Byla 2-17923-599/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė sekretoriaujant Giedrei Vasiliauskaitei dalyvaujant pareiškėjai R. K. suinteresuotam asmeniui N. J. vertėjai Olgai Macijauskienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys N. J., Valstybinė mokesčių inspekcija,

3Teismas išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4pareiškėja R. K. kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 1994-11-04 d. mirė jos sutuoktinis V. K. ir po sutuoktinio mirties liko jo buities daiktai bei butas, esantis ( - ), Vilniuje. Pareiškėja nurodė, jog dėl palikimo priėmimo ji į notarą nesikreipė, tačiau po sutuoktinio mirties palikimą pradėjo faktiškai valdyti ir tvarkyti. Pareiškėja nurodė, kad jai reikalingas gauti paveldėjimo teisės liudijimas, siekiant įregistruoti nuosavybę jos vardu. Pareiškėja prašė teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po 1994-11-04 d. sutuoktinio V. K. mirties priėmė palikimą, pradėdama faktiškai jį valdyti (b.l. 3-5). Teismo posėdžio metu pareiškėja prašė teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po 1994-11-04 d. sutuoktinio V. K. mirties priėmė palikimą, pradėdama faktiškai jį valdyti, kadangi šio juridinio fakto nustatymas pareiškėjai yra reikalingas paveldėjimo teisės liudijimui gauti, taip pat pareiškėja nurodė, kad nesikreipė į notarus, kadangi nežinojo, jog reikia kreiptis dėl palikimo priėmimo (b.l. 48-49).

5Suinteresuotas asmuo N. J. pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su pareiškėjos pareiškimu sutiko pilnai (b.l. 37). Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo su pareiškėjos pareiškimu sutiko pilnai ir prašė jį tenkinti pilnutinai (b.l. 48-49).

6Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su pareiškėjos pareiškimu sutiko pilnai (b.l. 38). Suinteresuoto asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą suinteresuotam asmeniui yra pranešta LR CPK 123 str. 4 d. nustatyta tvarka, teisme gautas prašymas nagrinėti šią civilinę bylą suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant, todėl ši civilinė byla nagrinėjama suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant (LR CPK 443 str. 5 d.) (b.l. 38,48-49).

7Pareiškimas tenkintinas pilnutinai.

8Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad mirusysis V. K. buvo pareiškėjos sutuoktinis (b.l. 6-7). Iš byloje esančio mirties liudijimo AA Nr. 022954 turinio nustatyta, jog V. K. mirė 1994-11-05 dieną (b.l. 8). Iš Vilniaus rajono 16-ojo notarų biuro 2011-09-02 d. pranešimo Nr. 117/2011 turinio nustatyta, kad po V. K. (mirusio – 1994-11-05 d.) mirties paveldėjimo byla nėra užvesta (b.l. 9). Iš pareiškėjos paaiškinimų bei byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad pareiškėja po sutuoktinio V. K. mirties priėmė palikimą, pradėdama jį faktiškai valdyti (b.l. 14-29).

9Ištyręs byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, teismas daro išvadą, jog yra teisinis pagrindas nustatyti pareiškėjos prašomą juridinį faktą, kadangi kaip matyti iš visos civilinės bylos medžiagos, pareiškėja po sutuoktinio V. K. mirties faktiškai pradėjo valdyti palikimą, ir tai patvirtina ir suinteresuotas asmuo N. J., todėl pareiškėjos pareiškimas tenkintinas pilnutinai ir nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, jog pareiškėja po 1994-11-04 d. sutuoktinio V. K. mirties priėmė palikimą, pradėdama faktiškai jį valdyti ir šio juridinio fakto nustatymas pareiškėjai yra reikalingas paveldėjimo teisės liudijimui gauti (LR CPK 444 str. 2 d. 8 p., 447 str., 448 str.).

10Sutinkamai su LR CPK 92 str. nuostatomis, iš pareiškėjos valstybės naudai išieškotinos 9,65 Lt pašto išlaidos.

11Vadovaudamasis LR CPK 259 str. – 270 str., 448 str., teismas

Nutarė

12pareiškimą tenkinti pilnutinai.

13Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. K., a/k ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, po sutuoktinio V. K. (a/k ( - ) mirusio – 1994-11-04 d.) mirties priėmė palikimą, pradėdama faktiškai jį valdyti.

14Šio juridinio fakto nustatymas R. K., a/k ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, yra reikalingas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

15Išieškoti iš pareiškėjos R. K., a/k ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, valstybės naudai 9,65 Lt pašto išlaidas.

16Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai