Byla e2-2980-206/2018
Dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo dydžio pakeitimo, institucija byloje teikianti išvadą – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėja Raimonda Kulberkienė, sekretoriaujant Rimai Šiaulienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Romanui Lupeikai, atsakovui A. S.,

2Parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. K. ieškinį atsakovu A. S. dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo dydžio pakeitimo, institucija byloje teikianti išvadą – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašė padidinti nepilnametės dukros išlaikymo dydį, atsakovas sutiko iš dalies. Byloje buvo pateikta vaiko teisių apsaugos institucijos išvada, kad ieškinio reikalavimas atitinka nepilnamečio vaiko interesus. Šalys susitarė ir prašo tvirtinti taikos sutartį dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo dydžio pakeitimo. Šalių taikos sutartis neprieštarauja įstatymams, šalių bei nepilnamečio vaiko interesams, pateiktai medžiagai (CK 6.983 str., 6.985 str.), todėl tvirtintina, byla nutrauktina.

5Teismas, vadovaudamasis Civilinio P. K. 140 str., 293 str. 1 d. 5 p.,

Nutarė

6Patvirtinti 2018 m. rugsėjo 12 d. šalių sudarytą taikos sutartį:

7Ieškovė I. K., a.k. ( - ) gyvenamoji vieta: ( - ), ir atsakovas A. S., a.k. ( - ) , gyvenamoji vieta: ( - ), siekdami taikiai išspręsti ginčą civilinėje byloje Nr. e2-2980-206/2018, kuri nagrinėjama Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmuose, vadovaudamiesi LR CK LII skyriaus normomis ir LR CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 294 straipsniu, pasirašydami šią Taikos sutartį, toliau vadinamą "Sutartimi", susitarė:

81. Sutarties dalykas.

91.1 Šia Sutartimi šalys susitaria pakeisti Kretingos rajono apylinkės teismo (dabar - Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų) 2012-01-10 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-52-206/2012 nustatytą išlaikymo dydį nepilnametei dukrai S. S., gim. 2006-11-13.

102. Dėl išlaikymo pakeitimo.

    1. Šalys susitaria pakeisti Kretingos rajono apylinkės teismo (dabar - Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų) civilinėje byloje Nr. 2-52-206/2012 sprendimu nustatytą išlaikymą nepilnametei dukrai S. S., gim. 2006-11-13, ir nuo ieškinio teismui pateikimo dienos (2018-06- 29) A. S., a.k. ( - ) teiks materialinį išlaikymą dukrai S. po 200 Eur mokamą periodinėmis išmokomis kiekvieną mėnesį iki dukros pilnametystės, indeksuojant nustatytą sumą kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją;
    2. Ieškovė I. K. įsipareigoja priimti atsakovo A. S. teikiamą išlaikymą dukrai S. S., gim. 2006-11-13, ir pinigines lėšas naudoti išimtinai vaiko interesais. Detalizuota pažyma apie dukros S. S. išlaikymui skiriamų lėšų panaudojimą atsakovui A. S. neteikiama;
    3. A. S., a.k. ( - ) iki 2018-10-01 įsipareigoja atlyginti I. K. 40,00 eurų (keturiasdešimt) išlaidų, susijusių su akinių pirkimu nepilnametei S. S., gim. 2006-11-13;
    4. Šalims yra žinoma, kad pagal kiekvieno iš jų ieškinį, pasikeitus turtinei padėčiai, išlaikymo dydis gali būti sumažintas arba padidintas pagal LR CK 3.201 straipsnį. Dėl išlaikymo dydžio sumažinimo ar / arba padidinimo, to siekianti šalis privalo raštu pateikti kitai šaliai motyvuotą ir pagrįstą siūlymą, ir tik gavus neigiamą atsakymą raštu ar / arba negavus tokio atsakymo, šalis, siekianti pakeisti išlaikymo dydį, gali su ieškiniu kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą ir kelti ginčą.

113. Kitos sutarties sąlygos.

123.1. Taikos sutartį šalys sudaro būdamos veiksnios, ji atitinka šalių valią, Sutartis neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei. Sutartis įsigalioja ją patvirtinus teismo nutartimi. Šalys prašo taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka ir civilinę bylą Nr. e2-2980-206/2018 nutraukti;

133.2. Šalys susitaria, kad atsakovas A. S. atlygina ieškovei I. K. dalį jos turėtų bylinėjimosi išlaidų, t.y. 100,00 eurų. Teismo patirtas išlaidas, jeigu tokios bus paskaičiuotos, įsipareigoja atlyginti atsakovas A. S..

143.3. Taikos sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, kurie atitenka sutarties šalims. Visi Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

15Civilinę bylą Nr. e2-2980-206/2018 nutraukti.

16Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu, skundą paduodant Klaipėdos apygardos teismui per nutartį priėmusius teismo rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai