Byla 2-4367-566/2012
Dėl buto pripažinimo šeimos turtu, sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo įregistruoti butą šeimos turtu, tretieji asmenys AB Danske Bank A/S Lietuvos filialas ir BUAB „Adolfo transportas“, išvadą duodanti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,

2sekretoriaujant Ievai Mažeikaitei,

3dalyvaujant ieškovams G. J. ir R. J.,

4ieškovų atstovui advokatui Kaziui Krivkai,

5atsakovų VĮ „Registrų centras“ ir VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo atstovui A. M.,

6trečiojo asmens BUAB „Adolfo transportas“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimas“ atstovei I. S.,

7išvadą duodančios institucijos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Rimai Likaitei,

8viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų R. J. ir G. J. ieškinį atsakovams VĮ „Registrų centras“ ir VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialui dėl buto pripažinimo šeimos turtu, sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo įregistruoti butą šeimos turtu, tretieji asmenys AB Danske Bank A/S Lietuvos filialas ir BUAB „Adolfo transportas“, išvadą duodanti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, ir

Nustatė

9Ieškovai kreipėsi su patikslintu ieškiniu į teismą ir nurodė, kad ieškovai G. J. ir R. J. gyvena santuokoje nuo ( - ). Nurodo, kad ieškovams santuokoje gimė du sūnūs – M. J., gim. ( - ), ir D. J., gim. ( - ), kurie šiuo metu yra nepilnamečiai. Nurodo, kad ieškovų šeimai priklauso butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), įregistruotas ieškovo G. J. vardu, kuris yra vienintelė ieškovų ir jų dviejų nepilnamečių vaikų gyvenamoji patalpa, naudojama tik bendriesiems šeimos poreikiams tenkinti ir, kuris faktiškai yra šeimos turtu. Minėtas butas yra įkeistas trečiajam asmeniui AB Danske Bank A/S Lietuvos filialui. Nurodo, kad bankas sutinka, kad minėtas butas būtų įregistruotas šeimos turtu. Ieškovai 2011-05-19 kreipėsi į atsakovą VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialą su prašymu įregistruoti minėtą butą šeimos turtu. Atsakovas 2011-05-20 sprendimu Nr. RS-967 ieškovų prašymą atmetė, grįsdamas tuo, jog minėto nekilnojamojo daikto registro įraše įregistruotas pranešimas apie turto areštą, o ieškovai kartu su prašymu nepateikė areštavusios institucijos sutikimą. Nurodo, kad minėtas butas areštuotas Vilniaus apygardos teismo nutartimi, kuris negali tokio sutikimo duoti ar neduoti, todėl, ieškovų manymu, toks atsakovo sprendimas yra neteisėtas ir naikintinas. Ieškovai minėtą atsakovo sprendimą apskundė VĮ „Registrų centras“ Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai, kuri 2011-06-08 priimtu sprendimu Nr. 160 ieškovų skundą atmetė, konstatuodama, kad VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas ir paliekamas galioti, tačiau, ieškovų teigimu, minėta komisija visiškai nepasisakė dėl ieškovų skunde pateiktų faktinių ir teisinių argumentų. Ieškovai nurodo, kad šeimos turto teisinio statuso paskirtis yra ginti prioritetines vaikų teises bei apsaugoti jų interesus prieš būsimus kreditorius. Nurodo, kad atsakovai nepagrįstai sutapatino subjektinę teisę ir juridinį faktą – šeimos turto faktą, kuris egzistavo dar iki teismo nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovai prašo pripažinti šeimos turtu butą, esantį adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), panaikinti atsakovo VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo 2011-05-20 sprendimą Nr. RS-967 bei atsakovo VĮ „Registrų centras“ Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2011-06-08 sprendimą Nr. 160, įpareigoti atsakovą VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialą įregistruoti Nekilnojamojo turto registre šeimos turtu minėtą butą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (1 tomas, b.l. 166-171).

10Ieškovė R. J. patikslintą ieškinį palaikė ir paaiškino, kad šeimos turtinė padėtis yra sudėtinga, o ginčo butas yra vienintelė šeimos gyvenamoji patalpa. Nurodo, kad ginčo butą ieškovai įsigijo būdami santuokoje, tačiau buto įregistravimo metu dėl teisinio neišprusimo ieškovai neprašė įregistruoti minėtą butą šeimos turtu, todėl ieškovai siekia, kad ginčo butas būtų pripažintas šeimos turtu teismo sprendimu ir tokiu būdu šį turtą apsaugoti nuo kėsinimųsi į šį turtą ateityje. Paaiškino, kad ginčo butui laikinosios apsaugos priemonės – areštas buvo pritaikytos byloje dėl žalos, padarytos nesąžiningais akcininkų veiksmais, atlyginimo, siekiant užtikrinti kreditorių reikalavimus, atsiradusius dėl UAB „Adolfo transportas“ bankroto, kurios vienu iš akcininkų buvo ieškovės sutuoktinis. Prašo ieškinį tenkinti (2 tomas, b.l. 94-100).

11Ieškovas G. J. patikslintą ieškinį palaikė ieškinyje nurodytais argumentais. Paaiškino, kad UAB „Adolfo transportas“ ieškinio suma yra apie 1 200 000,00 Lt, kildinama iš žalos padarymo, iššvaisčius įmonės lėšas, kurios akcininkais buvo ieškovas ir jo brolis. Paaiškino, kad ieškovo brolis savo vardu jokio turto neturi, todėl laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos tik ieškovų turimam turtui. Nurodo, kad prašo suteikti ginčo butui šeimos turto teisinį statusą, siekiant apsaugoti ieškovų nepilnamečių vaikų teises. Prašo ieškinį tenkinti (2 tomas, b.l. 94-100).

12Ieškovų atstovas patikslintą ieškinį palaikė ir nurodė, jog ginčo butas yra vienintelė ieškovų šeimos gyvenamoji patalpa, naudojama tik šeimos poreikiams tenkinti, ir atitinkanti įstatyme nustatytas sąlygas, kad būtų pripažinta šeimos turtu. Nurodo, kad ieškovai prašo įregistruoti viešajame registre ginčo butą šeimos turtu, siekiant paviešinti šį faktą prieš sąžiningus kreditorius, tuo tarpu BUAB „Adolfo transportas“ jau žino šias aplinkybes ir toks paviešinimas registre jo atžvilgiu yra nebūtinas. Nurodo, kad tiek atsakovai, tiek BUAB „Adolfo transportas“ atstovė pripažino, kad nagrinėjamoje byloje susidūrė daug viešųjų interesų ir nėra vieno svarbesnio už kitus, tačiau CK 3.3 str. 1 d. įtvirtintas prioritetinis vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, todėl šis principas yra svarbesnis už kreditorių interesus. Ieškovų atstovas neginčija, jog atsakovai i viską atliko pagal taisykles, tačiau tokie jų veiksmai pažeidžia prioritetines vaikų teises, todėl turi būti pripažinti negaliojančiais. Prašo teismo tenkinti ieškinį(2 tomas, b.l. 94-100).

13Atsakovas VĮ „Registrų centas“ Vilniaus filialas atsiliepimu su patikslintu ieškiniu nesutinka bei nurodo, kad ginčo tarp šalių, koks turtas laikomas šeimos gyvenamąja patalpa, kaip šis faktas nustatomas ir kad ginčo butas, kurį prašoma paviešinti viešame registre kaip šeimos turtą faktiškai yra šeimos gyvenamoji patalpa, nėra. Nurodo, kad atsakovas VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas, atsisakydamas tenkinti ieškovų prašymą įregistruoti faktą įvertino esminę aplinkybę, jog ieškovo G. J. 2011-05-19 prašymo nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo metu ginčo buto NTR įraše buvo 2009-08-13 Turto arešto aktų pranešimo Nr. 0109-005790 pagrindu įregistruotas buto arešto juridinis faktas. Atsižvelgiant į tai, atsakovas priėmė 2011-05-20 sprendimą atsisakyti tenkinti ieškovų prašymą, nes ieškovų prašymo tenkinimas prieštarautų turto arešto tikslams ir pakeistų nekilnojamojo daikto teisinį statusą. Nurodo, kad nors ieškovai fakto įregistravimą NTR sieja su jų nepilnamečių vaikų teisių ir interesų apsauga prieš kreditorius, tačiau NTR tvarkytojo veiklą reglamentuojantys teisės aktai nenustato jokių papildomų sąlygų ir aplinkybių, kurias jis turėtų įvertinti priimdamas vieną iš NTR įstatymo 26 str. 3 d. nurodytų sprendimų. Prašo ieškinį atmesti (2 tomas, b.l. 1-4).

14Atsakovo VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo atstovas su patikslintu ieškiniu nesutiko bei paaiškino, kad atsakovas išnagrinėjęs ieškovų prašymą, priėmė sprendimą pagal galiojančius teisės aktus. Nurodo, kad pagal faktinę būklę ieškovų būstas besąlygiškai gali būti pripažintas šeimos turtu, bet viešinant šį faktą registre yra būtina laikytis teisės aktuose nustatytų sąlygų. Prašo ieškinį atmesti (2 tomas, b.l. 94-100).

15Atsakovas VĮ „Registrų centras“ atsiliepimu su patikslintu ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad atsakovo 2011-06-08 sprendimas Nr. 160 yra teisėtas ir pagrįstas, todėl naikinti šį sprendimą nėra pagrindo. Prašo ieškinį atmesti (1 tomas, b.l. 184-185).

16Atsakovo VĮ „Registrų centras“ atstovas palaikė atsakovo VĮ „Registrų centras“ atsiliepimą ir nurodė, kad atsakovų pozicija nagrinėjamu klausimu yra vieninga ir bendra. Prašo ieškinį atmesti (2 tomas, b.l. 94-100).

17Trečiojo asmens BAUB „Adolfo transportas“ atstovas bankroto administratorius UAB „Bankroto administratorius“ atsiliepimu su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2010-10-18 sprendimu, kuris šiuo metu yra apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui, solidariai iš G. J. ir A. J. priteisė 1 217 426,00 Lt sumą. Trečiojo asmens teigimu, ieškovai norėdami pakeisti turto teisinį statusą siekia nepagrįstai ir nesąžiningai apsunkinti būsimo sprendimo vykdymą, pažeidžiant sąžiningų trečiųjų asmenų interesus. Trečiojo asmens nuomone, ieškovų argumentai ieškinyje dėl buto pripažinimo šeimos turtu, sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo įregistruoti butą šeimos turtu vadovaujantis nepilnamečių vaikų interesų gynimu, negali būti laikomi tinkamais, kadangi šie sprendimai buvo priimti šių institucijų kompetencijų ribose. Nurodo, kad atsižvelgiant į tai, kad bankroto bylose yra ginamas viešas interesas, teismui tenkinus ieškovų reikalavimus, šis viešas interesas būtų nepagrįstai pažeistas. Prašo patikslintą ieškinį atmesti (2 tomas, b.l. 5-8).

18Trečiojo asmens BUAB „Adolfo transportas“ atstovė su patikslintu ieškiniu nesutiko bei palaikė atsiliepime nurodytus motyvus. Trečiojo asmens atstovės nuomone, vienas viešasis interesas negali a priori būti viršesnis už kitą viešą interesą. Paaiškino, kad areštuotas tik ieškovo G. J. turtas, nes kitas atsakovas turto neturėjo, o skola priteista iš abiejų akcininkų solidariai. Prašo patikslintą ieškinį atmesti (2 tomas, b.l. 94-100).

19Trečiasis asmuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas atsiliepime nurodė, jog bankas neprieštarauja, kad bankui įkeistas ginčo butas būtų laikomas šeimos turtu ir šis juridinis faktas būtų registruojamas viešame registre. Prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra (2 tomas, b.l. 28-30). Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko, atsiliepime prašo bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant, byla nagrinėjama trečiajam asmeniui nedalyvaujant (CPK 247 str. 2 d.).

20Išvadą duodanti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius atsiliepimu ieškovų ieškinį palaiko bei nurodo, kad ginčo bute, esančiame ( - ), gyvena ieškovai ir jų du nepilnamečiai vaikai. Nurodo, kad minėtas butas yra vienintelė ieškovų ir jų dviejų nepilnamečių vaikų gyvenamoji patalpa, kitų gyvenamųjų patalpų ieškovai neturi, be to, minėtas butas yra įkeistas bankui, kuris sutinka, kad ieškovų butas būtų įregistruotas šeimos turtu. Nurodo, kad ginčo buto įregistravimas viešame registre šeimos turtu, visiškai atitinka nepilnamečių vaikų interesus (2 tomas, b.l. 78-79).

21Išvadą duodanti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė teismo posėdyje patvirtino, kad ieškinys visiškai atitinka vaikų interesus. Nurodo, kad sutinka, jog šalia prioritetinių vaikų interesų yra ir kiti interesai, tačiau šiuo atveju ieškovas yra akcininku kaip ir brolis, jų atsakomybė solidari ir nėra galutinio teismo sprendimo, todėl ieškovų šeimos atžvilgiu priemonės praktiškai neadekvačios siekiant patenkinti kreditorių interesus, o vaikų interesai tikrai gali nukentėti (2 tomas, b.l. 94-100).

22Ieškinys tenkintinas iš dalies.

23Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2001-10-17 ieškovai G. J. ir R. J., t.y. gyvenant santuokoje (1 tomas, b.l. 13), bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įsigijo butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), kuris buvo įregistruotas ieškovo G. J. vardu (1 tomas, b.l. 14-16). Byloje nustatyta, kad minėtas butas yra įkeistas Danske Bank A/S Lietuvos filialui (pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 01120010008719)-(1 tomas, b.l. 15, 2 tomas, b.l. 28-30). Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2009-08-13 nutarties priimtos civilinėje byloje Nr. 2-74-392/2010 (ankstesnis Nr. 2-5351-392/2009) pagrindu (1 tomas, b.l. 18-19) minėtas butas buvo areštuotas (Turto arešto akto Nr. 0109-005790), apribojant disponavimo teisę. Minėtas įrašas galioja nuo 2010-02-19 (1 tomas, b.l. 15).

24Nustatyta, kad ieškovai, gavus įkaito turėtojo Danske Bank A/S Lietuvos filialo sutikimą (1 tomas, b.l. 7), 2011-05-19 kreipėsi į teritorinį registratorių VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialą su prašymu butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), įregistruoti kaip šeimos turtą (1 tomas, b.l. 5). VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 2011-05-20 priėmė sprendimą Nr. RS-967, kuriuo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – NTRĮ) 26 str. 3 d. 2 p. ir 29 str. 7 p., ieškovų prašymą atmetė, kadangi minėto nekilnojamojo daikto registro įraše įregistruotas juridinis faktas apie areštą, o ieškovai kartu su prašymu registro tvarkytojui nepateikė areštą pritaikiusios institucijos sutikimą, kad ji neprieštarauja dėl prašomo įregistruoti fakto įregistravimo (1 tomas, b.l. 6). Nustatyta, kad ieškovai, vadovaudamiesi NTRĮ 30 str. 1 d. ir 31 str., 2011-05-25 pateikė skundą VĮ „Registrų centras“ Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai dėl VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo 2011-05-20 priimto sprendimo Nr. RS-967, kuriuo ieškovų prašymas buvo atmestas (1 tomas, b.l. 7-8). VĮ „Registrų centras“ Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2011-06-08 sprendimu Nr. 160 ieškovų skundą atmetė ir paliko galioti VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo 2011-05-20 priimtą sprendimą Nr. RS-967 (1 tomas, b.l. 9-10).

25Įvertinus pateiktus įrodymus, konstatuotina, jog butas, esantis ( - ), įgytas santuokos metu, yra ieškovų šeimos su nepilnamečiais vaikais vienintelė gyvenamoji patalpa bei naudojamas tik bendriems šeimos poreikiams tenkinti. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti butą, esantį ( - ), šeimos turtu ir šioje dalyje ieškinį tenkinti (CK3.84 str. 1d., 2 d.).

26Pagal Lietuvos Respublikos Turto arešto registro įstatymo (toliau- TARĮ) 2 str. 1 d. turto areštas - įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba atskirų šios teisės sudėtinių dalių - valdymo, naudojimosi ar disponavimo - laikinas apribojimas, siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų bei nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų patenkinimą, kitų reikalavimų ir įsipareigojimų įvykdymą. Turto areštas laikomas juridiniu faktu. Pagal Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau – Nuostatai) 48 p., juridiniai faktai, nurodyti NTRĮ 15 str. 2 d., registre registruojami atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše darant žymą apie juridinį faktą. Nuostatų 61 p. nustato, kad juridiniai faktai išregistruojami ir žymos registre panaikinamos gavus įgaliotos institucijos ar suinteresuoto asmens prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, patvirtinančius įregistruoto juridinio fakto pasibaigimą arba pasikeitimą.

27Paskyrus butui, esančiam ( - ), areštą, jo disponavimo teisės buvo apribotos, t.y. Vilniaus apygardos teismo 2009-08-13 nutartimi yra priverstinai laikinai apribota teisė pakeisti buto teisinę padėtį, teisinį jo likimą (TARĮ 2 str. 4 d.). Nekilnojamojo daikto priskyrimas šeimos turtui taip pat laikomas juridiniu faktu. Pagal NTRĮ 29 str. 7 p., nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsisako įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog įstatymai nenumato galimybės prašomas įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus ar juridinius faktus registruoti nekilnojamojo turto registre.

28Esant nurodytoms aplinkybėms ir įvertinus tai, jog Vilniaus apygardos teismo 2009-08-13 nutartimi paskirtas buto areštas yra galiojantis, pripažintina, jog juridinio fakto dėl buto, kaip šeimos turto, įregistravimas viešame registre negalimas. Todėl teismas pripažįstą VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo veiksmus atsisakant įregistruoti butą, kaip šeimos turtą, teisėtais. Todėl VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo 2011-05-20 sprendimas Nr. RS-967 ir VĮ „Registrų centras“ Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2011-06-08 sprendimas Nr. 160 priimti savo kompetencijos ribose, laikomi teisėtais ir paliktini galioti. Dėl nurodytų priežasčių ieškinio reikalavimas dėl VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo 2011-05-20 sprendimo Nr. RS-967 ir VĮ „Registrų centras“ Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2011-06-08 sprendimo Nr. 160 panaikinimo atmestinas.

29Pažymėtina, jog šeimos turto instituto tikslas – apsaugoti nepilnamečių vaikų ir silpnesniojo sutuoktinio teises ir teisėtus interesus. Ši apsauga galioja ne tik santykiuose su trečiaisiais asmenimis, tačiau taip pat ir tarpusavio santykiuose. Teismas iš esmės sutinka su ieškovų argumentais, jog nepilnamečių vaikų teisių apsauga yra viešas interesas, kuris ginamas prioritetiškai. 1989-11- Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 16 str. 1 d. nustatyta vaiko būsto neliečiamybės apsauga, o Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (toliau – VTAPĮ) 13 str. 1 d. numato vaiko teisę į gyvenamąjį būstą. Be to, VTAPĮ 4 str. 1 d. 1 p. nurodoma, jog visur ir visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į teisėtus vaiko interesus, o šio straipsnio 4 ir 5 p. teigiama, kad nė vienas vaikas negali būti paliktas be gyvenamojo būsto, minimalių pragyvenimo lėšų ir globos ar rūpybos, o sandoriai, sudaryti pažeidžiant vaiko interesus (vaiką paliekant be gyvenamojo būsto ir kt.), taip pat kiti aktai, ribojantys ar kitaip varžantys įstatymų nustatytas vaiko asmenines, turtines, kitas teises bei laisves, pripažįstami negaliojančiais (Lietuvos apeliacinio teismo CBS teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 14 d. nutartis byloje Nr. 2-371/2009). VTAPĮ 11 str. įtvirtinta, kad vaiko teisę į gyvenimo sąlygas, būtinas jo fiziniam, protiniam ir doroviniam vystymuisi, užtikrina tėvai, kiti teisėti vaiko atstovai, valstybė ir vietos savivaldos institucijos, o VTAPĮ 15 str. reglamentuoja vaiko teisę į valstybės paramą ir išlaikymą. Tuo pačiu VTAPĮ 4 str. 7 p. nustato, jog vaiko teises pirmiausia privalo užtikrinti tėvai ir kiti teisėti vaiko atstovai, taigi tėvai negali vaikų teisių apsaugos pareigos perkelti kitiems asmenims ar valstybei, todėl įstatymas taip pat nustato tėvų atsakomybę už netinkamą įstatymo numatytų pareigų vykdymą. Be to, įstatyme nustatytas draudimas piktnaudžiauti šeimos teisėmis, t.y. draudžiama jas įgyvendinti tokiu būdu ir priemonėmis, kurios pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus ar darytų žalos kitiems asmenims (CK 3.5 str. 1 d.).

30Pažymėtina, jog nepilnamečių vaikų teisės į būstą pažeidimas yra fakto klausimas, nustatinėjamas konkrečioje situacijoje. Nagrinėjant bylą nustatyta, jog ieškovų vaikai gyvena ginčo bute, tačiau šioje byloje nėra nustatyta, jog nepilnamečių vaikų teisės į būstą būtų pažeistos. Butui, kuriame gyvena nepilnamečiai vaikai, paskirtas laikinas disponavimo apribojimas. Tačiau, sprendimas byloje, kurioje buvo pritaikytas laikinas apribojimas, dar nėra įsiteisėjęs, į ginčo butą išieškojimas nėra nukreiptas, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovai, priimdami sprendimus ir atmesdami ieškovų prašymą ir skundą dėl ginčo buto įregistravimo šeimos turtu, kokiu nors būdu pažeidė Konvencijoje ar VTAPĮ įtvirtintas vaiko teisių į gyvenamąją patalpą nuostatas.

31Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. gegužės 14 d. nutartyje nurodė, jog nors paminėtos Vaiko teisių konvencijos ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatos dėl prioritetinės vaiko interesų reikšmės, būsto užtikrinimo vaikui negali būti suprantamos kaip absoliutus draudimas įstatymų nustatyta tvarka nukreipti išieškojimą į skolininko, turinčio nepilnamečių vaikų, gyvenamąsias patalpas, tačiau tokiu atveju teismas, spręsdamas, ar vykdant išieškojimą iš skolininko gyvenamosios patalpos, nebus pažeistos nepilnamečių vaikų teisės ir interesai, privalo nustatyti, ar šis turtas nėra vienintelis nepilnamečių vaikų gyvenamasis būstas, į kurį nukreipus išieškojimą, vaikas liks be būsto arba jam nebus užtikrintos normalios gyvenimo sąlygos. Taigi, nors sutuoktiniai gali panaudoti šeimos turto teisinį statusą prieš sąžiningus trečiuosius asmenis tik tada, jeigu nekilnojamasis daiktas yra įregistruotas viešame registre kaip šeimos turtas (CK 3.84 str. 4 d.), tačiau, vykdant išieškojimą iš šeimos turto, kurio teisinis statusas kaip šeimos neįregistruotas viešame registre, teismas pirmiausia turi įvertinti ar išieškojimas iš tokio turto nepažeis nepilnamečių vaikų interesų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, jog kiekvienu atveju teismui sprendžiant, ar vykdant išieškojimą iš skolininko gyvenamosios patalpos nebuvo pažeistos nepilnamečių vaikų teisės ir interesai, būtina nustatyti, ar šis turtas nėra vienintelis nepilnamečio vaiko gyvenamasis būstas, kurį pardavus iš varžytynių vaikas liks be būsto arba jam nebus užtikrintos normalios gyvenimo sąlygos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-346/2007). Tokia įstatymuose nustatyta teisių apsaugos garantija šiose bylose nustatyta dėl viešojo intereso (nagrinėjamos bylos atveju – kad vaikas nebūtų paliktas be gyvenamojo būsto ir būtų užtikrintos jo normalios gyvenimo sąlygos), todėl tiek teismas, tiek ir antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus, turi nustatyti, ar nepažeidžiami nepilnamečio vaiko interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 27 d. nutartis byloje Nr.3K-3-157/2006). Atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamoje byloje nenustatyta nepilnamečių vaikų teisės į būstą pažeidimų, ieškovams išaiškintina, kad vėliau, iškilus tokiai grėsmei, jie gali tokias pažeistas teises ginti įstatymų nustatyta tvarka. Esant nurodytoms aplinkybėms bei pripažinus atsakovų priimtus sprendimus teisėtais, nėra teisinio pagrindo tenkinti reikalavimo dėl atsakovo VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo įpareigojimo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre šeimos turtu butą, esantį Sakalų g. 6-23 / Bebrų g. 2-23, Vilniuje.

32Įvertinus tai, jog byloje nėra nustatyta atsakovų neteisėtų veiksmų ar kaltės, bylinėjimosi išlaidos iš atsakovų ieškovų naudai nepriteistinos (CPK 94 str. 1 d., 93 str. 4d., 98 str.).

33Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 269 str., 270 str., 279 str., 284 str. 1 d., teismas

Nutarė

34Ieškinį tenkinti iš dalies.

35Pripažinti butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), šeimos turtu.

36Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

37Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,... 2. sekretoriaujant Ievai Mažeikaitei,... 3. dalyvaujant ieškovams G. J. ir R. J.,... 4. ieškovų atstovui advokatui Kaziui Krivkai,... 5. atsakovų VĮ „Registrų centras“ ir VĮ „Registrų centras“ Vilniaus... 6. trečiojo asmens BUAB „Adolfo transportas“ bankroto administratoriaus UAB... 7. išvadą duodančios institucijos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 8. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 9. Ieškovai kreipėsi su patikslintu ieškiniu į teismą ir nurodė, kad... 10. Ieškovė R. J. patikslintą ieškinį palaikė ir paaiškino, kad šeimos... 11. Ieškovas G. J. patikslintą ieškinį palaikė ieškinyje nurodytais... 12. Ieškovų atstovas patikslintą ieškinį palaikė ir nurodė, jog ginčo butas... 13. Atsakovas VĮ „Registrų centas“ Vilniaus filialas atsiliepimu su... 14. Atsakovo VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo atstovas su patikslintu... 15. Atsakovas VĮ „Registrų centras“ atsiliepimu su patikslintu ieškiniu... 16. Atsakovo VĮ „Registrų centras“ atstovas palaikė atsakovo VĮ... 17. Trečiojo asmens BAUB „Adolfo transportas“ atstovas bankroto... 18. Trečiojo asmens BUAB „Adolfo transportas“ atstovė su patikslintu... 19. Trečiasis asmuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas atsiliepime nurodė, jog... 20. Išvadą duodanti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 21. Išvadą duodanti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 22. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 23. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2001-10-17 ieškovai... 24. Nustatyta, kad ieškovai, gavus įkaito turėtojo Danske Bank A/S Lietuvos... 25. Įvertinus pateiktus įrodymus, konstatuotina, jog butas, esantis ( - ),... 26. Pagal Lietuvos Respublikos Turto arešto registro įstatymo (toliau- TARĮ) 2... 27. Paskyrus butui, esančiam ( - ), areštą, jo disponavimo teisės buvo... 28. Esant nurodytoms aplinkybėms ir įvertinus tai, jog Vilniaus apygardos teismo... 29. Pažymėtina, jog šeimos turto instituto tikslas – apsaugoti nepilnamečių... 30. Pažymėtina, jog nepilnamečių vaikų teisės į būstą pažeidimas yra... 31. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. gegužės 14 d. nutartyje nurodė, jog... 32. Įvertinus tai, jog byloje nėra nustatyta atsakovų neteisėtų veiksmų ar... 33. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 269 str., 270 str., 279 str., 284 str. 1 d.,... 34. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 35. Pripažinti butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), šeimos turtu.... 36. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...