Byla 2-909-151/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, sekretoriaujant Jurgitai Radauskaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Kauno vandenys“ atstovui advokato padėjėjui Kęstučiui Jokimui, atsakovui S. D., jo advokatui Raimundui Lignugariui, viešame teismo posėdyje, žodinio bylos nagrinėjimo proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kauno vandenys“ ieškinį atsakovui S. D. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo S. D. 3381,41 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Pranešimu (b.l. 62) ieškovas patikslino reikalavimą ir prašo iš atsakovo priteisti 3352,47 Lt, t.y., nes buvo padarytas rašymo apsirikimas.

3Ieškovo atstovas advokato padėjėjas Kęstutis Jokimas teismo posėdyje prašė ieškinį tenkinti, nurodė, jog atsakovui yra tiekiamas vanduo ir vandens nuotekų paslaugos, atsakovas dalinai už paslaugas moka, tačiau šiai dienai susidarė didelė skola. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas teigia, kad jis nemoka už vandens nuotekas, nes esą jis kviečiasi asenizatorius, kad išsiurbtų šulinį. Mano, kad atsikirtimas nepagrįstas, nes nėra pagrįstas įrodymais, todėl prašo ieškinį tenkinti.

4Atsakovas su ieškiniu nesutinka nurodo, kad ieškovas nepagrindė skolos dydžio, nes už vandenį jis yra pilnai atsiskaitęs ir net permokėjęs, o už vandens nuotekas net neprašo. Ieškovas nurodo, kad buvo sudaryta sutartis ir nurodyta, kad teiks ir vandenį ir nuotekų paslaugas, tačiau sutartis buvo sudaryta kai nuotekų vamzdynai nebuvo net prijungti prie ieškovo vamzdynų. Be to pajungus prie ieškovo vamzdynų buvo pastatytas siurblys, kuris šiuo metu neveikia ir nuotekas ieškovas pašalina kviesdamas asenizatorių, taigi savo lėšomis išvalo nuotekas.

5Ieškinys tenkintinas dalinai.

6Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3381,41 Lt įsiskolinimą už patiektą vandenį, 5 procentus metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas yra namo, adresu ( - ) savininkas (b.l. 7-9). Ieškovas 1999 01 06 su atsakovu sudarė sutartį dėl vandens tiekimo ir kanalizavimo komunaliniais tinklais. (b.l. 10). Ieškovas pagrįsdamas ieškinį pateikė priskaitymų apmokėjimo žiniaraščius (b.l. 11, 12).

7Atsakovas grįsdamas savo atsikirtimus pateikė vandens suvartojimo ir sumokėjimo paskaičiavimą, kuriame nurodo, kad už vandens pateikimą atsakovas yra permokėjęs 468,18 Lt (b.l. 31), o nemokėjo už vandens nuotekų pašalinimą, nes ieškovas šios paslaugos neteikė.

8Esminis ginčas tarp šalių kilo dėl vandens nuotekų pašalinimo. Ieškovas teigia, kad vandens nuotekas pašalina jis, o atsakovas teigia, kad dalis nuotekų gal ir patenka, tačiau jis pats dažnai kviečiasi asenizatorius, kurie ir išveža vandens nuotekas, o dalis vandens nuotekų patenka į lietaus kanalizaciją.

9Ieškinys tenkintinas dalinai šiais motyvais.

  1. Ieškovas pateikė teismui 2009 02 03 buvo surašytą buitinių nuotekų tinklų ( - ) apžiūros aktą (b.l. 43). Šiame akte yra konstatuota, kad apžiūrėjus nuotekų tinklus ir nuotekų siurblinę prie sublokuotų gyvenamųjų namų ( - ), kurie yra gyvenamojo kvartalo gyventojų balanse bei nustatyta, kad apžiūros metu nuotekų tinklai ir nuotekų siurblinė neveikė. Šiame akte taip pat nustatyta, kad nuotekų perteklius iš patvenktos siurblinės per slėginę nuotekų liniją, nuteka į miesto nuotekų tinklus, kuriuos eksploatuo0ja ieškovas. Šiame akte taip pat nurodyta, kad dėl blogai veikiančio tinklo, susikaupiančias nuosėdas, kotedžų gyventojai, pašalina asenizacinėmis mašinomis ir skaičiuojant mokestį už nuotekų pašalinimą turi būti mažinamas mokestis tai sumai, kiek išvežamas nuotekų kiekis. Ieškovas pateikė tik aktą, tačiau atsakovas pateikė ir pastabas prie akto, kuriame nurodė visas priežastis dėl ko nesutinka su aktu bei pateikė pasiūlymus, kaip spręsti problemą, tačiau į šias pastabas nebuvo reaguojama (b.l. 73).
  2. Ieškovas šiuo aktu pripažino, kad vandens nuotekų pašalinimą atlieka dalinai, t.y. tik perviršį, tačiau apmokėti atsakovo prašo už viso vandens nuotekų pašalinimą, nes atsakovas ieškovui nepateikė duomenų apie išvežamą nuotekų kiekį. Atsakovas teismui pateikė 2008 m. sutartį, atliktų darbų-priėmimo perdavimo aktus (b.l. 86, 87) bei pinigų priėmimo kvitą (b.l. 81) apie tai, kad atsakovas apmokėjo UAB „Wika“ 420 Lt už išvežtas 14 kubų buitinių nuotekas. Atsakovas šiuos įrodymus pateikė ieškovui, tačiau pagal pateiktą priskaitymų apmokėjimo žiniaraštį perskaičiavimai nenustatyti (b.l. 11,12)
  3. Ginčas dėl vandens nuotekų pašalinimo tarp ieškovo, atsakovo bei kitų namo gyventojų iškilo jau apie 2002 metus, kai ieškovas atsisakė dėl lėšų trūkumo įrengti vandens nuotekų sistemą. Ieškovas su kitais namo bendraturčiais patys įsirengė ir įsiregistravo kaip savo nuosavybę nuotekų pašalinimo sistemą. Namo gyventojai įsirengią sistemą, pasiūlė ieškovui arba išsipirkti, arba naudoti jų įrengtą sistemą, leidžiant prisijungti kitų namų gyventojams, po to išsiperkant (lizingas), tačiau ieškovas nesutiko su jokiai pasiūlymais. Šių tinklų prijungimo prie miesto kanalizacijos klausimas yra neišspręstas iki šiol. Ieškovo pateiktu 2009 02 03 aktu, atsakovo paaiškinimais, liudytojo parodymais nustatyta, kad vandens nuotekų sistemai neveikiant, prisirinkus pilnai sistemai, perviršį namo gyventojai pašalina kviečiant asenizatorių, nes yra apsemiami gyventojų rūsiai.
  4. Atsakovas pateikė UAB „Ekspertikos“ 2009 05 14 statinio esamos būklės tyrimo aktą Nr. 09-05/15, kuriame buvo nustatyta, kad iš S. D. priklausančio gyvenamojo namo baseino, išleidžiamas vanduo patenką į švarių nuotekų liniją, kuri yra pajungta į lietaus šulinį (b.l. 74). Šis atsakovo pateiktas aktas nebuvo ginčijamas. Atsakovas taip pat kreipėsi ir į ieškovą, kad jie nustatytu kur nuteka vanduo iš baseino (b.l. 77), tačiau ieškovas į šį prašymą nereagavo, todėl nustatytina, kad atsakovo sunaudotas vandens kiekis negali būti prilyginamas tam pačiam nukanalizuojamo vandens kiekiui.
  5. Atsakovas taip pat yra pateikęs ieškovui prašymą, kad mokesčius už vandens nuotekas skaičiuotu ne nuo vandens suvartojimo (b.l. 73), o nuo gyventojų skaičiaus, tačiau atsakymo nesulaukė.
  6. Atsakovo pakviesti liudytojai patvirtino, kad iš vandens nuotekų sistemos vandens perviršis pašalinamas kviečiant asenizatorius ir dažniausiai kviečia atsakovas, nes jo namas yra žemiausioje sklypo vietoje, ir yra apsemiamas jo rūsys (b.l. 91).
  7. Atsakovas neneigia tos aplinkybės, kad dalis vandens nuotekų patenka į ieškovo kanalizaciją ir ieškinį pripažįsta dalinai 1069.92 Lt. Atsakovas pateikė duomenų lentelę, kad už vandenį yra atsiskaitęs visiškai ir už vandens nuotekų pašalinimą yra sumokėjęs 468,18 Lt (b.l. 72). Ieškovas gaudamas iš atsakovo apmokėjimą už mokesčius dengdavo seniausią skolą, todėl ieškinys yra pareikštas tiek už vandenį, tiek už vandens nuotekų pašalinimą, t.y. pateiktas ieškinys 1510,24 Lt mokestis už vandenį ir 1676,50 Lt mokestis už nuotekas bei 165,73 Lt pardavimo kainos mokestis (b.l. 63).

10Visos teismo nustatytos faktinės aplinkybės rodo, kad ieškovas ignoruodamas visus atsakovo pasiūlymus nuo 2007 metų, kuriuos teikė tiek raštais, tiek tiesioginiais susitikimais su ieškovu ir bandė įvairiais būdais spręsti susidariusią situaciją, tačiau pastangos buvo bevaisės. Ieškovas būdamas stipresne šalimi, t.y. turėdamas specialių žinių, nesiėmė jokių priemonių išspręsti susidariusią situaciją. Į visus atsakovo rašytus raštus ieškovas atsakydavo formaliu atsirašinėjimu ir per penkis metus neišsprendė nei namo vandens nuotekų sistemos pajungimo nei atsakovui taikytino apmokėjimo. Nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, akivaizdu, kad atsakovui paskaičiuoto nukanalizuojamo vandens kiekis, o taip pat mokestis, kuris paskaičiuotas pagal vandens sunaudojimą, neatitinka realaus atsakovo išleidžiamo į vandens nuotekų sistemą kiekio, o tuo pačiu ir mokesčio dydžio. Atsakovas pateikė teismui vandens sunaudojimo ir apmokėjimo lentelę (b.l. 31), kurioje nurodoma, kad už vandenį atsakovas atsiskaitė visiškai, o už vandens nuotekų pašalinimą yra sumokėjęs 468,18 Lt. Ieškovas ne vieną kartą informavo atsakovą, kad jis moka tik už vandens sunaudojimą ir nemoka už vandens nuotekų pašalinimo paslaugas, nes jos neteikiamos, todėl ieškovas apie tai žinojo, buvo perspėtas už ką ieškovas moka, todėl pateikta ieškovo skola 3352,47 Lt iš esmės yra už vandens nuotekų pašalinimą, o ne už vandenį ir nuotekas. Nustatytina, kad atsakovas už vandens tiekimą sumokėjo, o ieškovo skola laikytina už vandens nuotekų pašalinimą.

11Iš pateikto priskaitymo apmokėjimo žiniaraščio (b.l. 11, 12) apytiksliai galima nustatyti, kad atsakovas baseino vandenį keičia du tris kartus per metus, tačiau tiksliai nustatyti vandens sunaudojimo kiekio, o tuo pačiu ir vandens nuotekų nepatekimo į ieškovo sistemą kiekio teismas neturi galimybių.

12Teismui nustačius, kad vandens sunaudojimo kiekis neatitinka vandens nuotekų sunaudojimo kiekiui t.y., kad dalis vandens (baseino) nuteka į lietaus kanalizacijos šulinį, kad į ieškovo tinklus patenka tik vandens nuotekų perviršis, kurį periodiškai šalina atsakovas, teismas negali tiksliai paskaičiuoti realaus atsakovo vandens nuotekų patekimo į ieškovo tinklus kiekio, taigi negali paskaičiuoti ir tikslios ieškovui skolos, todėl teismas vadovaudamasis CK 6.249 str. 1 d., kuriame nurodoma, kad jei nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas bei CK 1.8 str. 1d. teismas taiko įstatymo analogiją ir skolos dydį nustato 2000 Lt. Toks skolos dydis nustatytinas ir tuo pagrindu, kad ieškovas penkis metus vilkina iškilusios problemos sprendimą, tuo sudarydamas sąlygas atsirasti tokiems ginčams teisme. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas buvo iniciatyvus, siūlė taikos sąlygas bei ginčo sprendimo būdus, tačiau į tai ieškovas nereagavo. Teismui taip pat pateikta ir kitų namo gyventojų pareiškimas ieškovui dėl vandens nuotekų pašalinimo, taigi ši problema yra ne tik atsakovo, bet ir kitų namo ( - ), gyventojų.

13Atsakovui sumokėjus už vandens nuotekų patekimą į sistemą 468,18 Lt bei 420 Lt už asenizatoriaus paslaugas 2008 metais, šia suma mažintinas teismo nurodytos skolos dydis ir nustatytina, kad atsakovas už vandens nuotekų pašalinimą nuo 2005 m. balandžio mėnesio iki 2011 m. kovo mėnesio imtinai skolingas 1111,82 Lt (CK 6.38 str., 6.63 str.), bei 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme (2011 04 26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 1d.)

14Atitinkamai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo ieškovui: 33,82 Lt žyminio mokesčio, 140,45 Lt teisinės pagalbos išlaidų (LR CPK 88 str. 1 d. 9 p., 93 str.). Pašto išlaidos valstybei nepriteistinos, nes jos yra mažesnės nei 10 Lt.

15Teismas, vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso 253 str., 259-270 str.

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo S. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ) skolos, ieškovui UAB “Kauno vandenys”, įmonės kodas 132751369, buveinė – Aukštaičių g. 43, Kaunas, a/s ( - ) AB SEB bankas, 1111,82 Lt (vieną tūkstantį šimtą vienuolika litų 82 ct) skolos, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos (nuo 1111,82 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011-04-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 33.82 Lt (trisdešimt tris litus 82 ct) žyminio mokesčio, 140,45 Lt (šimtą keturiasdešimt litų 45 ct) teisinės pagalbos išlaidų.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai