Byla 2-13930-727/2012
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Natalija Daškovienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,4 finance“ ieškinį atsakovui A. Z. (A. Z.) dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas nurodė, kad pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas su atsakovu A. Z. 2009-10-12 sudarė paskolos sutartį, kuria ieškovas atsakovui suteikė 250 Lt dydžio paskolą. Paskolos sutarties terminas- 30 dienų, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2009-11-11, sutartyje numatytas paskolos komisinis mokestis - 50 Lt. Atsakovas pagal paskolos sutarties sąlygas pratęsė paskolos grąžinimo terminą, tad paskolą ir paskolos komisinį mokestį turėjo grąžinti 2010-01-19, tačiau įsipareigojimo grąžinti paskolą ir komisinį mokestį neįvykdė. Už kiekvieną neįvykdymo dieną nuo 2010-01-20 buvo skaičiuojami 1 proc. delspinigiai, kurie už 180 dienų sudaro 440 Lt. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 740 Lt skolos, kurią sudaro 250 Lt negrąžintos paskolos, 440 Lt delspinigių, 50 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-2).

3Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau- CPK) 123 str. 3 d. nustatyta tvarka įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus (b.l. 26), tačiau atsakovas nustatytais terminais atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovas tokiu atveju prašė priimti sprendimą už akių (b.l. 2), todėl atsiranda LR CPK 142 str. 4 d. ir 285 str. 1 d. numatytos teisinės pasekmės – priimamas spendimas už akių.

4Ieškinys tenkinamas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009- 0- 12 pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas šalys sudarė paskolos sutartį, kuria ieškovas atsakovui suteikė 250 Lt dydžio paskolą, o atsakovas įsipareigojo paskolą grąžinti sutartyje numatytais terminais ir tvarka, mokėdamas sutartyje nustatyto dydžio įmokas, palūkanas ir kitus įkainiuose numatytus mokesčius (b.l.4-10). Sutartimi nustatytas paskolos suteikimo komisinis mokestis-50 Lt, bendra grąžintina suma- 300 Lt (b.l. 4), atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2010-01-19 (b.l.1, 4). Ieškovas nurodė, kad atsakovas savo prievolės grąžinti paskolą ir komisinį mokestį laiku nevykdė.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau- CK) 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Ieškovo pinigų perdavimo atsakovui faktą patvirtina 2009-10-12 mokėjimo nurodymas Nr. 8992 (b.l.10).

8Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi, iš jo priteistina 250 Lt negrąžintos paskolos, 50 Lt komisinio mokesčio.

9Pagal bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2. punktą ieškovas paskaičiavo 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kurie ieškovo paskaičiavimu už 180 dienų sudaro 440 Lt (CK 6.71 str., 6.72 str., b.l. 1, 12). CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006 nurodyta, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus.

10Atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų; delspinigių norma aiškiai viršija paskolos davėjo verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu. Esant šioms aplinkybėms bei atsižvelgiant į tai, kad prašoma priteisti delspinigių suma beveik dvigubai viršija negrąžintos paskolos sumą, konstatuotina, kad 1 procento dydžio delspinigių norma ir prašoma priteisti delspinigių suma yra neprotingai didelės ir nesąžiningos, todėl teismas, remdamasis CK 6.258 straipsnio 3 dalimi ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas iki 0,5 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną už 180 dienų. Remiantis išdėstytu, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 220 Lt delspinigių (CK 6.73 straipsnio 2 dalis).

11Viso iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 520 Lt suma prievolės įvykdymui.

12CK 6.37 str. 1 d. ir 6.210 str. 1 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis paminėtomis įstatyminėmis nuostatomis, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (520 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-09-03 (b.l. 1)) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ieškinį tenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų ir atmestu reikalavimų daliai paskirstomos bylinėjimosi išlaidos, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 51,81 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 2 d., b.l. 3).

14Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-288 str.,

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo A. Z. (A. Z.), a. k. ( - ) 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt Lt) negrąžintos paskolos, 220 Lt (du šimtus dvidešimt Lt) delspinigių, 50 Lt (penkiasdešimt Lt) paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (540 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-09-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 51,81 Lt (penkiasdešimt vieną Lt 81 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „4finance“, į.k. 301881644, naudai.

17Atsakovė negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai