Byla 2-9379-909/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Justa Raciūtė, teismo posėdyje, šalims nedalyvaujant, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui M. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Teismui pateiktu ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 500 Lt negrąžintos paskolos, 30 Lt paskolos suteikimo mokesčio, 954 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-2).

3Ieškovas nurodo, kad 2010-03-04 ieškovas UAB „4finance” ir atsakovas M. B. sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas atsakovui paskolino 500 Lt, o atsakovas įsipareigojo gautą paskolą grąžinti iki 2010-03-18. Paskolos sutartyje taip pat buvo numatytas ir paskolos suteikimo komisinis mokestis – 30 Lt. Atsakovas pažeidė sutarties sąlygas, paskolos ir paskolos komisinio mokesčio laiku negrąžino.

4Atsakovas M. B. pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.l. 22-23). Nurodė, kad su pateiktu ieškiniu iš dalies sutinka, dėl nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių negalėjo laiku grąžinti gautos 500 Lt dydžio paskolos ir sumokėti 30 Lt paskolos suteikimo mokesčio. Atsakovas nesutinka su ieškovo reikalaujamais priteisti delspinigiais. Jo nuomone, 954 Lt delspinigiai už 180 dienų yra aiškiai per dideli. Atsakovas delspinigius prašo sumažinti iki 200 Lt.

5Ieškovo reikalavimų pagrindu iškelta civilinė byla, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 441 straipsnio 2 dalimi, nagrinėjama šalims nedalyvaujant teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, negavus nei vienos iš šalių prašymo dėl žodinio bylos nagrinėjimo. Apie rašytinio bylos nagrinėjimo laiką ir vietą šalims pranešta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (CPK 133 str. 3 d.) (b.l. 24-25).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2010-03-04 ieškovas UAB „4finance” ir atsakovas M. B. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – vartojimo kredito sutartis), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 500 Lt vartojimo kreditą, o atsakovas įsipareigojo iki 2010-03-18 ieškovui jį grąžinti (b.l. 4-9). Atsakovas savo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį neįvykdė, sutartyje nustatytu laiku kredito ieškovui negrąžino. Skolą (negrąžintą paskolą ir komisinį mokestį) atsakovas pripažįsta (b.l. 22-23).

8Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.873 straipsnio 1 dalies ir 6.874 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Kadangi atsakovas ieškovui nėra grąžinęs kredito, todėl vadovaujantis minėtomis teisės normomis, ieškovui iš atsakovo priteistinas 500 Lt negrąžintas kreditas.

9Remiantis vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punktu, paskolos gavėjas įsipareigojo laiku grąžinti paskolos davėjui paskolą ir sumokėti paskolos suteikimo komisinį mokestį, remiantis paskolos sutarties sąlygomis ir paskolos davėjo pateikta sąskaita. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų ieškovui sumokėjęs 30 Lt vartojimo kredito suteikimo komisinį mokestį, nėra. Atsakovas šią skolos dalį pripažįsta. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, ieškovui iš atsakovo priteistinas 30 Lt vartojimo kredito suteikimo komisinis mokestis.

10Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. negrąžino 500 Lt kredito, ieškovas yra apskaičiavęs 954 Lt delspinigius. Pagal vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 10.2. punktą, jei paskolos gavėjui uždelsus paskolos sytaryje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovas su prašomu priteisti delspinigių dydžiu nesutinka.

11CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, ieškovo apskaičiuota delspinigių suma dvigubai viršija suteikto kredito sumą, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (954,90 Lt) dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12 str., 178 str.). Remiantis tuo, kas išdėstyta, bei atsižvelgiant į tai, kad pagrindinės skolos atsakovas neginčija, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir pritingumo principais, delspinigių dydis mažintinas iki 200 Lt (CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (730 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-05-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13Patenkinta ieškinio dalis sudaro 49 procentus. Ieškovas patyrė 50 Lt bylinėjimosi išlaidų (b.l. 3). Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 24,50 Lt bylinėjimosi išlaidos.

14Remiantis CPK 92 straipsniu, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 Lt. Valstybės išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro tik 5,79 Lt, todėl nei iš ieškovo, nei iš atsakovo jos nėra priteistinos.

15Teismas, vadovaudamasis CPK 270-271 straipsniais, 441 straipsniu,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo M. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 500 Lt (penkis šimtus Lt) negrąžinto kredito, 30 Lt (trisdešimt Lt) vartojimo kredito suteikimo komisinio mokesčio, 200 Lt (du šimtus Lt) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (730 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-05-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 24,50 Lt (dvidešimt keturis Lt 50 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „4finance“, j.a.k. 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, naudai.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai