Byla 2-3678-110/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Stanislovas Juocevičius,

2sekretoriaujant Audrutei Zemlickaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei Laimai Saulevičiūtei,

4atsakovo atstovei advokatei Jurgitai Lučinskaitei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo SĮ ,,Vilniaus miesto būstas“ ieškinį atsakovui S. K. dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

Nustatė

6ieškovas ieškinyje (b.l. 1-4) ir jo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklauso butas, esantis( - ) . 2001-03-27 Vilniaus miesto savivaldybės butų fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi Nr. 2 šis butas neterminuotai išnuomotas atsakovui. Ieškovas nustatyta tvarka renka nuomos mokestį iš nuomininkų ir išieško nesumokėtus mokesčius įstatymų nustatyta tvarka. Atsakovas, sudarydamas nuomos sutartį, įsipareigojo kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos, sumokėti buto nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius. Atsakovas prisiimtų sutartinių įsipareigojimų nevykdė, nuomos mokesčio nemokėjo, todėl už laikotarpį nuo 2009-02-01 iki 2010-12-31 susidarė 1.865,84 Lt įsiskolinimas. Taip pat nurodė, kad ieškovas, įgyvendindamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-07-01 sprendimą ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ įstatymų nustatyta tvarka informavo atsakovą apie išnuomotų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos pakeitimą. Atsakovas dėl susidariusio įsiskolinimo buvo ne kartą įspėtas, tačiau skolos nesumokėjo, dėl nuomos mokesčio sumažinimo ar kompensavimo į ieškovą nesikreipė. Ieškovas atsakovui už vėlavimą atsiskaityti už laikotarpį nuo 2010-06-01 iki 2010-11-30 paskaičiavo delspinigius, kurie sudaro 86,34 Lt. Ieškovo atstovė nuomonės dėl sprendimo vykdymo išdėstymo nepareiškė.

7Prašo ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovo 1.865,84 Lt skolą, 86,34 Lt delspinigių, metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių nenurodė. Apie posėdžio vietą, laiką ir datą pranešta tinkamai (b.l. 66). Iki bylos nagrinėjimo pradžios prašymų atidėti bylos nagrinėjimą teisme nėra gauta. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str.).

9Atsakovas atsiliepime (b.l. 42-46) ir jo atstovė teismo posėdžio metu su pareikštu ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, kad ieškovas nepagrįstai skaičiuoja delspinigius, kadangi sudarant Vilniaus miesto savivaldybės butų fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. 2 sutarties šalys dėl jų nesitarė. Atsakovas 2011-03-23 kreipėsi į ieškovą dėl nuomos mokesčio sumažinimo, tačiau sprendimas dar nėra priimtas. Skola už gyvenamųjų patalpų nuomą susidarė dėl atsakovo sveikatos būklės ir sunkios turtinės padėties: atsakovui nustatytas 55 proc. darbingumo lygis, jis yra bedarbis, socialinės išmokos nesiekia 250 Lt. Prašo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo atmesti kaip nepagrįstą, o sprendimo vykdymą išdėstyti.

10Ieškinys tenkintinas.

11Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad butas esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei (b.l. 5-6). 2007-02-14 Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu Nr. 1-1536 ,,Dėl turto perdavimo patikėjimo teise viešajai įstaigai ,,Vilniaus butai“ (šiuo metu SĮ ,,Vilniaus miesto būstas“) perdavė patikėjimo teise naudoti ir valdyti įstatymų nustatyta tvarka visas Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias patalpas (b.l. 20-27). 2001-03-27 butas, esantis ( - ), neterminuotai išnuomotas atsakovui. Šią aplinkybę patvirtina Vilniaus miesto savivaldybės butų fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. 2 bei gyvenamosios patalpos pasas (b.l. 9-12). Pagal gyvenamosios patalpos nuomos sutarties 2.2 p. atsakovas įsipareigojo kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos, sumokėti buto nuomos ir komunalinius mokesčius. Ieškovas, įgyvendindamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-07-01 sprendimą ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ įstatymų nustatyta tvarka informavo atsakovą apie išnuomotų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos pakeitimą (b.l. 29, 68-69).

12Atsakovas nuomos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2009-02-01 iki 2010-12-31 nemokėjo. Byloje nėra duomenų ir atsakovas nepateikė rašytinių įrodymų, kad kreipėsi į ieškovą dėl nuomos mokesčio sumažinimo ar kompensavimo. Priešingai, ieškovas įspėjamaisiais raštais ne kartą ragino atsakovą geranoriškai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus ir sumokėti skolą, tačiau atsakovas tinkamai neįvertino susidariusios situacijos ir nerodė pastangų sumokėti susidariusį įsiskolinimą (b.l. 13-15, 70-75). Pagal ieškovo pateiktą pažymą apie susidariusį įsiskolinimą bei mokesčių paskaičiavimo lenteles nustatyta, kad atsakovo skola už buto nuomą yra 1.865,84 Lt (b.l. 16, 18-19). Nuomos mokestis atsakovui paskaičiuotas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 2007-03-21 sprendimu Nr. 1-1570 ,,Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos tvirtinimo“ (b.l. 28). Nuo 2009-08-01 atsakovui nuomos mokestis skaičiuojamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-07-01 sprendimu Nr. 1-1120 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (b.l. 29). Kiekviena iš šalių savo prievoles privalo vykdyti tinkamai ir nustatytu laiku, tačiau atsakovas teismui nenurodė argumentų ir nepateikė įrodymų dėl prievolės tinkamo vykdymo (CPK 12, 178 str.). Taip pat neginčijo ieškovo argumentų dėl skolos pagrįstumo ir dydžio.

13Atsakovo atstovės argumentas, kad ieškovas nepagrįstai skaičiuoja delspinigius, kadangi jie nėra aptarti buto nuomos sutartyje, atmestinas.

14Teismas sutinka su atsakovo atstovės nuostata, kad nuomos sutartyje nėra aptarta delspinigių mokėjimo tvarka, tačiau 1996 m. spalio 4 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 1161 reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių reguliavimo sričiai priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos bei valstybinių ar savivaldybių įmonių teikiamų ryšių ir komunalinių paslaugų mokesčių delspinigius. Pagal šio nutarimo nuostatas, gyventojams, nesumokėjusiems už gyvenamųjų patalpų nuomą, eksploatavimą, ryšių ir komunalines paslaugas (elektros, šiluminę energiją, dujas, vandenį ir pan.), delspinigiai skaičiuojami praėjus 20 kalendorinių dienų (nedirbantiems pensininkams, jeigu šeimoje nėra darbingo amžiaus asmenų – 30 kalendorinių dienų) nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos – po 0,04 procento už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną (įskaitant ir įmokų sumokėjimo dieną). Todėl ieškovas, vadovaudamasis 1996 m. spalio 4 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1161 už vėlavimą atsiskaityti nustatyta tvarka ir terminais atsakovui už laikotarpį nuo 2010-06-010 iki 2010-11-30 paskaičiavo delspinigius. Pagal byloje pateiktą delspinigių paskaičiavimo lentelę delspinigiai nuo nesumokėtos sumos sudaro 86,34 Lt (b.l. 17).

15Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovas savo prievolę vykdė netinkamai, todėl laikomas pažeidusiu prievolę. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovui iš atsakovo priteistina 1.865,84 Lt skola ir 86,34 Lt delspinigių, viso: 1.952,18 Lt.

16Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško sprendimo įvykdymo.

17Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas.

18Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str.1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 3,00 Lt už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką duomenų bazėje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 str. 1d. nuo kitų bylinėjimosi išlaidų atsakovas yra atleidžiamas.

19Lietuvos Respublikos CPK 284 str. nustato, kad sprendimą byloje priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

20Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.200 str. nustatyta pareiga bendradarbiauti tiek skolininkui, tiek kreditoriui, pareiga padėti įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas, kylančias iš sutarties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15/2008). Priimant sprendimą teismas turi atsižvelgti į šios bylos duomenis ir įvertinti nustatytas faktines aplinkybes.

21Byloje nustatyta, kad atsakovo materialinė padėtis yra sunki. Šią aplinkybę patvirtina ir tai, jog atsakovui Vilniaus valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2011-03-28 sprendimu Nr. (1.7.)-S-997-11 suteikta antrinė teisinė pagalba nagrinėjant šią civilinę bylą (b.l. 60-62). Atsakovas yra bedarbis, gaunamos socialinės išmokos yra nedidelės, jam nustatytas 55 proc. darbingumo lygis (b.l. 80). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, yra pagrindas atsakovui sprendimo vykdymą išdėstyti vienerių metų laikotarpiui.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270, 284 straipsniais, teismas

Nutarė

23ieškinį tenkinti.

24Priteisti ieškovui SĮ ,,Vilniaus miesto būstas“ (įm. k. 124568293) iš atsakovo S. K. (a.k. ( - ) 1.865,84 Lt skolą, 86,34 Lt delspinigių ir 3,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, viso: 1.955,18 Lt.

25Priteisti ieškovui SĮ ,,Vilniaus miesto būstas“ (įm. k. 124568293) iš atsakovo S. K. (a.k. ( - ) penkių procentų dydžio palūkanas už priteistą 1.952,18 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-01-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Išdėstyti atsakovui S. K. (a.k. ( - ) 1.955,18 Lt skolos mokėjimą vienerių metų laikotarpiui mokant: 2011 m. gegužės mėn. 162,95 Lt, nuo 2011 m. birželio mėn. iki 2012 m. gegužės mėn. po 162,93 Lt.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Stanislovas Juocevičius,... 2. sekretoriaujant Audrutei Zemlickaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei Laimai Saulevičiūtei,... 4. atsakovo atstovei advokatei Jurgitai Lučinskaitei,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo SĮ... 6. ieškovas ieškinyje (b.l. 1-4) ir jo atstovė teismo posėdžio metu nurodė,... 7. Prašo ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovo 1.865,84 Lt skolą, 86,34... 8. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių nenurodė. Apie... 9. Atsakovas atsiliepime (b.l. 42-46) ir jo atstovė teismo posėdžio metu su... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad butas... 12. Atsakovas nuomos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, nuomos... 13. Atsakovo atstovės argumentas, kad ieškovas nepagrįstai skaičiuoja... 14. Teismas sutinka su atsakovo atstovės nuostata, kad nuomos sutartyje nėra... 15. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos... 16. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti... 17. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. terminą įvykdyti piniginę... 18. Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str.1 d. šaliai, kurios naudai priimtas... 19. Lietuvos Respublikos CPK 284 str. nustato, kad sprendimą byloje priėmęs... 20. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.200 str. nustatyta pareiga bendradarbiauti... 21. Byloje nustatyta, kad atsakovo materialinė padėtis yra sunki. Šią... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270, 284 straipsniais, teismas... 23. ieškinį tenkinti.... 24. Priteisti ieškovui SĮ ,,Vilniaus miesto būstas“ (įm. k. 124568293) iš... 25. Priteisti ieškovui SĮ ,,Vilniaus miesto būstas“ (įm. k. 124568293) iš... 26. Išdėstyti atsakovui S. K. (a.k. ( - ) 1.955,18 Lt skolos mokėjimą vienerių... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...