Byla 2VP-6496-301/2019
Dėl nubaudimo už antstolio reikalavimų nevykdymą

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Teresė Klimienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės S. Ž. pareiškimą suinteresuotiems asmenims G. M., uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ dėl nubaudimo už antstolio reikalavimų nevykdymą ir

Nustatė

3Antstolė S. Ž. vykdo vykdomąją bylą Nr. ( - ) pagal Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. sausio 16 d. teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. ( - ) dėl įsiskolinimo išieškojimo iš skolininko G. M. išieškotojos uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ naudai.

4Atlikdama vykdymo veiksmus, antstolė patikrino Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis ir nustatė, kad G. M. verčiasi individualia veikla. Kadangi skolininkas gera valia skolos nemoka, 2019 m. liepos 31 d. antstolė išsiuntė skolininkui reikalavimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos antstolės S. Ž. kontorai raštu pateikti duomenis apie G. M., vykdančio individualią veiklą, turimą turtą ir jo buvimo vietą, esamus debitorius, turimas turtines teises, atidarytas sąskaitas kredito įstaigose ir jose esančias pinigines lėšas ir kt. Minėtas reikalavimas 2019 m. rugpjūčio 6 d. tinkamai įteiktas G. M..

5Kadangi antstolės reikalavimas nebuvo vykdomas, 2019 m. rugpjūčio 19 d. teisme gautu antstolės pareiškimu prašoma spręsti klausimą dėl G. M. nubaudimo už antstolio reikalavimų nevykdymą.

6Prašymas tenkintinas.

7Kaip matyti iš pareiškėjos prašymo ji savo reikalavimą grindžia dviem teisiniais pagrindais, t.y. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 straipsniu ir 645 straipsniu. CPK 585 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 300 Eur už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Vadovaujantis CPK 645 straipsniu, skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Už nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki 500 Eur baudą arba nubausti areštu iki trisdešimt parų (CPK 645 straipsnis).

8Kartu su prašymu pateiktos vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenys patvirtina, kad antstolė S. Ž. vykdo išieškojimą pagal Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. sausio 16 d. teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. ( - ) dėl įsiskolinimo išieškojimo iš skolininko G. M. išieškotojos uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ naudai.

9Antstolė 2019 m. liepos 31 d. surašė reikalavimą Nr. ( - ), skirtą G. M., vykdančiam individualią veiklą, kuriame nurodyta, kad jis nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos raštu turi pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esant turtą (nurodant skolininko pavadinimą bei įsiskolinimo dydį), esamus debitorius, turimas turtines teises, atidarytas sąskaitas kredito įstaigose ir jose esančias pinigines lėšas, duomenis apie įregistruotas transporto priemones (jų būklę, buvimo vietą įregistruotus areštus ir įkeitimus), kasos knygą ir kt. Minėtas reikalavimas skolininkui įteiktas 2019 m. rugpjūčio 6 d. Antstolė nurodo, kad G. M. antstolės reikalavimo iki šiol nevykdo. Nei šioje civilinėje byloje, nei vykdomojoje byloje Nr. ( - ) nėra duomenų, patvirtinančių, kad G. M. įvykdė antstolės reikalavimą arba nurodė svarbias reikalavimo nevykdymo priežastis.

10Išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad G. M., būdamas skolininku, pagal antstolės reikalavimą nepateikė duomenų apie turimą turtą, t. y. nevykdė teisėtų antstolės reikalavimų, reikalavimų neįvykdymo priežasčių nenurodė ir tokiu būdu vilkindamas išieškojimo procesą, pažeisdamas išieškotojos teises bei delsdamas įvykdyti reikalavimą, apsunkino vykdymą. Atsižvelgiant į tai, G. M. skirtina 15 Eur dydžio bauda (CPK 645 straipsnis, 616 straipsnis).

11Asmeniui, kuriam skiriama bauda, išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti antstolės patvarkymus bei reikalavimus.

12Paskirta bauda turi būti sumokėta valstybei, į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 645 straipsniu, 616 straipsniu, 290-292 straipsniais,

Nutarė

14Skirti G. M., asmens kodas ( - ), 15 Eur (penkiolikos eurų) baudą už antstolės S. Ž. 2019 m. liepos 31 d. reikalavimo Nr. ( - ) nevykdymą.

15Išaiškinti, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti antstolės patvarkymus bei reikalavimus.

16Paskirta bauda turi būti sumokėta valstybei, į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitą, įmokos kodas 6800.

17Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. ( - ) grąžinti antstolei S. Ž..

18Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

19Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai