Byla 2-13402-924/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas, sekretoriaujant Mintautei Varnaitei, dalyvaujant pareiškėjo V. M. atstovei advokatei A. P., nedalyvaujant pareiškėjui V. M., suinteresuotiems asmenims L. M., Ž. P., D. M., B. M., suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims L. M., Ž. P., D. M., B. M., Valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

2pareiškėjas V. M. kreipėsi į teismą, paveldėjimo tikslu prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis yra priėmęs savo sutuoktinės J. M., mirusios 1996-12-10, palikimą, faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti (b. l. 3-4).

3Pareiškėjas pareiškime nurodė, taip pat teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė paaiškino, kad 1996-12-10 mirė pareiškėjo V. M. sutuoktinė J. M.. Po jos mirties liko nekilnojamasis turtas: žemės sklypas, namas, pastatas ir inžineriniai statiniai, esantys adresu Įgulos g. 4, Kaunas, kuris buvo įgytas bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise. Taip pat liko palikėjos daiktai, rūbai, avalynė, patalynė, dokumentai, nuotraukos ir buities daiktai. Pareiškėjas po jos mirties mokėjo visus mokesčius už namui teiktą elektrą, vandenį, dujas, prižiūrėjo namą, naudojo buities daiktus. Pagal palikimo atsiradimo metu galiojusį 1964 m. Civilinį kodeksą, į pirmą įpėdinių eilę pateko tiek pareiškėjas, tiek jo vaikai - suinteresuoti asmenys. Daugiau šios eilės paveldėtojų nėra. Pareiškėjo vaikai išsikraustė, į palikimą nepretenduoja, ginčo nėra. Pareiškėjas per 6 mėn. pradėjo turtą faktiškai valdyti, todėl paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą.

4Liudytoja J. K. parodė, kad gyvena ( - ), Kaune, yra V. M. kaimynė. Iki mirties J. M. gyveno name, adresu ( - ), Kaune, kartu su pareiškėju ir vaikais Ž., D., L. ir B.. Po J. M. mirties liko gyvenamas namas, tame name liko ir J. M. asmeniniai daiktai. Mirus J. M., pareiškėjas V. M. toliau gyvena šiame name, juo rūpinosi, prižiūri.

5Liudytoja N. V. Ž. parodė, kad ji yra V. M. kaimynė, gyvena ( - ), gatvė yra lygiagreti Įgulos gatvei. Po J. M. mirties V. M. su vaikais liko gyventi name, adresu ( - ), Kaune.

6Suinteresuoti asmenys D. M., B. M., Ž. P., L. M., Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį jiems pranešta tinkamai (b. l. 38, 62-63, 64, 70, 71, 72). Suinteresuoti asmenys D. M., B. M., Ž. P. teismui pateikė atsiliepimus į pareiškimą (b. l. 49, 51, 53), jog sutinka su pareiškėjo prašymu, prašo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime nenurodė pozicijos dėl pareiškėjo prašomo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, prašo bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant (b. l. 41).

7Pareiškimas tenkintinas visiškai.

8Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pareiškėjas V. M. yra palikėjos J. M., mirusios 1996-12-10, sutuoktinis. Santuokoje gimę vaikai: L. M., gim. 1976 m., Ž. P., gim. 1977 m., D. M., gim. 1980 m., ir B. M., gim. 1984 m. (b. l. 10). Mirties liudijimo kopija patvirtina, kad J. M. mirė 1996-12-10 (b. l. 7). Kauno miesto 9 - ojo notarų biuro 2012-04-05 pažyma Nr. 35 patvirtina, kad po J. M. mirties paveldėjimo byla neužvesta (b. l. 9). Po J. M. mirties liko nekilnojamasis turtas: žemės sklypas ir gyvenamais namas su kitais statiniais, esantis adresu ( - ), Kaune, registruotas V. M. vardu, įgytas bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise (b. l. 3-4, 8).

9Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 str. 2 d. 8 p.). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomas vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais. Kadangi civilinis teisinis santykis atsiradęs iki 2000-07-18 Civilinio kodekso įsigaliojimo, taikytinas 1964 m. Civilinis kodeksas. Pagal tuo metu galiojusio Civilinio proceso kodekso nuostatas, buvo laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notariniam organui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Šie veiksmai turėjo būti atliekami per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Priimtas palikimas laikomas priklausančiu įpėdiniui nuo palikimo atsiradimo laiko (CK 587 str.).

10Iš pareiškime nurodytų aplinkybių, pareiškėjo atstovės, liudytojų J. K. ir N. V. Ž. paaiškinimų matyti, kad po palikėjos J. M. mirties, pareiškėjas naudojosi paliktu turtu, jį prižiūrėjo, rūpinosi, mokėjo mokesčius. Pareiškime išdėstytas palikimo priėmimo aplinkybes, įpėdinio aktyvius veiksmus, iš kurių matyti, kad jis priėmė palikimą pradėdamos faktiškai jį valdyti, t. y. pareiškėjas rūpinosi palikimu, jį tvarkė, prižiūrėjo bei mokėjo mokesčius, patvirtina ir kita rašytinė bylos medžiaga: AB LESTO pažyma apie apmokėjimą už suvartotą elektros energiją, UAB „Kauno vandenys“ pažyma apie atsiskaitymą už šaltą vandenį, AB „Lietuvos dujos“ Tiekimo departamento Kauno skyriaus pažyma apie atsiskaitymą už gamtines dujas (b. l. 12, 13, 14). Be to pareiškėjas kartu su vaikais iki sutuoktinės mirties gyveno kartu su ja, po jos mirties liko gyventi tame pačiame name, esančiame adresu ( - ), Kaune, bei perėmė visus palikėjai priklaususius asmeninius daiktus (namų apyvokos daiktus, drabužius, avalynę, patalynę, nuotraukas).

11Palikimo priėmimu pripažįstamas įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais sutikimą ir siekį įgyti visas teises į palikimą ir prisiėmimą visų pareigų, kylančių ar galinčių kilti iš palikimo. Įvertinus byloje esančius įrodymus, konstatuotina, kad pareiškėjas, būdamas 1996-12-10 mirusios J. M. įstatyminiu turto paveldėtoju, nuosavybės teisėmis valdė po sutuoktinės mirties likusį palikimą - jos asmeninius bei namų apyvokos daiktus, nekilnojamąjį turtą, ir šiais savo aktyviais veiksmais išreiškė valią įgyti teises į palikimą ir tokiu būdu faktiškai jį priėmė (1964 m. CK 587 str.). Prašomas nustatyti juridinis faktas sukels teisines pasekmes, pareiškėjas galės kreiptis pas notarą dėl paveldėjimo teisės įgyvendinimo (CPK 444 str. 2 d. 8 p., 445 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjo reikalavimas laikytinas pagrįstu ir tenkintinas.

12Iš pareiškėjo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, (CPK 88 str. 3 p.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263 - 270, 448 str., teismas

Nutarė

14Pareiškimą patenkinti visiškai.

15Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas V. M., asmens kodas ( - ) priėmė J. M., mirusios 1996 m. gruodžio 10 d., palikimą faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti.

16Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu.

17Priteisti iš pareiškėjo V. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Kaune, valstybei 19,98 Lt (devyniolika litų 98 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas Swedbank, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660 (mokėjimo kvitą pateikti teismo raštinės darbuotojams 115 kab.).

18Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai