Byla e2YT-625-570/2019
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Neveckienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų G. V. ir K. V. pareiškimą (prašymą) dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjai prašo nutraukti jų santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, po santuokos nutraukimo palikti pareiškėjams santuokines pavardes ir patvirtinti teismui pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

5Pareiškėjai prašyme nurodo, kad jau metus laiko bendro ūkio neveda ir negyvena santuokinio gyvenimo. Išryškėjus skirtingiems interesams bei poreikiams, gyvenimas santuokoje neturi perspektyvų ir yra netikslingas. Taikytis nesutinka, nes pareiškėjų nuomone gyventi kartu ir išsaugoti šeimą nebeįmanoma. Nepilnamečių vaikų pareiškėjai neturi. Tarpusavio išlaikymo, turto padalijimo klausimai aptarti sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Pareiškėjai kreditorinių įsipareigojimų neturi.

6Pareiškimas tenkinamas.

7Nustatyta, kad pareiškėjų santuoka įregistruota 2014 m. rugpjūčio 30 d. Marijampolės savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 321.

8Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad pareiškėjai bendro ūkio neveda, santuokinio gyvenimo negyvena, galimybės išsaugoti šeimą jie nemato, todėl darytina išvada, kad santuoka faktiškai iširusi, todėl nutrauktina (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.53 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 541 straipsnis). Bylos dėl santuokos nutraukimo bendru abiejų sutuoktinių sutikimu nagrinėjamos supaprastinto proceso tvarka (CK 3.51 straipsnio 2 dalis).

9Tenkinamas pareiškėjų prašymas po santuokos nutraukimo palikti pavardes: V., V. (CK 3.69 straipsnio 1 dalis). Nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pasidalijimo klausimai aptarti sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sudaryta laisva valia, todėl įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių neprieštarauja viešajai tvarkai, nepažeidžia sutuoktinių teisių ir teisėtų interesų, todėl tvirtintina (CK 3.53 straipsnio 3 dalis).

10Išaiškintina pareiškėjams, kad sutinkamai su CK 3.53 straipsnio 3 dalimi iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno buvusio sutuoktinio liga, nedarbingumas ir kt.) buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo.

11Įsiteisėjęs teismo sprendimas patvirtinti pareiškėjų pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių įgys res judicata galią. Tai reiškia, kad, įsiteisėjus teismo sprendimui, pareiškėjai negalės iš naujo kelti klausimo dėl sprendimu patvirtintos santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutarties sąlygų (turto padalijimo, santuokos nutraukimo fakto), išskyrus dėl tęstinių, pareiškėjus siejančių santykių.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.51 - 3.53 straipsniais, 3.69 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, 541 straipsniu, teismas

Nutarė

13prašymą tenkinti.

14Nutraukti G. V., asmens kodas ( - ) ir K. V., asmens kodas ( - ) santuoką, įregistruotą 2014 m. rugpjūčio 30 d. Marijampolės savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 321.

15Nutraukus santuoką pareiškėjams palikti pavardes: pareiškėjai – V., pareiškėjui – V..

16Patvirtinti pareiškėjų G. V., asmens kodas ( - ) ir K. V., asmens kodas ( - ), 2018 m. lapkričio 26 d. sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių šiomis sąlygomis:

171)

18G. V. pasilieka santuokinę pavardę – V., K. V. pasilieka savo pavardę – V..

192)

20Pareiškėjai susitaria, kad po santuokos nutraukimo vienas kitam išlaikymo neteiks ir išlaikys save patys.

213)

22Nepilnamečių vaikų pareiškėjai neturi.

234)

24Iki santuokos sudarymo K. V. (a.k. ( - )) vardu 2014-04-07 Pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 2330 pagrindu įgytas nekilnojamasis turtas - žemės sklypas (( - )), esantis adresu ( - ), priklauso K. V. (a.k. ( - )) nuosavybės teise ir yra nedalintinas, todėl šio turto teisinis režimas po santuokos nutraukimo nesikeičia, tokio turto padalinimo klausimas santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje nesprendžiamas.

255)

26Visos teisės ir įsipareigojimai pagal K. V. (a.k. ( - )) su Marijampolės savivaldybe sudarytą 2015-06-23 nuomos sutartį Nr. 29-802-(2.8) kurios pagrindu nuomotojas suteikia nuomininkui naudotis butu, unikalus ( - ), esančiu adresu ( - ), po santuokos nutraukimo pasilieka nuomininkui K. V. (a.k. ( - )).

276)

28Santuokos metu K. V. (a.k. ( - )) vardu 2016-12-08 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimo Nr. 5528 pagrindu įgytas nekilnojamasis turtas - žemės sklypas (unikalus ( - )), esantis adresu ( - ), priklauso K. V. (a.k. ( - )) nuosavybės teise ir yra nedalintinas, todėl šio turto teisinis režimas po santuokos nutraukimo nesikeičia, tokio turto padalinimo klausimas santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje nesprendžiamas.

297)

30Iki santuokos sudarymo G. Š. (a.k. ( - )) vardu 2008-01-31 Priėmimo - perdavimo akto Nr. 1.58VŽ-56, 2008-01-31 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 1370 pagrindu įgytas nekilnojamasis turtas - 24/96 žemės sklypo (unikalus ( - )), esantis adresu ( - )., priklauso G. Š. (a.k. ( - )) nuosavybės teise ir yra nedalintinas, todėl šio turto teisinis režimas po santuokos nutraukimo nesikeičia, tokio turto padalinimo klausimas santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje nesprendžiamas.

318)

32Iki santuokos sudarymo G. Š. (a.k. ( - )) vardu 2007-01-25 Paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 1258, pagrindu įgytas nekilnojamasis turtas — 1/8 pastatų (unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - )), esančių adresu ( - ), priklauso G. Š. (a.k. ( - )) nuosavybės teise ir yra nedalintinas, todėl šio turto teisinis režimas po santuokos nutraukimo nesikeičia, tokio turto padalinimo klausimas santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje nesprendžiamas.

339)

34Iki santuokos sudarymo G. Š. (a.k. ( - )) vardu 2008-01-31 Priėmimo - perdavimo akto Nr. 1.58VŽ-57, 2008-01-31 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 1371 pagrindu įgytas nekilnojamasis turtas - ( - )žemės sklypo (unikalus ( - )), esantis ( - )priklauso G. Š. (a.k. ( - )) nuosavybės teise ir yra nedalintinas, todėl šio turto teisinis režimas po santuokos nutraukimo nesikeičia, tokio turto padalinimo klausimas santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje nesprendžiamas.

3510)

36Transporto priemonių priklausančių pareiškėjams bendrąją jungtine sutuoktinių nuosavybės teise nėra, todėl tokio turto padalinimo klausimas santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje nesprendžiamas.

3711)

38G. V. (a.k. ( - )) ir K. V. (a.k. ( - )) už pasidalintą turtą, vienas iš kito kompensacijos nereikalauja.

3912)

40Pareiškėjai lėšų banko sąskaitose, indėlių, taip pat jokių piniginių santaupų grynaisiais pinigais, priklausančių jiems bendrąją jungtine sutuoktinių nuosavybės teise, neturi, todėl jų padalinimo klausimas santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje nesprendžiamas.

4113)

42Bendrai įgyti namų apstatymo ir apyvokos reikmenys bei visas kitas kilnojamasis turtas yra pasidalintas iki santuokos nutraukimo.

4314)

44Pareiškėjai nurodo, kad kito dalintino turto, kurio padalinimo klausimas nebuvo išspręstas šioje sutartyje, neturi, ir įsipareigoja ateityje nereikšti vienas kitam jokių turtinio pobūdžio pretenzijų.

45Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjams.

46Įsiteisėjusio sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti Marijampolės savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriui.

47Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. pareiškėjai prašo nutraukti jų santuoką abiejų sutuoktinių bendru... 5. Pareiškėjai prašyme nurodo, kad jau metus laiko bendro ūkio neveda ir... 6. Pareiškimas tenkinamas.... 7. Nustatyta, kad pareiškėjų santuoka įregistruota 2014 m. rugpjūčio 30 d.... 8. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad pareiškėjai bendro ūkio neveda,... 9. Tenkinamas pareiškėjų prašymas po santuokos nutraukimo palikti pavardes:... 10. Išaiškintina pareiškėjams, kad sutinkamai su CK 3.53 straipsnio 3 dalimi... 11. Įsiteisėjęs teismo sprendimas patvirtinti pareiškėjų pateiktą sutartį... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.51 - 3.53 straipsniais,... 13. prašymą tenkinti.... 14. Nutraukti G. V., asmens kodas ( - ) ir K. V., asmens kodas ( - ) santuoką,... 15. Nutraukus santuoką pareiškėjams palikti pavardes: pareiškėjai – V.,... 16. Patvirtinti pareiškėjų G. V., asmens kodas ( - ) ir K. V., asmens kodas ( -... 17. 1)... 18. G. V. pasilieka santuokinę pavardę – V., K. V. pasilieka savo pavardę –... 19. 2)... 20. Pareiškėjai susitaria, kad po santuokos nutraukimo vienas kitam išlaikymo... 21. 3)... 22. Nepilnamečių vaikų pareiškėjai neturi.... 23. 4)... 24. Iki santuokos sudarymo K. V. (a.k. ( - )) vardu 2014-04-07 Pirkimo - pardavimo... 25. 5)... 26. Visos teisės ir įsipareigojimai pagal K. V. (a.k. ( - )) su Marijampolės... 27. 6)... 28. Santuokos metu K. V. (a.k. ( - )) vardu 2016-12-08 Paveldėjimo teisės pagal... 29. 7)... 30. Iki santuokos sudarymo G. Š. (a.k. ( - )) vardu 2008-01-31 Priėmimo -... 31. 8)... 32. Iki santuokos sudarymo G. Š. (a.k. ( - )) vardu 2007-01-25 Paveldėjimo... 33. 9)... 34. Iki santuokos sudarymo G. Š. (a.k. ( - )) vardu 2008-01-31 Priėmimo -... 35. 10)... 36. Transporto priemonių priklausančių pareiškėjams bendrąją jungtine... 37. 11)... 38. G. V. (a.k. ( - )) ir K. V. (a.k. ( - )) už pasidalintą turtą, vienas iš... 39. 12)... 40. Pareiškėjai lėšų banko sąskaitose, indėlių, taip pat jokių piniginių... 41. 13)... 42. Bendrai įgyti namų apstatymo ir apyvokos reikmenys bei visas kitas... 43. 14)... 44. Pareiškėjai nurodo, kad kito dalintino turto, kurio padalinimo klausimas... 45. Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjams.... 46. Įsiteisėjusio sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti Marijampolės... 47. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...