Byla e2-2503-802/2019
Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Jarinta“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Litesko“

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Eridana Paltanavičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Marijampolės savivaldybės ieškinį atsakovui E. B. dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Jarinta“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Litesko“.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė Marijampolės savivaldybė kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus su ieškiniu, kuriuo prašė nutraukti su atsakovu E. B. 2010 m. spalio 25 d. sudarytą gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. ( - ) ir iškeldinti atsakovą iš gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

5Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2019 m. balandžio 4 d., viešo paskelbimo būdu, kas laikytina tinkamu procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Teismo nustatytu terminu tretysis asmuo UAB ,,Litesko“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog ieškovės ieškinį palaiko.

7Tretieji asmenys UAB „Marijampolės butų ūkis“ ir UAB „Jarinta“ atsiliepimų į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

10Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad gyvenamoji patalpa, esanti ( - ), nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei, kuri vadovaujantis Marijampolės savivaldybės valdybos 2002 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. 84, jį keitusiu Marijampolės savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. 1-865 bei Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1-849, uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis“ pavesta sudaryti ir pasirašyti savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis ir rinkti nuomos mokestį. Marijampolės savivaldybės taryba, atstovaujama uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“ 2010 m. spalio 25 d. su atsakovu sudarė gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), nuomos sutartį Nr. ( - ) (toliau Sutartis).

11Ieškovė nurodo, jog pagal sutarties 13.1 punktą, nuomotojas nutraukia neterminuotą sutartį, jeigu nuomininkas nuolat (daugiau kaip tris mėnesius) nemoka nuompinigių ar mokesčių už komunalines paslaugas. Nuomininkas dėl sutarties nutraukimo raštu įspėjamas prieš mėnesį (Sutarties 14 punktas). Byloje pateiktais duomenimis nustatyta, jog įspėjimas dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo atsakovui buvo išsiųstas 2018 m. gruodžio 20 d., tačiau 2019 m. sausio 28 d. grįžo neįteiktas.

12UAB ,,Jarinta“ buhalteriniais duomenimis atsakovas už gyvenamosios patalpos nuomą nemoka. UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ buhalteriniais duomenimis atsakovo turimas įsiskolinimas už buto nuomą laikotarpiu nuo 2011 m. birželio mėnesio iki 2018 m. gegužės mėnesio sudaro 453,76 Eur.

13UAB ,,Litesko“ filialo ,,Marijampolės šiluma“ 2019 m. vasario 25 d. rašte nurodytais duomenimis, atsakovo turimas įsiskolinimas už nuomojamam butui pateiktą šiluminę energiją ir kitas paslaugas 2019 m. vasario 1 d, sudaro 1338,42 Eur (neįskaičius netesybų). Atsakovo bendra skola už buto nuomą ir komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2011 m. birželio mėnesio iki 2018 m. gegužės mėnesio sudaro 1176,41 Eur, paskutinę įmoką atsakovas yra atlikęs 2011 m. birželio mėnesio.

14Siekiant patikrinti ar atsakovas gyvena jam nuomojamoje patalpoje, 2019 m. vasario 18 d. UAB „Jarinta“ atlikto patikrinimą ir surašė gyvenamųjų patalpų patikrinimo aktą, kuriame nurodoma, jog atsakovo rasti nepavyko, kaimynų teigimu, atsakovo seniai nėra matę.

15Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.611 straipsnyje nustatyta, kad gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinti iš nuomojamos patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, jeigu nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas, jei nuomininkas, jo šeimos nariai ar kiti kartu su juo gyvenantys asmenys ardo ar gadina gyvenamąją patalpą arba ją naudoja ne pagal paskirtį, netinkamu elgesiu sudaro neįmanomas sąlygas kitiems kartu arba greta gyventi.

16Nagrinėjamu atveju, atsakovas kaip jam suteikto socialinio būsto nuomininkas nesilaikė sutartyje nustatytų pareigų mokėti nuomos mokestį bei kitų su jo išlaikymu susijusių komunalinių mokesčių, tokiu būdu pažiesdamas jam suteiktos gyvenamosios patalpos nuomos sutarties esmines sąlygas. Todėl, esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai, nutraukiant 2010 m. spalio 25 d. tarp Marijampolės savivaldybės tarybos atstovaujamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės butų ūkis“ ir atsakovo E. B., sudarytą gyvenamosios patalpos sutartį Nr. ( - ), iškeldinanti atsakovą iš buto, esančio ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, kartu pažymint, jog neiškeldinus asmens, pažeidžiančio nuomos sutarties sąlygas, nebūtų užtikrinami asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą ir laukiančių eilėje šį būstą išsinuomoti, teisės ir teisėti interesai (CK 6.588 straipsnis, 6.610 straipsnis, 6.611 straipsnis).

17Ieškinį tenkinus, sutinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalyje nustatytu, iš atsakovo valstybei priteistina 75 Eur žyminis mokestis ir 1,79 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti visiškai.

20Nutraukti 2010 m. spalio 25 d. tarp Marijampolės savivaldybės tarybos atstovaujamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės butų ūkis“ ir atsakovo E. B., asmens kodas ( - ) sudarytą gyvenamosios patalpos sutartį Nr. ( - ) ir iškeldinti atsakovą E. B., asmens kodas ( - ) iš gyvenamosios patalpos esančios adresu: ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

21Priteisti iš atsakovo E. B., asmens kodas ( - ) 76,79 Eur (septyniasdešimt šešis eurus 79 centus) bylinėjimosi išlaidas valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752 sąskaitą, įmokos kodas 5660.

22Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo už akių CPK 287 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies nustatyta tvarka.

23Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Eridana... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė Marijampolės savivaldybė kreipėsi į Marijampolės apylinkės... 5. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas,... 6. Teismo nustatytu terminu tretysis asmuo UAB ,,Litesko“ pateikė atsiliepimą... 7. Tretieji asmenys UAB „Marijampolės butų ūkis“ ir UAB „Jarinta“... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 10. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad gyvenamoji patalpa, esanti ( - ),... 11. Ieškovė nurodo, jog pagal sutarties 13.1 punktą, nuomotojas nutraukia... 12. UAB ,,Jarinta“ buhalteriniais duomenimis atsakovas už gyvenamosios patalpos... 13. UAB ,,Litesko“ filialo ,,Marijampolės šiluma“ 2019 m. vasario 25 d.... 14. Siekiant patikrinti ar atsakovas gyvena jam nuomojamoje patalpoje, 2019 m.... 15. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.611 straipsnyje nustatyta, kad... 16. Nagrinėjamu atveju, atsakovas kaip jam suteikto socialinio būsto nuomininkas... 17. Ieškinį tenkinus, sutinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 19. ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Nutraukti 2010 m. spalio 25 d. tarp Marijampolės savivaldybės tarybos... 21. Priteisti iš atsakovo E. B., asmens kodas ( - ) 76,79 Eur (septyniasdešimt... 22. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...