Byla 2-5442-643/2009
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Margarita Stambrauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Cramo“ ieškinį atsakovui UAB „Spalvonika“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Cramo“ kreipėsi su ieškiniu į teismą prašydamas priteisti jo naudai iš atsakovo UAB „Spalvonika“ 6 894,40 Lt įsiskolinimą, 248,20 Lt delspinigių, 6 procento dydžio procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad 2008-06-10 su atsakovu UAB "Spalvonika" sudarė statybos mechanizmų bei įrangos nuomos sutartį Nr. ( - ) , pagal kurią ieškovas įsipareigojo išnuomoti statybinę įrangą bei suteikti išnuomotos įrangos transportavimo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo mokėti nuomos mokestį už naudojimąsi perduotu turtu sutartomis sąlygomis ir terminais. Sutarties 6.3 punkte nustatyta, kad atsakovas nuomos mokestį už einamąjį mėnesį sumoka per 10 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos.

4Ieškovas vykdydamas sutartį, suteikė atsakovui statybinės įrangos nuomos paslaugas bei kitas atsakovo užsakytas paslaugas. Statybinės įrangos nuomą patvirtina abiejų šalių pasirašytas statybinės įrangos priėmimo perdavimo aktas Nr. ( - ) . Atitinkamai atsakovui už suteiktas statybinės įrangos nuomos ir kitas paslaugas buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ) ir ( - ), tačiau atsakovas apmokėjo jas tik iš dalies, likdamas skoloje ieškovui dar 6894,40 Lt skolos. Sutinkamai su sutarties 7.1 punktu atsakovui buvo paskaičiuoti 0,02 proc. delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną iki ieškinio padavimo teismui dienos, kurie sudaro 248,20 Lt. Atsakovui ne kartą buvo siunčiami raštiški priminimai, raginimai įvykdyti savo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus ir susimokėti susidariusią skolą, tačiau atsakovas to nepadarė.

5Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo

6Ieškovas prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

7Pagal LR CPK 424 str. 1 d., ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai (atsirandantys iš sutarties), ieškovo prašymu gali būti išsprendžiami dokumentinio proceso tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais. Teismas, nustatęs, jog pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti, priima preliminarų sprendimą (LR CPK 428 str. 1 d.).

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2008-06-10 ieškovas su atsakovu sudarė statybos mechanizmų bei įrangos nuomos sutartį Nr. ( - ) , pagal kurią ieškovas įsipareigojo išnuomoti statybinę įrangą bei suteikti išnuomotos įrangos transportavimo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo mokėti nuomos mokestį už naudojimąsi perduotu turtu ir užmokestį už suteiktas kitas paslaugas sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais (b.l.5-8). Iš abiejų šalių pasirašyto statybinės įrangos priėmimo perdavimo akto Nr. ( - ) (b.l. 9), matyti, kad atsakovui buvo išnuomota statybinė įranga, atliktos išnuomotos įrangos transportavimo ir kitos paslaugos. Atsakovui už suteiktas statybinės įrangos nuomos ir kitas paslaugas buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ) ir ( - ) (b.l.10-11), kuriose buvo nurodytas atsiskaitymo terminas. Atsakovas nesilaikė nei sutartyje įtvirtintos (7.1 punkte) nuomos mokesčio atsiskaitymo tvarkos, nei PVM sąskaitose faktūrose nustatytų apmokėjimo terminų. Atsakovas nepilnai atsiskaitė su ieškovu pagal išrašytas sąskaitas faktūras, likdamas skoloje ieškovui dar 6 894,40 Lt. Atsakovas buvo raginamas susimokėti skolą, jam 2009-10-02 buvo siųstas priminimas apie jo įsiskolinimą (b.l.13-16), tačiau atsakovas iki šiol savo įsipareigojimų neįvykdė.

10LR CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. LR CK 6.256 str. 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata - kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). LR CK 6.487 str. 1 d. nurodoma, jog nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokesti. Todėl vadovaujantis aukščiau išdėstytu, darytina išvada, kad ieškovas savo sutartines prievoles vykdė tinkamai ir laiku, o atsakovas pažeidė savo sutartines prievoles, t.y. nepagrįstai vengia tinkamai apmokėti ieškovo jam pateiktas PVM sąskaitas faktūras, išrašytas už suteiktas paslaugas. Kadangi atsakovas tinkamai nevykdė savo prisiimtų sutartinių prievolių, tai vadovaujantis LR CK 6.1 str., 6.4 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str. 6.487 str. ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 6 894,40 Lt skolą yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

11LR CK 6.71 str. 1 d. numato, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Nuomos sutarties 7.1 punktu atsakovas neatsiskaitęs su ieškovu įsipareigojo mokėti 0,02 procentus delspinigių už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo neapmokėtos sumos (b.l.7). Ieškinio padavimo dieną atsakovui priskaičiuoti delspinigiai sudarė 248,20 Lt (b.l. 12). Kadangi atsakovas laiku neatsiskaitė su ieškovu už suteiktas nuomos ir kitas paslaugas, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 248,20 Lt delspinigių yra pagrįstas.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metines palūkanos. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos (7142,60 Lt) nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

13Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos ir ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos - 107,00 Lt žyminio mokesčio (b.l.4) (LR CPK 79 str., 80 str. 1 d. 4 p., 93 str. 1 d.).

14Vadovaudamasis LR CPK 262, 424, 427, 428 str. teismas,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo UAB „Spalvonika“, į. k. 125278179, ieškovo UAB „Cramo“, į. k. 300031995, naudai 6894,40 Lt skolos, 248,20 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (7142,60 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2009-03-10) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 107,00 Lt žyminio mokesčio.

18Įpareigoti atsakovą per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos įvykdyti preliminarųjį sprendimą arba per dvidešimt dienų nuo įteikimo dienos pateikti teismui motyvuotus prieštaravimus. Jei atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi preliminarų sprendimą panaikina ir bylą nutraukia.

19Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

20Preliminarus sprendimas nei kasacine, nei apeliacine tvarka neskundžiamas.

21Preliminaraus sprendimo nuorašą kartu su ieškinio ir jo priedų nuorašais ne vėliau kaip kitą darbo dieną po preliminaraus sprendimo priėmimo išsiųsti atsakovui.

22Ieškovui preliminaraus sprendimo nuorašą išsiųsti per tris dienas po šio sprendimo įsiteisėjimo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Margarita Stambrauskaitė,... 2. Ieškovas UAB „Cramo“ kreipėsi su ieškiniu į teismą prašydamas... 3. Ieškovas nurodo, kad 2008-06-10 su atsakovu UAB "Spalvonika" sudarė... 4. Ieškovas vykdydamas sutartį, suteikė atsakovui statybinės įrangos nuomos... 5. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 6 proc. dydžio metines... 6. Ieškovas prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.... 7. Pagal LR CPK 424 str. 1 d., ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2008-06-10 ieškovas su... 10. LR CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos... 11. LR CK 6.71 str. 1 d. numato, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar... 12. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 13. Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos ir ieškovo turėtos bylinėjimosi... 14. Vadovaudamasis LR CPK 262, 424, 427, 428 str. teismas,... 16. Ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovo UAB „Spalvonika“, į. k. 125278179, ieškovo UAB... 18. Įpareigoti atsakovą per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo... 19. Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos... 20. Preliminarus sprendimas nei kasacine, nei apeliacine tvarka neskundžiamas.... 21. Preliminaraus sprendimo nuorašą kartu su ieškinio ir jo priedų nuorašais... 22. Ieškovui preliminaraus sprendimo nuorašą išsiųsti per tris dienas po šio...