Byla 2-582-501/2011
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, išmokų, susijusių su darbo santykiais išieškojimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Edvardas Zaluba, sekretoriaujant Agnei Diržinauskaitei, dalyvaujant ieškovei J. M., atsakovo atstovei R. I., žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. M. ieškinį atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikai dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, išmokų, susijusių su darbo santykiais išieškojimo,

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovė prašė pripažinti jos atleidimą iš darbo atsakovo įstaigoje pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau-DK) 127 str. 1 d. neteisėtu, priteisti iš atsakovo DK 140 str. 1 d. 2 p. numatytą išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką. Nurodė, kad pareiškimą dėl atleidimo iš darbo surašė dėl darbdavio spaudimo ir įstatymų nežinojimo. Atleidimas neteisėtas, nes nuo 2010-02-20 iki 2010-03-02 ieškovė atostogavo, nuo 2010-02-23 iki 2010-03-10 sirgo. 2010-03-01 pateikė darbdaviui prašymą dėl 3 savaičių atostogų suteikimo ir jos buvo suteiktos. 2010-03-10 mirė ieškovės tėvas. Dėl atostogų pratęsimo ieškovė buvo kviečiama atvykti 2010-03-15, tačiau dėl tėvo laidotuvių atvyko tik 2010-03-17. Taip pat nurodė, kad darbdavys nesutiko sumažinti jos darbo krūvį, nes ieškovė turi nepilnametį vaiką, o dirbo pagal dvi darbo sutartis 1,5 etato. Nuolat jautė darbdavio psichologinį spaudimą, buvo reikalaujama išeiti iš darbo.

4Teismo posėdyje prašė ieškinį tenkinti, paaiškino, kad teisinių žinių neturi, todėl savo pareiškimo per įstatymo nustatytą laiką neatšaukė, pareiškimas surašytas dėl vyriausiosios slaugytojos grasinimo, kad bus atleista iš darbo už pravaikštas. 2010-03-01 dėl atostogų suteikimo tarėsi žodžiu, įsakymo apie šias atostogas nematė. Apie tėvo laidotuves darbdavio neinformavo, nes turėjo kitų rūpesčių, laidotuvės vyko 2010-03-12. Pateikė savo gimimo liudijimą.

5Atsakovas atsiliepimu prašė ieškinį atmesti, nes ieškovė jo nepagrindė įrodymais (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau-CPK) 178 str.). Atostogos ieškovei buvo suteiktos nuo 2010-02-08 iki 2010-03-02. Apie savo ligą ieškovė darbdavio pagal DK 174 str. 1 d. 1 p. neinformavo, apie jos ligą buvo sužinota tik tuomet, kai jai neatvykus į darbą, vyriausioji I operacinio bloko slaugytoja –slaugos administratorė T. Č. paskambino ieškovei telefonu. Apie tėvo mirtį ieškovė taip pat informacijos nepateikė, prašymo suteikti nemokamas atostogas pagal DK 184 str. 1 d. 8 p. nerašė. Ieškovei atvykus į darbą jai buvo paaiškinta, kad už 6 dienų pravaikštą ji gali būti atleista pagal DK 136 str. 3 d. 1 p. be įspėjimo už šiurkštų vienkartinį darbo drausmės pažeidimą. Toks paaiškinimas nelaikytinas psichologiniu spaudimu. Ieškovė nepateikė giminystės ryšio dokumentų, todėl neaišku, ar buvo laidotuvėse.

6Teismo posėdyje atstovė prašė ieškinį atmesti, paaiškino, kad ieškovė turėjo visas galimybes pasinaudoti teisine pagalba, ji sugebėjo kreiptis į darbo inspekciją, pateikti teismui ieškinį, žinojo, kad jos darbo sutartis pasirašyta su generaliniu direktorium, operacinis skyrius taip pat turi savo administraciją, tačiau dėl tariamai iškilusių problemų ieškovė niekur nesikreipė. Prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškinys netenkintinas.

8Nustatyta, kad ieškovė pradėjo dirbi atsakovo įstaigoje 2008-10-14 I-ame operaciniame bloke slaugytojos padėjėja (3,4 b.l.) 2010-03-18 darbo sutartis nutraukta darbuotojos pareiškimu (14, 15, 50 b.l.). kasmetinės atostogos ieškovei pagal jos 2008-02-04 prašymą suteiktos nuo 2010-02-08 iki 2010-03-02 (32,33 b.l.). Ieškovė nuo 2010-02-23 iki 2010-03-10 sirgo, jai išduotas nedarbingumo pažymėjimas (5.b.l.). 2010-03-10 mirė ieškovės tėvas(6 b.l.). 2010-03-17 ieškovė pateikė atsakovui prašymą atleisti iš darbo nuo 2010-03-18 ir paaiškinimą dėl neatvykimo į darbą 2010-03-15, 2010-03-16 dienomis (34, 49 b.l.).

9Pagal pateiktus įrodymus ir šalių paaiškinimus sprendžiama, kad ieškovė, pažeisdama DK 174 str. 1 d. 1 p. reikalavimus, darbdavio apie ligos faktą neinformavo, dėl tėvo mirties prašymo skirti nemokamas atostogas nepateikė (DK 184 str. 8 p.).

10Nors nagrinėjant darbo ginčus teismas turi būti aktyvus, tačiau negali nurodyti šaliai įrodinėtinų aplinkybių, tokiu būdu pažeisdamas nešališkumo principą ( CPK 21 str., 414 str.).

11Ieškovė grindžia savo reikalavimą tuo, jog pareikšimą surašė dėl psichologinio spaudimo, tačiau jokių šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų teismui nepateikė. Iš pačios ieškovės paaiškinimų sprendžiama, kad jai buvo išaiškinta, jog darbo sutartis dėl nepateisinamos pravaikštos gali būti nutraukta pagal DK 136 str. 3 d. 1 p., t.y. be įspėjimo, tačiau toks išaiškinimas nelaikytinas psichologiniu spaudimu, nes pagal bylos aplinkybes darbdavys tokiems veiksmams turėjo pakankamą pagrindą. Teismo posėdyje ieškovė nenuginčijo pravaikštos fakto, jos nurodoma aplinkybė dėl atostogų suteikimo nuo 2010-03-01, taip pat niekuo nepatvirtinta, teismui pateiktas ieškovės rašytinis paaiškinimas, kad 2010-03-15 ir 2010-03-16 ji nebuvo darbe dėl savo aplaidumo (49 b.l.). Šiuo atveju neturi reikšmės, ar ieškovė be pateisinamos priežasties nebuvo darbe 6 dienas ar mažiau, nes atsižvelgiant į ieškovės darbo pobūdį, atsakovas galėjo patirti nepataisomą žalą dėl operacinio bloko darbo sutrikdymo. Ieškovė pateikė teismo apžiūrai savo gimimo liudijimą, todėl atsakovo atsikirtimas dėl ieškovės ir mirusiojo V. I. giminystės ryšio neįrodytumo atmestinas, tačiau ir ieškovės dalyvavimo laidotuvėse aplinkybė nekeičia teisinės padėties. Pagal ieškovės paaiškinimą laidotuvės vyko 2010-03-12, todėl darbe ji turėjo būti jau 2010-03-15, tačiau atvyko tik 2010-03-17 (1, 49 b.l.).

12Atsižvelgiant į šias aplinkybes, taip pat ir į tai, kad ieškovė nepasinaudojo galimybe atšaukti savo prašymą ( DK 127 str. 4 d.), ieškinys netenkintinas, nes atsakovo veiksmai leidžiant darbo drausmę pažeidusiam darbuotojui pačiam nutraukti darbo sutartį nevertintini, kaip pažeidžiantys to darbuotojo teises.

13Iš ieškovės atsakovui priteistina ½ dalis bylinėjimosi išlaidų- 750 Lt už advokato pagalbą, nes byloje pateiktas vienas atsakovo procesinis dokumentas, byla išnagrinėta viename teismo posėdyje ir yra nesudėtinga, be to teismas atsižvelgia į ieškovės turtinę padėtį (CPK 98 str.), taip pat 13 Lt pašto išlaidų valstybės naudai (CPK 92 str., 96 str.).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, mokamos į sąskaitą ( - ), įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos.

15Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 265, 270 straipsniais,

Nutarė

16J. M. ieškinį atmesti.

17Priteisti iš ieškovės J. M., a.k. ( - ) VšĮ Vilniaus universiteto Ligoninės Santariškių klinikoms, j.a.k. 124364561, 750 Lt bylinėjimosi išlaidų.

18Priteisti iš ieškovės J. M. valstybės naudai 13 Lt pašto išlaidų.

19Teismo sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per sprendimą priėmusį Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai