Byla 2-8212-435/2012
Dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų priteisimo, rašytinio proceso tvarka

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Rimkevičienė, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškinį atsakovui R. P. dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų priteisimo, rašytinio proceso tvarka,

Nustatė

2Ieškovė pateikė ieškinį atsakovui dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų priteisimo. Šalys susitarė dėl civilinės bylos užbaigimo taikos sutartimi, pateikė prašymą patvirtinti pasirašytą taikos sutartį.

3Prašymas tenkintinas.

4Šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja įstatymo imperatyvioms nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų, todėl priimtina ir tvirtintina (LR CPK 42 str., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str.). Šalims išaiškintinos šio procesinio veiksmo atlikimo pasekmės.

5Kadangi šalys sudarė taikos sutartį, ieškovui grąžintina 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio – 503,25 Lt (CPK 87 str. 2 d.). Šalių susitarimu iš atsakovo valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 94 str.).

6Vadovaudamasis LR CK 6.983 str., CPK 42 str., 87 str. 2 d., 92 str., 94 str., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str., teismas

Nutarė

7Patvirtinti ieškovo UAB „Būsto paskolų draudimas", j. a. k. 110076079, buveinė - Ulonų g. 5, Vilnius, a. s. Nr. LT57 7300 0100 7195 1981 „Swedbank", AB, ir atsakovo R. P., a. k. ( - ), gyv. ( - ), 2012-06-22 pasirašytą taikos sutartį sekančiomis sąlygomis:

 1. „Šia sutartimi šalys nustato pagrindines sąlygas, kuriomis remiantis susitaria, jog šalys bendradarbiaudamos išsprendžia ginčą civilinėje byloje Nr. 2-8212-435/2012.
 2. Atsakovas pripažįsta savo įsiskolinimą dėl 21784,49 Lt (dvidešimt vienas tūkstantis septyni šimtai aštuoniasdešimt keturi litai 49 centai) įsiskolinimo ir 72,96 Lt (septyniasdešimt du litai 96 centai) delspinigių ieškovui pagal tarp šalių 2009 m. liepos 22 d. sudarytą Mokėjimų draudimo susitarimą Nr. BPD 035579-1/0343.
 3. Atsakovas šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis įsipareigoja sumokėti ieškovui 21784,49 Lt (dvidešimt vienas tūkstantis septyni šimtai aštuoniasdešimt keturi litai 49 centai) įsiskolinimo ir 72,96 Lt (septyniasdešimt du litai 96 centai) delspinigių bei 25 proc. žyminio mokesčio nuo 671,00 Lt (šeši šimtai septyniasdešimt vienas litas), kas sudaro 167,75 Lt (vienas šimtas šešiasdešimt septyni litai 75 centai) bylinėjimosi išlaidų, bendra skolos suma - 22025,20 Lt (dvidešimt du tūkstančiai dvidešimt penki litai 20 centų). Šią sumą atsakovas įsipareigoja sumokėti per 5 metų (60 mėnesių) terminą nuo šios sutarties patvirtinimo teismo nutartimi dienos, ieškovui sekančia tvarka:
 1. per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties patvirtinimo teisme dienos atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui 72,96 Lt (septyniasdešimt du litai 96 centai) delspinigių bei 25 proc. žyminio mokesčio 167,75 Lt (vienas šimtas šešiasdešimt septyni litai 75 centai).
 2. likusią įsiskolinimo dalį, t. y. 21784,49 Lt (dvidešimt vienas tūkstantis septyni šimtai aštuoniasdešimt keturi litai 49 centai) atsakovas įsipareigoja grąžinti šioje sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, t. y. mokėti ieškovui kas mėnesį po 363,07 Lt (trys šimtai šešiasdešimt trys litai 7 centai) dydžio įmokas iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 1-os dienos. Galutinis įsiskolinimo sumokėjimo terminas - 2017 m. liepos 31 d.
 1. Atsiskaitymas vykdomas bankiniais mokėjimo pavedimais į ieškovo ats. sąskaitą- „Swedbank", AB, LT577300010071951981, nurodant mokėjimo paskirtį – „skolos dengimas pagal MDS Nr. BPD 035579-1/0343".
 2. Šalys susitaria, kad atsakovui nors 1 (vieną) kalendorinį mėnesį nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimus ieškovui sutarties 3 punkte nustatyta tvarka, ieškovas turi teisę kreiptis į teismą ir prašyti išduoti vykdomąjį raštą pagal sutartį.
 3. Šalys susitaria, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą dėl vykdomojo rašto pagal sutartį išdavimo, turi teisę prašyti išduoti vykdomąjį raštą visai pagal sutartį likusiai nepadengtai skolos sumai, neatsižvelgiant į sutarties 3 punkte nustatytą įsiskolinimo grąžinimo tvarką.
 4. Šalys prašo teismo grąžinti ieškovui 75 procentus nuo sumokėto 671,00 Lt (šeši šimtai septyniasdešimt vienas litas) žyminio mokesčio.
8. Šalys pareiškia, kad, įsigaliojus sutarčiai, jos viena kitai jokių pretenzijų ir/ ar reikalavimų, susijusių su civilinėje byloje Nr. 2-8212-435/2012 nurodytais reikalavimais neturės ir nereikš, jeigu sutartyje nustatyti įsipareigojimai bus vykdomi tinkamai ir laiku. 9. Šalys susitaria, kad atsakovas įsipareigoja atlyginti šalių teismo išlaidas korespondencijos siuntimui, jeigu tokias išlaidas atlyginti šalis įpareigos teismas.
 1. Šalys patvirtina, kad sutartis yra abiems šalims priimtinas susitarimas, pasiektas abipusių nuolaidų būdu, kuriuo yra išspręstas tarp šalių kilęs ginčas. Šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės (LR CPK 42 str., 140 str. 3 d. ir 293 str. 3 p), t. y., kad šalims sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, teismas bylą nutraukia, ir vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu negalima.
 2. Šalys nurodo, kad ši sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, nedaro žalos nei viešajam interesui, nei šalių interesams ir sudaro pagrindą veikti taip, kad civilinė byla Nr. 2-8212-435/2012 būtų nutraukta.
12. Sutartis yra sudaryta trimis vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną šalims ir vieną Kauno miesto apylinkės teismui į civilinę bylą Nr. 2-8212-435/2012“.

8Civilinę bylą Nr. 2-8212-435/2012 nutraukti.

9Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM grąžinti ieškovui UAB „Būsto paskolų draudimas", j. a. k. 110076079, buveinė - Ulonų g. 5, Vilnius, a. s. Nr. LT57 7300 0100 7195 1981 „Swedbank", AB, 503,25 Lt (penkis šimtus tris litus 25 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2012-04-06 įmokos mokėjimo nurodymu Nr. 219 AB SEB banko Antakalnio sk.

10Priteisti iš atsakovo R. P., a. k. ( - ), gyv. ( - ), valstybės naudai 29,11 Lt (dvidešimt devynis litus 11 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660.

11Nutarties kopijas siųsti šalims.

12Dėl nutarties gali būti paduotas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per šį teismą 7 dienų laikotarpyje.

Proceso dalyviai
Ryšiai