Byla N2-774-595/2013
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant Neringai Zagurskienei, dalyvaujant ieškovės atstovei Indrei Brazauskaitei, išvadą teikiančių institucijų atstovėms: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei T. N., Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei V. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams K. G. ir A. T., dalyvaujant trečiajam asmeniui Vilniaus sutrikusio vystymosi Kūdikių namams bei išvadą teikiančioms institucijoms Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir

Nustatė

3Ieškovė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, pareiškė ieškinį teisme, kuriame nurodo, kad atsakovai turi vieną nepilnametį vaiką -D. T., gimusį 2011-08-29. Všį Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaikų ligoninės (toliau -Vaikų ligoninė) direktorius J. R. 2011-11-24 raštu informavo Vaiko teisių apsaugos skyrių, kad 2011-09-02 į ligoninės Naujagimių intensyvios terapijos skyrių atvežtas K. G. vyriškos vyties naujagimis, kuris 2011-10-13 perkeltas į Neišnešiotų naujagimių skyrių. Motina savo kūdikio ligoninėje neslaugo, tačiau aplanko, ir todėl ligoninės personalui kilo abejonių, ar ji sugebės pati rūpintis kūdikiu. Atsakovė K. G. 2011-12-06 paaiškinime nurodė, kad nori pati auginti sūnų Deividą kartu su A. T., kuris pripažins tėvystę sūnaus atžvilgiu, kad nuomosis butą, jiems padės draugai bei giminaičiai. Atsakovai išsinuomojo 1 kambario butą, esantį ( - ), kuriame buvo tinkamos sąlygos vaikui augti, A. T. pripažino tėvystę, pateikė buto nuomos sutartį, savo darbo sutartį, todėl įvertinus situaciją, buvo leista atsakovams patiems auginti sūnų. Pirmų apsilankymų šeimoje metu atrodė, kad K. G. ir A. T. tinkamai rūpinasi sūnumi, tačiau apsilankius 2011-12-20, buto durų rankena buvo išlaužta, namuose nieko nebuvo. Išsiaiškinta, kad nepilnametis nuo 2011-12-18 gydomas Vaikų ligoninės Naujagimių intensyviosios terapijos skyriuje, jis buvo atvežtas labai sušalęs, sunkios būklės dėl kvėpavimo nepakankamumo ir infekcijos. Atsakovai su Vaiko teisių apsaugos skyriaus inspektore bendravo tik telefonu, į kvietimus atvykti pokalbiui nereagavo. Įvertinus, kad atsakovai neužtikrina tinkamos priežiūros sūnui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-01-04 įsakymu Nr. ( - ) nepilnamečiui D. T. nustatyta laikinoji globa, o jo globėju paskirti Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Atsakovai nutraukė buto nuomos sutartį, nebuvo žinoma jų faktinė gyvenamoji vieta, K. G. nebelankė Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro pamokų, ji tik telefonu informavo, kad neturi pastovios gyvenamosios vietos. 2012-02-13 gautas K. G. paaiškinimas, kuriame ji nurodė, kad gyvena pas savo motiną A. G., ( - ), kad ketina įsidarbinti, susitaupyti pinigų ir iki gegužės mėnesio pasiimti auginti sūnų. Pažadėjo lankyti sūnų Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-01-24 įsakymu Nr. ( - ) atsakovų šeima buvo įrašyta į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, tačiau 2012-09-26 įsakymu Nr. ( - ) šeima buvo išbraukta iš šios apskaitos, nes nei vienas iš atsakovų nebegyvena Vilniaus mieste. Atsakovai sūnaus nelankė (atsakovė aplankė tik vieną kartą 2012-02-01), juo nesidomėjo, nebendradarbiavo su Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojais, nesiekė susigrąžinti sūnaus į savo šeimą, todėl Vaiko teisių apsaugos skyriuje 2012-08-16 vykusios vaiko laikinosios globos peržiūros metu buvo priimtas sprendimas kreiptis į teismą dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo K. G. ir A. T. sūnaus D atžvilgiu. SODROS duomenų bazės duomenimis nei vienas iš atsakovų nedirba, atsakovas buvo teistas, baustas administracine tvarka. Atsakovai K. G. ir A. T. vengia atlikti savo pareigas auklėti bei išlaikyti sūnų, visiškai juo nesirūpina, globos namuose nelanko, bei šiuo metu nėra duomenų, kad padėtis pasikeis, todėl vadovaujantis LR CK 3.180 straipsniu, atsakovams neterminuotai apribotina tėvų valdžia nepilnamečio sūnaus D. T. atžvilgiu. LR CK 3.195 straipsnis numato, kad tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ir jiems apribojus tėvų valdžią. Teismų praktikoje priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti pripažintas būtinu minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas (t. y. 800 Lt), todėl iš kiekvieno atsakovo sūnui D. T. priteistinas po 400 Lt dydžio išlaikymas, mokamas periodinėmis išmokomis kas mėnesį nuo šios bylos iškėlimo teisme dienos iki vaiko pilnametystės. Apribojus atsakovams tėvų valdžią, vadovaujantis LR CK 3.257 straipsniu ir LR CPK 407 straipsniu, D. T. nustatytina nuolatinė globa. Vaiko teisių apsaugos skyrius nėra gavęs berniuko giminaičių ar kitų fizinių asmenų, norinčių ir galinčių jį globoti, prašymų, todėl jo nuolatiniu globėju skirtini Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Nekilnojamo turto registro duomenimis nepilnametis nuosavybės teise neturi jokio nekilnojamo turto, kuriam būtų reikalinga nuolatinė priežiūra.

4Išvadą teikianti institucija Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė į bylą išvadą, kurioje nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Nurodė, kad atsakovo A. T. tėvams taip pat buvo apribotos tėvų teisės jo atžvilgiu ir jis yra užaugęs LVGN „Atsigręžk į vaikus“. Atsakovai kurį laiką gyveno pas A. T. tėvus, atsakovai norėjo, kad vaikas gyventų su jais, bet nesudarė tam sąlygų. A eina tėvų keliu, gyvena tomis pačiomis nuostatomis, jis nesupranta, kas yra pareigos, atsakomybė bei tėvystė. (b.l. 49-50). Teismo posėdžio metu atstovė palaikė savo išvadą.

5Išvadą teikianti institucija Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad K. G. 2012-09-05 pagimdė sūnų L. G., kuriam tėvystė nesuteikta. Atsakovė su savo vaiku gyvena tetai priklausančiame name, kuriuose nėra jokių komunalinių patogumų, buitis kambariuose skurdi, tačiau namuose tvarkinga ir švaru. K. G. tėvams taip pat buvo apribotos tėvų teisės jos atžvilgiu, ji augo globos namuose. K. G. nelinkusi kalbėti apie kūdikių namuose augantį sūnų, atvykusi į įstaigas dėl asmeninių reikalų, save pristato kaip motiną, turinčią tik vieną vaiką. Atsakovei yra paranku, kad jos vyresnysis sūnus auga kūdikių namuose, ji nesiima konkrečių žingsnių, kad vaikas sugrįžtų į šeimą. K. G. šeima 2012-10-09 įrašyta į skyriaus socialinės rizikos šeimų apskaitą, šeimai paskirta socialinė darbuotoja, teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Atsakovė sūnaus kūdikių namuose nelanko. Sūnų apibūdina kaip ypatingai ligotą, todėl ji jo negalinti auginti savarankiškai. Ji neatsakingai užsimena, kad berniuką norėtų ateityje auginti pati, tačiau jokių ryžtingų veiksmų nedaro. Skyrius vertindamas visumą faktų, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė tinkamai augina ir rūpinasi jaunesniuoju savo sūnumi, neatmeta galimybių, kad padėtis atsakovės gyvenime gali pasikeisti, todėl mano, kad yra įstatymo numatyti pagrindai laikinai apriboti K. G. motinos valdžią sūnaus atžvilgiu. (b.l. 57-58). Teismo posėdžio metu išvadą teikiančios institucijos atstovė nurodė, kad atsakovė K. G., neinformavusi socialinių darbuotojų su savo mažamečiu sūnumi L. G., gim. 2012-09-05, išvyko į Angliją. Kadangi ji taip neatsakingai ir abejingai pasielgė savo vyresnio sūnaus D. T. atžvilgiu, nededa jokių pastangų susigrąžinti vaiką į šeimą, todėl yra pagrindai neterminuotai apriboti motinos valdžią.

6Atsakovai nepateikė atsiliepimo į ieškinį, į teismo posėdį neatvyko. Šaukimai į teismo posėdį atsakovams įteikti tinkamai (b.l. 84, 95), dokumentų, pateisinančių savo neatvykimą, atsakovai teismui nepateikė, todėl atsižvelgiant į nepilnamečio vaiko interesus byla nagrinėtina iš esmės nedalyvaujant atsakovams (CPK 246 str. 2 d.).

7Ieškovės atstovė teismo posėdyje palaikė savo reikalavimus ieškinyje nurodytais motyvais.

8Ieškinys tenkinamas dalinai.

9Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti savo vaikus yra privaloma, nei vienas iš tėvų neturi teisės atsisakyti pareigos įgyvendinti tėvų valdžią. Kiekvienu atveju tėvų, nevykdančių savo pareigų vaikams, veiksmai ar neveikimas laikytini priešingais vaikų interesams (CK 3.159 str. 3 d.). Vaiko interesais laikomas sudarymas tokių sąlygų, kurios užtikrintų vaiko sveikatą, fizinę ir psichinę raidą, parengtų savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Tėvų valdžios esmė įtvirtinta LR Konstitucijos 38 str. 6 d. nurodant, kad tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir juos išlaikyti. Jeigu tėvai nesirūpina savo vaikų sveikata, jų tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, tinkamų buitinių sąlygų sudarymu ir kita, tai reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams tėvų valdžios ribojimą. LR CK 3.155 str. nurodyta, kad tėvų valdžios turinį sudaro tai, kad vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi, bei tai, kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę, sudaryti sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. LR CK 3.180 str. nustato, kad teismai gali priimti sprendimą dėl neterminuoto tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo, jeigu nustato, kad jie vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais. Tėvų valdžios apribojimas taikomas, esant tėvų kaltei dėl savo pareigų vaikams nevykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-10-15 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-965/2003, bylų kategorija 71.4;71.5;76.1).

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad D. T., gim. 2011-08-29, yra atsakovų sūnus (b.l.4). Vaikas gimė neišnešiotas, jam diagnozuotas astminis bronchitas, funkcinis širdies ūžesys, raumenų tonuso sutrikimas, hidrocefalinis-hipertenzinis sindromas (b.l.7). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-01-04 įsakymu Nr. ( - ) D. T., gim. 2011-08-29, nuo 2012-01-06 nustatyta laikinoji globa ir jo globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi Kūdikių namai (b.l. 30). 2012-10-09 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) K. G. buvo įrašyta į socialinės rizikos, šeimų auginančių vaikus, apskaitą (b.l. 62). 2012-09-05 K. G. gimė antras sūnus L. G.. Atsakovai niekur nedirba (b.l. 20). Atsakovas A. T. yra teistas ir baustas administracine tvarka (b.l. 12-19).

11Teismas, ištyręs bylos medžiagą ir išklausęs paaiškinimus, nustatė, kad atsakovai tinkamai nesirūpina savo vaiku, neatlieka tėvų pareigų savo vaiko D. T., gim. 2011-08-29, atžvilgiu. Atsakovė vaiku tinkamai nesirūpino nuo pat gimimo, 2011-09-02 vaikas buvo paguldytas į intensyvios terapijos skyrių VšĮ Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje ir motina jo neslaugė tik aplankydavo, medikams jau tuo metu kilo abejonės ar vaiko motina galės tinkamai prižiūrėti vaiką ir kreipėsi į Vaikų teisių apsaugos skyrių (b.l. 21). Atsakovai norėjo patys auginti vaiką, tačiau nesugebėjo juo tinkamai pasirūpinti ir vaikas 2011-12-18 buvo vėl paguldytas į ligoninę, kūdikį atvežė labai sušalusį, būklė labai sunki dėl kvėpavimo nepakankamumo, infekcijos (b.l. 29). Nuo 2012-01-06 vaikas auga Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Atsakovai visiškai nusišalino nuo vaiko priežiūros ir išlaikymo. Atsakovai nelanko vaiko globos institucijoje, neteikia jam materialinio išlaikymo. Nuo laikinosios globos nustatymo praėjus daugiau nei metams tėvų požiūris vaiko atžvilgiu nepasikeitė. Vaiko motina pripažįsta, kad ji negali suteikti sūnui tinkamų sąlygų namuose, kad jos finansinė padėtis sunki, kadangi Deividas labai ligotas ji neturi galimybių juo pasirūpinti (b.l. 70). Tarp tėvų ir sūnaus nėra jokio emocinio ryšio, kadangi berniukas auga visiškai nelankomas tėvų. Atsakovei buvo teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos (b.l. 64), tačiau pati atsakovė nesistengė keisti savo pasyvaus požiūrio į problemų sprendimą, nerodė iniciatyvos atnaujinti emocinį ryšį su savo vaiku. Galiausiai atsakovė net neinformavusi jai pagalbą teikusių socialinių darbuotojų išvyko į užsienį (b.l 103) ir likimo valiai paliko savo sūnų D. T. augantį globos namuose. Tėvų rūpinimasis vaikais yra jų prigimtinė pareiga. Šios pareigos nevykdymas negali būti pateisinamas tokiais argumentais kaip bedarbystė, nuosavo būsto neturėjimas, sunki finansinė padėtis. Tėvai gyvena tik savo interesais ir nėra duomenų, kad situacija gali pasikeisti, esant tokiai situacijai yra įstatyme nustatytas pagrindas taikyti atsakovams neterminuotą tėvų valdžios apribojimą (CK 3. 180 str. 2 d.).

12Atsakovams išaiškintina, kad neterminuotai apribojus tėvų valdžią, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatomos įstatymu, išlieka teisė matytis su vaikais. Neterminuotai apribojus tėvų valdžią vaikas be atskiro tėvų sutikimo gali būti įvaikintas.

13Vadovaujantis LR CK 3.251 str. 1 d., nustatoma nuolatinė globa. Vadovaujantis LR CK 3.183 str. 4 d., priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu skiria vaikui globą (rūpybą) ir nustato jo gyvenamąją vietą. Fizinių asmenų, norinčių ir galinčių globoti D. T., prašymų ieškovė nėra gavusi. Globėju skiriami Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Nepilnamečio D. T. gyvenamoji vieta nustatoma globėjo buveinėje.

14Dėl išlaikymo priteisimo.

15Vadovaujantis LR CK 3.195 str., tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią. LR CK 3.192 str. 2 d. numatyta, jog išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams, tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikams vystytis sąlygas. Proceso įstatymas numato, jog teismai, taikydami teisę, vadovaujasi LR Teismų įstatymo nustatyta tvarka paskelbtose kasacine tvarka priimtose nutartyse esančius teisės taikymo išaiškinimus, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo priimtus nutarimus (LR CPK 4 str.).

162004-04-26 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priimtoje nutartyje nurodė, jog sprendžiant išlaikymo priteisimo klausimą teismui orientaciniu kriterijumi gali būti LR CK 6.461 str. 2 dalies nuostata, jog vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą (MMA) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004, bylų kategorija 72.2, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2005-06-23 nutarimas Nr. 54 „Dėl įstatymų, reglamentuojančių tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, taikymo teismų praktikoje“), kuri nuo 2012-08-01 yra 850 Lt per mėnesį (LR Vyriausybės 2012-06-20 nutarimas Nr. 718), o nuo 2013-01-01- 1000 Lt per mėnesį (LR Vyriausybės 2012-12-19 nutarimas Nr. 1543).

17Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovai yra darbingi, neturintys sveikatos problemų, kas sudaro pagrindą teikti vaikui išlaikymą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė K. G. turi išlaikyti du nepilnamečius vaikus iš atsakovės priteistinas 300 Lt dydžio D. T., gim. 2011-08-29, išlaikymas periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pateikimo teismui dienos, tai yra 2012-10-03, iki vaiko pilnametystės. Atsakovas A. T. turi tik vieną išlaikytinį yra jauno ir darbingo amžiaus, turi dėti visas pastangas, kad gautų atlyginimą sudarantį galimybes teikti tinkamo dydžio išlaikymą vaikui, todėl iš jo priteistinas 400 Lt dydžio D. T., gim. 2011-08-29, išlaikymas periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pateikimo teismui dienos, tai yra 2012-10-03, iki vaiko pilnametystės.

18Patenkinus ieškinį iš atsakovės K. G. priteisiama į valstybės biudžetą 251 Lt (300Lt x 12 mėn. x 3%+143 Lt) žyminio mokesčio, nuo kurio sumokėjimo ieškovė paduodant ieškinį atleidžiama bei 18,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 83 str.1 d.2 p., 85 str. 1 d. 3 p., 96 str.1 d.). Iš atsakovo A. T. priteisiama į valstybės biudžetą 287 Lt (400Lt x 12 mėn. x 3%+143 Lt) žyminio mokesčio, nuo kurio sumokėjimo ieškovė paduodant ieškinį atleidžiama bei 18,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 83 str.1 d.2 p., 85 str. 1 d. 3 p., 96 str.1 d.).

19Sprendimas dalyje dėl globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo priteisimo nukreiptinas skubiam vykdymui (CPK 282 str. 1 d. 1p., 496 str.).

20Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, 282 straipsnio antrosios dalies pirmuoju punktu, 406-407 straipsniais, teismas

Nutarė

21ieškinį patenkinti iš dalies.

22Neterminuotai apriboti tėvų valdžią K. G., a. k. ( - ) ir A. T., a. k. ( - ) sūnaus D. T., a. k. ( - ) atžvilgiu.

23Priteisti iš K. G., a. k. ( - ) 300 Lt dydžio išlaikymą mokamą periodinėmis išmokomis kas mėnesį sūnui D. T., a. k. ( - ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra 2012-10-03, iki jo pilnametystės.

24Priteisti iš A. T., a. k. ( - ) 400 Lt dydžio išlaikymą mokamą periodinėmis išmokomis kas mėnesį sūnui D. T., a. k. ( - ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos , tai yra 2012-10-03, iki jo pilnametystės.

25Nustatyti nuolatinę globą D. T., a. k. ( - ) jo globėju bei gaunamų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus, kodas 191645111, vaiko gyvenamąją vietą nustatyti globėjo buveinėje (Žolyno g. 47, Vilnius).

26Priteisti iš A. T., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 305,50 Lt (trys šimtai penki litai ir 50 cnt) žyminį mokestį, nuo kurio sumokėjimo ieškovė paduodant ieškinį atleidžiama bei išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

27Priteisti iš K. G., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 269,50 Lt (du šimtai šešiasdešimt devyni litai ir 50 cnt) žyminį mokestį, nuo kurio sumokėjimo ieškovė paduodant ieškinį atleidžiama, ir išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

28Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

29Įsiteisėjusį sprendimo kopiją nusiųsti valstybinei vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Ieškovė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 4. Išvadą teikianti institucija Vilniaus rajono savivaldybės administracijos... 5. Išvadą teikianti institucija Kaišiadorių rajono savivaldybės... 6. Atsakovai nepateikė atsiliepimo į ieškinį, į teismo posėdį neatvyko.... 7. Ieškovės atstovė teismo posėdyje palaikė savo reikalavimus ieškinyje... 8. Ieškinys tenkinamas dalinai.... 9. Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti savo vaikus yra privaloma, nei vienas iš... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad D. T., gim. 2011-08-29, yra atsakovų... 11. Teismas, ištyręs bylos medžiagą ir išklausęs paaiškinimus, nustatė, kad... 12. Atsakovams išaiškintina, kad neterminuotai apribojus tėvų valdžią,... 13. Vadovaujantis LR CK 3.251 str. 1 d., nustatoma nuolatinė globa. Vadovaujantis... 14. Dėl išlaikymo priteisimo.... 15. Vadovaujantis LR CK 3.195 str., tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius... 16. 2004-04-26 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priimtoje nutartyje nurodė, jog... 17. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovai yra darbingi, neturintys... 18. Patenkinus ieškinį iš atsakovės K. G. priteisiama į valstybės biudžetą... 19. Sprendimas dalyje dėl globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo... 20. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, 282 straipsnio antrosios... 21. ieškinį patenkinti iš dalies.... 22. Neterminuotai apriboti tėvų valdžią K. G., a. k. ( - ) ir A. T., a. k. ( -... 23. Priteisti iš K. G., a. k. ( - ) 300 Lt dydžio išlaikymą mokamą... 24. Priteisti iš A. T., a. k. ( - ) 400 Lt dydžio išlaikymą mokamą... 25. Nustatyti nuolatinę globą D. T., a. k. ( - ) jo globėju bei gaunamų lėšų... 26. Priteisti iš A. T., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 305,50 Lt (trys... 27. Priteisti iš K. G., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 269,50 Lt (du šimtai... 28. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti... 29. Įsiteisėjusį sprendimo kopiją nusiųsti valstybinei vaiko teisių apsaugos...