Kasos pajamų orderio Kvitas Serija ( - ) Nr. ( - ) išraštra 2006... 276. UAB ( - ) Kasos pajamų orderio Kvitas Serija ( - ) Nr. ( - ) išraštra 2006... 277. UAB ( - ) Kasos pajamų orderio Kvitas Serija ( - ) Nr. ( - ) išraštra 2006... 278. UAB ( - ) Kasos pajamų orderio Kvitas Serija ( - ) Nr. ( - ) išraštra 2005... 279. UAB ( - ) Kasos pajamų orderio Kvitas Serija ( - ) Nr. ( - ) išraštra 2005... 280. UAB ( - ) Kasos pajamų orderio Kvitas Serija ( - ) Nr. ( - ) išraštra 2005... 281. UAB ( - ) Kasos pajamų orderio Kvitas Serija ( - ) Nr. ( - ) išraštra 2005... 282. 2006-05-17 asmens atpažinti pagal jo nuotraukas protokolu, kuriame nurodyta,... 283. 2008-12-08 asmens atpažinti pagal jo nuotraukas protokolu, kuriame nurodyta,... 284. Kauno apygardos prokuratūros 2010-05-12 nutarimas nutraukti ikiteisminį... 285. Kauno apygardos prokuratūros 2010-07-15 nutarimas nutraukti ikiteisminį... 286. Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimas nutraukti ikiteisminį... 287. Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-22 nutarimas nutraukti ikiteisminį... 288. Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimas nutraukti ikiteisminį... 289. Kauno apygardos prokuratūros 2009-12-03 nutarimas nutraukti ikiteisminį... 290. Kauno apygardos prokuratūros 2010-11-29 nutarimas nutraukti ikiteisminį... 291. Operatyvinių veiksnių atlikimo protokolu nustatyta, kad AB spaustuvės ( - )... 292. Įrodymų vertinimas ir teismo išvados... 293. Teismui perduotoje baudžiamojoje byloje A. A. buvo kaltinamas tuo, kad jis,... 294. padėjo apgaule UAB ( - ) naudai panaikinti turtinę prievolę - 4500 Lt... 295. padėjo apgaule UAB ( - ) naudai panaikinti turtinę prievolę - 2160 Lt... 296. padėjo apgaule UAB ( - )naudai panaikinti turtinę prievolę - 6300 Lt... 297. padėjo apgaule UAB “( - )” naudai panaikinti turtinę prievolę - 6600 Lt... 298. padėjo apgaule UAB ( - )naudai panaikinti turtinę prievolę - 6660 Lt... 299. padėjo apgaule UAB ( - ) naudai panaikinti turtinę prievolę - 3240 Lt... 300. padėjo apgaule UAB ( - ) naudai panaikinti turtinę prievolę - 6571,8 Lt... 301. Jis buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą BK 24 str. 6 d., 25 str. 3... 302. Dėl A. A. BK 182 str. 2 d., 300 str. 3 d. inkriminuotų nusikalstamų veikų... 303. Teismas, ištyręs ir įvertinęs visumą minėtų byloje teisėtai surinktų... 304. Siekiant tinkamai pritaikyti baudžiamąjį įstatymą, labai svarbu tiksliai... 305. Perduotoje baudžiamojoje byloje A. A. inkriminuotos nusikalstamos veikos kaip... 306. Teismas pažymi, jog kai asmuo kelis kartus padaro veiksmus, numatytus BK 182... 307. Iš teisme ištirtų įrodymų nustatyta, jog kaltinamasis A. A. skirtingu... 308. Taip pat iš teisme ištirtų įrodymų nustatyta, jog A. A. pagamino netikrus... 309. Bylos duomenys patvirtina, jog kaltinamasis A. A. kiekvieną kartą veikė... 310. Esant aukščiau išvardintoms aplinkybėms kaltinamajame akte A. A.... 311. Kaltinamajam A. A. inkriminuotas veikimas organizuotoje grupėje, šiuo atveju... 312. Teismui perduotoje baudžiamojoje byloje analogiškai S. B., A. K. ir R. V.... 313. S. B. buvo kaltinama tuo, kad ji tarpininkaudama perduodant žinomai... 314. A. K. buvo kaltinamas tuo, kad jis tarpininkaudamas perduodant žinomai... 315. R. V. buvo kaltinamas tuo, kad tarpininkaudamas perduodant žinomai suklastotus... 316. Teismui perduotoje baudžiamojoje byloje S. B., A. K., R. V. inkriminuota... 317. Dėl S. B., A. K. ir R. V. BK 182 str. 2 d. inkriminuotų veikų kvalifikavimo.... 318. Teismas, ištyręs ir įvertinęs visumą minėtų byloje teisėtai surinktų... 319. Kaip ir aukščiau nurodyta siekiant tinkamai pritaikyti baudžiamąjį... 320. Teismo vertinimu S. B., A. K., R. V. BK 182 str. 2 d. (straipsnio redakcija... 321. Teismas pažymi, jog kai asmuo kelis kartus padaro veiksmus, numatytus BK182... 322. Esant aukščiau išvardintoms aplinkybėms kaltinamajame akte S. B., A. K., R.... 323. Kaltinamiesiems S. B., A. K., R. V. inkriminuotas veikimas organizuotoje... 324. Teismui perduotoje baudžiamojoje byloje S. B., A. K. ir R. V. pateiktuosa... 325. Dėl A. A., S. B., A. K. ir R. V. bendrininkavimo formos... 326. Atsižvelgiant į bendrininkų tarpusavio susitarimo pobūdį, jų ryšius,... 327. Bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susijusių... 328. Teismo vertinimu A. A., S. B., A. K., R. V. santykiuose nėra svarbiausio... 329. Bendrininkavimo formas reglamentuoja BK 25 straipsnis. Pagal šią baudžiamojo... 330. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teismo vertinimu, nesant... 331. Dėl A. A., inkriminuotų nusikalstamų veikų numatytų BK 182 str. 1 d. bei... 332. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 95 straipsnio 1 dalyje nustatyti... 333. A. A., S. B., A. K., R. V. nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 str. 1 d.... 334. A. A. nusikalstamas veikas, numatytas BK 300 str. 1 d. (2006 m. sausio 20 d.... 335. Teismui nepateikus duomenų, kad po kaltinamiesiems inkriminuotų nusikalstamų... 336. Dėl A. K. ir R. V. BK 189 str. 2 d. inkriminuotų nusikalstamų veikų.... 337. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato Nutarime Nr. 40 „Dėl teismų... 338. Teismui perduotame kaltinamajame akte nurodyta, jog R. V. žinodamas, kad UAB (... 339. BK 189 straipsnyje numatyta atsakomybė už įgijimą, naudojimąsi arba... 340. Bylos duomenimis nustatyta, kad A. K. ir R. V. yra kaltinami didelės vertės... 341. Byloje nustatyta, jog R. V. į jo asmeninę sąskaitą buvo pervesti pinigai,... 342. Teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad UAB „( - )“ direktoriui S.... 343. Visos teismo nustatytos aplinkybės sudaro logišką ir nuoseklią grandinę ir... 344. Taikytos kardomosios priemonės:... 345. Kaltinamasis A. A. vadovaujantis BPK 140 str. nuostatomis laikinai sulaikytas... 346. Kaltinamoji S. B. vadovaujantis BPK 140 str. nuostatomis laikinai sulaikyta nuo... 347. Kaltinamasis R. V. vadovaujantis BPK 140 str. nuostatomis laikinai sulaikytas... 348. Kaltinamasis A. K. vadovaujantis BPK 140 str. nuostatomis laikinai sulaikytas... 349. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas:... 350. A. A. taikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas turtui:... 351. 1) ( - ) žemės sklypui, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - );... 352. 2) žemės sklypui, esančiam ( - ) unikalus numeris ( - );... 353. 3) žemės sklypui, esančiam ( - ), unikalus Nr. ( - );... 354. 4) ( - ) butui, esančiam ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise... 355. 5) pinigams 19000Lt, rastiems kratos metu A. A. automobilyje Kia Sorento v/n (... 356. Vadovaudamasis išdėstytu ir remdamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 357. A. A. baudžiamąją bylą, kaltinant jį padarius nusikalstamą veiką... 358. A. A. baudžiamąją bylą, kaltinant jį padarius nusikalstamą veiką... 359. S. B. baudžiamąją bylą, kaltinant ją padarius nusikalstamą veiką... 360. A. K. baudžiamąją bylą, kaltinant jį padarius nusikalstamą veiką... 361. A. K. išteisinti nenustačius, kad jis padarė veiką turinčią BK 189 str. 2... 362. R. V. baudžiamąją bylą, kaltinant jį padarius nusikalstamą veiką... 363. R. V. išteisinti nenustačius, kad jis padarė veiką turinčią BK 189 str. 2... 364. Nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti kaltinamajam A. A. paskirtą... 365. Nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti kaltinamajai S. B. skirtas kardomąsias... 366. Nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti kaltinamajam A. K. kardomąją... 367. Nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti kaltinamajam R. V. paskirtas... 368. Nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti A. A. taikytą laikiną nuosavybės... 369. 1) ( - ) žemės sklypui, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - );... 370. 2) žemės sklypui, esančiam ( - ) unikalus numeris ( - );... 371. 3) žemės sklypui, esančiam ( - ), unikalus Nr. ( - );... 372. 4) ( - ) butui, esančiam ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise... 373. 5) pinigams 19000Lt, rastiems kratos metu A. A. automobilyje Kia Sorento v/n (... 374. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus...