Byla 2-15231-429/2012
Dėl skolos, delspinigių, įstatyminių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovui R. L. dėl skolos, delspinigių, įstatyminių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1.172,49 Lt pagal sutartis likusių mokėjimų, 591,33 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 3-4).

3Atsakovui įstatymo nustatyta tvarka ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2012-09-26 CPK 123 str. 4 d. nustatyta tvarka per darbovietę (b.l. 25). Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str.). Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, kad prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamieji procesiniai dokumentai. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d.,153 str. 2d., 285 str., 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas ( - ) sudarė paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu atsakovui suteikė 1.300,00 Lt kreditą. Atsakovas sutartimi įsipareigojo suteiktą kreditą grąžinti dalimis pagal sutartyje nustatytą mokėjimo grafiką. Sutartyje numatyta, kad atsakovas laiku nesumokėjęs eilinės įmokos, įsipareigoja mokėti 0,5 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Atsakovas tinkamai nevykdė jam tenkančios piniginės prievolės, todėl ieškovas apie susidariusį įsiskolinimą atsakovui priminė pretenzija ir raginimu, tačiau atsakovas įsiskolinimo nepadengė. Ieškovas nurodo, kad atsakovo įsiskolinimas ieškovui sudaro 1.172,49 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų ir 591,33 Lt delspinigių, taip pat prašo iš atsakovo priteisti procesines palūkanas bei visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

6Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – paskolos (vartojimo kredito) sutarties Nr. ( - ) ir mokėjimų grafiko (b.l. 5-6, 8), grynųjų pinigų priėmimo – perdavimo akto (b.l. 7), pretenzijos ir raginimo kopijų (b.l. 9, 10), pažymos apie asmenį (b.l. 11), delspinigių skaičiavimo lentelės (b.l. 12), mokėjimo nurodymo apie žyminio mokesčio sumokėjimą (b.l. 13) - vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą už akių. Ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti įsiskolinimą. Ieškinys dalyje dėl skolos ir procesinių palūkanų priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – ieškovui iš atsakovo priteistina 1.172,49 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.210 str., 6.567 str.).

7Nustačius, kad atsakovas sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jam, vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Tarp šalių sudarytos sutarties finansinėse sąlygose numatyta, kad laiku nesumokėjęs eilinės įmokos ar kito mokėjimo, atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 0,5 procento dydžio delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Ieškovas iš atsakovo prašo priteisti 591,33 Lt delspinigių. Ieškovas nurodo, kad sutarties pagrindu paskaičiuotus delspinigius savo iniciatyva sumažino, t.y. nors pagal delspinigių skaičiuotės lentelę bendra delspinigių suma sudaro 1.066,52 Lt, jis prašo priteisti tik 591,33 Lt.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

9Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo jis patyrė prašomų priteisti delspinigių sumos dydžio nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Atsižvelgiama į tai, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai sudaro 50,43 procentų prašomos priteisti susidariusios skolos sumos, į tai, kad atsakovas vykdydamas sutartį ieškovui įmokėjo 459,82 Lt įmokų pagal sutartį, o 290,90 Lt atsakovo įmokėtą sumą ieškovas paskirstė delspinigiams padengti. Be to, teismo vertinimu, svarbi aplinkybė taip pat yra ir tai, kad pagal sutartį mokėtina bendra įmokų suma, įskaičiavus sutartimi nustatytas palūkanas bei sutarties mokestį, iš viso sudaro 1.632,31 Lt. Tuo tarpu, įvertinus pinigų sumas, kurias atsakovas ieškovui jau įmokėjo pagal sutartį (459,82 Lt įmokų ir 290,90 Lt delspinigių), ir pilnai patenkinus ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, jo reikalavimo suma atsakovo atžvilgiu iš viso sudarytų 2.514,54 Lt. Be to, atsižvelgiama į sutarties sudarymo aplinkybes, į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė, sutartį sudarė prisijungdamas prie ieškovo paruoštų standartinių sutarties sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai.

10Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos penkis kartus iki 118,26 Lt ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius, likusi dalis ieškinio atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

11Patenkinus ieškovo reikalavimus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinas visas ieškovo sumokėtas žyminis mokestis, t.y. 71,00 Lt (b.l. 13), nes nuo tenkintų reikalavimų dalies turi būti sumokėtas minimalus įstatymo nustatytas žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str.). Iš atsakovo valstybei priteistina 11,45 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 92 str., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

12Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį patenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo R. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovui UAB „Snoro lizingas“, įmonės kodas 124926897, buveinės adresas Lvovo g. 25, Vilnius, a.s. Nr. ( - ) AB SEB banke, 1.172,49 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą septyniasdešimt du Lt 49 ct) pagal sutartį likusių mokėjimų, 118,26 Lt (vieną šimtą aštuoniolika Lt 26 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1.290,75 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-08-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną Lt 00 ct) žyminio mokesčio.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Priteisti valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. Nr. ( - ), bankas Swedbank, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660) iš atsakovo R. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 11,45 Lt (vienuolika Lt 45 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

17Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, gali skųsti sprendimą apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai