Byla N1-731-246/2012

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Rimantas Sipavičius, sekretoriaujant Živilei Dervaitienei, Agnei Kuckailienei, dalyvaujant prokurorei Tatjanai Samulevičienei, advokatui R. V., nepilnamečio kaltinamojo atstovams pagal įstatymą V. O., O. O., Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei S. Č., neviešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

2V. O., a.k. ( - ) gim. ( - ), Kaune, gyv. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, viengungis, ( - ) mokyklos moksleivis, neteistas,

3kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 str. 2 d., padarymu,

Nustatė

4V. O. papirko valstybės tarnautoją:

52011 m. rugpjūčio 24 d., apie 16 val. 15 min., Kaune, 9-ojo forto gatvėje ties namu Nr. 44, norėdamas išvengti administracinės atsakomybės už kelių eismo taisyklių 14 p. pažeidimą (draudžiama vairuoti transporto priemonę asmenims, neturintiems šios teisės), davė penkių šimtų litų kyšį valstybės tarnautojams, savo tarnybines pareigas atliekantiems policijos pareigūnams - Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 2-ojo būrio vyresniajam patruliui V. V. ir patruliui T. P., už pageidaujamą neteisėtą neveikimą - prašydamas nefiksuoti kelių eismo taisyklių pažeidimo, tai yra jis padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 str. 2 d.

6Kaltinamasis kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad 2011 m. rugpjūčio mėn. 24 d., apie 15 val. 30 min., jis atvažiavo prie PC „Taubučiai“, esančio Kaune, Šilainių mikrorajone. Čia buvo iš anksto susitaręs susitikti su savo klasės draugais V. I., T. P., A. G.. Prie PC aikštelėje stovėjo Andriaus giminaičio automobilis Mitsubichi Lancer valst. Nr.( - ) A. turėjo užvedimo raktelius. Visi sakė, kad nemoka vairuoti, todėl jo prašė, kad jis vairuotų šį automobilį. Jis moka vairuoti automobilį, nes ruošiasi laikyti vairuotojo teises, todėl sutiko sėsti už šio automobilio vairo, nors ir neturėjo teisės vairuoti. Važiavo link Garliavos, todėl reikėjo sukti į 9-ojo forto gatvę. Bevažiuodamas minėta gatve pamatė policijos automobilį ir stovintį policijos pareigūną, todėl išsigando ir automatiškai sustojo, bandė važiuoti atgal, nes norėjo apsisukti ir nuvažiuoti, tačiau automobilis, įvažiavęs į kelkraštį, užklimpo. Prie jo netrukus su tarnybiniu automobiliu privažiavo policijos pareigūnas V. V., jo duomenis sužinojo vėliau jau būdamas policijos automobilyje. Netrukus atėjo ir kitas pareigūnas T. P., jo duomenis taip pat sužinojau vėliau. Išlaipintas iš automobilio, kurį vairavo, įsėdo į policijos automobilį, sėdėjo galinėje sėdynėje, policijos darbuotojai - priekinėse sėdynėse. Draugai liko sėdėti užklimpusiame automobilyje, vėliau jie išlipo į lauką. Pareigūnai paaiškino, kokį jis pažeidimą padarė, todėl liepė jam galvoti. T. P. parodė vieną pirštą, todėl jis suprato iš gesto, kad pareigūnai nori 1000 litų kyšio. Kadangi nenorėjo nemalonumų, pradėjo telefonu skambinėti per pažįstamus ir prašė paskolinti 1000 Lt. Abu pareigūnai jį vis spaudė, tai yra vis žvilgčiojo į laikrodį vos ne kas 10 minučių ir sakydavo, kad laikas baigėsi, jei jis būtų norėjęs, tai būtų jau seniai pinigus atvežęs, bet jis vis prašė palaukti. Pas pusbrolį V. D. jis išsiprašė pinigų, tačiau V. sakė, kad turi tik 500 Lt, tuomet jis jo prašė, kad atvežtų ir 500 Lt, juos V. D. draugas atvežė į įvykio vietą. Kaip tik tuo metu pareigūnai jau buvo surašę administracinio pažeidimo protokolą, jį jau buvo pasirašęs. Pamatęs, kad atvažiavo D. jis paklausė, ar gali išlipti, policininkai pasakė, kad gali. Tuo metu kaip tik buvo atvažiavęs ir vilkikas, automobilį su kuriuo jis važiavo, krovė į jį. Išlipęs iš automobilio jis nuėjo pas D., paėmė pinigus; jie buvo susukti, todėl net nežiūrėjo, kokiomis kupiūromis yra pinigai. Paėmęs pinigus, įlipo į pareigūnų tarnybinį automobilį, atsisėdo galinėje sėdynėje ir padėjo susuktus pinigus tarp priekinių sėdynių į daiktadėžę. Pareigūnai neliepė pasiimti pinigus. V. V. pasakė „darom“ ir tada T. P. uždėjo jam antrankius. Kauno m. Santakos PK, jis sužinojo, jog yra įtariamas pareigūnams davęs kyšį. Pripažįsta, kad davė kyšį, tačiau pareigūnams reikalaujant: jei jie nebūtų reikalavę, tai nebūtų ir davęs. Policijos komisariate jis parašė paaiškinimą, tačiau ką rašyti jam pasakinėjo policijos pareigūnė K., todėl ir parašė bei prisipažino, kad pats davė pareigūnams kyšį, norėdamas išvengti atsakomybės. Pareigūnai jam neliepė pasiimti pinigų ir jo nebuvo perspėję, kad už kyšio davimą yra baudžiama. Iš policijos komisariato buvo išleistas apie 18 val. tačiau namo parėjo vėlai vakare, nes labai bijojo tėvų.

7Liudytojas T. P., policijos darbuotojas, parodė, kad 2011 m. rugpjūčio 24 d. patruliavo kartu su vyr. patruliu V. V.. Apie 16.15 val. buvo 9-ojo forto gatvėje, netoliese namo Nr. 44 vykdė eismo kontrolę. Jis stovėjo lauke, tarnybinis automobilis buvo pastatytas šalia. Pamatė atvažiuojantį automobilį Mitsubichi Lancer valst. Nr. ( - ) Likus apie 50 metrų iki vietos, kur stovėjo, automobilis sustojo ir bandė apsisukti, tačiau užklimpo, įvažiavęs į kelkraštį. Jo kolega nedelsdamas nubėgo į tarnybinį automobilį ir įsėdęs į jį greitai privažiavo prie minėto automobilio. Jis visą tą laiką stebėjo automobilį Mitsubichi Lancer, iš jo niekas neišlipo ir į jį neįlipo, matė, kad priekyje vairuotojo sėdynėje sėdi V. O.,- jo duomenis sužinojo vėliau jam pačiam prisistačius. Šalia jo keleivio sėdynėje sėdėjo dar vienas vaikinas, galinėje sėdynėje sėdėjo dar du vaikinai. Jis taip pat skubiai priėjo prie užklimpusio automobilio. Tuo metu kolega V. V. išlaipino iš vairuotojo vietos V. O. ir jį paprašė įsėsti į patrulinį automobilį. Patikrinus V. O. duomenis paaiškėjo, kad jie tikri, kad jis nepilnametis ir kad neturi teisės vairuoti transporto priemones. Pradėjus rašyti administracinį protokolą už jo padarytą Kelių eismo taisyklių pažeidimą - vairavimą neturint teisės vairuoti, V. O. sunerimo, kažkam skambinėjo telefonu ir rašinėjo SMS žinutes. Girdėjo jį kalbant apie tai, kad jį sustabdė policija, reikia pinigų, litų, suprato, kad prašo jog kažkas atvežtų pinigus. Tada perspėjo V. O., kad už kyšio davimą pareigūnui yra numatyta baudžiamoji atsakomybė. Šis sutiko su tuo, kad padarė kelių eismo taisyklių pažeidimą, perskaitė ir pasirašė administracinio teisės pažeidimo protokolą ir išlipo iš automobilio. Matė, kad lauke stoviniuoja tie patys vaikinai, kurie kartu su juo važiavo. Ką jis lauke veikė nestebėjo. Jie taip pat buvo išlipę, nes atvažiavo vilkikas, kuris priverstinai transportavo sulaikytą automobilį į saugomą aikštelę. Jie kartu su vilkiko vairuotoju pildė priverstinio transportavimo aktą. Užpildžius dokumentą, jis nuėjo į patrulinį automobilį ir atsisėdo į keleivio sėdynę, iš paskos atėjo kolega V. V., kuris atsisėdo į vairuotojo pusę. Tuo metu V. O. vėl atidarė patrulinio automobilio galines dureles ir, atsisėdęs į automobilio galinę sėdynę iš dešinės pusės, pasakė, kad reikia sunaikinti administracinio teisės pažeidimo protokolą, jis sumokės „štuką“. V. O. vėl buvo perspėtas dėl atsakomybės už papirkimą, tačiau į tai nekreipė dėmesio: padėjo į daiktadėžę, tarp priekinių sėdynių susuktus pinigus, pasakė, kad padeda „štuką“. Paprašė, kad pinigus pasiimtų, tačiau V. O. to nepadarė. Tada jie V. O. sulaikė ir pristatė į Kauno m. Santakos PK dėl papirkimo. Specialistui apžiūrėjus automobilį, tarp priekinių sėdynių daiktadėžėje buvo rasti pinigai - 500 Lt. Iš kur V. O. gavo pinigų, nežino. Visas šis įvykis galėjo užtrukti apie pusvalandį. Parodė, kad V. O. neprovokavo duoti kyšį, o kelis kartus įspėjo apie atsakomybę už jo davimą.

8Liudytojas V. V. parodė, kad 2011 m. rugpjūčio 24 d. dirbo kartu su patruliu T. P.. Apie 16.15 val. buvo 9-ojo forto gatvėje netoliese namo Nr. 44. Pamatė atvažiuojantį automobilį Mitsubichi Lancer, valst. Nr. ( - ) Likus apie 50 metrų iki vietos, kur jis stovėjo, automobilis staigiai sustojo, bandė apsisukti, tačiau užklimpo, įvažiavęs į kelkraštį. Jis nedelsdamas įsėdo tarnybinį automobilį ir privažiavo prie minėto automobilio. Privažiavęs pamatė, kad automobilio vairuotojo sėdynėje sėdi V. O., jo duomenis sužinojo vėliau-jam pačiam prisistačius. Šalia jo keleivio sėdynėje sėdėjo dar vienas vaikinas, gale sėdėjo dar du vaikinai. V. O. buvo išlaipintas iš automobilio ir jų prašymu įsėdo į tarnybinį policijos automobilį. Abu su kolega T. P. įsėdo į patrulinį automobilį. Patikrinus V. O. duomenis paaiškėjo, kad jis neturi teisės vairuoti transporto priemones. Nuo pat įsėdimo į patrulinį automobilį momento V. O. kalbėjo apie susitarimą, prašė nefiksuoti jo padaryto pažeidimo, kažkam skambinėjo ir rašinėjo SMS žinutes. Girdėjo V. O. kalbant apie tai, kad jį sustabdė policija, reikia pinigų, suprato, kad prašo, jog kažkas atvežtų pinigus. Jie perspėjo V. O. apie atsakomybę už papirkimą, tačiau jis ir toliau sakė, kad tuoj gaus ar turės pinigų. Po to, kai buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, V. O. jį pasirašė ir išlipo iš automobilio. Nestebėjo, ką jis lauke veikė. Jie su T. P. taip pat buvo išlipę, - tai vienas, tai kitas, nes atvažiavo vilkikas, kuris priverstinai transportavo sulaikytą automobilį į saugomą aikštelę. Jie kartu su vilkiko vairuotoju pildė priverstinio transportavimo aktą. Surašius dokumentą, jis nuėjo į patrulinį automobilį ir atsisėdo į vairuotojo sėdynę, iš paskos atėjo kolega T. P., kuris atsisėdo į keleivio sėdynę. Tuo metu V. O. atidarė patrulinio automobilio galines dureles ir, atsisėdęs į automobilio galinę sėdynę iš dešinės pusės, mums pasakė, kad reikia sunaikinti protokolą, ir jis sumokės „štuką“. V. O. vėl buvo perspėtas apie papirkimą, tačiau jis į tai nekreipė dėmesio ir padėjo į daiktadėžę, tarp priekinių sėdynių, pinigus. Paprašė, kad V. O. pasiimtų pinigus, tačiau jis jų nepasiėmė. Tada jie V. O. sulaikė ir pristatė į Kauno m. Santakos PK dėl papirkimo. Specialistui apžiūrėjus automobilį, tarp priekinių sėdynių daiktadėžėje buvo rasti pinigai - 500 Lt. Iš kur V. O. gavo pinigų, nežino, bet mano, kad jam kažkas juos padavė ar perdavė, jam būnant lauke. Visas šis įvykis galėjo užtrukti apie pusvalandį. Parodė, kad V. O. neprovokavo duoti kyšį, o kelis kartus įspėjo apie atsakomybę už jo davimą.

9Liudytoja I. K. parodė, kad 2011 m. rugpjūčio 24 d. dirbo Kauno m. Santakos PK budėtojų dalyje. Apie 17 val. 30 min. gavo nurodymą padaryti patrulinio automobilio VW Golf valst. Nr. ( - ) apžiūrą, todėl dalyvaujant specialistui minėtas automobilis buvo apžiūrėtas. Automobilio salone tarp priekinių sėdynių buvo rasti pinigai, viso jų buvo 500 Lt: trys kupiūros po 100 Lt, viena kupiūra 200 Lt. Baigus šį veiksmą, Kauno m. Santakos PK, jai dalyvaujant, nepilnametis V. O. savo ranka rašė paaiškinimą apie įvykio aplinkybes. V. O. visų pirma jai papasakojo visas įvykio aplinkybes. Jis neminėjo, kad pareigūnai iš jo reikalavo pinigų. V. O. ji keletą kartų klausė „ar tave pareigūnai buvo perspėję dėl kyšio davimo“, V. O. jai atsakė, kad buvo perspėję, jam kelis kartus liepė pasiimti pinigus, tačiau jis neėmė. Nepilnamečiui V. O. niekas nedarė jokio spaudimo, niekas nevertė, tuo labiau nediktavo, kaip rašyti paaiškinimą, jis rašė pats, savo laisva valia. Nepilnamečio tėvai rašant paaiškinimą nedalyvavo, nes tai nebuvo jo apklausa.

10Liudytojas V. D. parodė, kad kaltinamasis yra jo pusbrolis. 2011 m. rugpjūčio 24 d., apie 16 val., sulaukė jo telefoninio skambučio. V. O. skambino iš savo telefono, buvo susijaudinęs. Pasakė, kad pateko į didelę bėdą, kad jį sulaikė policija, kad reikia pinigų. Paklausius, kiek reikia, konkrečios sumos nepasakė, kaip suprato, tarėsi su pareigūnais. Žodžio „pinigai“ negirdėjo, girdėjo tikt minimas pinigų sumas. Kai O. pasakė, kad jam reikia 1000 Lt, pasakė, kad pas žmoną namie yra 500 Lt. Žmona laukėsi, todėl niekur neleido jai pačiai važiuoti. Paskambino draugui D. K. ir paprašė, kad jis tuos pinigus nuvežtų. Pasakė D., kad nuvažiavęs pinigus paduotų tik pačiam V. O. į rankas. Kad pareigūnai pasakytų žodį „nejuokink“, girdėjo. Girdėjo, kad O. sakė 500, labai prašė susitarti. Girdėjo skaičius 400, 500 ir žodį „štuka“. Ar buvo minimi 200, nebeatsimena, tačiau, jei nurodė tą pinigų sumą ikiteisminio tyrimo metu, tai taip ir buvo. Anksčiau nekreipė dėmesio dėl V. O. telefoninio skambučio metu paminėtų pinigų sumų, nes nemanė, kad tai svarbu.

11Teismas konstatuoja, kad šio liudytojo parodymai patvirtina aplinkybę, kad V. O. bandė susitarti su pareigūnais, tačiau ne pareigūnų, o savo iniciatyva.

12Liudytojas D. K. parodė, kad 2011 m. rugpjūčio 24 d. po pietų jam paskambino draugas V. D. ir paprašė nuvažiuoti iki jo namų, kur jo žmona turi paduoti 500 litų, kuriuos reikia nuvežti jo pusbroliui V., kurį sustabdė policijos pareigūnai. V. D. nurodymu nuvažiavo į jo nupasakotą vietą, pamatė policijos automobilį, tralą ir dar vieną automobilį. Privažiavęs sustojo 20-30 metrų atstumu nuo policijos automobilio. Iš policijos automobilio galinės sėdynės išlipo V. D. pusbrolis V. O. ir priėjo prie jo automobilio. Jis padavė V. O. 500 litų neklausinėdamas, kam jam reikia pinigų. V. O. nesakė, kad policininkai reikalautų pinigų Daugiau nieko apie įvykį nežino, tik vėliau V. D. yra sakęs, kad tuo metu jo pusbrolis buvo sulaikytas pareigūnų už kyšio davimą.

13Teismas konstatuoja, kad liudytojo D. K. parodymai patvirtina aplinkybę, kad V. O. 2011 m. rugpjūčio 24 d. įvykio vietoje liudytojui nesakė, jog policijos darbuotojai prašo pinigų. Šio liudytojo parodymai patvirtina aplinkybę, kad V. O. iš jo gavo 500 litų ir juos su savimi turėjo, prieš įsėsdamas į policijos tarnybinį automobilį.

14Liudytojas V. O. I. parodė, kad kaltinamasis yra jo draugas. V. V. O. vairuojamu automobiliu 2011 m. rugpjūčio 24 d., apie 16 val., 9-ojo forto gatve. V. O., pamatęs policijos automobilį, norėjo apsisukti, tačiau automobilis užklimpo. Privažiavo policija, V. O. išlipo ir nuėjo į jų automobilį. Matė, kad vėliau atvažiavo kitas automobilis, V. O. priėjo prie jo, kažką pasiėmė automobiliu atvažiavusio vaikino ir vėl grįžo į policijos automobilį. Traliukas tuo momentu jau buvo atvažiavęs, nors tiksliai nepamena. Visą laiką iki tol V. O. prabuvo policijos automobilyje. Kad reikalaujama pinigų išgirdo, kai V. O. ėjo prie tos mašinos, kuri atvažiavo. Įsėdęs į policijos automobilį, iš jo nebeišlipo, išvažiavo su policijos automobiliu. Apie pinigus girdėjo tik V. O., ne iš policijos pareigūnų.

15Teismas konstatuoja, kad šis liudytojas apie pinigų reikalavimą girdėjo tik iš paties V. O..

16Liudytojas T. P. parodė, kad 2011 m. rugpjūčio mėn. 24 d. jis su klasės draugais važiavo automobiliu Mitsubishi Lancer valst. Nr. ( - ) Automobilį vairavo V. O.. Važiavo 9-jo forto gatve, pamatė stovinčius pakelėje policijos pareigūnus. V. O. išsigando, sustojo, bandė važiuoti atgal ir užklimpo kelkraštyje. Kaip tik tuo metu greitai automobiliu privažiavo pareigūnas, atėjo ir kitas pareigūnas. Išlaipinę V. O. iš jo vairuoto automobilio, nusivedė jį į patrulinį automobilį. Praėjo nemažai laiko, kol pamatė atvažiuojantį traliuką, o netrukus ir kitą automobilį. V. O. išlipo iš policijos automobilio ir, nuėjęs prie atvažiavusio automobilio, kažką pasiėmė iš automobilio vairuotojo. Praeidamas pro šalį V. O. jam pasakė, kad „policininkai reikalauja 1000 Lt“, nuėjo ir įsėdo į patrulinio automobilio galinę sėdynę. Netrukus policijos automobilis su V. O. išvažiavo. Tik vėliau vakare susitikęs su V. O. sužinojo, kad jis kaltinamas kyšio davimu pareigūnams. Parodė, kad V. O. bijojo eiti į namus, nes žinojo, jog blogai pasielgė, bijojo, kad gali būti griežtai nubaustas tėvų, nes jo tėvai yra gana griežti.

17Teismas konstatuoja, kad šis liudytojas apie pinigų reikalavimą girdėjo tik iš paties V. O..

18Liudytojas A. G. parodė, kad 2011 m. rugpjūčio 24 d. V. O. vairavo automobilį, jis ir kiti draugai važiavo kartu. Automobilį sustabdė policijos darbuotojai. V. O. įsėdo į policijos automobilį ir ten prabuvo, kol atvažiavo tralas ir kitas automobilis. Tada V. O. išlipo iš policijos automobilio ir praeidamas pro šalį pasakė, kad policininkai reikalauja pinigų.

19Teismas konstatuoja, kad ir šis liudytojas apie pinigų reikalavimą girdėjo tik iš paties V. O..

20Iš Kauno apygardos teismo 2012-06-29 galutinės ir neskundžiamos nutarties matyti, kad V. O. advokato R. V. skundas dėl Kauno apygardos prokuratūros 2012-04-17 nutarimo ir 2012-05-21 Kauno miesto apylinkės teismo nutarties yra atmestas. Kauno apygardos prokuratūros nutarimu buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl policijos pareigūnų neteisėtų ir nusikalstamų veikų, nutarimas įsiteisėjo. Šių sprendimų pagrindu teismas daro išvadą, kad V. V. ir T. P. neprovokavo V. O. duoti kyšį ir neprašė pinigų. V. O. parodymų dalį dėl provokavimo papirkti policijos pareigūnus aptartų duomenų pagrindu teismas laiko neatitinkančiais objektyvios tikrovės. Tokius kaltinamojo parodymus teismas vertina kaip parodymus, kuriais kaltinamasis siekia sušvelninti savo atsakomybę ar jos visai išvengti.

21Liudytojas J. S. parodė, kad 2011 m. rugpjūčio 24 d., apie 16 ar 17 val., jam paskambino iš policijos rinktinės, kad reikia vykti į 9-ojo forto gatvę paimti automobilį. Atvykęs pamatė policijos automobilį bei Mitsubichi Lancer, kuris buvo įklimpęs kelkraštyje. Šalia stovėjo keli paaugliai. Jis pradėjo traukti automobilį bei jį pakrovė ant autovežio, aprašė automobilį dokumentuose, kurį perskaitė bei pasirašė vienas iš pareigūnų. Tai užtruko apie 10 minučių. Apie anksčiau buvusį įvykį nieko nežino ir nesidomėjo. Prie jo buvo priėjęs vaikinas, kuris paklausė, ką daryti toliau. Jis paaiškino, kad apie įvykį jis praneštų savo tėvams, automobilis bus saugomas saugojimo aikštelėje.

22Iš Administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. AN2.6.-5550-347/2011 matyti: kad V. O. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas dėl įvykio, buvusio 2011-08-24, 16 val. 15 min. (b.l. 1); kad 16 val. 52 min. buvo įformintas pranešimas dėl nušalinimo nuo transporto priemonių vairavimo (b.l. 5); kad 17 val. buvo surašytas transporto priemonės nuvežimo aktas (b.l. 6); kad 2011-09-15 nutarimu pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 128 str. 1 d. V. O. paskirta 300 litų dydžio bauda, bauda sumokėta (b.l. 9-11), kad anksčiau V. O. administracine tvarka nebaustas (b.l. 7).

23Iš 2011-08-25 daiktų turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti 3 vnt. 100 Lt nominalo banknotai ir 1 vnt. 200 Lt nominalo banknotas, paimti 2011-08-24 įvykio vietos apžiūros metu (b.l. 10).

24Aptartų įrodymų visuma patvirtina faktą, kad kaltinamasis padarė šio nuosprendžio aprašomosios dalies pradžioje išdėstytą nusikalstamą veiką.

25Veikos kvalifikavimas.

26Veika kvalifikuojama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 str. 2 d., nustačius aplinkybę, kad kaltinamasis papirko valstybės tarnautojus (policijos pareigūnus), esant veiką (papirkimą) kvalifikuojančiai aplinkybei: kaltinamasis siekė neteisėtų valstybės tarnautojų veiksmų, neteisėto neveikimo.

27Dėl baudžiamosios atsakomybės.

28Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių šiuo nuosprendžiu nenustatoma. Kaltinamasis iš dalies prisipažįsta kaltu, padaręs nusikaltimą, tačiau nenustatoma, kad jis dėl to nuoširdžiai gailėtųsi. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių taip pat nenustatoma.

29Kaltinamasis neteistas, padarė vieną apysunkį nusikaltimą, būdamas nepilnametis. Jo atžvilgiu taikytinos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XI skyriaus nuostatos. Kaltinamasis nusikalto pirmą kartą, mokosi. Teismas daro išvadą, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad jis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

30Teismas konstatuoja, kad yra visos įstatyme numatytos sąlygos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 93 str. 1 str. 3 p. pagrindu atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės, paskiriant šio kodekso 83 str., 87 str. numatytas auklėjamojo poveikio priemones – įspėjimą ir elgesio apribojimą 12 mėn., įpareigojant tęsti mokslą.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 str.-307 str.,

Nutarė

32V. O. pripažinti padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 str. 2 d., ir atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 93 str. 1 d. 3 p. pagrindu.

33Paskirti V. O. auklėjamojo poveikio priemones - įspėjimą (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 82 str. 1 d. 1 p., 83 str.) ir elgesio apribojimą 12 mėn., įpareigojant tęsti mokslą arba dirbti (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 82 str. 1 d. 5 p., 87 str. 2 d. 2 p.).

34Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 str., Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 str., 500 litų, saugomus Kauno AVPK, konfiskuoti.

35Kardomosios priemonės neskirti.

36Baudžiamąją bylą nutraukti.

37Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno m. apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Rimantas Sipavičius, sekretoriaujant... 2. V. O., a.k. ( - ) gim. ( - ), Kaune,... 3. kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 4. V. O. papirko valstybės tarnautoją:... 5. 2011 m. rugpjūčio 24 d., apie 16 val. 15 min., Kaune, 9-ojo forto gatvėje... 6. Kaltinamasis kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad 2011 m. rugpjūčio... 7. Liudytojas T. P., policijos darbuotojas, parodė, kad 2011... 8. Liudytojas V. V. parodė, kad 2011 m. rugpjūčio 24 d.... 9. Liudytoja I. K. parodė, kad 2011 m. rugpjūčio 24 d.... 10. Liudytojas V. D. parodė, kad kaltinamasis yra jo... 11. Teismas konstatuoja, kad šio liudytojo parodymai patvirtina aplinkybę, kad 12. Liudytojas D. K. parodė, kad 2011 m. rugpjūčio 24 d. po... 13. Teismas konstatuoja, kad liudytojo D. K. parodymai... 14. Liudytojas V. O. I. parodė, kad kaltinamasis yra jo... 15. Teismas konstatuoja, kad šis liudytojas apie pinigų reikalavimą girdėjo tik... 16. Liudytojas T. P. parodė, kad 2011 m. rugpjūčio mėn. 24... 17. Teismas konstatuoja, kad šis liudytojas apie pinigų reikalavimą girdėjo tik... 18. Liudytojas A. G. parodė, kad 2011 m. rugpjūčio 24 d. 19. Teismas konstatuoja, kad ir šis liudytojas apie pinigų reikalavimą girdėjo... 20. Iš Kauno apygardos teismo 2012-06-29 galutinės ir neskundžiamos nutarties... 21. Liudytojas J. S. parodė, kad 2011 m. rugpjūčio 24 d.,... 22. Iš Administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. AN2.6.-5550-347/2011 matyti:... 23. Iš 2011-08-25 daiktų turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti... 24. Aptartų įrodymų visuma patvirtina faktą, kad kaltinamasis padarė šio... 25. Veikos kvalifikavimas.... 26. Veika kvalifikuojama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 str. 2... 27. Dėl baudžiamosios atsakomybės.... 28. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių šiuo nuosprendžiu... 29. Kaltinamasis neteistas, padarė vieną apysunkį nusikaltimą, būdamas... 30. Teismas konstatuoja, kad yra visos įstatyme numatytos sąlygos Lietuvos... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 32. V. O. pripažinti padarius nusikalstamą veiką,... 33. Paskirti V. O. auklėjamojo poveikio priemones -... 34. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 str., Lietuvos Respublikos... 35. Kardomosios priemonės neskirti.... 36. Baudžiamąją bylą nutraukti.... 37. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...