Byla 2-8356-475/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė, sekretoriaujant Ievai Einorytei, dalyvaujant vertėjai V. Dobrovolskienei, pareiškėjui R. H., pareiškėjo atstovei advokatei Daivai Jurevičienei, nedalyvaujant suinteresuoto asmens Migracijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. H. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu (b.l. 3-4), kuriuo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog pareiškėjas R. H., gim. 1969 10 03, nuo 2011 09 16 ir šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3Pareiškėjas prašyme nurodė ir jo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog 1969 10 03 R. H. gimė Lenkijos teritorijoje, 1976 metais su tėvais išsikraustė į Lietuvos teritoriją (tuo metu - Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika). Nuo 1976 m. iki pat šios dienos gyveno Lietuvos Respublikos teritorijoje. 1990 m. paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, buvo išduodami laikini Lietuvos piliečio pažymėjimai bei pažymėjimai apie apsisprendimą tapti Lietuvos piliečiu. Sovietinių pasų jie nepakeitė, o galiojo kartu su jais. Kol TSRS nepripažino Lietuvos nepriklausomybės, Tarybų Sąjungoje buvo pripažįstami tik sovietiniai pasai. Tik su jais galima buvo iš Lietuvos išvykti už TSRS ribų. 1991-1993 m. sovietiniai pasai buvo pakeisti į nepriklausomos Lietuvos pasus. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktas aplinkybes (subyrėjus Sovietų Sąjungai) ir norėdamas gauti Lietuvos Respublikos pasą, pareiškėjas privalėjo pateikti savo tikrosios pilietybės pasą, todėl išvyko į Ukrainos Respubliką, kurioje atitinkama institucija išdavė Ukrainos Respublikos piliečio pasą. Grįžęs į Lietuvos Respubliką, nuvyko į Migracijos departamentą, kur buvo išduotas Leidimas nuolat gyventi, Nr. LT6224396, Lietuvos Respublikoje, tačiau Lietuvos Respublikos pasas išduotas nebuvo. Pažymėjo, kad gyvendamas Lietuvoje ilgus metus dirbo brolio I. G. įmonėje UAB ( - ) komercijos direktoriumi. Prasidėjus ekonominiam nuosmukiui įmonė pradėjo dirbti nepelningai, todėl buvo priverstas ieškotis kito darbo, tačiau po ilgų darbo paieškų pareiškėjas nusprendė išvykti dirbti į Belgiją. 2011 09 14 Kauno miesto savivaldybės ( - ) seniūnijai pateikė gyvenamosios vietos deklaraciją, kuri pildomą asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešerių mėnesių laikotarpiui. 2011 09 16 deklaravo išvykimą į Belgiją, todėl Gyventojų registro prie LR vidaus reikalų ministerijos duomenimis nuo 2011 09 16 pareiškėjo gyvenamoji vieta Lietuvos Respublikoje tapo nedeklaruota. Nurodė, kad asmens dokumentų išrašymo sistemoje pareiškėjo turėtas leidimas nuolat gyventi LT 6224396 buvo paskelbtas negaliojančiu nuo 2011 11 16. Išvykti į Belgiją nepavyko, o Migracijos departamentas leidimą gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje sustabdė. Nurodė, kad norint gauti leidimą nuolatos gyventi Lietuvos Respublikos pateikti dokumentai Migracijos departamentui turi atitikti LR Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 26 str. reikalavimus ir turi būti pateiktas teismo sprendimas, patvirtinantis, kad teismo tvarka nustatytas juridinis faktas apie pareiškėjo gyvenimą Lietuvos Respublikoje nuo 2011 09 16 iki šiol ir kad pareiškėjas nebuvo išvykęs iš Lietuvos Respublikos. Pažymėjo, kad pareiškėjo vardu yra sudaryta sutartis su UAB „INIT“ naudotis interneto paslaugomis. Nurodė, kad pareiškėjas neturi galimybės kitaip, nei teismo keliu, įrodyti juridinę reikšmę turintį faktą - kad nuo 2011 09 16 ir šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4Suinteresuoto asmens Migracijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir datą informuotas tinkamai (b.l. 29). Atsiliepime (b.l. 16-17) į pareiškimą neprieštaravo, kad būtų nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, jog R. H. nuo 2011 09 16 ir šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikoje. Pažymėjo, kad Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2009 04 08 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-581-181-2009 nustatė turintį juridinę reikšmę faktą, kad R. H., gim. 1969 10 03, Ukrainos pilietis, nuolatos nuo 1992 m. iki dabartinio laiko gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šis faktas buvo nustatytas tam, kad pareiškėjas gautų leidimą nuolat gyventi. 2009 08 26 pareiškėjui buvo išduotas leidimas nuolat gyventi. 2011 09 14 R. H. deklaravo išvykimą iš Lietuvos Respublikos į Belgiją, nuo 2011 09 16 jo gyvenamoji vieta Lietuvos Respublikoje nedeklaruota bei nuo 2011 11 16 jo turėtas leidimas nuolat gyventi paskelbtas negaliojančiu.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Sutinkamai CPK 445 str., teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų.

7Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis nuo 2011 09 16 ir šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje su tikslu, kad jam būtų išduotas leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įgyvendinimo įstatymo 2 str. 2 d. užsieniečiai, kurie gyveno Lietuvos Respublikoje iki 1993 07 01 ir šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikoje, tačiau duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje nėra įrašyti gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose, privalo teismo tvarka nustatyti juridinį faktą, kad gyveno Lietuvos Respublikoje iki nurodyto laikotarpio ir kad šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje (b.l. 6-7).

8Teismo posėdžio metu nustatyta, kad 2009 04 08 Šalčininkų rajono apylinkės teismas nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, jog pareiškėjas nuolatos nuo 1992 m. iki sprendimo priėmimo gyveno Lietuvos Respublikos teritorijoje, kur yra jo asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų buvimo vieta (prijungtos migracijos bylos l. 93-95). Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių reikalų skyrius 2009 08 18 priėmė sprendimą išduoti Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje (leidimą nuolat gyventi) Ukrainos piliečiui R. H. (prijungtos migracijos bylos l. 113). 2011 09 14 pareiškėjas Kauno miesto ( - ) seniūnijoje pateikė deklaraciją (prijungtos migracijos bylos l. 123), nurodydamas, kad 2011 09 16 išvyksta iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui į Belgiją, todėl buvo paskelbtas negaliojančiu jo leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nuo 2011 11 16 (prijungtos migracijos bylos l. 124).

9CK 2.12 str. 1 d. nurodo, kad fizinio asmens gyvenamoji vieta, reiškianti asmens teisinį santykį su valstybe ar jos teritorijos dalimi, yra toje valstybėje ar jos teritorijos dalyje, kurioje jis nuolat ar daugiausia gyvena, laikydamas tą valstybę ar jos teritorijos dalį savo asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų buvimo vieta. To paties straipsnio antrojoje dalyje, nurodyta, fizinis asmuo pripažįstamas turinčiu nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, jeigu jis Lietuvos Respublikoje savo valia įkuria ir išlaiko savo vienintelę arba pagrindinę gyvenamąją vietą, ketindamas čia įkurti ir išlaikyti savo asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų centrą. Šis ketinimas gali būti išreikštas, be kita ko, asmeniui faktiškai būnant Lietuvos Respublikoje, taip pat nustačius asmeninius ar verslo ryšius tarp jo ir Lietuvos Respublikos asmenų arba remiantis kitais kriterijais.

10CK 2.17 str. 1 d. nurodyta, kad nustatant fizinio asmens gyvenamąją vietą, atsižvelgiama į asmens faktinio gyvenimo toje vietoje trukmę ir tęstinumą, duomenis apie asmens gyvenamąją vietą viešuosiuose registruose, taip pat į paties asmens viešus pareiškimus apie savo gyvenamąją vietą.

11Iš pareiškėjo, bei liudytojų A. Z., a.k. ( - ) J. S., a.k. ( - ) ir G. H., a.k. ( - ) parodymų (b.l. 34-35) nustatyta, kad pareiškėjas R. H. 2011 09 16 neišvyko į Belgiją, nors pateikė tokią informaciją Kauno miesto ( - ) seniūnijai (prijungtos migracijos bylos l. 123), t.y. deklaravo savo išvykimą į užsienį. Liudytojai patvirtino, kad pareiškėjas gyvena kartu su motina G. H., a.k. ( - ) jai nuosavybės teise priklausančiame bute ( - ) (b.l. 34-35). Šią aplinkybę patvirtina ir netiesioginis įrodymas UAB „INIT“ pažyma apie pareiškėjo sudarytą sutartį dėl interneto paslaugų teikimo butui, esančiam ( - ) (b.l. 10). Be to, pareiškėjas yra užsiregistravęs Kauno teritorinės darbo biržos Kauno miesto skyriuje, kaip asmuo ieškantis darbo, kurioje lankėsi 2011 10 12, t.y. jau po 2011 09 16 datos, kurią buvo nurodęs, kaip išvykimo į užsienį datą (b.l. 9).

12Aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis įsitikinta, kad R. H. gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje ir čia gyvena nuo 2011 09 16, jis laiko Lietuvos Respubliką savo asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų buvimo vieta.

13Atsižvelgiant į surinktos medžiagos visumą, pareiškėjo paaiškinimus ir liudytojų parodymus posėdžio metu, darytina išvada, kad yra pagrindas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. H., gim. 1969 10 03, Ukrainos pilietis, nuo 2011 09 16 ir šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje, kur yra jo asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų buvimo vieta.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 – 268 str., 270 str., 444 str. 2 d. 9 p., 448 str., teismas

Nutarė

15Pareiškimą patenkinti.

16Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas R. H., gim. 1969 10 03, nuo 2011 09 16 ir šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje.

17Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo tikslu.

18Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai