Byla 2-2499-728/2012
Dėl netesybų priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Regina Eltermanienė,

2sekretoriaujant Jurgitai Petkevičienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Sostinės centras“ atstovui D. D.,

4atsakovui S. K., jo atstovei advokatei R. J.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Sostinės centras“ ieškinį atsakovui S. K. dėl netesybų priteisimo,

Nustatė

6teisme priimtas ieškovo UAB „Sostinės centras“(buvęs UAB ,,Imortalis,,) ieškinys atsakovui S. K. dėl 4400Lt netesybų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriame nurodyta, kad 2010-09-13 tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašytos Nuomos sutartys Nr. 0913/SK ir 0920/KS. Sutartimis ieškovas įsipareigojo išnuomoti atsakovui Nr. 88 ir 5P-21,22 26 prekybos vietas, vietų įrangą ir inventorių, esančius Kalvarijų g. 88, Vilnius, o atsakovas įsipareigojo laiku mokėti nustatytą nuomos mokestį ir kitus privalomus mokėjimus tokiomis sąlygomis ir tvarka, kaip nurodyta sutartyse. 2011 03 15 papildomu susitarimu šalys sumažino nuomos kainą nuo pradinės 2200Lt iki 1500Lt į mėnesį už abi nuomojamas vietas, o nuo 2011 05 01 iki 1350Lt už abi nuomojamas vietas. Papildomu susitarimu prie Sutarties buvo sumažintas nuomojamų patalpų skaičius iki vienos ir nuomos kaina iki 850Lt per mėnesį. Atsakovas 2011 06 01 prašė vienašališkai nutraukti sutartį dėl nepaaiškinamų priežasčių, sutartis buvo nutraukta 2011 06 10. Ieškovas pareikalavo sumokėti baudą, numatytą sutarties 5.2.14p. Pagal abi sutartis atsakovas privalo sumokėti 6600Lt, atsakovo sumokėtas 2200Lt depozitas įskaitomas į baudą, todėl iš jo priteistina 4400Lt netesybos, avansas atsakovui negrąžinamas. Atsakovas privalėjo per 5 dienas sumokėti likusią baudos dalį – 4400Lt. Atsakovas šio reikalavimo neįvykdė. Ieškovas teismo prašo priteisti iš atsakovo 4400Lt netesybų bei bylinėjimosi išlaidas(b.l. 40-41).

7Atsakovas S. K. atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad atsakovas, prašydamas nutraukti sutartis, nurodė nutraukimo priežastis, o būtent, kad ,,dirbama į nuostolį,,. Nuomos kaina per aukšta. Prašė netaikyti baudų. Atsakovas suprato, kad negauna to, ko tikėjosi pasirašydamas sutartį, prašė neišrašinėti sąskaitų už komunalines paslaugas. Atsakovas nurodė, kad į nuomojamų vietų pagerinimą įdėjo žaliuzes, elektros instaliaciją, už ką sumokėjo 1400Lt, tačiau šios sumos ieškovas neįskaitė. Įstatymų leidėjas pagal CK 6.73str., 2d., 6.258str. 3d. leidžia mažinti neprotingai didelių ir akivaizdžiai per didelių netesybų dydį, kadangi ieškovo prašomos netesybos yra per didelės.Be to atsakovas su ieškovu sutartį sudarė prisijungimo būdu, negalėjo daryti įtakos sutarties sąlygoms, atsakovas yra iš dalies darbingas, netesybos turėtų būti mažinamos iki 2400Lt, kadangi depozitas yra sumokėtas, todėl atsakovui nėra grąžinta 1500Lt už vietos pagerinimą ir ieškinys turėtų būti atmestas (b.l. 63-64).

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais. Papildomai nurodė, kad atsakovui buvo daromi kompromisai, nuolaidos, bet atsakovas pranešė, kad nutraukia sutartis, nes dirba nuostolingai, tačiau dėl to, kad atsakovas dirba nuostolingai nėra ieškovo kaltės, tai yra atsakovo verslo riziką, kurią jis pats privalo prisiimti.

9Teismo posėdyje atsakovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į ieškinį jame nurodytais motyvais. Jo atstovė nurodė, kad netesybos yra per didelės, dalis jų jau sumokėta, ieškovas nepatyrė ypatingai didelių nuostolių, prašė netesybas mažinti.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad šalys 2010 09 13 ir 2010 09 20 pasirašė nuomos sutartis Nr. 0913/SK ir 0920/KS (b.l.4-8,9-14). 2011 03 15 atsakovui papildomu susitarimu nuomos kaina nuo 2200Lt per mėnesį buvo sumažinta iki 1500Lt už abi nuomojamas vietas, o nuo 2011 05 01 iki 1350Lt į mėnesį už abi nuomojamas vietas.. Papildomu susitarimu buvo sumažintas nuomojamų patalpų skaičius iki vienos ir nuomos kaina iki 850Lt per mėnesį(b.l. 17).2011 06 01 atsakovas parašė ir pateikė prašymą ieškovui, kad vienašališkai nutraukia sutartį (b.l.21). Nurodė, kad dirba nuostolingai. Ieškovas sutiko ir nutraukė sutartį nuo 2011 06 10d.(b.l. 21).Pagal sutarties 2.2p. atsakovas buvo sumokėjęs 2200Lt depozitą.Ieškovas prašo priteisti 4400Lt netesybų, nes įskaito sumokėtą 2200Lt depozitą.

12Byloje kilo ginčas dėl netesybų už vienašališką sutarties nutraukimą dydžio.

13Nuomos sutartimi nuomotojas įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 str. 1 d.). Pagrindinė nuomotojo pareiga yra pareiga perduoti nuomininkui sutarties sąlygas bei daikto paskirtį atitinkančios būklės daiktą bei garantuoti, kad daiktas bus tinkamas naudoti pagal paskirtį, kuriai jis išnuomojamas, visą nuomos sutarties terminą (CK 6.483 str. 1 d.).

14Ieškovas nurodė, kad Sutartis buvo sudaryta laisva valia, pagal kurią kiekviena šalis įgavo tiek teises, tiek pareigas, o atsakovas pasirašydamas nuomos sutartį turėjo galimybę įvertinti sutarties tinkamumą. Atsakovas aiškino, kad nurodė nutraukimo priežastis, suprato, kad negauna to, ko tikėjosi, pasirašydamas sutartį, t.y. jog dirbs nenuostolingai. Be to atsakovas padarė pagerinimus vienos nuomojamos vietos, o ieškovas pagerinimų sumos neišskaitė iš nuomos mokesčio.

15Išanalizavus Sutartį, įvertinus šalių paaiškinimus teismo posėdžio metu, darytina išvada, jog atsakovas, nusprendęs imtis biznio nuomojamose patalpose prisiėmė biznio sėkmės ar nesėkmės riziką, jo nuostolingas biznis nėra ieškovo kaltė, todėl atsakovo argumentai, kad jis pagrįstai nutraukė sutartį dėl nurodytų priežasčių teismo yra atmetami, nes ieškovas neįsipareigojo užtikrinti pirkėjų srauto, tuo labiau neaišku, koks pirkėjų srautas yra pakankamas ir užtikrinantis atsakovo pajamas.

16Atsakovas, raštu informavęs ieškovą, nuomos sutartį nutraukė 2011-06-10, šią aplinkybę teisminio nagrinėjimo metu pripažino abi šalys.

17CK 6.485 str. 1 d. įtvirtina nuomotojo atsakomybė už išnuomoto daikto trūkumus, kurie visiškai ar iš dalies kliudo naudoti daiktą pagal paskirtį, net ir tais atvejais, kai nuomotojas sudarydamas sutartį apie tuos trūkumus nežinojo (CK 6.485 str. 1 d.). Byloje nagrinėjamu atveju atsakovas neįrodė, kad nuomojamo daikto trūkumų, kurie trukdė nuomininkui naudotis daiktu pagal paskirtį (CPK 178 str.). Priešingai, byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovui ne kartą buvo mažinamas ir gana ženkliai nuomos mokestis, buvo padaryti sutarties pakeitimai.

18Ieškovas reiškia reikalavimą priteisti 4400Lt baudą pagal sutarties 5.2.14 punktą, t.y. už sutarties nutraukimą prieš terminą nuomininko iniciatyva ir/ar dėl jo kaltės.

19Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai šaliai gali būti taikomos netesybos, kurios yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Pagal formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, šalims susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jų ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-409/2010). Kasacinis teismas vėliausiai nagrinėtose bylose, siekdamas suvienodinti iki tol buvusią skirtingą teismų praktiką, yra išaiškinęs, kad sutartinių netesybų ypatumai neleidžia jų mažinti iki kreditoriaus įrodytų nuostolių dydžio, nes taip būtų paneigiamas sutarčių laisvės principas; teismas kiekvienu atveju turi būti vertinti konkrečias bylos aplinkybės, nes priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., V. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. individuali įmonė „( - )“, bylos Nr. 3K-7-409/2010).

20Mažinant šalių nustatytas netesybas turi būti keičiama šalių sudaryta sutartis (CK 6.223 str.). Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės.

21Atsakovo atstovė prašo mažinti netesybas kaip neprotingai dideles.

22CK 6.228 straipsnio 1 dalyje išdėstyti pagrindai, kuriems esant svarstoma, ar reikia pakeisti sutartį. Byloje nagrinėjamu atveju tiek ieškovas, tiek atsakovas vykdo profesionalią specializuotą veiklą, tačiau sutartis buvo pasirašyta pagal ieškovo parengtą tipinę sutartį, atsakovas neturėjo galimybės derėtis Sutarties nuostatų, netesybos buvo nustatytos tik atsakovo atžvilgiu. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes bei į tai, kad Sutarties nuostatos aiškinamos nuomininko (atsakovo) naudai, konstatuoja baudą esant aiškiai per didelę, nesubalansuotą, neatitinkančią teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, tuo pagrindu keičiant sutarties nuostatas, nustatančias baudos dydį, sumažinant jį iki 1 mėnesio nuomos mokesčio dydžio (su PVM) sumos. Teismas laiko, kad 1 mėnesio nuomos mokesčio dydžio bauda yra pagrįsta dar ir dėl to, kad tai yra pakankamas laikas sudaryti naujai nuomos sutarčiai, tuo labiau, kad, kaip aiškino ieškovo atstovas, turgavietė veikia pilnu pajėgumu. Taigi, baudos dydis mažintinas iki 1 mėnesio nuomos mokesčio, kas sudaro – 2400Lt ir laikytina pakankamu atlyginti ieškovo patirtus nuostolius dėl sutarties nutraukimo prieš terminą(b.l.10).

23Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, reikalavimas priteisti baudą tenkintinas iš dalies ir turėtų būti priteistina 2400Lt baudos.

24Nuomos sutarties 2.1 numatyta, kad nuomininkas privalo sumokėti nuomotojui 1 mėnesio nuomos mokesčio dydžio depozitą, užtikrinantį sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Atsakovas, vadovaujanti nuomos sutarties 2.1 punktu, sumokėjo ieškovui 2200 Lt dydžio depozitą. Teismui konstatavus baudą esant aiškiai per didelę, nesubalansuotą, neatitinkančią teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų ir ją sumažinus iki 2400Lt už sutarties nutraukimą, depozite 2200Lt suma (2400Lt – 2200 Lt lygu 200Lt), .todėl iš atsakovo ieškovui priteisiama 200 Lt. Teismas nesutinka su atsakovo motyvu, kad ieškovas turėtų įskaityti atsakovo padarytus už 1500Lt vietos pagerinimus, kurios jis yra padaręs.Teismo nuomone toks ieškovo įsipareigojimas nėra numatytas sutartyje, todėl ieškovas neprivalo atlyginti atsakovui 1500Lt už nuomos vietos pagerinimą.Beje tokį reikalavimą atsakovas privalėjo pateikti priešieškiniu, ko pastarasis nepadarė.

25LR CPK 93 str. 2 d. nustatyta, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Patenkinus 8,80 proc. ieškinio reikalavimų iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 11,61 Lt žyminio mokesčio išlaidų (b.l.3, 43).

26Vadovaujantis LR CPK 92 str. iš ieškovo 11,58Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

27Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., 307str. teismas

Nutarė

28Ieškinį tenkinti iš dalies.

29Priteisti iš atsakovo S. K., a.k. ( - ) ieškovo UAB „Sostinės centras“, j.a.k. 300060993, buveinė Kalvarijų g. 88, Vilnius, naudai 200Lt (du šimtus Lt )skolos ir

3011,61Lt bylinėjimosi išlaidų.

31Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

32Priteisti iš atsakovo S. K., a.k. ( - ) valstybės naudai 11,58Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

33Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Regina Eltermanienė,... 2. sekretoriaujant Jurgitai Petkevičienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Sostinės centras“ atstovui D. D.,... 4. atsakovui S. K., jo atstovei advokatei R. J.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 6. teisme priimtas ieškovo UAB „Sostinės centras“(buvęs UAB ,,Imortalis,,)... 7. Atsakovas S. K. atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais... 9. Teismo posėdyje atsakovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad šalys 2010 09 13 ir... 12. Byloje kilo ginčas dėl netesybų už vienašališką sutarties nutraukimą... 13. Nuomos sutartimi nuomotojas įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai... 14. Ieškovas nurodė, kad Sutartis buvo sudaryta laisva valia, pagal kurią... 15. Išanalizavus Sutartį, įvertinus šalių paaiškinimus teismo posėdžio... 16. Atsakovas, raštu informavęs ieškovą, nuomos sutartį nutraukė 2011-06-10,... 17. CK 6.485 str. 1 d. įtvirtina nuomotojo atsakomybė už išnuomoto daikto... 18. Ieškovas reiškia reikalavimą priteisti 4400Lt baudą pagal sutarties 5.2.14... 19. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai... 20. Mažinant šalių nustatytas netesybas turi būti keičiama šalių sudaryta... 21. Atsakovo atstovė prašo mažinti netesybas kaip neprotingai dideles.... 22. CK 6.228 straipsnio 1 dalyje išdėstyti pagrindai, kuriems esant svarstoma, ar... 23. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, reikalavimas priteisti baudą... 24. Nuomos sutarties 2.1 numatyta, kad nuomininkas privalo sumokėti nuomotojui 1... 25. LR CPK 93 str. 2 d. nustatyta, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 26. Vadovaujantis LR CPK 92 str. iš ieškovo 11,58Lt išlaidų, susijusių su... 27. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., 307str. teismas... 28. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 29. Priteisti iš atsakovo S. K., a.k. ( - ) ieškovo UAB „Sostinės centras“,... 30. 11,61Lt bylinėjimosi išlaidų.... 31. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 32. Priteisti iš atsakovo S. K., a.k. ( - ) valstybės naudai 11,58Lt išlaidų,... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...