Byla T-123-487/2011

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Jolanta Čepukėnienė, sekretoriaujant Živilei Vološinienei, dalyvaujant prokurorei Eglei Grigaitytei, Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo atstovui Vitui Autukevičiui, gynėjai advokatei Jolantai Bagdonienei, nuteistajam R. K., teismo posėdyje išnagrinėjo Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo teikimą dėl laisvės atėmimo bausmės ir pataisos įstaigos rūšies nustatymo nuteistajam R. K., a.k. ( - )

2Išnagrinėjusi nuteistojo asmens bylą, išklausiusi Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovo, nuteistojo, gynėjo paaiškinimą ir prokuroro išvadą,

Nustatė

4R. K. nuteistas Švedijos Karalystės Varmlando rajono apylinkės teismo 2009-12-14 nuosprendžiu pagal Švedijos Karalystės baudžiamojo kodekso 3 skyriaus 1 str., 11 str. ir 23 skyriaus 1 str. bei pagal baudžiamojo kodekso 8 skyriaus 1 str. ir 4 str. laisvės atėmimu 5 metams.

5Vakarų Švedijos apeliacinis teismas 2010-02-17 nuosprendžiu pakeitė Varmlando rajono apylinkės teismo nuosprendį ir paskyrė 7 metų laisvės atėmimo bausmę bei nutarė, kad R. K. yra draudžiama sugrįšti į Švediją iki 2024-12-14.

6Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovas prašo R. K. nustatyti laisvės atėmimo bausmę pagal atitinkamus Lietuvos Republikos baudžiamojo kodekso straipsnius, kadangi jis pagal 1983 m. Europos konvenciją dėl nuteistųjų asmenų perdavimo perduotas iš Švedijos Karalystės atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje.

7Nuteistojo gynėja prašo R. K. nustatyti laisvės atėmimo bausmę pagal atitinkamus Lietuvos Republikos baudžiamojo kodekso straipsnius – 22 str. 1 d., 129 str. 1 d. ir 178 str. bei palikti paskirtą 7 metų laisvės atėmimo bausmę.

8Prokurorė prašo teikimą tenkinti, bausmes suderinti su LR BK 22 str. 1 d., 129 str. 2 d. 6 p., 9 p. ir 178 str. 2 d. bei palikti paskirtą bausmę.

9Teikimas tenkintinas.

10Pagal 1983 m. Europos konvenciją dėl nuteistųjų asmenų perdavimo R. K. perduotas iš Švedijos Karalystės atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje. Vadovaujantis Europos konvencijos dėl nuteistųjų asmenų perdavimo 9 str. 3 d., nuteistajam nustatytinas laisvės atėmimo bausmės laikas ir įkalinimo įstaigos rūšis pagal LR BK atitinkamą straipsnį.

11Nuteistojo R. K. nusikalstama veika, kvalifikuota pagal Švedijos Karalystės baudžiamojo kodekso 3 skyriaus 1 str., 11 str., 23 skyriaus 1 str. kaip pasikėsinimas nužudyti, atitinka LR baudžiamojo kodekso 22 str. 1 d., 129 str. 1 d., kurios sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė nuo septynerių iki penkiolikos metų. Kaltinamojo veiksmai nekvalifikuotini pagal LR BK 22 str. 1 d., 129 str. 2 d. 6 p. ir 9 p., kadangi iš Švedijos Karalystės Varmlando rajono apylinkės teismo 2009-12-14 nuosprendžio aprašomosios dalies matyti, kad bylos nagrinėjimo metu nebuvo nustatyti tikslūs R. K. padarytų nusikalstamų veikų motyvai bei ketinimai, todėl jo veiksmai kvalifikuoti tik pagal pasekmes.

12R. K. nusikalstama veika, kvalifikuota pagal Švedijos Karalystės Baudžiamojo kodekso 8 skyriaus 1 str., 4 str., kaip sunki vagystė, atsižvelgiant į nusikalstamos veikos faktines aplinkybes, t.y. iš kemperio išėjus nukentėjusiajam, ir pasikėsinus jį nužudyti, R. K. įėjo į kemperį ir pagrobė dvi pinigines su 8000 Švedijos kronų, 25 eurais ir 230 Lt, atitinka LR baudžiamojo kodekso 178 str. 2 d., kurio sankcijoje nustatyta iki šešerių metų laisvės atėmimo bausmė.

13Europos Konvencijos dėl nuteistųjų asmenų perdavimo 10 str. nustatyta, kad suderinant bausmę su valstybės, kurioje asmuo atliks bausmę, įstatymais, bausmė negali būti nei pasunkinta, nei pailginta jos trukmė ir negali būti viršytas valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymuose numatytas bausmės maksimumas.

14Kadangi R. K. Švedijos Karalystės Varmlando rajono apylinkės teismo 2009-12-14 nuosprendžiu, pakeistu Vakarų Švedijos apeliacinio teismo 2010-02-17 nuosprendžiu, yra nuteistas, už abi nusikalstamas veikas paskiriant bendrą laisvės atėmimo 7 metams bausmę, ir ši bausmė yra griežtesnio iš straipsnių, t.y. LR BK 129 str. 1 d., sankcijos ribose, nuteistajam R. K. nustatytina atlikti 7 metų laisvės atėmimo bausmę, bausmę atliekant pataisos namuose (LR BK 50 str.).

15Bausmės pradžią nustatytina skaičiuoti nuo R. K. suėmimo, t.y. nuo 2009-11-15, kadangi jis nuo šios dienos iki nuosprendžio pradėjimo vykdyti pradžios nebuvo paleistas į laisvę.

16Vadovaudamasis LR 1983 m. Europos nuteistųjų asmenų perdavimo Konvencija, LR BK 50 str., LR BPK 362 str. 3 d., 365 str., LR BVK 71 str.,

Nutarė

18Suderinti nuteistajam R. K., a.k. ( - ) Švedijos Karalystės Varmlando rajono apylinkės teismo 2009-12-14 nuosprendžiu, pakeistu Vakarų Švedijos apeliacinio teismo 2010-02-17 nuosprendžiu, pagal Švedijos Karalystės baudžiamojo kodekso 3 skyriaus 1 str., 11 str. ir 23 skyriaus 1 str. ir pagal 8 skyriaus 1 str., 4 str. bendrai paskirtą laisvės atėmimo 7 metams bausmę su LR BK 22 str. 1 d., 129 str. 1 d. ir 178 str. 2 d. bei palikti paskirtą laisvės atėmimo 7 (septyneriems) metams bausmę, bausmę nustatant atlikti pataisos namuose.

19Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2009-11-15.

20Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai