Byla 2-2110-451/2011
Dėl pripažinimo teisės privatizuoti nuomojamą butą

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, sekretoriaujant Kristinai Rimašauskienei, dalyvaujant ieškovo bei trečiųjų asmenų atstovei advokatei Vidai Tarutienei, atsakovo atstovei Jurgitai Rugieniūtei, trečiajam asmeniui V. T., nedalyvaujant Z. T., E. T., R. T., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo T. T. ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybei, tretiesiems asmenims Z. T., V. T., E. T., R. T. dėl pripažinimo teisės privatizuoti nuomojamą butą, ir

Nustatė

2Ieškovas prašo pripažinti jam teisę privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas Archyvo g. 28-1, Kaune, pagal LR Butų privatizavimo įstatymą lengvatinėmis sąlygomis, įpareigojant atsakovą šių gyvenamųjų patalpų pirkimo-pardavimo sutartį sudaryti ieškovo vardu (b.l.3-4). Ieškovas nurodė, jog butas Archyvo g, 28-1, Kaune, nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei. Ieškovas šiame bute gyvena nuo gimimo, t.y. 1983 metų. Ieškovo tėvo Z. T. tėvų šeima šiame bute apsigyveno 1964 m., pagrindinis nuomininkas buvo senelis A. T.. Po jo mirties nuomos sutartis 1984 m. gegužės mėn. buvo pakeista močiutės O. T. vardu. Jai 1997-03-02 mirus, Kauno miesto valdybos 1997-11-11 sprendimu nuomos sutartis buvo pakeista mamos V. T. vardu. V. T. ir šiuo metu yra buto pagrindinė nuomininkė, ieškovas, jo tėvas Z. T., seserys: E. ir R. T. gyvename bute jos šeimos narių teisėmis. 1991 metais buvo nuspręsta butą privatizuoti ieškovo tėvo Z. T. vardu, todėl surinkus visas reikiamas pažymas, pareiškimas buvo užpildytas Z. T. vardu. Nepilnamečiai vaikai taip pai buvo nurodyti šeimos nariais. Susitarimą, kad butas butų privatizuojamas Z. T. vardu pasirašė O. T. ir V. T.. Priėmus dokumentus buvo paaiškinta, kad reikia laukti iškvietimo. Praėjus beveik metams Z. T. buvo kviečiamas jau į Savivaldybės butų privatizavimo tarnybą susipažinti su buto įkainavimo aktu. Susipažinus ir pasirašius akte, tarnybos darbuotoja paaiškino, kad toliau bus ruošiami dokumentai privatizavimo sandoriui. Belaukiant, paaiškėjo, kad Butų privatizavimo įstatymas neteko galios. Z. T. nuvykus, tarnyboje jis buvo įtikintas, kad netrukus Įstatymo galiojimas bus pratęstas ir bus paruošta buto privatizavimo sutartis. Daugiau jokiu pranešimų negauta, butų privatizavimo tarnybos neliko. Kadangi tiek Z. T., tiek jo šeimos nariai atliko visus nuo jų priklausančius veiksmus, kad nuomojamas butas būtų privatizuotas, o buto privatizavimo procedūros buvo nebaigtos tik dėl atsakovo darbuotojų kaltes, todėl turi būti pripažinta teisė privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas ir tokia teisė turi būti pripažinta ieškovo vardu. Visi mano šeimos nariai sutinka, kad butas būtų privatizuojamas ieškovo vardu. Privatizuoti butą ieškovui teisę perleidžia ir jo šeimos narys Z. T..

3Ieškovo atstovė 2011-03-29 teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti, nurodė, kad tik 2008 m. paaiškėjo, jog butas gali būti privatizuojamas tik teismine tvarka. Savivaldybė neinformavo buto nuomininko, kad jau galima tęsti procedūras. Šeima jokio nekilnojamojo turto nėra įgijusi. Buvo apmokėta pusė sumos – 5000 Lt. investiciniais čekiais. Teismo posėdžio ieškovo atstovė nurodė, jog bankas tokių duomenų pateikti negali, nes jų neturi. Įkainavimo aktas ir įrašas aiškiai nurodo, kad butas buvo parduotas. Yra įrašai apie įmokas investiciniais čekiais ir grynaisiais pinigais. Z. T. ne kartą kreipėsi, vyko ilgalaikis susirašinėjimas. Senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo 2008 m. , kadangi tik tada ieškovas sužinojo, kad butas privatizuojamas nebus.

4Atsakovas pareikštame atsiliepime su ieškiniu nesutiko nurodė, kad yra išlikę dokumentai, įrodantys, jog Lietuvos Respublikos privatizavimo įstatymo galiojimo metu ieškovo tėvas Z. T. kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę dėl ginčo gyvenamųjų patalpų, adresu Archyvo g. 28-1, Kaune, privatizavimo. Mano, kad ieškovo tėvas Z. T. bei jo šeimos nariai, padavę pareiškimą dėl ginčo gyvenamųjų patalpų privatizavimo, turėjo domėtis, ar visi reikalingi dokumentai yra pateikti, ar niekas nekliudo privatizuoti ginčo gyvenamąsias patalpas. Ieškovo tėvas Z. T. ir jo šeimos nariai, neturėjo palikti visos privatizavimo procedūros savieigai, nes nepakanka paduoti pareiškimą ir laukti, kol būsi pakviestas sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Pažymėtina, kad pirkimo-pardavimo sutartis yra dvišalis (ar daugiau) sandoris, taigi šiuo atveju sutarties sudaryme dalyvauja abi pusės ir abi pusės imasi visų reikiamų veiksmų tokio sandorio pasirašymui. Tačiau ieškovas, kuris yra labiausiai suinteresuota pusė, kuri turėjo siekti lengvatine tvarka įstatymų nustatytais terminais įsigyti ginčo gyvenamąsias patalpas, nepateikė jokių įrodymų, jog ėmėsi visų įmanomų priemonių sandoriui pasirašyti. Todėl nėra pagrindo teigti, jog sandoris nebuvo sudarytas ir ne dėl ieškovo kaltės (nerūpestingumo). Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, jog įkainavimo akte nurodyta sumą būtų apmokėta. Ieškovas praleido ieškinio senaties terminą. Ieškinį dėl tariamai pažeistų teisių ieškovas pareiškė 2010 metų gruodžio mėnesį t.y. nuo 1998-07-01 (LR butų privatizavimo įstatymas galiojo iki 1998 m. liepos 1 d.) iki ieškinio pareiškimo ieškovas nesiėmė jokių veiksmų ginti savo teisių, jeigu laikė, kad jos buvo pažeistos.

52011-03-29 teismo posėdžio metu atsakovo atstovė parodė, kad ieškovas nuo 1993 m. nesikreipė dėl pažeistų teisių, turi būti taikoma senatis. Sutartis nebuvo pasirašyta, nes ieškovas nesumokėjo visos reikalaujamos sumos. Nėra įrodymų, kad ieškovas kreipėsi dėl mokėjimo atidėjimo. Buvo laukta kol ieškovas sumokės. 1993 m. akto pasirašymas, Seimo kanceliarijos 1999 m. raštas ir 1998 m. įstatymo galiojimo pasibaigimas gali būti atskaitos taškai senaties termino skaičiavimui.

6Tretysis asmuo V. T. atsiliepime (b.l. 83) sutiko su ieškiniu, nurodė, kad 1991 metais visi pilnamečiai šeimos nariai: O. T., V. T. bei Z. T. sutarė privatizuoti butą Z. T. vardu. Buvo surinkti visi būtini dokumentai, užpildytas pareiškimas Z. T. vardu bei pasirašytas susitarimas. Privatizavimo procedūros buvo pradėtos, tačiau tęsėsi ilgą laiką. Su Z. T. ne kartą lankėsi Savivaldybes butų privatizavimo tarnyboje, Z. T. ten lankėsi ir vienas. Prieš nuomos sutartis pakeitimą V. T. vardu taip pat domėjosi buto privatizavimu, tačiau buvo nurodyta po pagrindinės nuomininkės mirties pasikeisti nuomos sutartį. Vėliau paaiškėjo, kad Butų privatizavimo įstatymas neteko galios, o Z. T. tarnyboje buvo įtikintas, kad Įstatymo galiojimą pratęsus, bus paruošta buto privatizavimo sutartis. Buto privatizavimo procedūros nebaigtos tik dėl savivaldybės darbuotojų kaltės.

72011-03-29 teismo posėdžio metu tretysis asmuo V. T. parodė, kad pati sumokėjo sumą pagal aktą investiciniais čekiais, tačiau kvito neranda. Laukė pranešimo iš savivaldybės. Vienu metu buvo dingusi byla. Savivaldybėje liepdavo laukti toliau.

8Tretieji asmenys Z. T., R. T., E. T. atsiliepimuose (b.l. 82, 84, 85 ) prašė patenkinti ieškinį.

9Liudytoja E. M. 2011-03-29 teismo posėdžio metu parodė, kad žino, jog V. T. ėjo į privatizavimo tarnybą, domėjosi kaip vyksta privatizavimas. Liudytoja eidavo kartu su ja į pagrindinį pastatą, į kabinetą neidavo. Jiems vis kažko trūkdavo, liepdavo laukti. 1998 m. sužinojo, kad įstatymas nustojo galioti, sakė, kad jis bus pratęstas.

10Liudytoja N. G. 2011-03-29 teismo posėdžio metu parodė, kad V. T. sunkiai sekėsi privatizuoti butą, nes butas buvo anytos vardu. V. T. dažnai vaikščiodavo į privatizavimo tarnybą, trūko dokumentų. Jiems vis liepdavo laukti. Kartu su ja į kabinetą neidavo, laukdavo už durų. V. T. minėjo, kad mokėjo investiciniai čekiais.

11Ieškinys tenkintinas.

12Byloje nustatyta, jog butas, esantis Archyvo g. 28-1, Kauno m., nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei (b.l.36). Byloje esanti 1984-05-22 gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos tipinė sutartis (b.l.20), ir 1964-01-03 buto perdavimo – priėmimo aktas (b.l.19), 1997-11-11 Kauno miesto valdybos sprendimas Nr. 850 (b.l. 21), 1997-11-11 gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos tipinė sutartis (b.l.22), 1999-06-14 gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos tipinė sutartis (b.l.77) patvirtina, jog ieškovo šeima gyveno minėtame bute nuomos pagrindais nuo 1964 m. 1991 m. gruodžio 23 d. pareiškimas (b.l. 13) patvirtina, kad Z. T. 1991-12-23 kreipėsi dėl buto, esančio Archyvo g. 28-1, privatizavimo. 1992-08-11 pranešimas (b.l.15) patvirtina, kad O. T. buvo kviečiama atvykti iki 1992-08-20 į Respublikinį valstybinį inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biurą. 2008-07-14 Kauno miesto savivaldybės raštas (b.l. 12) patvirtina, kad V. T. kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę dėl buto, esančio Archyvo g. 28-1, privatizavimo. 1999-07-22 raštas (b.l. 18) patvirtina, kad V. T. kreipėsi į LR Seimo kanceliariją 1999 m. dėl buto privatizavimo. 2010-11-10 pažyma Nr. (2010-47740-PS)-272 (b.l. 24) patvirtina, kad bute, esančiame Archyvo g. 28, Kaune, savo gyvenamąją vietą deklaravo: V. T., Z. T., T. T., E. T. ir R. T.. 2008-07-04 sutikimas (b.l. 31) patvirtina, kad Z. T. ir V. T. sutinka, kad jų sūnus T. T. privatizuotų butą, esantį Archyvo g. 28, Kaune. 2008-06-11 sutikimas (b.l. 32) patvirtina, kad E. T. ir R. T. sutinka, kad jų brolis T. T. privatizuotų butą, esantį Archyvo g. 28, Kaune.

13Ieškovo tėvas Z. T. kreipėsi dėl buto privatizavimo 1991-12-23 (b.l.13). Šis Z. T. pareiškimas, kvitas bei 1992-08-11 pranešimas apie atvykimą neginčijamai patvirtina, jog Z. T. buvo pateikęs Kauno miesto savivaldybei reikiamus dokumentus tam, kad butas, esantis Archyvo g. 28-1, Kaune, būtų privatizuotas. Įvertinant pateiktus rašytinius įrodymus laikytina, kad tai nėra ieškovo tėvo Z. T. ir jo šeimos narių kaltė, kad savalaikiai neprivatizavo nuomojamo buto, priešingai - tai yra atsakovo darbuotojų kaltė dėl ieškovo pateiktų dokumentų neįvertinimo buto privatizavimo procedūrai užbaigti, nes atsakovas neįrodė priešingai. (LR CPK 185 str.,177 str.,178 str.).

14Z. T. pateiktas prašymas dėl buto privatizavimo atsakovui bei Kauno miesto savivaldybės bei Seimo kanceliarijos raštai, adresuoti jo žmonai, patvirtina, kad Z. T. ir jo šeimos nariai domėjosi privatizavimo procesu. Šie dokumentai, ieškovo, trečiųjų asmenų bei liudytojų paaiškinimai patvirtina, kad ieškovo tėvas Z. T. turėjo teisę ir galėjo privatizuoti nuomojamą butą, tačiau dėl Kauno miesto savivaldybės darbuotojų procedūros vilkinimo, prašant ieškovo šeimos laukti, Z. T. buto neprivatizavo, galiojant Butų privatizavimo įstatymui (LR CPK 185 str.). Teismas neturi pagrindo netikėti liudytojų parodymais, kadangi byloje nėra nustatyta jų suinteresuotumo bylos baigtimi.

15Teismo vertinimu atsakovas turėdamas ieškovo pareiškimą, turėjo į jį atsakyti iki įstatymo nustatyto termino privatizuoti butus (duoti ieškovui teigiamą ar neigiamą atsakymą), kaip tai numatė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 10 16 nutarimu Nr. 774 patvirtinta tuo metu galiojusi gyventojų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimo valstybės valdymo organuose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose tvarka (8-12 punktai). Tokio atsakymo nesant ieškovo tėvas Z. T. neteko galimybės apskųsti atsakovo sprendimo, kitaip ginti savo teisių (LR CPK 5 str., CK 1.137 str.). Toks atsakovo teisės aktų reikalavimų nesilaikymas sąlygojo šių veiksmų atsiradimą: atsakovas nepranešė ieškovo šeimai, kokių dokumentų jis nėra pateikęs, nenurodė kaip šiuos trūkumus pašalinti ir nedavė galutinio atsakymo, kurį ieškovo šeima galėjo įstatymų nustatyta tvarka skųsti, ginčyti ir taip ginti savo teises.

16Įvertinus ieškovo, ieškovo atstovės, atsakovo įgaliotos atstovės duotus paaiškinimus, liudytojų paaiškinimus, byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad ieškovo tėvas Z. T. savo valią privatizuoti nuomojamąjį butą išreiškė laiku ir tinkamai - 1991-12-23, pradėdamas privatizavimo procedūrą. Ieškovo šeima nebuvo tiek aktyvi ir raštinga, ir ši procedūra nebuvo baigta dėl priežasčių, iš dalies priklausančių ir nuo ieškovo šeimos tolimesnės valios išraiškos formos (nerašė skundų dėl atsakovo vilkinimo spręsti iškeltą jo prašymą), bet ir atsakovui nesiimant atsakomybės šį ieškovo šeimos iškeltą klausimą – prašymą spręsti, tai yra dėl jo neveikimo priimti vienokį ar kitokį sprendimą.

17Lietuvos Respublikos Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. 1-2455 (2002-11-12 įstatymo Nr. IX-1188 redakcija) 12 str. 1d.2p. numato, kad valstybės (savivaldybės)gyvenamosios patalpos gali būti privatizuojamos (parduodamos) laikantis sąlygos, kad jų pardavimo kaina nebūtų didesnė nei kaina, kuri Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998 07 01 ir patikslinta atsižvelgiant į infliaciją kai privatizuoja nuomininkai, kuriems teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamas patalpas pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą. Teismas laiko, kad išvardintos priežastys, dėl ko nebuvo –privatizuotas ieškovo šeimos nuomojamas butas yra tęstinės ir svarbios, tad ji praleido terminą, pagal kurį galėjo įsigyti būstą nuosavybėn pagal LR Butų privatizavimo įstatymą. LR valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 12 str.1d. 2p. suteikia teisę asmeniui, teismo sprendimu pripažinti teisę nuomojamas gyvenamąsias patalpas pagal butų privatizavimo įstatymą, tačiau neriboja aplinkybių, kurias nurodant ieškovas dėl šios teisės pripažinimo gali kreiptis į teismą. Teismas laiko, kad ieškovas kreipėsi į teismą dėl šios teisės pripažinimo, motyvuodamas svarbiomis priežastimis – tai, kad ieškovo šeima buvo padavusi reikiamus dokumentus privatizavimo procedūrai atlikti, o atsakovas nepriėmė sprendimo dėl šio prašymo. Lietuvos Aukščiausias Teismas 2007-10-12 nutartyje Nr. 3K-3-440/2007 nurodė, jog ieškinio senaties terminas yra laiko tarpas, per kurį asmuo gali priverstinai įgyvendinti savo pažeistas teises (1964 m. CK 83 straipsnio 1 dalis, 2000 m. CK 1.124 straipsnis). Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kada ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti, kad jo teisės yra pažeistos (CK 86 straipsnis, CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Atsakovas neginčija fakto, kad jis tik 2008 metais raštu pranešė ieškovo motinai V. T. apie privatizavimo eigą, todėl ieškovas ieškinio senaties termino ginti savo pažeistas teises nepraleido (LR CPK 185str.), kadangi jis su ieškiniu kreipėsi į teismą 2010-12-14, o atsakovas neįrodė priešingai. (LR CPK 177str.,4178str.,185str.).

18Dėl ieškovo, kaip tinkamo subjekto privatizuoti patalpas, esančias Archyvo g. 28-1, Kaune, ginčo byloje nekilo. Atsakovas neginčijo, kad ieškovas yra tinkamas subjektas buto privatizavimui. Tretieji asmenys sutinka, kad ieškovas privatizuotų butą, kuriame jie gyvena nuomos pagrindais ir yra deklaravę savo gyvenamąją vietą. Teismas nustatė, kad buto, esančio Archyvo g. 28-1, Kaune, nuomininkė yra tretysis asmuo V. T.. Ieškovas bei tretieji asmenys nurodė, kad ieškovas, kaip šeimos narys, turi pilną teisę tokius reikalavimus reikšti, atsakovas tam neprieštaravo.

19Įvertinant ieškovo atstovės, atsakovo įgaliotos atstovės duotus paaiškinimus, trečiojo asmens V. T. paaiškinimus, duotus teismo posėdžio metu, liudytojų parodymus bei byloje esančius aukščiau paminėtus rašytinius įrodymus darytina išvada, kad ieškovo šeima turėjo teisę privatizuoti nuomojamas patalpas pagal butų privatizavimo įstatymą, tačiau to nepadarė dėl svarbių priežasčių, nepriklausančių nuo jos narių veiksmų ir valios - dėl atsakovo darbuotojų nepagrįsto vilkinimo užbaigti pradėtas privatizavimo procedūras iki galo, tai yra neveikimo, bei ieškovo šeimos narių neaktyvumo raštu išreiškiant savo reikalavimus atsakovui. Todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais, darytina išvada, kad yra pagrindas pripažinti ieškovui teisę privatizuoti nuomojamą patalpą, kadangi ieškovo šeimos nariai galiojant LR butų privatizavimo įstatymui subjektinę teisę privatizuoti ginčo butą buvo įgiję ir ieškovo ieškinys tenkintinas, -pripažintina ieškovui teisė privatizuoti (pirkti) jo motinos V. T. nuomojamą butą, esantį Archyvo g. 28-1, Kaune, pagal Butų privatizavimo įstatymą, nes jo reikalavimai teisėti, pagrįsti ir įrodyti (LR CK 1.5 str. ,1.63 str. 1d., LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti įstatymu Nr. I-2455 12 str. 1d 2p., CPK 177str.,185str.,186str.,192str.).

20Ieškinį patenkinus iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos – sumokėtas žyminis mokestis (b.l.50, bei išlaidos už suteiktą advokato pagalbą (b.l. 111) – LR CPK 88 str., 96 str.).

21Teismas, vadovaudamasis CPK 259-270 str.,

Nutarė

22Ieškinį tenkinti.

23Pripažinti T. T., a.k. ( - ) gyv. ( - ) teisę privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas - butą ( - )pagal LR Butų privatizavimo įstatymą lengvatinėmis sąlygomis ir įpareigoti atsakovą Kauno miesto savivaldybę ieškovo vardu sudaryti šio buto privatizavimo sutartį.

24Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės įm.k. 111106319, Laisvės al. 96, Kaunas ieškovo T. T. naudai 133,00 lt. (vieną šimtą trisdešimt tris litus) sumokėto žyminio mokesčio ir 1000,00 lt. (vieną tūkstantį litų) jo turėtų bylinėjimosi išlaidų.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas prašo pripažinti jam teisę privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias... 3. Ieškovo atstovė 2011-03-29 teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti,... 4. Atsakovas pareikštame atsiliepime su ieškiniu nesutiko nurodė, kad yra... 5. 2011-03-29 teismo posėdžio metu atsakovo atstovė parodė, kad ieškovas nuo... 6. Tretysis asmuo V. T. atsiliepime (b.l. 83) sutiko su... 7. 2011-03-29 teismo posėdžio metu tretysis asmuo V. T.... 8. Tretieji asmenys Z. T., R. T., 9. Liudytoja E. M. 2011-03-29 teismo posėdžio metu parodė,... 10. Liudytoja N. G. 2011-03-29 teismo posėdžio metu parodė,... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Byloje nustatyta, jog butas, esantis Archyvo g. 28-1, Kauno m., nuosavybės... 13. Ieškovo tėvas Z. T. kreipėsi dėl buto privatizavimo... 14. Z. T. pateiktas prašymas dėl buto privatizavimo... 15. Teismo vertinimu atsakovas turėdamas ieškovo pareiškimą, turėjo į jį... 16. Įvertinus ieškovo, ieškovo atstovės, atsakovo įgaliotos atstovės duotus... 17. Lietuvos Respublikos Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti... 18. Dėl ieškovo, kaip tinkamo subjekto privatizuoti patalpas, esančias Archyvo... 19. Įvertinant ieškovo atstovės, atsakovo įgaliotos atstovės duotus... 20. Ieškinį patenkinus iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos jo turėtos... 21. Teismas, vadovaudamasis CPK 259-270 str.,... 22. Ieškinį tenkinti.... 23. Pripažinti T. T., a.k. ( - ) gyv. (... 24. Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės įm.k. 111106319, Laisvės... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...