Byla 2-18110-872/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Fausta Vitkienė, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „GELVORA“ ieškinį atsakovui E. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 56,78 Lt skolos, 202,76 Lt delspinigių, 56,49 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad 2001-10-11 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A8427466-1.3-2632, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui, atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas, suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, laikotarpiu nuo 2002-09-30 iki 2002-10-31, tačiau atsakovas jų neapmokėjo. 2009-03-31 ieškovas ir UAB „Tele2“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal PVM sąskaitas-faktūras. Ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas reikalavimo nėra įvykdęs.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 130 straipsnio nustatyta tvarka. Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Nustatyta, kad 2001-10-11 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A8427466-1.3-2632, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui, atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas, suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už paslaugas (b.l. 19-22). UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, laikotarpiu nuo 2002-09-30 iki 2002-10-31, tačiau atsakovas jų neapmokėjo (b.l. 25-26).

8Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, pagal įstatymo ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63, 6.205 straipsniai).

92009-03-31 ieškovas ir UAB „Tele2“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal PVM sąskaitas-faktūras (b.l. 6, 9-12). Iš 2009-05-04 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą (b.l. 27), tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovas ieškovui būtų sumokėjęs susidariusią skolą, nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 56,78 Lt skola.

10Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. nesumokėjo 56,78 skolos, ieškovas yra paskaičiavęs 202,76 Lt delspinigius (b.l. 7). Sutartyje šalys numatė, 0,10 proc. dydžio delspinigius. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma ženkliai didesnė nei skolos suma, delspinigiai paskaičiuoti už 3571 dienas, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini. Prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 101,38 Lt, teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

11Pagal CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktą, be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovas pateikė skaičiavimą dėl patirtų 56,49 Lt nuostolių, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos (b. l. 8).

12CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012-10-15, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Patenkinta ieškinio dalis sudaro 67,92 procentus. Ieškovas patyrė 71,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis, b.l. 5). Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 48,22 Lt bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

14Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (3,86 Lt), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma, todėl nepriteisiamos.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovo UAB „GELVORA“, juridinio asmens kodas 125164834, A. Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, naudai iš atsakovo E. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, 56,78 Lt (penkiasdešimt šešis Lt 78 ct) skolą, 101,38 Lt (vieną šimtą vieną Lt 38 ct) delspinigių, 56,49 Lt (penkiasdešimt šešis Lt 49 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-10-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 48,22 Lt (keturiasdešimt aštuonis Lt 22 ct) bylinėjimosi išlaidas.

18Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

19Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Fausta Vitkienė, išnagrinėjusi... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 56,78 Lt skolos, 202,76 Lt... 3. Ieškovas nurodo, kad 2001-10-11 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė Mobiliojo... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Nustatyta, kad 2001-10-11 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė Mobiliojo... 8. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, pagal įstatymo ar sutarties... 9. 2009-03-31 ieškovas ir UAB „Tele2“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį... 10. Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. nesumokėjo... 11. Pagal CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktą, be tiesioginių nuostolių ir... 12. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 13. Patenkinta ieškinio dalis sudaro 67,92 procentus. Ieškovas patyrė 71,00 Lt... 14. Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti ieškovo UAB „GELVORA“, juridinio asmens kodas 125164834, A.... 18. Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 19. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...