Byla e2-1425-1054/2019
Dėl sutarčių bei sutartis lydinčių dokumentų pripažinimo negaliojančiais, be pagrindo gautų piniginių lėšų priteisimo, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, spręsdama ieškinio priėmimo klausimą

1Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų teisėja Giedrė Kandratavičienė, rašytinio proceso tvarka, susipažinusi su ieškovės (kreditorės) UAB „Irdaiva“ ieškiniu atsakovei (skolininkei) UAB „Mirigita“ dėl sutarčių bei sutartis lydinčių dokumentų pripažinimo negaliojančiais, be pagrindo gautų piniginių lėšų priteisimo, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, spręsdama ieškinio priėmimo klausimą,

Nustatė

2kreditorė pateikė Plungės apylinkės teismui pareiškimą dėl 138000,00 Eur skolos, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininkės UAB „Mirigita“.

32019 m. vasario 19 d. priimtas teismo įsakymas, kuriuo nutarta priteisti iš skolininkės UAB „Mirigita“ 138000 Eur skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 541 Eur bylinėjimosi išlaidas kreditorei UAB „Irdaiva“.

42019 m. vasario 25 d. gauti skolininkės UAB „Mirigita“ prieštaravimai, kurie Plungės apylinkės teismo 2019 m. vasario 27 d. nutartimi priimti ir pranešta kreditorei, kad ji ne vėliau kaip per 14 dienų nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos turi teisę pateikti ieškinį, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 135 straipsnio reikalavimus, ir primokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį.

5Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmuose gautas ieškovės (kreditorės) UAB „Irdaiva“ 2019 m. kovo 14 d. teismui pateiktas ieškinys atsakovei (skolininkei) UAB „Mirigita“ dėl sutarčių bei sutartis lydinčių dokumentų pripažinimo negaliojančiais, be pagrindo gautų 138000,00 Eur priteisimo, procesinių 6 procentų dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

6Ieškinys priimtinas, teismo įsakymas naikintinas ir byla perduodama pagal teismingumą.

7CPK 439 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad teismo įsakymą išdavusio teismo, kuriam šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareikštas ieškinys, nutartimi, kuria išsprendžiamas šio ieškinio priėmimo klausimas, kartu panaikinamas teismo įsakymas ar atitinkama jo dalis ir prireikus byla perduodama pagal teismingumą.

8Ieškovės (kreditorės) UAB „Irdaiva“ ieškinys pateiktas per įstatymo nustatytą terminą ir atitinka CPK nustatytus procesinių dokumentų turiniui bei formai keliamus reikalavimus.

9Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškinys priimtinas, o Plungės apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. išduotas teismo įsakymas dėl jame nurodytos 138000 Eur skolos, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 541 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininkės UAB „Mirigita“ naikintinas.

10CPK 27 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt tūkstančių eurų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo.

11Kreditorei pareiškus ieškinį, kurio suma didesnė kaip 40000 Eur, byla tapo nebeteisminga Plungės apylinkės teismui (CPK 27 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 431 straipsnio 6 dalis). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, byla perduotina nagrinėti pagal teismingumą Klaipėdos apygardos teismui (CPK 27 straipsnis, 137 straipsnis, 439 straipsnio 5 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis CPK 27 straipsniu, 137 straipsniu, 290-291 straipsniais, 439 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

13priimti ieškovės UAB „Irdaiva“ ieškinį atsakovei UAB „Mirigita“ dėl sutarčių bei sutartis lydinčių dokumentų pripažinimo negaliojančiais, be pagrindo gautų piniginių lėšų priteisimo, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

14Panaikinti Plungės apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. teismo įsakymą dėl 138000 Eur skolos, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 541 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininkės UAB „Mirigita“, juridinio asmens kodas 125204595.

15Civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Irdaiva“ ieškinį atsakovei UAB „Mirigita“ dėl sutarčių bei sutartis lydinčių dokumentų pripažinimo negaliojančiais, be pagrindo gautų piniginių lėšų priteisimo, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, teisminio proceso Nr. 2-10-3-00075-2019-0, perduoti nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.

16Nutarties dalis dėl bylos perdavimo pagal teismingumą per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui atskirąjį skundą paduodant per Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmus. Kita nutarties dalis neskundžiama.

Proceso dalyviai