Byla 2-1315-816/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, susipažinusi su civiline byla pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus ieškinį atsakovams S. T. (S. T.) ir V. T. (V. T.) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas solidariai iš atsakovų priteisti 6 640,62 EUR skolos (ekvivalentas litais 22 928,73 Lt), 16 proc. dydžio metines palūkanas skaičiuotinas nuo panaudoto ir negražinto kredito bei nesumokėtų palūkanų sumos, t. y. 6 496,49 EUR (ekvivalentas litais 22 431,08 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008-02-04 tarp ieškovo ir atsakovų buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. VK08/02/09SV dėl 11 527,00 EUR kredito suteikimo atsakovams, kuria prisiimtus skolinius įsipareigojimus atsakovai vykdė netinkamai, todėl 2011-04-26 vadovaudamasis vartojimo kredito sutarties 8.1 punktu bankas vienašališkai nutraukė vartojimo kredito sutartį. Atsakovams nepateikus atsiliepimų į ieškinį arba paruošiamųjų procesinių dokumentų, prašo priimti sprendimą už akių.

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 straipsnio nuostatomis, atsakovams jų gyvenamosios vietos adresu buvo išsiųsti ieškinio ir pranešimo dėl atsiliepimo pateikimo nuorašai, tačiau jų ieškovo nurodytu adresu atsakovams įteikti nepavyko, todėl nesant duomenų apie kitas atsakovų gyvenamąsias ar darbo vietas buvo nutarta leisti ieškovui procesinius dokumentus atsakovams S. T. ir V. T. įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu. Apie bylos nagrinėjimą teisme, galimybę pateikti atsiliepimą į ieškinį ir jo nepateikimo procesines pasekmes atsakovus tinkamai informavus skelbimais laikraščiuose, S. T. ir V. T. per nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

4Ieškinys tenkintinas, priimant sprendimą už akių.

5CPK 142 str. 4 d. numato, kad tais atvejais, kai atsakovai be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovams apie bylos nagrinėjimą teisme, galimybę pateikti atsiliepimą į ieškinį ir jo nepateikimo procesines pasekmes pranešta tinkamai viešo paskelbimo spaudoje būdu (b. l. 29-31), tačiau atsakovai S. T. ir V. T. atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Ieškinyje Nordea Bank Finland Plc (AB) išreiškė prašymą dėl sprendimo už akių priėmimo, atsakovams nepateikus atsiliepimų į ieškinį. Išdėstytų aplinkybių pagrindu pripažintina, jog yra visi įstatymo numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

6Priimant sprendimą už akių, atliktinas formalus byloje pateiktų įrodymų vertinimas, išdėstytini sutrumpinti motyvai (( - ) str. 2 d., 286 str. 1 d.).

7Iš byloje esančių įrodymų – 2008-02-04 tarp ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB) ir atsakovų S. T. ir V. T. sudarytos Vartojimo kredito sutarties Nr.VK08/02/09SV dėl 11 527,00 EUR kredito suteikimo (b. l. 5-10), 2011-04-07 pranešimo apie sutarties nutraukimą (b. l. 11), 2011-05-11 pažymos apie skolą (b. l. 17), paslaugų įkainių privatiems asmenims (b. l. 12-16), – ir ieškinyje išdėstytų aplinkybių bei pareikštų reikalavimų matyti, kad ieškovas sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, suteikė atsakovams sutartyje nustatyto dydžio kreditą, tačiau atsakovai S. T. ir V. T. vartojimo kredito sutartimi prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, t. y. nesilaikė kredito sutarties sutarto kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarkaraščio; nors buvo raginami vykdyti prievolę, atsakovai su banku neatsiskaitė, likdami skolingi ieškovui 6 640,62 EUR skolos (ekvivalentas litais 22 928,73 Lt) (ši suma apima 6 246,22 EUR (ekvivalentas litais 21 566,95 Lt) negrąžinto kredito, 250,27 EUR (ekvivalentas litais 864,13 Lt) nesumokėtų palūkanų ir 144,13 EUR (ekvivalentas litais 497,65 Lt) nesumokėtų įsipareigojimų nevykdymo palūkanų); tad nurodyta skola iš atsakovų, kaip solidariųjų skolininkų priteistina teisminiu keliu (CK 1.138, 6.38, 6.59, 6.71, 6.205, 6.870, 6.872, 6.874, 6.881 str.).

8Atsakovams praleidus terminą piniginei prievolei įvykdyti, iš jų ieškovo naudai taip pat priteistinos 16 proc. dydžio metinės palūkanos, skaičiuotinos nuo panaudoto ir negražinto kredito bei nesumokėtų palūkanų sumos, t. y. 6 496,49 EUR (ekvivalentas litais 22 431,08 Lt), nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-05-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., vartojimo kredito sutarties 3.2 p.).

9Kadangi, remiantis CK 6.6 str. 1 d., skolininkų solidarioji prievolė nepreziumuojama, ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus, - bylinėjimosi išlaidų priteisimo atveju nėra pagrindo taikyti solidariąją atsakovų prievolę. Taigi, atsakovai bylinėjimosi išlaidas turi atlyginti lygiomis dalimis. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes iš atsakovų ieškovo naudai lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 688 Lt žyminio mokesčio (b. l. 3), ir 164,22 Lt už procesinių dokumentų įteikimą atsakovams viešo paskelbimo spaudoje būdu, iš viso – 852,22 Lt bylinėjimosi išlaidų, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 426,11 Lt (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 ir 8 p., 93 str.).

10Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 197, 246, 259, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

11priimti sprendimą už akių.

12Ieškinį patenkinti visiškai.

13Priteisti solidariai iš atsakovų S. T. (S. T., asmens kodas ( - ) ir V. T. (V. T., asmens kodas ( - ) ieškovui Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamam Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus (įmonės kodas 112025592) 6640,62 EUR (šešis tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt eurų 62 euro centų) skolos (ekvivalentas litais 22 928,73 Lt), 16 proc. metinių palūkanų nuo 6 496,49 EUR (ekvivalentas litais 22 431,08 Lt) sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2011-05-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Priteisti iš atsakovų S. T. ir V. T. ieškovui Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamam Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, lygiomis dalimis 852,22 Lt bylinėjimosi išlaidų, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 426,11 Lt (keturis šimtus dvidešimt šešis litus 11 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Atsakovai S. T. ir V. T. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB) per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 4 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai