Byla 2-2260-728/2012
Dėl sutarties nutraukimo ir atsakovo priešieškinį ieškovui dėl sutarties nutraukimo ir baudos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Regina Eltermanienė,

2sekretoriaujant Jurgitai Petkevičienei

3dalyvaujant ieškovui J. K., jo atstovui advokatui A. B.

4atsakovo atstovui J. J., advokatui E. D.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. K. ieškinį atsakovui UAB ,,Telvita,, dėl sutarties nutraukimo ir atsakovo priešieškinį ieškovui dėl sutarties nutraukimo ir baudos priteisimo

Nustatė

6Ieškovas J. K. su ieškiniu kreipėsi į teismą atsakovui UAB ,,Telvita,, dėl statybos darbų sutarties nutraukimo, pripažįstant, kad ji nutraukta dėl atsakovo kaltės bei priteisti sumokėtą atsakovui 44886,40Lt avansą , 5 procentus procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų. (b.l. 1-2, 14).Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2010 02 22 sudarė Statybos darbų rangos sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo pastatyti rąstinio namo konstruktyvą ir jį pristatyti į nurodytą vietą, o jis įsipareigojo laiku sumokėti sulygtą namo kainą.Pagal sutarties 3.1p. surinktas konstruktyvas turėjo būti pastatytas ir pateiktas ieškovui ne vėliau kaip iki 2010 birželio mėn. II dekados. Šalių susitarimu terminas buvo pratęstas iki 2010 rugpjūčio II dekados. Ieškovas įsiparei9gojo sumokėti 100000Lt.Suėjus terminui atsakovas namo konstruktyvo į nurodytą vietą nepristatė, prideda tai patvirtinančias nuotraukas. Ieškovas turėjo po sutarties pasirašymo sumokėti 500000Lt avanso, sumokėjo 44886,40Lt Prideda kvitą Nr. 398314154.Atsakovas pretenzijų iki 2010 08 II dekados ieškovui nereiškė. Pagal CK 6.652str. 2 d. atsakovas atsakingas už darbų pradžios ir pabaigos terminų pažeidimą. Pagal CK 6.217str. šalis gali nutraukti sutartį, jei kita šalis ją neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai esminis sutarties pažeidimas.Esminiu pripažįstant pažeidimą būtina įvertinti, ar nukentėjusioji šalis negavo to, ko pagal sutartį per jos terminą tikėjosi pagrįstai gauti, taip pat ar nukentėjusioji šalies teisėti , pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien dėl sutartį pažeidusio kontrahento veiksmų, ar dėl kitų priežasčių.Pagal 6.652str. 4d. rangovui pažeidus galutinį darbų atlikimo terminą užsakovas įgyja teisę atsisakyti priimti darbus bei įgyja teisę į nuostolių atlyginimą, prašo priteisti iš atsakovo jo sumokėtą avansą. (b.l. 1-20. Pranešime apie trūkumų pašalinimą ieškovas nurodė, kad ieškovas kreipėsi į teismą vienašališkai nutraukti sutartį dėl atsakovo kaltės, tačiau ne dėl sutarties pripažinimo, kad sutartis nutraukta dėl atsakovo kaltės.Ieškovas nėra vienašališkai nutraukęs sutarties, būtent dėl to pranešimas apie sutarties nutraukimą atsakovui nebuvo siunčiamas. CK 6.217str. nurodytas tik vienas atvejis, kai šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, t.y. kai kita šalis pažeidžia ją iš esmės, tada nukentėjusiai šaliai leidžiama nutraukti sutartį nesikreipiant į teismą-6.218str. (b.l. 14-15).

7Atsiliepime atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad galutinis sutarties terminas buvo sutartas iki 2010 rugpjūčio II dekados, atitinkamai pakeičiant sulygtų darbų kainą, nurodant virtoj konkrečios sumos, apskaičiavimo būdą(CK 6.653str. 1d. )-230Lt angos ir sienos pagal faktą dauginti 1kv.m. 230plius PVM, prideda sutarties nuorašą su pakeitimais. Namo projektą atsakovui galutinai suderinus su architekte E. T. buvo galutinis projektas pateiktas tik 2010 birželio pradžioje, galutinai suderinimo data yra 2010 birželio 3d. Pagal sutarties 2.2p. ,,Jeigu siekiant įvykdyti sutartį reikės atlikti nenumatytus darbus, kurių nebuvo galima numatyti pagal Užsakovo projektinę dokumentaciją, tai šalys prieš atitinkamų darbų pradžią raštu susitaria dėl jų kainos, sutarties 10.2p. numatytos kainos perskaičiavimą pasikeitus statybinių medžiagų, darbų, energetinių resursų, transporto.Atsakovas nevėlavo atlikti surinkimo darbų, ieškovą informavo apie pasiruošimą priduoti konstruktyvą atsakovo dirbtuvėse, tačiau ieškovas netiesiogiai nesutinkamas su nauja kaina ignoravo atsakovą, vengė bendradarbiauti, pažeidė CK 6.691str. .Atsakovas informavo ieškovą, kad jis nevykdo savo prisiimtų įsipareigojimų, prašė iki 2010n lapkričio 10d. įvykdyti Sutartis 4.1p., 4.2p. prisiimtus įsipareigojimus, net pradžioje ieškovas nepervedė viso avanso dalies.2010 lapkričio 10rašųtu atsakovas informavo ieškovą,. Kad negavo perdavimo-priėmimo akto, nurodė, kad laiko, jog ieškovas priėmė namo konstruktyvą, Ieškovas kreipėsi į teisėsaugos institucijas, dėl neva nusikalstamos atsakovo veiklos, institucijos atsisakė tirti jo skundą.Dėl namo kokybės pretenzijų ieškovas nepateikė, neginčijo ir galutinės 129428,30Lt konstruktyvo kainos, atsakovas siūlė sutarties įvykdymo variantus, bet ieškovas vengė bendradarbiauti. Ieškovo nurodymas, kad jam buvos svarbu, jog konstruktyvą pristatytų iki sutartos datos, nes pasibaigti darbus ieškovas ketino iki rudens metu ateinančių blogų orų yra neargumentuotas. Reikalavimas nutraukti sutartį dėl atsakovo kaltės nepagrįstas, nes ieškovo veiksmai sąlygojo termino pažeidimą, nes jis pažeidė esmines sąlygas, laiku neatsiskaitė ir pilnai, kai užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų, rangovas turi teisę sulaikyti darbų rezultatą tol, kol užsakovas tinkamai įvykdys savo prievoles.Ieškovas turi įrodyti, kad sutarties pažeidimas yra esminis.CK 6.217str. 2 d. numatyti 5 pagrindai sprendžiant ar pažeidimas esminis. . . (b.l. 22-25).

8Atsakovas priešieškiniu prašo nutraukti ginčo sutartį pripažįstant, kad ji nutraukta dėl J. K. kaltės, priteisti iš ieškovo 31428,48Lt baudos(sutarties 9.4p. ) bei 5 procentus procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.Atsakovas priešieškinyje išdėstė jo atsiliepime pateiktas faktines aplinkybes ir argumentus, nurodė, kad atsakovas savo iniciatyva užsakė konstruktyvo rastinių sienų plotų matavimus UAB ,,Lausta,, 2011 06 06 nustatė, kad nukrypimų nuo pateikto projekto nenustatyta, o bendras sienų plotas yra 521kv.m., Atsakovas gera valia sumažino kainą savo sąskaita,kas atitinka 46000Lt be PVM. Pagal CK 207str. 2d.

9Bylos nagrinėjimo metu ieškovas ir jo atstovas palaikė ieškinį, ieškovas patvirtino, kad jis negali atsakyti, kodėl avanso sumokėjo mažiau, nei buvo sutarta pagal sutartį, be to sutarties terminą pakeitė šalys geranoriškai, antro sutarties punkto nevykdė, nes nusprendė neimti namo(b.l. 162).

10Atsakovo atstovas paaiškino, kad užsakovas bet kada galėjo pamatyti namą, nes jis buvo renkamas lauke, jokių pastabų jis nepateikė, paskutinis projekto suderinimas buvo 06 03, terminas buvo perkeltas, pilno avanso negavo, namą reikia apsaugoti, reikalingos investicijos apsaugai nuo drėgmės, prekybinė išvaizda kinta, realizuoti jį bus sunku, buvo padidintas sienų plotas, nes paaukštėjo sienos, kad iki rugpjūčio ii dekados buvo viskas padaryta yra užfiksuota antstolės(b.l. 163).

11Liudytojas D. L. paaiškino, kad jis buvo pasirašęs su UAB ,,Telvita,, subrangos sutartį dėl konstruktyvo įrengimo kovo viduryje, sutartyje buvo padaryti prierašai, Kaminskas pats pasirašė, projektas koreguotas daug kartų, namą pastatė, bet vėlavo dėl jų ne laiku priimtų sprendimų, tik birželį gavo galutinį projektą, namas stovi pas juos, užsakovas namo atsisakė, kai pareikalavo iš ieškovo 5000Lt tada santykiai pablogėjo, buvo darytos nuolaidos, dabar pastatytas namas yra mažesnis, be garažo, UAB ,,Telvita,, su jais dar neatsiskaitė(b.l. 170). Liudytoja D. Z. paaiškino, kad ji yra atsakovo buhalterė, ieškovas viso avanso nepervedė, konstruktyvas buvo padarytas ir sumontuotas, iš UAB ,,Telvitos,, pusės buvo pasirašytas darbų priėmimo aktas, jie yra skolingi UAB ,,Vudstata,,, jiems nesumoka, jie negali sumokėti. (b.l. 171). Liudytoja E. T. paaiškino, kad ji kaip architektė suprojektavo namą 2009m., pradžioj buvo mūrinis, paskui užsakovas panoro medinio, buvo išlieti pamatai, buvo daroma projekto korektūra, statė UAB ,,Telvita,, statybų ji neprižiūrėjo, po vasario mėnesio projektas buvo koreguojamas, buvo gautas leidimas, apačioje vienas kampas išsilygino, galutinis projektas buvo suderintas 06 03d..

12Ieškinys atmestinas, priešieškinis tenkintinas. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2010 02 22 tarp šalių buvo pasirašyta Statybos darbų sutartis Nr. 10/02/22 pagaminti rąstinio namo konstruktyvą, už kurį ieškovas turėjo sumokėti pradinę kainą 100000Lt. Sutartis buvo abipusiai keičiama: terminas sutarties pratęstas iki 2010 08 II dekados, nustatyta, kaip bus skaičiuojama namo galutinė kaina padarant ranka prierašą ant sutarties, su kuriuo ieškovas sutiko ir pasirašė. (b.l. 126-128). Ieškovas sumokėjo dalį, t.y. 44886,40Lt avanso, nors buvo sutarta sumokėti 50000Lt. Galutinis namo projektas buvo suderintas tik 2010 birželio 03d.Atsakovas pradėjo vykdyti darbus, ieškovą informavus apie pasirengimą priduoti rastinio namo konstruktyvą pastarasis nevykdė sutarties 4.2p ir neatliko antrojo mokėjimo, ieškovas su atsakovu nebendradarbiavo, neatsiskaitymas su rangovu yra esminės sutarties sąlygos pažeidimas, todėl pagal 9.4p. nutraukus užsakovui sutartį nesant rangovo kaltės užsakovas turi mokėti 70procentų dydžio baudą, skaičiuojamą nuo sumokėto avanso sumos:44886,40-100proc=xlt-70proc:100x=44886,40,x=31420,48Lt. Atsakovas prašo sutartį nutraukti dėl ieškovo kaltės ir priteisti baudą. Atsakovas sutinka grąžinti ieškovui sumokėto avanso dalį, liksiančią atskaičius sutarties 9.4p. baudą ir procesines palūkanas nuo priteistos sumos iki jo įvykdymo. .

13Ginčo sutartis sudaryta tarp statybų verslu užsiimančio juridinio asmens – atsakovo (rangovo) ir fizinio asmens – ieškovo (užsakovo). Ginčo sutarties objektas apėmė asmeninių ieškovo (užsakovo) ir jo šeimos poreikių tenkinimą – gyvenamojo būsto -rąstinio namo) konstruktyvo pastatymą. Todėl šalių teisiniai santykiai kvalifikuotini kaip vartojimo rangos teisiniai santykiai, o tarp šalių kilęs ginčas yra dėl vartojimo rangos sutarties tinkamo vykdymo (CK 6.672 str. 1 d., 6.681 str. 4 d. ).

14Kiekviena šalis privalo įvykdyti CPK 178str. numatytas procesines pareigas.

15Atsakovas nurodė, kad ieškovas vengė priimti darbų rezultatą.Teismas taiko ginčo, kilusio iš vartojimo rangos sutarties išsprendimui CK šeštos knygos XXXIII skyriaus „Ranga“ pirmojo skirsnio „Bendrosios nuostatos“ ir antrojo skirsnio „Vartojimo ranga“ normas kaip specialias normas, teismas kritiškai vertina ieškovo argumentus dėl to, jos UAB ,,Telvita,, praleisdama darbų pabaigos terminą pažeidė esminę sutarties sąlygą, nes pats J. K. posėdžio metu paaiškino, kad nusprendė atsisakyti namo(b.l. 162), be to byloje surinkti įrodymai teismui leidžia daryti išvadą, kad namo buvo atsisakyta dėl J. K. pasirodžiusios per didelės kainos, nors sutarties su pakeitimu dėl kainos jis neginčijo, parašas dėl prirašo yra padarytas J. K., ką nustatė Lietuvos kriminalistinių tyrimų centras(b.l. 137).

16Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus konstatuoja esant pagrindą ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti, nes atsakovas įrodė priešieškinio pagrįstumą(CK 178str.), o ieškovas neįrodė ieškinio pagrįstumo (CPK 178str. ).

17Kadangi ieškinys atmestinas, atsakovui iš ieškovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.) – 900Lt plius 2500Lt už advokato teisinę pagalbą(viso 3400Lt) bei 943Lt (b.l. 92). žyminis mokestis. Išlaidų dydis už teisines paslaugas yra pagrįstas atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, atsakovo atstovo darbo laiko sąnaudas, jis atitinka 2004-04-02 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintų rekomendacijų maksimalaus dydžio nuostatas.

18Iš ieškovo J. K. valstybei taip pat priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, viso 67,55Lt (CPK 92str. )

19Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR CPK 259, 270, 307 straipsniais,teismas

Nutarė

20ieškovo J. K. ieškinį atmesti.

21Atsakovo UAB ,,Telvita,, priešieškinį patenkinti.

22Nutraukti 2010 vasario 22 tarp UAB ,,Telvita,, ir J. K. sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. 10/02/22, pripažįstant, kad ji nutraukta dėl J. K. kaltės.

23Priteisti atsakovui UAB ,,Telvita,, įm.k.224583620 iš ieškovo J. K., a.k( - ) 31420,48Lt baudą bei 5 procentus procesinių palūkanų nuo 31420,48Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011 07 21 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos bei 943Lt žyminio mokesčio ir 3400Lt bylinėjimosi išlaidas.

24Priteisti į valstybės biudžetą iš ieškovo J. K., a.k. ( - ) 67,55Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Regina Eltermanienė,... 2. sekretoriaujant Jurgitai Petkevičienei... 3. dalyvaujant ieškovui J. K., jo atstovui advokatui A. B.... 4. atsakovo atstovui J. J., advokatui E. D.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. K.... 6. Ieškovas J. K. su ieškiniu kreipėsi į teismą atsakovui UAB ,,Telvita,,... 7. Atsiliepime atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad galutinis sutarties... 8. Atsakovas priešieškiniu prašo nutraukti ginčo sutartį pripažįstant, kad... 9. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas ir jo atstovas palaikė ieškinį, ieškovas... 10. Atsakovo atstovas paaiškino, kad užsakovas bet kada galėjo pamatyti namą,... 11. Liudytojas D. L. paaiškino, kad jis buvo pasirašęs su UAB ,,Telvita,,... 12. Ieškinys atmestinas, priešieškinis tenkintinas. Bylos nagrinėjimo metu... 13. Ginčo sutartis sudaryta tarp statybų verslu užsiimančio juridinio asmens... 14. Kiekviena šalis privalo įvykdyti CPK 178str. numatytas procesines pareigas.... 15. Atsakovas nurodė, kad ieškovas vengė priimti darbų rezultatą.Teismas taiko... 16. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus konstatuoja esant pagrindą... 17. Kadangi ieškinys atmestinas, atsakovui iš ieškovo priteisiamos bylinėjimosi... 18. Iš ieškovo J. K. valstybei taip pat priteistinos išlaidos, susijusios su... 19. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR CPK 259, 270, 307... 20. ieškovo J. K. ieškinį atmesti.... 21. Atsakovo UAB ,,Telvita,, priešieškinį patenkinti.... 22. Nutraukti 2010 vasario 22 tarp UAB ,,Telvita,, ir J. K. sudarytą Statybos... 23. Priteisti atsakovui UAB ,,Telvita,, įm.k.224583620 iš ieškovo J. K., a.k( -... 24. Priteisti į valstybės biudžetą iš ieškovo J. K., a.k. ( - ) 67,55Lt... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...