Byla e2-915-206/2019
Dėl nuostolių atlyginimo

1Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėja Raimonda Kulberkienė,

2vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieškinį atsakovui A. G. dėl nuostolių atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo A. G. 2759,76 Eur patirtų išlaidų, susijusių su atsakovo profesiniu mokymu, bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsakovui A. G. procesiniai dokumentai įteikti 2019-02-12, įpareigojant jį per 14 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovas atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, taip pat nenurodė atsiliepimo nepateikimo priežasčių ir nepateikė jas patvirtinančių įrodymų, todėl priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas.

8Atlikus formalų byloje esančių rašytinių įrodymų vertinimą nustatyta, kad 2018-05-18 tarp Klaipėdos teritorinės darbo biržos (Dabar – Užimtumo tarnyba) ir atsakovo A. G. buvo sudaryta dvišalė mokymo sutartis Nr. URS-633, kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo išduoti atsakovui mokymo kuponą ir sumokėti atsakovo pasirinktam mokymo teikėjui nurodytą pinigų sumą už suteiktą profesinį mokymą, mokėti atsakovui profesinio mokymo stipendiją. Atsakovas sutarties 2 punktu įsipareigojo dalyvauti formaliojo profesinio mokymo metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis mokymo programoje, mokytis ir įgyti kvalifikaciją bei vykdyti kitas sutartyje numatytas pareigas. Atsakovas sutarties 2.3 punktu taip pat įsipareigojo nenutraukti profesinio mokymo be svarbių priežasčių, o nevykdydamas prisiimtu įsipareigojimų sutarties 2.9 punktu įsipareigojo ieškovei atlyginti visas jos patirtas išlaidas. Atsakovui 2018-05-22 buvo išduotas 1850,00 Eur vertės mokymo kuponas Nr. PMK-10-76 profesinio mokymo finansavimui pagal metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis mokymo programą. Atsakovui pasirinkus profesinio mokymo teikėją Plungės technologijų ir verslo mokyklą, tarp šios įstaigos ir atsakovo 2018-05-23 buvo sudaryta profesinio mokymo sutartis Nr. 156. Ieškovė, vykdydama sutartimi prisiimtus Plungės technologijų ir verslo mokyklai pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras iš viso pervedė 1644,42 Eur, o atsakovui paskaičiavo ir į jo atsiskaitomąją sąskaitą pervedė 796,36 Eur mokymosi stipendiją ir atlygino kelionės išlaidas 318,98 Eur sumai. Iš viso ieškovė patyrė 2759,76 Eur išlaidų, susijusių su atsakovo profesiniu mokymu. Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus 2018-09-20 įsakymu Nr. TM-108 atsakovas A. G. buvo išbrauktas iš mokinių sąrašo, t. y. nebaigė metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis mokymo programos ir neįgijo sutartos kompetencijos, tuo pažeidė sutarties 2 punkto reikalavimus. Pažeidus tarp šalių sudarytos sutarties sąlygas, ieškovė atsakovui 2018-10-09 siuntė raginimą atlyginti su atsakovo profesiniu mokymu patirtas išlaidas. Duomenų, kad atsakovas būtų atlyginęs ieškovei patirtas išlaidas, byloje nėra.

9Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 – 6.4 straipsniai). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius, išskyrus atvejus, kai skolininkas atleidžiamas nuo prievolės vykdymo (CK 6.63 straipsnio 2 dalis). Ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, sudarė su atsakovu profesinio mokymo sutartį, padengė atsakovo profesinio mokymo išlaidas bei mokėjo atsakovui stipendiją, atsakovas sudarė mokymo sutartį, tačiau savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, todėl atsakovas laikomas pažeidęs prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Atsakovas atsiliepimo į ieškinį ar priešpriešinių įrodymų teismui nepateikė, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolės nevykdymo faktą (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, konstatuojama, kad ieškovė įrodė ir pagrįstai apskaičiavo skolos dydį, todėl ieškovės reikalavimas tenkinamas, iš atsakovo priteistina 2759,76 Eur patirtų išlaidų, susijusių su atsakovo profesiniu mokymu (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 6.63 straipsnio 2 dalis, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis).

10Už laiku neįvykdytą piniginę prievolę iš atsakovo ieškovei priteistinos įstatymo numatytos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista, sudaro 62,00 Eur. Patenkinus ieškinį, žyminis mokestis priteistinas valstybei iš atsakovo (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 270 straipsniu, 285 straipsnio 1, 5, 7 dalimis, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo A. G., a.k. ( - ) 2759,76 Eur patirtų išlaidų, susijusių su atsakovo profesiniu mokymu bei 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos 2759,76 Eur (dviejų tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt devynių eurų ir 76 ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019-02-08 iki teismo sprendimo visiško ieškovės Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, į.k. 190766619, naudai.

15Priteisti iš atsakovo A. G., a.k. ( - ) 62,00 Eur (šešiasdešimt du eurus ir 00 ct) žyminio mokesčio valstybei (įmokos kodas 5660).

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmus.

Proceso dalyviai