Byla 2-2899-528/2012
Dėl skolos už suvartotą elektros energiją

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant Dainai Cikanavičienei, dalyvaujant ieškovo atstovei Milai Nordbi, atsakovui L. V., atsakovų atstovui advokatui Vladislovui Mikšai, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB LESTO ieškinį su patikslinimu atsakovams L. V., G. K., trečiajam asmeniui BUAB „Norekso valdos“ dėl skolos už suvartotą elektros energiją ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu su patikslinimu prašo priteisti iš atsakovų lygiomis dalimis 437,49 Lt skolą, 5% dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71,80 Lt žyminį mokestį bei kitas bylinėjimosi išlaidas (b.l.3,4,94).

3Ieškovo atstovė palaiko ieškinio su patikslinimu reikalavimus ir prašo juos tenkinti. Ieškinys grindžiamas tuo, kad: ieškovas tiekė elektros energiją adresu Kaunas, ( - ), o atsakovai kiekvieną mėnesį turėjo pateikti duomenis apie suvartotą elektros energijos kiekį ir už suvartotą elektros energiją visiškai atsiskaityti; nors šalys rašytinės elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties nėra sudariusios, tačiau pagal CK 6.384 str. 1d., sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, todėl laikytina, jog sutartis buvo sudaryta konkliudentiniais veiksmais; laikotarpiu nuo 2008 12 24 iki 2010 11 30 nebuvo pilnai mokama už sunaudotą elektros energiją, todėl susidarė 346,50 Lt įsiskolinimas; nutraukus elektros energijos tiekimą, atsakovams buvo paskaičiuotas elektros energijos persiuntimo apribojimo/nutraukimo mokestis 90,99 Lt; atsakovai nevykdė CK, taip pat Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklėse, patvirtintose 2010 02 11 Ūkio ministro įsakymu Nr. 1-38 52.5 p., nustatytos vartotojo pareigos sumokėti už pateiktą energiją, todėl prašo šią sumą iš jų priteisti.

4Atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodo, o atsakovas L. V. bei atsakovų atstovas teismo posėdyje patvirtino, jog su ieškiniu nesutinka, nes: atsakovai, 2004 metais nupirkę patalpas iš ankstesnės savininkės A. Ž., iš karto išnuomojo jas UAB „Norekso valdos“, kuris tuo metu naudojosi dar ir kitomis šiame pastate esančiomis patalpomis; išnuomotam butui elektros energija buvo prijungta prie bendros UAB „Norekso valdos“ apskaitos, todėl atsakovai ir jų nuomininkas UAB „Norekso valdos“ niekada nesinaudojo elektros energija, tiekiama per buto Kaune, ( - ), apskaitos skaitliuką, ir neteikė duomenų apie bute suvartotą elektros energijos kiekį; ieškovas savo dokumente yra nurodęs, jog minėtu adresu yra firmos ofisas, taigi, elektros energiją ieškovas tiekė adresu Kaunas, ( - ), pagal UAB „Norekso valdos“ sudarytą sutartį, o UAB „Norekso valdos“ kiekvieną mėnesį teikdavo duomenis apie suvartotą elektros energijos kiekį ir atsiskaitinėdavo už ją; pagal atsakovų sudarytą su trečiuoju asmeniu patalpų nuomos sutarties 5 punktą už elektrą turėjo mokėti nuomininkas, kuris buvo pakeitęs instaliaciją – prisijungęs prie kito, tai yra savo skaitiklio ir taip mokėjo už elektros energiją; ieškovas nepateikė duomenų ir įrodymų, kad atsakovai naudojosi elektros energija bute per apskaitos prietaisą – skaitliuką Nr.0098008, nes atsakovai už elektros energiją 2004-2008 m. nemokėjo, bei kad ofisas nuo 2004 m. iki 2008 11 30 galėjo suvartoti elektros energijos tik už 346,50 Lt; ieškovas vadovaujasi savo kompiuteriniais duomenis ir gali prirašyti ką tik nori, todėl turi įrodyti kuo grindžiami daviniai, nes už elektrą galėjo būti nesumokėjusi ankstesnioji buto savininkė A. Ž.; ieškinyje nepagrįstai nurodyta, jog nuo 2008 12 24 iki 2010 11 30, nebuvo mokama už sunaudotą elektros energiją, todėl susidarė 346,50 Lt įsiskolinimas, kadangi nei atsakovai, nei jų nuomininkas pagal elektros prietaiso – skaitliuko Nr.0098008 rodmenis už suvartotą energiją niekada niekam nieko nemokėjo ir neketino mokėti; ieškovo reikalavimas grindžiamas vienašališkai surašytu įsiskolinimo už suvartotą elektros energiją paskaičiavimu, o atsakovai elektros energijos sutarties dėl energijos tiekimo į butą nesudarė, elektros energija per apskaitos prietaisą nesinaudojo ir neprivalo niekam nieko mokėti; elektros skaitiklio metrologinę patikrą gali atlikti tik ieškovas, todėl tokios patikros duomenys būtų šališki (b.l.39,40).

5Atsakovas G. K. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuotas teismo pranešimu, prašymų negauta, neatvykimo priežastys nežinomos (CPK 133 str. 1d., b.l.50,51,91).

6Trečiasis asmuo BUAB „Norekso valdos“ teismo posėdyje nedalyvavo, atsiliepimo nepateikė, apie posėdį informuotas teismo pranešimu, gautas prašymas nagrinėti bylą trečiajam asmeniui nedalyvaujant, o dėl skolos priteisimo spręsti teismo nuožiūra (CPK 133 str. 1d., b.l.76,77,92,96).

7Ieškinys su patikslinimu tenkintinas dalinai.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad: atsakovams L. V. ir G. K. nuo 2004 11 18 nuosavybės teise po 1/2 dalį priklauso butas /patalpos pažymėtos: 2-6/10,06kv.m; 2-7/18,12kv.m/ (unikalus Nr. ( - )) Kaune, ( - ) (b.l.13-15); atsakovai L. V. bei G. K. su UAB „Norekso valdos“ buvo sudarę patalpų Kaune, ( - ), nuomos sutartis 2005 01 01 Nr.LG/NV-050101 ir 2009 05 04 Nr.09/05/04 (b.l.63-67); ieškovas tikrino skaitiklį, esantį bute Kaune, ( - ), ir nustatė, jog: 2004 06 02 užduotimi Nr.1322544 fiksuotas rodmuo 02333, deklaruotas rodmuo 2302, apskaitytas rodmuo 2422; 2006 12 28 užduotimi Nr.1450528 fiksuotas rodmuo 05095, deklaruotas rodmuo 4775, apskaitytas rodmuo 4895; 2010 10 22 užduotimi Nr.5816304 fiksuotas rodmuo 11964, apskaitytas rodmuo 11194; 2010 11 30 užduotimi Nr.5920086 fiksuotas rodmuo 11964, apskaitytas rodmuo 11194 ir atjungta už skolą (b.l.12,60-62); atsakovų skola už laikotarpiu nuo 2008 12 24 iki 2010 11 20 sunaudotą elektros energiją yra 346,50 Lt, mokestis už elektros energijos apribojimą/nutraukimą 90,99 Lt (b.l.8-11).

9Kaip matyti byloje yra kilęs ginčas dėl atsakovų pareigos mokėti už jiems dalinės nuosavybės teise priklausančiam butui tiektą elektros energiją ir jos nutraukimo mokestį.

10Sandoris, kuriam įstatymai nenustato konkrečios formos, laikomas sudarytu, jeigu iš asmens elgesio matyti jo valia sudaryti sandorį /konkliudentiniai veiksmai/ (CK 1.71 str. 2d.). Energijos pirkimo-pardavimo sutartis su abonentu – fiziniu asmeniu, tai yra vartotoju, naudojančiu energiją savo buitinėms reikmėms, laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų (CK 6.384 str. 1d., 6.391 str.). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovo atstovės, atsakovo L. V. bei atsakovų atstovo paaiškinimų matyti, jog atsakovams nuosavybės teise priklausančiam butui (unikalus Nr. ( - )) Kaune, ( - ), elektros energija buvo tiekiama, todėl nors šalys nėra sudarę elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties, tačiau energijos pirkimo-pardavimo sutartis su abonentu – fiziniu asmeniu, naudojančiu energiją savo buitinėms reikmėms, laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų (CK 1.71 str. 2d., 6.384 str. 1d., 6.391 str.). Byloje pateikti rašytiniai įrodymai – ieškovo pateiktos užduotys patvirtina, jog tikrinimų metu 2006, 2010 metais atsakovų bute esančio skaitiklio Nr.0098008 parodymai kito, vadinasi, elektros energija buvo vartojama ir už ją atsakovams kilo pareiga sumokėti (CK 6.2, 6.38 str., 6.256 str. 1d., 6.383, 6.388, 6.391 str., b.l.12,61,62). Kiekvienas asmuo privalo sąžiningai, tinkamai ir laiku vykdyti savo prievoles, o vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai keisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus, draudžiama (CK 6.59 str.). Atsakovų ir jų atstovo argumentai, kad atsakovai neturi mokėti ieškovui už elektros energiją, nes butą buvo išnuomoję UAB „Norekso valdos“, kuris ir turėjo apmokėti už elektros energiją, tačiau šis buvo perjungęs elektros energijos apskaitą per kitą – gretimose patalpose esantį elektros skaitiklį, už kurį mokėjo, kad ieškovui buvo žinoma apie patalpų nuomą, taip pat kad skaitiklis sugedęs ir rodmenys kinta savaime, o metrologinį patikrinimą atlieka ieškovas, atmestini, nes: atsakovai nebuvo įregistravę nuomos sutarčių viešame registre, todėl negali šio fakto panaudoti prieš ieškovą (CK 1.75 str. 2d., 4.254 str. 1p.); administratorės pasirašymas už vartotoją ant užduoties Nr.5816304 nepatvirtina ieškovo žinojimo apie atsakovų bei UAB „Norekso valdos“ nuomos santykius bei jų tarpusavio susitarimus dėl mokėjimų, be to, net ir šioje byloje atsakovai nepateikė įrodymų, jog už suvartotą elektros energiją ieškovui turėjo mokėti UAB „Norekso valdos“, kadangi pateiktose nuomos sutartyse nurodytas nuomininko įsipareigojimas mokėti už elektros energiją bei kitus patarnavimus yra nekonkretus ir neaišku kam – nuomotojui ar kam nors kitam – nuomininkas turėjo mokėti (b.l.62-67); atsakovai nepateikė jokių įrodymų, jog jiems nuosavybės teise priklausančiose patalpose Kaune, ( - ), nebuvo vartojama elektros energija, o visa jų buto elektros instaliacija prijungta prie UAB „Norekso valdos“ skaitiklio ir kad instaliacijos pertvarkymas buvo atliktas taip, jog per jų skaitiklį būtų neįmanoma vartoti elektros energiją; nepateikti jokie įrodymai, jog atsakovų buto elektros skaitiklis buvo sugedęs ar buvo netinkamas naudoti dėl pasibaigusio laikotarpio metrologinei patikrai; kadangi matavimo priemonių patikrą atlieka ne ieškovas, bet Valstybinė metrologijos tarnyba per jai pavaldžius centrus, tai atsakovai turėjo galimybę gauti ir pateikti teismui objektyvius įrodymus savo argumentams pagrįsti (CPK 177, 178, 185 str.). Kiekviena šalis turi pateikti įrodymus, kuriais grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus į juos (CPK 178 str.). Atsakovo L. V. argumentai dėl skolos už elektros energiją susidarymo tuo metu, kai butas priklausė ankstesnei savininkei A. Ž., laikytini iš dalies pagrįstais, nes iš ieškovo pateiktų vartotojo kontrolės laikotarpių ir šaknelių suvestinės matyti, jog: 2004 06 03 buvo neapmokėta 25,81 Lt; 2006 01 31 buvo neapmokėta 21,70 Lt; laikotarpiu nuo 2005 08 22 iki 2006 01 31 už visą deklaruotą kas mėnesį elektros energijos suvartojimą buvo atlikti mokėjimai; ieškovas nepateikė įrodymų, jog 25,81 Lt skola buvo sumokėta iki 2004 11 18, kai atsakovai tapo buto Kaune, ( - ), savininkais (CPK 177, 178, 185 str., b.l.9,13-15). Atsižvelgiant į tai, pripažintina, jog atsakovų skola už laikotarpį nuo 2008 12 24 iki 2010 11 30 yra 320,69 Lt /346,50-25,81=320,69/ (CPK 177, 178, 185 str.). Atsakovų atstovo argumentas dėl ieškovo pateiktų duomenų objektyvumo atmestinas, nes iš pateiktų ieškovo dokumentų matyti, jog patikros buvo atliekamos periodiškai, ant vieno iš dokumentų kaip vartotojo atstovė yra pasirašiusi administratorė, o atsakovai patys tvirtina, jog butas buvo naudojamas biurui, kitas dokumentas buvo paliktas vartotojui, taigi, apie tokius dokumentus atsakovams turėjo būti žinoma, todėl teismas neturi pagrindo jais abejoti (CPK 177, 185 str., b.l.12,62). Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, pripažintina, jog ieškinys su patikslinimu yra pagrįstas ir įrodytas dalinai, todėl tenkintinas dalinai. Kadangi atsakovai nevykdė prievolės atsiskaityti laiku už patiektą elektros energiją, tai iš jų priteistina lygiomis dalimis 320,69 Lt skola už laikotarpiu nuo 2008 12 24 iki 2010 11 30 patiektą elektros energiją, o taip pat mokestis už elektros energijos persiuntimo apribojimą/nutraukimą, tai yra iš kiekvieno atsakovo ieškovui priteistina po 205,84 Lt /320,69+90,99=411,68:2=205,84/ (CK 6.2, 6.5, 6.38, 6.200, 6.205 str., 6.256 str. 1d., 6.383, 6.384, 6.385, 6.388, 6.391 str., CPK 177, 178, 185 str.). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5% dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovų ieškovui priteistinos 5% dydžio metinės palūkanos už priteistas sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 01 19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2d., 6.210 str. 1d., b.l.27). Kitoje dalyje ieškinys su patikslinimu atmestinas (CPK 177, 178, 185 str.).

11Ieškinį su patikslinimu tenkinus dalinai (94%), proporcingai tenkintų ir atmestų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos: iš atsakovų ieškovui priteistina 67,50 Lt žyminio mokesčio, t.y. iš kiekvieno atsakovo po 33,75 Lt; valstybei iš atsakovų priteistina 40,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tai yra iš kiekvieno atsakovo turi būti priteista po 20,30 Lt, tačiau iš atsakovo L. V. ši suma nepriteistina, nes jam teikiama 100% valstybės garantuojama teisinė pagalba; iš ieškovo 2,59Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistina, nes ši suma yra mažesnė už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą; iš ieškovo 9,60 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų valstybei nepriteistina, nes ši suma yra mažesnė už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 82 str., 88 str. 1d. 3p., 92, 93 str. 1d., 2d., 94 str., 96 str., 99 str. 2d., Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 str. 1d., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 11 07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355, b.l.2,7,39,98).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-271 str.,

Nutarė

13Ieškinį su patikslinimu tenkinti dalinai.

14Priteisti iš atsakovų L. V. (a.k( - ) gyv. Kaune, ( - )) ir G. K. (a.k( - ) gyv. Kaune, ( - )) ieškovui AB LESTO (įmonės kodas 302577612, buveinė Vilniuje, Žvejų g.14, adresas korespondencijai Kaunas, T. Masiulio g.16, atsiskaitomoji sąskaita Nr.( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440) po 205,84 Lt (du šimtus penkis litus 84ct) skolos, 33,75 Lt (trisdešimt tris litus 75ct) žyminio mokesčio ir 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012 01 19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš kiekvieno atsakovo.

15Kitoje dalyje ieškinį su patikslinimu atmesti.

16Priteisti iš atsakovo G. K. (a.k( - ) gyv. Kaune, ( - )) 20,30 Lt (dvidešimt litų 30 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr.( - ), AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

17Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai