Byla 1-2-648/2010

1Vilniaus miesto antros apylinkės teismo teisėjas Artūras Pažarskis, sekretoriaujant Gintarei Selezniovaitei, vertėjaujant Natalijai Reut, Giedriui Račkauskui, dalyvaujant prokurorui V. G., nukentėjusiesiems V. L. ir M. S., jo atstovui – advokatui G. P., kaltinamiesiems - A. S., V. K., kaltinamųjų gynėjams – L. G. ir J. B., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2V. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), rusas, LR pilietis, vidurinio išsilavinimo , nevedęs, dirbantis UAB „( - )“, gyvena ( - ), teistas 3 kartus:

31) 2005-05-04 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo pagal LR BK 180 str. l d.,b 25 str. 2 d., 178 str. 2 d. 63 str. l d.63 str. 4 d. 8 mėn. laisvės atėmimas, bausmės vykdymas atidėtas 1 metams;

42) 2005-06-15 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal LR BK 22 str. 1 d., 178 str. 2 d., 64 str., galutinė bausmė 1 metai laisvės atėmimo, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 294 str. 2 d. ir 180 str. 1 d., 2006-02-21 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi pakeistas 2005-06-30 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo nuosprendis – veika kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį, perkvalifikuota į Lietuvos Respublikos BK 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 4 dalį ir paskirta bausmė 45 paros arešto. Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčiu, ši bausmė pakeista į laisvės atėmimą vienam mėnesiui penkiolikai dienų, BK 64 straipsnio 3 dalies pagrindu šios bausmės dalis pridėta prie Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2005 m. gegužės 4 d. nuosprendžiu paskirtos neatliktos laisvės atėmimo bausmės ir galutinę subendrintą bausmę nustatyta laisvės atėmimas devyniems mėnesiams;

53) 2008-12-01 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 281 str. 4 d. ir nuteisti laisvės apribojimu 1 (vieneriems) metams, įpareigojant atlyginti padarytą žalą nukentėjusiajam ir 6 mėn. laikotarpyje nuo 22,00 val. iki 6,00 val. būti namuose, bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal Lietuvos respublikos BK 180 str. 1 d. ir 294 str. 2 d.

6A. S., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyv. ( - ), teistas 7 kartus:

71) 2003-11-10 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal LR BK 180 str. 1 d. 30 parų arešto, pagal LR BK 75 str. bausmės vykdymas atidėtas 2 metams.

82) 2004-04-26 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal LR BK 22 str. 1 d.,178 str. 4 d., 64 str. 3 d. galutinė bausmė 6 mėn. viešųjų darbų, neatlygintinai dirbant po 30 val. per mėn.

93) 2005-02-21 Trakų rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. l d. 12 mėn. viešųjų darbų, neatlygintinai dirbant po 40 val. per mėn.

104) 2005-08-29 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d., 65 str.l d. 2 p. 64 str. 3 d. galutinė bausmė 90 parų arešto.

115) 2005-09-14 Viliaus rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d., 63 str. 3 d., 9 d., 65 str. 3 d. galutinė bausmė 1 metai 10 mėn. laisvės apribojimo.

126) 2005-10-06 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal LR BK 180 str. 1 d., 64 str., 65 str. galutinė bausmė 5 mėn. laisvės atėmimo.

137) 2005-10-28 Trakų rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str.l d. galutinė bausmė 1 metai 3 mėn. laisvės atėmimo, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.

14Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

15V. K. 2007 m. balandžio 17 d. apie 20 val. Šviesos g. 7 namo kieme, Grigiškėse, Vilniuje, manydamas, jog M. S. 2007-04-17 apiplėšė jo tėvą, pradėjo aiškintis šio įvykio aplinkybes ir manydamas, kad jis turi teisę reikalauti iš jo padarytos žalos atlyginimo, nesilaikydamas įstatymų nustatytos tvarkos ėmėsi savavališkai įgyvendinti šią tariamą ir ginčijamą teisę, bei panaudojo fizinę prievartą - jis sudavė ne mažiau 7 smūgių M. S. į įvairias kūno vietas, tuo padarydamas M. S. odos nubrozdinimus kaktoje, poodines kraujosruvas ir odos nubrozdinimus veide, nugaros nubrozdinimus, poodines kraujosruvas kairiame petyje, kairėje alkūnėje, keliuose, kraujosruvą po galvos smegenų voratinkliniu dangalu, vertinamus nesunkiu sveikatos sutrikdymu, ir tuo padarė didelės žalos M. S. teisėms bei teisėtiems interesams.

16V. K. veikdamas kartu su asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla yra išskirta, 2007 m. gegužės 14 d. apie 01.00.val. miškelyje, esančiame Lentvario gatvėje Grigiškėse, Vilniuje, panaudojo V. L. atžvilgiu fizinį smurtą, o būtent sudavė vieną smūgį į pakaušį, nuo kurio jis pargriuvo ant žemės bei spyrė dar kelis kartus į įvairias kūno vietas, tokiu būdu V. L. padarė nubrozdinimą, kraujosruvą, muštinę žaizdą veide, nubrozdinimą kairio riešo srityje, vertinamus nežymiu sveikatos sutrikdymu.

17Dėl nukentėjusiojo M. S. atžvilgiu įvykdyto savavaldžiavimo ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo

18Apklaustas teismo posėdyje kaltinamasis V. K. parodė jog, dėl to, kad savavaldžiavo prisipažįsta. 2007 metais, tikslios datos nepamena, grįžo tėvas ir pasakė, kad jį apiplėšė du ar trys jaunuoliai. Jis įvardino tuos jaunuolius, o kaimynai jam pasakė, kas apiplėšė tėvą. Buvo įvardintas M. S., A. S. ir dar vienas vaikinas. Iš tėvo buvo paimta piniginė su dokumentais ir apie 3000 Lt. Jis

Nutarė

19surasti pinigus. Ieškojo ir surado M. S. prie parduotuvės IKI. M. paklausė ar jis apiplėšė jo tėvą, o šis pasiūlė dėl pinigų nueiti pas A. S.. M. aiškino, kad ne jis apiplėšė jo tėvą. Jis M. trenkė keletą smūgių. M.sudavė apie 6-7 smūgius į įvairias kūno vietas. Su koja vieną kartą trenkė, o daugiau smūgių sudavė rankomis. M. neigė, kad paėmė pinigus. Sakė, kad čia A. S. su kitu asmeniu taip pasielgė. Jis M. primušė prie A. S. namo. Atėjo su M. prie A. S. namų, tada išėjo A. S. ir M. su A. S. pradėjo lauke ginčytis. Lauke buvo jis, A. S. ir M. S.. Iš pradžių trise aiškinosi, o po to jie dviese pradėjo aiškintis. Jis pirmas M. trenkė, o A. S. po to jau trenkė. Kai jis mušė M., A. S. šalia stovėjo. Po jo smurto, jie dviese A. S. ir M. S. pradėjo aiškintis. A. S. mušė M. S.. Nematė, kiek kartų A. S. sudavė M.. Jie abu mušėsi rankomis. M. pasidarė bloga. Jis matė kaip A. S. mušė M., bet nežino kiek tiksliai kartų A. S. sutrenkė M.. Tik matė, kad A. S. M. trenkė ne „žemiau juostos“. Po to M. S. jau gulėjo.

20Apklaustas teismo posėdyje kaltinamasis A. S. paaiškino, jog 2007 m. vakare pas jį atėjo V. K., M. B., M. M. ir dar kažkas. Sako, einam į lauką ir pašnekėsim. V. K. pasakė, kad jie galvoja, jog jis apvogė V. K. tėvą. Nujautė, kas lauke gali būti, todėl broliui pasakė, kad iškviestų policiją. Išėjo į lauką, atidarė lauko duris ir pamatė, kad M. guli ant žemės visas mėlynas. M. gulėjo, jis pradėjo šnekėti. Lauke buvo apie 10-15 žmonių. Jis pasakė, kad jis neapiplėšė. Jį pradėjo spardyti, po to atvažiavo policija. Tą vakarą jį sumušė V. K. su savo draugais. M. prie jo durų nebuvo atėjęs. V. K. pradėjo jį kaltinti, kad jis apvogė jo tėvą, tada iš galo pajuto smūgį ir buvo pradėtas spardyti. Gerai, kad pusseserė išbėgo į lauką. Su M. S. jie nuo darželio laikų geri draugai ir jie iki šiol su M. S. yra geri draugai. Po to įvykio bijojo lauke pasirodyti, nes jam buvo liepta prisipažinti. Jis negalėdavo vaikščioti po Grigiškes. Jeigu jį gatvėje kas iš V. K. draugų sutikdavo, po pora smūgių duodavo. Po sumušimo nesikreipė į medikus. Greitoji buvo užėjusi pas juos, bet jis atsisakė pagalbos. Nematė, kiek vaikinų mušė M., nes kai jis išėjo į lauką, M. jau gulėjo ant žemės. Jis nedalyvavo V. K. tėvo apiplėšime. Jis nematė ar V. K. mušė M.. Nesikreipė į policiją dėl gąsdinimų. Nežino, kodėl M. S. sakė, kad jis dalyvavo tėvo apiplėšime. Tuo metu M. S. vartojo narkotikus, tačiau ar tą dieną jis buvo apsvaigęs nuo narkotikų, jis nežino.

21Apklaustas teismo posėdyje nukentėjusysis M. S. paaiškino, jog pažįsta kaltinamąjį A., kadangi jis yra jo draugas, o kitą kaltinamąjį pažįsta iš matymo. Jis nežino kas jį sumušė, kadangi buvo be sąmonės. Apie įvykį nieko negali pasakyti, nes nepamena. Iš nuogirdų žino, kad jį sumušė už tai, kad neva jis pavogė V. K. tėvo piniginę, bet jam tyrėjas pasakė, kad piniginė buvo rasta pas G.. Dar girdėjo, kad jį sumušė K. su draugais. Žino, kad G. ir A. taip pat buvo sumušti už tą patį. G. pavardės nežino, tik pravardę – jo pravardė yra „Šešėlis“. Dabar nevartoja narkotikų, bet tuo metu vartojo narkotikus. Jis, A. S. ir G. buvo sumušti už K. piniginę. Jam buvo 3 kartus išsiliejęs kraujas į smegenis. Po įvykio šnekėjo su A. S.. Jis pasakojo, kad jie buvo įvykio vietoje, kur jis buvo sumuštas. Grįžus po ligoninės V. K. buvo priėjęs prie jo ir pasakė, kad grąžins pinigus, atsiprašė jo.

22Apklausta teismo posėdyje liudytoja J. S. paaiškino, kad A. pažįsta, o kitą kaltinamąjį žino iš matymo. Pačio įvykio ji nematė, o tik iš žmonių kalbų žino. Jos pažįstama B. matė, kaip 10-15 žmonių mušė M., kadangi ji tame name gyvena. Jos sūnus reanimacijoje gulėjo 8 dienas. A. yra jos sūnaus draugas, be to jis negalėtų mušti jos sūnaus. A. nė musės neužmuštų. Jos sūnus buvo sumuštas 2007 m. balandžio mėnesį. Ji žino, kad V. K. pasamdė 10 žmonių, kad sumuštų jos sūnų, kadangi K. galvojo, jog jos sūnus pavogė jo tėvo piniginę, nors tai yra netiesa. Apie piniginės pavogimą sužinojo iš žmonių, kadangi Grigiškės mažas kaimas ir visa informacija greitai sklinda. Pas jos sūnų M. nerado tos piniginės, o ją rado pas kitą žmogų, nežino pas ką.

23Apklaustas teismo posėdyje liudytojas M. S. paaiškino, jog kaltinamąjį V. K. pažįsta iš matymo. Nepamena, kada viskas įvyko, tik žino, kad tą dieną vakare grįžo namo ir kartu su broliu sėdėjo namuose. Kažkas pradėjo laužtis į butą: trankyti duris, spardyti jas. Iškvietė policiją. Jis atidarė duris, o brolis išėjo į lauką. Po minutės ir jis išėjo į lauką. Girdėjo kaip kažkas jo broliui sakė, kad išsiaiškinsim. Išėjęs į lauką, pamatė daug žmonių aplinkui vieną gulintį žmogų. Po to sužinojo, kad tas gulintis žmogus buvo M.. Kai išėjo į lauką, buvo tamsu, tačiau matėsi, kad guli žmogus. Kai išėjo į lauką, aiškinosi su jo broliu ir jį pradėjo daužyti. Daužymas pasireiškė spardymu. Nuėjo prie savo automobilio ir norėjo jį atrakinti, tačiau jam neleido. Taip pat neleido ir paskambinti. Nežino kiek vaikinų mušė jo brolį. Nežino kas mušė M.. Nematė ar brolis mušė M., bet –žino, kad jis nebūtų sugebėjęs to padaryti. Jo brolį spardė 2-3 asmenys. Po įvykio nekalbėjo su broliu, nes jis iš karto buvo išvežtas į ligoninę.

24Apklausta teismo posėdyje liudytoja J. B. paaiškino, kad gyvena ketvirtame aukšte, o muštynės buvo sekančioje laiptinėje, t.y. greta jos laiptinės. Matė kaip stipriai suspardė kažkokį vaikiną. Kas spardė, ji nežino. Gal penkiese ar šešiese spardė tą vaikiną. Paskui kitą dieną pakalbėjo su pažįstama ir sužinojo, kad sumušė M. S.. A. S. gyvena toje pačioje laiptinėje kaip ir ji. Tas sumuštas vaikinas liko gulėti, kol atvažiavo greitoji pagalba. Sužinojo, kad J. sūnus dingęs, tai taip ir suprato, kad jis buvo sumuštas. Kieme buvo keli vaikinai, tačiau tikslaus vaikinų skaičiaus negali pasakyti. Vienas vaikinas gulėjo, ir lyg šešėlis buvo, iš kurio galėjo suprasti, kad buvo spardomas vaikinas. Nematė, kad dar kitas vaikinas būtų spardomas.

25Apklaustas teismo posėdyje liudytojas L. K. paaiškino, jog po darbo su partneriu nuvažiavo į Grigiškes. Viskas vyko 2007 m., t.y. prieš 2,5 metų. Juos pavežė iki Grigiškių ir jie su partneriu nuėjo į barą, atsigėrė alaus, po to degtinės. Grįžtant namo, prie laiptinės jį užkabino vaikinai. Jis užėjo į laiptinę ir jį užpuolė du vaikinai. Tuo metu jis jų nepažinojo. Užpuolę vaikinai ėmė kraustyti jo kišenes. Kišenėje buvo telefonas ir pinigai. Tie vaikinai iš jo paėmė telefoną ir rankinę, kurioje buvo pinigai ir asmeniniai dokumentai. Telefonas buvo NOKIA. Rankinėje buvo apie 3000 Lt, eurų bei dolerių. Tiek pinigų su savimi turėjo, nes jis ruošėsi važiuoti į Baltarusiją. Taip pat 1500 Lt atidavė skolą. Tie vaikinai viską atėmė ir pabėgo. Jis nuėjo namo, kad galėtų paskambinti sūnui siekiant paklausti, gal jis žino tuos vaikinus. Į policiją neskambino, nes galvojo, kad sūnus pažinos tuos vaikinus. Sūnui pasakė, kaip tie jaunuoliai atrodė. Vienas buvo šviesus. Sūnus pasakė, kas galėjo pavogti jo pinigus, bet jis vardų nepamena. Svarbiausia norėjo, kad viskas būtų tyliai. Sūnui papasakojo kas įvyko ir jis išėjo ieškoti kaltų, o po to sužinojo, kad sūnus susimušė su kažkokiais vaikinais dėl tų pinigų, o tie vaikinai, kurie jį apiplėšė, žadėjo grąžinti jo pinigus. A. S. kelis kartus yra matęs, A. S. ir dar kažkuris vaikinas jį apiplėšė. Iš pradžių nesakė, kad apiplėšė A. S., nes nežinojo jo pavardės. Pinigai jam negrąžinti.

26Apklausta teismo posėdyje liudytoja J. Č. paaiškino, jog A. S. yra jos pusbrolis. Jos pusbrolis nedalyvavo muštynėse, o buvo nukentėjęs. Buvo vakaras, jos virtuvės langai išeina į kiemą. Išgirdo triukšmą. Pažiūrėjus pro langą, pamatė gulintį žmogų prie gretimos laiptinės. Žmogus gulėjo ant dešinio šono. Matė, kad žmonės susibūriavę. Pamatė, kad iš laiptinės išėjo A. S. ir M. S.. Kai pamatė, kad tarp jų vyko konfliktas, nusileido žemyn, o vyras filmavo pro langą. Ji priėjo ir kai aiškiai pamatė tą gulintį žmogų, vaizdas buvo labai baisus. Taip sumušto žmogaus nėra mačiusi. Dar buvo 4-5 vaikinai prie kurių stovėjo A. S. ir M. S.. Vieną vaikiną iš matymo pažinojo, nes jis lankėsi pas juos laiptinėje. Ji priėjo prie vieno vaikino ir paklausė, ką jie čia padarė, jai buvo atsakyta, kad taip reikėjo. Tik nežino, kuris taip pasakė. Dar buvo pasakyta, kad tegul narkomanai nevagia iš žmonių. Nusprendė, kad tas vaikinas buvo sumuštas kitur, nes jeigu tą vaikiną būtų mušę pas juos kieme, ji būtų girdėjusi. Spardymas prasidėjo po keletos minučių kai ji išėjo į lauką. Triukšmas prasidėjo, kai išėjo A. S.. Jai dar pasakė, kad buvo apiplėštas kažkoks vyras ir paminėjo 1000 Lt sumą. Toliau pradėjo tampyti A. S. ir tada visi vaikinai sušoko į vieną krūvą ir pradėjo spardyti A. S.. Buvo spardoma tik į galvą. Tiek buvo spardoma, kad vienam net batas nukrito bespardant. Ji ir dar kažkokia moteris pradėjo ginti A. S.. Ji pakėlė A. S. ir vedė jį iki jo namų laiptinės. Jie dar pribėgo, dar spyrė į galvą ir dar į tą cementinę sieną trenkė. Atvažiavo policija. M. S. norėjo iškviesti policiją, o vienas iš tų vaikinų pasakė, kad jei bus iškviesta policija, tai jo likimas bus toks pat kaip ir A. S.. Iš veido nepažintų tų vaikinų. Nematė, kad A. S. kažką muštų, jis netgi nesigynė, o stengėsi užsidengti galvą. Kai pamatė tą gulintį vaikiną, A. S. stovėjo tolėliau negu kiti vaikinai. Negirdėjo, kad prieš mušant A. S., būtų ko nors klausiama. Kai ji klausė tų vaikinų, ką jie čia padarė, A. S. buvo šiek tiek toliau. Ji nežino, dėl ko buvo sumuštas S.. Po to paklausė A. S., bet jis minėjo apie kažkokį žmogų, kuris buvo sumuštas. Tie žmonės atėjo sumušti jo, nes jie apvogė kažkokį žmogų. Vaizdo įraše matosi kaip mušamas A. S.. Veiksmas vyko šalia kitos laiptinės, ta laiptinė yra neapšviesta, bet jų laiptinės šviestuvas apšviečia tam tikrą teritoriją. A. S. kreipėsi į medikus. Greitoji apžiūrėjo A. S., bet jis nesileido apžiūrimas, nes bijojo keršto. A. S. gydėsi namų sąlygomis.

27Apklaustas teismo posėdyje liudytojas V. Č. paaiškino, kad pažįsta A. S., jis yra jo žmonos pusbrolis. Matytė įvykį prie jo namų. Viskas vyko prieš pora metų. Jis nufilmavo tą įvykį. Filmavo, nes prieš keletą mėnesių buvo pakliuvęs į keblią situaciją, kai jį sumušė. Žmona nusileido laiptais žemyn į kiemą. Kai pradėjo filmuoti, tada pastebėjo muštynes. Buvo mušamas A. S.. Buvo vienas žmogus, kuris gulėjo prie laiptinės. Tas vaikinas nuo A. S. gulėjo per 6-7 metrus. Su A. S. iš viso dalyvaujančių buvo apie 6-7 žmones. Tie vaikinai mušė A. S., kuris buvo nukritęs ant žemės. Įvykio vietoje matė savo žmoną. Muštynės tęsėsi apie 10 minučių. Jis kvietė policiją, bet dar kažkas kvietė policiją. Pati policija kvietė greitąją pagalbą. Viską matė iš 5 aukšto. Girdėjo daug keiksmažodžių, o rišlaus teksto negirdėjo. Po to, padėjo kamerą ir išėjo į lauką. Visi A. S. mušę jaunuoliai įvertino, kad per daug primušė A. S., todėl išsibėgiojo. Girdėjo šnekas, kad kažkas kažką pavogė, aiškinosi. Visi išsilakstė prieš atvykstant policijai. Stumdymąsi ir peštynes pamatė, kai pažiūrėjo pro langą. Tuo metu jo žmona buvo šalia jo. Jis nematė, kad kito vaikino atžvilgiu, kas nors vartotų smurtą. V. K. nematė, buvo tamsu. Negali atsiminti kas buvo, o ko nebuvo kieme.

28Teisiamojo posėdžio metu siekiant patikrinti kitus įrodymus LR BPK 276 str. 4 d. tvarka pagarsinti ikiteisminio tyrimo metu apklausto liudytojo M. B. parodymai, kuris apklaustas liudytoju parodė, jog 2007-04-17 dieną Grigiškėse jis sutiko pažįstamų vaikinų kompaniją: V. K., R. S., dar keletą iš matymo pažįstamų vaikinų, kurių duomenų nežino. Iš V. K. jis sužinojo, kad buvo apiplėštas jo tėvas. Kažkokie paaugliai jo namo kieme pasakė, kad tai galėjo padaryti M. S., kurį jie pastebėjo Šviesos gatvėje ir kuris juos pamatęs, pabėgo. V. K. M. S. pavijo ir pradėjo laikyti už drabužių. M.bandė pasprukti. K. pradėjo M. S. klausti, ar tai jis apiplėšė jo tėvą, bet M. neigė, kad tai padarė jis ir sakė, kad tai padarė A. S., pravarde „Avinas“, gyvenantis Šviesos g. 7. K. kartu su M. nuėjo kviesti S.. Netrukus jie visi išėjo į lauką ir lauke tarp M. ir S. prasidėjo ginčas dėl to, kas iš jų apiplėšė K. tėvą. Pokalbio metu S. pradėjo kumščiais mušti M., spardė kojomis. M. pargriuvo ant žemės. K. keletą kartų spyrė gulinčiam M., kur pataikė - jis neatkreipė dėmesio. Jis K. pasakė, kad užtenka mušti M.. Kažkas pradėjo šaukti „policija“ ir jie nuėjo namo. Jis M. nemušė, (t. 1, b.l. 40).

29Teisiamojo posėdžio metu siekiant patikrinti kitus įrodymus LR BPK 276 str. 4 d. tvarka pagarsinti ikiteisminio tyrimo metu apklausto liudytojo R. S. parodymai, kuris apklaustas liudytoju parodė, jog 2007-04-17 dienos metu jis kartu su savo draugais V. K., M. M. gėrė miškelyje šalia Vilniaus-Kauno plento. Kažkuriuo laiku V. K. nuvažiavo namo, o grįžo po 20-30 min. ir pasakė, kad jo namo laiptinėje buvo apiplėštas V. K. tėvas ir pagrobė apie 2500 Lt. V. K. pasakė, kad sužinojo, jog tai padarė M. S.. Kartu su V. K. nuėjo link Grigiškių miestelio ir ieškojo M.. M. pastebėjo prie Šviesos g. 7 namo. V. K. paklausė M., kur yra pinigai. V. K. kumščiu trenkė M. į veidą tris kartus. M. pasakė, kad buvo su A. S., pravarde „avinas“, A. S. gyvena Šviesos g. 7 name, kur link jie ir nuėjo kartu su M. S.. V. K. kartu su M. S. nuėjo į 4-tą laiptinę, o jis liko kieme kartu su A. K., ir kitais pažįstamais vaikinais. V. K. su M. S. iš laiptinės išėjo po 5-10 min. kartu su A. S.. Jie trise aiškinosi dėl V. K. tėvo apiplėšimo. V. K. kumščiu keletą kartų trenkė M. S. į veidą, A. S. taip pat keletą kartų trenkė kumščiu M. S. į galvą, o kai M. S. nugriuvo, A. S. koja keletą kartų spyrė M. S.. A. S. neigė, kad dalyvavo plėšime kartu su M. S., o M. sakė, kad viską padarė A. S., o jis tik šalia stovėjo. Jis iškvietė greitąją pagalbą, (t. 1, b.l. 33, 35).

30Mykolo Romerio Universiteto Teismo medicinos instituto Vilniaus skyriaus specialisto išvada Nr. 2200/07 (01) patvirtina, kad M. S. padaryta odos nubrozdinimai kaktoje, poodinės kraujosruvos ir odos nubrozdijimai veide, poodinės kraujosruvos kairiame petyje, kairėje alkūnėje, keliuose, kraujosruva po galvos smegenų voratinkliniu dangalu, veikinat kietais bukais daiktais, mažiausiai 7 trauminių poveikių pasėkoje, netrukus prieš patenkant į VGPU (2007-04-18). Sužalojimai visumoje vertinami nesunkiu sveikatos sutrikdymu dėl kraujosruvos po galvos smegenų voratinkliniu dangalu. Kiti sužalojimai visumoje ir atskirai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu (t.1, b.l. 11).

31Ikiteisminio tyrimo metu atliktos akistatos metu tarp įtariamųjų V. K. ir A. S. kiekvienas pasiliko prie savo duotų parodymų, (t. 1, b.l. 184-185).

32Ikiteisminio tyrimo metu atliktos akistatos metu tarp liudytojo R. S. ir įtariamojo A. S. kiekvienas pasiliko prie savo duotų parodymų, (t. 1, b.l. 186-187).

33Teisme peržiūrėtame vaizdo įraše, kuris nėra geros kokybės matyti, kaip trys – keturi asmenis spardo kitą asmenį, girdėti šūksniai. Asmenų tapatybės nustatyti dėl įrašo kokybės nėra galimybės.

34Ištirtų įrodymų pagrindu teismas daro išvadą, V. K. padaryta nusikalstama veika yra įrodyta. LR BK 294 str. d. numato atsakomybę tam, kas nesilaikydamas įstatymų nustatytos tvarkos savavališkai vykdė ginčijamą arba pripažįstamą, bet nerealizuotą savo ar kito asmens tikrą ar tariamą teisę ir padarė didelės žalos asmens teisėms ar teisėtiems interesams, o straipsnio 2 d. numato atsakomybę už savavaldžiavimą, panaudojant psichinę ar fizinę prievartą nukentėjusiajam ar jo artimam asmeniui. Civilinis kodeksas nustato, kad įgyvendindami teises ir pareigas asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų. Draudžiama piktnaudžiauti teise, t. y. įgyvendinti civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus ar darytų žalos kitiems asmenims arba prieštarautų subjektinės teisės paskirčiai (CK 1.137 str.). Teisės vykdymo savavališkumas reiškia veikimą priešingai šiems įstatymo reikalavimams. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės rodo, kad kaltinamasis pasirinko agresyvų, civilinės teisės ir geros moralės principų neatitinkantį įvykdytos nusikalstamos veikos būdą – naudojo fizinį, psichinį smurtą, reikalavo grąžinti tariamai pagrobtus daiktus, pasirinko neteisėtą būdą spręsti iškilusius teisinius santykius. Konstatuojama, kad toks veikimo būdas laikytinas savavališku teisės vykdymu. Kaltinamasis V. K. kaltu prisipažino, jis neneigė, kad tėvui nurodžius, kad iš jo atimti pinigai, jis pats ėmė aiškintis, kas tai galėjo, vėliau vartojo fizinį ir psichinį smurtą M. S. atžvilgiu, jį nesunkiai sužalojo, dėl ko nukentėjusysis gydėsi, ir kaltinamojo nusikalstami veiksmai neabejotinai padarė didelę žalą nukentėjusiojo teisėms ir teisėtiems interesams. V. K. kaltę taip pat įrodo kaltinamojo A. S., nukentėjusiojo M. S. bei liudytojų J. S., J. B., J. Č. , L. K., V. Č., M. S. parodymai bei filmuotoje vaizdo medžiagoje užfiksuoti duomenys. Aptartų įrodymų visuma patvirtina, jog V. K., nesilaikydamas įstatymų nustatytos tvarkos, savavališkai vykdė L. K. teisę atgauti pagrobtus daiktus, kurią nukentėjusysis ginčijo. Kadangi V. K. daiktų reikalavo panaudodamas fizinę ir psichinę prievartą, taip padarydamas didelę žalą nukentėjusiojo teisėms ir teisėtiems interesams, jo padaryta veika teisingai kvalifikuota pagal LR BK 294 str. 2 d.

35Byloje A. S. buvo kaltinamas pagal LR BK 138 str. 1 d. tuo, kad 2007-04-17 apie 20.00 val. Šviesos g.7 namo kieme, Grigiškėse, Vilniuje, sudavė ne mažiau 7 smūgių M. S. į įvairias kūno vietas, tuo padarydamas M. S. odos nubrozdinimus kaktoje, poodines kraujosruvas ir odos nubrozdinimus veide, nugaros nubrozdinimus, poodines kraujosruvas kairiame petyje, kairėje alkūnėje, keliuose, kraujosruvą po galvos smegenų voratinkliniu dangalu, vertinamus nesunkiu sveikatos sutrikdymu.

36Įvertinęs baudžiamojoje byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad ikiteisminio tyrimo metu ir bylos nagrinėjime teisme nebuvo surinkta įrodymų leidžiančių kaltinamąjį A. S. pripažinti kaltu dėl M. S. atžvilgiu įvykdyto nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Tiek ikiteisminio tyrimo, tiek bylos nagrinėjimo metu kaltinamasis savo kaltę neigė, neigė, jog mušė M. S. ir nurodė, jog išėjęs į lauką, atidarė lauko duris ir pamatė, kad Mantas guli ant žemės sumuštas. Lauke buvo apie 10-15 žmonių. Jį patį pradėjo spardyti V. K. su savo draugais. Tokie kaltinamojo parodymai nėra niekuo paneigti.

37Iš jau aukščiau aptartų įrodymų matyti, kad A. S. parodymus patvirtina apklausti liudytojai: M. S., J. Č., V. Č.. Apklaustas tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme liudytojas M. S. parodė, jog atėjus kažkokiems vaikinams pas juos į namus brolis A. S. su jais išėjo į lauko, o po to ir jis nusileido į lauką. Kai išėjo į lauką, vaikinai aiškinosi su jo broliu ir jį pradėjo daužyti. Daužymas pasireiškė spardymu. Nežino kiek vaikinų mušė jo brolį. Nežino kas mušė M.. Nematė ar brolis mušė M., bet žino, kad jis nebūtų sugebėjęs to padaryti. Liudytoja J. Č. parodė, jog išgirdusi triukšmą ir pažiūrėjus pro langą, pamatė gulintį žmogų prie gretimos laiptinės. Pamatė, kad iš laiptinės išėjo A. S. ir M. S.. Ji netrukus nusileido į apačią, matė vaikiną, kuris gulėjo ant žemės ir jau buvo sumuštas. Jai būnat prie laiptinės, vaikinai pradėjo tampyti A. S. ir tada visi vaikinai sušoko į vieną krūvą ir pradėjo jį spardyti. Liudytojas V. Č. patvirtino, jog matė, kad A. S. buvo mušamas, o kitas asmuo gulėjo prie laiptinės. Jis nematė, kad kito vaikino atžvilgiu, kas nors vartotų smurtą.

38Teismui nepavyko apklausti teisme liudytojų M. B. ir R. S., tačiau vertinant teisme pagarsintus jų parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu teismas daro išvadą, kad jų parodymai prieštarauja aptarties įrodymams, M. B. nurodė, jog V. K. kumščiu keletą kartų trenkė M. S. į veidą, A. S. taip pat keletą kartų trenkė kumščiu M. S. į galvą, o kai M. S. nugriuvo, A. S. koja keletą kartų spyrė M. S.. Tokius parodymus teismas vertina kritiškai, nes jie prieštarauja kitiems bylos duomenims ir nustatytoms aplinkybėms, kaip matyti iš šių liudytojų parodymų M. S. jau buvo mušamas iki A. S. išeinant į kiemą. Tai patvirtino ir kaltinamasis V. K., kuris parodė, jog jis sutikęs M., jam sudavė apie 6-7 smūgius į įvairias kūno vietas, vieną kartą spyrė koja, o daugiau smūgių sudavė rankomis. Nors teisme kaltinamasis V. K. nurodė, kad A. S. irgi mušė nukentėjusįjį N. S., tokie jo parodymai vertinami kritiškai ir atmetami, nes neatmetama apkalbėjimo tikimybė. Be to, iš filmuotos medžiagos matyti, jog A. S. prie namo buvo mušamas, tai patvirtina A. S. bei kitų liudytojų parodymus, jog A. S. išėjus į lauką M. S. jau gulėjos sumuštas, o po to pradėjo ir jį mušti.

39Taigi, šiuo atveju, nėra objektyvių įrodymų, jog A. S. M. S. sudavė ne mažiau nei 7 smūgius į įvairias kūno vietas, todėl negali būti traukiamas atsakomybėn už tai. Priimant apkaltinamąjį nuosprendį teismas negali remtis prielaidomis, išvedžiojimais ir samprotavimais. Nesant neginčytinų kaltės įrodymų apkaltinamojo nuosprendžio priėmimas nėra galimas. Atsižvelgus į šias aplinkybes A. S. dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos numatytos LR BK 138 str. 1 d., turi būti išteisintas, neįrodžius jo dalyvavimo padarant nusikalstamą veiką (LR BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

Dėl kaltinimo pagal LR BK 180 str. 1 d. dėl nukentėjusiojo V. L. apiplėšimo

41Apklaustas teismo posėdyje kaltinamasis V. K. kaltu prisipažino iš dalies ir paaiškino, jog 2007 m. gegužės mėnesį miškelyje Lentvario g. buvo daug žmonių – M. M., V. B. ir kiti. Jie sėdėjo ant suoliuko ir gėrė alų. Nukentėjusysis priėjo pas juos ir paprašė cigaretės. Davė cigaretę ir tada jis kažką pradėjo aiškinti. V. L. išeidinėdamas iš teritorijos, kurioje jie buvo, kažką pasakė nemalonaus jų visų atžvilgiu. Kažkas jam iš nugaros trenkė ir tada prasidėjo muštynės. Gal jis V. L. davė vieną ar du smūgius, bet tikrai nespardė jo. Po to privažiavo kažkoks automobilis. Po to jis nuėjo į šoną, o nukentėjusysis atsistojo, nuėjo į miškelį, nusimovė kelnes ir pradėjo įžeidinėti. Tą mobilaus ryšio telefoną kažkas iš jų rado ir grąžino jo panelei. V. L. pats nusirengė. Nukentėjusysis V. L. buvo išgėręs. Jis nemandagiai prašė cigaretės, davė jam cigaretę, o jis nueidamas pradėjo kažką negražaus šnekėti. Tomis kalbomis V. L. juos įžeidė. V. L. nusirengė, o drabužiai ten ir liko. Nepamena, kas grąžino mobilųjį telefoną. Nepripažįsta, kad V. L. movė kelnes ir kad pavogė jo telefoną. Nežino, kodėl V. L. nusirenginėjo. Buvo atvažiavusi jo panelė. Paryčiais kažkas rado telefoną. Jis nematė kaip surado telefoną. LR BPK 276 str. tvarka pagarsinus kaltinamojo V. K. apklausos protokolą (tomas Nr. 1, b.l. 150-155), kaltinamasis V. K. patvirtino ikiteisminio tyrimo metu savo duotus parodymus, tačiau parodė, jog tikrai ne jis užnešė telefoną. Matė, kad yra rastas telefonas. Merginos pasiliko su jais ir gėrė degtinę. O nukentėjusysis išėjo.

42Apklaustas teismo posėdyje nukentėjusysis V. L. paaiškino, jog 2007 m. gegužės mėnesį, dienos nepamena apie 00:00 val. nakties jis, jo merginos sesuo ir jo mergina nuvažiavo į degalinę, nusipirko degtinės butelį. Netoli tos vietos, kur įvyko įvykis, gėrė. Jis su mergina susipyko, ir jis išlipo iš mašinos važiuoti namo. Eidamas pro parduotuvę Norfa pamatė, kad miškelyje sėdėjo 6-7 vaikinai ir gėrė. Degė laužas. Jis priėjo ir gražiai paprašė cigaretės. Jis pasakė „pacani, možet est cigareta“, tada jie pasakė, kad mandagiau paprašytų, ir jį jie „pasiuntė“. Prasidėjo apsižodžiavimas ir pajuto jis smūgį į galvos sritį. Kas smūgiavo, nematė, parkrito. Tada visi puolė jį spardyti. Pas jį džinsai buvo aptempti ir gili kišenė, o toje kišenėje storas telefonas buvo. Jautė kaip kažkas lindo į kišenę traukti telefono. Po apiplėšimo dar apie 10 minučių buvo spardomas. Buvo nutemtas toliau į miškelį ir mušamas. Pakaitomis mušė vieni ir kiti. Mušė tol, kol atvažiavo jo mergina. Mergina jam skambino į telefoną, kažkas pakėlė ragelį ir išjungė telefoną, todėl merginai pasirodė, kad kažkas vyksta ir privažiavo. Atvažiavo jo mergina ir tada jie atstojo nuo jo. Jis nuėjo iki merginos namų ir po kokių 10 minučių atvažiavo policija. Atėjo jo mergina su savo seserimi ir kaip tik tada atvažiavo greitoji pagalba. Jį nuvežė į ligoninę, esančią Giedraičių gatvėje. Jis atsisakė pagalbos, ir nuėjo iki Saltoniškių kalno, beeidamas apalpo. Važiavo policijos pareigūnai, iškvietė greitąją ir jį nuvežė į Lazdynų ligoninę. Dėl rūbų kaip buvo jis tiksliai nepamena. Jis buvo apsivilkęs džemperį su kapišonu. Tą džemperį jam nuplėšė, nutraukė per galvą. Batus tikrai nuėmė, o dėl kelnių tiksliai nepamena. Jie jo nepaleido, kol neatvažiavo jo mergina. Jis buvo išgėręs degtinės. Buvo nusipirkę 0,7 l degtinės, bet viso butelio neišgėrė. Jis buvo likęs tik su apatiniais drabužiais ir marškinėliais. Viskas baigėsi taip: jis kaip ir pabėgo nuo tų vaikinų, nors jie kaip ir paleido jį. Atvažiavo jo mergina su seserimi ir sesers pažįstamas jį pasodino į mašiną. Kažkas iš tų vaikinų priėjo ir pasakė bėgti iš čia, o jis pasakė, kad be merginos niekur neis. Išlipo iš mašinos ir tada jam vėl trenkė vieną smūgį į veidą. Bet tąsyk jam trenkė ne iš kaltinamųjų, o kažkas kitas. V. K. prieš šį įvykį nepažinojo. Po įvykio matė V. K.. Negali pasakyti, ką V. K. darė jo atžvilgiu, nes jų buvo daug. Visi mušė, bet ką kas konkrečiai darė negali pasakyti. Ryte grįžo į įvykio vietą, rado batus. 245 Lt žalą sudaro: telefonas ir SIM kortelė už 5 Lt, diržas 40 Lt. Nori, kad jam būtų priteista 45 Lt žalos.

43Apklausta teismo posėdyje liudytoja J. R. paaiškino, jog V. K. pažįsta iš matymo. V. L. jos buvęs vaikinas, tačiau ji su juo išsiskyrė. Buvo vakaras, jie susipyko. Jis nuėjo į stotelę, esančią Grigiškėse. Ji paskambino jam į telefoną, bet jis nekalbėjo su ja, girdėjo triukšmą. Buvo trise – ji, sesuo ir V. K.. Jie važiavo pažiūrėti kur V. ir pamatė, kad jį spardo.. Jį mušė prie parduotuvės „Norfa“ esančiame miškelyje. Nežino už ką jį mušė. V. L. mušė V. K. ir dar keli vaikinai. Ji matė kaip buvo mušamas V. L.. Nepažįsta, kas dar tokie buvo, kurie mušė V. L., atrodo buvo M., V. B., A. Ž.. Nepamena keliese spardė V. L.. V. K. ir M. tikrai spardė V. L.. Tą vakarą sumušė V., kai jos jį rado, jis buvo nuogas. V. daiktai buvo išmėtyti, jis buvo nukritęs ir jį spardė. Telefonas jam grąžintas, kas grąžino telefoną, nepamena. Daug laiko praėjo. Lyg ginčas ir muštynės kilo dėl to, kad V. L. ne taip paprašė cigaretės. Ieškojo telefono įvykio vietoje. Telefonas buvo išjungtas. LR BPK 276 str. tvarka pagarsinus liudytojos J. R. apklausos protokolą (tomas Nr. 1, b.l. 112), liudytoja J. R. patvirtino ikiteisminio tyrimo metu savo duotus parodymus, paaiškino, jog nežino, kokius konkrečiai veiksmus atliko V. K., tuo metu buvo tamsu. Kadangi V. K. ir M. matyti, todėl ir atpažino juos mušant V. L.. Viską matė iš 10 metrų atstumo. Vieta nebuvo apšviesta. Neskaičiavo kiek smūgių buvo suduota.

44Apklausta teismo posėdyje liudytoja I. R. paaiškino, jog kada viskas vyko datos nepamena. Prie parduotuvės „Norfa“, Grigiškėse, parkelyje su sese vaikščiojo. Sesuo buvo susipykusi su V.. Paskambino V., niekas telefonu nekalbėjo tik girdėjo triukšmą. Parkelyje pamatė, kad iš tolo guli žmogus, o V. K. su M. jį spardo. Kai priėjo, jie iš karto atšoko nuo V.. V. veidas ir kūnas buvo sužalotas, jis buvo be marškinėlių ir kelnių. Drabužiai buvo šlapi ir numesti įvykio vietoje. Ji skambino V. į mobilųjį telefoną, o tas telefonas buvo išjungtas, klausė kur telefonas, bet visi pasakė, kad nežino. Kai parašė policijoje pareiškimą tada M., V. K. su dar keliais vaikinais atvažiavo ir padavė telefoną. Prašė, kad nerašytų pareiškimo. Atidavė telefoną, bet telefone nebuvo SIM kortelės. V. sakė, kad priėjo paprašyti cigaretės ir tada kilo konfliktas. Miškelyje, kur jie buvo, tai apšvietimo nėra. Apšvietimas buvo toliau. Tuo metu, kai V. buvo mušamas, buvo vėlus vakaras. Matė kaip V. mušė V. K. ir M.. Muštines matė iš 20 metrų atstumo. Įvykį geriau atsiminė anksčiau. V. K. tikrai spardė V.. LR BPK 276 str. tvarka pagarsinus liudytojos I. R. apklausos protokolą (tomas Nr. 1, b.l. 119-120), liudytoja I. R. patvirtino ikiteisminio tyrimo metu savo duotus parodymus, paaiškino, jog V. K. tikrai buvo ten ir tikrai jis pakėlė koją ir greitai nuleido, vadinasi jis spyrė V.. Nebuvo girta, nes buvo po darbo. Lieka prie parodymų, duotų teisme. Matė kaip V. K. pakėlė koją ir nuleido, konkretaus smūgio nematė, bet koja buvo prie V. veido.

45Apklaustas teismo posėdyje liudytojas A. Ž. paaiškino, jog pažįsta kaltinamąjį V. K., o kito kaltinamojo nepažįsta. Su V. K. yra draugai, nuolat su juo bendrauja. Kada įvyko įvykis apie kurį klausia nebepamena, nes viskas įvyko senai. Pamena, kad tuo metu buvo vasara. Su V. K. ir R. J. sėdėjo lauke ir išgėrinėjo. Po to, jis su R. J. išvažiavo į kolonėlę ir kai grįžo pamatė kaip kažkoks asmuo gulėjo ant žemės. Jis nepažinojo to asmens. Jis iki šiol nežino kas buvo tas asmuo, kuris gulėjo ant žemės. Tas asmuo kuris voliojosi ant žemės buvo visiškai girtas. Prieš išvažiuojant su R. J., tas asmuo buvo apsirengęs, o kai grįžo jie jis jau buvo be kelnių. Viskas vyko vasarą ir buvo tamsu. Viena mergina buvo atvykusi ten kur jie buvo, o po to ji išėjo su nukentėjusiuoju. Jis paklausė draugų kas įvyko, tai draugai jam pasakė, kad tas asmuo atėjo girtas, bet niekas prie jo nelindo. Dėl telefono nieko nežino. Jiems sėdint ir išgėrinėjant nukentėjusysis buvo kažkur šalia jų. Išgėrė alaus, o daugiau nieko negėrė. Kaltinamasis gėrė tą patį ką ir jis. Be kaltinamojo buvo dar kiti draugai: jis, J., Valerij ir „Samsonas“. Samsonas yra pravardė, jo pavardės nežino. Jis nematė ar nukentėjusysis buvo sumuštas, jis girtas voliojosi.

46Apklaustas teismo posėdyje liudytojas R. J. paaiškino, jog pažįsta kaltinamuosius. V. K. yra jo draugas, o kitą kaltinamąjį pažįsta iš matymo. Su V. K. buvo klasiokai. Tuo metu, kai vyko įvykis buvo šilta, jie keturiese nuvažiavo į kolonėlę Grigiškėse. Buvo miškelyje prie parduotuvės Norfa. Jų buvo daug: V. K., A. Ž., M. M. ir jis. Išgėrinėjo, o kai baigėsi gėrimai nuvažiavo į kolonėlę. Kai grįžo pamatė, kad kažkoks vyras voliojasi ant žemės be kelnių. Po to, kažką apie telefoną girdėjo. Tas žmogus nusiiminėjo kelnes ir jis jau buvo be maikės. Nusimovė kelnes ir išėjo. Buvo tamsu, tai nematė ar jis sumuštas. Paklausė draugų, kas čia įvyko, kol jų nebuvo, ir jie pasakė, kad tas žmogus atėjo ir pradėjo negražiai kalbėti. Kiek vėliau atvažiavo to žmogaus draugės, paklausė kas buvo. Ryte surado telefoną ir norėjo perduoti jį savininkui. Telefonas buvo rastas ten, kur jie sėdėjo. Nepamena kas surado telefoną. Nukentėjusiajam norėjo grąžinti telefoną, bet jis pasakė, kad jam jo nebereikia ir kad jis rašys pareiškimą. Jis nemušė to žmogaus. Nematė kas mušė tą žmogų, kuris voliojosi ant žemės. Jam niekas nesakė, kas kiek mušė, o jis ir neklausė. Atrodo, kad tą vakarą gėrė degtinę, o gal ir alų. Nepamena ar tą vakarą daug išgėrė. Tas žmogus pats nusirenginėjo. Telefoną rado ant žemės. Norėjo atsiprašyti, kad tas žmogus buvo sumuštas.

47Teisiamojo posėdžio metu siekiant patikrinti kitus įrodymus LR BPK 276 str. 4 d. tvarka pagarsinti ikiteisminio tyrimo metu apklausto liudytojo R. S. parodymai, kuris apklaustas liudytoju parodė, jog 2007-05-14 vėlai vakare su Ž., K., B., Grigiškėse, miškelyje, prie klubo „Siesta“ vartojo alkoholinius gėrimus, kepė šašlykus. Jis būdamas girtas miegojo V. K. automobilyje Mercedez Benz. Kai prabudo matė privažiavusius nepažįstamus vaikinus iš Grigiškių, miškelyje gulėjo kelnės, tačiau jis nežino, kam jos priklausė. Vėliau sužinojo, kad prie draugų buvo priėjęs nepažįstamas vyriškis, kuris prašė cigarečių, (b.l. 125, t.1).

48Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje Nr. 2803/07(01) nurodyta, kad V. L. padaryta nubrozdinimas, kraujosruva, muštinė žaizda veide, nubrozdinimas kairio riešo srityje, galimai aplinkybėse nurodytu laiku (2007-05-14) padaryti mažiausiai trimis poveikiais ir vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu.

49Asmens parodymo atpažinti metu nukentėjęs V. L. atpažino V. K., kaip asmenį kuris jį spardė įvykio metu, (t.1, b.l. 158,).

50Parodymų patikrinimo vietoje metu kaltinamasis V. K. patvirtino savo parodymus (t.2, b.l. 6-10,).

51Akistatos metu nukentėjęs V. L. ir kaltinamasis V. K. patvirtino savo parodymus (t.1, b.l. 161,).

52Byloje kaltinamajam buvo pareikštas kaltinimas pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, t. y. dėl plėšimo. Plėšimo objektą sudaro ne tik visų rūšių ir formų nuosavybė, bet ir žmogaus sveikata bei žmogaus veiksmų laisvė. Plėšimo metu kaltininkas savo nusikalstamam sumanymui įgyvendinti naudoja fizinį ir (ar) psichinį smurtą ar panaudoja kitus būdus, kuriais nukentėjusiajam atimama galimybė priešintis. Plėšimo metu panaudotas fizinis smurtas yra ne nusikalstamos veikos tikslas, o tik priemonė pagrobti svetimą turtą. Plėšimo subjektyvinei pusei būdinga tik tiesioginė tyčia - grobdamas svetimą turtą plėšimo būdu, kaltininkas suvokia, kad jį pagrobia palaužęs nukentėjusiojo valią ar atėmęs galimybę pasipriešinti, numato nusikalstamos veikos padarinius ir jų nori. Plėšimo motyvas ir tikslas paprastai yra savanaudiški – praturtėjimas. Tačiau kaltinamasis V. K. ikiteisminio tyrimo bei teisminio nagrinėjimo metu neigė, kad įvykio metu iš nukentėjusiojo kelnių kišenės ištraukė nukentėjusiojo mobiliojo ryšio telefoną ar paėmė odinį diržą. Nukentėjusysis V. L., kaip jau buvo aptarta, tiek apklausoje ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme nurodė, kad kažkuris iš buvusių vaikinų iš džinsų kišenės ištraukė mobilų telefoną. Tačiau negalėjo nurodyti, kuris būtent vaikinas tą padarė. Be to, pastebėtina, jog įvykio metu kaltinamasis buvo neblaivus, todėl mažai tikėtina, jog jo atžvilgiu vartojamo smurtą metu jis galėjo pajusti, jog jam iš kelnių kišenės byuvo ištrauktas telefonas. Liudytojai J. R., I. R., R. J. teisme patvirtino, jog matė, kad įvykio vietoje nukentėjusysis buvo be kelnių, kaltinamasis V. K. teigė, jog nukentėjusysis pats tas kelnes nusimovė, tuo tarpu nukentėjusysis teisme negalėjo patvirtinti ar jam kelnes numovė, ar tai jis padarė pats. Bet kokiu atveju, neginčytinai nustatyta, jog įvykio vietoje nukentėjusysis po jo atžvilgiu pavartoto smurto buvo be kelnių, tuo pačiu neatmetama galimybė, jog mobiliojo ryšio telefonas iš kelnių kišenės galėjo ir iškristi. Be to, nėra jokių objektyvių įrodymų dėl nukentėjusiojo odinio diržo pagrobimo. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, teismas laiko, jog kaltinime išdėstyta aplinkybė, kad kaltinamasis iš nukentėjusiojo kelnių kišenės ištraukė mobiliojo ryšio telefoną „SONY ERICCSON“ 200 Lt vertės su SIM kortele 5 Lt vertės, odinį diržą 40 Lt vertės, yra tik prielaida, o apkaltinamąjį nuosprendį grįsti prielaidomis draudžiama. Nors liudytoja I. R. teisme teigė, kad kai V. L. parašė policijoje pareiškimą tada M., V. K. su dar keliais vaikinais atvažiavo ir atidavė telefoną, prašė, kad nerašytų pareiškimo, tačiau tai nepaneigia kaltinamojo nurodytos aplinkybės, kad telefonas buvo įvykio vietoje vėliau rastas ir grąžintas.

53Kaltinamasis V. K. teisme prisipažino, jog jis vieną ar du kartus kumščiu trenkė nukentėjusiajam, tačiau neigė jį spardęs. Nukentėjusysis nurodė, kad jį spardė visi vaikinai. Liudytoja I. R. teisme patvirtino, jog matė, kad V. K. spardė V. L.. Specialisto išvada patvirtina, jog nukentėjusiajam buvo padaryti sužalojimai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu. Jau aptartais įrodymais – nukentėjusiojo, kaltinamojo, liudytojų parodymais, parodymų patikrinimo vietoje protokolu ir kitais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2007 m. gegužės 14 d. apie 01.00.val. miškelyje, esančiame Lentvario gatvėje Grigiškėse, Vilniuje, panaudojo V. L. atžvilgiu fizinį smurtą, o būtent sudavė vieną smūgį į pakaušį, nuo kurio jis pargriuvo ant žemės ir spyrė dar kelis kartus į įvairias kūno vietas, padarė jam nubrozdinimą, kraujosruvą, muštinę žaizdą veide, nubrozdinimą kairio riešo srityje, vertinamus nežymiu sveikatos sutrikdymu. Teismas daro išvadą, kad smurtas buvo vartojamas ne plėšimo tikslais, iš esmės be jokios svarbios priežasties, todėl neįrodžius turto pagrobimo fakto, kaltinamojo V. K. nusikalstama veika perkvalifikuojama iš Lietuvos Respublikos BK 180 straipsnio 1 dalies į Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalį.

54Dėl civilinių ieškinių

55Byloje yra pareikštas Valstybinės ligonių kasos 4042,60 litų civilinis ieškinys dėl patirtų išlaidų už nukentėjusiojo m. S. gydymą (t.1, b.l. 67,), tenkintinas pilnai, nes jis pagrįstas raštiniais įrodymais. Kaltinamasis neginčijo civilinio ieškinio.

56Ikiteisminio tyrimo metu V. L. pareiškė 165 Lt litų dydžio civilinį ieškinį dėl turtinės žalos priteisimo, teisme prašė priteisti 45litų dydžio civilinį ieškinį. Kaltinamasis V. K. su ieškiniu nesutiko. Civilinis ieškinys yra atmetamas. Teismas nustatė, jog nėra įrodyta, kad kaltinamasis V. K. pagrobė nukentėjusiojo turtą ir tuo padarė jam turtinę žalą, todėl nesant būtinos atsakomybės atsiradimo sąlygos – priežastinio ryšio tarp veikos ir pasekmių, civilinis ieškinys negali būti tenkinamas.

57Dėl bausmės

58Kaltinamojo V. K. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių byloje nenustatyta. Nors kaltinamajame akte nurodyta, jog nusikaltimus V. K. padarė neblaivus, tačiau byloje nėra jokių objektyvių duomenų, kad nusikalstamų veikų darymo metu kaltinamasis buvo apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtaką nusikalstamų veikų padarymui.

59Skirdamas bausmę, teismas vertina visas bylos aplinkybes, atsižvelgia į LR BK 54 str., 56 str., 61 str. nuostatas, į tai, kad padaryti tyčiniai savanaudiški nesunkus ir apysunkis nusikaltimai, kaltinamojo asmenybę – praeityje teitas tris kartus (t. 2,b.l. 22,), baustas administracine tvarka (b.l. 20, t.2), negydytas Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre negydytas ir įskaitoje neįrašytas, į Vilniaus priklausomybės ligų centro įskaitą neįrašytas (t.2, b.l. 74, 75, 78,), nevedęs, dirba, augina tris mažamečius vaikus, kaltinamojo atsakomybę sunkinančių ar atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė turėdamas neišnykusi teistumą, šiuo atveju esant nusikaltimų recidyvui, jam skiriama laisvės atėmimo bausmė, kiekvienu atveju bausmės dydį nustatant mažesnį už laisvės atėmimo bausmės vidurkį. Tačiau atsižvelgęs į tai, kad kaltinamasis yra augina tris mažamečius, kuriuos išlaiko, dirba, nuo nusikalstamų veikų padarymo praėjo beveik treji metai, per tą laiką tyrinių nusikalstamų veikų nepadarė, yra jauno amžiaus, teismas daro išvadą, kad bausmės tikslai ir paskirtis gali būti pasiekti kaltinamajam laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėjus.

60V. K. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paliktina galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

61Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str. 2 d, 5 d. 2 p., teismas,-

n u s p r e n d ž i a:

63V. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 294 str. 2 d. ir paskirti laisvės atėmimą dvejiems metams.

64V. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d. ir paskirti laisvės atėmimą 5 mėnesiams.

65Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 4 d., bausmes subendrinti iš dalies jas sudedant ir V. K. paskirti galutinę subendrintą bausmę laisvės atėmimą dvejiems metams trims mėnesiams.

66Taikyti Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d. ir 2 d. ir atidėti V. K. laisvės atėmimo bausmės vykdymą dvejiems metams, paskirti įpareigojimus – bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms, bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu dirbti arba registruotis darbo biržoje.

67Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

68Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti nepakeistą iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

69Išteisinti A. S., a.k. ( - ) dėl kaltinimo pagal LR BK 138 str. 1 d., kadangi neįrodyta, kad kaltinamasis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką.

70Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti.

71Tenkinti Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį ir iš V. K. priteisti 4042,60 Lt (keturis tūkstančius keturiasdešimt du litus ir šešiasdešimt centų) Valstybinei ligonių kasai..

72Atmesti V. L. civilinį ieškinį.

73Vaizdo įrašus, nuosprendžiui įsiteisėjus palikti saugoti byloje

74Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus miesto antros apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto antros apylinkės teismo teisėjas Artūras Pažarskis,... 2. V. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), rusas, LR pilietis, vidurinio išsilavinimo ,... 3. 1) 2005-05-04 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo pagal LR BK 180 str. l d.,b... 4. 2) 2005-06-15 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal LR BK 22 str. 1 d., 178... 5. 3) 2008-12-01 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 281... 6. A. S., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs,... 7. 1) 2003-11-10 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal LR BK 180 str. 1 d. 30... 8. 2) 2004-04-26 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal LR BK 22 str. 1 d.,178... 9. 3) 2005-02-21 Trakų rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. l d. 12... 10. 4) 2005-08-29 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d., 65... 11. 5) 2005-09-14 Viliaus rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d., 63... 12. 6) 2005-10-06 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal LR BK 180 str. 1 d., 64... 13. 7) 2005-10-28 Trakų rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str.l d.... 14. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 15. V. K. 2007 m. balandžio 17 d. apie 20 val. Šviesos g. 7 namo kieme,... 16. V. K. veikdamas kartu su asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla yra... 17. Dėl nukentėjusiojo M. S. atžvilgiu įvykdyto savavaldžiavimo ir nesunkaus... 18. Apklaustas teismo posėdyje kaltinamasis V. K. parodė jog, dėl to, kad... 19. surasti pinigus. Ieškojo ir surado M. S. prie parduotuvės IKI. M. paklausė... 20. Apklaustas teismo posėdyje kaltinamasis A. S. paaiškino, jog 2007 m. vakare... 21. Apklaustas teismo posėdyje nukentėjusysis M. S. paaiškino, jog pažįsta... 22. Apklausta teismo posėdyje liudytoja J. S. paaiškino, kad A. pažįsta, o... 23. Apklaustas teismo posėdyje liudytojas M. S. paaiškino, jog kaltinamąjį V.... 24. Apklausta teismo posėdyje liudytoja J. B. paaiškino, kad gyvena ketvirtame... 25. Apklaustas teismo posėdyje liudytojas L. K. paaiškino, jog po darbo su... 26. Apklausta teismo posėdyje liudytoja J. Č. paaiškino, jog A. S. yra jos... 27. Apklaustas teismo posėdyje liudytojas V. Č. paaiškino, kad pažįsta A. S.,... 28. Teisiamojo posėdžio metu siekiant patikrinti kitus įrodymus LR BPK 276 str.... 29. Teisiamojo posėdžio metu siekiant patikrinti kitus įrodymus LR BPK 276 str.... 30. Mykolo Romerio Universiteto Teismo medicinos instituto Vilniaus skyriaus... 31. Ikiteisminio tyrimo metu atliktos akistatos metu tarp įtariamųjų V. K. ir A.... 32. Ikiteisminio tyrimo metu atliktos akistatos metu tarp liudytojo R. S. ir... 33. Teisme peržiūrėtame vaizdo įraše, kuris nėra geros kokybės matyti, kaip... 34. Ištirtų įrodymų pagrindu teismas daro išvadą, V. K. padaryta nusikalstama... 35. Byloje A. S. buvo kaltinamas pagal LR BK 138 str. 1 d. tuo, kad 2007-04-17 apie... 36. Įvertinęs baudžiamojoje byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą,... 37. Iš jau aukščiau aptartų įrodymų matyti, kad A. S. parodymus patvirtina... 38. Teismui nepavyko apklausti teisme liudytojų M. B. ir R. S., tačiau vertinant... 39. Taigi, šiuo atveju, nėra objektyvių įrodymų, jog A. S. M. S. sudavė ne... 41. Apklaustas teismo posėdyje kaltinamasis V. K. kaltu prisipažino iš dalies ir... 42. Apklaustas teismo posėdyje nukentėjusysis V. L. paaiškino, jog 2007 m.... 43. Apklausta teismo posėdyje liudytoja J. R. paaiškino, jog V. K. pažįsta iš... 44. Apklausta teismo posėdyje liudytoja I. R. paaiškino, jog kada viskas vyko... 45. Apklaustas teismo posėdyje liudytojas A. Ž. paaiškino, jog pažįsta... 46. Apklaustas teismo posėdyje liudytojas R. J. paaiškino, jog pažįsta... 47. Teisiamojo posėdžio metu siekiant patikrinti kitus įrodymus LR BPK 276 str.... 48. Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Vilniaus skyriaus... 49. Asmens parodymo atpažinti metu nukentėjęs V. L. atpažino V. K., kaip... 50. Parodymų patikrinimo vietoje metu kaltinamasis V. K. patvirtino savo parodymus... 51. Akistatos metu nukentėjęs V. L. ir kaltinamasis V. K. patvirtino savo... 52. Byloje kaltinamajam buvo pareikštas kaltinimas pagal BK 180 straipsnio 1... 53. Kaltinamasis V. K. teisme prisipažino, jog jis vieną ar du kartus kumščiu... 54. Dėl civilinių ieškinių... 55. Byloje yra pareikštas Valstybinės ligonių kasos 4042,60 litų civilinis... 56. Ikiteisminio tyrimo metu V. L. pareiškė 165 Lt litų dydžio civilinį... 57. Dėl bausmės... 58. Kaltinamojo V. K. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių... 59. Skirdamas bausmę, teismas vertina visas bylos aplinkybes, atsižvelgia į LR... 60. V. K. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 61. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str. 2 d, 5 d. 2 p.,... 63. V. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 294 str. 2 d. ir paskirti... 64. V. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d. ir paskirti... 65. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 4 d., bausmes subendrinti iš... 66. Taikyti Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d. ir 2 d. ir atidėti V. K. laisvės... 67. Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo pradžią skaičiuoti nuo... 68. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti... 69. Išteisinti A. S., a.k. ( - ) dėl kaltinimo pagal LR BK 138 str. 1 d., kadangi... 70. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti.... 71. Tenkinti Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį ir iš V. K. priteisti... 72. Atmesti V. L. civilinį ieškinį.... 73. Vaizdo įrašus, nuosprendžiui įsiteisėjus palikti saugoti byloje... 74. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...