Byla 2-996-864/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Ramunė Mikonienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi civilinėje bylą pagal ieškovo Danske bank A/S, veikiantį per Danske Bank A/S Lietuvos filialą (toliau – ieškovas) ieškinį atsakovui V. L. (toliau –atsakovas) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi su ieškininiu reikalavimu dėl 52 700,36 11 procentų dydžio procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimo išlaidų priteisimo.

3Ieškovas nurodė, kad 2006 m. liepos 05 d. ieškovas (sudarymo metu AB Sampo bankas) ir atsakovas sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. VK1536060309 (b. l. 5-8), kuria ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovui 30 000 Lt kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti paskolintas lėšas, mokėti palūkanas ir vykdyti kitus įsipareigojimus Pagal sudarytos vartojimo kredito sutarties 40 punktą, atsakovui 30 kalendorinių dienų pradelsus vykdyti savo finansinius įsipareigojimus pagal Vartojimo sutartį, ieškovas turi teisę pareikalauti, kad atsakovas per 14 dienų terminą pašalintų Vartojimo kredito sutarties pažeidimus, grąžintų visą įsiskolinimą. Taip pat šios sutarties 41 punkte nustatyta, kad kredito gavėjui nepašalinus Vartojimo kredito sutarties pažeidimų ir pradelstų mokėjimų, Vartojimo kredito sutartis yra laikoma nutraukta be atskiro pranešimo. Atsakovas kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų laiku ir tinkamai nevykdė. Atsakovas jokių priemonių savo įsipareigojimams įvykdyti nesiėmė ir jo įsiskolinimais pagal sutartį ieškovui nėra apmokėti.

4Atsakovui ieškinys įteiktas viešojo paskelbimo spaudoje būdu Lietuvos Respublikos civilinio proceso (toliau – LR CPK) kodekso 130 straipsnyje numatyta tvarka (b. l. 68). Per teismo nustatytą terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda LR CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 285 straipsnio 2 d.).

7Ieškiniu ir surinkta byloje medžiaga nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2006 m. liepos 5 d. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. VK1536060309. Ieškovas kredito sutartimi įsipareigojo atsakovui suteikti 30000 Lt kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti paskolintas lėšas, mokėti palūkanas ir vykdyti kitus įsipareigojimus. A. V. kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų laiku ir tinkamai nevykdė: 2010 m. liepos 20 d. pagal 2006 m. liepos 5 d. Vartojimo kredito sutartį atsakovas vėluoja mokėti 5270, 36 Lt, iš jų 21964, 57 Lt negrąžinto kredito, 2172, 99 Lt ir 28562,80 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių. (b. l. 9-10).Visi prievolių įvykdymo terminai yra suėję.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.873 straipsnyje numatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Taip pat įstatyme numatyta, kad kredito davėjas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu kredito gavėjas yra uždelsęs mokėti daugiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip dešimt procentų bendros kredito sumos bei kredito gavėjas nesumokėjo kredito per dvi savaites nuo papildomo pranešimo įteikimo (LR CK 6. 889 straipsnis).Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas nesiima jokių priemonių tam, kad būtų įvykdyti ieškovui visi finansiniai įsipareigojimai.

9Tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė prievoliniai santykiai, kylantys iš sutarties. Kiekvienas asmuo turi tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (LR CK 6.256 straipsnis.) Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis). Įrodymų byloje, kad ieškovui sutartyje nustatytu terminu nurodyta suma buvo sumokėta, nėra (LR CPK 178 str.). Todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 52700,36 Lt skolos.

10Šalys sutartimi yra numatę 11 proc. dydžio metines palūkanas, mokėtinas nuo priteistos sumos (b.l.5). Remiantis tuo, iš atsakovo priteistina 11 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (LR CK 6.210 str. 2 d.).

11LR CK 6.37 str. įtvirtinta nuostata, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šalys sutartimi yra numatę 11 proc. dydžio metines palūkanas, mokėtinas nuo priteistos sumos (b.l.5). Remiantis tuo, iš atsakovo priteistina 11 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (LR CK 6.210 str. 2 d.).

12Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (LR CPK 93 str. 1 dalis), todėl iš atsakovo priteistina 791 Lt byloje sumokėto žyminio mokesčio (b. l. 24).

13Teismas, siųsdamas šalims procesinius dokumentus, patyrė 12 Lt pašto išlaidų (b. l. 1), todėl iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 12 Lt pašto išlaidų (CPK 96 str. 2 d.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

15Priteisti iš atsakovo V. L., a.k. ( - ) 52700,36 Lt (penkiasdešimt du tūkstančius septynis šimtus Lt 36 ct) skolos, 11 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos t. y. 2010 m. rugsėjo 27 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas 791 Lt (septynis šimtus devyniasdešimt vieną litą 00 ct) byloje sumokėto žyminio mokesčio ieškovo Danske bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, k. 61126228, a.s. ( - ), naudai.

16Priteisti iš atsakovo V. L., a.k. ( - ) 12 Lt (dvylika litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai (Vilniaus apskrities VMI sąskaita Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, mokesčio kodas 5660).

17Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

18Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai