Byla AN9.-10-876/2020

1Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų teisėja Judita Sungailaitė,

2sekretoriaujant Eglei Kukienei,

3dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui D. M., jo atstovui advokatui Mindaugui Skruibiui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje nepilnametis D. M., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ), gyvenantis adresu: ( - ), administracine tvarka baustas, neteistas, administracinėn atsakomybėn traukiamas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 224 straipsnio 2 dalį.

5Teismas

Nustatė

6D. M. 2019 m. spalio 29 d., 09.00 val., ( - ), po pirmos 2019 m. spalio 25 d. 17 val. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šakių rajono policijos komisariate (toliau – Marijampolės apskrities VPK Šakių rajono PK) vykusios liudytojo apklausos, administracinio nusižengimo byloje Nr. ( - ), pagal ANK 108 straipsnį, D. M. nesuteikus visos jam žinomos tyrimui reikšmingos informacijos, padėsiančios administracinio nusižengimo tyrimą atliekančiam tyrėjui D. M. nustatyti nusižengimą įvykdžiusį asmenį, D. M. pasirašytinai buvo įteiktas šaukimas atvykti 2019 m. spalio 29 d. 09.00 val. į Marijampolės apskrities VPK Šakių rajono PK papildomai liudytojo apklausai ir buvo nurodyta, kokią informaciją jis turi pateikti. D. M. atvykus nurodytu laiku papildomai liudytojo apklausai administracinėje teisenoje, žodžiu supažindinus jį su ANK 224 straipsnyje numatyta atsakomybe, papildomai apklausiamas liudytoju D. M., turėdamas galimybę pateikti žinomus tyrimui reikšmingus duomenis, atsisakė juos pateikti, t. y. atsisakė nurodyti asmens, į kurio sąskaitą pervedė gautus iš D. M. galimai sukčiavimo būdu įgytus pinigus, duomenis, jo banko sąskaitos numerį, atlikto pavedimo datą ir laiką, nors paaiškino, jog savo banko sąskaitos išrašą jis turi ir yra pateikęs advokatui. Tokiu būdu D. M. vengė duoti liudytojo parodymus administracinėje teisenoje, nesuteikdamas policijos pareigūnui D. M. jam žinomos ir tyrimui būtinos bei reikšmingos informacijos. Šiuose D. M. veiksmuose yra administracinio nusižengimo, numatyto ANK 224 straipsnio 2 dalyje, požymiai.

72020 m. sausio 20 d. teismo posėdžio metu buvo išklausyti D. M. teismui pateikti garso įrašai, daryti 2019 m. spalio 25 ir 29 d. apklausų metu (b. l. 23).

8D. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad į apklausą jį su mama pasikvietė D. M., nenurodant ar tai administracinis procesas ar baudžiamasis, nežinojo savo procesinės padėties. Atvykus pareigūnas jam nurodė, kad yra iškviestas nes dėl jo yra parašytas pareiškimas, liepė paaiškinti aplinkybes, susijusias su pavedimais rugsėjo viduryje ir pabaigoje, liudytojo teisių ir pareigų jam nepaaiškino. Pareigūnas D. M. jam liepęs pateikti banko sąskaitos išrašą, kurio D. M. neturėjo ir gauti negalėjo. Vėliau posėdžio metu D. M. paaiškino, kad apklausos metu jis žinojo, jog yra liudytojas, kad turi pateikti visą turimą informaciją. Nurodė, jog jis pareigūnui neįvardino asmens, kuriam pervedė pinigus, to asmens sąskaitos numerio ir pan., nes apklausos metu to neprisiminė, negalėjo iš atminties pasakyti datų, sąskaitos numerio, nes po rugsėjo mėnesį vykusios L. P. apklausos jo banko sąskaitą mama užblokavo ir jis negalėjo jos pasižiūrėti, negalėjo sąskaita disponuoti, banke taip pat negalėjo išsiimti išrašo, nes yra nepilnametis, o mamos pareigūnai neprašė to padaryti. Parodė, jog pats nesikreipė į banką dėl išrašo. Savo teisių dėl banko sąskaitos valdymo ir disponavimo jis nežino, tiesiog teigia tai, kaip jam atrodo, kad yra. Teismui paaiškino, jog papildomos apklausos metu nei jis, nei mama nepateikė pareigūnui sąskaitos išrašo, nes pagal ANK jie to neprivalėjo daryti, nors mama turėjo tokią galimybę, o pareigūnai prašė banko sąskaitos išrašų vis skirtingų laikotarpių. Pareigūnai bendravo neetiškai. Mama liudytoja nebuvo apklausta. D. M. reikalavo atnešti orginalų banko išrašą, niekada pareigūnui nesakė, kad turi tokią išklotinę. Sutiko, jog dėl veiksmų, susijusių su pavedimais, iki to jau turėjo nesklandumų – minėtos dvi apklausos 2019 m. spalio 25 ir 29 d. nebuvo vienintelės – prieš tai rugsėjo mėn. buvo L. P. apklausa.

9Liudytoja D. D. teismo posėdžio metu nurodė, kad buvo rugsėjo mėn. kai jai paskambino tyrėja L. P. ir paprašė atvykti į komisariatą. Ten jau buvo sūnus iškviestas. Ji nesupratusi ar jis apklausiamas kaip liudytojas, ar kaip įtariamasis, buvo reikalaujama ištraukti iš banko dokumentą nuo birželio 1 d., ji išėmė nuo rugsėjo 14 d. Buvo psichologinis spaudimas iš pareigūnės pusės. Po to skambino vėl, kvietė ateiti, todėl jie kreipėsi į advokatą. D. M. paskambino telefonu, prašė ateiti, ji paprašiusi šaukimo, jį gavo. Kadangi turėjo gynėją, nusinešė jį pas advokatą. 2019 m. spalio 25 d. pageidavo apklausos pokalbį įsirašyti, buvo leista įsirašyti. Sūnus pasitikslino, kad jį apklausia kaip liudytoją. Jos neapklausė, tik pasirašė, kad dalyvavo apklausoje. Jos neprašė pateikti banko išrašą, nors pusės metų išrašą turėjo (išsiėmė po L. P. apklausos). Apklausos metu pareigūnas labiau reikalavo dokumento, o ne pasakyti duomenis, tačiau išrašo už konkrečią dieną nereikalavo, o jos nuomone, nuo birželio mėn. išrašas niekaip nebuvo susijęs su byla. Paminėjo, jog pareigūnas apklausos metu nurodė, jog pats gali gauti tą išrašą, kas, liudytojos nuomone, ir yra jų darbas, sūnus kaip liudytojas neprivalo pateikti savo banko išrašo. Teismui patvirtino, kad ji turėjo tuos išrašus, sūnui susipažinti jų nerodė. Pati nepateikė pareigūnui, nes pareigūnas nereikalavo konkrečios dienos išrašo, taip pat prašė sūnaus, o ne jos. Kad apklausos pas D. M. metu sūnaus statusas buvo liudytojas ji žinojo. Apklausos metu jai atrodė, kad sūnų apklausinėja kaip įtariamąjį, o ne kaip liudytoją.

10Liudytojas D. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad 2018 m. spalio mėn. iš Vilniaus PK buvo gauta medžiaga apie tai, kad asmuo internetiniame portale skelbiu.lt rado skelbimą apie parduodamą prekę, už ją pervedė 30 Eur. Buvo nustatyta, kad pinigai pervesti į D. M. banko sąskaitą. Jis buvo apklaustas, paaiškino, kad gavo 30 Eur į sąskaitą iš asmens, kurio nepažįsta, ir šiuos pinigus pervedė D. M. Taip pat reikalaujant D. M. pateikė savo banko sąskaitos išrašą, kurios duomenys atitiko parodymus. Toliau tęsiant tyrimą, susisiekta su D. M. mama, ir nurodyta atvykti kartu su sūnumi apklausai. Taip pat buvo paaiškinta, kokia yra šaukimo priežastis, kokie veiksmai bus atliekami – bus apklaustas liudytoju, reikia pateikti banko sąskaitos išrašą, kad nustatyti, kur pinigai nukeliavo ar D. M. sąskaita buvo galutinis taškas. Moteris pradžioje sutiko atvykti į apklausą, tačiau, policijos komisariatui gavus medžiagą apie dar kelis analogiškus sukčiavimo atvejus, moteris atsisakė atvykti. Buvo pateiktas šaukimas, nurodant pateikti banko sąskaitos išrašą, pasirašytinai įteiktas D. D. Kviečiami asmenys atvyko, D. M. buvo apklausiamas kaip liudytojas, reikalauta papasakoti kas jam yra žinoma. Iš D. M. jokio konkretumo nebuvo, nenurodė reikšmingų aplinkybių, duomenų, asmenų ir pan. Apklausus liudytoją, buvo įteiktas šaukimas atvykti kitą dieną papildomai liudytojo apklausai su reikalavimu pateikti banko sąskaitos išrašą. Atvykęs su mama, mama pateikė surašytą skundą dėl pareigūno neteisėtų veiksmų, pareigūnas jį perdavė administracijai, o pats atliko planuotą papildomą D. M. apklausą. Apklausiant D. M. papildomai, jis nurodė, kad išrašo nepateiks, nes to daryti neprivalo, nors pats paminėjo, kad tuos banko sąskaitos išrašus turi ir yra pateikęs advokatui. Po apklausos pareigūnas surašė tarnybinį pranešimą, jį užregistravo, ir jo pagrindu buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal ANK 224 straipsnio 2 dalį. Patikslino, kad D. M. žinojo, jog jo statusas liudytojas – įteikiant šaukimą asmeniškai tai buvo paaiškinta. Medžiagą (apklausos protokolą) generuoja sistema (programa), grafos dėl teisių išaiškinimo nesugeneruoja, todėl parašo dėl teisių išaiškinimo apklausos protokole neimama (nėra) – liudytojo teisės ir pareigos buvo išaiškintos žodžiu, parašais tai netvirtinama.

11D. M. buvo apklausiamas kaip liudytojas dėl sukčiavimo atvejo 2019 m. rugsėjo mėnesio vidury (dėl vieno konkretaus pavedimo). Asmuo vengė duoti jam žinomas aplinkybes – neatsakinėjo, negalėjo arba nenorėjo atsakyti į užduodamus klausimus, minėjo tik tai, kad tiksliai neatsimena sąskaitos numerio, pavedimo datos, reikalaujant pateikti dokumentus, kurių buvo reikalaujama ir kuriuo nurodė jis turintis, atsisakė pateikti, nurodydamas kad to daryti neprivalo. Šaukimo antroje dalyje buvo nurodyta iš kurio laikotarpio apklausoje reikalinga pateikti duomenis, todėl priklausomai nuo to, kaip asmuo pasiruošė apklausai jis atitinkamai galėjo arba negalėjo atsakyti į apklausoje užduodamus klausimus, pateikti reikalaujamus dokumentus. Ilgesnio laikotarpio nei 1–2 dienos išrašo reikalaujama buvo todėl, kad pavedimo įėjimo diena į D. M. sąskaita buvo žinoma – 2019 m. rugsėjo 11 d., tačiau nebuvo žinoma ar buvo ir jei buvo, tai kada ir kieno sąskaitą buvo atliktas išeinantis pavedimas iš D. M. sąskaitos. Konkrečiai buvo reikalaujama pateikti duomenis ir tai patvirtinantį dokumentą. Išrašo nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. buvo reikalaujama dėl to, kad analogiški sukčiavimo atvejai fiksuojami dažnai, todėl tyrimui svarbu matyti, kaip asmens sąskaitoje „vaikšto“ pinigai, ar tai yra vienkartinis atvejis, ar nuolatinė veikla, o tai lemtų tyrimo sėkmingumą. D. M. surašyto administracinio nusižengimo protokolo pagal ANK 224 straipsnio 2 dalį nematė. D. M. jokio sąskaitos išrašo pareigūnas neturėjo, į banką dėl reikiamos informacijos pateikimo nesikreipė, nes administracinėje teisenoje tam reikalinga sankcija, o teisę reikalauti iš liudytojo pateikti tyrimui reikiamus dokumentus suteikia ANK. Šiuo metu tyrimas nėra baigtas, D. M. statusas nepasikeitęs – liudytojas. Apie 2019 m. spalio 25 d. apklausos metu daromą garso įrašą pareigūnas žinojo, apie garso įrašą, daromą 2019 m. spalio 29 d. jam nebuvo žinoma. D. D. nebuvo apklausta, nepamena, ar jos prašė pateikti išrašą.

12Liudytoja L. P. teismo posėdžio metu nurodė, kad, jei gerai pamena, D. M. D. M. į apklausą buvo kviestas du kartus. Kažkurios apklausos metu jis reikalaujamas nepateikė išrašo, nurodydamas, kad išrašas yra pas advokatą ir neprivalo jo pateikti pareigūnams. Patikslino, kad prieš tai dėl sukčiavimo su D. M. jai pačiai taip pat teko bendrauti, kokius procesinius veiksmus atliko neprisimena. Patikslino, jog D. M. taip pat administracinėje teisenoje dėl sukčiavimo reikalavo iš D. M. sąskaitos išrašo, o ji pati su D. M. dirbo visai dėl kito atvejo. Prisimena tik tiek, kad asmuo buvo atėjęs su mama, kuri buvo labai supykusi ir prie pačios pareigūnės paskambino į banką ir užblokavo sūnaus sąskaitą. Gerai neprisimena, ar ji prieš tai, ar po to pradėjo ikiteisminį tyrimą. Pradėjus asmens atžvilgiu ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo, medžiaga buvo perduota tirti kitiems pareigūnams, ji prie to tyrimo jau nedirba. Po D. M. apklausų ji administracinio nusižengimo protokolą D. M. pagal ANK 224 straipsnio 2 dalį surašė remdamasi D. M. tarnybiniu pranešimu bei kita surinkta medžiaga. Jei gerai pamena, D. M. nepageidavo duoti paaiškinimo protokolo surašymo metu.

13Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

14Iš Marijampolės apskrities VPK Šakių rajono PK (toliau – Institucija) tyrėjo D. M. 2019 m. rugsėjo 16 d. tarnybinio pranešimo matyti, jog Institucijoje atliekamas administracinio nusižengimo bylos Nr. ( - ) tyrimas, pagal administracinio nusižengimo požymius, numatytus ANK 108 straipsnį (Smulki vagystė, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas). Tyrimo metu nustatyta, kad 30 Eur suma buvo pervesta į D. M. banko sąskaitą. Apklausus liudytoju D. M. nustatyta, kad šis gautus pinigus pervedė į D. M. sąskaitą, pateikė savo banko sąskaitos išrašus, patvirtinančius jo duotus parodymus. Susisiekus su D. M. mama D. D., jos paprašius darbo valandomis atvykti kartu su sūnumi D. M. į Instituciją, kur jis bus apklaustas kaip liudytojas administracinio nusižengimo byloje, bei atsinešti sūnaus D. M. naudojamos banko sąskaitos išrašus. Pirmo pokalbio metu D. D. atvykti į apklausą sutiko, bet vėliau susisiekus su ja mobiliojo ryšio telefonu ji tai padaryti atsisakė. Tai motyvavo tuo, kad jai privalo būti įteiktas oficialus šaukimas. Administracinio nusižengimo teisenoje Nr. ( - ), buvo sugeneruotas šaukimas liudytojui D. M., pagal kurį jis 2019 m. spalio 25 d. d. 17.00 val. buvo kviečiamas atvykti į Instituciją liudytojo apklausai. Šaukime buvo nurodyta, kad į apklausą liudytojas privalo atsinešti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir banko sąskaitos Nr. ( - ), išrašą, laikotarpiu nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 20 d. Šaukimas pasirašytinai buvo įteiktas D. D., kuriai buvo paaiškinta, dėl kokių priežasčių administraciniam tyrimui reikalingi duomenys iš banko sąskaitos išrašo. 2019 m. spalio 25 d. 17.00 val. į Instituciją atvyko D. D. kartu su sūnumi D. M. D. M. buvo žodžiu supažindintas su ANK 224 straipsniu, pagal kurį jis kaip liudytojas atsako už melagingų parodymų davimą. Atliekant D. M. apklausą, jo paklausus, ar pateiks banko sąskaitos išrašus, kaip buvo nurodyta, pasirašytinai įteiktame šaukime, D. M. atsakė, kad banko sąskaitos išrašų nepateiks, kadangi tai yra policijos darbas išsiimti banko sąskaitų išrašus. Be to, jis paminėjo, kad banko išrašus jis yra pateikęs kažkokiam advokatui. Atliekant D. M. apklausą, jis atsisakė nurodyti savo banko sąskaitos numerį, teigė jo nežinantis. Taip pat jis atsisakė nurodyti tikslią datą ir laiką kada į jo banko sąskaitą buvo pervesti, galimai sukčiavimo būdu įgyti pinigai. Paprašius nurodyti asmens vardą ir pavardę, į kurio sąskaitą jis pervedė iš D. M. gautus pinigus, jis taip pat atsisakė nurodyti šiuos duomenis, teikdamas, kad to neatsimena. Kadangi pirmosios apklausos metu D. M. nepateikė tyrimui reikšmingos informacijos, po apklausos jam pasirašytinai buvo įteiktas šaukimas, pagal kurį jis 2019 m. spalio 29 d. 09.00 val. papildomai kviečiamas liudytojo apklausai, tuo pačiu turi pateikti tyrimui reikšmingus duomenis, sąskaitos numerį į kurią jis pervedė iš D. M. gautus pinigus, nurodant gavėjo, galimo sukčiautojo, vardą ir pavardę. Buvo pasiūlyta su savimi turėti ir pateikti banko sąskaitos išrašus, kuriuose būtų fiksuota visa tyrimui reikšminga informacija. 2019 m. spalio 29 d. 09.00 val. D. M. atvykus į Instituciją papildomai liudytojo apklausai, jis buvo pakartotinai žodžiu supažindintas su ANK 224 straipsnyje numatyta atsakomybe. Apklausos metu jis pareiškė, kad savo banko sąskaitos išrašų nepateiks, kadangi to daryti neprivalo, taip pat atsisakė nurodyti kitus, jam žinomus, tyrimui reikšmingus duomenis, slėpė asmens, į kurio sąskaitą pervedė sukčiavimo būdu gautus pinigus, vardą pavardę ir jo sąskaitos numerį, tokiu būdu vengė duoti liudytojo parodymus administracinio nusižengimo byloje (b. l. 1–2, 53);

15į bylą yra pateiktas 2019 m. spalio 21 d. vyresniosios tyrėjos L. P. išrašytas šaukimas D. M. (su vienu iš tėvų), atvykti 2019 m. spalio 23 d. 14 val. į Šakių rajono PK apklausai (liudytojas) (b. l. 25);

162019 m. spalio 22 d. šaukiamo D. M. įstatyminė atstovė D. D. pateikė atsakymą į Šakių rajono PK šaukimą, kuriame nurodė, jog iš šaukimo turinio nėra aišku, kokiame procese – baudžiamajame ar administraciniame yra planuojama apklausti jos nepilnametį sūnų, ydingai (sąmoningai ar dėl aplaidumo) šaukime nėra nurodoma nei bylos, nei medžiagos, kurioje yra numatoma atlikti apklausą (b. l. 24);

17į bylą yra pateiktas 2019 m. spalio 23 d. pareigūno D. M. išrašytas šaukimas D. M. (prie pavardės ranka įrašyta „liudytojas“), atvykti 2019 m. spalio 25 d. 17 val. į Šakių rajono PK apklausai administracinio nusižengimo bylos teisenoje ( - ) (b. l. 29, 68); taip pat pateiktas 2019 m. spalio 25 d. pareigūno D. M. išrašytas šaukimas D. M., atvykti 2019 m. spalio 29 d. 9 val. į Šakių rajono PK papildomai liudytojo apklausai (b. l. 28, 69);

18iš 2019 m. spalio 16 d. D. M. apklausos protokolo matyti, kad nepažįstamo asmens pasivadinusio T. P. gavo į savo sąskaitą 30 Eur ir to asmens nurodymu pervedė daugiau nei 30 Eur (nes buvo dar skolingas) į pažįstamo D. M. banko sąskaitą; nežino, kodėl būtent jis turėjo pervesti tuos pinigus D. M., jam asmeniškai iš to jokios naudos nebuvo, niekada jokių prekių internete nėra pardavęs, skelbimų internete netalpina (b. l. 5, 64, 65);

19iš 2019 m. spalio 25 d. ir 2019 m. spalio 29 d. D. M. apklausos protokolų matyti, kad jis naudojasi tik viena ( - ) banko sąskaita, šios sąskaitos numerio nepamena, ji šiuo metu užblokuota. Parodė, kad iš D. M. gavo 55 Eur į sąskaitą, už ką šie pinigai, nežino, pats tuos pinigus pervedė kažkokiam kitam asmeniui pasivadinusiam T. P. į banko sąskaitą, pavedimų padarė daugiau nei vieną, nežino iš kur gaudavęs tuos pinigus, už tai gavo 20 Eur atlygį (T. P. leido tiek pasilikti sau). Savo banko sąskaitos išrašą policijos pareigūnams pateikti atsisako, nes neprivalo to daryti (b. l. 6, 7, 66, 67);

202019 m. spalio 29 d. šaukiamo D. M. įstatyminė atstovė D. D. pateikė Šakių rajono PK prašymą, kuriame nurodė, jog remiantis ANK 581 straipsnio 2 dalimi (liudytojo pareigos), nei ji nei jos sūnus atvykdami į apklausą neprivalėjo turėti ir policijos pareigūnui pateikti nepilnamečio asmens sąskaitos išrašą; juo labiau, kad pareigūnas reikalavo išrašo už laikotarpį nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 20 d., kai apklausa vyko dėl įvykių 2019 m. rugsėjo 11 d. Jos nuomone, pareigūnas reikalavo sąskaitos išrašo, neturėdamas nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Nurodė ANK 569 straipsnio 2 dalį dėl tiesioginės bylą tiriančio pareigūno pareigos renkant įrodymus. Prašė institucijos įvertinti policijos pareigūno D. M. elgesį (b. l. 26–27);

212019 m. lapkričio 12 d. Marijampolės apskrities VPK imuniteto ir vidaus tyrimų skyrius pateikė D. D. atsakymą į jos 2019 m. spalio 29 d. prašymą. Nurodė, jog ANK 593 straipsnio (Administracinius nusižengimus tiriančių pareigūnų įgaliojimai) 1 dalies 7 punkte numatyta, jog administracinius nusižengimus tiriantys pareigūnai turi teisę išreikalauti bylai turinčius reikšmės daiktus ir dokumentus, t. y. ANK 593 straipsnio 1 dalies 7 punktas suteikia teisę pareigūnui, tiriančiam administracinius nusižengimus, išreikalauti bylai turinčius reikšmės daiktus bei dokumentus (b. l. 32–33);

222019 m. lapkričio 22 d. Institucija surašė D. M. administracinio nusižengimo protokolą su administraciniu nurodymu už administracinį nusižengimą, numatytą ANK 224 straipsnio 2 dalyje, iki 2019 m. gruodžio 7 d. sumokėti 75 Eur baudą. Asmeniui iki nurodyto termino nesumokėjus baudos Institucija perdavė administracinio nusižengimo bylą nagrinėti teisme (b. l .3);

23iš išrašo apie D. M. registruotus administracinius nusižengimus ir priimtus sprendimus, matyti, jog laikotarpyje nuo 2019 m. rugsėjo 12 d. iki 2019 m. rugsėjo 25 d. D. M. 7 kartus registruoti administraciniai nusižengimai pagal administracinio nusižengimo požymius, numatytus ANK 108 straipsnyje; visais atvejai administracinių nusižengimų teisena buvo nutraukta ANK 591 straipsnio 8 punkto pagrindu (dėl to paties fakto administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui yra pradėtas ikiteisminis tyrimas) (b. l. 17–19);

24į bylą pateiktas 2020 m. gegužės 4 d. Marijampolės apskrities VPK Šakių rajono PK pranešimas apie įtarimą, pareikštą D. M. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio (Sukčiavimas) 1 dalį. D. M. įtariamas tuo, kad apgaulės būdu savo ir kitų naudai įgijo svetimą turtą, o būtent: būdamas nepilnametis, veikdamas bendrininkų grupėje su laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių pataisos namuose - atvirojoje kolonijoje, atliekančiais asmenimis, laikotarpiu nuo 2019 m. rugsėjo 12 d. iki 2019 m. rugsėjo 25 d., apgaule, turėdamas vieningą tikslą užvaldyti svetimą turtą - pinigus, vieninga tyčia, pasinaudojus mobiliojo interneto paslauga, internetiniame tinklalapyje „www.skelbiu.lt“ patalpinus skelbimus apie tariamai parduodamas prekes, iš mobiliojo ryšio telefonų SIM kortelių, veikusių Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje, skambinus nukentėjusiesiems melagingai prisistatant tariamų prekių pardavėju, apgaule teigiant, kad turi skelbime nurodytas prekes ir jas atsiųs perkantiems asmenims bei šiuos asmenis įkalbėjus pirkti tariamas prekes ir už jas pinigus pervesti į nurodytą, jam - D. M. priklausančią, ( - ) banko sąskaitą, į kurią buvo pervesta: 2019 m. rugsėjo 12 d. už kompiuterį „X Box One S“ 60 Eur, 2019 m. rugsėjo 15 d. už siuvimo mašiną „Leader“ 118 Eur, 2019 m. rugsėjo 16 d. už siuvimo mašiną 100 Eur, 2019 m. rugsėjo 19 d. už paspirtuką „Takira“ 55 Eur, 2019 m. rugsėjo 19 d. už teniso stalą 142 Eur, 2019 m. rugsėjo 24 d. už pripučiamą valtį „Ufimka 21“ 98 Eur ir 2019 m. rugsėjo 25 d. už vonios aksesuarų rinkinį 60 Eur, tačiau perkamų prekių nukentėjusiems neperdavė, kadangi jų neturėjo ir neketino parduoti, tokiu būdu apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą turtą - nukentėjusiems priklausančius pinigus, tuo nukentėjusiems padarė 633 Eur turtinę žalą (b. l. 88–90).

25Administracinio nusižengimo protokole D. M. inkriminuota veika pagal ANK 224 straipsnio 2 dalį, kuri numato atsakomybę už asmenų trukdymą administracinio nusižengimo teisenai, o būtent už melagingų liudytojo ar nukentėjusiojo parodymų davimą, <...>, vengimą ar atsisakymą duoti liudytojo parodymus administracinio nusižengimo byloje, įrodymų naikinimą ar jų slėpimą, <...>.

26Iš administracinio nusižengimo bylos medžiagos matyti, kad D. M. atžvilgiu priimtame Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos L. P. 2019 m. lapkričio 22 d. surašytame administracinio nusižengimo protokole, D. M. inkriminuotas administracinio nusižengimo padarymas, už tai, kad jis po pirmos 2019 m. spalio 25 d. 17 val. Marijampolės apskrities VPK Šakių rajono PK vykusios liudytojo apklausos, administracinio nusižengimo byloje Nr. ( - ), pagal ANK 108 straipsnį, nesuteikus visos jam žinomos tyrimui reikšmingos informacijos, padėsiančios administracinio nusižengimo tyrimą atliekančiam tyrėjui D. M. nustatyti nusižengimą įvykdžiusį asmenį, nurodžius jam, kokią informaciją jis turi pateikti, papildomos apklausos, vykusios 2019 m. spalio 29 d. 09.00 val. į Marijampolės apskrities VPK Šakių rajono PK metu, žodžiu supažindinus jį su ANK 224 straipsnyje numatyta atsakomybe, apklausiamas liudytoju atsisakė nurodyti asmens, į kurio sąskaitą pervedė gautus iš D. M. galimai sukčiavimo būdu įgytus pinigus, duomenis, jo banko sąskaitos numerį, atlikto pavedimo datą ir laiką, nors paaiškino, jog savo banko sąskaitos išrašą jis turi ir yra pateikęs advokatui.

27Dėl liudytojui keliamų reikalavimų

28Administracinio nusižengimo byloje yra duomenys, iš kurių matyti, kad tyrėjo D. M. surašytame tarnybiniame pranešime dėl D. M. padaryto administracinio nusižengimo pagal ANK 224 straipsnio 2 dalį, užfiksuota buvo atliekamas administracinio nusižengimo bylos tyrimas, pagal administracinio nusižengimo požymius, numatytus ANK 108 straipsnį. Tyrimo metu nustačius, kad pinigai buvo pervesti į D. M. sąskaitą, asmuo kartu su įstatymine atstove iškviesti į liudytojo administracinio nusižengimo byloje apklausą, nurodyta atsinešti sūnaus D. M. naudojamos banko sąskaitos išrašą, laikotarpiu nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 20 d. 2019 m. spalio 25 d. 17.00 val. D. M. buvo žodžiu supažindintas su ANK 224 straipsniu, pagal kurį jis kaip liudytojas atsako už melagingų parodymų davimą. Apklausos metu D. M. atsisakė pateikti banko sąskaitos išrašą, paminėjo, kad banko išrašus jis yra pateikęs advokatui atsisakė nurodyti savo banko sąskaitos numerį, teigė jo nežinantis, atsisakė nurodyti tikslią datą ir laiką, kada į jo banko sąskaitą buvo pervesti, galimai sukčiavimo būdu įgyti pinigai, atsisakė nurodyti asmens vardą ir pavardę, į kurio sąskaitą jis pervedė iš D. M. gautus pinigus, teikdamas, kad to neatsimena. Kadangi pirmosios apklausos metu D. M. nepateikė tyrimui reikšmingos informacijos, jis buvo kviečiamas 2019 m. spalio 29 d. 09.00 val. papildomai liudytojo apklausai, tuo pačiu nurodant pateikti tyrimui reikšmingus duomenis, sąskaitos numerį, į kurią jis pervedė iš D. M. gautus pinigus, nurodant gavėjo, galimo sukčiautojo, vardą ir pavardę, pasiūlyta su savimi turėti ir pateikti banko sąskaitos išrašus, kuriuose būtų fiksuota visa tyrimui reikšminga informacija. 2019 m. spalio 29 d. 09.00 val. D. M. papildomos liudytojo apklausos metu, pakartotinai žodžiu supažindintas su ANK 224 straipsnyje numatyta atsakomybe, pareiškė, kad savo banko sąskaitos išrašų nepateiks, kadangi to daryti neprivalo, taip pat atsisakė nurodyti kitus, jam žinomus, tyrimui reikšmingus duomenis, slėpė asmens, į kurio sąskaitą pervedė sukčiavimo būdu gautus pinigus, vardą pavardę ir jo sąskaitos numerį, tokiu būdu vengė duoti liudytojo parodymus administracinio nusižengimo byloje.

29Nagrinėjamoje byloje iš administracinio nusižengimo bylos medžiagos matyti, kad administracinio nusižengimo byloje Nr. ( - )asmuo, padaręs administracinį nusižengimą, numatytą ANK 108 straipsnyje, nuo tyrimo pradžios nebuvo nustatytas, įvykio aplinkybės buvo neaiškios, todėl policijos pareigūnas, vykdydamas savo tiesiogines funkcijas ir atlikdamas administracinio nusižengimo tyrimo veiksmus, D. M., turėjusį duomenų apie padarytą administracinį nusižengimą, apklausė kaip liudytoją.

30ANK 581 straipsnyje numatyta, kad administracinio nusižengimo byloje liudytoju gali būti šaukiamas bet kuris asmuo, kuriam gali būti žinomos kokios nors šioje byloje nustatytinos aplinkybės. ANK 581 straipsnio 2–4 dalys nurodo liudytojams nustatytas pareigas, t. y. teismo, institucijos, kurios pareigūnas tiria administracinį nusižengimą arba nagrinėja administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka, šaukimu liudytojas privalo atvykti nurodytu laiku, duoti teisingus parodymus, pranešti visa, kas jam žinoma byloje, ir atsakyti į jam užduodamus klausimus. Be svarbios priežasties neatvykęs duoti parodymų, atsisakantis ar kitaip vengiantis duoti parodymus liudytojas traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal šio kodekso 224 straipsnio 2 dalį.

31ANK 593 straipsnio 1 dalyje numatytas sąrašas veiksmų, kuriuos pareigūnas, atliekantis administracinio nusižengimo tyrimą, turi teisę atlikti, t. y. apklausti asmenis, įtariamus administracinių nusižengimų padarymu, nukentėjusiuosius, liudytojus arba paimti iš šių asmenų rašytinius parodymus, atlikti daiktų ir dokumentų apžiūras, išreikalauti bylai turinčius reikšmės daiktus ir dokumentus ir kita. Pažymėtina, jog atliekant šio straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus, mutatis mutandis taikomos Baudžiamojo proceso kodekso nuostatos (ANK 593 straipsnio 2 dalis). Šios suteiktos teisės pareigūnams yra privalomos visiems asmenims, o už jų nesilaikymą yra numatyta atsakomybė. Akivaizdu, kad jeigu būtų numatyta sąlyginė galimybė vykdyti pareigūnų nurodymus, tai apsunkintų atliekamus neteisėtų veikų tyrimus dėl ko kiltų pavojus visos visuomenės teisėms ir interesams.

32Šiuo atveju D. M., šaukiamas atvykti liudytojo apklausoms į Šakių rajono PK administracinio nusižengimo bylos teisenoje ( - ), atitiko ANK 581 straipsnyje liudytojui keliamus reikalavimus (liudytoju gali būti bet kuris asmuo, kuriam gali būti žinomos kokios nors šioje byloje nustatytinos aplinkybės), nes tyrimo metu buvo nustatyta, kad sukčiavimo būdu gauti pinigai buvo pervesti į D. M. sąskaitą. Todėl priešingai negu teigia administracinėn atsakomybėn traukiamas D. M., administracinio nusižengimo tyrimą atliekantys pareigūnai, turėdami teisę atlikti D. M. kaip liudytojo apklausą ir reikalauti bylai turinčius reikšmės daiktus ir dokumentus, teisėtai vykdė D. M. apklausą ir pagrįstai reikalavo pateikti bylai turintį reikšmės banko sąskaitos išrašą, kadangi šių duomenų surinkimas buvo būtina policijos pareigūnų atliekamo tyrimo dalis. O tai reiškia, jog D. M. privalėjo pareigūnui pateikti reikalaujamus ir bylai turinčius reikšmės duomenis ir dokumentus. Atkreiptinas dėmesys, kad byloje apklausiamas asmuo, kaip liudytojas negali pareigūnams nurodyti, kokius veiksmus pareigūnai turi atlikti, negali nurodinėti, kad pareigūnai dokumentus gali išsireikalauti patys ir pan. D. M. buvo apklausiamas dėl konkrečių veiksmų, jo buvo prašoma nurodyti konkrečias aplinkybes, susijusias su jo disponuojamojoje banko sąskaitoje atliktais veiksmais. Normalu, kad asmuo negali visos informacijos mokėti mintinai, tačiau visiems žinoma, kad asmuo turi visas galimybes šią informaciją gauti. Tad jei asmens buvo klausiama, kada, iš kokios sąskaitos, kam buvo atlikti pavedimai, o asmuo nurodo, kad neprisimena, bei ignoruoja pareigūnų prašymus pasinaudoti jam prieinama informacija ar ją pateikti, tai laikytina akivaizdžiu asmens vengimu duoti teisingus parodymus. Asmens piktybiškas vengimas pateikti jam prieinamą informaciją nurodant, jog jis neprivalo to daryti, yra liudytojo pareigų pažeidimas bei negali būti toleruojamas.

33Dėl draudimo versti duoti parodymus prieš save principo

34Byloje nustatyta, jog laikotarpyje nuo 2019 m. rugsėjo 12 d. iki 2019 m. rugsėjo 25 d. D. M. 7 kartus registruoti administraciniai nusižengimai pagal administracinio nusižengimo požymius, numatytus ANK 108 straipsnyje, dėl kurių administracinių nusižengimų teisena buvo nutraukta kai dėl to paties fakto administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui yra pradėtas ikiteisminis tyrimas (ANK 591 straipsnio 8 punkto pagrindu) – D. M. atžvilgiu 2020 m. gegužės 4 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 182 straipsnio 1 dalį. Tai reiškia, jog kai D. M. dėl to paties fakto buvo apklaustas kaip liudytojas ir administracinio nusižengimo protokolas pagal ANK 224 straipsnio 2 dalį surašymo metu, dar nebuvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kadangi D. M. galimai nusikalstama veika paaiškėjo vėliau.

35Draudimo versti duoti parodymus prieš save principas (lot. nemo tenetur se ipsum accusare) yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 3 dalyje, BPK 80 straipsnio 1 punkte ir laikomas viena iš teisės į teisingą procesą garantijų. BPK 80 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad kaip liudytojas negali būti apklausiamas asmuo, kuris gali duoti parodymus apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką, išskyrus atvejus, kai jis sutinka duoti tokius parodymus, taikant BPK 82 straipsnio 3 dalyje nustatytus liudijimo ypatumus. Pagal teismų praktiką draudimas versti duoti parodymus prieš save pažeidžiamas, jei kaip liudytojas apklausiamas asmuo, kuris faktiškai yra įtariamas nusikalstamos veikos padarymu, tačiau dėl vienų ar kitų priežasčių apklausos metu nėra pripažintas įtariamuoju BPK nustatyta tvarka. Teismų praktikoje nurodyta, kad formalus įtarimų nepareiškimas neleidžia kategoriškai daryti išvados, kad asmens teisė atsisakyti duoti parodymus prieš save nebuvo varžoma. Sprendžiant, ar tokia teisė nebuvo varžoma, turi būti atsižvelgiama ne tik į tai, ar procesine prasme asmeniui nebuvo pareikšti įtarimai dėl aplinkybių, kurios buvo tiriamos baudžiamojoje byloje, bet būtina įvertinti visus faktinius duomenis. Ar liudytojui užduodami klausimai gali būti vertinami kaip vertimas duoti parodymus prieš save, nustatoma pagal konkrečias bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-183/2009, 2K-597/2012).

36Pažymėtina, jog draudimas versti duoti parodymus prieš save apima šiuos aspektus: kiekvienas asmuo turi teisę laisvai nuspręsti liudyti prieš save ar atsisakyti tai daryti; ši teisė jam užtikrina galimybę ne tik atsisakyti duoti parodymus, bet ir pasirinkti, į kuriuos pateiktus klausimus atsakyti, o į kuriuos ne; teisėsaugos institucijoms draudžiama įpareigoti asmenį viena ar kita forma liudyti prieš save; parodymai, kurie buvo gauti iš asmens neleistinu būdu, byloje laikytini neatitinkančiais įrodymų leistinumo reikalavimo, todėl jais negalima remtis. Teisėsaugos institucijos ir teismai yra saistomi pareigos imtis visų teisėtų priemonių ir, prieš apklausiant asmenį kaip liudytoją, įvertinti, ar tokio asmens apklausa nereikš savęs apkalbėjimo, kaltinimo pagrindimo rizikos.

37D. M. 2019 m. spalio 25 ir 29 d. apklausų metu duomenų apie galimą įtariamojo statusą nebuvo, tuo metu nebuvo svarstoma apie įtarimų pareiškimą D. M., todėl ši aplinkybė nebuvo vertinama ir D. M. buvo apklausiamas, kaip liudytojas. Tačiau pačiam D. M. jaučiant, jog tokios aplinkybės gali įvykti, jaučiant, jog jo parodymai gali būti duodami apie jo padarytus neteisėtus veiksmus, jis turėjo galimybę atsisakyti duoti parodymus apie jo paties galimai padarytas veikas ir toks prašymas būtų išspręstas. Tuo tarpu asmens atsisakymas nurodyti aplinkybes, pateikti dokumentus, pateisinant tuo, jog asmuo neprivalo to daryti bei ignoruojant pareigūnų reikalavimus, negali pateisinti apklausų metu asmens elgesio, kai jo procesinė padėtis buvo - liudytojas.

38Vėliau paaiškėjusi aplinkybė, jog dėl D. M. veiksmų pradėtas ikiteisminis tyrimas, šiuo metu pašalina galimybę asmenį traukti atsakomybėn pagal ANK 224 straipsnio 2 dalį, nes asmuo turi teisę neduoti parodymų apie savo atliktus netesėtus veiksmus. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog šioje situacijoje, kai buvo atliekama D. M. kaip liudytojo apklausa, šios aplinkybės neegzistavo, todėl D. M. galėjo atsisakyti duoti parodymus apie savo neteisėtus veiksmus, tačiau jo atlikti veiksmai neatitiko liudytojams keliamų reikalavimų.

39Ištyręs byloje esančius įrodymus, įvertinęs visas administracinio nusižengimo padarymo aplinkybes, spręsdamas klausimą dėl administracinėn atsakomybėn patraukto asmens veiksmų kvalifikavimo bei kaltės, teismas konstatuoja, kad D. M. nepadarė ANK 224 straipsnio 2 dalyje numatyto administracinio nusižengimo, todėl šiuo atveju administracinė teisena nutrauktina, nes padaryta veika neturi administracinio nusižengimo požymių.

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 591 straipsnio 1 punktu, 635 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

41Nutraukti administracinio nusižengimo teiseną D. M., asmens kodas ( - ) atžvilgiu, pagal ANK 224 straipsnio 2 dalį, kadangi padaryta veika neturi administracinio nusižengimo požymių.

42Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų teisėja Judita Sungailaitė,... 2. sekretoriaujant Eglei Kukienei,... 3. dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui D. M., jo... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio... 5. Teismas... 6. D. M. 2019 m. spalio 29 d., 09.00 val., ( - ), po pirmos 2019 m. spalio 25 d.... 7. 2020 m. sausio 20 d. teismo posėdžio metu buvo išklausyti D. M. teismui... 8. D. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad į apklausą jį su mama pasikvietė... 9. Liudytoja D. D. teismo posėdžio metu nurodė, kad buvo rugsėjo mėn. kai jai... 10. Liudytojas D. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad 2018 m. spalio mėn. iš... 11. D. M. buvo apklausiamas kaip liudytojas dėl sukčiavimo atvejo 2019 m.... 12. Liudytoja L. P. teismo posėdžio metu nurodė, kad, jei gerai pamena, D. M. D.... 13. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ... 14. Iš Marijampolės apskrities VPK Šakių rajono PK (toliau – Institucija)... 15. į bylą yra pateiktas 2019 m. spalio 21 d. vyresniosios tyrėjos L. P.... 16. 2019 m. spalio 22 d. šaukiamo D. M. įstatyminė atstovė D. D. pateikė... 17. į bylą yra pateiktas 2019 m. spalio 23 d. pareigūno D. M. išrašytas... 18. iš 2019 m. spalio 16 d. D. M. apklausos protokolo matyti, kad nepažįstamo... 19. iš 2019 m. spalio 25 d. ir 2019 m. spalio 29 d. D. M. apklausos protokolų... 20. 2019 m. spalio 29 d. šaukiamo D. M. įstatyminė atstovė D. D. pateikė... 21. 2019 m. lapkričio 12 d. Marijampolės apskrities VPK imuniteto ir vidaus... 22. 2019 m. lapkričio 22 d. Institucija surašė D. M. administracinio... 23. iš išrašo apie D. M. registruotus administracinius nusižengimus ir priimtus... 24. į bylą pateiktas 2020 m. gegužės 4 d. Marijampolės apskrities VPK Šakių... 25. Administracinio nusižengimo protokole D. M. inkriminuota veika pagal ANK 224... 26. Iš administracinio nusižengimo bylos medžiagos matyti, kad D. M. atžvilgiu... 27. Dėl liudytojui keliamų reikalavimų ... 28. Administracinio nusižengimo byloje yra duomenys, iš kurių matyti, kad... 29. Nagrinėjamoje byloje iš administracinio nusižengimo bylos medžiagos matyti,... 30. ANK 581 straipsnyje numatyta, kad administracinio nusižengimo byloje... 31. ANK 593 straipsnio 1 dalyje numatytas sąrašas veiksmų, kuriuos pareigūnas,... 32. Šiuo atveju D. M., šaukiamas atvykti liudytojo apklausoms į Šakių rajono... 33. Dėl draudimo versti duoti parodymus prieš save principo... 34. Byloje nustatyta, jog laikotarpyje nuo 2019 m. rugsėjo 12 d. iki 2019 m.... 35. Draudimo versti duoti parodymus prieš save principas (lot. nemo tenetur se... 36. Pažymėtina, jog draudimas versti duoti parodymus prieš save apima šiuos... 37. D. M. 2019 m. spalio 25 ir 29 d. apklausų metu duomenų apie galimą... 38. Vėliau paaiškėjusi aplinkybė, jog dėl D. M. veiksmų pradėtas... 39. Ištyręs byloje esančius įrodymus, įvertinęs visas administracinio... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 591... 41. Nutraukti administracinio nusižengimo teiseną D. M., asmens kodas ( - )... 42. Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo)...