Byla L2-9474-545/2010
Dėl piniginiu reikalavimu priteisimo iš skolininko UAB „Greitas Finišas“

1Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo teiseja Rima Bražinskiene, išnagrinejusi kreditoriaus AB „Rytu skirstomieji tinklai“ pareiškima del piniginiu reikalavimu priteisimo iš skolininko UAB „Greitas Finišas“,

2n u s t a t e :

3Kreditorius CPK XXIII skyriuje nustatyta tvarka kreipesi i teisma išieškoti iš skolininko UAB „Greitas Finišas“ 22875,70 Lt skolos, 6 procentu dydžio metiniu palukanu, 172,00 Lt žyminio mokescio. Vilniaus miesto 2 apylinkes teismas 2010-06-21 isakymu visiškai patenkino kreditoriaus reikalavimus. Teismo isakymo nuorašas, pranešimas bei kreditoriaus pareiškimo su priedais nuorašai (CPK 437 str.) buvo išsiusti skolininkui pareiškime nurodytu adresu. Procesiniai dokumentai skolininkui neiteikti, gražinti teismui (pranešime nurodoma, kad neiteikti dokumentai gražinami, UAB nurodytu adresu nerasta). CPK 431 str. 2 d. 4 p. numatyta, jog CPK XXIII skyriuje nustatyta tvarka pareiškimas negali buti nagrinejamas, jeigu nežinoma skolininko gyvenamoji ir darbo vietos, buveines vieta. Tokiu atveju teismas daro išvada, jog Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2010-06-21 isakymas naikintinas, pareiškimas paliekamas nenagrinetas.

4Kreditoriui gražintinas sumoketas žyminis mokestis (CPK 87 str.).

5Teiseja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 431 str. 3 d.,-

Nutarė

6Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2010-06-21 isakyma del 22875,70 Lt skolos, 6 procentu dydžio metiniu palukanu, 172,00 Lt žyminio mokescio išieškojimo iš skolininko UAB „Greitas Finišas“ kreditoriaus AB „Rytu skirstomieji tinklai“ naudai.

7AB „Rytu skirstomieji tinklai“ pareiškima del 22875,70 Lt skolos, 6 procentu dydžio metiniu palukanu, 172,00 Lt žyminio mokescio išieškojimo iš skolininko UAB „Greitas Finišas“ palikti nenagrineta.

8Gražinti AB „Rytu skirstomieji tinklai“, i. k. 110870890, 2010-06-09 AB Swedbank sumoketa 172,00 Lt vienas šimtas septyniasdešimt du litai) žymini mokesti (mokejimo nurodymas Nr. 5669), išaiškinant kreditoriui, kad žymini mokesti gražina Valstybine mokesciu inspekcija.

9Nutartis atskiruoju skundu neskundžiama.

Proceso dalyviai